Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Нормативні документи

  Конституція України


  Постанова Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 у редакції від  20.06.2021 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти"


  Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. №977, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за №880/33851

  Постанова Кабінету міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"

  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу»


  Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"


  Нормативно-правові акти з реформування вищої освіти

  І. Акти Верховної Ради України

  1. Закон України "Про освіту"
  2. Закон України "Про вищу освіту"
  3. Закон України "Про фахову передвищу освіту"
  4. Закон України "Про професійно-технічну освіту"
  5. Закон України "Про загальну середню освіту"
  6. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
  7. Закон України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"
  8. Закон України "Про Національну програму інформатизації"
  9. Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"
  10. Закон України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я"

   

  ІІ. Акти Кабінету Міністрів України

  1. Постанова Кабінету міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N 741 від 05.10.2016)
  2. Постанова Кабінету міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності"
  3. Постанова Кабінету міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 "Питання стипендіального забезпечення"
  4. Постанова Кабінету міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю" (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 19.02.2020)
  5. Постанова Кабінету міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1836 "Порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів"
  6. Постанова КМУ від 27 грудня 2006 р. N 1836 "Про реалізацію статті 18-1 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 (від 19.02.2020 р.)
  7. Постанова Кабінету міністрів України від 23 травня 2007 р. N 757 "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю" (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 132 від 19.02.2020)
  8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" від 11.09.2007 №1117
  9. Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1234 "Про внесення змін до Порядку надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості
  10. Постанова Кабінету міністрів України від 16 січня 2013 № 20 "Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів закладів вищої освіти та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на підприємствах, в установах та організаціях"
  11. Постанова Кабінету міністрів України від 20 травня 2013 р. N 353 "Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"
  12. Постанова Кабінету міністрів України від 20 травня 2013 р. N 346 "Про затвердження Методики розрахунку орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, аспіранта, докторанта"
  13. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
  14. Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
  15. Постанова КМУ від 12.08.2015 року № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»;
  16. Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
  17. Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
  18. Постанова КМУ від 27 липня 2016 р. №531 «Про внесення змін до Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
  19. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення  регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів" від 14.12.2016 №994-р (із змінами)
  20. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 53 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266»
  21. Постанова КМУ  від 22 листопада 2017 року №912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»
  22. Постанова КМУ від 31 січня 2018 р. № 41-р «Про затвердження складу Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
  23. Постанова КМУ від 10 травня 2018 року №347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”
  24. Постанова КМУ від 29 серпня 2018 року №673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти»
  25. Постанова КМУ від 27 грудня 2018 року №1130 Зміни до постанови КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
  26. Розпорядження КМУ від 27 грудня 2018 року № 1063-р «Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
  27. Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 554-р "Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні"
  28. Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 635 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти"
  29. Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»
  30. Постанова КМУ від 3 березня 2020 р. № 191 "Деякі питання запровадження індикативної собівартості"
  31. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року" від 7 квітня 2021 р. № 285-р
  32. Постанова КМУ від 22 вересня 2021 р. №986 "Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів"
  33. Постанова КМУ від 20 жовтня 2021 р. № 1077  "Про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти"
  34. Постанова КМУ від 3 листопада 2021 р. № 1268 "Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я"

   

  ІІІ. Акти Міністерства освіти і науки України

  Накази:

