Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Міжнародні публікації

  Перелік друкованих праць співробітників базової структури Університету «Україна», виданих у зарубіжних виданнях за 2015-2016 н.р.

  Інститут економіки та менеджменту

  КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ 

  № з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид друкованої праці

  Вихідні дані

  1

  Kutlina I. Y.

  (у співавторстві)

  Mediaplanning and its Role in the Advertising Campaign in Enterprise. In Collective monograph A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Y.S. Larina & O.O. Romanenko (Eds.)

  In Y.S. Larina & O.O. Romanenko (Eds.), A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects (pp. 146-153 ). St. Louis, Missouri, USA: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. (In Press), 2015.

  Публікація у НМБД WoS

  2

  Kutlina I. Y.

  (у співавторстві)

  The Quality of the Products and Services in the Restaurant Business Companies. In Collective monograph A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Y.S. Larina & O.O. Romanenko (Eds.)

  In Y.S. Larina & O.O. Romanenko (Eds.), A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects (pp. 421 - 432). St. Louis, Missouri, USA: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. (In Press), 2015.

  Публікація у НМБД WoS

  Інженерно-технологічний інститут

  КАФЕДРА СУЧАСНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЙ

  3

  S. Kochetova, D. Shakhnin, A. Gab, T. Stetsyuk, N. Kushchevskaya, V. Malyshev

  Electrodeposition of Nanostructured Powders and Coatings of Gold from Low-Temperature Ion-Organic Melts

  E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-23

  4

  A. Podyman, N. Sushinskiy, D. Shakhnin, A. Gab, I. Gab, V. Malyshev, J. Schuster

  Currentless Synthesis of Silicides Coatings at the Tungsten Surface

  E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-24

  5

  N. Uskova, D. Shakhnin, A. Gab, I. Gab, N. Kushchevskaya, V. Malyshev

  Two-stage Resource-Saving Technology of High-Temperature Selective Extraction and Electrolytical Deposition of Tungsten

  E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-25

  6

  N. Uskova, V. Malyshev, Bynh Ly, V. Soloviov, L. Chernenko, V. Roshko

  Influence of Tungsten Coating on the Electrochemical and Corrosion Behavior of Titanium

  Innovations in Corrosion and Materials Science (Themtic Issue: Corrosion, Materials Science and Nanotechnolo-gy, Properties of Nanopar-ticles). – 2015. – V. 5, Is. 2. – P. 68 -71.

  7

  S. Kochetova, A. Savchuk, V. Malyshev, M. Gon-Eskar, L. Solianyk

  Nanostructured Rhodium: Electrochemical Behavior and Electrodeposition from Low-Temperature Carbamide- and Acetamide-Containing Melts

  Materials Science and Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik). – 2015. – V. 46, Is. 10. – P. 1046-1049.

  8

  V. Malyshev, N. Kushchevska, V. Kosenko, O. Shchyrska

  Nanotechnology and Food Engineering: Achievements, Prospects and Life Safety

  Papers and commentaries of VIII International Academic Congress «Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Present and Future» (Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015). – P. 261-265.

  9

  V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, N. Uskova, O. Gudymenko, v. Glushakov, N. Kushchevska

  Tungsten Resource-Saving: Cobalt Cermets Wastes Recycling  and Concentrates Extraction

  Journal of Environmental Science and Engineering. – 2015. – N4. – p. 521 – 528.

  10

  L. Molotovska, D. Shakhnin, N. Uskova, G. Nikulina, V. Cherednik, S. Stukota, V. Malyshev

  Synthesis of VI Group Metals Silicides Dispersed Powders by Electrolysis of haslide-Oxide Melts

  J. Chem. Chem. Eng. – 2016. – N.1 – P.  7– 12. 

   

  Перелік друкованих праць співробітників ТВСП Університету «Україна», виданих у зарубіжних виданнях за 2015-2016 н.р.

  Кіровоградський інститут

  № з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид друкованої праці

  Вихідні дані

  1

  Ткаченко І.М.

  1. Кримінально-правові особливості вчинення злочинів неповнолітніми злочинцями

   

  2. Теоретико-правова характеристика жіночої злочинності в Україні

   

   

  3. Теоретико-правові аспекти юридичної відповідальності неповнолітніх осіб в Україні

   

  4. Теоретико-кримінологічна характеристика факторів, що обумовлюють насильство

   

  5. Кримінально-кримінологічна характеристика незаконного проведення аборту в Україні

  Україна. Причорноморська фундація права // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин», 2015. – С.85-87.

   

  Україна. Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу», 2015. – С. 195-197.

   

  Україна. Східноукраїнська наукова юридична організація // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції «Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності», 2015. – С. 19-21.

   

  Україна. Науковий вісник. – Випуск 6 – 1 том 1. – Серія: Юриспруденція. – Одеса: МГУ, 2015 – С. 80-84.

   

  Україна. Науковий вісник. – Випуск 6 – 2 том 2. – Серія: Юриспруденція. – Одеса: МГУ, 2015 – С. 98-101.2

   

  Черненко О.В.

  1. Профессиональная адаптация менеджеров как психолого-педагогическая проблема

   

  2. Аналіз ефективності педагогічних умов та дидактичної моделі професійної адаптації менеджерів торгових організацій

  Россия. Научные ведомости БЕЛГУ: Политология, экономика, информатика, история: Научный журнал. — 2015. — Вып. 28/1. — Белгород : НИУ БЕЛГУ. — С. 101-109.

   

  Україна. Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. – К.: Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 564-572.

   

  Перелік наукових статей та тез доповідей співробітників базової структури Університету «Україна», виданих у зарубіжних виданнях (у т.ч. близького зарубіжжя) за 2015/2016 н.р.

  № з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид публікації

  Вихідні дані

  Факультет біомедичних технологій

  1

  N. Poyedinok, O. Mykhaylova, T.Tugay, A. Tugay, A., Negriyko, I.Dudka

  Effect of Light Wavelengths and Coherence on Growth, Enzymes Activity, and Melanin Accumulation of Liquid-Cultured Inonotus obliquus (Ach.:Pers.) Pilát

  Appl. Biochem. Biotechnol. – 2015. 176. – P. 333 – 343. Scopus (IF 1,75)

  2

  T. Tugay, N. Poyedinok, A. Tugay, O. Mykchaylova, A. Negriyko

  Prospects for Using Low-Intensity Ionizing and Laser Radiation to Enhance the Melanin Biosynthesis with Fungi

  The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). Book of abstracts. – P. 66.

  3

  T. Tugay,  A. Tugay

  Adaptation of Hyphomycetes to Chronic Ionizing Radiation

  The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). Book of abstracts. – P.417.

  4

  L. Zelena, T. Tugay, A. Tugay

  Genetic Analysis of Aspergillus Versicolor Growing at Chernobyl Zone

  The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). Book of abstracts. – P.430.

  5

  T. Tugay, V. Zheltonozhsky, M. Zheltonozhskaya, A. Tugay, L. Sadovnikov

  Decomposing Radioactive Hot Particles Found in the Сhernobyl Exclusion Zone by Microscopic Fungi Cladosporium cladosporioides

  The Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016). Book of abstracts. – P.431.

  Науково-дослідний центр імунології та біомедичних технологій

  6

  R. Moriev, V. Shichkin

  Immunomodulatory Effects of Hemagglutinin-Modified A20 B-cell

  4th European Congress of Immunology. September 6-9, 2015, Vena, Austria

  7

  V.Shichkin, N. Grabchenko, N. Korotkevic, O. Karpachova, V. Glinka, V. Sulyma, I. Aksenova, B. Todurov

  Lymphoma Expanded as a Brain Tumor on Adoptively Transferred Hemagglutinin-Specific CD4+ T Cells

  4th European Congress of Immunology. September 6-9, 2015, Vena, Austria

  8

  N. Grabchenko, N. Korotkevich, O. Karpachova, V. Glinka, V. Sulyma, I. Aksenova, B. Todurov, V. Shichkin

  Spontaneous Development of Thymic Cell Populations in Long-term Cultures of Mouse and Human Thymuses Comparative Studies of Different Cryopreservation Methods for Thymus Stromal Cells Derived from Human Thymus

  4th European Congress of Immunology. September 6-9, 2015, Vena, Austria

  9

  O. Gorbach, O. Zuieva, O. Martsenuk, V. Glinka, O. Karpachova, I. Aksenova, B. Todurov, V. Shichkin

  Effect of Different Culture Conditions on Thymic Epithelial Stem Cell Growth in Vitro

  Збірник тез 12-ої літньої школи “Hydra”, Греція, 11-18 вересня 2016 р.

  10

  O. Zuieva, O. Gorbach, V. Glinka, O. Karpachova, I. Aksyonova, B. Todurov, V. Shichkin

  Evaluation of Different Cryoprotective Media for Long-term Storage of Thymic Tissue

  Збірник тез 12-ої літньої школи “Hydra”, Греція, 11-18 вересня 2016 р.

  Інститут економіки та менеджменту

  Кафедра маркетингу

  11

  Гараніна І.І.

  Аналіз ринку рекламно поліграфічної продукції України

  International Scientific Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016 // Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 164

  12

  Гараніна І.І., Желєзнякова А.Г.

  Підходи до визначення поняття інтегрованих маркетингових комунікацій

  Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Будапешт – Відень) «26» лютого 2016 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2016. – С. 6-9 (Включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)

  13

  І. І. Гараніна, Бурілко О.С.

  Комплекс маркетингових комунікацій в політиці просування товарів та послуг

  VII Межд. научно-практич. конф. «Актуальные проблемы современной науки». – Санкт-Петербург - Астана - Киев - Вена, 28 апреля 2016 года (Включено до міжнародної наукометричної бази РІНЦ)

  14

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  The essence and the Place of Advertising in the Communications Activities of the Company

  Proceedings of the VII International Academic Congress "Innovation in the Modern World" (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”,  2015. – P.461-468. (видання – НМБД Scopus)

  15

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  Features of the Marketing Mix of the Company the Real Estate Market

  Proceedings of the VII International Academic Congress "Innovation in the Modern World" (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P. 469-475. (видання – НМБД Scopus)

  16

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  Studies of the Automotive Market of Ukraine

  Yale Journal of Science and Education, “Yale University Press”, 2015, № 1(16). – P. 214-222. (видання – НМБД Scopus)

  17

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  Characteristic Elements of the Complex of Marketing Communications

  Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). – P. 209-215. (видання – НМБД Scopus)

  18

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів

  Proceedings of the International Scientific and Practical Conference WORLD Science "Topical Researches of the World Science" (June 20 – 21, 2015, Dubai, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. - P. 30-34.

  19

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Нестеренко В.І.

  Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві

  Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. III (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)". – Dubai.: Rost Publishing, 2015. - P. 69-74. 

  20

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві

  Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "New Opportunities in the World Science" (August 22 – 23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. - P. 96-99.

  21

  Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С.

  Сутність збуту в системі маркетингу підприємства

  Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference "Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their Development" (23-24.12.2015, Abu-Dhab, UAE) – Dubai.: Rost Publishing, 2016.

  Кафедра менеджменту

  22

  Пішенін І.К.

  Сучасні технології управління самостійною роботою студентів

  Сучасна освіта: філософія, інновації, досвід. Польща. - Іноземне видання, 2015. – С. 85-88.

  23

  Лавриненко Л.М

  Проблемы взаимодействия современной системы образования и рынка труда

  VI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция, посвященная 85-летию Дагестанского государственного университета «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений» (Махачкала, 8 апреля 2016 г.)

  24

  Лавриненко Л.М

  Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці

  Материали за 12-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие», – 2016. Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД –  104 стр. – С. 45-48. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm (0,2 др.арк.)

  25

  Лавриненко Л.М

  Професійна освіта як соціальний базис наближення соціально-трудової сфери України та Європи

  Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Аchievement of high school», – 2015. Том 4. Икономика. София. «Бил ГРАД-БГ» ООН – 104 с. – С.72-78.

  Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

  26

  S. Drobyazko

  Agropolises Development as a Factor of Increasing Agroindustrial Corporation Enterprises Competitiveness : тези

  Vedecký Časopis Žilinskej Univerzity v Žiline Vydávaný v Gescii Katedry ekonomiky. – Р. 2-7.

  27

  Дробязко С.И.

  Внедрение модели европейского «треугольника знаний» в условиях украинских вузов

  Science and education: organizational and economic aspects. - Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. - 128 p. – Р. 104-108. 

  28

  Дробязко С.И.

  Государственное регулирование экономики и поддержка организационно-экономических систем на современном этапе :  стаття

  Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества: Сборник докладов по итогам II Международной научно-практической интернет-конференции (Тула, 13 мая 2015 года) [Текст] / Под общ. редакцией проф. И.Б. Богородицкого. – Тула: Изд. ИЗУВПА, 2015. – 148 с. – С. 83-86.

  29

  Дробязко С.И.

  Оптимизация управления расходами в процессе бюджетирования на предприятии : тези

  Ўзбекистонда молиявий секторнинг ролини ошириш ва унда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш» мавзуcидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТМИ. «IQTISOD-MOLIYA», 2015. – 632 б. – С. 245-246.

  30

  Роздобудько В,В.

  Аналіз аудиторської діяльності в Україні: Стан та перспективи розвитку : тези

  Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland. – 2015. – 268 Р. – P. 192-195. (міжнародне видання)

  31

  Терещенко Л.О.

  Організація обліку, аналізу і аудиту на сучасному етапі: інформаційні системи і технології : тези

  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості». Національний університет харчових технологій

  32

  Терещенко Л.О.

  Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : тези

  Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, (Київ-Буча, квітень, 2016 року). ― К:, Міленіум, 2016. ―С. 47-52.

  33

  Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю.

  Сутність та місце реклами в комунікаційній діяльності підприємства : тези

  Збірник матеріалів конференції // The VII International Academic Congress " Innovation in the Modern World”, Sydney, Australia, 18-20 May 2015. – С. 461-469.

  34

  Кутліна І.Ю. Нестеренко С.С.

  Особливості комплексу маркетингу  компанії на ринку нерухомості : тези

  Збірник матеріалів конференції // The XIV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 23-25 May 2015, С. 469 – 475.

  35

  Кутліна І.Ю. Нестеренко С.С.

  Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій : тези

  Збірник матеріалів конференції // Asian Journal of Scientific and Educational  Research. – 2015. - №1(17). – С. 209-216. Scopus

  36

  Нестеренко С.С

  Кутліна І.Ю.

  Дослідження автомобільного ринку України : тези

  Збірник матеріалів конференції // Yale Journal of Science and Education,  2015, №1 (16)– с.214-223. Scopus

  37

  Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І.

  Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів : тези

  Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция WORLD Science "Topical Researches of the World Science" (June 20 – 21, 2015, Dubai, UAE). – С. 30-34. Scopus

  38

  Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю.

  Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві : тези

  Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция WORLD Science "Topical Researches of the World Science" (July 18 – 19, 2015, Ajman, UAE).– С. 69-74

  39

  Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю.

  Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві : тези

  Збірник матеріалів конференції //  Международная научно-практическая конференция WORLD Science "New Opportunities in the World Science" (August 22 – 23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – С. 96-100.

  40

  Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І.

  Контроль та аудит маркетингової діяльності на підприємстві : тези

  Збірник матеріалів конференції //  Международная научно-практическая конференция  London Review of Education and Science, “Imperial College Press”. – 2015. - № 2(18). – P. 325-333.

  41

  T. S. Chunikhina

  The Accounting Policy of the Company as Part of a Control System [Облікова політика підприємства як складова системи управління] :  стаття

  Promising problems of economics and management: Р.4 Finance, Accounting, Taxation and Business Activity: National and Global Aspects. Collection of scientific articles. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – 500 p. – 313-320 Р. ISBN 978-617-7214-09-9 (фахове видання)

  42

  E.P. Kolumbet

  Place and Role of Integrated Accounting in Politics Enterprise :  стаття

  Promising Problems of Economics and Management: Р.4 Finance, Accounting, Taxation and Business Activity: National and Global Aspects. Collection of scientific articles. - Publishing house «Breeze», Montreal, Canada, 2015. – 500 p. – 237-243 Р. ISBN 978-617-7214-09-9 (фахове видання)

  43

  Роздобудько В.В.

  Сравнительный анализ использования методических прийомов в США, Украине и других европейских странах :  стаття

  Actual Problems of Modern Economy Development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015. – 332 Р. – P. 239-243. Російський індекс наукового цитування Science Index (Росія), Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). (фахове видання)

  44

  Роздобудько В.В.

  Аналіз аудиторської діяльності в Україні: стан та перспективи розвитку :  стаття

  Economics, Management, Law: Problems of Science and Practice: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland, 2015. (міжнародне видання)

  45

  Singaevskaya M.P.

  Development Prospects of Track Infrastructure Enterprise Sin the Conditions of Industry Reforming :  стаття

  Современная экономика: проблемы и решения. – Воронеж, 2015. – Вып. 2(62). – С. 259-266. CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory (Америка), РИНЦ (Росія) (фахове видання)

  Інститут права та суспільних відносин

  46

  Короєд С.О.

  Упрощенные процедуры в механизме дифференциации хозяйственного судопроизводства Украины

  Integrarea Republicii Moldova şi Ucrainei în UE : Aspectul juridic», conferinţă intemaţională ştiinţifico-practică (2015; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Integrarea Republicii Moldova şi Ucrainei în UE : Aspectul juridic», 6-7 noiem. 2015, Chişinău / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinâu: S. a, 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – P. 126–129 (г. Кишинев, Республика Молдова).

  47

  Короєд С.О.

  Адміністративний договір в механізмі розмежування повноважень між органами місцевої державної влади та місцевого самоврядування (на прикладі України)

  Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27-28 novembra 2015. – Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2015. – С. 153–156. (м. Братислава, Словацька Республіка).

  48

  Соколюк А.О.

  Психологічні чинники професійного становлення особистості

  [Електронний ресурс] // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe. - № 04 (04). – S. 135-142. – Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s1193195/sokoliuk_anna_2015.

  _psychological_factors_of_persons_professional_formation._

  social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._135-142

  49

  Сердюк В.П.

  Освітні технології у навчальному процесі України по підготовці юристів

  Міжнародна науково-практична конференція Факультету права, Панєвропська Висока школа (м. Братислава, Словацька Республіка) «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (24 червня 2016 р.)

  50

  Сердюк В.П.

  Поняття та доказове значення відеозапису у кримінальному провадженні України

  Панєвропська Висока школа (м. Братислава, Словацька Республіка) «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація  прав людини» (6-7 травня 2016 р.)

  51

  I. Galaktionova

  Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu badaczy ukraińskich

  W: Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy Pod red. Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak. 2015, Warszawa, IfiS PANS. – S. 261-280.

  52

  M. Wojciech, I. Galaktionova

  Civil Society as Depicted in Polish and Ukrainian researches. Contemporary problems of Social Changes: Polish and Ukrainian Experience

  Kyiv, Institute of Psychology and Social Communications of National Pedagogics University M.P. Dragomanov and Institute of Sociology Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. – PP.187-201.

  54

  I. Galaktionova

  Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy?

  „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, UMCS, Lublin, 2016. (у друці)

  55

  I. Galaktionova

  Majowa euforia po ukraińsku (z wojną w tle)

  Dla Centrum Europy Wschodniej UMCS, czerwiec 2016. (у друці)

  Кафедра конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

  56

  I. Galaktionova

  Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu badaczy ukraińskich

  W: Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy Pod red. Wojciecha Misztala, Artura Kościańskiego i Galii Chimiak. 2015, Warszawa, IfiS PANS. – РР. 261-280.

  57

  M. Wojciech, I. Galaktionova

  Civil Society as depicted in Polish and Ukrainian researches. Contemporary problems of Social Changes: Polish and Ukrainian Experience

  Kyiv, Institute of Psychology and Social Communications of National Pedagogics University M.P. Dragomanov and Institute of Sociology Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. – РР. 187-201.

  58

  I. Galaktionova

  Demokracja partycypacyjna – szansa czy zagrożenie dla Ukrainy?

  „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, UMCS, Lublin, 2016. (у друці)

  59

  I. Galaktionova

  Majowa euforia po ukraińsku (z wojną w tle)

  Dla Centrum Europy Wschodniej UMCS, czerwiec 2016. (у друці)

  Кафедра теорії права та міжнародної інформації

  60

  Соколюк А.О.

  Психологічні чинники професійного становлення особистості : стаття

  [Електронний ресурс] // Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe. - № 04 (04). – S. 135-142. – Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s1193195/sokoliuk_anna_2015. _psychological_factors_of_persons_professional_formation.

  _social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_04_pp._135-142 

  Кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  61

  Короєд С.О.

  Упрощенные процедуры в механизме дифференциации хозяйственного судопроизводства Украины

  Integrarea Republicii Moldova şi Ucrainei în UE : Aspectul juridic», conferinţă intemaţională ştiinţifico-practică (2015 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Integrarea Republicii Moldova şi Ucrainei în UE : Aspectul juridic», 6-7 noiem. 2015, Chişinău / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinâu : S. a, 2015 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – P. 126–129 (г. Кишинев, Республика Молдова).

  62

  Короєд С.О.

  Адміністративний договір в механізмі розмежування повноважень між органами місцевої державної влади та місцевого самоврядування (на прикладі України)

  Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných procesov : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27-28 novembra 2015. – Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, 2015. – С. 153–156. (м. Братислава, Словацька Республіка).

  63

  Сердюк В.П.

  : Освітні технології у навчальному процесі України по підготовці юристів

  Міжнародна науково-практична конференція Факультету права, Панєвропська Висока школа (м. Братислава, Словацька Республіка) «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини» (24 червня 2016 р)

  64

  Сердюк В.П.

  Поняття та доказове значення відеозапису у кримінальному провадженні України

  Панєвропська Висока школа (м. Братислава, Словацька Республіка) «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація (6-7 травня 2016 р прав людини»

  Інститут соціальних технологій 

  Кафедра здоров’я людини і фізичного виховання

  65

  S.G. Adyrhaev

  The Impact of Individual Vocational Rehabilitation. Programmes on the Change in Functional Capacity in Students of the Speciality of a Decorator (Builder) Applying the Ergos 2 Work Simulator

  Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities/ Experience of Lithuania and Ukraine - Lithuania, Siauliai universiteto, 2015. – P. 96-106

  66

  S.G. Adyrhaev, L.V. Adyrhaeva

  Main Areas of Physical Education during University Professional Training and Rehabilitation of Students with Disabilities

  Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities / Experience of Lithuania and Ukraine – Lithuania, Siauliai universiteto, 2015. – P. 121-130.

  Кафедра соціальної роботи та педагогіки

  67

  Кириленко В.Г.

  Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities. Experience of Lithuania and Ukraine. Peculiarities of Social and Labor Rehabilitation of Women

  Bringing Up Sickly Children and Children with Disabilities

  Šiauliai, 2015. – S.141-151.

  68

  Кириленко В.Г.

  International Forum for Education.  Social and Psychological Support for Children with Chronic Illnesses

  and Disabilities in Terms of out-of-school Educational Institutions in Ukraine

  Early Support for a Child with a Disability in the Polish and International Perspective. – 2015. - No. 8. – S. 197-210.

