Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Графік і результати оцінювання відкритих занять

   Журнал відвідування відкритих занять викладачів  Університету "Україна" за ІІ семестр 2021-2022 н.р.

   

  Журнал відвідування відкритих занять викладачів  Університету "Україна" за І семестр 2021-2022 н.р.

  Дата/                     день тажня Час Корпус/               кабінет Назва дисципліни Тема заняття ПІБ викладача НВП
  13.09.2021 10:00-11:20 РЦ-2 Масаж загальний та самомасаж Системи масажу і його класифікація Мацегоріна Наталія Вікторівна, ст. викладач ІСТ, кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
  та фізичного виховання
  14.09.2021 11:40-13:00 ZOOM Клінічна психологія Психічна норма і патологія, здоров’я і хвороба: клініко-психологічні критерії визначення Хорунженко Галина Володимирівна ІСТ, кафедра психології
  15.09.2021 10:00-11:20 3*07 Культура та гігієна харчування Наукові основи культури та гігієни харчування Калакура В.В., ст. викладач ІТІ, кафедра технології харчування
  15.09.2021 11:40-13:00 208-2 Основи імунології Структурно-функціональна організація імунної системи Беспалова Олена Ярославівна ІБМТ, кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
  15.09.2021 11:40-13:00 303-3 Історія психології Антична психологія Курбатова Альона Олександрівна ІСТ, кафедра психології
  15.09.2021 11:40-13:00 307-3 Вікова психологія Вікова психологія як наука. Історія розвитку вікової психології Іваннікова Ганна Василівна ІСТ, кафедра психології
  15.09.2021 08:30-09:50 2Л1 Теоретико-методологічні основи аналізу господарської діяльності Аналіз господарської діяльності Лавриненко Лариса Миколаївна, к.е.н., доц. ІЕМ, кафедра фінансів та обліку
  16.09.2021 11:40-13:00 201-3 Стандартація, метрологія
  та сертифікація
  Національна система стандартизації Салухіна Н.Г., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  16.09.2021 13:10-14:30 3*05 Технологфя виробництва харчової продукції Зрозрахунок втрат сировини, виходу напівфабрикатів та готових виробів із м'яса Оліферчук О.Г., ст. викладач ІТІ, кафедра технології харчування
  17.09.2021 10:00-11:20 307-3 Вікова психологія Фактори і закономірності психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі Іваннікова Ганна Василівна ІТІ, кафедра технології харчування
  17.09.2021 14:40-16:00 303-3 Конфліктологія Класифікація конфліктів Курбатова Альона Олександрівна ІТІ, кафедра технології харчування
  20.09.2021 10:00-11:20 403-2 Бухгалтерський баланс Бухгалтерський облік Нечипорук Наталія Віталіївна, к.е.н., доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  20.09.2021 10:00-11:20 201-3 Вступ до фаху Фізкультурно спортивний рух в Україні Холодова Олеся Сергіївна, ст. викладач ІТІ, кафедра технології харчування
  20.09.2021 13:10-14:30 ZOOM Основи психокорекції Основні принципи та етапи психокорекції Хорунженко Галина Володимирівна ІТІ, кафедра технології харчування
  21.09.2021 10:00-11:20 ЗЛ1 Організація дипломатичних прийомів Місце і роль дипломатичного прийому у сфері міжнародних відносин Калакура В.В., ст. викладач ІТІ, кафедра технології харчування
  21.09.2021 08:30-09:50 305-2 Вірусологія Загальна характеристика та особливості взаємодії вірусів рослин із чутливими клітинами Зелена Любов Борисівна ІТІ, кафедра технології харчування
  22.09.2021 11:40-13:00 303-2 Зоологія Екологічні групи тваринного світу Мовчан Валентина Олексіївна ІТІ, кафедра технології харчування
  22.09.2021 11:40-13:00 301-3 Практикум із загальної психології Дослідження процесів відчуття та сприймання Маслянікова Ірина Вікторівна ІТІ, кафедра технології харчування
  22.09.2021 14:40-16:00 201-3 Вступ до спеціальності Психологічні вимоги до особистості практичного психолога. Етичний кодекс психолога Османова Алімє Маметівна ІТІ, кафедра технології харчування
  23.09.2021 10:00-11:20 3*05 Технологія продукції ресторанного господарства Критерії вибору виду теплової обробки нф. Із риби та море продуктів Ратушенко А.Т., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  23.09.2021 10:00-11:20 3*05 Товарознавство в ресторанному господарстві Класифікація та кодування товарів Салухіна Н.Г., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  23.09.2021 11:40-13:00 404-2 Роль випускової кафедри в підготовці фахівців Вступ до спеціальності Нечипорук Наталія Віталіївна, к.е.н., доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  23.09.2021 11:40-13:00 303-2 Антибіотики Класифікації антибіотиків Чумак Анатолій Андрійович ІТІ, кафедра технології харчування
  24.09.2021 13:10-14:30 203-3 Прикладна нанотехнологія   Кущевська Ніна Федорівна, д.т.н., професор ІТІ, кафедра технології харчування
  25.09.2021 11:40-13:00 3*04 Катіони ІІ аналітична група   Габ Ангеліна Іванівна, к.х.н., доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  27.09.2021 13:10-14:30 204-2 Українська мова Проблеми наголошування слів Неділько Тетяна Петрівна ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 10:00-11:20 3*04 Основи наукових досліджень Основні принципи оформлення наукової статті Залюбовський Марк Геннадійович к.т.н. ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 10:00-11:20 203-3 Основи технічної діагностики Діагностичні моделі, параметри й нормативи Петренко Тетяна Володимирівна ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 11:40-13:00 303-3 Біотехнологя Шляхи розвитку біотехнологій у сучасному світі, перспективи розвитку Поєдинок Наталія Леонідівна ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 13:10-14:30 3*03 Основи виробничого дизайну Стиль у дизайні і архітектурі Ратушенко А.Т., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 13:10-14:30 3*04 Опір матеріалів Деформації при розтягу і стиску Кошель Ганна Володимирівна, к.т.н. доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 13:10-14:30 203-3 Електроніка, електронне обслуговування машин Діагностика стану та дослідження характеристик акумуляторних батарей Шаповал Володимир Володимирович к.т.н. доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  28.09.2021 08:30-09:50 406-2 Етика бізнесу Корпоративна соціальна відповідальність Дубас Ростислав Григорович,                     доктор економічних наук, професор ІТІ, кафедра технології харчування
  29.09.2021 08:30-09:50 301-3 Основи психотерапії Основні теоретико-методичні напрями психотерапії Маслянікова Ірина Вікторівна ІТІ, кафедра технології харчування
  29.09.2021 10:00-11:20 Навчальна аптека 2-04 Вступ до спеціальності Історичні етапи становлення розвитку медицини та фармації у стародавні часи Катинська Марина Георгіївна ІТІ, кафедра технології харчування
  29.09.2021 10:00-11:20 504-2 Українська мова Стійке словосполучення Неділько Тетяна Петрівна ІТІ, кафедра технології харчування
  29.09.2021 08:30-09:50 2Л1 Практичні основи аналізу господарської діяльності Аналіз господарської діяльності Лавриненко Лариса Миколаївна, к.е.н., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  30.09.2021 13:10-14:30 ZOOM Ринок туристичних послуг Економічний потенціал сучасного туристичного бізнесу в Україні Коротєєва Антоніна Вікторівна, професор, к.е.н. ІТІ, кафедра технології харчування
  30.09.2021 14:40-16:00 ZOOM Основи корпоративної культура Естетика корпоративної культури Ареф’єва Анна Юріївна, доцент,к.ф.н. ІТІ, кафедра технології харчування
  30.09.2021 14:40-16:00 701-3 Теоретична механіка Визначення реакцій в опорах статично визначеної балки Залюбовський Марк Геннадійович к.т.н. ІТІ, кафедра технології харчування
  01.10.2021 13:10-14:30 3Л1 Організація та обслуговування в закладах ресторанного господарства Організація постачання сировини та продукції в ЗРГ Оліферчук О.Г., ст. викладач ІТІ, кафедра технології харчування
  02.10.2021 13:10-14:30 3*04 Основні термодинамічні процеси   Шахнін Дмитро Борисович, к.х.н., доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  02.10.2021 13:10-14:30 203-3 Теорія руху автомобіля Гальмівні властивості автомобіля Докуніхін Валерій Зосимович, к.т.н., доц. ІТІ, кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
  04.10.2021 10:00-11:20 2Л3 Основи підприємництва Правові засади здійснення підприємницької діяльності в Україні Семененко Олена Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  04.10.2021 10:00-11:20 303-2 Анатомія рослин Вегетативні органи рослини. Пагін, анатомічна будова стебла Ілюк Наталія Анатоліївна ІТІ, кафедра технології харчування
  04.10.2021 10:00-11:20 607-3 Цивільний процес Сторони в цивільному процесі Федоренко Т.В., к.ю.н., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  04.10.2021 10:00-11:20 3Л3 Соціологія Соціальна структура суспільства Савич В.О., к.політ.н., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  04.10.2021 11:40-13:00 306-2 Маркетинг в туризмі Маркетингові дослідження в туризмі Олійник Георгій Юрійович, доктор економічних наук, доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  04.10.2021 11:40-13:00 3Л3 Основи філософських знань Перспективи розвитку квантової філософії у кіберсучасності Лісовський П.М., д.філос.н., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 16:10-17:30 508-3 Країнознавство Японія Загородня А.С. Ст.викладач ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 10:00-11:20 604-3 Фінансове право Бюджетне право та бюджетний процес Бригінець О.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 11:40-13:00 3*05 Теоретичні основи харчових виробництв Загальна характеристика технологічних процесів харчових виробництв Калакура М.М., проф. ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 13:10-14:30 201-3 Алкани   Брускова Діана-Марія Ярославівна, к.х.н., доцент ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 13:10-14:30 508-3 Захист інформації Основні шляхи забезпечення безпеки інформації Яровой Т.С., д.н. із д.упр., доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 13:10-14:30 3*04 Опір матеріалів Діаграма розтягу. Механічні характеристики матеріалу Кошель Ганна Володимирівна, к.т.н. доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  05.10.2021 08:30-09:50 406-2 Етика бізнесу Соціальна відповідальність у корпораціях, установах, організаціях та на підприємствах Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., професор ІТІ, кафедра технології харчування
  06.10.2021 08:30-09:50 504-2 Біологія і екологія Білки, огляд будови і біологічної ролі. Пастушенко Галина Петрівна ІТІ, кафедра технології харчування
  06.10.2021 11:40-13:00 508-3 Трудове право Джерела трудового права Ізуїта П.О., к.ю.н., доц., професор кафедри ІТІ, кафедра технології харчування
  06.10.2021 13:10-14:30 3Л3 Логістика в ресторанному господарстві Логістика транспортна Бублик Галина Аврамівна, доц. ІТІ, кафедра технології харчування
  06.10.2021 14:40-16:00 2Л2 Контроль виконання операцій. Надійність, діагностика та експлуатація КС Тимошенко О.М. ІКТ, кафедра комп'ютерної інженерії
  06.10.2021 14:40-16:00 3*04 Основи сучасних інженерних нанотехнологій Методи отримання наноматеріалів Сафаров Ельман Гасанбеевич, к.т.н. ІТІ, кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
  06.10.2021 16:10-17:30 2Л2 Дослідження методів побудови кодерів циклічних кодів. Надійність, діагностика та експлуатація КС Тимошенко О.М. ІКТ, кафедра комп'ютерної інженерії
  07.10.2021 10:00-11:20 303-2 Грунтова мікробіологія Роль мікроорганізмів у колообігу азоту Тугай Тетяна Іванівна ІБМТ, кафедра мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології
  07.10.2021 10:00-11:20 203-2 Зворотні оптимізаційні (двоїсті, обернені) моделі функціонального аналізу Моделювання та проектування програмного забезпечення Самарай Валерій Петрович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  07.10.2021 11:40-13:00 203-2 Зворотні оптимізаційні (двоїсті, обернені) моделі функціонального аналізу Моделювання та проектування програмного забезпечення Самарай Валерій Петрович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  07.10.2021 11:40-13:00 2Л2 Структура і типи лінійних списків Алгоритми і структури даних Тимошенко А.Г. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  07.10.2021 11:40-13:00 3Л1 Основи навчання студентів (самоуправління навчанням) Лекція як основна форма навчання у закладі вищої і фахової передвищої освіти Базиленко А.К., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  07.10.2021 13:10-14:30 2Л2 Цифровий канал зв’язку Вступ до спеціальності Забара Станіслав Сергійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.10.2021 10:00-11:20 701-3 Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів Діагностика і ТО кривошипно-шатунного механізму Курніков Сергій Іванович, к.т.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.10.2021 13:10-14:30 2Л2 Математичні методи в системному аналізі Data csience Писарчук Олексій Олексійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.10.2021 14:40-16:00 103-3 Процес побудови і різновиди аналітичних моделей даних Інтелектуальний аналіз даних Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.10.2021 16:10-17:30 103-3 Побудова аналітичної моделі даних на базі Weka API Інтелектуальний аналіз даних Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.10.2021 10:00-11:20 203-3 Using of nanomaterials in medicine. Specific features of the Passive Voice using in scientific texts.   Шахнін Дмитро Борисович, к.х.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.10.2021 13:10-14:30 701-3 Інформаційні технології в інженерній галузі Інформаційні технології у розрахунках технологічного обладнання на різних етапах функціонування підприємства. Рубан Дмитро Петрович, к.т.н. доц.    ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.10.2021 14:40-16:00 701-3 Інформаційні технології в інженерній галузі Інформаційні технології у розрахунках технологічного обладнання на різних етапах функціонування підприємства. Рубан Дмитро Петрович, к.т.н. доц.    ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 10:00-11:20 2Л1 Загальна педагогіка Інклюзивне освітнє середовище Іванова І.Б., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 10:00-11:20 ZOOM Основи загальної та клінічної патології Нормальні та патологічні рефлекси . Нередуковані тонічні рефлекси. Туровець Ганна Миколаївна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 10:00-11:20 205-2 Основи автоматизованого проєктування Осноні поняття про системи автоматизованого проєктування Бабанов І.Г. доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 10:00-11:20 3Л2 Українська мова за професійним спрямуванням Спілкування як інструмент професійної діяльності Ярошовець Тетяна Іванівна, к.філос.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 11:40-13:00 208-3 Основні класи неорганічних сполук   Габ Ангеліна Іванівна, к.х.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 11:40-13:00 406-2 Основні фонди підприємства Економіка підприємства Фурман Світлана Станіславівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 11:40-13:00 203-3 Автомобілі Кузов автомобіля, його обладнання Петренко Тетяна Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 13:10-14:30 2Л3 Переривання та паралельність Паралельні та розподілені обчислення Петренко М.В. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.10.2021 14:40-16:00 203-3 Рециклінг автотранспортних засобів Рециклінг автомобілів автотранспортних підприємств Докуніхін Валерій Зосимович, к.т.н., доц. ІТІ, кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки
  11.10.2021 08:30-09:50 406-2 Комерційна діяльність Формування попиту споживачів на продукцію та послуги Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  12.10.2021 10:00-11:20 205-3 Нутриціології Вуглеводи у гарчуванні людини Зубар Н.М. ст.викладач          ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  12.10.2021 10:00-11:20 403-2 Мито Фіскально-бюджетна система Підлужна Світлана Олександрівна, ст.викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  12.10.2021 11:40-13:00 206-2 Операції із списками Алгоритми і структури даних Тимошенко А.Г ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  12.10.2021 13:10-14:30 203-3 Наноматеріали   Кущевська Ніна Федорівна, д.т.н., професор ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 10:00-11:20 3Л2 Кримінальне право Суб’єкт кримінального правопорушення Петров В.В., к.ю.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 11:40-13:00 201-3 Білки   Брускова Діана-Марія Ярославівна, к.х.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 11:40-13:00 403-2 Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент) Адміністративні органи управління та їх різновиди Кондукоцова Неля Валеріївна, к.е.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 13:10-14:30 103-3 Антенні пристрої Мультисервісні системи та мережі Семенко А.І. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 13:10-14:30 ZOOM Основи спортивного тренування Розвиток фізичної культури і спорту в Середньовіччі Балан Олександра Євгенівна, викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 13:10-14:30 204-2 Всесвітня історія Облаштування Європи після І світової війни. Сімонова Світлана Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 14:40-16:00 103-3 Дослідження впливу виду модуляції на енергетику системи Мультисервісні системи та мережі Семенко А.І. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.10.2021 14:40-16:00 3*03 Основи технічної діагностики Теоретичні основи управління технічним станом автомобільних транспортних засобів Кошарний Олександр Миколайович к.т.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  14.10.2021 11:40-13:00 404-2 Концепція проектного аналізу Аналіз інвестаційних проектів Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  14.10.2021 11:40-13:00 507-2 Зарубіжна література Доріан Грей – взірець інтелектуального роману. Система образів Щавлінська Світлана Василівна, категорія вища ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  15.10.2021 10:00-11:20 3*03 Інженерно-технічна творчість Проєктування, конструювання і технології Малишев Віктор Володимирович, д.т.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  15.10.2021 11:40-13:00 Інститут мікробіології Технічна мікробіологія Вплив умов зовнішнього середовища на життєдіяльність мікроорганізмів. Поширення мікроорганізмів у природі. Мікрофлора ґрунту. Мікрофлора води. Мікрофлора повітря. Данкевич Л.А., ст.викладач                                                                                                        ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.10.2021 10:00-11:20 305-3 Культура ділового спілкування Етикет у діловому спілкуванні Євдокимова В.В., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.10.2021 11:40-13:00 2Л1 Міжнародна економіка Міжнародна торгівля Сухоруков А.І., д.е.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.10.2021 11:40-13:00 607-3 Господарське право Цінні папери Лукацька Л.Г.,
  ст. викладач
  ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.10.2021 11:40-13:00 305-3 Культура ділового спілкування Послідовність у викладі думок та обгрунтованість тверджень Євдокимова В.В., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.10.2021 13:10-14:30 010-2 Переривання та паралельність Паралельні та розподілені обчислення Петренко М.В. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  19.10.2021 10:00-11:20 506-3 Вступ до мовознавства Походженн та історичний розвиток мов Риженко Катерина Василівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  19.10.2021 13:10-14:30 203-3 Електроніка, електронне обслуговування машин Електричні стартери: конструкції, принцип дії, оцінка технічного стану Шаповал Володимир Володимирович, к.т.н. доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  19.10.2021 14:40-16:00 205-3 Біологічно-активні речовини в харчовій промисловості Вплив на біологічно-активні речовини на якості харчових продуктів Калакура М.М., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  19.10.2021 14:40-16:00 ZOOM Растрова графіка WEB-програмування Дуднік Андрій Сергійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 08:30-09:50 104-2 Фізика та астрономія Вільне падіння Левківський Андрій Петрович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 10:00-11:20 2Л1 Українська мова (2 курс) Просте ускладненне речення Ярошовець Тетяна Іванівна, к.філос.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 11:40-13:00 ZOOM Вступ до спеціальності Методи дослідження фізичної працездатності Любенко Валерій Олексійович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 11:40-13:00 506-3 Практичний курс ІІІ ін. мови Espana y Los paises de America Latina Чадова Світлана Андріівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 13:10-14:30 406-2 Грошові системи Фінанси, гроші та кредит Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 14:40-16:00 ауд. № 17 Ергономіка та конструювання обладнання. Видатні дизайнери стільців. Хавхун Галина Миколаївна, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  20.10.2021 14:40-16:00 607-3 Інформаційні війни Сучасна інформаційна війна як Четверта світова війна (п’ята) Кіслов Д.В., д.н. із д. упр., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  21.10.2021 10:00-11:20 407-3 Інклюзивний та соціально-реабілітаційний туризм Сутність інклюзивного туризму Коротєєва Антоніна Вікторівна, к.е.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  21.10.2021 11:40-13:00 ауд. № 34 Екологічні аспекти дизайну середовища Моделювання екологічних аспектів відкритого середовища. Марковський Андрій Ігорович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  21.10.2021 11:40-13:00 406-2 Інфляційний механізм Економічна теорія (мікро- та макроекономіка) Забута Нані Вікторівна, к.е.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  21.10.2021 14:40-16:00 ZOOM Основи корпоративної культура Праксеологія корпоративної культури Ареф’єва Анна Юріївна, к.ф.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 10:00-11:20 305-3 Психологія особистості Розуміння особистості з позиції психодинамічного підходу Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 10:00-11:20 2Л2 Технології багатокритеріального прийняття рішень Data Science Писарчук Олексій Олексійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 11:40-13:00 ауд. № 38 Живопис Послідовність роботи над учбовим етюдом в техніці акварельного живопису Ломовський Анатолій Іванович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 11:40-13:00 604-3 Соціальна та політична психологія Механізми психологічного впливу в процесі групової взаємодії Мітіна Світлана Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 11:40-13:00 201-3 Вступ до спеціальності Структура практичної психології та її завдання. Особливості діяльності психологічних служб у різних соціальних сферах Османова Алімє Маметівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 14:40-16:00 Інститут мікробіології Основи фізіології та гігієни харчування Фізіологічні системи, які пов’язані з функцією харчування. Нейрогуморальна система регуляції. Будова і функції нервової системи. Гуморальна система регуляції. Система травлення і процеси травлення. Серцево-судинна система. Данкевич Л.А., ст. викладач                                                                                                        ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.10.2021 16:10-17:30 201-3 Автомобілі Системи двигуна Курніков Сергій Іванович, к.т.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.10.2021 10:00-11:20 404-2 Маркетингові дослідження Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів Лиса Т.В., к.е.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.10.2021 11:40-13:00 2Л1 Міжнародна економіка Світова валютна система Сухоруков А.І., д.е.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.10.2021 11:40-13:00 406-2 Форми виразу економічного ефекту та способи їх обчислення Економіка підприємства Фурман Світлана Станіславівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.10.2021 13:10-14:30 604-3 Соціальна та політична психологія Механізми психологічного впливу в процесі групової взаємодії Мітіна Світлана Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.10.2021 13:10-14:30 403-3 Історія зарубіжної літератури Особливості розвитку літератури Ренесансу: проблематика, жанри, автори Ярошовець Тетяна Іванівна, к.філос.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.10.2021 14:40-16:00 3*04 Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка Методи перетворення проекційного кресленика Сафаров Ельман Гасанбеевич, к.т.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  26.10.2021 11:40-13:00 201-3 Устаткування ЗРГ Устаткування теплове варильне Бублик Галина Аврамівна, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  26.10.2021 14:40-16:00 ZOOM Алгоритми растрового подання відрізка WEB-програмування Дуднік Андрій Сергійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  26.10.2021 16:10-17:30 506-3 Практичний курс другої іноземної мови мови (німецька) Digitale Welt Коромисел Микола Володимирович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 11:40-13:00 ауд. № 17 Дизайнерське проектування. Проєктування малих архітектурних форм. Хавхун Галина Миколаївна, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 11:40-13:00 601-3 Біологія і екологія Раціональне харчування. Основа нормального обміну речовин. Пастушенко Галина Петрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 13:10-14:30 ауд. № 32 Дизайнерське проектування Концептуальні засади середовищного моделювання. Гуренко Марина Олександрівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 13:10-14:30 ауд. № 34 Концептуальне формотворення дизайну середовища Функційні аспекти формотворення середовища. Ломовський Анатолій Анатолієвич, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 13:10-14:30 406-2 Валютні операції Фінанси, гроші та кредит Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 14:40-16:00 402-3 Практичний курс першої іноземної мови Sensational Eating Єнг Інна Сергіївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 16:10-17:30 402-3 Практика усного та писемного мовлення Using Range Єнг Інна Сергіївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  27.10.2021 16:10-17:30 3*03 Основи технічної діагностики Теоретичні основи управління технічним станом автомобільних транспортних засобів Кошарний Олександр Миколайович к.т.н., доц.. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  28.10.2021 10:00-11:20 ауд. № 34 Сучасні напрямки розвитку дизайну Новітні тенденції розвитку міського та заміського середовища Марковський Андрій Ігорович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  28.10.2021 10:00-11:20 3*03 Управління якістю та безпекою харчової продукції Системи управління якістю Бабанов І.Г., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  28.10.2021 11:40-13:00 406-2 Економічна взаємозалежність проєктів Аналіз інвестаційних проєктів Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  28.10.2021 13:10-14:30 2Л2 Історія розвитку обчислювальних машин Вступ до спеціальності Забара Станіслав Сергійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  28.10.2021 13:10-14:30 506-3 Сучасна ділова іноземна мова (китайська) Манери поведінки в східних країнах Медведенко Сергій Валерійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  28.10.2021 14:40-16:00 506-3 Лінгокраїнознавство країн І іноземної мови Гонгконг Медведенко Сергій Валерійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  29.10.2021 11:40-13:00 ауд. № 27 Рисунок Рисунок гіпсової голови Сухоцький Анатолій Потапович, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  29.10.2021 13:10-14:30 506-3 Методика викладання іноземної мови Культурологічний підхід Величко Мария Петрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  29.10.2021 14:40-16:00 ауд. № 32 Культурологічні аспекти теорії дизайну Культурологічні аспекти постмодернізму Авер’янова Ніна Миколаївна, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  29.10.2021 08:30-09:50 506-3 Практичний курс другої іноземної мови мови (німецька Neues aus Deutschland Рокосовик Наталія Василівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  30.10.2021 11:40-13:00 403-3 Професійні стандарти редакторської майстерності Створення друкованого видання: порядок виконання робіт щодо підготовки видання до друку, етапи додрукарської підготовки та друку видання Лоза Галина Іванівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  01.11.2021 11:40-13:00 504-2 Українська література І.Карпенко-Карий «Мартин Боруля. Дворянство як міф про краще життя» Щавлінська Світлана Василівна, категорія вища ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  01.11.2021 14:40-16:00 ауд. № 34 Інформаційні технології в дизайні Пошукові системи серверного контенту для дизайну інтер’єру Гуренко Марина Олександрівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  01.11.2021 08:30-09:50 406-2 Комерційна діяльність Організація закупівель і реалізації продукції Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  01.11.2021     Інформатика Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів Шпильовий Юрій Вікторович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  02.11.2021 10:00-11:20 2Л2 Поняття, класифікація й властивості функції Вища математика Одрібець Наталія Василівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  03.11.2021 10:00-11:20 103-2 Медико-санітарна підготовка Домедична допомога при переломах і вивихах. Смолянова Владислава Леонідовна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  03.11.2021 10:00-11:20 2Л2 Українська література (2 курс) Трагічна доля гумориста. Усмішки моя автобіографія. Щавлінська Світлана Василівна, категорія вища ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  03.11.2021 11:40-13:00 403-2 Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент) Планування в адміністративному менеджменті Кондукоцова Неля Валеріївна, к.