  1. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 01.02.2008 року (протокол № 1/3-6 "Про впорядкування діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів"
  2. Наказ МОНУ "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 №930 (із змінами)
  3. Наказ Державної інспекції навчальних закладів України від 04 липня 2012 року № 28-а "Про затвердження програм державного інспектування вищих навчальних закладів"
  4. Наказ МОНМтСУ "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" від 01.10.2012 №1060 (із змінами)
  5. Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013р. №466 (із змінами)
  6. Наказ МОН від 30.10.2013 № 1518 "Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями"
  7. Наказ МОН від 03.03.2014 р. №209 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 р. №384 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації"
  8. Наказ МОН від 09.09.2014 №1006 «Про внесення змін до наказу МОН України від 17 червня 2008 року №537 "Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України"
  9. Наказ МОН від 16.09.2014 № 1048 "Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VІІ "Про вищу освіту"
  10. Наказ МОН від 17.09.2014 р. №1050 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. №774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"
  11. Наказ МОНУ "Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України" від 22.10.2014 №1195
  12. Наказ МОН від 13.11.2014 р. №1310 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. №161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"
  13. Наказ МОН від 25.11.2014 №1392 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу МОН України від 09.07.2009 №642 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента"
  14. Наказ МОН від 26.01.2015 №47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"
  15. Наказ МОН від 04.03.2015 р. № 235 «Про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 № 811 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність»; від 21.05.2004 № 414 «Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни «Вища освіта і Болонський процес»
  16. Наказ МОН від 11.09.2015 р. №922 «Про науково-методичну раду Міністерства освіти і науки України»
  17. Наказ МОН від 27.10.2015 р. №1115 «Про внесення змін до наказу МОН від 11.09.2015 №922»
  18. Наказ МОН від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2015 №266»
  19. Наказ МОН від 26.11.2015 №1226 «Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  20. Наказ МОН від 27.11.2015 №1246 «Про затвердження Порядку конкурсного відбору членів Науково-методичної ради та науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України»
  21. Наказ МОН від 07.12.2015 №1265 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.11.15 №1226»
  22. Наказ МОН від 14.01.2016 №15 «Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  23. Наказ МОН від 14.01.2016 р. №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам»
  24. Наказ МОН від 26.01.2016 №53 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  25. Наказ МОН від 19.02.2016 №136 «Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  26. Наказ МОН від 24.02.2016 № 156 «Про утворення конкурсної комісії для відбору кандидатів до складу НМК сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»
  27. Наказ МОН від 06.04.2016 №375 «Про затвердження персонального складу науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН»
  28. Наказ МОН від 12.04.2016 №419 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151»
  29. Наказ МОН від 12.05.2016 р. №498 «Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей»
  30. Наказ МОН від 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей»
  31. Наказ МОН від 31.05.2018 № 798 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506»
  32. Наказ МОН від 01.06.2016 р. № 600 «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»
  33. Наказ МОН від 25.07.2016 р. № 872 «Про внесення змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  34. Наказ МОН від 18.08.2016 р. №997 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 04 квітня 2006 року №260»
  35. Наказ МОН від 20.02.2017 р. №261 "Про затвердження примірного порядку формування рейтингу студентів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для призначення академічних стипендій"
  36. Наказ МОН від 13.03.2017 р. №373 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МОН України (наказ МОН від 10.02.2010 р. №99 «Про Концепцію організації підготовки магістрів в Україні»; наказ МОН від 10.02 2010 №101 «Про структуру освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки бакалаврів»)
  37. Наказ МОН від 13.04.2017 №592 «Про утворення науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та внесення змін до структури науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та кількості осіб, які мають бути відібраними до їх складу»
  38. Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506»
  39. Наказ МОН України від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 "Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти"
  40. Наказ МОН України від 02 листопада 2017 року №1440 "Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти"
  41. Наказ МОН України від 21 грудня 2017 року № 1648 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 01.06.2016 №600 «Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти»
  42. Наказ МОН України від 18 січня 2018 року № 54 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки»
  43. Наказ МОН України від 15 січня 2018 року № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти»