  Кафедра психології

  69

  O. Kuprieieva

  Psychological Characteristics of Self-realization of Students with Disabilities

  Social welfare: interdisciplinary approach. – Vol. 2. – No 5. – 2015. Р. 64-74.

  70

  O. Chykhantsova

  Rola zawodowej kompetencji komunikacyjnej języka obcego podczas nauki zawodu

  Problemy Profesjologii. Półrocznik Poświęcony problemom Rozwoju zawodowego człowieka. - Nr 2. – Рixel Zielona Góra, 2015. – Р. 173-180. (міжнародне видання)

  71

  O. Chykhantsova,  N. Malinovska,  I. Baranauskienė

  The Role of Vocational Rehabilitation for People with Disabilities

  Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities. Experience of Lithuania and Ukraine. – Siauliu : Šiaulių universitetas, 2015. – P. 57-64. (міжнародне видання)

  72

  O. Chykhantsova

  Influence of Social Inequality on Pupils’ Motivation to Learning Foreign Languages

  Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy. – Zielona Góra, 2016. – 333 s. (міжнародне видання)

  73

  L. Serdiuk, A. Kurbatova

  Psychological Characterictics of Profession Choosing by Secondary School Students with Disabilities

  Development Prospects of the System of Vocational Rehabilitation of People with Disabilities  Experience of Lithuania and Ukraine  Approved for publication by the Council of the Faculty of Social Welfare and Disability Studies, Šiauliai University on 7 December 2015 (meeting record no. SGNS TP-09). Šiaulių universitetas, 2015

  Інженерно- технологічний інститут

  Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

  74

  S. Kochetova, D. Shakhnin, A. Gab, T. Stetsyuk, N. Kushchevskaya, V. Malyshev

  Electrodeposition of Nanostructured Powders and Coatings of Gold from Low-temperature Ion-Organic Melts

  E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-23.

  75

  V. A. Onischenko, V. V. Soloviev, L. A. Chernenko, V. V. Malyshev

  Acidic-basic Interactions on Tungstate Melts based on Tungsten Electroplating out of them

  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2015. – V.45, N.11. – P. 1030-1038.

  76

  N. F. Kushchevska, D. B. Shakhnin, V. V. Malyshev

  Creation of Ferromagnetic Nanocomposites. I. Chemical Synthesis of Fe–Co–Ni Salts

  Materials Science. – 2015. - V. 51, N1. – p. 61-66.

  77

  V. V. Malyshev, V. V. Soloviev, L. A. Chernenko, V. N. Rozhko

  Management of Composition Cathodic Products in the Electrolysis of Molybdenum-, Tungsten- and Carbon-bearing Halogenide-ohide and Oxide Melts

  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2015. – V.45, N.11. – P. 67-72

  78

  A. Podyman, N. Sushinskiy, D. Shakhnin, A. Gab, I. Gab, V. Malyshev, J. Schuster

  Currentless Synthesis of Silicides Coatings at the Tungsten Surface

  E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-24.

  79

  N. Uskova, D. Shakhnin, A. Gab, I. Gab, N. Kushchevskaya, V. Malyshev

  Two-stage Resource-Saving Technology of High-temperature Selective Extraction and Electrolytical Deposition of Tungsten

  E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-25.

  80

  N. Uskova, V. Malyshev, Bynh Ly, V. Soloviov, L. Chernenko, V. Roshko

  Influence of Tungsten Coating on the Electrochemical and Corrosion Behavior of Titanium

  Innovations in Corrosion and Materials Science (Themtic Issue: Corrosion, Materials Science and Nanotechnolo-gy, Properties of Nanopar-ticles). – 2015. – V. 5, Is. 2. – P. 68-71.

  81

  S. Kochetova, A. Savchuk, V. Malyshev, M. Gon-Eskar, L. Solianyk

  Nanostructured Rhodium: Electrochemical Behavior and Electrodeposition from Low-temperature Carbamide- and Acetamide-Containing Melts

  Materials Science and Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik). – 2015. – V. 46, Is. 10. – P. 1046-1049.

  82

  V. Malyshev, N. Kushchevska, V. Kosenko, O. Shchyrska

  Nanotechnology and Food Engineering: Achievements, Prospects and Life Safety

  Papers and commentaries of VIII International Academic Congress «Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Present and Future» (Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015). P. 261-265.

  83

  V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, N. Uskova, O. Gudymenko, v. Glushakov, N. Kushchevska

  Tungsten Resource-Saving: Cobalt Cermets Wastes Recycling  and Concentrates Extraction

  Journal of Environmental Science and Engineering. – 2015. - N4. – p. 521-528.

  84

  L. Molotovska, D. Shakhnin, N. Uskova, G. Nikulina, V. Cherednik, S. Stukota, V. Malyshev

  Synthesis of VI Group Metals Silicides Dispersed Powders by Electrolysis of Haslide-Oxide Melts

  J. Chem. Chem. Eng. – 2016. - N.1 – P. 7-12. 

  85

  Лукашенко Т.Ф., Малышев В.В., Габ А.И., Брускова Д.-М.Я.

  Дидактические особенности подготовки будущих инженеров химических специальностей на примере курса «Неорганическая химия»

  Проблемы современной науки и образования. – 2016. - №3(45). – С. 177-180.

  Інститут філології та масових комунікацій

  Кафедра видавничої справи, поліграфії та редагування

  86

  Ярошовець Т.І.

  Досвід секуляризації культури та мистецтва модерну як феномен естетичного та художнього універсалізму митця

  Scientific Letters of Academic Sociery of Michal Baludansky. Volume 3. - No.5. – 2015. - P. 163-166. Slovakia

  Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

  87

  Волинець О.О.

  Брендинг модної індустрії в рекламному середовищі (тези)

  Наукове видавництво Вищої школи економіки та іновацій в Любліні, 2016. – 134 с.

  Кафедра менеджменту туризму

  88

  Барна Н.В.

  Деконструкция как методологическая установка формирования творчества постмодерна

  Scientific letters of academic society of  Michal baludansky. – Kosice : UK TU Kosice, 2015. – Р. 120–124. (Scopus)

  89

  N. Barna

  Symbiosis Stylistic Trends in Culture XIX – early XX Centuries

  Journal of Modern Science. – Warszawa :  Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Volume І (28), 2016. – Р.236–244. (Scopus)

  90

  Романенко Т.В.

  Политическая цензура в печатных изданиях Украинской ССР в годы «Холодной войны» (стаття)

  «Холодная война» и современность : материалы международной научной конференции 24 марта 2016 г. – СПб.: Изд-во РГГМУ, 2016. – С. 246-251.

  Кафедра української мови, літератури та східних мов

  95

  Цілина М.М.

  Структурна класифікація українських ідеонімів

   Science and Education a New Dimension. Philology, ІІІ (15), Issue: 68. – Budapest, 2015. – P. 97-99.

   

  Перелік наукових статей та тез доповідей співробітників ТВСП Університету «Україна», виданих у зарубіжних виданнях (у т.ч. близького зарубіжжя) за 2015/2016 н.р.

   

  Перелік наукових статей співробітників, виданих у зарубіжних виданнях (у т.ч. близького зарубіжжя) за 2014-2015 н.р.

  з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва статті / тези

  Видавництво, рік видання, номери сторінок,  режим доступу, країна

  Білоцерківський інститут економіки і управління

   1

  Zagurskіy O., Fiialko T.

  Main trends in the development of arostegui market of Ukraine

  Economicsand management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 78-82.

   2

  Загурська С.М.

  Соціально-комунікативні стратегії гендерної поведінки

  Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 2014, Vol. 04 (04) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s1193218/social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_2014_vol._04_04

   3

  Загурський

  О. М.

  Институциональная организация аграрного сектора Украины

  Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». – Москва, 2014. – № 2 (11) – С. 95-104 – Режим доступа:  www.iupr.ru

   4

  Загурський

  О. М.

  Знания как доминирующий фактор инновационного процесса

  Научный журнал «Новая экономика». – Минск, 2014. – Спецвыпуск – С. 86-90.

   5

  Загурський

   О. М.

  .

  Main trends in the development of arostegui market of Ukraine

  Economicsand management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 78-82.

   6

  Загурський

  О. М.

   

  Сучасні проблеми розвитку коопераційних процесів в аграрному секторі економіки України /

  тези доповіді

  Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы:  сборник трудов VIII международной научно-практической конференции, УО – Полесский государственный  университет, г. Пинск, 17 октября 2014 г. – Пинск : ПолесГУ, 2014. – C. 69-71.

   7

  Товт І. С.

  Кадровое обеспечение библиотек высших учебных заведений /

  тези доповіді

  Сборник материалов 11-го Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры», приуроченный к  70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 70-летию высшего библиотечного образования в Беларуси (г.Минск, 22-23 октября 2014 г.). – Минск, 2014. – С.25-36.

   8

  Товт І. С.

  Культурні зв’язки Угорщини і Чехії: порівняльний аналіз /

  тези доповіді

  Країни Центрально-Східної Європи та Азія. Проблеми ХХІ століття: суспільно-економічні стосунки : зб. Матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. (м.Юзефов, 28 жовтня 2014 р.). – Варшава, 2014. –  С.7-18.

   9

  Дем’янчук Ю.В.

  Особливості розвитку адміністративно-правової протидії корупційним проявам

  у державній службі /

  тези доповіді

  Права та свободи людини і громадянина : механізм їх реалізації та захисту різними галузями права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 верес. 2014 р. – Братислава, Словацька Республіка : Панєвропська висока школа, 2014. – 23–27 с.

   10

  Клокар О.О.

  Характеристика складових елементів розвитку соціального капіталу / тези доповіді

  The Goals of the World Science 2015,  Dubai,

  24-25 January 2015 y.

  Вінницький соціально-економічний інститут

   11

  Vladimir Krasilenko,

  Alexander Lazarev,

  Diana Nikitovich

  Experimental research of methods for clustering and selecting image fragments using spatial invariant equivalent models

  Second International Conference on Applications of Optics and Photonics, Manuel Filipe P. C. Martins Costa; Rogério Nunes Nogueira, Editors, Proceedings of SPIE Vol. 9286 (SPIE, Bellingham, WA 2014), 928650. (12 сторінок)

   Фахове міжнародне видання  Scopus!

   12

  Vladimir G. Krasilenko, Aleksandr I. Nikolskyy, Alexander A. Lazarev

  Designing and simulation smart multifunctional continuous logic device as a basic cell of advanced high-performance sensor systems with MIMO-structure

   Photonics, Devices, and Systems VI, Pavel Tománek; Dagmar Senderáková; Petr Páta, Editors, Proceedings of SPIE Vol. 9450 (SPIE, Bellingham, WA 2015), 94500N. (January 6, 2015); http://dx.doi.org/10.1117/12.2073893

   (8 сторінок) Фахове міжнародне видання  Scopus!

   13

  Давиденко Г.В.

  Організаційне забезпечення навчання студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу

  Nowoczesna educacja: filozofia, innowacja, doświadczenie.– Wydawnictwo Naukove Wyźszej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Fundacji Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Polska : зб. наук. пр. – Lodz : CEASC, 2015. –– Nr. 1. – 235 с. – С. 159-163. Фахове міжнародне видання 

   14

  Давиденко Г.В.

  Реализация доступности высшего образования для студентов с инвалидностью в странах Европейского Союза

  Проблемы специального образования : международный научно-метод. сборник. – Ереванский государственный педагогический университет, Ереван, 2015.  Фахове міжнародне видання. Входить у наукометричну базу Вірменії

   15

  Давиденко Г.В.

  Approaches to the definition of basic concepts of inclusive educational paradigm

  Approaches to the definition of basic concepts of inclusive educational paradigm // International Journal of Disability, Development and Education. – Volume 63, Issue 1, 2015.  Фахове міжнародне видання 

   16

  Давиденко Г.В.

  Organization of resource center for inclusive high education

   Creative thinking in the special education : Training Course MASHAV (02.02.2015-26.02.2015). – Shfaim, Israel. – 2015 (Israel’s Agency for International Development Cooperation Ministry of Foreign Affairs).

   17

  Давиденко Г.В.

  Имплементация инклюзивного образования в высших учебных заведениях Украины на современном этапе

   Сборник науч. трудов Ереванского Северного Университета / По материалам Международной научной конференции «Проблемы преодоления последствий геноцида» 21-22 апреля 2015 г. – Ереван, 2015. Фахове міжнародне видання.

   18

  Ложкін Г.В.,

  Колосов А. Б.

  Психологическое сопровождение субъекта и ресурсы регуляции деятельности

  Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2014 г.

   19

  Колосов А.Б.

  Психологічний ресурс розвитку спортивної взаємодії

  ХІV Міжнародний конгрес спортивних психологів,

  Швейцарія, Берн.

   20

  Вітюк Олександр Олегович

  Зарубіжна та діаспорна історіографія про діяльність органів місцевого самоврядування на Поділлі в період української революції (1917-1921 рр.)

  Зарубіжна та діаспорна історіографія про діяльність органів місцевого самоврядування на Поділлі в період української революції (1917-1921 рр.) // Вестник Уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова: Выпуск 5 / Под ред. В.Я. Бабенко – Уфа: ИЦ Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, 2015. – С. 68-72.

   21

  Саранча І.Г.

  Роль центрів  соціальної реабілітації дітей з інвалідністю у процесі становлення інклюзивної освіти

  Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doswiadczenie – Nr 2. – Lodz : Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Informatyki i Umiejetnosci.

   

   

  Дніпропетровська філія

   22

  Машевская А. В.

   

  Целевая типология политической рекламы в трансформационном обществе: медиа-лингвистический и нормативно-правовой аспекты 

  Evropski Politicky a Pravni Diskurz.  – 2014.– Svazek 1. – 4.vydani. – С. 90 – 103.

   23

  Приснякова Л.М.

   

  Математическая модель поведения человека

  Проблемы  создания информационных технологий. Сб.Научных трудов / Под. ред. Маньшина Г.Г. – М.: ООО «Технополиграфцентр». 2014. – Вып. 2014 (XI) № 24. – С. 114 – 120.

   24

  Приснякова Л.М.

   

  Математическая модель поведения шахтеров 

  Проблемы  создания информационных технологий. Сб.Научных трудов / Под. ред. Маньшина Г.Г. – М.: ООО «Технополиграфцентр». 2014. – Вып. 2014 (XI) № 24. – С. 120- 123.

  25

  Приснякова Л.М.

   

  Психологические особенности переживания  чувства любви  в гендерном аспекте

  Проблемы  создания информационных технологий. Сб.Научных трудов / Под. ред. Маньшина Г.Г. – М.: ООО «Технополиграфцентр». 2014. – Вып. 2014  № 25 – 254 с. - С.90-94. (в соавт., С.В. Отчич)

  26

  Приснякова Л.М.

   

  К вопросу о математическом моделировании образовательного пространства 

  Проблемы  создания информационных технологий. Сб.Научных трудов / Под. ред. Маньшина Г.Г. – М.: ООО «Технополиграфцентр». 2014. – Вып. 2014  № 25 – 254 с. - С.131-135.

  Дубенська філія

   27

  Орлова О. П.

  Формы и содержание процесса формирования культуры диалогической речи студентов нефилологических специальностей

  Актуальные вопросы современной науки: сборник научных трудов / Под. общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : Издательство ЦРНС, 2014. – Выпуск 32. – С. 203 – 212.

   28

  Орлова О. П.

  Система вправ і завдань для формування умінь і навичок із культури діалогічного мовлення

  Рідна мова (Польща). – 2014. – № 21. – С. 88 – 94.

   

  Івано–Франківська філія

  29

  Чигур І.І.

   

  Забезпечення достовірності інформаційних потоків в системі контролю бурових доліт

  http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Tecnic/12_169648.doc.htm

  30

  Чигур Л.Я.

  Контроль технічного стану алмазних доліт за умов апріорної та поточної невизначеності процесу буріння

  http://www.rusnauka.com/

  Page_ru.htm

  31

  Іляш Ю.Ю.

  Дранчук А.

  Research of protective coding

  Materiały 51 Konferencji Pionu Hutniczego. Streszczenia referatów. Program Sesji. Informacje o kołach naukowych, 2014.

  32

  Іляш Ю.Ю.

  Methods for adaptive data compression

  Materiały 51 Konferencji Pionu Hutniczego. Streszczenia referatów. Program Sesji. Informacje o kołach naukowych, 2014

  33

  Іляш Ю.Ю.

  Сидорак О.Ю.

  Research methods to reduce the redundancy of information flow using code  recurrent sequences

  Materiały 51 Konferencji Pionu Hutniczego. Streszczenia referatów. Program Sesji. Informacje o kołach naukowych, 2014

  Карпатський інститут підприємництва

  34

  Богів О.Я.,

  Чегі Т.Т.

  Українсько-румунські відносини в контексті карпато-українських подій 1938-39 рр.

  Міжнародний збірник: за матеріалами Міжнародної конференції «Румунсько-українські відносини. Історія і сучасність. Шоста сесія» (16-17 жовтня 2014 р.). — Ужгород-Сату-Маре, 2014. — С. 86-94.

  35

  Волощук Н.Ю., Газуда Л.М.

  Факторний аналіз умов розвитку малого підприємництва прикордонного регіону

  Scientific Journal «Science Rise» № 5/3 (10) 2015. — С. 7-12.

  36

  Кобаль В.І.,

  Кобаль М.В.

  Raising the Achievements of School children in Mountain Regions by Means of Using Local History / Lore Materials

  JPNU scientific journal, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. — 2015. — P. 109-115 (журнал включений до реферативних баз Skopus and Web of Science).

  37

  Кобаль В.І.,

  Кобаль М.В.

  Психолого-педагогічні аспекти підготовки учителів в історії шкільництва Закарпаття

  Міжнародний збірник: за матеріалами Міжнародної конференції «Румунсько-українські відносини. Історія і сучасність. Шоста сесія» (16-17 жовтня 2014 р.). — Ужгород-Сату-Маре, 2014. — С. 138-147.

  38

  Орос В.М.

  Psychological features of development of accentuative teenagers in the conditions of deprivation.

  Wydawca: Fundacja «Oswiata i Nauka Bez Granic PRO FUTURO», 2014. — № 2 (6) czerviec. — S. 234-242.

  39

  Остап’юк М.Я.

  Тарифне нормування заробітної плати

  Kanada, Montreal, Экономика и финансы и Publishing house «BREEZE». — 2014.

  40

  Сливка Я.В.

  Історія становлення соціальної відповідальності підприємств: обліковий аспект

  Кримський економічний вісник. — 2014. — № 6 (13). — С. 123-125.

  41

  Сливка Я.В.

  Облікове забезпечення аналізу соціальної відповідальності підприємств в частині реалізованої продукції

  British Journal of Science, Education and Culture, 2015, No. 1. (7) (January-June). Volume III. «London University Press», 2015. — Р. 392-399 (This issue has been included in the database of the SCOPUS)

  42

  Сливка Я.В.

  Problems of social and economic development of business: Collective monograph.

  Publishing house «BREEZE», Monreal, Canada, 2014. — 408 p.

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  43

  Седова Н.А.

  Системные факторы развития умственных способностей развития личности

    Беларуссия. Сборник трудов Минского государственного университета социальных технологий. – Минск, 2014. – С. 51-54.

  44

  Седова Н.А.

  Теоретическая модель формирования психологической готовности студентов-волонтеров к работе с пожилыми людьми

  Беларуссия. Возрастная психология: сборник научных трудов Мозырьского государственного университета. – С-Пб, 2014. – С. 104-112.

  45

  Ткаченко І.М.

  The legal significance of the institution of pregnant women and women with children under the age of seven years liberation  from probation, according to the norms of the current legislation of ukraine.

  Austrian Journal of Humanities and Social Sciences Австрийский журнал гуманитарных и общественных наук ISSN 2310-5593 г. Вена.

   

  46

  Кравченко О.В.

  Хронотоп в художественном дискурсе

  Беларуссия. Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.50-62.

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  47

  Сурядная Н.Н., Микитинец Г.И.

  Новые находки Bombina bombina (Linnaeus, 1761) на периферии ареала

  Book of abstracts of the 2nd International workshop–conference: Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca.: 42 p. 37 р. http://www.life-herpetolatvia.biology.lv/

  48

  Христова Т.Є.

  Фізична реабілітація дітей з порушенням постави

  Proceedings of academic science: Materials of the X International scientific and practical conference (August 30 - September 7, 2014, Sheffield). – Sheffield: Science and education LTD. - 2014. - Volume 3. Pedagogical sciences. Physical culture and sport. Music and life. – P. 87-89.

  49

  Khrystova T. E. Demidova A.

  Physical rehabilitation of children overcoming violation of locomotorium functions (age group 4-7

  Nauka i Studia. – 2014. - № 8 (118). Medycyna, Nauk Biolo-gicznych, Rolnictwo, Wete-rynaria, Ekologia. – P. 8-14.

  50

  Христовая Т.Е.

  Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием

  Scientific Journal “Science Rise”. – 2014. - № 3/1(3). – С. 92-95.

  51

  Suryadnaya N., Mikitinets G., Busel V.

  New findings Bombina bombina (Linnaeus, 1761) at the periphery of the area.

  Herpetological Facts Journal. 2014, 1. ISSN 2256-0327. Supplement 1: Proceedings of the 2nd international Scientific Conference – Workshop “Research and conservation of European herpetofauna and its environment: Bombina bombina, Emys orbicularis, and Coronella austriaca” –P. 148-158.

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  52

  Вавренюк В.О.

  Підвищення ефективності продажу товарів у магазинах з самообслуговування

  Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта – 2015». –Чехія;

  30.01-07.02.2015 р.

  53

  Вавренюк В.О.

  Організація продажу товарів за методом самообслуговування

  Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта – 2015». –Чехія;

  30.01-07.02.2015 р.

   54

  Гроза А.Д.

  p-polarized nonlinear surface polaritons near the surface of an epsilon-near-zero metamaterial with saturable permittivity

  Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials

  USA World Scientific Publishing Company

  2015, Vol.24, №2, p. 1550015, (8 pages).

  Індексується в Scopus.

  55

  Гроза А.Д.

  P-polarized Nonlinear Surface Polaritons Near the Surface of an Epsilon-Near-Zero Metamaterial with Saturable Permittivity: Threshold Cases

  Nonlinear Optics and Quantum Optics

  USA

  Old City Publishing, Inc.

  In press (accepted May 8, 2015), (8 pages).

  Індексується в Scopus.

  56

  Єрмілов В.С.

  Медико-санітарний нагляд за земськими школами на Півдні України

  The Caucasus. International Economic Relations. Economical and Social Analysis Journal of Southern Caucasus. – Tbilisi, Georgia, 2014. –  03/04/2014. – С. 4-8. – Режим доступу:  http: //nebula.wsimg.com/ 8519 af46.

  57

  Орел Ю.В.

  Развитие законодательства об уголовно-правовой охране нормальной деятельности органов и учреждений пенитенциарной службы Украины в Польско-литовский период

  (Росія). Гылым – Наука: Международный научный журнал. – 2014. – № 2 (41). – С. 30-33

  58

  Орел Ю.В.

