Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Спецпідрозділи

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

  Презентація Центру інклюзивних технологій навчання Університету «Україна»

  3. Структурні підрозділи, які опікуються студентами з особливими освітніми потребами в Університеті «Україна»

  Досвід роботи провідних закордонних закладів освіти свідчить, що для роботи з абітурієнтами і студентами з особливими освітніми потребами у закладі освіти мають бути створені підрозділи, які забезпечують їх інклюзію в освітнє середовище, їх соціальну адаптацію та реабілітацію, впровадження спеціальних технологій навчання, надання здобувачам освіти технічної допомоги і підготовку до працевлаштування.

  В Університеті "Україна" цими проблемами опікується Центр інклюзивних технологій навчання.

   

  3.1. Знайомтесь: Центр інклюзивних технологій навчання

  Діяльність Центру інклюзивних технологій навчання (ЦІТН) спрямована на сприяння профорієнтації та профвідбору абітурієнтів, у тому числі з особливими освітніми потребами, створення умов для адаптації здобувачів освіти до інклюзивного навчання, контроль стану їх здоров'я, розробку та впровадження нових форм реабілітації.

  В Центрі працюють фахівці різного профіля: психологи, фахівці з фізичної та соціальної реабілітації, медичні сестри, сурдопедагоги та інші.

  Центр інклюзивних технологій навчання пропонує вступникам із особливими потребами:

  -     Консультування абітурієнта щодо стану здоров'я на основі результатів обстеження та висновків медико-соціальної експертизи.

  -     Тестування психологічного стану абітурієнта.

  -     Консультування абітурієнта щодо особливостей майбутньої професії.

  -     Ознайомлення абітурієнта з можливостями супроводу його навчання.

  -     Оформлення висновку щодо вибору спеціальності та необхідності проходження медичної реабілітації й медичного супроводу.

  -     Обстеження абітурієнта й оцінювання його фізичного стану.

  -     Надання рекомендацій щодо занять у певних спортивних групах.

   

  Функції Центру інклюзивних технологій навчання щодо організації роботи зі здобувачами освіти:

  -     Створення бази даних здобувачів освіти з інвалідністю та ведення медичної документації на них.

  -     Медичне консультування здобувачів освіти з інвалідністю.

  -     Забезпечення медичного супроводу в інститутах університету.

  -     Психологічне тестування здобувача освіти та корекція його психологічного стану в процесі навчання.

  -     Психологічне консультування здобувачів освіти.

  -     Оцінювання фізичного стану здобувачів освіти з інвалідністю під час навчання у спеціалізованих спортивних групах.

  -     Організація танцювальної, музичної та арт-терапії.

  -     Соціальна реабілітація здобувачів освіти (соціально-психологічні тренінги, корекційно-розвиваючі ігри, ритмічно-рухові та музично-звукові ігрові вправи тощо).

  -     Корекція реабілітаційного процесу та супроводу навчання здобувачів освіти з інвалідністю відповідно до результатів тестування та висновків реабілітаційної комісії.

   

  3.2. Знайомтесь: Відділ спеціальних технологій навчання

  Головною метою відділу є створення рівних можливостей для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами шляхом надання технічної допомоги в засвоєнні навчального матеріалу.

  Відділ узгоджує потреби здобувачів освіти у супроводі навчання з можливостями університету. Відділ СТН створює та підтримує умови, що надають здобувачам освіти з особливими потребами можливість навчатися і незалежно діяти в інклюзивному університетському середовищі, отримуючи необхідну підтримку, що в свою чергу сприяє розвитку їх упевненості у собі. Завданням відділу СТН є також забезпечення технічного супроводу здобувачів освіти з інвалідністю при виконанні їхніх навчальних завдань.

  Важливе місце в організації освітнього процесу для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами має самостійна робота, спрямована на засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу в позааудиторний час. Для організації самостійної роботи здобувачів освіти необхідно забезпечити їх технічними засобами, навчальною, довідковою та методичною літературою, консультаціями викладачів.