  44. Наказ МОН від 16 лютого 2018 року “Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2018 р. № 299/31751)
  45. Наказ МОН України від 23 лютого 2018 року № 83 «Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. №227/31679)»
  46. Наказ МОН України від 27 лютого 2018 року № 205 « Про організаційні питання проектування інформаційної системи збору та аналізу фінансових даних діяльності у сфері вищої освіти»
  47. Наказ МОН України від 07 березня 2018 року №237 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 18 січня 2018 року № 54»
  48. Наказ МОН від 19 березня 2018 року  “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. № 1432” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2018 р. № 402/31854)
  49. Наказ МОН України від 26 квітня 2018 року № 435 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 20 березня 2018 року № 266 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»
  50. Наказ МОН України "Про затвердження Положення про електронний підручник" від 02.05.2018 №440 (із змінами)
  51. Наказ МОН України від 18 травня 2018 року № 502 “Про затвердження Змін до Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. № 710/32162)
  52. Наказ МОН України від 01.06.2018 р. №570 "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти"
  53. Наказ МОН України від 15 червня 2018 року №652 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 січня 2017 року № 74″ (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2018 р. № 993/32445)»
  54. Наказ МОН України від 19 червня 2018 року № 659 «Про оголошення відбору з метою забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних»
  55. Наказ МОН України від 20 червня 2018 року № 661 «Про створення Робочої групи з розробки Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності»
  56. Наказ МОН України від 25 жовтня 2018 року № 1150 «Про затвердження Методичних рекомендацій для оформлення статутів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України»
  57. Наказ МОН від 28 листопада 2018 року №1315 “Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року № 1432” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2018 р. № 1410/32862)
  58. Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від 07.12.2018 №1369 (із змінами)
  59. Наказ МОН України від 09 січня 2019 року № 16 «Про утворення робочої групи з доопрацювання законопроекту «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)»
  60. Наказ МОН України від 07 лютого 2019 року №150 «Про створення комісії для відбору кандидатів до складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України»
  61. Наказ МОН України від 07 лютого 2019 року №151 «Про оголошення конкурсного відбору членів сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  62. Наказ МОН України від 23 квітня 2019 року № 536"Про затвердження Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти"
  63. Наказ МОНУ «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» від 21.08.2019 №779
  64. Наказ МОН України від 01 жовтня 2019 року №1254 "Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти"
  65. Наказ МОН України від 12 грудня 2019 року № 1551 "Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти"
  66. Наказ МОНУ «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» від 28.12.2019 №1646 
  67. Наказ МОН України від 30 квітня 2020 року №584 "Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти"
  68. Наказ МОН України від 22 травня 2020 року №673 "Про затвердження Переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджене додаткове регулювання"
  69. Наказ МОН України від 13 липня 2020 року №918 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти"
  70. Наказ МОН України від 08 вересня 2020 року № 1115 "Деякі питання організації дистанційного навчання", "ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти"
  71. Наказ МОН України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"
  72. Наказ МОН України від 30 жовтня 2020 № 1341 "Методичні рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників"
  73. Наказ МОН України від 04 грудня 2020 року №1504 "Деякі питання професійного розвитку науково-педагогічних працівників"
  74. Наказ МОН України від 24 грудня 2020 року №1552 "Про унесення змін до таблиці 1 Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти"
  75. Наказ МОН України від 25 січня 2021 року №102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки»
  76. Наказ МОН України від 01.02.2021 р. №128 "Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм"
  77. Наказ МОН України від 10.02.2021 р. №164 "Методичні рекомендації щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка"
  78. Наказ МОН України від 17.02.2021 р. №216 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом"
  79. Наказ МОН України від 24.05.2021 року №562 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо комплексного страхування іноземців та осіб без громадянства, які здобувають освіту в закладах вищої та фахової передвищої освіти України"
  80. Наказ МОН України від 21 вересня 2021 року № 1001 "Порядок проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників"
  81. Наказ МОН України від 05.11.2021 р. №1182 "Про затвердження методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти"
  82. Наказ МОН України від 08.02.2022 р. №130 "Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти"
  83. Наказ МОН України від 06.06.2022 № 527 "Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641"
  84. Наказ МОН України від 11.11.2022 № 1006 "Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти"