  Развитие законодательства Украины об уголовно-правовой охране нормальной деятельности органов и учреждений пенитенциарной службы в середине XVII века

  (Росія). Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 6. – С. 767-774

  59

  Олійник О.О.

  Основы административно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности

  (Молдавия)  «Закон и жизнь»: международный научно-практический правовой журнал, г. Кишенев  – 2013. – С. 123-127

  60

  Павлюк Н.С.

  Доцільність реклами страхових компаній на телебаченні

  Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта -2014/2015». –Прага,. 30.01-07.02.2015р.

  61

  Павлюк Н.С.

  Ефективність застосування рекламних засобів в залежності від правильного виділення цивільної аудиторії

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта -2014/2015». –Прага, 26.12.2014 – 09.01.2015р.

  Луцький інститут розвитку людини

  62

  Дем’янюк О.Й.

  Військові сторінки Замостя: відгомін минулого – 1648, 1813, 1920 роки

  Zamojsko-Wołyńskie zeszyty muzealne. – Zamość, Łuck, 2014. – T. VІ. – S. 59–66.

  63

  Бундак О.А.

  Всеросийский Крестьянский Союз в новейшей росийской историографии

  Государство, общество, церков в истории России XX века: Материалы XIV Междунар. Науч. Конф., Иваново, 18-19 марта 2015 г.: в 2 ч. -  Иваново: Иван. Гос. Ун-т, 2015. – Ч. 2. – С. 234-244.

  64

  Глазирін І.Д.,

  Макарчук М.Ю.,

  Смоляр С.І.

  Особливості біологічного дозрівання учнівської молоді жіночої статі визначеного за темпами статевого розвитку

  Natural and Technical. Science, III (5), ISSYS 41. – Budapest, 2015. – S. 25-29.

  65

  Зозуля Н.Ю., Бєлікова Н.О.

  Сучасні тенденції професійної підготовки  майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності

  Nauki społeczne i humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińska czasopismo naukowe 2014, Vol. 01(01), pp. 136-146. Польша, Polsko-ukraińska czasopismo naukowe 2014. - 10 стор.

  Новокаховський гуманітарний інститут

  66

  Корчагіна В.Г.

  Особенности учетного обеспечения оценки финансовой устойчивости аграрных предприятий

   

  66 Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука як основа продовольчої безпеки регіону» (14.05.2015р.,  Рязанский гос. Агротехноло-гический університет, Росія). Режим доступу: http://rgatu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3043:2015-05-15-13-37-25&catid=36:news-events&Itemid=18

  Полтавський інститут економіки і права

  67

  Кісс Світлана Володимирівна

  Социальное государство и Конституция: современный акцент / тези

  Международная научно-практическая конференция «Государство и право. Актуальные научные исследования. Теория, практика. /. Państwo i Prawo. Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka.»  Познань / Poznan 30.03.2015 – 31.03.2015. – С. 33-35

  68

  Кальян Олександр Сергійович

  Некоторые аспекты налогового регулирования деятельности еврейского кагала в XIX веке. / тези

  XII Междун. научно-практическая конференция «Проблемы экономики и информатизации образования»; сб. материалов, Тульский институт экономики и информатики, Тула, 2015. – С.128-130

  69

  Бацман  Ольга Сергіївна

  Особенности социализации студентов с функциональными ограничениями здоровья 

   X Ковалевские чтения «Социология и социологическое образование в России». - Санкт-Петербург: СПбГУ, 2014. - С. 106-111. Росія

   70

  Бацман  Ольга Сергіївна

  Адаптация молодежи с функциональными ограничениями здоровья в условиях учебного заведения cтаття

  Качество жизни населения территории: экономические, правовые  и социальные аспекты. - Липецк: РАНХиГС, 2014. - С. 82-89.  Росія

   71

  Клевака Леся петрівна

  Training teachers on average women’s education Poltava province (the second half of XIX –  begining of XX century): educational aspect

  Teacher education in Ukraine historical experience and modeern challenges / Edited by M. Chepil, O. Karpenko, J. Konashewska. – Lublin : Universytet Marii Curie-Sklodowskie, 2014. – Р. 21-28. Польща 

  72

  Клевака Леся петрівна

  Методы обучения в женских начальных учебных учреждениях Полтавской губернии (вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)

  Дошкольное и начальное образование: проблемы, перспективы, инновации развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), 1 апр. 2015 / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования ХМАО – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т» / сост. и науч. ред. Н.В. Абрамовских. – Сургут : РИО СургПУ, 2015. – С. 91-93. Росія

  73

  Клевака Л.П., Гришко О.И. (у спів-авторстві)

  Система работы по интеллектуальному развитию детей (опыт работы воспитателей дошкольных учебных учреждений Украины)

  Материалы II межрегион. научно-практ. Internet-конференции «Развитие одарённости в современной образовательной среде: опыт, проблемы и перспективы» (Россия,  г.Тарск, 27.03.– 05.05.2015 г. ). – Режим доступа:  http://school.omgpu.ru/course/view.php?id=1297 Росія

  74

  Мякушко Надія Семенівна

  Трудоустройство людей с инвалидностью в Украине: социальные аспекты 

  Качество жизни населения территории: экономические, правовые  и социальные аспекты. - Липецк: РАНХиГС, 2014. - С. 57- 64. Росія

   75

  Бойко Г.М.,

  Волошко Л.Б.

  Психологічні детермінанти ефективності спортивної діяльності атлетів у спорті інвалідів / тези

  Научният потенциал на света-2014: материали за 10 Межд. научна практична конф. (17-25 септември 2014 г.)- София: БялГрад- БГООД, 2014. – С. 80-83.

  76

  Boyko G.

  Babich N.

  Characteristics of motivational patterns for sporting activity of swimmers with psychological disorders

  Sport Sciences for Health. – 2014 DOI: 10.107/s11332-014-0199-4 (Scopus)

  77

  Бойко Г.М.,

  Волошко Л.Б.

  Спорт в системі спеціальної освіти в Україні / тези

  Wschodnie partnerstwo-2014  (07-15 wrzesnia 2014 roku) materialy 10  Międzynarodowej

  naukowi-praktycznej konferencji.- V. 2 Pedagogiczne nauki. – Przemysl: Nauka i studia, 2014. – s.63-65.

  78

  Волошко Л.Б.

  Бойко Г. М.

   

  Мультимедійні навчальні системи як засіб формування професійних компетенцій студентів

  Science and civilization-2015: materials of the XI International scientific and practical conference (30.01.-7.02.2015).- Volume 12 Pedagogical science. – Sheffield: Science @education LTD, 2015. – P. 74-76.

  79

  Синиця

   С.В.

  The popular activities of health aerobics among women of Ukraine

  Stiinta culturii fizice : Pregatire professional antrenament sportive educatie fizica recuperare recreate. – Cnişinǎi : USEFS, 2014. – № 14/2. – С. 76–81.

  80

  Сахно Т.В.,  

  (у співав..)

  Волкова Н. 

  Новая версия ИСО/МЭК 17024/

  Стандарты и качество. – 2014. - . № 5 (923). –

  С. 64-66.

  81

  Y. Sakhno,

  Giuseppe Trunfio and Gianmario Martra Francesco Arena,Chiara Deiana, Agata F. Lombardo, Pavlo Ivanchenko

  Activity patterns of metal oxide catalysts in the synthesis of N-phenylpropionamide from propanoic acid and aniline  

  Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 1911-1918 DOI: 10.1039/C4CY01504E Received 17 Nov 2014, Accepted 17 Dec 2014 First published online 17 Dec 2014 Impact Factor 4.76

  82

  Y.Sakhno, Pavlo Ivanchenko, Michele Iafisco, Anna Tampieri, and Gianmario Martra

  A Step Toward Control of the Surface Structure of Biomimetic Hydroxyapatite Nanoparticles: Effect of Carboxylates on the {010} P-Rich/Ca-Rich Facets Ratio

  J. Phys. Chem. C, 2015, 119 (11), pp 5928–5937 DOI: 10.1021/jp510492mPublication Date (Web): February 25, 2015

  83

  Y. Sakhno, M. Iafisco, G. Belén Ramírez-Rodríguez, A. Tampieri, G. Martra, J. Gómez-Morales and José Manuel Delgado-López

  The growth mechanism of apatite nanocrystals assisted by citrate: relevance to bone biomineralization

  CrystEngComm, 2015,17, 507-511 DOI: 10.1039/C4CE01415D Received 08 Jul 2014, Accepted 14 Nov 2014 First published online 14 Nov 2014

  84

  Yuriy Sakhno

   (у співат.)

  Growth mechanism of apatite nanocrystals assisted by citrate: relevance to bone biomineralization

  Catalysis Science & Technology 17, P. 507-511 (2014)

  85

  Y. Sakhno,

  C. Gaudino,

  E. Carnaroglio, D. Gonçalves Nunes, M.A., Schmidt, L., M.M. Flores, C. Deiana, G. Martra, G. Cravotto

  Fast TiO2-catalyzed direct Amidation of Carboxylic Acids under mild dielectric Heating

  Catalysis Science & Technology 1, P. 1-6 (2014) (DOI: 10.1039/C4CY00038B

  86

  F. Arena, C. Deiana, P. Ivanchenko, A. F. Lombardo,

  Y. Sakhno,

  G. Trunfio,

  G. Martra

  A preliminary assessment of the reactivity of oxide catalysts in the heterogeneous synthesis of N-phenylpropionamide from anyline and propionic acid

   Catalysis Science & Technology (2014) (accepted 14 November 2014)

  87

  G. Martra,

  C. Deiana,

  Y. Sakhno,

   I. Barberis, M. Fabbiani, M. Pazzi,

  M. Vicenti,

  Formation and self-assembly of long prebiotic oligomers produced by the condensation of unactivated amino acids on oxide surfaces

  Angewandte Chemie (2014) (DOI: 10.1002/anie.201)

  Angewandte Chemie, with its excellent 

  Impact Factor of 11.336 

   

  88

  Гета Алла Володимирівна

  Пути коррекции физического и эмоционального состояния студентов с миопией средствами адаптивного физического воспитания / тези

  Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: сборник статей XI международной научной конференции, 23–24апреля 2015 года : в 2-х ч. – Белгород – Харьков – Москва, 2015. – С. 37–43.

  89

  Обучение плаванию студентов-инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата

  тези

  Научные аспекты физической культуры в высшей школе: материалы ХV межд. научно-практ. и учебно-метод. Конф. – М-во образования и науки России. Моск. гос. строит. ун-т. – М.: ФГБОУ ВПО «МИСИ – МГСУ», вып. 8, 2015. – С. 145–147.

  90

  Пути использования мультимедийных технологий в обучении студентов тези

  Проблемы экономики и информатизации образования: материалы XII Международной научно-практической конференции, Тула: НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики», 2015. – С.

  91

  Гета Алла Володимирівна .

  Психологические особенности процесса обучения плаванию студентов с миопией Тези

  Ştiinţa Culturii Fizice, MD – 2024, Chişinău, str. A. Doga, 22, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Кишинев, 2015.

  Рівненський інститут

  92

  Стасюк М.І.

   

  Эмоциональное реагирование педагога на стрессоры

  Международный электронный науч.-практ. журн. «Перспективы науки и образования». – 2014. – № 5.(11) – С. 102-107. ‑ Режим доступа : http: // pnojournal.wordpress.com/archive 14/14-05/

  93

  Якобчук С.М.

   

  Конкурентоспособность регионов как необходимая предпосылка роста конкурентоспособности страны

  Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития», Минск, 23–24 октября 2014 г.

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  94

  Чайковський М.Є.

  Self-regulation of behavior of students with special needs in conditions of inclusive educational space

  European applied sciences / editor-in-chief : Stephan Herzberg. – Stuttgart, 2014. – № 4. – С. 43–45.

  95

  Волчелюк Ю.І

  Социально-педагогические условия и особенности социальной адаптации студентов с ограниченными физическими возможностями в условиях инклюзивного образовательного пространства

  Научно-практический журнал “Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта”. – 2014. – № 4(82). – С. 78-85.

   

  Базова структура м.Київа

  Інститут економіки та менеджменту

  Кафедра маркетингу

  96

  Кутліна І.Ю.,

  Нестеренко С.С.

  The essence and the place of advertising in the communications activities of the company

  Proceedings of the VII International Academic Congress "Innovation in the Modern World" (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”,  2015.  -  P.

  97

  Features of the marketing mix of the company the real estate market

   

  Proceedings of the XIV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World "(United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015). “Oxford University Press”, 2015.  -  P.

  98

  Studies of the automotive market of Ukraine

   

  Yale Journal of Science and Education, “Yale University Press”, 2015, № 1(16). – P.

  99

  Characteristic elements of the complex of marketing communications

  Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). – P.

   

  100

  Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів

  Международная научно-практическая конференция WORLD Science "Topical Researches of the World Science" (June 20 – 21, 2015, Dubai, UAE)

  101

  Гараніна І.І.

  Marketing audit of the advertising company

   

  International collaboration in Eurasia // Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”, 2015, № 1(17). – P.

  (видання – НМБД Scopus)

  Кафедра фінансів та банківської справи

  102

  Zakharchuk O. V. and others

  Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report

  Washington : World Bank Group, 2015. – 158 p.

   

  103

  Rudyuk L.V.

  Rudyuk К.В.

  Monetary policy: theoretical aspects

  Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – Р. 168-177.

  104

  Макарчук М.П.

  Аналіз молочної галузі України і перспективи на майбутнє.

  International Journal Euro-American scientific cooperation. Volume 6. November 2014. Hamilton. isbn 978-1-77192-125-1 (canada) 102 с., с. 9-13.

  Кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін

  105

  Сук П.Л.

   

  Оценка и учёт кормов

   тези

  Экономические и организационные проблемы управления в современных условиях: Сборник научных трудов. –  материалы всероссийской научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава. / под ред. В.М. Панченко, Н.А. Кулагиной. – Брянск: БГТУ, 2014. – 691 с. (С. 563-566)

  106

  Svetlana drobyazko

   

  Agropolises development as a factor of increasing agroindustrial corporation enterprises competitiveness.  

  Vedecký časopis žilinskej univerzity v žiline vydávaný v gescii katedry ekonomiky. – р. 2-7.

  107

  Колумбет О.П.

   

  Role and place of integrated accounting in formation of institutional environment: problems of theory and practice

  ScienceRise. Vol. 5/3(10).– Kharkiv Medical academy of Postgraduate Education SPC PC «technology center», Kharkiv, 2015. – P. 48-53. CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory (Америка),, РИНЦ (Росія),  BASE (Німеччина), ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Journals Indexing, Open Academic Journals Index (Росія),  Scientific Indexing Services, Sherpa / Romeo фахове видання

  108

  Нестеренко С.С.

  тези

  Организация бюджетирования на предпритиях газодобывающей отрасти как инструмент оптимизации производственных расходов

  Зборник материалов конференции «IV CEKCИЯ. Ỷзбекистонда аграр соҳани молиялаштиришда хорижий инвестициялар ва инноцион фаолиятни рағбатлантириш муоммолари ва у ларнинг ечимлари». – 2014. – с.171-178.

  109

  Нестеренко С.С Кутліна І.Ю. тези

  Сутність та місце реклами в комунікаційній діяльності підприємства

  Збірник матеріалів конференції // The VII International Academic Congress " Innovation in the Modern World”, Sydney, Australia, 18-20 May 2015.  Scopus

  110

  Кутліна І.Ю. Нестеренко С.С

  тези

  Особливості комплексу маркетингу  компанії на ринку нерухомості

  Збірник матеріалів конференції // The XIV International Academic Congress "Fundamental and Applied Studies in the Modern World", Oxford, UK, 23-25 May 2015  Scopus

  111

  Кутліна І.Ю. Нестеренко С.С тези

  Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій

  Збірник матеріалів конференції // Asian Journal of Scientific and Educational  Research, 2015, №1(17).

  Scopus

  112

  Нестеренко С.С Кутліна І.Ю.  тези

  Дослідження автомобільного ринку України

  Збірник матеріалів конференції // Yale Journal of Science and Education,  2015, №1 (16). Scopus

  113

  Нестеренко С.С Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І

  Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів / тези

  Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция WORLD Science "Topical Researches of the World Science" (June 20 – 21, 2015, Dubai, UAE). Scopus

  114

  Chunikhina

  T. S.

  Accounting as a system of preservation and security of capital

  [Бухгалтерський облік, як система збереження та забеcпечення капіталом]

  Wirtschaft und Management: Probleme der Wissenschaft und Praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 380 S., P. 223-227 ISBN 978-3-00-048438-4

   

  115

  Chunikhina

  T. S.

   

  Economics and management: problems of science and practice тези

   

  Scientific journal «Economics and Finance»: Economics and management: problems of science and practice. – International research and practical conference, Nuremberg, Germany, December 19, 2014. -S. 200-203

  116

  Роздобудько В.В.

  стаття

  Сравнительный анализ использования методических прийомов в США, Украине и других европейских странах

  Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. - Thorpe Bowker. Melbourne. Australia. 2015. -332 Р. - P. 239-243.

  117

  Singaevskaya M.P.

  Development prospects of track infrastructure enterprise sin the conditions of industry reforming

  Современная экономика: проблемы и решения. – Воронеж, 2015. –Вып. 2(62). – С259-266.

  CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory (Америка),, РИНЦ (Росія)   фахове видання

  Інженерно-технологічний інститут

  Кафедра сучасної інженерії

  118

  V. Malyshev,

  D. Shakhnin,

  A. Gab,

  M. Gaune-Escard,

  I. Astrelin

  Chaptes 4.8. Effect of Electrolysis Parameters on the Coatings Composition and Properties during Electrodeposition of Tungsten Carbides and Zirconium Diborides

  Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 295-301.

  119

  V. Malyshev,

  D. Shakhnin,

  A. Gab,

  M. Gaune-Escard,

  I. Astrelin

  Chaptes 4.9. Galvanic Coatings of Molybdenum and Tungsten Carbides from Oxide Melts: Electrodeposition and Initial Stages of Nucleation

  Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 303-317.

  120

  V.V. Malyshev,

  A.I. Gab,

  A.D. Pisanenko,

  V.V. Soloviev,

  L.A. Chernenko

  Electrodeposition of tungsten and molybdenum carbide onto the surfaces of disperse dielectric and semiconductor materials

  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2014. – V.45, N.1. – P. 51 - 56

  121

  V.V. Malyshev,

  A.I. Hab,

  I.M. Astrelin

  Higt-Temperature Synthesis of Aluminum Diboride in Halogenide-Oxide Solutions

  Materials Science. – 2014. – V.49, № 6. – Р. 833-840.

  122

  V. Malyshev,

  N.Uskova,

  S. Kochetova,

  A. Savchuk,

  A.Gab,

  D. Shakhnin,

  A. Pisanenko,

  N. Tumanova,

  I. Astrelin

  Chaptes 15. Molybdenum in Ionic Melts: Electrodepositions of Molybdenum and Milybdenum Carbides and Their Electrochemical Behaviors

  Molybdenum and Its Compounds Applications, Electrochemical Properties and Geological Implications/ Eds.: Viswanathan S. Saji Sergey I. Lopatin . – New York Nova publishers: 2014. – P. 265-288.

  123

  Malyshev V.V.,

  Uskova N.N.,

  Gab A.I.,

  Kurowski V.Ya

  Galvanic coatings of tungsten carbide and zirconium diboride on steel materials and their phisical and chemical properties

  Eighth international conference «Materials and Coatings for Extreme Performances». Kiev, 2014, p.73.

  124

  Malyshev V.V.,

  Shakhnin D.B.,

  Kuschevskaya N.F.,

  Boshitskaya N.V.

  Deposition of galvanic tantalum coatings from fluoride melts

  Ibid, p. 74.

  125

  Shakhnin D.B.,

  Podyman A.S.,

  Malyshev V.V.,

  Boshitskaya N.V.,

  Gab A.I.,

  J. Shuster

  Electrochemical synthesis of powders of molybdenum and tungsten silicides from halide-oxide melts

  Ibid, p. 75.

  126

  N. Uskova,

  V. Malyshev,

  A.Gab,

  T.Stetsyuk,

  A.-M.Popesku

  Electrochemical syntesis of zirconium diboride powders and coatings from ionic melts

  European Materials Research Society Fall Meeting, 15-19 September, 2014, Warsaw University of Technology - Poland

  127

  V. Malyshev,

  N. Uskova,

  D. Shakhnin,

  A.Gab,

  M.Gaune-Escard

  Electrochemical study of molibdenum and tungsten carbides phases crystals nucleation and qrowth

  Ibid

  128

  V. Malyshev,

  D. Shakhnin

   

  Titanium Coating on Carbon Steel: Direct-Current and Impulsive Electrodeposition, Physicomechanical and Chemical Properties

  Materials Science. – 2014. -  Vol. 50, Issue 1. – p. 80-91.

  129

  L. Molotovska,

  D. Shakhnin,

  O. Podyman,

  V. Malyshev,

  V. Pavlik

  Electrochemical Synthesis of Chromium Silicides from Molten Salts

  J. Chem. Eng. – 2014. – N.8 – P. 845 – 848.

  130

  V.A. Onischenko,

  V.V. Soloviev,

  L.A. Chernenko,

  V.V. Malyshev

  Acidic-basic interactions sn tungstate melts based on tungsten electroplating out of them

  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2015. – V.45, N.11. – P. 1030-1038.

  131

  V.V. Malyshev,

  V.V. Soloviev,

  L.A. Chernenko,

  V.N. Rozhko

  Management of composition cathodic products in the electrolysis of molybdenum-, tungsten- and carbon-bearing halogenide-ohide and oxide melts

  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2015. – V.45, N.11. – P. 67 - 72

  Інститут соціальних технологій

  кафедра соціальної роботи та педагогіки

  132

  Anastasiya K. Bazilenko

   

  The Features Of Operational Component Of Social Activity Of Student Youth

  Social Welfare Interdisciplinary Approach , 2014 4(2) - P. 57-66

   

  Кафедра психології

  133

  Liudmyla Serdiuk

  Personal Modus of Future Specialists’ Self-Realization

  Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 4(1), 2014. – P.71-80.

  134

  Persons’ Self-Improvement As An Integrated Self-Determined Phenomenon

   Liudmyla Serdiuk, Olena Penkova // Social welfare. Interdisciplinary approach, 5(1), 2015. – P.91-98.

  135

  Чиханцова

  О. А.

  Зв’язок та значення компонентів психологічної готовності учнів старшої школи при вивченні іноземної мови

  / О. А. Чиханцова // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal. – Warszawa, 2014. – Vol. 02 (02), pp. 116-123. — Available at: http://sp-sciences.io.ua/s891022.

  136

  Модель психологической готовности выпускников школы к изучению иностранного языка в высшем учебном заведении

   «European Applied Sciences». – Stuttgart, 2014. – Vol. 9. – P. 161 171.

  137

  Chyhantsova О. Foreign language learning of students with non-linguistic speciality /

   International Scientific Journal «Euro-American scientific cooperation». – Hamilton, 2014. – № 5. – P. 103-109.