е.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  04.11.2021 10:00-11:20 ауд. № 31 Живопис Методика роботи над багатосеансним портретом Рибальченко Ганна Вікторівна, асистент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  04.11.2021 10:00-11:20 604-3 Державне право зарубіжних країн Парламенти зарубіжних країн Фаст О.О., к.ю.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  04.11.2021 11:40-13:00 305-3 Методи соціальної роботи Командна соціальна робота Іванова І.Б., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  05.11.2021 10:00-11:20 ZOOM Радіовиробництво Стандарти написання новин Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  05.11.2021 11:40-13:00 201-3 Методика викладання психології Історія викладання психології у вищій школі Співак Любов Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  05.11.2021     Інформатика Поняття бази даних Шпильовий Юрій Вікторович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.11.2021 10:00-11:20 2Л3 Основи підприємництва Підприємництво як основна організаційна структура підприємницької діяльності Семененко Олена Володимирівна, к.е.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.11.2021 11:40-13:00 306-2 Маркетинг у туризмі Тенденції розвитку маркетингу послуг в туристичній галузі Олійник Георгій Юрійович, д.е.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.11.2021 11:40-13:00 ауд. № 38 Живопис Методика роботи над багатосеансним етюдом в техніці акварельного живопису Ломовський Анатолій Іванович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.11.2021 11:40-13:00 ауд. № 32 Композиція Ескізування проекту формальної площинної композиції. Гук Леонід Йосипович, проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.11.2021 08:30-09:50 403-2 Фінансова звітність та ринок Звітність підприємств Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.11.2021 10:00-11:20 607-3 Загальна політологія Держава і громадянське суспільство Агарков О.А., д.політ. н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.11.2021 11:40-13:00 406-2 Маркетинг послуг Комплекс маркетингу підприємства та особливості його реалізації в сфері послуг Адєєва Г.В., к.е.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.11.2021 11:40-13:00 403-3 Практична стилістика Особливості нового правопису 2019 року Сєриков Анатолій Никифорович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.11.2021 13:10-14:30 ауд. № 34 Мистецтво шрифту Сучасний шрифт в Україні Рибальченко Ганна Вікторівна, асистент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.11.2021 13:10-14:30 ауд. № 34 Комп’ютерні технології дизайнерського проектування Види масок у програмі Fotoshop Петрушевський Андрій Олександрович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.11.2021 13:10-14:30 303-2 Біологія індивідуального розвитку Будова і функціїї провізорних органів Пастушенко Галина Петрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  10.11.2021 10:00-11:20 303-3 Вікова анатомія людини та фізіологія Вікові особливості серцево-судинної системи Колядич Оксана Іванівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  10.11.2021 10:00-11:20 2Л3 Англійська мова People and relationship Малиніна Ольга Юріївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  10.11.2021 11:40-13:00 ZOOM Політична проблематика Медіа й політика: конфліктні питання Даниленко Володимир  ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  10.11.2021 14:40-16:00 204-2 Дослідження функцій Вища математика Одрібець Наталія Василівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.11.2021 08:30-09:50 403-3 Основи журналістики Журналістика як масово-інформаційна діяльність Сазонова Юлія Олександрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.11.2021 11:40-13:00 ауд. № 31 Рисунок Рисунок гіпсових зліпків елементів голови. Сухоцький Анатолій Потапович, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.11.2021 11:40-13:00 406-2 Бюджетно-податкова (фіскальна) політика Економічна теорія (мікро- та макроекономіка) Забута Нані Вікторівна к.е.н., до. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  11.11.2021 13:10-14:30 406-2 Українська мова за професійним спрямуванням Мистецтво презентації як різновид ділового мовлення Гордієнко Алла Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  12.11.2021 10:00-11:20 204-2 Англійська мова Робота і професії Володька Людмила Олександрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  13.11.2021 10:00-11:20 2Л2 Історія України Доба дерикторії Сімонова Світлана Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  15.11.2021 10:00-11:20 404-2 Маркетингові дослідження Плануваннч і організація маркетингових досліджень конкуренції та конкурентів Лиса Т.В., к.е.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  15.11.2021 10:00-11:20 РЦ-2 Лікувальний масаж Методика масажу при гіпертонії, гіпотонії Мацегоріна Наталія Вікторівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  15.11.2021 10:00-11:20 601-3 Географія Країни Азії Галена Олена Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  15.11.2021 08:30-09:50 407-3 Іноземна мова Tour operators, the description of the tour Григоренко Наталія Валерівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  16.11.2021 10:00-11:20 304-2 Англійська мова National cuisine Малиніна Ольга Юріївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  16.11.2021 11:40-13:00 403-3 Теорія масової інформації Інформаційні жанри в журналістиці Денисенко Володимир Анатолійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  16.11.2021 14:40-16:00 506-3 Науково-технічний переклад Переклад кластер них одиниць Коромисел Тетяна Михайлівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  17.11.2021 10:00-11:20 ауд. № 34 Нарисна геометрія та перспектива Побудова аксонометрії фігури. Булгаков Віктор Петрович, ст. викладач. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  17.11.2021 10:00-11:20 3Л2 Адміністративне право Провадження у справах про адміністративні правопорушення Сердюк Є.В.,
  к.ю.н., доцент кафедри
  ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  17.11.2021 10:00-11:20 ZOOM Методи обстеження і контролю у фізичній терапії та ерготерапії Основи ерготерапії Любенко Валерій Олексійович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  17.11.2021 10:00-11:20 201-3 Практичний курс першої іноземної мови Конфлікт у стосунках Кнодель Людмила Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  17.11.2021 08:30-09:50 403-3 Іноземна мова Hotel Entertainment; Григоренко Наталія Валерівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.11.2021 10:00-11:20 ауд. № 34 Проєктна графіка Ландшафтний антураж Булгаков Віктор Петрович, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.11.2021 13:10-14:30 203-2 Іноземна мова Захист даних (інформації) Домніч Леся Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.11.2021 14:40-16:00 2Л3 Формування звітів у Microsoft Бази даних Ізварін.Ішор Вікторович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  18.11.2021 16:10-17:30 102-3 Формування звітів у Microsoft Бази даних Ізварін.Ішор Вікторович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  19.11.2021 10:00-11:20 ауд. № 32 Історія мистецтв та дизайну Характерні риси стилю модерн та модерністичних течій початку ХХ століття Авер’янова Ніна Миколаївна, доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  19.11.2021 10:00-11:20 ZOOM Біомеханіка Біомеханічні характеристики рухів тіла людини. Жирнов Олександр Валерійович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.11.2021 10:00-11:20 3Л2 Основи римського приватного права Загальне вчення про зобов`язання Кулик А.В., асистент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.11.2021 10:00-11:20 403-3 Іноземна мова Природа та екологія. Природні та техногенні катастрофи, стихійні лиха. Домніч Леся Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  22.11.2021 08:30-09:50 403-2 Вимогу та умови складання фінансової звітності Звітність підприємств Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  23.11.2021 10:00-11:20 ауд. № 32 Основи моделювання та формотворення Композиційно-концептуальні аспекти дизайнерського проекту Гук Леонід Йосипович, професор ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  23.11.2021 10:00-11:20 ZOOM Новітні технології в галузі Метод Александера, Моше, Фельденкрайза, соматика Томаса-Ханни, тілесно-орієнтована тероапія. Туровець Ганна Миколаївна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  23.11.2021 11:40-13:00 507-2 Фізика та астрономія Газові закони Левківський Андрій Петрович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  23.11.2021 13:10-14:30 403-3 Етика та естетика Психологічні прийоми впливу в суперечці Степанова О.А., д.культ., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  23.11.2021 14:40-16:00 201-3 Вступ до фаху Еволюція галузі автомобілебудування та особливості історичних епох його розвитку Тропіна Аліна Олексіївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  24.11.2021 11:40-13:00 ауд. № 34 Дизайнерське проєктування Концептуальні засади дизайнерського проектування інтер’єру Ломовський Анатолій Анатолієвич, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  24.11.2021 13:10-14:30 201-3 Країнознавство Історія Великобританії національні символи; святі покровителі Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії; освіта та культура; мистецтво; свята та традиції. Кнодель Людмила Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  24.11.2021 14:40-16:00 403-3 Українська мова за професійним спрямуванням Культура фахового усного спілкування Неділько Тетяна Петрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  24.11.2021 16:10-17:30 701-3 Розвиток автомобільної галузі Історичні засади розвитку автомобілів та сучасні тренди автомобільної галузі Тропіна Аліна Олексіївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.11.2021 10:00-11:20 407-3 Географія туризму Туристичний потенціал Південного району України Доценко Анатолій Іванович, д.г.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.11.2021 11:40-13:00 ауд. № 34 Дизайнерське проектування Концептуальні засади дизайнерського проектування Петрушевський Андрій Олександрович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.11.2021 11:40-13:00 604-3 Кримінальний процес Відводи в кримінальному провадженні Сердюк В.П., к.ю.н., доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.11.2021 13:10-14:30 208-2 Іноземна мова                           (поглибленого вивчення) Climate Changes Погрібна Лариса Станіславівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.11.2021 13:10-14:30 ZOOM Історія видавничої справи Видавнича справа періоду радянської влади Козак Петро Миколайович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  25.11.2021 14:40-16:00 203-3 Іноземна мова за професійним спрямуванням Громадський транспорт Рокосовик Наталія Василівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  26.11.2021 10:00-11:20 403-2 Податок на доходи фізичних осіб Фіскально-бюджетна система Підлужна Світлана Олександрівна, ст.викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  26.11.2021 13:10-14:30 ZOOM Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи Розвиток фізичної культури і спорту в Середньовіччі Любенко Валерій Олексійович, доц. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  01.12.2021 10:00-11:20 303-3 Основи соціальної реабілітації Соціальна робота у системі соціальних технологій Колядич Оксана Іванівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  01.12.2021 10:00-11:20 402-3 Лінг-во країн І ін.. мови Scotland Махінова Вікторія Володимирівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  02.12.2021 10:00-11:20 406-2 Іноземна мов аза професійним спрямуванням Моя майбутня професія Сірик Людмила Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  02.12.2021 13:10-14:30 407-3 Географія туризму Туристичний потенціал Південного району України Доценко Анатолій Іванович, д.г.н., проф. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  03.12.2021 10:00-11:20 201-3 Методика викладання психології Сучасні світові тенденції психологічної освіти Співак Любов Миколаївна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  03.12.2021 11:40-13:00 305-3 Психологія особистості Підсумковий колоквіум Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  06.12.2021 10:00-11:20 2Л3 Організація ПК. Основні принципи Архітектура комп’ютера Зубко Роман Анатолійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  06.12.2021 13:10-14:30 407-3 Світова художня культура Культура новітнього часу Барна Наталія Віталіївна, професор, д.ф.н. ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  07.12.2021 10:00-11:20 407-3 Організація туристичної діяльності Діяльність туристичних підприємств в умовах конкуренції Танська Людмила Вацлавівна, ст. викладач ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  07.12.2021 10:00-11:20 103-2 Громадянська освіти Права людини.
  Борці за права людини.
  Смолянова Владислава Леонідовна ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  08.12.2021 08:30-09:50 206-2 Системи числення Архітектура комп’ютера Зубко Роман Анатолійович ІКТ, кафедра інформаційних технологій та програмування
  09.12.2021 11:40-13:00 ZOOM Біомеханіка Побудова хронограм фізичних вправ по відеограмі та біокінематичній схемі. Жирнов Олександр Валерійович, доц. ІСТ, кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
  та фізичного виховання
  10.12.2021 10:00-11:20 ZOOM Основи фізичної терапії та ерготерапії Лікувальна фізична культура при бронхіальній астмі Любенко Валерій Олексійович, доц. ІСТ, кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання
  та фізичного виховання
  10.12.2021 10:00-11:20 204-2 Англійська мова Англійська мова. Школи у Великобританії та США Володька Людмила Олександрівна Фаховий коледж "Освіта"
  13.12.2021 13:10-14:30 305-2 Фармацевтична хімія Неорганічні лікарські засоби в фармації Новиков Дмитро Олександрович ІБМТ, кафедра фармації
  14.12.2021 11:40-13:00 402-3 Термінознавство першої іноземної мовимови Переклад медичної термінології Погрібна Лариса Станіславівна ІФМК, кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
  15.12.2021 10:00-11:20 501-3 Академічна іноземна мова Motivation letter Махінова Вікторія Володимирівна ІФМК, кафедра української мови та літератури, іноземних мов та перекладу
  19.12.2021 11:40-13:00 406-2 Маркетинг послуг Маркетингові дослідження на ринку послуг і виявлення цільових сегментів Адєєва Г.В., к.е.н. ІЕМ, кафедра управління та адміністрування