  Листи:

  1. Лист МОН від 26.02.2010 №1/9-119 "Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах"

  2. Лист МОН від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу»

  3. Лист від 11.03.2015 №1/9-120 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін»
  4. Лист МОН від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
  5. Лист МОН від 28.04.2015 р. №1/9-216 «Щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»
  6. Лист МОН від 24.07.2015 р. №1/9-355 «Щодо строку дії ліцензії»
  7. Лист МОН від 25.09.2015 р. №1/9-454 «Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах»
  8. Лист МОН від 23.11.2015 р. №1/9-561 «Щодо проектів Актів узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу»
  9. Лист МОН від 15.01.2016 №1/11-240 «Щодо розробки стандартів вищої освіти»
  10. Лист МОН від 19.01.2016 №1/11-36 «Щодо нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
  11. Лист МОН від 29.01.2016 №1/9-49 «Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»
  12. Лист МОН від 05.02.2016 №1/9-64 «Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
  13. Лист МОН України від 05.02.2016 № 1/9-62 «Щодо організації навчального процесу»
  14. Лист МОН від 02.03.2016 р. №1/9-114 «Про затвердження Ліцензійних умов»
  15. Лист МОН від 26.05.2016 р. №1/9-263 «Про деякі питання імплементації Закону України «Про вищу освіту»
  16. Лист МОН України від 26.05.2016 «Керівникам вищих навчальних закладів»
  17. Додаток до листа МОН України від 2017 р. "Про примірний зразок освітньо-професійної програми для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів"
  18. Лист МОН України від 11 квітня 2018 № 1/9-215 “Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу національного”
  19. Лист МОН України від 23 квітня 2018 року № 1/9-257 Керівникам закладів вищої освіти
  20. Лист МОН України від 20 червня 2018 року № 1/9-401 “Щодо надання роз’яснень»
  21. Лист МОН України МОН України від 05 червня 2018 року № 1/9-377 «Щодо надання роз’яснень стосовно освітніх програм»
  22. Лист МОН 1/9-434 від 09 липня 2018 року “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”
  23. Лист МОН України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681 "Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) 
  24. Лист Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2018 року № 6.7-1120 «Про необхідність забезпечення доступності навчальних приміщень»
  25. Лист МОН України від 20.08.2019 №19-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти"
  26. Лист МОН України №1_9-344 "Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти"
  27. Лист МОН України від 03.06.2021 р. "Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників"
  28. Додаток до Листа МОН України від 03.06.2021 р. "Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників"
  29. Лист МОН України від 26.08.2021 р. №1_9-425 "Щодо виконання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
  30. Лист МОН України від 30.08.2021 р. №1/9-436 "Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році"
  31. Лист МОН України від 10.06.2022 р. №1/6267-22 "Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України"
  32. Лист МОН України від 10.08.2022 р. №1/9105-22 "Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р."
  33. Лист МОН України від 25.10.2022 р. №2/12573-22 "Про перетин кордону працівниками закладів освіти під час дії правового режиму воєнного стану"
  34. Лист МОН України від 25.10.2022 р. №2/12574-22 "Про перетин кордону здобувачами освіти під час дії воєнного стану"

   

  IV. Акти Міністерства праці та соціальної політики України

  Накази:

  1. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 р. №270 "Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 90 від 20.02.2012, № 545 від 05.09.2013, № 1167 від 02.12.2015)
  2. Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

   

  V. Акти Міністерства охорони здоров'я України

  Постанови:

  1. Постанова від 30.12.2020 № 57 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"
  2. Постанова від 06.06.2020 № 35 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"
  3. Постанова від 20.06.2020 № 37 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у деяких підприємствах, установах і організаціях молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного виховання на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"
  4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності" від 28.03.2011 N 284/423/173

   

  VІ. Нормативні документи, що регулюють стосунки з Російською Федерацією

  1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №744/2014 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності"
  2. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією" від 6 грудня 2018 року № 2643-VIII
  3. Лист МОН України від 24 листопада 2020 року № 1/11-8399 "Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних"

   

  VІ. Нормативні документи, що регулюють військовий облік

  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, в установах, організаціях, підприємствах і навчальних закладах

  Етичний кодекс ученого України (2009)

  Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах

  Українська освіта за кордоном (навчальні заклади, школи, кафедри, студії зарубіжжя, в яких вивчається українська мова та інші українознавчі предмети станом на серпень 2009 року. Упорядники: Глоба М.К., Зіневич С.П.)

  ЕТИЧНИЙ КОДЕКС та професійна поведінка фізичного терапевта в Україні (2019)


  Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Ухвалено рішенням Вченої ради ІІТЗО від 24.04.2013 (протокол №5)

   

  Європейський проект MICROBOL «Мікрокредитні дані, пов’язані з Основними зобов'язаннями Болоньї»: веб – сайт. URL: https://microcredentials.eu (дата звернення 17.11.2021).

