Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інклюзивна освіта

  Інклюзивна освіта: основні положення

  ЮНЕСКО розглядає інклюзію як підхід, що «динамічно розвивається, полягає в позитивному відношенні до різноманітності здобувачів освіти і в сприйнятті індивідуальних особливостей не як проблеми, а як можливості для збагачення процесу пізнання». Тому рух у напрямку інклюзії – це не тільки технічна або організаційна зміна, але і своя філософія.

  Інклюзія: як розшифрувати?

  Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика і процес, що дає можливість усім здобувачам освіти брати участь у всіх програмах.

  Інклюзивна освітаце система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання людини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного закладу освіти.

  Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб у навчальному середовищі та поза його межами.

  Інклюзія розглядається як процес визнання і реагування на різноманітність потреб всіх, хто навчається. Вона припускає їх активну участь у процесі отримання знань, в культурному і суспільному житті. Інклюзія приводить до зменшення сегрегації в системі освіти. Вона вимагає змін і модифікацій змісту, підходів, структури і стратегії освіти з урахуванням потреб усіх здобувачів освіти, керуючись переконаністю, що системи загальної освіти зобов'язані навчати всіх людей.

  Інклюзія особливо підкреслює надання можливостей для рівної участі здобувачів освіти з інвалідністю (фізичною, соціальною і емоційною) в загальній системі здобування освіти, для індивідуального вибору й отримання спеціальних послуг і пристосувань для тих, кому це необхідно.

  При визначенні інклюзії важливо відзначити такі моменти.

  Мають на увазі:

  • заохочення відмінностей;
  • користь для тих, хто навчається, а не тільки для тих, хто піддається виключенню;
  • відсутність у закладі освіти людей, які можуть почуватися виключеними;
  • надання рівного доступу до освіти або створення спеціальних умов для певних категорій здобувачів освіти без їх виключення.

  Не мають на увазі:

  • реформу тільки спеціальної освіти, але реформу як формальної, так і неформальної освіти;
  • реагування тільки на відмінності, але також підвищення якості освіти для тих, хто навчається;
  • спеціальні школи, але можливу додаткову підтримку для здобувачів освіти в загальній системі освіти;
  • задоволення потреб тільки здобувачів освіти з інвалідністю;
  • задоволення потреб одного здобувача освіти за рахунок іншого.

  Інклюзивна освіта включає:

   • визнання рівної цінності для суспільства всіх здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників;
   • підвищення ступеня участі здобувачів освіти в освітньому процесі та позанавчальних заходах й одночасне зменшення рівня ізольованості частини здобувачів освіти;
   • зміни в політиці закладу освіти, практиці та корпоративній культурі з метою приведення їх у відповідність із різноманітними потребами здобувачів освіти, які навчаються в даному закладі освіти;
   • подолання бар’єрів на шляху отримання якісної освіти та соціалізації всіх здобувачів освіти, а не тільки здобувачів освіти з інвалідністю чи інших категорій здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
   • аналіз і вивчення спроб подолання бар’єрів і покращення доступності закладів освіти для окремих категорій здобувачів освіти. Проведення реформ і змін, спрямованих на користь усіх здобувачів освіти;
   • переконання, що відмінності між здобувачами освіти – це ресурс, що сприяє освітньому процесу, а не перешкоди, які необхідно долати;
   • визнання прав людей на отримання освіти в закладах освіти, що розташовані за місцем проживання;
   • покращення ситуації в закладах освіти у цілому як для здобувачів освіти, так і для викладачів;
   • визнання ролі закладів освіти не тільки в підвищенні академічних показників здобувачів освіти, а й у розвитку місцевих громад;
   • розвиток партнерських відносин між закладами освіти і місцевими громадами;
   • визнання того, що інклюзія в освіті – це один із аспектів інклюзії в суспільстві.

   

  Ключові елементи інклюзивної освіти

  При визначенні сутності інклюзії важливо звернути увагу на чотири елементи, які ілюструють її характерні особливості.

  • Інклюзія – це процес. Вона повинна розглядатися як постійний нескінченний пошук якнайкращих способів реагування на людську різноманітність. Це – навчання тому, як жити, приймаючи всі відмінності, і вчитися, виходячи з цього. У такій ситуації відмінності виглядають позитивніше – як стимули, що сприяють отриманню знань.
  • Інклюзія пов’язана з визначенням і подоланням бар’єрів. Тому вона включає накопичення, класифікацію й аналіз інформації з різних джерел з метою планування поліпшень в політиці і практиці.
  • Інклюзія – це присутність, участь і досягнення всіх здобувачів освіти. Присутність у даному випадку означає те, «де люди навчаються і як часто вони відвідують заклад освіти»; під участю мають на увазі рівність в отриманні досвіду в стінах закладу освіти, а отже, кожен зі здобувачів освіти повинен приймати думки інших; і досягнення – це результат навчання за всією програмою, а зовсім не результати тестів або іспитів.
  • Інклюзія акцентує увагу на тих групах здобувачів освіти, які більше схильні до виключення або маргіналізації чи незасвоєння знань. Це передбачає відповідальність проведення моніторингу тих груп, які статистично знаходяться в зоні більшого ризику, а також при необхідності дієві кроки для забезпечення їх присутності, участі й досягнень у системі освіти.

  В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію людей, забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

   

  Основні принципи та цінності інклюзивної освіти

  Інклюзивна освіта – цінності:

  • це визнання того, що всі люди можуть навчатися;
  • це робота з усіма людьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку;
  • це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб усіх людей;
  • це частина великої стратегії зі створення інклюзивного суспільства;
  • це динамічний процес, який знаходиться в постійному розвитку.

  Інклюзивна освіта базується на таких принципах:

  • цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень;
  • кожна людина здатна відчувати і думати;
  • кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою;
  • адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки;
  • справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків;
  • всі люди потребують підтримки і дружби ровесників;
  • задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної людини;
  • визнання спроможності до навчання кожної людини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов;
  • залучення батьків до освітнього процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей;
  • командний підхід у навчанні та вихованні здобувачів освіти, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів;
  • складність завдань повинна відповідати здібностям людини;
  • рівний доступ до навчання у закладах освіти та отримання якісної освіти кожною людиною;
  • подолання потенційних бар'єрів в навчанні.

  Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб здобувачів освіти, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

   

  Інтеграція vs. інклюзія

  Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення людей із особливими освітніми потребами у регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо здобувача освіти до вимог закладу освіти.

  Інклюзія передбачає пристосування закладів освіти та їх загальної освітньої філософії і політики до потреб усіх здобувачів освіти – як обдарованих, так і тих, котрі мають особливі освітні треби. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент здобувачів освіти та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби здобувачів освіти всіх груп та категорій.

  Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві в цілому.

   

  Переваги інклюзивної освіти

  Переваги інклюзивної освіти:

  Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами:

  • завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток здобувачів освіти;
  • ровесники відіграють роль моделей для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
  • оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально;
  • навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси здобувачів освіти;
  • у здобувачів освіти є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

  Для інших здобувачів освіти:

  • здобувачі освіти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей;
  • здобувачі освіти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них;
  • здобувачі освіти вчаться співробітництву;
  • здобувачі освіти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

  Для педагогів та фахівців:

  • викладачі інклюзивних закладів освіти (груп) краще розуміють індивідуальні особливості здобувачів освіти;
  • викладачі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові здобувачів освіти з урахуванням їхньої індивідуальності;
  • спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати здобувачів освіти більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима здобувачів освіти.

   

  Джерело: http://ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education/