   

  Журнал відвідування відкритих занять викладачів  Університету "Україна" за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

  Дата Час Кабінет/Корпус Вид заняття Назва дисципліни Тема заняття Викладач (звання, ПІБ повністю) НВП (кафедра)
  03.03.2021     лекція Очистка стічних вод Методи очистки стічних вод Поєдинок Н.Л. ІБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  06.03.2021     лекція Біофізика Транспорт речовин через біомембрани Пастушенко Г.П. ІБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  06.03.2021     лекція Водна мікробіологія Бактеріальні ценози водойм та методи їх вивчення Тугай Т.І. ІБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  07.03.2021     лекція Ботаніка Систематика та біологічні особливості лишайників Мележик О.В. ІБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  08.03.2021     лекція Біологічні основи інфекційних процесів SARS-COV-2: вірусологічні та епідеміологічні особливості Чумак А.А. ІБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)

   

  Журнал відвідування відкритих занять викладачів  Університету "Україна" за І семестр 2020-2021 н.р.

  Дата Час Кабінет/Корпус Вид заняття Назва дисципліни Тема заняття Викладач (звання, ПІБ повністю) НВП (кафедра)
  21.09.2020 8.30-9.50 ІІ, 306 лекція Оптимізаційні методи та моделі Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Оптимізаційні економіко-математичні моделі Лавриненко Лариса Миколаївна, к.е.н., доцент IEM (фінансів та обліку)
  24.09.2020 10.00-11.20 III, 401 лекція Статистика в туризмі Середні величини в статистиці туризму Фурман Світлана Станіславівна, ст. викладач IEM (фінансів та обліку)
  28.09.2020     лекція Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництві Теоретико-методологічні основи і правові аспекти біоетики та біобезпеки Мовчан Валентина Олексіївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  05.10.2020 8.30-9.50 ІІ, 306 лекція Оптимізаційні методи та моделі Транспортна задача Лавриненко Лариса Миколаївна, к.е.н., доцент IEM (фінансів та обліку)
  06.10.2020 13.10.-14.30 ІІ, 403 лекція Облік і звітність малого підприємства Облік необоротних активів Нечипорук Наталія Віталіївна, к.е.н., доцент IEM (фінансів та обліку)
  13.10.2020 10.00-11.20 ІІ, 406 лекція Економіка підприємства Основні фонди підприємства Фурман Світлана Станіславівна, ст. викладач IEM (фінансів та обліку)
  20.10.2020     лекція Теорія еволюції Генетичні основи еволюції Корінько Олена Миколаївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  21.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 306 лекція Економічна теорія (мікро- та макроекономіка) Інфляційний механізм Забута Нані Вікторівна к.е.н., доцент IEM (фінансів та обліку)
  23/10/2020     лекція Метаболізм мікроорганізмів Синтез складних молекул Білявська Людмила Олексіївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  26.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 306 лекція Гроші і кредит Грошові системи Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор IEM (фінансів та обліку)
  26.10.2020     практичне заняття Генетика Проведення горизонтального гель електрофорезу нуклеїнових кислот Зелена Любов Борисівна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  05.11.2020     лекція Основи імунології Загальна структура антитіл Беспалова Олена Ярославівна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  16.11.2020 8.30-9.50 ІІ, 406 лекція Бухгалтерський облік Облік зобов'язань підприємства Ковтун Олена Пилипівна асистент IEM (фінансів та обліку)
  16.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 306 практичне Грошф і кредит Валютні операції Захарчук Олександр Васильович, д.е.н., професор IEM (фінансів та обліку)
  16.11.2020 10.00-11.20 ІІ, 404 лекція Податкова система Становлення і розвиток податкової системи України Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач IEM (фінансів та обліку)
  16.11.2020 13.10.-14.30 ІІ, 406 практичне Бухгалтерський облік Облік зобов'язань підприємства Ковтун Олена Пилипівна асистент IEM (фінансів та обліку)
  17.11.2020 13.10.-14.30 ІІ, 404 практичне Податкова система Становлення і розвиток податкової системи України Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач IEM (фінансів та обліку)
  24.11.2020 13.10.-14.30 ІІ, 403 лекція Облік і звітність малого підприємства Облік власного капіталу на підприємствах малого бізнесу Нечипорук Наталія Віталіївна, к.е.н., доцент IEM (фінансів та обліку)
  02.12.2020 11.40-13.00 ІІ, 306 лекція Економічна теорія (мікро- та макроекономіка) Бюджетно-податкова (фіскальна) політика Забута Нані Вікторівна к.е.н., доцент IEM (фінансів та обліку)
  08.12.2020 10.00-11.20 ІІ, 506 лекція Аналіз госоподарської діяльності Аналіз ефективності ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємтсва Лопоносова Наталія Петрівна, старший викладач IEM (фінансів та обліку)
  10.12.2020 11.40-13.00 ІІ, 506 лекція Фінансовий аналіз Фінансовий аналіз Лопоносова Наталія Петрівна, старший викладач IEM (фінансів та обліку)
  09.09.2020 11.40-13.00 ІІ, 208 лекція Анатомія рослин Вступ. Предмет, об’єкт та методи анатомії рослин. Історія та сучасність науки, роль українських та зарубіжних вчених Ілюк Наталя Анатоліївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  28.09.2020 14.40-16.00 ІІ, 303 лекція Біоетика, біобезпека та охорона праці на виробництвах Теоретико-методологічні основи і правові аспекти біоетики та
  біобезпеки
  Мовчан Валентина Олексіївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  20.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 303 лекція Теорія еволюції Генетичні основи еволюції Корінько Олена Миколаївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  23.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 303 лекція Метаболізм мікроорганізмів з основами промислової мікробіології Технології, в яких використовується спиртове бродіння Білявська Людмила Олексіївна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  05.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 305 лекція Основи імунології Загальна структура антитіл Беспалова Олена Ярославівна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  26.10.2020 8.30-9.50 ІІ, 208 практичне Генетика Проведення горизонтального гель-електрофорезу нуклеїнових кислот Зелена Любов Борисівна ФБМТ (мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології)
  25.09.2020 13.10.-14.30 ІІІ, 201 практичне Історія психології Історія психології в античний період Курбатова А.О. ст.викл. ІСТ (психології)
  28.09.2020 10.00-11.20 ІІІ, 301 лекція Основи психотерапії Позитивна психотерапія Курбатова А.О. ст.викл. ІСТ (психології)
  02.10.2020 11.40-13.00 ІІІ, 307 лекція Психологія сім`ї Етапи становлення сім`ї. Сімейні кризи. Питлюк доц. ІСТ (психології)
  09.02.2020 11.40-13.00 ІІІ, 307 практичне Психологія сім`ї Етапи становлення сім`ї. Сімейні кризи. Питлюк доц. ІСТ (психології)
  14.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 лекція Вступ до спеціальності Психологічне консультування Османова А.М. доц. ІСТ (психології)
  21.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 практичне Вступ до спеціальності Психодіагностична робота психолога Османова А.М. доц. ІСТ (психології)
  20.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 лекція Диференц.психологія Рівень само детермінації у структурі індивідуальності Поворозник К.О. доц. ІСТ (психології)
  30.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 305 практичне Практику з загальної психології Темперамент. Характер. Воля: оркестр чи джазова імпровізація? Поворозник К.О. доц. ІСТ (психології)
  03.11.2020 8.30-9.50 III, 604 лекція Адміністративне право Принципи та джерела адміністративного права Хорт Ігор Володимирович Доцент Завідувач кафедри, к.ю.н ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  24.11.2020 8.30-9.50 III, 604 практичне Адміністративне право Провадження у справі про адміністративне правопорушення Хорт Ігор Володимирович Доцент Завідувач кафедри, к.ю.н ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  29.09.2020 8.30-9.50 III, 508 лекція Фінансове право Фінансове право,як галузь права Бригінець Олександр Олексійович, Професор, к.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  13.10.2020 8.30-9.50 III, 508 лекція Фінансове право Банківське право, як підгалузь фінансового права Бригінець Олександр Олексійович, Професор, к.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  23.09.2020 10.00-11.20 III, 508 лекція Цивільне право Об’єкти цивільних прав Федоренко Тетяна Вікторівна Доцент к.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  06.10.2020 8.30-9.50 III, 508 лекція Цивільне право Сторони в цивільному процесі Федоренко Тетяна Вікторівна Доцент к.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  23.09.2020 11.40-13.00 III, 508 лекція Трудове право Джерела трудового права Ізуїта Петро Олександрович Професор, д.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  30.09.2020 10.00-11.20 III, 501 лекція Практикум з трудового права Порядок прийняття та звільнення з роботи Ізуїта Петро Олександрович Професор, д.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  12.10.2020 11.40-13.00 III, 501 практичне Діловодство Організації документообігу та виконання документів Лукацька Лілія Григорівна Старший викладач ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  05.10.2020 10.00-11.20 III, 607 лекція Господарське право Цінні папери: види цінних паперів, регулювання ринку цінних паперів Лукацька Лілія Григорівна Старший викладач ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  28.09.2020 8.30-9.50 III, 607 лекція Теорія доказів Відводи у кримінальному провадженні Сердюк Василь Павлович к.ю.н., доцент кафедри ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  23.11.2020 11.40-13.00 III, 501 практичне Кримінальний процес Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні Сердюк Василь Павлович к.ю.н., доцент кафедри ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  04.11.2020 11.40-13.00 III, 604 лекція Кримінальне право Злочини проти власності Петров Володимир Васильович Доцент, к.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  11.11.2020 10.00-11.20 III, 604 семінар Кримінальне право Злочини проти власності Петров Володимир Васильович Доцент, к.ю.н., доцент ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  01.10.2020 13.10.-14.30 III, 607 лекція Безпека бізнесу Ідентифікація сучасних загроз безпеці компаній в умовах економічної нестабільності в Україні Казакевич Поліна Віталіївна к.ю.н., доцент. ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  01.10.2020 14.40-16.00 III, 607 семінар Безпека бізнесу Економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Казакевич Поліна Віталіївна к.ю.н., доцент. ІПСВ (цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності)
  01.10.2020 17.40-19.00 ІІ, 406 лекція Адміністративна система України Центральні органи виконавчої влади Дубас Ростислав Григорович ІЕМ (управління та адміністрування)
  30.09.2020 17.40-19.00 ІІ, 406 лекція Територіальна організація влади Територіальні органи центральних органів виконавчої влади Дубас Ростислав Григорович ІЕМ (управління та адміністрування)
  05.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 201 лекція Менеджмент Комунікації в менеджменті Семененко Олена Володимирівна ІЕМ (управління та адміністрування)
  30.09.2020 11.40-13.00 ІІ, 404 лекція Операційний менеджмент Операційна діяльність: ресурси,
  процеси та результати
  Семененко Олена Володимирівна ІЕМ (управління та адміністрування)
  06.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 306 практичне Управління інноваціями Інноваційні стратегії Кондукоцова Неля Валеріївна ІЕМ (управління та адміністрування)
  12.10.2020 10.00-11.20 ІІ, 306 лекція Міжнародні стандарти менеджменту Стратегічне планування в міжнародних корпораціях Кондукоцова Неля Валеріївна ІЕМ (управління та адміністрування)
  12.10.2020 8.30-9.50 ІІ, 403 лекція Комерційна діяльність Формування попиту споживачів на продукцію та послуги Кутліна Ірина Юріївна ІЕМ (управління та адміністрування)
  23.11.2020 8.30-9.50 ІІ, 403 лекція Комерційне товарознавство Якість товарів і методи її оцінювання Кутліна Ірина Юріївна ІЕМ (управління та адміністрування)
  26.10.2020 10.00-11.20 ІІ, 506 лекція Маркетинг Товарна політика розподілу Олійник Георгій Юрійович ІЕМ (управління та адміністрування)
  19.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 404 лекція Рекламний менеджмент Рекламні агентства та планування рекламних компаній Олійник Георгій Юрійович ІЕМ (управління та адміністрування)
  12.10.2020 11.40-13.00 III, 3Л3 лекція Загальна педагогіка Інклюзивне освітнє середовище Іванова І.Б. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  06.10.2020 14.40-16.00 III, 303 практичне Педагогічна майстерність Стилі і техніки педагогічного спілкування Іванова І.Б. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  12.10.2020 8.30-9.50 III, 307 лекція Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи Відносини між соціальними працівниками і клієнтами Базиленко А.К. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  19.10.2020 14.40-16.00 III, 401 практичне Дидактика вищої школи Сутність та характерні риси дистанційного навчання. Євдокимова В.В. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  19.10.2020 11.40-13.00 III, 303 практичне Культура ділового спілкування Бесіда як форма ділового спілкування Євдокимова В.В. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  09.10.2020 10.00-11.20 III, 305 лекція Історія соціальної роботи Державна опіка у другій половині XVIIст.- першій половині XIX Гребенюк А.О. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  09.10.2020 11.40-13.00 III, 305 семінар Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи Відносини між соціальними працівниками і клієнтами, правові документи у сфері соціальної роботи Гребенюк А.О. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  01.10.2020 17.40-19.00 III, 305 лекція Консультування у соціальній роботі Вступ в дисципліну. Поняття та сутність соціального консультування. Правове забезпечення консультативної роботи Кириленко В.Г. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  02.10.2020 13.10.-14.30 III, 303 лекція Фандрейзинг в соціальній роботі наукових досліджень Фандрейзинг: зміст поняття, основні характеристики