  Підходи до впровадження мікрокваліфікацій у вищій освіті / РашкевичЮ.М., д.т.н., проф., член НАК, Національна команда експертів із реформування вищої освіти в Україні, 2022

  Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

  Порівняння Європейської рамки кваліфікацій та Української національної рамки кваліфікацій, 2023

  Comparison of the European Qualifications Framework and the Ukrainian National Qualifications Framework, 2023

  SUBSIDIARY TEXT TO THE CONVENTION: “RECOMMENDATION ON THE USE OF QUALIFICATIONS FRAMEWORKS IN THE RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS”, 2013 

  Європейський простір визнання — Посібник (enic-naric.net)

  European guidelines for validating non‑formal and informal learning, 2009.

  Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання/ пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. – Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. – 80 с.

  INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION. Fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions. Published in 2015 by: UNESCO Institute for Statistics

  International Standard Classification of Education ISCED 2011. Published in 2012 by: UNESCO Institute for Statistics

  Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система. Довідник користувача

  Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) Approved by the Ministerial Conference in Yerevan, 14-15 May 2015

  Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 р.

  Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. К.: Ленвіт, 2006. 35 с.

  Національний освітньо-науковий глосарій. К.: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 524 с.

  Національний освітній глосарій: вища освіта / Авт.-уклад.: І. І. Бабин, Гармаш, Головенкін В.П. та ін.; за редакцією Д.В. Табачника і В.Г. Кремня. К.: ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2011. 76 с.


  Тьюнінг

  Вступне слово до Проекту Тьюнінг - гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес

  Tuning General Brochure. English version (670.19 Kb)

  Competences archives

  pdf GENERIC COMPETENCE QUESTIONNAIRES (17.46 Kb)

  pdf SPECIFIC COMPETENCES QUESTIONNAIRE BUSINESS (12.35 Kb)

  pdf SPECIFIC COMPETENCES QUESTIONNAIRE EDUCATION (12.04 Kb)

  Workload & ECTS

  Paper Student workload, teaching methods and learning outcomes: the Tuning approach

  Planning Form Empty Version

  Educational Structures, Learning Outcomes, Workload and the Calculation of ECTS Credits

  Teaching, Learning & Assessment

  Teaching, Learning and Assessment - GENERIC COMPETENCES
  Approaches to Teaching, Learning and Assessment in competence based degree programmes
     
  Teaching, Learning and Assessment - BUSINESS
  Approaches to Teaching, Learning and Assessment and the Subject Area Competences - BUSINESS

  Quality Enhancement

  Quality Enhancement

  Quality Enhancement - ANNEX 1
     
  Quality Enhancement - ANNEX 2
     
  Quality Enhancement - ANNEX 3

  Glossary of terms


  ДСТУ ДП «УкрНДНЦ» від 01.07.2020 № 144 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів"

  ДСТУ 8302: 2015 від 01.07.2016 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання"

  ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги

  Методичні рекомендації "Розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти"

  Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання

  Наказ Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України від 01.04.2020 р. №101 "Мережева форма здобуття освіти (методичні рекомендації педагогічному персоналу)"

  РЕКОМЕНДАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, Київ, 2021

  РЕКОМЕНДАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ФОРМ І ОПИТУВАНЬ, ЗОКРЕМА ЗА ДОПОМОГОЮ GOOGLE ФОРМ, Київ, 2021


   

  Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю

  Міністерство фінансів відповідно до ст. 26 Бюджетного кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, визначає організаційно-методологічні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів.

  Нормативна база ДВФК

  13 Серпня 2020

  Завантажити

  17 Вересня 2019

  Завантажити

  17 Вересня 2019

  Завантажити

  19 Квітня 2019

  Завантажити

  02 Квітня 2019

  Завантажити

  10 Січня 2019

  Завантажити

  04 Вересня 2017

  Завантажити

  24 Липня 2017

  Завантажити

  Зразок форми звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю

  Зразок форми звіту з урахуванням переліку питань для головних розпорядників коштів державного бюджету та центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій за 2021 рік

  Методичні розробки

  Методологічні вказівки з внутрішнього аудиту в державному секторі України

  Ризик-орієнтоване планування діяльності з внутрішнього аудиту

  Інструментарій внутрішнього аудиту

  Внутрішній аудит ефективності: методичні засади та практичні аспекти

  Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах