Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Електронні наукові видання

   ЕЛЕКТРОННІ НАУКОВІ ВИДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

   

  Міжнародний науковий журнал «SOCIAL WELFARE: Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід»)


  Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами.  Збірник наукових праць


  Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених "МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ"


  ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ «Україна». Теоретичне та науково-методичне видання


  ОСВІТА РЕГІОНУ. ПОЛІТОЛОГІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ


  ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ


   ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"


   КРЕАТИВНА ПЕДАГОГІКА 


  ПАМ’ЯТЬ СТОЛІТЬ. УКРАЇНА


  ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: підприємництво, глобалізація, економічне зростання


  СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: Зб. наук. праць


  ІНФОРМАЦІЯ І ПРАВО


  ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ


   

  Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики

  Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції 2019 р. Частина 1

  Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції 2019 р. Частина 2

  Тези доповідей ХІХ міжнародної науково-практичної конференції 2019 р. Частина 3

   

  ІНШІ НАУКОВІ ВИДАННЯ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

  2022

  Збірник тез ІІІ Національної науково-практичної конференції “Development of modern science, experience and trends” 11.10.22-14.10.22 Бостон, США

  Студентська науково-практична конференція "Правове становище громадянського суспільства в умовах воєнного стану". Тези доповідей (Івано-Франківськ, 31 травня 2022 року)

   

  2021

  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору (Вінницький соціально-економічний інститут, 4-5 листопада 2021 року)

  Матеріали до Всеукраїнської науково-практичної конференції “Реалізація прав людини у діяльності правоохоронних органів” (28 травня 2021 року, Кривий Ріг)

  Збірник тез Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна наука: стан, проблеми та перспективи розвитку» (секція права) (Івано-Франківська філія, 24 травня 2021 року)

  Міжвузівська науково-практична конференція "Сучасна наука: стан, проблеми та перспективи розвитку". Тези доповідей (Івано-Франківськ, 24 травня 2021 року)

  Збірник матеріалів ІІІ Молодіжної науково-практичної конференції “Безпека на дорозі” (21 травня 2021 року, Кривий Ріг)

  Збірник наукових праць "Сучасні тенденції психології та психотерапії: досвід та перспективи" (Вінницький соціально-економічний інститут, 14 травня 2021 року)

  Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції “Регіональні особливості злочинності: сучасні тенденції та стратегії протидії” (Івано-Франківська філія, 14 травня 2021 року)

  Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції «Multidisciplinary Academic Notes. Science Research and Practice» (19-22 квітня 2022 року, Мадрид, Іспанія, С. 675-677)

  Матеріали ХXI Звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний процес» (Вінницький соціально-економічний інститут, 16 квітня 2021 року)

  Збірник тез VI Міжнародної наукової конференції “Trends and Directions of Development of Scientific Approaches and Prospects of Integration of Internet Technologies into Society” (Івано-Франківська філія, 23-26 лютого 2021 року

   

  2020

  Матеріали ХХ Звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний процес» (Вінницький соціально-економічний інститут, 16 квітня 2020 року)

   

  2019

  Сучасні наукові дослідження в біології, екології, медицині та фармації. Тези доповідей студентської наукової конференції 17 грудня 2019 року

  Травневі читання "Студентство та сучасні біомедичні проблеми". Тези доповідей студентської наукової конференції 19 травня 2019 року

  Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інклюзивна освіта: досвід та перспективи" (Вінницький соціально-економічний інститут, 16 травня 2019 року)

  Матеріали ХІХ Звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний процес» (Вінницький соціально-економічний інститут, 18 квітня 2019 року)

  Матеріали Всеукраїнської конференції "Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України" (Вінницький соціально-економічний інститут, 19 березня 2019 року)

   

  2018

  Колективна монографія "Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології". Вінниця, 2018.

  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Інклюзивна освіта: досвід та перспективи" (Вінницький соціально-економічний інститут, 16-17 травня 2018 року)

  Матеріали ХVІІІ Звітної науково-практичної конференції "Наука і навчальний процес" (Вінницький соціально-економічний інститут, 12 квітня 2018 року)

  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах" (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 23 березня 2018 року)

  Інклюзія та дистанційне навчання. Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів з ООП в умовах дистанційної роботи (Вінницький соціально-економічний інститут)

   

  2017

  Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інклюзивна освіта: досвід та перспективи" (Вінницький соціально-економічний інститут, 23 листопада 2017 року)

  Тези доповідей ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції" (25-27 травня 2017 року, Білоцерківський інститут економіки та управління)

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу". Том 1 (Полтавський інститут економіки і права, 19-20 квітня 2017 року)

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу". Том 2 (Полтавський інститут економіки і права, 19-20 квітня 2017 року)

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу". Том 3 (Полтавський інститут економіки і права, 19-20 квітня 2017 року)

  Матеріали ХVІІ Звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний процес» (Вінницький соціально-економічний інститут, 6-7 квітня 2017 року)

   

  2016

  Колективна монографія «Інклюзивна освіта: досвід і перспективи». Вінниця, 2016.

