Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Внутрішня система управління якістю освіти та освітньої діяльності

   

  Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти у 2022/2023 навчальному році

  https://www.youtube.com/watch?v=PtPb_oetGuo

  Самооцінювання освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти

  https://www.youtube.com/watch?v=fHZgpVHBR4w

  Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 р.

  Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. К.: Ленвіт, 2006. 35 с.

  Європейська кредитно-трансферна накопичувальна система. Довідник користувача. 2015

  Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

  Посібник з акредитації PhD програм / Переклад українською мовою Герасименко А.Г. та Іванової О.М. Агентство з якості університетської системи Каталонії. Січень 2018

  Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах освіти у 2021 – 2022 навчальному році : інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. А. Л. Черній; відпов. за вип. Н. А. Мельник. Рівне, 2021. 238 с.

  Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш й ін.; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. 100 с.

  Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти РАШКЕВИЧ Юрій Михайлович Доктор технічних наук, професор Член Національної команди експертів із реформування вищої освіти України