  Загальне поняття про науку, наукове дослідження
  Дика В.А. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  02.10.2020 14.40-16.00 III, 3Л1 лекція Комплексний супровід осіб із загальним психічним недорозвиненням Науково-методичні засади супроводу дітей із загальним психічним недорозвиненням Калініна Ю.М. ІСТ (соціальної роботи та педагогіки)
  12.11.2020 10.00-11.20 ІІ, 04 комбіноване Англійська мова Робота і професії Володько Людмила Олександрівна, категорія вища, вчитель-методист Коледж "Освіта"
  11.12.2020 10.00-11.20 ІІ, 103 комбіноване Англійська мова Англійська мова міжнародного спілкування Володько Людмила Олександрівна, категорія вища, вчитель-методист Коледж "Освіта"
  10.11.2020 10.00-11.20 ІІ, 504 комбіноване Англійська мова People and relationship Малигіна Ольга Юріївна Коледж "Освіта"
  27.10.2020 10.00-11.20 ІІ, 304 комбіноване Англійська мова National cuisine Малигіна Ольга Юріївна Коледж "Освіта"
  02.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 507 комбіноване Фізика та астрономія Місяць. Фази Місяця. Фізичні умови на Місяці Левківський Андрій Петрович Коледж "Освіта"
  13.11.2020 10.00-11.20 ІІ, 304 комбіноване Фізика та астрономія Тиск газів. Основне рівняння МКТ ідеального газу Левківський Андрій Петрович Коледж "Освіта"
  30.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 504 комбіноване Всесвітня історія Утворення СРСР. Становлення тоталітарного режиму Сімонова Світлана Миколаївна Коледж "Освіта"
  13.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 304 комбіноване Історія України Заняття комбіноване. Тема: Утворення Держави П. Скоропад-ського. Внутрішня та зовнішня політика. Сімонова Світлана Миколаївна Коледж "Освіта"
  20.12.2020 10.00-11.20 ІІ, 103 комбіноване Громадянська освіта Мистецтво спілкування Смолянова Владислава Леонідівна Коледж "Освіта"
  25.11.2020 13.10.-14.30 ІІ, 103 комбіноване Медико-санітарна підготовка Інфекційні захворювання. Профі-лактика інфекційних захворювань Смолянова Владислава Леонідівна Коледж "Освіта"
  19.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 204 комбіноване Зарубіжна література Конфлікт молодої людини та сус-ва в романі «Червоне і чорне» Ф.Стендаля Щавлінська Світлана Василівна, категорія вища Коледж "Освіта"
  19.11.2020 8.30-9.50 ІІ, 204 комбіноване Українська література Заняття комбіноване. Тема:Поетична збірка «Зів’яле листя».Композиція збірки.Любовна тема у творчості І.Франка. Щавлінська Світлана Василівна, категорія вища Коледж "Освіта"
  23.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 204 комбіноване Географія Європейський спільний дім Галена Олена Володимирівна Коледж "Освіта"
  14.12.2020 11.40-13.00 ІІ, 103 комбіноване Українська мова Особливості власноукраїнської та запозиченої лексики Неділько Тетяна Петрівна Коледж "Освіта"
  08.12.2020 11.40-13.00   комбіноване Українська мова Морфеми і словотворна структура слова. Неділько Тетяна Петрівна Коледж "Освіта"
  20.11.2020 10.00-11.20 ІІ, 2Л1 комбіноване Українська мова Синтаксис та пунктуація . Складне складнопідрядне речення Ярошовець Тетяна Іванівна Коледж "Освіта"
  30.10.2020 10.00-11.20   комбіноване Українська література Особливості творчості У.Самчука. Характеристика роману «Марія» Адамчук Наталія Василівна Коледж "Освіта"
  08.09.2020 8.30-9.50 III, 601 лекція Захист інформації Криптографія як шифрування міжнародної інформації в кіберсучасності Лісовський П.М. д.ф.н., доц. ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  14.09.2020 8.30-9.50 III, 3Л3 (на подвір’ї) лекція Філософія Філософія як духовний капітал феноменології мудрості Лісовський П.М. д.ф.н., доц. ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  22.09.2020 10.00-11.20 III, 604 лекція Організація судових та правоохоронних органів України Судова система України Сердюк Євгеній Васильович, к.ю.н. ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  08.10.2020 8.30-9.50 III, 508 лекція Історія вчень про державу і право Філсофсько-правові вчення епохи Середньовіччя Фаст Олексій Олександрович, к.ю.н. ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  22.10.2020 10.00-11.20 III, 508 лекція Основи римського приватного права Поняття та складові права власності у римському праві Фаст Олексій Олександрович, к.ю.н. ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  26.10.2020 11.40-13.00 III, 604 лекція Конституційне право Демократичні вибори як головний доробок європейського конституціоналізма Кустова С.М. к.юр. н., доцент ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  30.10.2020 16.10-17.30 III, 501 лекція Порівняльне правознавство Англо-американська правова сім’я Орловська Ірина Григорівна, к.ю.н., доцент ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  02.11.2020 10.00-11.20 III, 307 лекція Соціологія Молодь як соціальна спільнота, її соціальний статус та самоідентифікація Савич Віта Олексіївна к. пол. наук ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  07.12.2020 13.10.-14.30 III, 508 лекція Інформаційна війна Сучасна інформаційна війна як Четверта світова війна (п‘ята) Кіслов Денис Васильович, д.н. з держ. упр. Доцент ІПСВ (теорії права міжнародних і політичних відносин)
  06.10.2020 10.00-11.20 ІІ, 2Л2 лекція Вступ до спеціальності Вимірювання інформації Забара С.С ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  06.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 2Л2 лекція Системний аналіз та проектування інформаційних систем Тематичні моделі в системному аналізі Писарчук О.О. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  27.10.2020 13.10.-14.30 ІІ, 2Л2 лекція Об’єктно-орієнтоване програмування Оператори Галісеєв Г.В. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  21.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 203 практичне Основи програмування Робота зі списками Вольневич О.І. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  17.11.2020 16.10-17.30 ІІ, 203 практичне Бази даних Формування звітів Microsoft Ізварін І.В. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  19.10.2020 16.10-17.30 III, 103 лекція Інтелектуальний аналіз даних Створення програми для побудови «дерев рішень» Сергеєв-Горчинський О.О. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  23.11.2020 14.40-16.00 ІІ, 206 практичне Архітектура комп'ютерів Практична електроніка , таймер 555 Зубко Р.А. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  27.11.2020 14.40-16.00 ІІ, 2Л2 лекція WEB-програмування Основні принципи поняття вертуалізації Недашківський Б.М. ІКТ (інформаційних технологій та програмування)
  06.10.2020 8.30-9.50 ІІ, 2Л2 лекція Алгоритми та структури даних Представлення від’ємних чисел у комп’ютері Тимошенко А.Г. ІКТ (комп’ютерної інженерії )
  08.10.2020 10.00-11.20 ІІ, 206 практичне Алгоритми та структури даних Представлення від’ємних чисел у комп’ютері Тимошенко А.Г. ІКТ (комп’ютерної інженерії )
  05.10.2020 13.10.-14.30 ІІ, 2Л2 лекція Вища математика Інтегрування раціональних функцій Одрібець Н.В. ІКТ (комп’ютерної інженерії )
  08.10.2020 11.40-13.00 ІІ, 2Л2 практичне Вища математика Інтегрування раціональних функцій Одрібець Н.В. ІКТ (комп’ютерної інженерії )
  01.12.2020 13:10-14:30 III, 407 практичне Етика та естетика Новий час та плюральність мистецьких напрямків Степанова О.А., професор, д. культ. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  26.11.2020 14:40-16:00 III, 409 практичне Міжнародний соціокультурний туристичний сервіс Тренінг саморегуляції емоційних станів Степанова О.А., професор, д. культ. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  27.11.2020 10:00-11:20 III, 407 лекція Географія туризму Туристичний потенціал Карпатського району Доценко Анатолій Іванович, професор, д.г.н. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  22.12.2020 13:10-14:30 III, 407 практичне Туристичне краєзнавство Фортеці та замки як краєзнавчо-туристичні об’єкти Доценко Анатолій Іванович, професор, д.г.н. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  06.10.2020 13:10-14:30 III, 409 лекція Методологія та організація наукових досліджень Вибір напрямку та планування науково-дослідної роботи Коротєєва Антоніна Вікторівна, професор, к.е.н. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  20.10.2020 14:40-16:00 III, 409 практичне Моніторинг світового ринку туристичних послуг Статистика міжнародного туристичного ринку Коротєєва Антоніна Вікторівна, професор, к.е.н. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  20.10.2020 14:40-16:00 III, 3Л3 лекція PR та рекламна діяльність в туризмі Галузевий PR Волинець Олександр Олександрович, доцент, к.ф.н. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  27.10.2020 16:10-17:30 III, 3Л3 практичне PR та рекламна діяльність в туризмі Особливості галузевого PR Волинець Олександр Олександрович, доцент, к.ф.н. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  04.12.2020 14:40-16:00 ІІІ, 407 лекція Організація анімаційної діяльності Організація анімаційної діяльності Кудрейко Олександр Миколайович, доцент, к.н.д.у. ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  11.11.2020 13:10-14:30 III, 407 лекція Організація туристичної діяльності Туристичний продукт, етапи створення, просування та реалізація Танська Л.В., старший викладач ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  21.12.2020 11:40-13:00 III, 407 практичне Організація туристичної діяльності Проектування туристичного продукту Танська Л.В., старший викладач ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  22.10.2020 11:40-13:00 III, 406 лекція Діловодство Формування справ. Оперативне зберігання документів і передавання на архівне зберігання Ткаченко Н.О., старший викладач ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  29.10.2020 13:10-14:30 III, 406 практичне Довідково-інформаційні фонди та їх формування Науково-інформаційна діяльність. Ткаченко Н.О., старший викладач ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  13.11.2020 13:10-14:30 III, 407 лекція Музеєзнавство Культурно-освітня діяльність музеїв Ткаченко О.О., старший викладач ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  16.11.2020 13:10-14:30 ІІІ, 103 практичне Сучасні інформаційні системи в туризмі Інформаційні технології як фактор управлінської діяльності в туризмі Ткаченко О.О., старший викладач ІФМК (туризму, документних та міжкультурних комунікацій)
  30.09.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 лекція Фізіологія рухової активності Вплив рухової активності на опорно-руховий апарат людини Колядич Оксана Іванівна Старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  02.10.2020 16:10-17:30 ІІІ, 305 лекція Курортологія Фізична терапія в комплексі санаторно-курортного лікування в Україні Крупеня Світлана Василівна Доцент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  05.10.2020 16:10-17:30 ІІІ, 201 практичне Фізична терапія при захворюваннях нервової системи ДЦП. Класифікація. Тонічні синдроми. Реабілітаційні напрямки. Наукові школи.Комплексна фізична терапія при ДЦП. Туровець Ганна Миколаївна Старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  07.10.2020 13:10-14:30 ІІІ, 202 лекція Теорія та методика фізичної терапії з основами ерготерапії Принципи створення реабілітаційних програм Любенко Валерій Олексійович К.м.н., доцент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  16.10.2020 13:10-14:31 ІІІ, 307 лекція Гігієна Гігієна дітей і підлітків. Особиста гігієна Холодова Олеся Сергіївна Старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  19.10.2020 11:40-13:00 ІІ, Реаб.центр практичне Масаж лікувальний Методика масажу при різних захворюваннях людини Мацегоріна Наталія Вікторівна Старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  22.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 лекція Основи догляду за хворими та інвалідами Методи впливу на систему кровообміну в процесі догляду за пацієнтом Цирковняк Оксана Олександрівна асистент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  29.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 301 лекція Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату(в травматології та ортопедії) Фізична терапія/реабілітація при вродженій кривошиї Цирковняк Оксана Олександрівна асистент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  30.10.2020 14:40-16:00 ІІІ, 604 практичне Методи досліджень у фізичній терапії та ерготерапії Бальнеотерапія як основний засіб фізичної тераії у санаторно-курортному лікуванні. Любенко Валерій Олексійович К.м.н., доцент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  02.11.2020 16:10-17:30 Zoom лекція Фізтерапія в педіатрії Захв.нерв.с-ми дітей та підлітків. ФТ як засіб профілактики функц.розладів н.с
  ОРА у дітей
  Туровець Ганна Миколаївна, старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  09.11.2020 17.40-19.00 Zoom практичне Фізтерапія при захворюв. нервової системи Травми центральної нервової системи: головний та спинний мозок, Відновний період Туровець Ганна Миколаївна, старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  10.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 лекція Фізіологія
  людини
  Загальні фізіологічні властивості організму людини Колядич Оксана Іванівна, старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  18.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 303 практичне Фізіологія
  рухової
  активності
  Фізіологічна класифікація фізичних вправ Колядич Оксана Іванівна, старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  11.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 201 лекція Теорія та методика ФТ з основами ерготерапії Методи ФТ при захворюванні дихальної системи Любенко Валерій Олексійович, доцент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  20.11.2020 14:40-16:00 ІІІ, 604 практичне Методи досліджень у ФТ та ерготерапії Особливості механотераії при порушеннях ОРА Любенко Валерій Олексійович, доцент ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  16.11.2020 16:10-17:30 Zoom лекція ФТ при захворюв.
  ОРА
  Фізична реабілітація при порушеннях постави Цирковняк Оксана Олександрівна, викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  26.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 301 практичне Основи
  догляду за
  хворими та інвалідами
  Вимірювання температури і догляд за хворими, що лихоманять Цирковняк Оксана Олександрівна, викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  16.11.2020 10.00-11.20 ІІ, Реаб.центр практичне Масаж лікувальний Особливості масажу при порушеннях ОРА Мацегоріна Наталія Вікторівна, старший викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  10.11.2020 10.00-11.20 Стадіон
  «Темп»
  практичне Фізичне виховання Практичні вправи Балан Олександра Євгенівна, викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  10.11.2020 10.00-11.20 ІІ, Реаб.центр практичне Фізичне виховання Лікувальна
  фізична культура при захворюваннях серцево-судинної системи
  Кандзюба Віра Іванівна, викладач ІСТ (фізичної терапії, ерготерапії
  та фізичного виховання)
  22.10.2020 13:10-14:30 ІІІ, 305 практичне Іноземна мова Role of Professionals Providing Social Support Кравець В.С., асистент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  21.10.2020 13:10-14:30 ІІІ, 506 практичне ПК ІІ ін.. мови (кит.) Я залишив свій гаменець у машині.             Граматика: Речення з прийменником «把». Медведенко С.В., асистент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  17.11.2020 8.30-9.50 ІІІ, 406 практичне Іноземна мова Choosing a product or a service. Сірик Л.М., доцент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  16.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 506 практичне ПК ІІІ ін.. мови (ісп.) ¿Qué Entiendes por el Entorno en el Que Vivimos? Чадова С.А., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  20.11.2020 16:10-17:31 ІІІ, 506 лекція Ос. синхр.перекладу Consecutive interpretation during meetings and negotiations. Коромисел М.В., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  27.11.2020 14:40-16:00 ІІІ, 506 практичне ПК ІІ ін.. мови (нім.) Tätigkeiten bei der Arbeit und in der Freizeit“ Коромисел Т.М., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  18.11.2020 17.40-19.00 ІІІ, 402 практичне ПК І ін.. мови Everybody Loves a Winner — or do they? Єнг І.С., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  17.11.2020 17.40-19.00 ІІІ, 402 практичне ПК І ін.. мови Different Mentality (French & British). Єнг І.С., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  07.12.2020 13:10-14:30 ІІІ, 305 практичне Іноземна мова Social psychology Махінова В.В., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  09.12.2020 13:10-14:30 ІІІ, 305 практичне Іноземна мова School psychology Махінова В.В., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  11.11.2020 8.30-9.50 ІІІ, 407 практичне Ділова англійська Hotel services Григоренко Н.В., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  16.11.2020 8.30-9.50 ІІІ, 407 практичне Ділова англійська Hotel entertainment Григоренко Н.В., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  03.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 401 практичне ПК І ін.. мови (анг.) Влаштування на роботу через інтернет Кнодель Л.М., професор, д.п.н. ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  30.11.2020 8.30-9.50 ІІІ, 506 практичне Практична граматика Утворення, структура, функції в реченні, ступені порівняння. Прислівник та прикметник Рокосовик Н.В., доцент / Зінчук В.В., асистент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  24.10.2020 11:40-13:00 ІІІ, 506 практичне Практика письмового та усного перекладу з німецької мови На уроці нім.мови. „Wir lernen Deutsch“ Рокосовик Н.В., доцент / Зінчук В.В., асистент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  23.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 406 лекція Історія української літератури ХХ ст.. Феномен «неокласицизму» в українській літературі. Дячинська М.В., старший викладач ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  29.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 205 практичне Українська мова за професійним спрямуванням Залікове заняття Гордієнко А.М. ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  19.11.2020 13:10-14:30 ІІІ, 506 лекція Слово як одиниця лексичного рівня та центральна одиниця мовної системи. Вступ до мовознавства Величко М.П., доцент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  15.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 3Л2 лекція Українська мова за професійним спрямуванням Культура усного фахового спілкування Ярошовець Т.І., доцент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  14.11.2020 13:10-14:30 ІІІ, 506 практичне Практика другої іноземної мови (німецька) Wann und wo sind Sie geboren? Погрібна Л.С., доцент / Зінчук В.В., асистент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  23.11.2020 13:10-14:30 ІІІ, 406 практичне Іноземна мова The engine parts Погрібна Л.С., доцент / Зінчук В.В., асистент ІФМК (української мови та літератури, іноземних мов та перекладу)
  07.10.2020 11.40-13.00 ІІІ, 205 лекція Товарознавство в ресторанному господарстві Кваліфікація товарів Салухіна Н.Г., доцент ІТІ (технології харчування)
  08.10.2020 13.10-14.30 ІІІ, 3Л2 лекція Стандартизація, метрологія та сертифікація Міжнародні стандарти Салухіна Н.Г., доцент ІТІ (технології харчування)
  12.10.2020 11.40-13.00 ІІІ, 3.07 лекція Основи валеології Правила раціонального харчування Калакура В.В., старший викладач ІТІ (технології харчування)
  15.10.2020 13.10-14.30 ІІІ, 3.05 практичне Організація виробництва в закладах ресторанного господарства Зрозрахунок втрат сировини, виходу нф. та готових виробі із м'яса Оліферчук О.Г., старший викладач ІТІ (технології харчування)
  20.10.2020 11.40-13.00 ІІІ, 3.05 лекція Технологічне проектуваня закладів ресторанного господарства Критерії вибору виду теплової обробки нф. Із риби та море продуктів Ратушенко А.Т., доцент ІТІ (технології харчування)
  22.10.2020 10:00-11:20 ІІІ, 3.03 лекція Основи виробничого дизайну Стиль у дизайні і архітектурі Ратушенко А.Т., доцент ІТІ (технології харчування)
  02.11.2020 14.40-16.00 ІІІ, ЗЛ1 лекція Організація дипломатичних прийомів Характеристика банкетних прийомів за столом Калакура В.В., старший викладач ІТІ (технології харчування)
  05.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 205 лекція Загальні технології харчової промисловості Тухнологія круп Калакура М.М., професор ІТІ (технології харчування)
  23.11.2020 13:10-14:30 ІІІ, 3.05 лекція Теоретичні основи харчових виробництв Загальна характеристика технологічних процесів харчових виробництв Калакура М.М., професор ІТІ (технології харчування)
  25.11.2020 14.40-16.00 ІІ, 208 лекція Хімія органічна Арени Брускова Д.-М.Я., доцент ІТІ (сучасної інженерії та нанотехнологій)
  12.10.2020 11.40-13.10 ІІ, 305 лекція Хімія неорганічна Основні класи неорганічних сполук Габ А.І., доцент ІТІ (сучасної інженерії та нанотехнологій)
  10.10.2020 10.00-11.20 ІІІ, 203 практичне Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Unit 1.3. Ecology and Ecosystems Шахнін Д.Б., доцент ІТІ (сучасної інженерії та нанотехнологій)
  19.11.2020 11.40-13.10 ІІІ, 3*01 лекція Основи наукових досліджень Методика написання дипдомних робіт Лукашенко Т.Ф., доцент ІТІ (сучасної інженерії та нанотехнологій)
  18.12.2020 10.00-11.20 ІІІ, 203 лекція Наноматеріали Нанотехнологічне матерілознавство Кущевська Н.Ф., професор ІТІ (сучасної інженерії та нанотехнологій)
  11.12.2020 14.40-16.00 ІІІ, 3*01 лекція Фізична хімія ТН і СМ Діаграми стану трикомпонентних систем Урсуляк Л.В., старший викладач ІТІ (сучасної інженерії та нанотехнологій)
  18.11.2020 16:10-17:30 ІІІ, 203 Семінар Технічний аналіз та контроль виробництва в інженерній галузі Основні етапи та планування технічного розвитку автотранспортного підприємтва. Особливості проведення технічного аналізу на автотранспортному підприємтсві. Тропіна А.О., старший викладач ІТІ (автомобільного транспорту)
  16.10.2020 10:00-11:20 ІІІ, 701 лекція Машини та обладнання підприємств в інженерній галузі Обладнання, що використовується для галтувальних технологічних операцій Залюбовський М.Г., доцент ІТІ (автомобільного транспорту)
  10.11.2020 10:00-11:20 ІІІ, 203 лекція Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство Класифікація матеріалів, які використовуються в автомобільній промисловості та вимоги до них Косенко В.А., доцент ІТІ (автомобільного транспорту)
  24.11.2020 10:00-11:20 ІІІ, 203 лекція Організація автомобільних перевень (логістика) Правила перевезення вантажів Петренко Т.В., старший викладач ІТІ (автомобільного транспорту)
  13.11.2020 19:10 ІІІ, 203 лекція Рухомий склад автомобільного транспорту Автомобілі - рефрижиратори Докуніхін В.З., доцент ІТІ (автомобільного транспорту)
  09.11.2020 14:40-16:00 ІІІ, 203 лекція Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів Регламентно-технічне обслуговування функціональних систем автомобіля Смірнов Ю.І., доцент ІТІ (автомобільного транспорту)
  22.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 203 лекція Електротехніка Фізичні закони у функціонуванні автомобільного транспорту Якимчук М.В., професор ІТІ (автомобільного транспорту)
  21.10.2020 10.00-11.20 17 лекція Проектна графіка  Виконання вправ з проектної графіки. Хавхун Галина Миколаївна, доцент. ІТІ (дизайну)
  28.10.2020 13.10-14.30 17 практичне Дизайнерське проектування. Виконання ескізу проекту альтанки. Хавхун Галина Миколаївна, доцент. ІТІ (дизайну)
  19.10.2020 13.10-14.30 38 практичне Живопис. Послідовність роботи над учбовим етюдом в техніці акварельного живопису. Ломовський Анатолій Іванович, доцент. ІТІ (дизайну)
  22.10.2020 10.40-11.20 38 практичне Живопис. Методика роботи над багатосеансним етюдом в техніці акварельного живопису. Ломовський Анатолій Іванович, доцент. ІТІ (дизайну)
  12.11.2020 8.30-9.50 34 практичне Мистецтво шрифту. Сучасний шрифт в Україні. Гук Леонід Йосипович, професор ІТІ (дизайну)
  17.11.2020 13.10-14.30 34 практичне Інформаційні технології в дизайні. Пошукові системи серверного контенту для дизайну інтер’єру. Ломовський Анатолій Анатолієвич, ст. викладач. ІТІ (дизайну)
  24.11.2020 11.40-13.00 32 практичне Композиція. Ескізування проекту формальної площинної композиції. Гук Леонід Йосипович, професор. ІТІ (дизайну)
  28.10.2020 10.00-11.20 32 практичне Дизайнерське проектування. Концептуальні засади середовищного моделювання. Чемакіна Октябрина Володимирівна ІТІ (дизайну)
  20.10.2020 10.00-11.20 27 практичне Рисунок. Рисунок гіпсової голови. Сухоцький Анатолій Потапович, ст. викладач. ІТІ (дизайну)
  16.11.2020 13.10-14.30 31 практичне Рисунок. Рисунок гіпсових зліпків елементів голови. Сухоцький Анатолій Потапович, ст. викладач. ІТІ (дизайну)
  30.10.2020 10.00-11.20 32 лекція Історія мистецтв та дизайну. Давньоєгипетське мистецтво: живопис, скульптура, архітектура Авер’янова Ніна Миколаївна, доцент ІТІ (дизайну)
  25.11.2020 10.00-11.20 32 лекція Культурологічні аспекти теорії дизайну. Універсальний дизайн у сучасній культурі Авер’янова Ніна Миколаївна, доцент ІТІ (дизайну)
  19.11.2020 11.40-13.00 34 лекція Екологічні аспекти дизайну середовища. Екологія та екологічний підхід Марковський Андрій Ігорович, доцент. ІТІ (дизайну)
  26.11.2020 10.00-11.20 34 лекція Сучасні напрямки розвитку дизайну. Перехід від «класичного» до «постмодерного» уявлення про цінність артефакту мистецтва Марковський Андрій Ігорович, доцент. ІТІ (дизайну)
  13.11.2020 11.40-13.00 34 практичне Комп’ютерні технології дизайнерського проектування.  Види масок в програмі Fotoshop. Петрушевський Андрій Олександрович, ст. викладач. ІТІ (дизайну)
  27.11.2020 14.40-16.00 34 практичне Дизайнерське проектування Побудова аксонометрії фігури. Петрушевський Андрій Олександрович, ст. викладач. ІТІ (дизайну)
  09.10.2020 11.40-13.00 ІІІ, 403 практичне Основи журналістики Ідейно-теоретичні концепції свободи друку К.соц. ком. Сазонова Юлія Олександ-рівна ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  09.10.2020 14.40-16.00 ІІІ, 403 лекція Журналістське розслідування Складові журналістського розслідування К.п.н. Бобренко Ростислав Всеволо-дович ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  22.10.2020 11.40-13.00 ІІІ, 403 лекція Практикум з української мови у ЗМІ Основні ознаки культури мовлення. Мовний етикет Неділько Тетяна Петрівна, старший викладач ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  24.10.2020 13.10-14.30 ІІІ, 403 лекція Професійні стандарти редакторської майстерності Складові процесу редагування та його потреби К.соц. ком. Лоза Галина Іванівна ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  30.10.2020 16:10-17:31 ІІІ, 403 майстер-клас Радіовироб-ництво Майстерність радіоінтерв’ю Данько-Сліпцова Анна Анатоліївна, старший викладач ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  10.11.2020 14.40-16.00 ІІІ, 403 лекція Історія зарубіжної літератури Особливості розвитку літератури епохи модернізму в Англії К.ф.н. Ярошовець Тетяна Іванівна ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  23.11.2020 10.00-11.20 ІІІ, 403 лекція Проблематика ЗМІ Роль екологічної журналістики в суспільстві К.ф.н. Адамчук Наталія Василівна ІФМК (журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування)
  14.09.2020 11.40-13.00 ІІ, Навч. аптека 2-04 лекція Вступ до спеціальності Основи організації фармацевтичної інформації. Основи забезпечення санітарнопротиепідемічного режиму аптечних закладів Катинська Марина Георгіївна ФБМТ (фармації)
  25.11.2020 11.40-13.00 ІІ, 303 лекція Аналітична хімія Отримання катіонів першої групи Новиков Дмитро Олексійович ФБМТ (фармації)

  Журнал відвідування відкритих занять викладачів  Університету "Україна" за І семестр 2019-2020 н.р.

  Дата / день тижня Час Корпус / кабінет Вид заняття Тема заняття Назва дисципліни ПІБ викладача НВП Анкета оцінювання Протокол
  27.09.2019 п'ятниця 14:40 ІІІ каб.102 практичне Пошук екстремума в масиві Алгоритми та структури даних Тимошенко Анатолій Григоривич, к.т.н., доцент ІКТ Анкета   
  30.09.2019 понеділок 13:10 ІІІ каб.305 практичне Перша медична допомога при переломах вільної верхньої кінцівки. Десмургія Долікарська медична допомога в невідкладних станах Рохас Максим Маркович, асистент ІСТ Анкета  
  14:40 ІІІ лаб.06 практичне Фізіологія крові Фізіологія людини Колядич Оксана Іванівна, ст. викладач ІСТ  Анкета  
  03.10.2019 четвер 10:00 ІІІ каб.303 лекція Форми занять в адаптивній фізичній культурі Теорія та методика адаптивної фізичної культури Підпомога Андрій Юрійович, к.н.ф.в.с., доц. ІСТ Анкета  
  13:10 ІІ каб.404 лекція Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні Менеджмент у системі органів державної влади Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., завідувач кафедри ІЕМ Анкета Протокол 
  14:40 ІІІ каб.303 семінар Розвиток виховання та формування особистості Загальна педагогіка Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ  Анкета  
  08.10.2019 вівторок 11:40 ІІІ каб.301 практичне Бар'єри у процесі спілкування та шляхи їх подолання Психологічні проблеми спілкування Чиханцова Олена Анатоліївна, к.псих.н., доцент ІСТ Анкета  
  14:40 ІІІ каб.201 практичне Загальні тенденції та проблеми розвитку автомобільного транспорту Розвиток автомобільної галузі Тропіна Аліна Олександрівна, ст. викладач ІТІ Анкета  Протокол
  10.10.2019 четвер 10:00 ІІ каб.507 лекція Внутрішнє та зовнішнє середовища організації Теорія організацій Кондукоцова Неля Валеріївна, ст. викладач ІЕМ Анкета  Протокол
  11.10.2019 п'ятниця 10:00 ІІІ каб.205 семінар Об'єкти та суб'єкти соціальної роботи Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Гребенюк Анастасія Олекчандрівна, ст.викладач ІСТ  Анкета  
  17.10.2019 четвер 13:10 3-Л-3 лекція Педагогічно збагачене соціальне середовище. Інклюзивне освітнє середовище.» Педагогіка Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ  Анкета  
  21.10.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.500 лекція Форми та методи публічного адміністрування Адміністративне право Сердюк Євген Васильович, к.ю.н., доцент ІПВС  Анкета  
  11:40 ІІІ каб.205 лекція Правові документи у сфері соціальної роботи Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Базиленко Анастасія Костянтинівна, к.псих.н. ІСТ Анкета  

  ІІ

  каб.208-2

  лекція Органи імунної системи Основи імунології Беспалова Олена Ярославівна, к.б.н., с.н.с.      

  23.10.2019

  середа

  10:00

  ІІ

  каб.208-2

  лекція  Лікарські рослини та сировина, що містять кумарини та хромони  Фармакогнозія Катинська Марина Георгіївна, к.фарм.н.      
  25.10.2019 п'ятниця 11:40 ІІІ каб.205 практичне Family Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІФМК  Анкета  
  26.10.2019 субота 10:00 ІІІ лаб.08 лекція Нанотехнології та наноматеріали в автомобільному транспорті Нанотехнологічне матеріалознавство в автомобільному транспорті Косенко Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент ІТІ  Анкета  
  30.10.2019 середа 10:00 З-Л-1 урок Особливості творчості У. Самчука. Характеристика роману "Марія" Українська література (комбіноване заняття) Ярошовець Тетяна Іванівна, к.ф.н., доц. КО  Анкета  
  13:10 ІІ каб.406 практичне Кількісна характеристика товарів Товарознавство Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н., доцент ІЕМ  Анкета  Протокол
  04.11.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.409 лекція Службові документи Документознавство Ткаченко Наталія Олексіївна, ст. викладач ІФМК  Анкета  
  08.11.2019 п'ятниця 11:40 ІІІ каб.407 лекція Організація ринку туристичних послуг Основи тиризмознавства Мотрін Ірина Ігорівна, к.е.н. ІФМК  Анкета  
  12.11.2019 вівторок 10:00 ІІІ каб.607 семінар Право міжнародних договорів Міжнародне право та право Європейського союзу Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІПВС  Анкета  
  13:10 ІІІ каб.401 лекція Класифікація народів світу Звичаї та традиції народів світу Кудрейко Олександр Миколайович, к.н. з держ. упр. ІФМК  Анкета  
  14.11.2019 четвер 11:40 ІІІ каб.701 практичне Використання складних граматичних конструкцій (обєктний інфінітив в різних типах перекладу Практика перекладу основної іноземної мови Сірик Людмила Миколаївна, к.п.н., доцент ІФМК Анкета  
  14:40 ІІ каб.404 практичне Види ринкових досліджень Ринкові дослідження Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент ІЕМ Анкета  Протокол
  18.11.2019 понеділок 11:40 ІІ каб.406 лекція Податки. Податкова система Фінанси Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач ІЕМ Анкета Протокол
  28.11.2019 четвер 10:00 ІІ каб.403 лекція Звіт про власний капітал Звітність підприємств Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент ІЕМ  Анкета Протокол
  02.12.2019 понеділок 11:30 ауд. 103 лекція Інклюзивний простір та формування інклюзивного мислення Інклюзивне суспільство Твердохліб Ірина Володимирівна, ст. викладач кафедри соціальної роботи ПІЕП  Анкета  Протокол
  13:10 ІІІ лаб.08 лекція Нормативи проєктування вирбничо-технічної бази автотранспортних підприємств Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів Петренко Тетяна Володимирівна, ст. викладач ІТІ Анкета  Протокол

   

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури та ТВСП Університету "Україна" на ІI семестр 2021-2022 н.р. 

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури та ТВСП Університету "Україна" на ІI семестр 2020-2021 н.р.

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури та ТВСП Університету "Україна" на І семестр 2020-2021 н.р. 

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури та ТВСП Університету "Україна" на І семестр 2019-2020 н.р.

  Наказ від 15 жовтня 2019 року №134 "Про затвердження і впровадження Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»