  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інклюзивна освіта: досвід і перспективи" (Вінницький соціально-економічний інститут, 1-2 грудня 2016 року)

  Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції "Захист прав і свобод громадян у світлі вимог конституції України" (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 червня 2016 року)

  Матеріали науково-практичної конференції "Психологія розвитку особистості: теорія і практика" (Вінницький соціально-економічний інститут, 19 травня 2016 року)

  Матеріали ХVI Звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний процес». Частина 1 (Вінницький соціально-економічний інститут, 6-7 квітня 2016 року)

  Матеріали ХVI Звітної науково-практичної конференції «Наука і навчальний процес». Частина 2 (Вінницький соціально-економічний інститут, 6-7 квітня 2016 року)

   

  2015

  Матеріали І Всеукраїнської конференції "Захист прав і свобод громадян у світлі вимог Конституції України" (Вінницький соціально-економічний інститут, 10 червня 2015 року)

  Тези доповідей Інтернет-конференції "Актуальні проблеми економіки та фінансів" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 24 травня 2015 року)

  Матеріали науково-практичної конференції "Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій", том І (Полтавський інститут економіки і права, 16-17 квітня 2015 року)

  Матеріали науково-практичної конференції "Соціально-гуманітарні науки, економіка, право: нові виклики, практика інновацій", том ІІ (Полтавський інститут економіки і права, 16-17 квітня 2015 року)

   

  2014
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах" (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 20-21 березня 2014 року)

   

  2013

  Актуальні проблеми правознавства : збірник матеріалів конференції / за ред. В.В. Галунька. – К : Університет «Україна», 2013. – 130 с.

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 14 листопада 2013 року)

  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні питання економіки та управління" (8–9 квітня 2013 р., Дніпропетровськ)
  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки" (13–14 березня 2013 р., Дніпропетровськ)
  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економіка і управління: виклики та перспективи" (4–5 лютого 2013 р., Дніпропетровськ)

   

  2012

  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економіки і управління: проблеми науки та практики" (3–4 грудня 2012 р., Київ)

  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 15 листопада 2012 року)
  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва" (8–9 листопада 2012 р., Дніпропетровськ)

  Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах" (Дніпропетровськ, 2–3 жовтня 2012 р.)

  VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 27 квітня 2012 року)

  Охорона права власності : проблеми та напрямки їх вирішення : збірник матеріалів конференції / за ред. В.В. Галунька. – Херсон : ХМД, 2012. – 116 с.

  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальна політика щодо невиліковно хворих" (15-16 березня 2012 року, Київ)

  Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації : тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2012. – 380 с. (Хм15 берельницький інститут соціальних технологій, езня 2012 року)

  ІV звітна науково-практична конференція студентів, аспірантів та викладачів "Наукові дослідження молоді". Збірник тез(Дубенська філія, Київ-Дубно, Університет "Україна", 2012)

   

  2011

  Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери". Тези доповідей (Хмельницький інститут соціальних технологій, 17 листопада 2011 року)

  Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : другі юридичні читання : [збірник наукових праць] / за ред. В.В. Галунька. – Тернопіль-Київ-Херсон: ВАТ "Херсонська міська друкарня", 2011. – 56 с.

  Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : Тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна", 2011. – 280 с.

  Матеріали III міжнародної Інтернет-конференції Студентів та молодих учених "Cоціальні та інженерні технології: актуальні проблеми теорії і практики"  (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 2-4 червня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 1 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 2 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 3 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 1. Частина 4 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 1 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 2 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 3 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Молодь в умовах нової соціальної перспективи». Том 2. Частина 4 (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 24-25 березня 2011 року)

  I студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми сучасного суспільства" (Кіровоградський інститут розвитку людини, лютий 2011 року)

   

  2010

  І регіональна міжвузівська науково-практична конференція "Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання". Збірник тез. Випуск 1 (Дубенська філія, 16 грудня 2010 року)

  V Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми фізичного здоров'я фахівця XXI століття" (Кіровоградський інститут розвитку людини, листопад 2010 року)

  VII Міжнародна науково-практична конференція "Правова система суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку" (Кіровоградський інститут розвитку людини, 22 жовтня 2010 року)

  Збірник наукових праць IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації"  (Хмельницький інститут соціальних технологій)

  Матеріали круглого столу   "Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за напрямом " Здоров'я людини" (Хмельницький інститут соціальних технологій, 25 лютого 2010 року)

   

  2007

  Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 10 – 12 жовтня 2007 р. (Карпатський інститут підприємництва)

   

  2004

  ІІ міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". Том І (2004)

  ІІ міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". Том ІІ (2004):

  Титульний листСекція 5.  Секція 6Секція 7.  РезолюціяЗміст

   

  2002

  І міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (2002)

  Науковий журнал Університету «Україна» індексований у Web of Science
  Наукові заходи
  Науковий журнал Університету «Україна» та його багаторічного партнера Шяуляйського університету (Литва) «Social Welfare: Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід») є науковим журналом, включеним у наукометричну базу Web of Science. Журнал охоплює широкий спектр наукових проблем, пов’язаних із соціальним добробутом та ефективною соціалізацією. Науковці, аспіранти, докторанти і ті, хто планує отримати вчене звання доцента або професора з соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології, інклюзивної освіти, мають можливість виконати умову публікуватися у виданні, індексованому у Web of Science, в Україні.