  В Університеті "Україна" при відділі спеціальних технологій навчання створений Центр самостійної роботи здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (Центр). Завдяки грантам від Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва, Корпусу Миру (США) та спонсорській допомозі приватних осіб створені відповідні умови для роботи здобувачів освіти з інвалідністю. Центр обладнано комп'ютерами, принтером, сканером, ксероксом, телевізором, музичним центром, Брайлівською друкарською машинкою, диктофонами.

  У Центрі обладнано робочі місця для здобувачів освіти з вадами зору, слуху, опорно-рухового апарату, організовано доступ до Інтернету. Створено медіатеку (альтернативну бібліотеку) – зібрання навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені в формі, адаптованій до потреб здобувачів освіти з інвалідністю. Адаптована література може бути надана здобувачам освіти у плоскодрукованому вигляді, на CD-дисках чи дискетах, на аудіоносіях.

  Здобувачам освіти надається технічна, інформаційна та консультаційна підтримка, зокрема:

  -     навчання роботі на комп'ютері та офісній техніці;

  -     надання здобувачам освіти з вадами зору можливості роботи на комп'ютеризованих робочих місцях, обладнаних синтезаторами мови;

  -     надання доступу до офісного та адаптивного технічного обладнання для сканування навчальної літератури та її переведення в електронний вигляд, прослуховування аудіозаписів лекцій, виконання самостійних практичних завдань тощо;

  -     надання доступу до медіатеки (альтернативної бібліотеки аудіо- та електронних навчальних матеріалів);

  -     надання допомоги у подоланні труднощів, що виникають під час навчання;

  -     надання інформації щодо сучасних технологій та технічних засобів навчання здобувачів освіти з інвалідністю.

  У Центрі працюють курси комп'ютерної грамотності для незрячих студентів за методикою комп'ютерної школи "Вікно в світ" (м. Київ). Навчання здобувачів освіти з вадами зору користуванню адаптивними технічними засобами та офісною технікою включає теоретичні та практичні заняття, на яких вони знайомляться із принципами роботи з відповідними пристроями, правилами їх використання, набувають практичних навичок самостійної роботи.

  Для здобувачів освіти, які опанували технічні засоби та офісну техніку і можуть працювати самостійно, створені комп'ютеризовані робочі місця оператора ПК, юриста та перекладача.

   

  3.3. Функції Центру інклюзивних технологій навчання щодо планування та розвитку кар'єри здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

  Головна мета – надання допомоги студентам і випускникам університету у плануванні та успішному розвитку професійної кар'єри, формування у них умінь та навичок, необхідних для її розбудови, підвищення комунікативного та творчого рівня студентської молоді, розвиток здібностей та виявлення талантів кожної окремої особистості, сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.

  Основними напрямами діяльності є:

  -     профорієнтація вступників, надання їм допомоги у самовизначенні;

  -     сприяння розвитку особистості здобувачів освіти, розробка індивідуальних програм особистісного та професійного розвитку здобувачів освіти;

  -     навчання здобувачів освіти основам планування професійної кар'єри та технологіям пошуку роботи в ринкових умовах;

  -     забезпечення здобувачів освіти необхідними інформаційними ресурсами щодо розвитку професійної кар'єри та працевлаштування;

  -     консультування здобувачів освіти щодо планування кар'єри та пошуку роботи, сучасних вимог до претендентів на посаду;

  -     створення бази даних резюме випускників та студентів університету;

  -     організація практики здобувачів освіти;

  -     надання здобувачам освіти допомоги у працевлаштуванні;

  -     створення і поповнення бази даних реальних і потенційних роботодавців;

  -     проведення інформаційно-рекламної та роз'яснювальної роботи серед роботодавців, надання та розповсюдження інформації про випускників університету;

  -     організація зустрічей здобувачів освіти з роботодавцями, екскурсій на провідні підприємства та установи, співбесід та інтерв'ю, проведення ярмарків кар'єри;

  -     формування з числа кращих здобувачів освіти науково-педагогічного й адміністративного резерву університету;

  -     встановлення та підтримка зв'язків із випускниками університету;

  -     моніторинг їхньої кар'єри.