  138

  Kokun O.M.

  Features and factors of professional self-fulfilment of skilled people

  Social Welfare. Interdisciplinary Approach. - 2014. –  № 4 (1). - P. 18 - 30.

  Інститут філології та масових комунікацій

  кафедра української мови, літератури та східних мов

  139

  Цилына Марина Николаевна

  Принципы образования иноязычных наименований художественных произведений И.Франко

  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – №3 (74). Ч.ІІІ. –
   М.: Литера, 2015. – С. 98–101 РФ

  140

  Приліпко Ірина Леонідівна

  Образи духовенства у художньому світі Валерія Шевчука

  Spheres of Culture: Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies. – Lublin, Volume VІ, 2013. – P. 124–133. Польща

  141

  Прилипко Ирина Леонидовна

  Особенности изображения духовенства в украинской исторической прозе конца ХІХ – начала ХХ ст.

  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: ежемесячный научный журнал. – Москва, № 01(60) январь 2014. Часть ІІ. – С. 33–36.

  РФ

  142

  Prylipko I.L.

  Peculiarities of the Representation of the Priesthood in the Prose of Western Ukrainian Woman Writers of the Late 19th and Early 20th Century Natalia Kobrynska and Yevhenia Yaroshynska

  Сприйняття змісту: літературознавчі і перекладознавчі студії / За ред.: Іван Зимомря, Владислав Грещук, Микола Зимомря. – Дрогобич – Ужгород – Ченстохова – Ґданськ: Посвіт, 2014. – С. 319–329. Польща

   

  Інститут права та суспільних відносин

  Кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  143

  Остафійчук Г.В.

  Проведение негласных следственных (розыскных) действий в уголовном судопроизводстве Украины: элементы правовой основы

  Душанбе. Академия МВД Ташкента, 2014. – С. 88-93.

  144

  Остафійчук Г.В.

  Процесуальні гарантії проведення слідчих (розшукових) дій

  Лодзь, Польша / KELM ²Наука, освіта, управління². – 2014. – № 4 (8). – С. 217-229.

   

   145

  Остафійчук Г.В.

  Технічні засоби у кримінальному провадженні: теорія та практика

  Міжнародна наукова конференція

  «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті» м. Кошице, Словацька Республіка 27-28 лютого 2015

   146

  Короєд С.О.

   

   

   

   

  Пределы процессуальной активности суда в гражданском процессе и ее влияние на эффективность судебной защиты

  Евразийский юридический журнал. – 2013. – № 11 (66). – С. 101–104. (г. Москва, Российская Федерация)1

   

   147

  Сорока О.О.

  Гражданско – правовые аспекты ответственности за ущерб, причиненный малолетними физическими лицами.

  Legea si Viata. – 2015. – №5. –  С. 115 – 124.

   

  Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  148

  Бебик В.

  Украинский Майдан как новая форма защиты прав человека

  Problemy realizacji regionalnyh standardow ochrony praw czlowieka w praktyce ustrojowej panstw / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. T. 4. – Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2015, S. 531-539. Польща

  149

  Бебик В.

  Глобальное информационное общество: виртуализация структур и коммуникаций

  Universalny i regionalny wymiar ochrony praw czlowieka / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia. T. 3. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2014, S. 343-353. Польща

  150

  Савич І.О.

  Феномен толерантності як чинник взаємодії у добу глобалізації

  Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал, 02 (02) 2014, C. 134-143.

  Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s892709/savych_inna_2014._phenomenon_of_tolerance_as_a_factor_

  interaction_in_the_age_of_globalization._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp._134-143 (Україна-Польща).

  151

  Галактіонова І.В.

  Fenomen Euromajdanu w ramach koncepcji społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej

  Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал, 02 (02) 2014, C. 18-39. 

  Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s891013/galaktionova_iryna_2014._phenomen_of_euromaidan_in_the_frames_of_

  civic_societys_conceptions_and_partycipatory_democracy._social_and_human_

  sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_02_pp._18-39 (Україна-Польща).

  152

  Галактіонова І.В.

  Fenomen Euromajdanu w kontekście procesów politycznych w społeczeństwie Ukrainy

  Соціально-гуманітарні науки. Польсько-український науковий журнал, 02 (02) 2014, C. 23-44.

  Режим доступу: http://sp-sciences.io.ua/s941024/galaktionova_iryna_2014._phenomen_of_euromaidan_in_the_context_of_

  political_processes_in_society_of_ukraine._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_03_pp._23-44 (Україна-Польща).

  153

  Романенко Тетяна Василівна

  Изъятия литературы из библиотек и книготорговой сети Украинской ССР

  История книги и цензуры в России. ІІІ Блюмовские чтения : материалы международной научной конфренции, посвященной памяти А.В. Блюма, 27-28 мая 2014. – СПБ. : ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. – с. 194-198. Россия

  Науково-дослідний центр імунології та біомедичних технологій

  154

  Valentin P. Shichkin and Roman M. Moriev

   

  Immunomodulatory Effects of Hemagglutinin- (HA-) Modified A20 B-Cell Lymphoma Expanded as a Brain Tumor on Adoptively Transferred HA-Specific CD4+ T Cells

  The Scientific World Journal

  Volume 2014 (2014), Article ID 165265, 14 pages

  http://dx.doi.org/10.1155/2014/165265

   

  155

  A. Prysiazhniuk, O. Sviatenko, V.Shichkin

  Characterization of g-irradiated thymic cells populations in long-term cytokine-free cultures

  Збірник тез 10-ої літньої школи “Hydra”, Греція, 7-14 вересня 2014 р.

   

  156

  Морєв Р. М.,  Шичкін В. П.

   

  Moriev R., Shichkin V.

  Імуномодулюючій ефект клітин мишиної B-лімфоми A20 на сингенні CD4+ T-лімфоцити в експериментальної моделі пухлини мозку

  Матеріали VII науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2014.- №2.- с. 255

   

  157

  V. Shichkin, N. Grabchenko, N. Korotkevic, O. Karpachova, V. Glinka, V. Sulyma,               I. Aksenova, B. Todurov

  Immunomodulatory effects of hemagglutinin-modified A20 B-cell lymphoma expanded as a brain tumor on adoptively transferred hemagglutinin-specific CD4+ T Cells

  4th European Congress of Immunology. September 6-9, 2015,  Vena, Austria

   

   

  158

  N. Grabchenko, N. Korotkevich, O. Karpachova, V. Glinka, V.

  Spontaneous development of thymic cell populations in long-term cultures of mouse and human thymuses

  4th European Congress of Immunology. September 6-9, 2015, Vena, Austria

   

  159

  Sulyma, I. Aksenova, B. Todurov, V. Shichkin

   

  Comparative studies of different cryopreservation methods for thymus stromal cells derived from human thymus

  4th European Congress of Immunology. September 6-9, 2015, Vena, Austria

   

  Перелік закордонних монографій, виданих співробітниками Університету «Україна» у 2014 р.

  Найменування

  Автори

  Обсяг

  стор.

  друк. арк.

  Білоцерківський інститут економіки і управління 

   

  Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation: Collective monograph

  Загурський О.М. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – 438 p.

   

   

   

  Problems of social and economic development of  business: Сollective monograph

  Клокар О.О. Canada, BREEZE, 2014 y., December 19, 408 р.

   

   

  Карпатський інститут підприємництва 

   

  Problems of social and economic development of business: Collective monograph

  Сливка Я.В. Publishing house «BREEZE», Monreal, Canada, 2014.

  408

   

  Полтавський інститут економіки і права

   

  Коррекция физического и эмоционального состояния детей 6–7 лет с миопией средствами плавания в процессе адаптивного физического воспитания

  Гета Алла Володимирівна. Німеччина. Saarbrucken, Lambert Academic Publishing, 2014. – 244 с.

  244

   

  Рівненський інститут 

   

  Sustainable economic development of regions. Chapter 7 / Sustainable development end economic growth

  Стахів О.А., Солодкий В.О. Monograph / ed. by M. Jovanovic

  Vienna: “East West” Association for Advances Studies and Higher Education GmbH, 2014. – PP. 96–109.

   

   

   

  Перелік наукових статей співробітників, виданих у зарубіжних виданнях (у т.ч. близького зарубіжжя) за 2013/2014 н.р.

  № з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид публікації (тези, стаття)

  Країна видання, видавництво, рік видання, номери сторінок,  режим доступу, окремо зазначити Scopus

  Білоцерківський інститут економіки і управління

   1

  Загурський О.М.

  Фактори інвестиційної привабливості аграрного сектора України (стаття)

  Международный научно-практический саммит «Мировое и региональное сообщества: Навстречу новым экономическим стратегиям» Женева, Швейцария, 12-13 июля 2013.

   2

  Загурський О.М.

  Знания как институциональный механизм стратегии управления компаниями (тези)

  Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования Казань, Международная научно-практическая конференция, 18 апреля 2014 г.

   3

  Загурская С.Н.

  Психолого-коммуникативные факторы формирования личности лидера в социуме (стаття)

  Приволжский научный весник.- Ижевск, 2013. – № 7. – С. 178-181

   4

  Pavlo L. Kovalenko,

  Lisi Yuan, Kelian Sun, Lyudmyla Kunovska,

  Sergey Seregin,

  Andrea Amalfitano,

  Marc D. Basson

  Regulation of Epithelial Differentiation in Rat Intestine by Intraluminal Delivery of an Adenoviral Vector or Silencing RNA Coding for Schlafen 3. (стаття)

  PLoS One. 2013 Nov 11;8(11), e79745. PMID: 24244554. 

  5

  Pavlo L. Kovalenko, DVM, PhD; Marc D. Basson, MD, PhD, MBA

  The Correlation Between the Expression of Differentiation Markers in Rat Small Intestinal Mucosa and the Transcript Levels of Schlafen 3. (стаття)

  JAMA Surg. 2013 Nov;148(11):1013-9

  PMID: 24005468.

   6

  Pavlo L. Kovalenko, DVM, PhD, and Marc D. Basson, MD, PhD, MBA

  Schlafen 12 expression modulates prostate cancer cell differentiation (тези)

  Journal of Surgical Research, J Surg Res. 2014 Mar 27

  PMID: 24768141

   7

  Kovalenko P.L.,

  Basson M.D.

  Schlafen 12 expression modulates prostate cancer cell differentiation (тези)

  Association for Academic Surgery meeting

  February 4-6, 2014, San Diego, CA

   8

  Kovalenko P.L.,

  Basson M.D.

  Intestinal epithelial differentiation can be suppressed by intraluminal delivery of siRNA coding for Schlafen 3 in small intestine of rats (тези)

  Digestive Diseases Week., May 18-21, 2013, Orlando, FL.

  Gastroenterology, Volume 144, Issue 5, Supplement 1, Pages S-42–S-43, May 2013

   9

  Kovalenko P.L.,

  Basson M.D.

  Expression of Differentiation Markers in Rat Intestine Correlates with Transcript Levels of Schlafen 3 (тези)

  Association of VA Surgeons to Milwaukee  37th Annual Surgical Symposium April 21-23, 2013, Milwaukee, WI

   10

  Kovalenko P.L.,

  Basson M.D.

  Changes in Morphology and Function in Small Intestinal Mucosa after Roux-en-Y Surgery in a Rat Model (тези)

  Association for Academic Surgery meeting,

  2012, Las Vegas, NV

   11

  Шахрай В.М.

  Використання ідей народної театрально-ігрової творчості в діяльності дитячого поетично-фольклорного театру  (тези)

  Этнопедагогика: история и современность: Международная науч.-практ. конф.,  Мозырь, 17-18 окт. 2013 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина. – Мозырь, 2013. – С. 243-246.

  Вінницький соціально-економічний інститут 

  12

  Светлак И.И.

  Сухоребра Т.И.

  Тенденции развития законодательства Украины об административных услугах (статья)

  Сборник статей международной научно-практической конференции «Тенденции формирования науки нового времени». (г. Уфа, 27-28 декабря 2013 г.). – Уфа. : РИЦ БашГУ, 2014. – С. 307 – 310.

  13

  Vladimir G. Krasilenko; Alexander A. Lazarev; Sveta K. Grabovlyak; (студентка) Diana V. Nikitovich, (студентка)

  Using a multi-port architecture of neural-net associative memory based on the equivalency paradigm for parallel cluster image analysis and self-learning (стаття)

  Using a multi-port architecture of neural-net associative memory based on the equivalency paradigm for parallel cluster image analysis and self-learning, Proceedings of SPIE Vol. 8662 (SPIE, Bellingham, WA 2013) 86620S

  14

  Vladimir G. Krasilenko; Aleksandr I. Nikolskyy; Alexander A. Lazarev; Taras E. Magas

  Simulation results of optoelectronic photocurrent reconfigurable (OPR) universal logic devices (ULD) as the universal circuitry basis for advanced parallel high-performance processing (стаття)

  Simulation results of optoelectronic photocurrent reconfigurable (OPR) universal logic devices (ULD) as the universal circuitry basis for advanced parallel high-performance processing  Proceedings of SPIE Vol. 8559 (SPIE, Bellingham, WA 2013) 85590K, провідне Скопус

  15

  Красиленко В.Г., Колесницький О.К., Лищенко Т.С.,

  Трифонова Ю.Н

  Слепые электронные цифровые подписи матричного типа на текстографическую документацию и их моделирование (стаття)

  Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки». – Ставрополь 2013. – Випуск 2, том 3. – С. 166-170.

  16

  Балахонова О.В.

  Taxable capacity growth within developing regions

  (стаття)

  Ekonomiczne nayki panstwowy zarzad – Nauka i Studia – Przemysl– 4(72) 2013. – С. 37-40. (4 стр.), провідне

   17

  Балахонова О.В.

  Основные аспекты современной оценки кредитоспособности регионов (стаття)

  Analele academiei de studii economice a Moldovei – Editia a XI-a.Nr/2 – Chisinau–  2013. – С. 19 провідне

   18

  Балахонова О.В.

  Методологические подходы к формированию системы мониторинга (на примере сферы туризма)

  Analele academiei de studii economice a Moldovei – Editia a XI-a.Nr/2 – Chisinau–  2013. – С. 23. Провідне

   19

  Балахонова О.В.

  Grounds of partnership model

  Ekonomiczne nayki panstwowy zarzad – Nauka i Studia – Przemysl– 14(82) 2013. – С. 21-24. Провідне

  20

  Балахонова О.В.

  Developing the education quality strategy (стаття)

  Ekonomiczne nayki panstwowy zarzad – Nauka i Studia – Przemysl– 20(88) 2013. –  С. 11-15 провідне

  21

  Балахонова О.В.

  Professional activity criteria bazed on monetary appraisal (стаття)

  Ekonomiczne nayki panstwowy zarzad – Nauka i Studia – Przemysl– 19(87) 2013. – С. 105-109 провідне

  22

  Балахонова О.В.

  Інвестиційний клімат туристичного регіону (тези)

  Матер. IX Міжн. наук.-практ. конф. «Прикладні наукові новини – 2013» (27.07.2013-05.08.2013), Прага, 2013. –  С. 35-38.

  23

  Потоцкая И.С.

  Эмпирические референты духовности личности (стаття)

  Личность в современном обществе: психологические проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов / [отв. ред. И.В. Завгородная, О.П. Макушина]; Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. – С. 196-200.

  24

  Потоцкая И.С.

  Особенности мотивации достижения у педагогически одаренных будущих учителей (стаття)

  Вестник Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. – Изд-во: Рязанский государственный університет им. С.А. Есенина (Рязань).– 2014 – № 1 (42). – С.29-37. ISSN: 0869-6446.

  25

  Ложкин Г.В.,

  Колосов А.Б.

  Психологическое сопровождение субъекта и ресурсы регуляции деятельности (стаття)

  Личность в современном обществе: психологические проблемы и перспективы развития: сб.науч.труд / [отв.ред. В.И. Завгородняя, О.П. Макушина]; Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издат.-полиграф.центр ВГУ, 2013. – С.541-546

  26

  Чернилевский Д.В.

  Аксиологические принципы, дидактические системы и их взаимосвязь (тези)

  Инновационная деятельность в образовании: материалы VІІ Международн. научн.-практ. конфер. – Часть І. // Под общ. редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: Изд.: “Канцлер”, 2013. – С. 167-181.

  27

  Чернилевский Д.В.

  Теоретические основы дидактических систем и и х взаимосвязь (тези)

  Актуальные проблемы качества современного образования: опыт и инновации: материалы Междунар. научн.-практ. конфер. (г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 1-3 апреля, 2013 г.). - Казань: Республиканский центр мониторинга качества образования (ред.-изд. отдел), 2013. - С. 103-114

  28

  Чернилевский Д.В.

  Проектирование педагогического процесса и его технологий в современной образовательной системе (стаття)

  Вестник Академии знаний. – Краснодар: ООО «Академия знаний» – 2013. – № 1(4). – С. 137-143

   29

  Чернилевский Д.В.

  Методология аксиологических ценностей личности (стаття)

  Инновационная деятельность в образовании. – Москва-Пушкино, 2014. – С. 26-39

  30

  Колосов А.Б.

  Психологическое сопровождение субъекта и ресурсы регуляции деятельности (стаття)

  Личность в современном обществе: психологические проблемы и перспективы развития: сб.науч.труд / [отв.ред. В.И.Завгородняя, О.П.Макушина]; Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издат.-полиграф.центр ВГУ, 2013. – С.541-546.

  31

  Колосов А.Б.

  Психологический ресурс спортсмена: «трудность» развития (стаття)

  В мат. IХ Междун. Науч-практ.конф.психол.спорта и физ.культуры «Рудиковские чтения». М: ООО «АнитаПресс», 2013. – С.21-23.

  32

  Колосов А.Б.

  Interpersonal addiction in the sports interaction (стаття)

  Proceedings book of 17th International Scientific Congress: Olympic Sport and Sport for All. Capital University of Physical Education and Sports in in Beijing, China 2nd-6th, June 2013 P. 288-289.

  33

  Колосов А.Б.

  Психическое состояние спортсмена как регулятивный ресурс совместной деятельности (стаття)

  Сборник тезисов докладов Конференции Международной федерации студенческого спорта «Университетский и олимпийский спорт: две модели – одна цель?», 2013 г. Казань, Россия. – С.337-339.

  34

  Колосов А.Б.

  Psychological Distance As A Factor Of Regulation Interactions “Coach-Athlete” (стаття)

  Abstracts of the ISSP 13th World Congress of Sport Psychology- Beijing, Beijing Sport University, China, 2013. P.279.

  35

  Колосов А.Б.

  Психологический ресурс субъекта спортивной деятельности: ситуативный контекст образования (стаття)

  Материалы Всероссийской научной конференции «Человек, субъект, личность в современной психологии» (к 80-летию А.В. Брушлинского), 2013 г., М. : «Институт психологи РАН», 2013. – С.56-59.

  36

  Столяренко О.В.

  Воспитание толерантности у школьников как залог успешного формирования ценностного отношения к человеку (стаття)

  Всероссийский журнал «Вестник академии знаний». – Краснодар : Изд. Центр ООО «Академия знаний». – №3(6). – сентябрь, 2013. – 168с. – С. 150-154.

   37

  Столяренко О.В.

  Аксиологический подход в выборе методов воспитания у школьников ценностного отношения к человеку и формирования толерантной личности (стаття)

  Международный журнал «Естественно-гуманитарные исследования». -  Краснодар : Изд. Центр ООО «Академия знаний». – № 1 (октябрь), 2013. – 148 с. – С. 113-117.

  38

  Столяренко О.В.

  Поиск путей эффективного воспитания ценностного отношения к человеку

  (стаття)

  Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. – № 9(18): Сборник статей по материалам ХVІІІ международной научно-практической конференции. – М. : Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – 202 с. – С. 97-100.

  39

  Давиденко Г.В.

  Політика Британського уряду щодо впровадження інклюзії в освітню систему Великої Британії (стаття)

  Философия, вера, духовность: истоки, позиция и тенденции развития: монография / [Н.Б. Андренов, С.А. Барамзина, Е.С. Беляева и др.]; под. общей ред. проф. О.И. Кирикова; проф. Н.И. Сметанського – Книга 29. – Москва: Наука: информ; Воронеж: ВГПУ, 2013. – 272 с. – С. 156-166.

  40

  Давиденко Г.В.

  Политика британского правительства по внедрению инклюзии в образовательную систему Великобритании (стаття)

  Педагогика: семья-школа-общество : монографія / [С.И. Беловицкая, Н.Ф. Бондаренко, О.В. Борздова и др.]; под. общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Книга 29. – Москва: Наука : информ; Воронеж : ВГПУ, 2013. – 259 с. – С. 53-64.

  41

  Зарічанський О.А.

  Роль социальных норм в формировании правовой культуры будущих юристов (стаття)

  Электронный научный журнал «APRIORI. Серия:  Гуманитарные науки». Научно-издательский центр АПРИОРИ, Краснодар. — 2014. — № 3  Режим доступу до журн. http://www.apriori-journal.ru/seria1/3-2014/Zarichanskij.pdf

  Дніпропетровська філія 

  42

  Приснякова Л.М.

  Математическое моделирование поведения человека  (стаття)

  Зб. наук.праць Міжнародної конференції «Проблеми моделювання психічних процесів». – Мінськ: МАЇТ, 2014 (0,3 д.а.)

   43

  Приснякова Л.М.

  Математическое моделирование поведения шахтеров (стаття)

  Зб. наук.праць Міжнародної конференції «Проблеми моделювання психічних процесів». – Мінськ: МАЇТ, 2014 (0,3 д.а.)

  Дубенська філія 

  44

  Постельжук

  О. М.

  Представление информационной продукции областной библиотеки на ее веб-сайте (тези)

  62-я Научная конференция аспирантов и студентов в рамках межрегионального студенческого фестиваля «Библиофест – 2013». – Санкт-Петербург, 2013.

  45

  Радько О. Г.

  До питання про диференціацію узуальних та оказіональних прикметників-композитів

  (стаття фахова)

  Moderní slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. – Olomouc, 2013

   

  46

  Орлова О.П.

  Формы и содержание процесса формирования культуры диалогической речи студентов нефилологических специальностей (стаття)

  Збірник наукових праць. Актуальные вопросы современной науки. – Новосибирск, 2014. – 221 с.

  47

  Орлова О.П.

  Система вправ і завдань для формування умінь і навичок із культури діалогічного мовлення (стаття)

  Освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі, 2014.

  Івано-Франківська філія 

  48

  Мельничук С.М.

  Развитие теории функций государства (период до начала ХХ века)

  Закон и жизнь. -  С.28-33 www.legeasiviata.in.ua, Республіка Молдова

  49

  Мельничук С.М.

  Понимание теории функций государства советского периода: историко-правовой аспект

  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва. – 2014. - № 01(60)январь.ч.2– С.53-57.

  50

  Чигур І.І., Лесюк Ю.В.

  Автоматичне регулювання подачі палива і повітря у водогрійному котлі

  Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Efektivni nastroje modernich VED -2013”. D.43. – Praha -2013- P. 84-87.

  51

  Чигур І.І.

  Аналіз джерел інформаційної невизначеності системи автоматизованого контролю технічного стану породоруйнівного інструменту

  Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Vedecky pokrok na prelomu tysyachalety - 2013”. D.39. – Praha -2013- P. 59-61.

  52

  Чигур І.І.

  Забезпечення достовірності інформаційних потоків в системі контролю бурових доліт

  http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Tecnic/12_169648.doc.htm

  53

  Чигур Л.Я.

  Контроль технічного стану алмазних доліт за умов апріорної та поточної невизначеності процесу буріння

  http://www.rusnauka.com/

  Page_ru.htm

  54

  Іляш Ю.Ю.

  Сидорак О.Ю.

  DATA FLOWS REDUNDANCY REDUCING METHODS

  Materiały 50 Konferencji Pionu Hutniczego pod redakcją Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego

  ISSN 1732-2529. Tom 1/2013, P. 226.

  55

  Іляш Ю.Ю.

  Дранчук А.

  RESEARCH OF PROTECTIVE CODING

  Materiały 51 Konferencji Pionu Hutniczego. Streszczenia referatów. Program Sesji. Informacje o kołach naukowych, 2014.

   56

  Іляш Ю.Ю.

  METHODS FOR ADAPTIVE DATA COMPRESSION

  Materiały 51 Konferencji Pionu Hutniczego. Streszczenia referatów. Program Sesji. Informacje o kołach naukowych, 2014

  57

  Іляш Ю.Ю.

  Сидорак О.Ю.

  RESEARCH METHODS TO REDUCE THE REDUNDANCY OF INFORMATION FLOW USING CODE  RECURRENT SEQUENCES

  Materiały 51 Konferencji Pionu Hutniczego. Streszczenia referatów. Program Sesji. Informacje o kołach naukowych, 2014

  58

  Іляш Ю.Ю.

  Methods and tools for adaptive data compression based on code recurrent sequences

  XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

  Zarządzanie Przedsiębiorstwem - Teoria i praktyka, Kraków 21-22 listopada 2013

  Карпатський інститут підприємництва

  59

  Скрипко Т.О.

  Іnnowacyiność gospodarki Ukrainy na przykładzie udziału w mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO-2012

  Zeszyty naukowe. – «Almamer» szkoła Wyższa, № 3 (69) 2013, Warszawa, 2013 – s.243-251.

  60

  Скрипко Т.О.

  The Role of Entrepreneurship in the Economic Security of the State

  The International Conference «Global economy under crisis». Second Edition. 12-13 December 2013. Constanţa, România (подано до друку)

  61

  Скрипко Т.О.

  Расчетно-платежная дисциплина как инструмент эффективных финансовых отношений между субъектами малого бизнеса

  Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы финансово-кредитных отношений между звеньями современной финансовой системы» – Казань: Республиканский центр мониторинга качества образования, 2013 – С.97-99.

  62

  Гачек Т.С.

  Інноваційність розвитку аграрної економіки

  Міжнародна науково-практична конференція "Сільське господарство Польщі: 10 років у Європейському Союзі" (Польща, м. Ополє, Аграрна палата, 28-29 вересня 2013 року).

  63

  Шеверя М.Ю., Кубиний Н.Ю., Кубиний В.В.

  Принципы моделирования системы активизации стратегического потенциала экономики

  Вестник Полоцкого государственного университета – Серия D. Экономические и юридические науки. Экономика и управление – Полоцк, 2013. – Выпуск 5. – С. 43-46.

  64

  Шеверя М.Ю.

  The Scientific and Cultural Background of the Innovation Development in Slovak, Republic, Ukraine, Russia and Hungary

  Studia commercialia Bratislavensia Číslo. – No. : 22(2/2013). – Ročnik. – Volume: 6. – P. 209-223.

  65

  Шеверя М.Ю., Дидович Ю.О., Кубиний Ю.Г.

  Функциональное значение институализации стратегического потенциала

  Управление процессами модернизации современной экономики: Сборник научных статей аспирантов и студентов международной научно-практической Интернет-конференции, посвященной 20-летию ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический университет». – Майкоп: ИП Магарин О. Г., 2013. – С. 33-36.

  66

  Марфинець Н.В.

  Модель реализации содержания литературного краеведенья в современной школе

  Росія // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — М., 2014. — №11(58). — С.190-196.

  67

  Козубовський В.Р.,

  Федак М.В.

  Проблемы разработки и внедрения в производство газовых пожарных извещателей

  Пожаровзрывобезопасность. – 2013 – М.: Пожнаука. – Т.22, №7-ст. 64-74 (ISSN 2307-2180)

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  68

  Сєдова Н.А.

  Системные факторы развития умственных способностей развития личности

  РФ. Сборник трудов Калужского государственного университета социальных технологий. – Калуга, 2013. – С. 51-54.

  69

  Седова Н.А.

  Теоретическая модель формирования психологической готовности студентов-волонтеров к работе с пожилыми людьми

  Беларуссия. Возрастная психология: сборник научных трудов Мозырьского государственного университета. – С-Пб, 2013. – С. 104-112.

  70

  Манжула А.А.

  Особенности  административно-правового обеспечения общественного порядка

  РФ. Проблемы современной науки: международный сборник научных трудов, Ставрополь. 2012. 9 сторінок.

  71

  Манжула А.А.

  Усовершенствование правового механизма регулирования производства по делам о совершении проступков против общественного порядка

  РФ. Социально-гуманитарный вестник Юга  России, Краснодар, 2013. 9 сторінок

  72

  Манжула А.А.

  Понятие административно- правового обеспечения общественного порядка

  РФ. Современные проблемы науки и образования. 2013. 9 сторінок (фахове видання)

  73

  Манжула А.А.

  Зарубежный опыт определения проступков против общественного порядка

  ФРН. European Applied Sciences. 2013. 7 сторінок.

   74

  Манжула А.А.

  Роль местной милиции в обеспечении общественного порядка

  ФРН. European Applied Sciences. 2013. 8 сторінок.

  75

  Кондратенко В.М.

  Правовое регулирование открытости административного судопроизводства в отдельных странах Европейского Союза и Содружества Независимых Государств

  ФРН. European Applied Sciences. 2013. 9 сторінок.

   76

  Терещенко Л.О.

  Место объекта правоотношений в понятийном аппарате правовой науки: методология познания.

  Беларуссия. Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013», С.109-123.

  77

  Юнина М.П.

  Сущность и значение юридических лиц как субъектов частноправовых отношений

  Беларуссия. Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.90-94.

  78

  Кондратенко В.М.

  Общественное мнение для деятельности судебной власти Украины

  РФ. Ежегодный сборник научных трудов ИМК.2014. 4 сторінки.

  79

  Кравченко О.В.

  Хронотоп в художественном дискурсе

  Беларуссия. Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.50-62.

  80

  Жеребченко Т.И.

  Стимулирование инновационного труда школьных учителей в Украине

  Россия, Нижний Тагил. Современные проблемы экономики, менеджмента и маркетинга: матер. ХІХ Междунар. научн.-практ. конф. (7 –8 июня 2013 г.): Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2013. — С. 153–156

   81

  Жеребченко Т.И.

  Стимулирование инновационного труда учителей на основе активизации взаимодействия социальных партнеров

  Россия. Карельский научный журнал. — 2013. — Вип. № 4 (5). — Карелия: Петрозаводск.

  82

  Жеребченко Т.И.

  Научные подходы к стимулированию инновационного труда учителей с позиции теорий мотиваци

  Россия. Научные ведомости БЕЛГУ: Политология, экономика, информатика, история: Научный журнал. — 2013. — Вып. 28/1. — Белгород: НИУ БЕЛГУ. — С. 101–109

  83

  Черненко О.В.

  The effectiveness of pedagogical conditions of professional adaptation managers trade organizations in learning in higher education (статья)

  Россия. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. Серия: Педагогические науки г. Курск, № 6. Май 2014г

  84

  Черненко О.В.

  Педагогические условия профессиональной адаптации менеджеров торговых организаций в процессе учебной подготовки (статья) 

  Россия. г. Новосибирск. ХХХVI Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения» (Центр развития научного сотрудничества). 28 марта 2014г. 

  85

  Черненко О.В.

  Профессиональная адаптация менеджеров как психолого-педагогическая проблема (статья)

  Россия. г. Новосибирск. ХХХVIІ Международная научно-практическая конференция «Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения» (г. Новосибирск, Россия. Центр развития научного сотрудничества). 21 мая 2014г..

  Луцький інститут розвитку людини

  86

  Герасимюк Л.С.

  Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире

  Москва : Международный центр науки и образования, 2013. – С. 130-134

  87

  Władimir Chodinow, Andgey Sitovski,Igor Savchuk

  Adolescents somatic development in accordance with biological growth rate

  Europe at a Crossroads. – Warsaw, 2013. – P. 87-92.

  88

  Зубехіна Т.В.

  Основные направления использования информационных технологий в профессиональной подготовке и деятельности специалистов по туризму.

  Росія. Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов ХV Международной научно-практической конференции/ Под общ.ред.С.С. Чернова. – Новосибирск: издательство ЦРНС, 2013. – С. 90-94.

  89

  Зубехіна Т.В.

  Результаты анализа формирования информационной культуры бакалавров туризма в процессе профессиональной подготовки

  Польща. Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2014» Volume 15. Pedagogiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – Str.12-14.

  90

  Зубехіна Т.В.

  К проблеме формирования информационной культуры бакалавров по туризму

  Росія. Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников VII Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 28–29 марта 2014 г.: в 4 ч. / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2014. – Ч. 3. – С.152-154.

  91

  Зубехіна Т.В.

  Основные направления использования информационных технологий в профессиональной подготовке и деятельности специалистов по туризму.

  Росія. Перспективы развития информационных технологий: сборник материалов ХV Международной научно-практической конференции/ Под общ.ред.С.С. Чернова. – Новосибирск: издательство ЦРНС, 2013. – С. 90-94.

  92

  Дишко О.Л.

  Теоретические основы формирования готовности бакалавров по туризму к профессиональному взаимодействию с потребителями туристических услуг (стаття)

  Росія. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – С. 86 – 92. – 7 с.

  93

  Дишко О.Л.

  Формирование практической готовности специалистов по туризму к профессиональному взаимодействию с потребителями туристических услуг с точки зрения работодателей (стаття)

  Польща.

  Przemysl. Nauka i studia. 2014. – 4 c.

  94

  Павлишина Н.Б.

  Готовность будущих социальных работников к профессиональной деятельности в заведениях социального обслуживания людей преклонного возраста как социально-педагогическая проблема

  Наука и современность – 2013: сборник материалов XXV Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С.С. Чернова.- Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013.- С.  123-128.

  95

  Ягенський А.В.,

  Індика С.Я.,

  Савчук І.В.

  Abdominal obesity in patients after myocardial infarction: association with social,

  demographic and medical factors (тези) 

  ABSTRACT BOOK EuroPRevent 2013 Rome, Italy / I Sichkaruk1, A Yagensky1, L Dukhnevych1, A Sitovskyy2, S Indyka2, I Savchuk2 – P. 687.

  96

  Бєлікова Н.О.

  Сравнительный анализ профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации в Украине и России

  Материалы VII Международной научно-практической конференции «Достижения вузовской науки». – Новосибирск, 2013.

  97

  Дем’янюк О.

  Волинь як театр бойових дій під час Другого зимового походу Армії УНР

  Pola bitew wczoraj i dziś / pod red. A. Olejka, P. Korzeniowskiego, K. Mroczkowskiego. – Oświęcim : Wyd. NapoleonV & Autorzy, 2013. – S. 176–182.

  98

  Бундак О.А.

  Семен Мазуренко: Штрихи до портрета

  Асоба у гісторыі: гераічнае і трагічнае: Матэрыалы шестой міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, студэнтау, ліцэыстау, аспырантау і младых вучоных (22-23 лістапада 2013 г.) / Брест.дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна. Рэд. Рада А.Ю.Бодак і інш. - Брэст, 22-23 лістапада 2013 г. – Брєст: Альтернатива, 2013. – С. 116-122.

  99

  Бундак О.А.

  Политизация сознания украинского крестьянства в годы революций

  Государственная власть и крестьянство в XIX -  начале XXI века: сборник статей / отв.ред. А.И. Шевелькова. - Коломна: Московский госуд. обл.соц.-гум ин-т, 2013. - с.229-236.

   100

  Бундак О.А.

  К вопросу об отношении Всеросийского Крестьянского Союза к религии и церкви: некоторые аспекты

  Государство, общество, церков в истории России XX века: Материалы XIII Междунар. науч. конф., Иваново, 12-13 марта 2014 г.: в 2 ч. -  Иваново: Иван. Гос. Ун-т, 2014. – Ч. 2. – С. 370-378.

  101

  Коширець В.В.

  Informational and psychological space and safety of personality

  Technology, computer science, safety engeneering. i,

  Częstochowa 2013. – c.333-340.

  102

  Коширець В.В.

  Психосемантична репрезентація особистісного простору в індивідуальній свідомості студентської молоді

  Science and Education a New Dimension. Pedagogy and psychology, I (7), Issue: 14, 2013. – Budapest, 2013. – c.245-249.

  103

  Бай О.

  Спецыфика женских образов в старопольском сборнике Даниила Братковского

  „Świat po części przeyzrzany” // Studia Humanitatis (Гуманитарные дисциплины): электронный научно-образовательный журнал. – Выпуск №3., Москва, 2013 . (http//st-hum.ru)

  104

  Книш Т.В.

  Профессиональная валеологическая подготовка педпгогов-воспитателей в высших учебных заведениях

  Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологи: материалы международной заочной научно-практической конференции. – Москва, 2013. – С.98-103.

  105

  Книш Т.В.

  Об организации самостоятельной работы студентов при обучении иностранному язику

  Психология и педагогика: актальные проблемы и тенденции развития: материалы международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2013. – С.87-91.

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

  106

  Александров Д.В.

  Понятие «интерес» в современной западной социологии 

  Социс «Социологические исследования». – М, 2014. – №8. – С.  (0,9 др.арк.)  (SCOPUS)

  107

  Александров Д.В.

  Политический интерес как фактор силы в концепции Г. Моргентау

  Материалы IX международной научной практичной конференции «ZPRAVY VEDECKE IDEJE – 2013». (27.10.2013 – 5.11.2013). – Dil.9. Politicke vedy. – Praha. – C. 65-67.

  108

  Александров Д.В.

  Проблема риторичної майстерності у професійній підготовці педагогів

  Материали за IX международна научна практична конференция «Образованието и наука на XXI век - 2013» (17-25 октомври 2013.). – България, София. – С.99-101.

  109

  Чигрин В.А.,

  Неравенство в контексте мирового политического процесса: постановка проблемы

  Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты развития». - Уральский институт-филиал РАНХиГС:  2013. С. 123-131.

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  110

  Бассова О.О., Гєока В.Д.

  Підвищення ефективності функціонування оборотного капіталу молокопереробних підприємств України

  Матеріали X Міжнародної науково-практичній конференції Наука та технологія – крок у майбутнє»  (Чехія)

  111

  Бассова О.О., Кіріяк С.А.

  Державна підтримка сільськогосподарських підприємств в Україні

  Матеріали X Міжнародної науково-практичній конференції «Стратегічні питання світової науки» (Польща).

  112

  Бассова О.О.,

  Новосельцев М.С.

  Сучасний стан і тенденції розвитку виноробних підприємств України

  Матеріали X Міжнародної науково-практичній конференції «Ефективні інструменти сучасних наук» (Болгарія).

  113

  Бассова О.О.,

  Піскажов О.О.

  Теоретичні аспекти формування вартості підприємства

  матеріали Х міжнародної науково-практичній конференції «Стратегічні питання світової науки» (Польща)

  114

  Бассова О.О.,

  Поляков М.С.

  Машинобудівельний комплекс України: управлінські аспекти, проблеми та перспективи розвитку

  Матеріали X Міжнародної науково-практичній конференції «Наука та технологія – крок у майбутнє»  (Чехія)

  115

  Бассова О.О.,

  Силенко Є.М.

  Аналіз результатів господарювання та перспектив розвитку  будівельної галузі України

  Матеріали X Міжнародної науково-практичній конференції «Європейська наука ХХІ сторіччя» (Чехія).

  116

  Бассова О.О., Чичибаба О.І.

  Ефективність використання інвестиційного потенціалу ПАТ «Концерн Стирол»

  Матеріали Х міжнародної науково-практичній конференції «Перспективні наукові дослідження» (Польща)

  117

  Бассова О.О., Шагіна

  Формування та функціонування капіталу машинобудівних підприємств України

  Матеріали Х міжнародної науково-практичній конференції «Наукова думка інформаційного сторіччя» (Польща).

  118

  Борко Т.М.

  Формирование сенсорного воспитания у детей дошкольного возраста средствами дидактических игр

  Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки. – Москва, 28-29 ноября 2013 г. – 245 с. – С. 64-67.

  119

  Бужикова Р.І.

  Pedagogical conditions of the internet technologies usage in foreign language training of international relations faculty students

  Topical Areas of Fundamental  and Applied Research II. – North Charleston, SC, USA, 2013. - Vol. 3. – P. 68-70.

  120

  Воронін О.С.,

  Домбровська Л.В.

  Стан управління фінансовою стійкістю АТ «ВО КОНТІ»

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові досягнення – 2014». – Прага, 27.01.2014 – 05.02.2014 р.

   121

  Гроза А.Д.

  P-polarized nonlinear surface polaritons near the surface of a metamaterial with switchable nonlinearity

  Journal of Moden Optics (in press)

   122

  Гуріна О.В.

  Методологічні засади аналізу фінансового стану суб’єктів господарської діяльності: основні етапи

  Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», - 2014. – Том 7. Икономики. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80 стр. – С. 17-19.

   123

  Гуріна О.В.

  Приоритетные направления реструктуризации системы управления развитием эколого-экономических систем

  Современный научный вестник. Серия: Экономика. – № 31 (199). – Белград, 2014. – С. 81-91.

  124

  Гуріна О.В.

  Види та причини банкрутства підприємства

  Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука», - 2014. – Том 7. Икономики. – София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80 стр. – С. 19-21.

  125

  Гуріна О.В.

  Види та причини банкрутства підприємства

  Новости научной мысли – 2014: Сборник научных трудов [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_NNM_2014/ Economics/10_170912.doc.htm

  126

  Гуріна О.В.

  Методологічні засади фінансового аналізу суб'єктів господарської діяльності: основні підходи

  Новости научной мысли – 2014: Сборник научных трудов [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/ Economics/10_169763.doc.htm

  127

  Гуріна О.В.

  Використання системного левериджу в менеджменті підприємництва

  Европейская наука XXI века – 2014: Сборник научных трудов [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/ Economics/8_169910.doc.htm

  128

  Гуріна О.В.

  Напрями інноваційного діяльності підприємств (маркетинговий підхід)

  Европейская наука XXI века – 2014: Сборник научных трудов [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/ Economics/9_169879.doc.htm

  129

  Гуріна О.В.

  Оптимізація чисельності персоналу МК «Запоріжсталь»: шляхи реалізації

  Эффективные инструменты современных наук – 2014: Сборник научных трудов [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_EISN_2014/ Economics/5_168424.doc.htm

  130

  Гуріна О.В.

  Моделювання основних фондів підприємства

  Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2014: Сборник научных трудов [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/ Economics/10_171155.doc.htm

   131

  Домбровська Л.В.,

  Мартинова В.М.

  Стан дебіторської заборгованості підприємств України

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта -2013/2014». –Прага, 27.12.2013 – 05.01.2014 р

   132

  Домбровська Л.В.,

  Міщенко Я.І.

  Особливості управління активами банків Запорізької області

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ століття - 2014». – Польща, 07-05.15.2014 р.

   133

  Домбровська Л.В.,

  Асланян Е.Г.

  Загальна характеристика показників ліквідності комерційних банків України

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ століття - 2014». – Польща, 07-05.15.2014 р.

   134

  Домбровська Л.В.,

  Лебеденко О.С.,

  Динамічна модель подальшого функціонування ПАТ «БТА Банк»

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні інструменти сучасних наук». – Прага, 27.04.2014 – 05.05.2014 р.

   135

  Домбровська Л.В.,

  Чуркін Д.О.

  Перспективи впровадження угоди Базель ІІІ у вітчизняній банківській системі

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки – 2014». – Прага, 27.03.2014 – 05.04.2014 р.

   136

  Домбровська Л.В., Домбровська Т.З.

  Напрямки покращення фінансової стійкості страхової компанії

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання сучасної науки – 2014». – Софія, 17-25 квітня 214 р.

   137

  Домбровська Л.В., Домбровська Т.З.

  Стан страхового ринку України

  Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки – 2014». – Прага, 07 березня – 05 квітня 2014 р.

   138

  Кандюк-Лебідь С.В.

  Жанровые особенности мемуарной прозы начала ХIХ века

  Topical Areas of Fundamental  and Applied Research II. – North Charleston, SC, USA, 2013. - Vol. 3. – P. 161-165.

   139

  Кандюк-Лебідь С.В.

  Жанровые особенности мемуарной прозы начала ХIХ века

  Topical Areas of Fundamental  and Applied Research II. – North Charleston, SC, USA, 2013. - Vol. 3. – P. 161-165.

   140

  Козаченко Л.А.,

  Абрамова Н.В.

  Організація обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів

  Матеріали Х міжнародної науково-практичній конференції «Наука та технологія – крок у майбутнє»  (Чехія)

   141

  Козаченко Л.А.,

  Абрамова Н.В.

  Організація обліку, аналізу, та аудиту фінансових результатів

  Materiály X Mezinárodní vĕdecko-praktická conference «Vĕda a technologie: Krok do budoucnosti-2014».-С.68-73;

   142

  Козаченко Л.А.,

  Дрига Д.М.

  Стан та проблеми функціонування металургійної галузі України

  Materiały x Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa Przestrzeń Europy-2014».-Volume 7. Ekonomiczne nauki;

  143

  Козаченко Л.А.,

  Залевська Л.А.

  Теоретичні підходи щодо концепції управління структурою капіталу підприємств

  Материали за Х международна научна практична конференция «Найновите научни постижения -201», Т.7. Иконимки.- С.39-41.

   144

  Ляшенко В.В.

  Проблеми аналізу фінансового стану підприємств

  Materialy X Mezinarodni vedecko-prakticka conference. Veda a technologie. Krok do budoucnosti – 2014. 27.02.-05.03.2014, Praha, Publishing House. C. 78-79

   145

  Маркіна Л.Ю.,

  Куртєва М.К.

  Проблеми обліку кредитних операцій комерційними банками в сучасних умовах

  Матеріали Х міжнародної науково-практичній конференції «Перспективні наукові дослідження» (Польща)

   146

  Олійник О.О.

  Основы административно-правового регулирования судебно-экспертной деятельност (стаття)

  (Молдавия)  «Закон и жизнь»: международный научно-практический правовой журнал, г. Кишенев  – 2013. – С. 123-127

   147

  Орел Ю.В.

  Развитие законодательства об уголовно-правовой охране нормальной деятельности органов и учреждений пенитенциарной службы Украины в Польско-литовский период (стаття)

  (Росія). Гылым – Наука: Международный научный журнал. – 2014. – № 2 (41). – С. 30-33

   148

  Орел Ю.В.

  Развитие законодательства Украины об уголовно-правовой охране нормальной деятельности органов и учреждений пенитенциарной службы в середине XVII века (стаття)

  (Росія). Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 6. – С. 767-774

  149

  Стиценко О.В.

  Инновационные технологии в ресторанном бизнесе

  Материалы V Международной Интернет-конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма» 28 января - 25 апреля 2014 г. [Электронный ресурс] – Орёл: ФГБОУ ВПО Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, 2014. – С. 544 – 547.

  150

  Тузова О.В.,

  Книш А.В.

  Журнал «Наука і життя: сучасні тенденції, інтеграція у світову наукову думку»

  29-31 травня 2014р. м Сімферополь, видання «Аміго», с.32-34

  151

  Чичкалюк Т.О.

  Природно-заповедные территории, как основа развития туризма и краеведения

  Материалы V Международной Интернет-конференции «Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма» 28 января - 25 апреля 2014 г. [Электронный ресурс] – Орёл: ФГБОУ ВПО Государственный университет – учебно-научно-производственный комплекс, 2014. – С. 194 – 196.

  152

  Чичкалюк Т.О.

  Становление и структура природно-заповедного фонда Николаевской области Украины как ресурсного обеспечения туристской инфраструктуры региона

  «Культура. Наука. Образование»  Межрегиональный научный журнал. Иркутский государственный университет путей и связи. – Иркутск: 2013. - № 4 (29). – С. 148 – 155.

  153

  Яблоновська Н.В.

  Роль библеизмов в поздней публицистике И.А. Бунина

  Теолингвистичка проучавања словенских језика: Српска Академија Наука и Уметности, Одељење језика и књижевности, Српски језику светлу савремених лингвистичких теорија/ Уредници Јасмина Грковић-Мејџор, дописни члан САНУ, проф. др. Ксенија Кончаревић. –  Књига 5. Beograd, 2013. – С. 321-330.

  Новокаховський гуманітарний інститут

  154

  Севрюков Д.Г.

  Европейская социальная модель: содержание и перспективы (стаття)

  Німеччина, European Applied sciences. № 3. – 2013. – С. 201–204.

  Режим доступу: http : // www.tsogu.ru/media/files/2014/02_12/3-2013.pdf

  155

  Севрюков Д. Г.

  Європейська соціальна держава перед викликами глобалізації (стаття)

  Росія,  Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгорадского Института Бизнеса, №2 (23), 2013. – С.30–33.

  Режим доступу: http : //  vestnik.volbi.ru/files/vestnik_23.pdf 

   156

  Севрюков Д. Г.

  Північноєвропейська соціальна держава: загальна характеристика та тенденції розвитку  Скрипко Т.О.

  Молдова, Legea si viata. – № 5 (257). –  2013. – С. 42–45.

  Режим доступу: http : // legeasiviata.in.ua/archive/2013/12/12-1.pdf

   157

  Севрюков Д. Г.

  Проблема генезиса социального государства в Западной Европе: теоретические подходы (стаття)

  Росія, Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгорадского Института Бизнеса, №2 (22), 2013. – С.34–37.

  Режим доступу: http : // vestnik.volbi.ru/files/22_v/vestnik_22-4.pdf 

   158

  Севрюков Д. Г.

  Реформирование социального государства во Франции (стаття)

  Білорусь, Трудовое и социальное право. – № 2. – 2013. – С.36–40.

  Режим доступу: http : //  ctp.mitso.by/bulleten/vypusk-26-iyun-2013

  Полтавський інститут економіки і права

   159

  Гета  А. В.

  Коррекция физического и психоэмоционального состояния детей 6–7 лет с миопией средствами плавания (стаття)

  Россия, Адаптивная физическая культура. – Санкт-Петербург : НГУ им. П. Ф. Лесгафта, 2013. – С. 36–39.

  160

  Сахно Т.В.

  (в соавт)

  Стандарт ИСО/МЭК 17020: практические аспекты использования и изменения в новой версии (стаття)

  Стандарты и качество. 2013, № 4, c.50-53.

  Scopus!

  161

  Сахно Т. В.

  (в соавт)

  Methods of modification of the surface of PTFE nanoparticles with a purpose to increase their hydrophilic properties (стаття)

  Казахстан. Вестник  Карагандинского университета ISSN 0142-0843 ФИЗИКА серия № 4(72)/2013 Серия ФИЗИКА. P.4-15. (фахове видання)

  162

  Сахно Т. В.

  (в соавт)

  Новая версия ИСО/МЭК 17024 (стаття)

  Россия. Стандарты и качество. – 2014. - . № 5 (923). –С. 64-66.  Scopus! (РФ)

  163

  Волошко Л.Б.

  Групповая учебная деятельность студентов как форма коммуникации в учебной аудитори

  (стаття)

  Беларусь. Материалы ІІІ международной научно-практической интернет-конференции «Дискурс университета-2013» (21-25 октября 2013 г.) – Минск: БГУ Электронный ресурс. – Режим доступу http://conference.bsu.by/user/profile.php?id=192

  164

  Орлов В. М.

  Использования определений “новая религия” и “неорелигия” по отношению к новым религиозным движениям: историографический анализ (стаття)

  Россия. V Международная конференция посвященная проблемам общественных наук : междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 2013 г.). — Москва : Центр гуманитарных исследований “Социум”, 2013. — С. 7—9

  165

  Прохазка Г.А.

  Право на питание в национальном праве государств (стаття)

  Беларусь. Право.by: научно-практический журнал. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – 2013. – № 2. – С. 97–101.

  166

  Коломієць П.В.

  Национальные особенности правового регулирования специальных налоговых режимов

  Россия. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск. – 2013. – № 6. (84) – С. 92–96.

   167

  Коломієць П.В.

  Специальные налоговые режимы Российской Федерации, Республики Казахстан и Украины : сравнительно-правовой анализ

  Россия. Вестник Воронежского государственного университета. Серия : Право. – Воронеж. 2013. – № 1 (14). – С. 270–277.

   168

  Прохазка Г.А.

  Отдельные аспекты судебной защиты права человека на питание

  Россия. Международное публичное и частное право: научно-практическое Информационное издание. Москва. Издательская группа «Юрист». 2013 г. №6 (75) с.13-14. Фахове видання

   169

  Бацман О. С.

  Интегрированное образование в Украине: проблемы внедрения на современном этапе

  Россия. Качество жизни населения территории: экономические, правовые  и социальные аспекты. - Липецк: РАНХиГС, 2014. - С.47-54

   170

  Бацман О. С.

  Интегрированное образование людей с инвалидностью: опыт ведущих стран мира

  Россия.  IX Ковалевские чтения «Социология и социологическое образование в России». - Санкт-Питербург: СПбГУ, 2013. - С. 98-10

   171

  Голованова Д. В.

  Причины и последствие алкоголизации украинского общества

  Россия. Качество жизни населения территории: экономические, правовые  и социальные аспекты. - Липецк: РАНХиГС, 2014. - С.69-74

  172

  Голованова Д. В.

  Жизнедеятельность людей с социально-опасными заболеваниями: социальный аспект

  Россия.  IX Ковалевские чтения «Социология и социологическое образование в России». - Санкт-Питербург: СПбГУ, 2013. - С. 123-130

   173

  Орлов В. М.

  Religious principles as a basis for forming a new religion (стаття)

  European Science and Technology : materials of the III international research and practice conf. — Munich : Vela-Verlag, 2013. — Vol. II. — P. 49—52

   174

  Коломієць П.В.

  Правовое регулирование специальных налоговых режимов в Украине (стаття)

  Доклады независимых авторов. Bene-Ayish, Israel. – 2013. – № 23. – С. 175–192.

   175

  Сахно Т. В.

  (в соавт)

  Experimental study of absorbance and fluorescence spectra of perylene dyes absorbed on nanoparticles of aerosil and zinc oxide dispersed in polymer matrix (стаття)

  247th ACS National Meeting and Exposition March 16-20, 2014, Dallas, Texas Chemistry and Materials for Energ Texas ... PHYS, Nancy Levinger, Wednesday, March 19, 2014 ... Location: Dallas Convention Center ...№ 388

   176

  Сахно Т. В.

  (в соавт)

  Stable Suspension of Mixed Iron Oxide/Manganese Oxide Nanoparticles in Aqueous Surfactant Solutions and Their Use for Mixer Studies in Liquids Feeds (стаття)

  2013 AIChE Annual Meeting Global Challenges for Engineering a Sustainable Future November 3-8, 2013. - N 305825 San Francisco Union Square, San Francisco, CA

  Рівненський інститут

  177

  Назаревич В.В.

  Анализ выбора арт-материалов клиентами в процессе психокоррекции

  Сотружество наук: материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей, 23-24 мая 2013 г., г. Барановичи, Республика Беларусь: в 2 кн. – Барановичи: РИО БарГУ, 2013. – С. 145-147.

  Хмельницький інститут соціальних технологій

   178

  Чайковський М.Е.

  Инклюзия как условие развития свободной личности  (стаття)

  Азимут научных исследований : педагогика и психология. Тольятти : НП «Направленное образование» – 2014. - №1. – С.77-81 (фахове)

   179

  Цвігун Т.В.

  Страхование как перспективный финансовый метод управления рисками предприятия (тези)

  Украина – Болгария – Европейский Союз: современное состояние, перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции, 12–18 сентября 2013 г. – Болгария, Варна, 2013. – С.140-144.

   180

  Бабій Р.О.

  Социально-философский контекст формированиямедиаобразования и практики (тези)

  Актуальные проблемы педагогической теории и практики: материалы международной конференции. – Москва – Воронеж. – 2013 – С. 146-154

   181

  Нагорна В.В.

  Теоретико-правовые вопросы определения, обеспечения и реализации прав детей с особыми потребностями в Украине (стаття)

  Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь» («Legea si Viata»), Лютий, 2014. (Молдова) – С.87-91. (фахове видання).

   182

  Крупа В.В.

   

  Учет индивидуально-психологических особенностей будущих специалистов по физической реабилитации в процессе их подготовки(стаття)

  Научно-практический журнал Витебского государственного университета имени П. М. Машерова / главный ред. А.П.Саладков. – Витебск : ВГУ – Вып. №1(79). 2014. –С. 106-112 (фахове видання).

  Інститут економіки та менеджменту

  Кафедра фінансів та банківської справи 

   183

  Lazorenko L.

  Тaxing of  entrepreneurship in Ukraine.

  Current State and perspectives of enterprises development in conditions of international economic activity. Monogaph/ Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia. – 2013. – P. 93-97

  Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін

   184

  Роздобудько В.В.

  Необходимость формирование системы общественного надзора за аудиторской деятельностью в Украине

  Сборник научных трудов Sworld. Научные иследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 2013. Иваново: 2013. -96 с., С. 65-67. РИНЦ

   185

  Дробязко С.И.

  Бюджетирование как элемент системы управления расходами предприятия.

  Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука : сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. – 340 с. – С.76-77.ISBN 978-985-491-122-9.

   186

  Дробязко С.И.

  Реализация государственной регуляторной политики путем налогового сопровождения крупных налогоплательщиков.

  Особенности развития финансовых и налоговых отношений на современном этапе: сборник научных трудов / под общей ред. Т.А.Исмаилова. – Махачкала: ФГБОУ ВПО «ДГТУ», 2013 г. – 327 с. – С. 235-238.

   187

  Дробязко С.И.

  Функционально-стоимостной анализ как инструмент управления расходами предприятия.

  Международная заочная научно-практическая конференция «Научный диалог: экономика и управление», - Чебоксары, РФ. (сертификат).

   188

  Дробязко С.И.

  Кадровый менеджмент как элемент системы экономической безопасности бизнеса.

  Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества: Сборник докладов по итогам Международной научно-практической интернет-конференции (Тула, 28 марта 2014 года) [Текст] /Под общ. редакцией проф. И.Б. Богородицкого. – Тула: Изд. ИЗУ ВПА, 2014. –124 с.- С. 32-37.

   189

  Дробязко С.И.

  Создание зернового пула как фактор укрепления экономической безопасности России и Украины.

  Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Труды Второй междунар. научн.-практ. конф. / РАН. ИНИОН. Отдел науч. сотрудничества и междунар. связей; Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2014. – 598 с.- С. 183-186. ISBN 978-5-248-00762-2.

   190

  Дробязко С.И.

  УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ АВИАПЕРЕВОЗОК

   

  Інженерно-технологічний інститут

  Кафедра сучасної інженерії

   191

  Malyshev V., Gab A.,

  Popescu A-M., Constantin V.

  Electroreduction of Tungsten Oxide (VI) in Molten Salts with Added Metaphosphate

  Chemical Researh China University. doi: 10.1007|s40242-013-3003-0

   192

  V.V. Malyshev, D.B. Shakhnin

  Corrosion Resistance of Nanopowders of Borides and Carbides of the Metals of Groups IV–VIB in Nickel-Plating Electrolytes

  Materials Science – 2013. – V. 49, Iss. 3. – P. 356-360.

   193

  V. Malyshev, D. Shakhnin,

  A. Gab, M. Gaune-Escard,

  I. Astrelin

  Chaptes 4.8. Effect of Electrolysis Parameters on the Coatings Composition and Properties during Electrodeposition of Tungsten Carbides and Zirconium Diborides

  Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 295-301.

   194

  V. Malyshev, D. Shakhnin,

  A. Gab, M. Gaune-Escard,

  I. Astrelin

  Chaptes 4.9. Galvanic Coatings of Molybdenum and Tungsten Carbides from Oxide Melts: Electrodeposition and Initial Stages of Nucleation

  Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 303-317.

   195

  Молотовская Л.А.,

  Сушинский Н.М.,

  Подыман А.С.,

  Шахнин Д.Б.,

  Малышев В.В.

  Бестоковое формирование покрытий дисилицида хрома на поверхности хрома в расплавах солей

  Материалы докладов XVI Российской конференции (с международным участием) по физической химии расплавленных и твердых электролитов. – 16-20 сентября,2013г., Екатеринбург, Россия. – Т.I, с. 208-210.

   196

  Савчук А.В.,

  Кочетова С.А.,

  Буряк Н.И.,

  Туманова Н.Х.,

  Малышев В.В.

  Закономерности электрохимичес-кого поведения и электроосаж-дение покрытий металлов платиновой группы (Rh, Ir, Ru) в низкоплавких ион-органических электролитах

  Там же, с. 293 - 294

   197

  Ускова Н.Н.,

  Шахнин Д.Б.,

  Сушинский Н.М.,

  Малышев В.В.

  Постояннотоковое и импульсное электроосаждение покрытий титана на углеродистые стали

  Там же, с. 342 - 344

   198

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Popescu A-M.,

  Constantin V.

  Electroreduction of Tungsten Oxide (VI) in Molten Salts with Added Metaphosphate

  Chemical Researh China University. doi: 10.1007|s40242-013-3003-0

   199

  V.V. Malyshev,

  D.B. Shakhnin

  Corrosion Resistance of Nanopowders of Borides and Carbides of the Metals of Groups IV–VIB in Nickel-Plating Electrolytes

  Materials Science – 2013. – V. 49, Iss. 3. – P. 356-360.

   200

  V. Malyshev,

  D. Shakhnin,

  A. Gab,

  M. Gaune-Escard,

  I. Astrelin

  Chaptes 4.8. Effect of Electrolysis Parameters on the Coatings Composition and Properties during Electrodeposition of Tungsten Carbides and Zirconium Diborides

  Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 295-301.

  201

  V. Malyshev,

  D. Shakhnin,

  A. Gab,

  M. Gaune-Escard,

  I. Astrelin

  Chaptes 4.9. Galvanic Coatings of Molybdenum and Tungsten Carbides from Oxide Melts: Electrodeposition and Initial Stages of Nucleation

  Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 303-317.

  Інститут соціальних технологій

  Кафедра соціальної роботи та педагогіки

   202

  Kolchenko K.O.

  Training of Teachers Working in Special Education System in Ukraine

  Чехія Inovace propedeutickych discipline pro studijni obory se specialni pedagogikou/Sbornik z conference k projektu Olomouc 2013- Vytiskla Univerzita Palackeho v Olomouci, p.161-169

   203

  Кольченко К.О.

  Создание инклюзивной образовательной среды как способ формирования позитивного имиджа студентов с инвалидностью.

  Росія Материалы первой Международной конференции «Корпоративный и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций» 3-6 февраля 2014 г., Киев-Москва/Под научн.ред.проф. Е.А.Петровой-Москва, издательство Академия имиджелогии, 2014.-с.95-99.

   204

  Литовченко О. В.

  Социально-реабилитационное направление внешкольного образования Украины: состояние и перспективы программного обеспечения

  Росія Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности, привлекательности, результативности: материалы международной научно практической конференции. В 2-х ч. Ч.1. / Челябинск – Москва / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – С.51– 57.

   205

  Литовченко О. В.

  Социально-педагогическая поддержка детей и молодежи как функция внешкольных учреждений

  Росія Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 1. – Том II (Психолого-педагогические науки). – С. 210–214.

   206

  Литовченко О. В.

  Внешкольные учреждения как институт социального становления подростков, старшеклассников

  Казахстан Доклады Казахской академии образования. – Казахстан. – № 1–2. – 2013. – С.24–32.

   207

  Литовченко О. В.

  Социально-педагогические технологии во внешкольном образовании и их роль в социальном становлении подростков

  Росія Перспективы науки и образования. – 2013. – №6 (Ноябрь/Декабрь) – Режим доступа: http://pnojournal.wordpress.com/archive/13-06/

   208

  Литовченко О. В.

  Роль внешкольных учреждений в решении задач профилактики девиаций в подростковой бреде

  Росія Сибирский педагогический журнал.  2013. – №6. – С. 189–194.

  Кафедра психології

   209

  Купрєєва О.І.

  Психологическое обеспечение развития личности и профессионального становления студентов в интегрированной образовательной среде ВУЗа (стаття)

  «Инклюзивное образование: практика, исследование, методология» - 2-я Международная научно-практическая конференция,  Москва, 26-28 июня 2013 г.

   210

  Сердюк Л.З.

   

  Міжнародна науково-практична конференція «Social welfare in the interdisciplinary approach» (Литва, Шауляй, 24-25 квітня 2014 р.).

   211

  Курбатова А.О.

  Самовизначення як створення позитивного іміджу

  ( Self-determination as a positive image)

  Корпоративный  и персональный имидж в дискурсе межкультурных и социальных коммуникаций – Материалы первой Международной конференции 3-6 февраля 2014 г., Киев-Москва под научн.  р ед. проф. Е.А.Петровой – Москва, изжд-во Академия имиджелогии, 2014 – 230с.  .

  Кафедра фізичного виховання 

  212

  Адырхаев С.Г.

  Педагогическая технология обучения двигательным действиям и повышение двигательной активности студентов с особыми потребностями

  Сб. научных статей: Инновации в экономике, управлении проектами, юриспруденции, образовании, социологии, медицине, философии, психологии, математике и технике: теория и практика. – Россия, СПб.: КультИнформПресс, 2013.  – С. 15-20

  213

  Адырхаев С.Г.

  Организационно-методические подходы к физическому воспитанию и спорту студентов с особыми потребностями

  Сб.научных статей: Научная дискуссия: вопросы педагогіки и психологи. – Россия, М.: Планета, 2013. – С. 33-45

  214

  Адырхаев С.Г.

  Двигательная активность студентов, болеющих сахарным диабетом

  Научный журнал: Новый університет. – Россия, республика Марий Эл, Йошкар-Ола, 2014. - № 1 (34). –  С. 41-48

  215

  Адырхаев С.Г.

  К проблеме физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоров’я.

  Научный журнал: Молодой ученый. – Россия, Казань №. 1 (60), 2014. – С. 459-465.

  216

  Адырхаев С.Г.

  Научно-методические аспекты физического воспитания студентов с ограниченными возможностями здоров’я.

  Альманах современной науки и образования. – Томбов, № 3 (82), 2014. – С. 16-20

  217

  Adyrkhaev  S.G.

  Psychophysical condition of visually impaired students during physical education classes

  European Scientific Journal. – January, 2014. – Vol. 10, № 3. – P. 62-69

  218

  Adyrkhaev  S.G.

  Optimization of the motor activity of students suffering from diabetes mellitus during physical education classes

  European Scientific Journal. – January, 2014. – Vol. 10, № 6. – P. 72-81

  Інститут права та суспільних відносин 

  219

  Севрюков Д. Г.

  Европейская социальная модель: содержание и перспективы.

  European Applied sciences. № 3. – 2013. – С. 201–204.

  220

  Севрюков Д.Г.

  Європейська соціальна держава перед викликами глобалізації.

  Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгорадского Института Бизнеса, №2 (23), 2013. – С.30–33.

  221

  Севрюков Д. Г.

  Північноєвропейська соціальна держава: загальна характеристика та тенденції розвитку

  Legea si viata. – № 5 (257). –  2013. – С. 42–45.

  222

  Севрюков Д. Г.

  Проблема генезиса социального государства в Западной Европе: теоретические подходы.

  Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгорадского Института Бизнеса, №2 (22), 2013. – С.34–37.

  223

  Севрюков Д. Г.

  Реформирование социального государства во Франции

  Трудовое и социальное право (Беларусь). – № 2. – 2013. – С.36–40.

  224

  Терещенко А.Л.

  Право инвалидов на высшее образование

  Научный журнал 2 (14). Вестник Московского государственного гуманитарно-экономического института. –  2013. –  с.28-38

  225

  Терещенко А.Л.

  Инвалиды и высшее образование: правовая проблематика

  Научно-методический журнал Право и политика. Кыргызской Республики. – 2013. – с. 124-131

  226

  Сорока А.А.

  Административный статус высшего учебного заведения частной формы собственности

  Научно-методический журнал Право и политика. Кыргызской Республики. – 2013. – с. 124-131

  Інститут комп’ютерних технологій

  227

  Денежко С.А., Поліновський В.В.

  Предприятие реального времени с использованием ЕDA SOA.Теория и методология и концепция мщдернизации экономике, управлении, проектами, политология, педагогика, психология, право, природоиспользование, философия, филология, социология, математика, техника, физика. Тези доповіді. Сборник научных статей по итогам Международной конференции 26-27 сентября 2013г.

  Г. Санкт-Петербург, СПб: Издательство «КультИнформПресс», 2013,-473с- с.148-151

  228

  Королев В.Ю., Полиновский В.В.

  Комбинаторная модель украинского ключа аутентификатора и считывателя

  Управляющие системы и машины, 2013 ,№3(245), с 61-67

  Факультет біомедичних технологій

  229

  Valentin P. Shichkin and Roman M. Moriev

  Immunomodulatory Effects of Hemagglutinin- (HA-) Modified A20 B-Cell Lymphoma Expanded as a Brain Tumor on Adoptively Transferred HA-Specific CD4+ T Cells (стаття)

  The Scientific World Journal

  Volume 2014 (2014), Article ID 165265, 14 pages

  http://dx.doi.org/10.1155/2014/165265

  230

  Alona Prysiazhniuk, Olha Sviatenko, Valentin Shichkin

  Characterization of g-irradiated thymic cells populations in long-term cytokine-free cultures (тези)

  Тези: Characterization of g-irradiated thymic cells populations in long-term cytokine-free cultures

   

  Перелік наукових статей співробітників, виданих у зарубіжних виданнях (у т.ч. близького зарубіжжя) за 2012/2013 н.р.

  № п/п

  П.І.Б. авторів

  Назва статті / тези

  Країна видання, видавництво, рік видання, номери сторінок, вказати, чи фахове видання

  Білоцерківський інститут економіки і управління

   

  Загурський О.М.

  Institutional transformation of the agrarian sector in Ukraine

   

  Problems and trends of economy and management in the modern world. Proceedings of the International Conference, Sofia, 24.12.2012. Issue 1. Bulgaria, Sofia: Science and economy; Russia, Kirov: MCNIP, 2012. 736 p. 1 electron. wholesale. disk (CD-ROM). – P. 265-271.

   

  Будугай О.Д.

   

  Долі українських «остарбайтерів» у роки Другої світової війни в Німеччині (на прикладі подружжя Дмитра та Раїси Савченко) / Das Schicksal der ukrainischen "Ostarbeiters" während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland (zum Beispiel Ehepaar Dmitry und Raisa Savchenko)

  Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародного Конгресу в Мюнхені (10-12 квітня 2011) / за заг. ред. Д. Блохин

  Мюнхен-Полтава, 2011. – Том ІІІ. – 544 с. – С. 220-238. (0,73 д.а.)

   

  Kovalenko P.L.

  Influence of defunctionalization and mechanical forces on intestinal epithelial wound healing.

  Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012 Nov;303(10):G1134-43.

   

  Kovalenko P.L.

  Loss of MLK3 signaling impedes ulcer healing by modulating MAPK signaling in mouse intestinal mucosa.

  Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012 Oct 15;303(8):G951-60.

  Горлівський регіональний інститут

   

  Суліцький В.В.

  Психологические особенности ресоциализации и социализации осужденных, больных туберкулезом

  Бельгія, Брюссель: МСФ, 2013. - 216 с.

   

  Суліцький В.В.

  Психологическое сопровождение осужденных, больных туберкулезом, в местах лишения свободы

  Бельгія, Брюссель: МСФ, 2013. - 265 с.

  Дніпропетровська філія

   

  Приснякова Л.М. (у співавтор.)

  Социально-психологические факторы формирования компьютерной зависимости у детей

  Проблемы создания информационных технологий //Сб.науч.тр./ Под ред. Г.Г. Маньшина. – Москва: ООО «Технополиграфцентр», 2013. – 227 с. – Секц. 5. «Технология образования». – С.181-184

   

  Приснякова Л.М. (у співавтор.)

  Исследование результатов моделирования мнемических процессов -

  Проблемы создания информационных технологий //  Сб.науч.тр./ Под ред. Г.Г.Маньшина. – Москва: ООО «Технополиграфцентр», 2013. – 227 с. – Секц. 5. «Технология образования». – С.185-189

  Дубенська філія

   

  Постельжук Олена Миколаївна

  Представление информационной продукции областной библиотеки на ее веб-сайте (тези)

  62-я Научная конференция аспирантов и студентов в рамках межрегионального студ-го фестиваля «Библиофест – 2013». – Санкт- Петербург, 2013.Російська Федерація, 2013 р.

   

  Постельжук Олександр Петрович

   

   “International Educational Seminar” (тези)

  Diploma. The is to certify that Postel’zhuk Oleksandr attended the Ukrainian-Polish project

  Республіка organized by the NGO “Institute of International Academic and Scientific Cooperation” and was held from 18.11.2012 to 22.11.2012 in Warsaw. Польща, 2012 р.

   

  Радько Оксана Григорівна

  До питання про диференціацію узуальних та оказіональних прикметників-композитів

  Moderní slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. – Olomouc, 2013 Olomouc, 2013 (фахове)

  Івано-Франківська філія

  12.

  Колибаб'юк С.П.

  Женское движение Галичыны второй пол. ХХ в. – 30-х г. ХХв.: западная историография

  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва. – 2013.

   

  Чигур І.І.

  Формалізація вхідних даних нейромарежевої системи контролю буріння методами фаззі-логіки

  Materialy VII naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problemy nowoczesnych nauk”. v. 44  - Przemysl: Nauka i studia. – 2012 - S. 50-45.

   

  Чигур І.І.

  Лесюк Ю.В.

  Автоматичне регулювання подачі палива і повітря у водогрійному котлі

  Materialy IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference “Efektivni nastroje modernich VED -2013”. D.43. – Praha -2013- P. 84-87.

  Карпатський інститут підприємництва

   

  М.Ю. Шеверя, В.П. Мікловда, В.В. Кубіній

  Системный подход к активизации стратегического потенциала

  Социально-економические проблемы региона в условиях инновационного развития территорий: материалы : ІІ Международной научно-практической конфиренции, 2012, Россия Нижневартовск, Изд-во НГГУ

   

  В.П. Горбенко

  The main principles of naturotherapeutical rehabilitation patiens with burn diesease and some skin diseases (psoriasis, ecsema, neurodermitis)

  Sbornik z international symposium, 2012 Turda, Romania

   

  Т.Ю. Костіна

  Вплив факторів на ефективність іноземних інвестицій в АПК

  Наука і методика, 2013, Польша, Перемишель

   

  В.Й. Чикут

  Проблема у дослідженні мовознавчої спадщини І.Зілинського в україністиці

  Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція з україністики. – Мюнхен, 2012. – С. 215-220

  Кіровоградський інститут розвитку людини

   

  Седова Н.А.

  Системные факторы развития умственных способностей развития личности

  Сборник трудов Тверского государственного педагогического университета. – Тверь, 2012. – С.67-74.

   

  Седова Н.А.

  Теоретическая модель формирования психологической готовности студентов-волонтеров к работе с пожилыми людьми

  Возрастная психология: сборник научных трудов Санкт-Петербургского гуманитарного университета. –С-Пб, 2013. – С..104-112.

   

  Манжула А.А.

  Особенности  административно-правового обеспечения общественного порядка

  РФ. Проблемы современной науки: международный сборник научных трудов, Ставрополь. 2012. 9 сторінок.

   

  Манжула А.А.

   

   

  Усовершенствование правового механизма регулирования производства по делам о совершении проступков против общественного порядка

  РФ. Социально-гуманитарный вестник Юга  России, Краснодар, 2013. 9 сторінок

   

  Манжула А.А.

  Понятие административно- правового обеспечения общественного порядка

  РФ. Современные проблемы науки и образования. 2013. 9 сторінок  

   

  Манжула А.А.

  Зарубежный опыт определения проступков против общественного порядка

   

  ФРН. European Applied Sciences. 2013. 7 сторінок.

   

  Манжула А.А.

   

  Роль местной милиции в обеспечении общественного порядка

  ФРН. European Applied Sciences. 2013. 8 сторінок.

   

  Кондратенко В.М.

  Правовое регулирование открытости административного судопроизводства в отдельных странах Европейского Союза и Содружества Независимых Государств

  ФРН. European Applied Sciences. 2013. 9 сторінок.

   

  Терещенко Л.О.

  Место объекта правоотношений в понятийном аппарате правовой науки: методология познания.

  Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013», С.109-123.

   

  Юнина М.П. 

  Сущность и значение юридических лиц как субъектов частноправовых отношений 

  Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.90-94.

   

  Кондратенко В.М.

  Общественное мнение для деятельности судебной

  власти Украины

  РФ. Ежегодный сборник научных трудов ИМК. 2012. 4 сторінки

   

  Кравченко О.В.

  Хронотоп в художественном дискурсе

  Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.50-62.

   

  Белкова Т.О.

  Формирование основных двигательных  способностей у аномальных подростков в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями

  Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.76-80.

   

  Горлов Є.Ю.

  Правовое обеспечение принципа уважения, чести и достоинства личности при задержании: отдельные аспекты

  Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.115-124.

   

  Соболь Є.Ю.

  Правовые коллизии обеспечения прав детей-инвалидов

  Материалы IX Международной научно-практической конференции молодых исследователей «Содружество наук. Барановичи-2013». – С.130-136.

  Луцький інститут розвитку людини

   

  Герасимюк Л.С.

  Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире

  Москва: Международный центр науки и образования, 2013. – С. 130-134

   

  Дем’янюк О.Й.

  Українські та польські територіальні претензії на західноволинські землі у 1918–1921 рр.

  Od Galicji do Evroregionu Karpackiego. Historia-Społeczeństwo-Polityka-Gospodarka / Pod red. A. Olejko, S. Dyrdy-Maciałek, B. Petreckiej, K. Rejmana. – Raciborsko: Rohan Multimedia, 2012. – S. 65–75. (Польща)

  36.

  Рейкін В.С.

  Теневая и неформальная экономика: проблемы дефиниций

  XXIX Міжнародна науково-практична конференція "Актуальные вопросы экономических наук", 21 лютого 2013 р. – Роcсия. – Новосибирськ: «Сибпринт», 2013. – Ч.1. – С. 23-28.

   

  Ягенський А.В.,

  Індика С.Я.,

  Савчук І.В.

  Abdominal obesity in patients after myocardial infarction: association with social,demographic and medical factors

  EuroPRevent 2013 Rome, Italy – P. 687. (тези)

   

  Решетюк О.В., Терлецький

  В.К.,

  Філіпенко А.Б.

  Особенности произрастания и культивирования Melittis sarmatica Klok. на Украине

  І Междун.науч.конф. «Лекарственніе растения: фундамент. И прикладніе исследования», 25-26.05.2013, Новосибирск, Новос.гос.аграрн.институт. - С.134-141.

   

  Бундак О.А.

  Н.Г.Репин – государственний деятель, политик, полководец

  Россия в Отечест.войнах. Всерос. ист-краевед.чтения. – Ориенбург, 2012. – С.47-.50.

   

  Chyzhyk V. V.

  Functional and motional preparedness of young football-players

  Neurophysiology.—2012.—T. 42, № 6– Р. 81.

   

  Chyzhyk V. V.,

  Chaykovskiy

   D. J.

  Functional development of the respiratory system of schoolchildren of the 3rd grade with different rates of biological development.

  Neurophysiology.—2012.—T. 42, № 6– Р. 82.

  Вінницький соціально-економічний інститут

   

  Колосов А.Б.

  От психологического обеспечения к психологическому сопровождению субъекта спортивной деятельности

  Спортивный психолог – 2012. - №3 (27). – С.5-12

   

  Колосов А.Б.

  Forecasting of soccer teams performance success on the basis of the living standard analysis

  Book of abstracts 4th Biennial Conference On the Economics and Psychology of football, Institute of Sports and Sports Sciences University of Heidelberg, Institute of Cognitive and Team/ Racket Sport Research German Sport University Cologne, Heidelberg – 2012, P.24

   

  Колосов А.Б.

  Roles Distribution and Group Identification in Sport Teams with Joint-Consistent Interaction

  European researcher, 2012, Vol.(24), № 6-2, P.989-990

   

  Колосов А.Б.

  Psychological Crises Of Olympic Preparation And Factors Their Determines

  Abstracts book of International Convention on Science, Education and Medicine in Sport.Glasgow (2012).P.494

   

  Колосов А.Б.

  Психологический ресурс спортсмена: «трудность» развития

  Материалы IX Междун. Науч-прак.конф. психологов физкультуры и спорта «Рудиковские чтения» (27-29 мая 2013г.).Ред.совет Блеер А.Н., Непопалов В.Н., Сопов В.Ф.; РГУФК, 2013. – С.21-23

   

  Колосов А.Б.

  Interpersonal addiction in the sports interaction

  Proceedings book of 17th International Scientific Congress: Olympic Sport and Sport for All. Capital University of Physical Education and Sports in in Beijing, China 2nd-6th, June 2013 P. 288-289

   

  Колосов А.Б.

  Психологический ресурс субъекта спортивной деятельности: контуры проблемы

  Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: материалы Междун. научн-практ.конф. 4-6 октября 2012 г./Под ред. Л.А.Байковой, Н.А.Фоминой; РГУ им.С.А.Есенина, Рязань, 2012. – С.186-196

   

  Колосов А.Б.

  Психологическое сопровождение субъекта и ресурсы регуляции деятельности

  Личность в современном обществе: психологические проблемы и перспективы развития: сб.науч.труд / [отв.ред. В.И Завгородняя, О.П.Макушина]; Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издат.-полиграф.центр ВГУ, 2013. – С.541-546

   

  Потоцька І.С.

  Емпіричні кореляти духовності майбутнього вчителя

  Горизонты образования. – 2012. –  №3. – Т. 2 (36). – С.204-210.

   

  Потоцька І.С.

  Эмпирические референты духовности личности

  Личность в современном обществе: психологические проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов / Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательско – полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. – 577с. С.196-200.

   

  Чухрій І.В.

  Особливості  психокорекції соціально-психологічної дезадаптованості матерів, які виховують дітей-інвалідів.

   Научные исследования: информация, анализ, прогноз: [монографія]. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2012. – Книга 38. – С.139-147.

   

  Krasilenko, V., Lazarev, A., Grabovlyak, S.

  Design and simulation of a multiport neural network heteroassociative memory for optical pattern recognitions"

  in Optical Pattern Recognition XXIII, edited by David P. Casasent, Tien-Hsin Chao, Proceedings of SPIE Vol. 8398 (SPIE, Bellingham, WA 2012) 83980N.

   

  Sokhatsky F.M., Krainichuk H.V.

  Solution of distributive-like quasigroup functional equations

  Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae of Charles University, Prague, Czech Republic, ISSN 0010-2628 Printed Version, 1213-7243 Electronic Edition, 2012.

   

  Sokhatsky F.M., Fryz I.V.

  Invertibility criterion of any composition of two multiary quasigroups

  Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae of Charles University, Prague, Czech Republic, ISSN 0010-2628 Printed Version, 1213-7243 Electronic Edition, 2012.

   

  Крайнічук Г.В.

  Классификация и решение функциональных уравнений типа (4;2) на квазигруппах

  матер. Междунар. семинара «Алгебра и ее приложения». – Кишинев. – 24-25 февраля 2012г.

   

  Krasilenko, V. G., Nikolskyy, A. I., Nikolska, M. A.

  Multichannel analog-to-digital converters based on current mirrors for the optical systems

  in Optoelectronic Materials and Devices VI, edited by Guang-Hua Duan, Proceedings of SPIE Vol. 8308 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 830827 (12 сторінок).

   

  Krasilenko V, Nikolskyy A. I., YatskovskayaR.A., Yatskovsky V. I.

  The concept models and implementations of multiport neural net associative memory for 2D patterns

  in Optical Pattern Recognition XXII, edited by David P. Casasent, Tien-Hsin Chao, Proceedings of SPIE Vol. 8055 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80550T (12 сторінок)..

   

  Krasilenko, V. G., Nikolskyy, A. I., Krasilenko, O. V., Nikolska, M. A.,

  Continuously logical complementary-dual equivalently analog-to-digital converters for the optical systems

  in International Conference on Applications of Optics and Photonics, edited by Manuel F. Costa, Proceedings of SPIE Vol. 8001 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80013O

   

  Krasilenko, V. G., Ogorodnik, K. V., Nikolskyy, A. I., Dubchak, V. N.,

  Family of optoelectronic photocurrent reconfigurable universal (or multifunctional) logical elements (OPR ULE) on the basis of continuous logic operations (CLO) and current mirrors (CM)

  in International Conference on Applications of Optics and Photonics, edited by Manuel F. Costa, Proceedings of SPIE Vol. 8001 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80012Q

   

  Krasilenko, V., Lazarev, A., Grabovlyak, S.,

  Design and simulation of a multiport neural network heteroassociative memory for optical pattern recognitions

  in Optical Pattern Recognition XXIII, edited by David P. Casasent, Tien-Hsin Chao, Proceedings of SPIE Vol. 8398 (SPIE, Bellingham, WA 2012) 83980N

   

  Vladimir G. Krasilenko; Aleksandr I. Nikolskyy; Alexander A. Lazarev; Taras E.

  Magas Simulation results of optoelectronic photocurrent reconfigurable (OPR) universal logic devices (ULD) as the universal circuitry basis for advanced parallel high-performance processing

  Proceedings of SPIE Vol. 8559 (SPIE, Bellingham, WA 2013) 85590K (12 сторінок). .

   

  Multichannel serial-parallel analog-to-digital converters based on current mirrors for multi-sensor systems

  Proceedings of SPIE Vol. 8550 (SPIE, Bellingham, WA 2013) 855022 (12 сторінок). .

   

  Using a multi-port architecture of neural-net associative memory based on the equivalency paradigm for parallel cluster image analysis and self-learning

  Proceedings of SPIE Vol. 8662 (SPIE, Bellingham, WA 2013) 86620S (12 сторінок)..

   

  Светлак И. И.

  Административная ответственность за нарушение правил охоты и рыболовства: национальный и международный опыт правовой регламентации

  Россия, г. Москва, Сборник материалов международной практической конференции «Права человека и национальное законодательство: гуманизация права». – М.: Московский центр правовых исследований, 2013. – С. 13-15 (специализмрованое)

   

  Антонюк В.В.

  Коновал О.В.

  Управління формуванням фінансових  державних цільових фондів  (за матеріалами Бершадської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)

   «Наука и образование без границ – 2012»» / Экономические науки / 15. Государственное регулирование экономики. VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 2012»  Volume 14. Ekonomiczne nauki. Panstwowy zarzad. : Przemysl. Nauka I studia. – str. 25-28.

   

  Антонюк В.В.

  Коновал О.В.

  Управління використанням  фінансових ресурсів державних цільових фондів

  «Перспективные вопросы мировой науки – 2012» / «Экономические науки» / 15. Государственное регулирование экономики. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012.  Том 16. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД -  C. 20-24.

  68.

  Антонюк В.В.

  ТвердохлібА.О.

  Оцінка ефективності використання потужностей операційної і фінансової ситем підприємства  (на матеріалах ПАТ «Тульчинська швейна фабрика»)

  «Научная индустрия европейского континента – 2012» / Экономические науки / 9. Экономика промышленности // Materialy YIII mezinarodni vedecko – prakticka conference «Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012». – Dil 6. Ekonomicke vedu : Praga, Publishing House «Education and Science» s.r.o. –  stran  25- 28.

  69.

  Антонюк В.В.

  ТвердохлібА.О.

  Економіко-математичне моделювання прогнозу фінансових результатів в умовах кризи (на матеріалах ПАТ «Тульчинська швейна фабрика»)

  «Достижения высшей школы – 2012» / Экономические науки / 8. Математические методы в экономике    // Материали за 8-а международна научна практична конференция,  «Achievement of  high school», - 2012. Том 6.  Икономики.  София. «Бял  ГРАД-БГ» ООД. – С. 74-79.

   

  Антонюк В.В.

  Поліщук М. О.

  Оцінка основних трансформаційних процесів у складі основних засобів та їх ефективності (на прикладі ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»)

  Перспективные вопросы мировой науки – 2012» / «Экономические науки» / 10. Экономика предприятия] / // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012. Том 11. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 80-82.

   

  Антонюк В.В.

  Поліщук М.

  Джерела формування основних засобів підприємства (на матеріалах ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»)

  [«Перспективные вопросы мировой науки – 2012»/ «Экономические науки» / 10.Экономика предприятия] // Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С.32-34.

   

  Антонюк В.В.

   

  Обґрунтування перспектив підприємств енергетичної галузі на основі тенденцій сьогодення (на прикладі підприємства ПАТ «Вінницяобленерго»)

  Materiály IX mezinárodní vědecko - praktická konference  «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2013». 27 února - 05 březen 2013 roku. - Díl 7. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o -  stran 62-66.

   

  Антонюк В.В.

  Брюхаль К.П. 

  Моделювання ймовірностей фінансового банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ «Біолік» Тростянецького району Вінницької області)

  Новости передовой науки «Экономические науки» / 10. Экономика предприятия. 17-25 мая 2013 г. / Режим доступу : 

  http://www.rusnauka.com/15_

  NPN_2013/Economics/10_138744.doc.htm

   

  Чернилевский Д.В.,

  Сиранчук Н.З.

  Генезис духовного становления личности в процессе трудовой деятельности

  Педагогический профессионализм в образовании: материалы IХ Международн. научн.-прект. конференц., посвящ. 120-летию со дня основ. г. Новосибирска (21-22 февраля 2013 г., г. Новосибирск): в 2 ч. / под научн.ред. Е.В. Андриенко. – Новосибирск: Изд.: НГПУ, 2013. – ч. 2. – 376 с. – С. – 99-117.

   

  Чернилевский Д.В.

  Проектирование культурологических качеств преподавателя

  Педагогическое образование и наука. – М.: МАНПО. – 2013. – № . – …с.

   

  Чернилевский Д.В.

  Проектирование педагогического процесса и его технологий в современной образовательной системе

  Вестник Академии знаний. – Краснодар: ООО «Академия знаний» – 2013. – № 1(4). – С. 137-143

   

  Чернилевский Д.В.,

  Петракова Т.И.

  Университетское образование от Платона до ХХІ века как  основа самоидентификации общества

  Высшее образование в России. – 2013. – № 3 – С.7

   

  Крайнічук Г.В.

  Розв’язування дистрибутивно-подібних функційних рівнянь на квазігрупах

  Національний Празький університет ім.. Кароліни, м. Прага-Денвер: CMUC - № 53,3. – Прага, 2012. – С.447-459.

   

  Крайнічук Г.В.

  Про розв’язування функційних рівнянь мінімальної довжини на квазігрупах

  Матеріали міжнародного семінару «Алгебра та логіка», присвячений памяті В.Д. Білоусова, м. Кишинів: Інститут математики та інформатики НАН Молдови, 2013. – Кишинів, 2013.

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

   

  Гаркуша О.М.

  Особливості формування капіталу молокопереробних підприємств (у співавторстві)

  VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи». – Прага, 2012р. 

   

  Основні економічні показники діяльності підприємств промисловості України (у співав.)

  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2013р. 

   

   

  Систематизація ризиків при управлінні дебіторською заборгованістю на молоко-переробних підприємств (у співав.)

  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2012р. 

   

  Основні тенденції розвитку підприємств харчової промисловості (у співавторстві)

  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2012р. 

   

  В’юн В.Г.

  Загальна характеристика та аналіз функціонування молоченої промисловості в Україні (у співавторстві)

  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2013р. 

   

  Матвієнко С.В.

  Методи діагностики вирогідності банкрутства (у співавторстві)

  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2012р. 

   

  Платоспроможність підприємства та управління грошовими потоками  (у співавторстві)

  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2012р. 

   

  Фінансовий стан підприємства та його поліпшення (у співавторстві)

  ІХ Міжнародна практична конференція «Майбутніх дослідників», Софія, Болгарія, 2013р

   

  Козаченко Л.А.

  Активи підприємства як об’єкт фінансового управління (у співавторстві)

  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2012р. 

   

  Рентабельність підприємства в умовах трансформації ринкових процесів (у співавторстві)

  ІХ міжнародна практична конференція «Перспективні наукові дослідження».- Софія, Болгарія. 2013р.

   

  Реформування пенсійної системи України (у співавторстві)

  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення вищої школи» . – Прага, 2012р. 

   

  Бассова О.О.

  Управління дебіторською заборгованістю підприємств харчової промисловості як фактор підвищення їх платоспроможності»  (у співав.)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення», - Болгарія, 2012р.

   

  Оцінка платоспроможності підприємств на основі використання факторної моделі» (у співавторстві)

  ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Наука та технології: шаг у майбутнє Прага, 2012р. 

   

  Інтегральна оцінка діагностики ймовірності банкрутства підприємств торгівлі (у співавторстві)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення».- Болгарія, 2013р.

   

  Аналіз фінансового стану та діагностика ймовірності банкрутства ПРАТ « УГМК- Миколаїв (у співавторстві)

  ІХ Міжнародна науково-праактична конференція «Наука та технології: шаг у майбутнє» Прага, 2012р. 

   

  Концепції формування оптимальної структури капіталу підприємства (у співавторстві)

  ІХ Міжнародна науково-праактична конференція «Наука та технології: шаг у майбутнє» Прага, 2012р. 

   

  Обгрунтування переваг і можливостей детермінованого моделювання для оцінки і прогнозування фінансової ефективності сільськогосподарських підприємств (у співавторстві)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення», - Болгарія, 2012р.

   

   

  Удосоконалення процесу формування оборотних коштів (у співавторстві)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення», - Болгарія, 2012р.

   

   

  Оцінка фінансового стану підприємства легкох промисловості ПАТ ВТШП «Елегант» (у співавторстві)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення», - Болгарія, 2012р.

   

  Домбровська Л.В.

  Модель організації управління капіталізацією банків України (у співавторстві)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення», - Болгарія, 2012р.

   

  Фінансова стійкість комерційних банків України та напрямки її зміцнення(у співавторстві)

  ІХ міжнародна науково-практична конференція «Перспективні наукові досягнення», - Болгарія, 2012р.

  101.

  Авраменко А.О., Шухтіна І.М., Гоженко А.І.,

  Żukow W.

  Вплив внутрішньоклітинної «депо» гелікобактерної інфекції у слизовій шлунка хворих на хронічний гелікобактеріоз на якість ерадикації

  Журнал «Наукове життя» (Польща) Випуск 4, №3, 2013р.

  102.

  Яблоновская Н. В.

  Религиозные особенности авторского стиля И. А. Бунина

  Теолингвистика: Међународни тематски зборник радова / Международный тематический сборник статей. – Белград: Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања, 2012. – С. 209-219.

   

  Орлова О.В., Лазарев М.В.

  Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій

  Materialy ІХ mezinarodni vedecko – prakticka konference “Veda f technologie: krok do budoucnosti – 2013”. - Dil 4. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. - 63-66.

   

  Орлова О.В., Лазарев М.В.

  Проблеми управління збутом в сучасних умовах

  Материалы Международной научной конференции «Перспективные научные исследования». - 17-25 февраля, Болгария

   

  Орлова О.В.

  Туризм як соціально-культурний феномен

  Международная научно-практическая конференция «Новейшие научные достижения». – Болгария,– 2012. – С.61–63

  Новокаховський гуманітарний інституту

   

  Шаверський С.Л.

  Аspekty praktyczne ksztaltowania u przyszlych fachowców wspolczesnych kompetencji prawniczych

  Формування практичних аспектів майбутніх фахівців сучасних правових компетенцій

   Wydawnictwo naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Plocku «Edukacja a rynek pracy», Plock, 2012, с.205-212. Польща, Видавництво Національної академії наук у Плоцьку

  Полтавський інститут економіки і права

   

  Сахно Т.В.

  (у співав.)

  Experimental study and quantum-mechanical calculations of absorbance and fluorescence spectra of colloidal dispersion of CdS nanoparticles in solid solutions of fluorescent dyes in polymethylmethacrylate

  243nd ACS National Meeting & Exposition August, Denver, Colorado. р.225.

   

  Сахно Т.В.

  (у співав.)

  The quantum-chemical investigation of absorption centres of the coloured polytetrafluroethylene.

  13-th V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, in the L.N. Gumilyov National Eurasian Universtity in Astana, Kazakhstan.

   

  Сахно Т.В.

   (у співав.)

  Computation of UV spectra of molecules with heterocyclic fragments –NH-, >C=O 13-th V.A.

  13-th V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, in the L.N. Gumilyov National Eurasian Universtity in Astana, Kazakhstan.

   

  Сахно Т.В.

  (у спіавт.)

  Стандарт ИСО/МЭК 17020: практические аспекты использования и изменения в новой версии 

  Стандраты и качество. – 2013. -№ 4 (апрель)

   

   

  Сисоєва А. (студентка)

  Бойко Г.М.

  Организация реабилитации детей с интеллектуальною недостаточностью в Украине

  Материалы XII международной научно-практической студенчиской

  ”Конференции “современные знания – в жизнь!” (Минск, 25 апреля  2013) 

   

  Таранюка В.(студент)

  Бойко Г.М.

  Физическая реабилитация лиц пожилого возраста после травм опорно-двигательного аппарата

   

  Соловей В. (студент)

  Сахно Т.В.

  Особенности применения физиотерапевтических процедур при бронхиальной астме

   

  Пономаренко В. (студент)

  Волошко Л.Б.

  Методы физической реабилитации при поясничном остеохондрозе

   

  Кузьмін О.О. (студент)

  Волошко Л.Б.

  Отправные  положения составления программ физической реабилитации при заболеваниях периферической  нервной системы

   

  Журавель Н.В. (студентка)

  Волошко Л.Б.

  Роль двигательной активности в процессе социальной интеграции школьников с нарушением слуха

   

  Демянко Ю.Є. (студентка)

  Волошко Л.Б.

  Физическая реабилитация постинсультных пациентов

   

   

  Горобець А.В. (студентка)

  Волошко Л.Б.

  Использование физиотерапевтического лечения в физической реабилитации подростков с задержкой полового развития

   

  Лаврик Г.В.

  Теоретико-правовые начала развития кооперации в условиях гражданского общества

  Российская государственность: история, современность и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 1150-летию российской государственности, 100-летию Российского университета кооперации и 50-летию Чебоксарского кооперативного института (10-11 октября 2012 г.). – М.: Издательство «Юрист»; Чебоксары: ЧКИ РУК, 2012. – С.317-325.

  120.

  Стрельник Е.А.

  Украинский традиционализм и дискурс «женской вины» в низкой рождаемости

  Социологические исследования. – 2012. - №8. – С.24-28

   

   

  Стрельник Е.А.

  Гегемонная маскулинность и инвалидность: конфликты идентичностей и ресурсы их преодоления

   

  Способы быть мужчиной. Трансформации маскулинности в ХХІ веке. Ред.-сост. И. Тартаковская. – Москва. – Фонд имени Генриха Белля – Издательство «Звенья», 2013. – С. 216-224.

   

  Бацман О.С.

  Интегрированное образование в Украине: проблемы внедрения на современном этапе

   

  Білорусь, Материалы XI  международной

  научно-практической студенческой конференции

  «СОВРЕМЕННЫЕ ЗНАНИЯ - В ЖИЗНЬ»

  Минск, 25 апреля 2013 г.

  Рівненський інститут

   

  Камінська О.В.

  Психологические особенности веб-серфинга как формы интернет-зависимости

  Уральский научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: Педагогические науки. Психология и социология. Наука и жизнь. – Вып. 5. – Уральск, Казахстан, 2013. – С. 61-69.

   

  Макух Т.О.

  Теоретико-практическое обеспечение стратегического управления финансовыми ресурсами предприятий в условиях нестабильности

  Оценка экономического потенциала страны: Материалы Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых учених, г. Москва, 25 августа 2012 г. – М. : Аналитический центр «Экономика и финансы», 2012. – С. 123-126.

   

  Нікитенко Д. В.

  The problem of small business sector as an form element of a middle class

  Zeszyty Naukowe WSEI/ Seria: Ekonomia. Lublin. - №3 (1). - 2011. – P 237-260.

   

  Дефицит бюджета и государственный долг в контексте национальной безопасности

  Материалы IX Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых "Проблемы и перспективы развития экономических наук в ХХІ веке" (23-24 ноября 2012 г.) г. Москва.

   

  Камінська О.В.

  Проблема інтернет-залежності в сучасному соціокультурному вимірі

  Наука и технологии: шаг в будущее: материалы VIІI Международной научно-практической конференции (Прага, 27.02.2013 – 05.03.2013). – С. 13-17.

   

  Макух Т.О.

   

  Теоретико-практическое обеспечение стратегического управления финансовыми ресурсами предприятий в условиях нестабильности

  Материалы V Международной научно-практичской конференции «Оценка экономического потенциала страны: теоретические и практические, аспекты». – Москва, 25 августа 2012. – С.123-126.

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  129.

  Харук Т.Я.

  Соціально-педагогічні передумови виникнення закладів соціального виховання на Хмельниччині в 20-30 роках ХХ століття

  Человек и общество: на рубеже тысячелетий: материалы международной научной конференции / под общей ред. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 54. Москва: Наука информ; Воронеж: ВГПУ, 2012. – 211 с. (С – 141 – 146)

   

  Чайковський М.Є.

  Саморегуляція поведения студентов с особенными способностями в условиях інклюзивного образовательного пространства вуза

  Педагогика и жизнь - Pedagogicsandlife: материалы межд. науч. Конф. /под. общейкад. О.И. Кирикова. – Воронеж: ВГПУ, 2012. – Вып. XVII .– С. 98-107

   

  Чайковський М.Є.

  Соціально-педагогічні умови трансформації інтегрованого навчання в інклюзиві

  “Aktualnivymozhenostivedy – 2012”: Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference (27 cervna – 05 cervencu 2012 roku; Praha). – Praha : Publishinghouse  “Educationandscience” s.r.o., 2012. – S. 50-52

   

  Чайковський М.Є.

  Theformationofquality of life of students with special needs in inclusive educational space of higher educational establishment

  Польща, 2013, Лодзь, ВШП

   

  Чайковський М.Є.

  Inclusion as a condition of development of free personality

  Польща, 2013, Лодзь, ВШП

   

  Чайковський М.Є.

  Сутність та особливості соціально-педагогічної роботи в інтегрованих ВНЗ

  Польща, 2012, Лодзь, ВШП

   

  Сметанський М.І.

  Методологічні засади моніторингу якості педагогічної діяльності

  Образовательно-инноационные технологи: теорія и практика: монография / Под общ. ред.. О.И.Кирикова. – Книга 11. – Воронеж: ВГПУ, 2012. – 289 с. [с.123 – 133].

   

  Галатир І.А.

  Анализ психолого-педагогических проблем неполных семей и их влияние на развитие личности ребенка (тези доповіді)

  Педагогика и жизнь : материалы международной научной конференции / под общей ред. проф. О.И.Кирикова. – Выпуск 18. – Москва: Наука: информ; Воронеж : ВГПУ , 2012. – 187 с. 

   

  Крупа В.В.

  Определение сущности и содержания формирования профессональной компетентностибудущих специалистов физической реабилитации

  Научные исследования : информация, анализ прогноз : монография (международная) / Под общ ред. Проф. О.И. Кирикова. – Книга 38. – Москва : наука информ; Воронеж : ВГПУ, 2012. – с. 148-156

   

  Полюк С. П.

  Депривация в современном обществе  (тези доповіді)

  Теория и практика охраны границ государств–участников СНГ: история и современность : сб. матер. Междунар. научно-практической конференции, (Алматы, 26 апреля 2012 г.). – Алматы: Академия Пограничной службы КНБ РК, 2012. – С. 528–532.

  Базова структура м. Київ

  Інститут соціальних технологій

  Кафедра соціальної роботи

   

  Kolchenko К., N.Kozlikovska

  Development of students’ vocational competence in the frame of extracurricular activities.  

  Lithuania. Social Welfare Interdisciplinary Approach. Volume. 2012,2(1), p.63-70.

   

  Mukhanova I., Romanova V.

  The positive experiencing of loneliness as a factor of personality socialization in the society.

  Lithuania. Social Welfare Interdisciplinary. Approach. Volume. – 2013. – № 3(1).

   

  Dovgan N.,  Bondarchuk  O.

  Development of psychological readiness to work with gifted children for preschool institution teachers.  

  Lithuania. Social Welfare Interdisciplinary Approach. Volume. – 2013. – № 3(1).

   

  Міхайліченко М.В.

  К вопросу управления гражданским воспитанием в университетской среде.

  Формирование гражданина и профессионала в условиях университетского образования: Материалы международной научно-практической конференции, 2-6 сентября 2013 г. Китен, Республика Болгария, 2013

  Кафедра психології

  143.

  Serdiuk L.

  Personal-semantic characteristics of higher school students’motivation

  Personal-semantic characteristics of higher school students’motivation / L. Serdiuk //Social welfare. Interdisciplinary approach, 2(1), 2012. – P. 56-62.

   

  Аssessment of own life prospects as a factor of student’s academic motivation  

  Social welfare. Interdisciplinary approach, 3(1), 2013. – P.90-100

   

   

  Муханова І.Ф.

  Vital prospective of modern Ukrainian youth as a potential possibility of the development of their personality

  Social welfare. Interdisciplinary approach, 3(1), 2013. – P.

   

   

   

  Кокун О.М., Гомонюк В.О.

  Социально-психологические особенности профессиональной направленности и компетентности будущих специалистов профессий типа “человек-человек”

  Актуальные проблемы прикладной социальной психологии: Сборник докладов І международной науч.-практ. конф.. – СПб: Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 2012. – С. 325 - 237.

   

  Кокун О.М.

  Professional Orientation and Competence of Future Professionals with a “Person-Person” Occupational Type

  Social Welfare. Interdisciplinary Approach. - 2012. –  № 2 (2). - P. 36 – 47.

   

   

  Купрєєва О.І.

  Комплексная програма развития личности и профессионального становления студентов в интегрированной образовательной среде ВУЗа

  Инклюзивное образование: практика, исследование, методология - 2-я Международная научно-практическая конференция,  Москва, 26-28 июня 2013 г.

  Кафедри менеджменту туризму

   

  Барна Н.В.

  «Україна-Словакія: міжкультурні комунікації в галузі книговидавничої справи»

  Словацька республіка, м. Пряшів, жовтень 2012р.

  Кафедра технології харчування

   

  М.М. Калакура, О.В. Щирская

  Реологические свойства зефирных масс с коньячным маннаном

   

  Техника и технология пищевых производств: Тезисы докладов VІІІ Международной научной конференции студентов и аспирантов. Часть І. Могилев. – 2013. – С.196.

   

  М.М. Калакура, О.В. Щирская

  Технология мясных фаршей для диетических кулинарных изделий 

   

  ІХ Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной техники и технологии». Сборник докладов. Россия, г. Липецк. – 27 октября 2012г. – С. 131-132.

   

  Шурчкова Ю.А., Ромоданова В.А., Недбайло В.А.

  Влияние термовакуумной обработки на технологические свойства фальсификованого молока

   

  ІХ Международная научно-практическая конференція Техника и технологи пищевой промышлености . Часть І. Могилев. – 2013.. – С.207.

  Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  153.

  Малышев В.В.,

  Габ А.И.

  Высокотемпературные гальванические покрытия молибдена, вольфрама и их карбидов из ионных расплавов.

  II. Физико-химические свойства

  Физико-химия поверхности и защита металлов. – 2012. – Т.48, №2. – С. 213 – 217.

   

  Malyshev V.

  Formation of catode products of electrolysis of tungstate-molybdate melts

  Materials Science. – 2012. – V. 48, N2. – P. 208 – 212.

   

  Malyshev V.,

  Shaknin D.

  Influence of temperature and the composition of tungstate–molybdate alloys on the morphology of their electrolytic deposits

   

  Materials Science. – 2012. – V. 48, Issue 3. - P 375-383.

   

  Malyshev V.V.,

  Gab A.I.,

  Shakhnin D.B.,

  Ambrova M.,

  Danielik V.,

  Fellner P.

  Review of the electrodeposition of molybdenum carbide on the surfaces of disperse dielectric and semiconductor materials

   

  Acta Chimica Slovaca. – 2012. – Vol. 2, N 2. – P.139-144.

   

  Лукашенко Т.Ф.,

  Малышев В.В.

  Формирование экологической компетентности - важная составляющая экологического образования

  Экологическая химия. – 2012. –  №4. – С.252 – 256.

  Кафедра автомобільного транспорту

   

  Titenco A. Lesya D. Demchenko

  Superelastic Deformation in Polycrystalline Fe-Ni-Co-Ti-Cu Alloys

  Journal of Materials Engineering and Performance, December 2012, Volume 21, Issue 12, p.p. 2525-2529

   

  Крук Л.А., Ковальчук П.С.

  Моделирование процессов взаимодействия изгибных волн в заполненных жидкостью цилиндрических оболочках при свободных и вынужденных колебаниях

  XVI International Conference Dynamical System Modeling and Stability Investigation, May, 29-31, 2013 – С. 288.

  Кафедра поліграфічних технологій в пакованні

  160.

  Коптюх Л.А.

  Energy-saving technologies for special paper types production

  18th IGWT symposium Technology and innovation for a sustainable future: a commodity science perspective Rome, September 24-28 th , 2012, Р. 981-988

  Інститут права та суспільних відносин

   

  Мурашин О. Г.

  Мірошниченко М. І.

   

  Методологичный аспект проблемы идентичности национальных  правовых систем в условиях глобализации (тези)

  Білоруський державний університет, Білорусія, 2012.

   

   

  Романенко Т.В

  Советская цензура в средствах массовой информации Украинской ССР в годы Второй мировой войны

  Санкт-Петербург, 29-30 травня 2012 р.

  Кафедра фінансів

   

  Мних-Котляр Н.М.

  Автоматическое правоприемство международных договоров Украины: плюсы и минусы

  Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования современного государства и общества [Текст]: материалы IX международной научно-практической конференции, г. Москва, 28 декабря 2012 г. / Науч.-инф. Издат.центр «Институт стратегических исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2012. – 184 с. С.135-138

  164.

  Некоторые вопросы современного правопреемства в украинском законодательстве

  Политика и право в социально-экономичес-кой системе общества [Текст]: материалы V Международной научно-практической конференции, г. Москва, 25–26 декабря 2012 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва : Изд-во «Спецкнига», 2012. – 368 с. С.236-240

  Факультет біомедичних технологій

   

  Кураева И.В. и др.

  Эколого-геохимическое исследование донных осадков г. Киева

  Тезисы  конференции «Экологические проблемы недропользования», г. Санкт-Петербург, Россия 2 с.

   

  Кураева И.В. и др.

  Закономерности распределения тяжелых металлов в техногенных ландшафтах

  Тезисы  конференции «Экологические проблемы недропользования», г. Санкт-Петербург, Россия 3 с.

   

  Злобина Е.С., Тугай А.В.

  Биогеохимичские особенности артезианских вод города Киева

  Тезисы конференции «Тяжелые металлы и радионуклиды в окружающей среде», г. Семипалатинск, Казахстан 6 с.

   

  Мартынюк В.С., Цейслер Ю.В., Темурьянц Н.А.

  Интерференция механизмов влияния слабых электромагнитных полей крайне низких частот на организм человека и животных

  Геофизические процессы и биосфера, Москва. - 2012. -Т. 11., N2. - Стор. 24.

  169.

  Martynyuk V.S., Tseyslyer Yu.V., Tsymbalyuk O.V., Shelyuk O.V., Nurishenko N.E.

  Modification of functional state of muscle tissue upon influence extremely low frequency of electromagnetic field

  International Symposium "Biological Motility: Fundamental and Applied Science" May 11–15, 2012, Pushchino, Moscow region, Russia – Pushchino, 2012. – Стор. 4  

   

  martynyuk V.S., Tseyslyer Yu.V., Temuryants N.A.

  Anterference of the Mechanisms of Influence That Weak Extremely Low-Freguency Electromagnetic Fields Have on the Human Body and Animals

  Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2012. – V. 48, № 8. – Стор. 14

   

  Мартынюк В.С., Громозова Е.Н., Горб Л.Г., Цейслер Ю.В., Лукьяненко И.В.

  Вариабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия как одна из причин метахромазии и ее возможная связь с космической погодой (тези)

  Тезисы докладов Международной конференции «Влияние космической погоды на человека в космосе и на земле», 4-8 июня 2012, Москва, Росиия. – Стор. 2. 

   

  Мартинюк

  В.С., Цимбалюк

  О.В.,

  Цейслер Ю.В., Шелюк О.В.

  Влиятие магнитного поля крайне низкой частоты на ритмическую активность гладких мышц (тези)

  Международной конференции «Влияние космической погоды на человека в космосе и на земле», 4-8 июня 2012, Москва, Росиия. – Стор. 2. 

   

  Влияние крайне низкочастотного магнитного поля на функциональные показатели мышечной ткани

  VI Международн. Конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине», 3-7 июля, 2012, С.-Пб., Россия. – С.-Пб., 2012. - Стор. 1. 

   

  Мартынюк В.С., Громозова Е.Н., Горб Л.Г., Цейслер Ю.В., Лукьяненко И.В.

  Влияние слабого низкочастотного магнитного поля на вариабельность оптических свойств метиленового синего в растворах неорганического полифофата натрия (тези)

  VI Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине», 3-7 июля, 2012, С.-Пб., Россия. – С.-Пб., 2012. - Стор. 1. 

   

  MartynyukV.S.,

  Beregova T.V., OstapchenkoL.I

  Sobko V.M., Tseyslyer Yu.V.

  The protective effect of melanin in peroxide-induced damage of thymocytes upon influence of extremely low frequency electromagnetic field (тези)

  VI Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине», 3-7 июля, 2012, С.-Пб., Россия. – С.-Пб., 2012. - Стор. 1. 

   

  Кураєва І.В.

  Эколого-геохимическое исследование объектов окружающей среды

  «Экологические проблемы недропользования. Наука и образование»Г. Санкт-Петербург, 19-24 ноября 2012 г.

   

  Мартынюк В.С., Цимбалюк О.В., Цейслер Ю.В., Шелюк О.В.

  Влиятие магнитного поля крайне низкой частоты на ритмическую активность гладких мышц

  Международной конференции «Влияние космической погоды на человека в космосе и на земле»,4-8 июня 2012, Москва, Росиия.

   

  Влияние крайне низкочастотного магнитного поля на функциональные показатели мышечной ткани

  VI Международного Конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биолигии и медицине»3-7 июля, 2012, С.-Пб., Россия.

   

  Бабенюк Ю.Д.,

  Евдокимовский Э.В.,

  Губина Н.Е.,

  Ушакова Т.Е.,

  Газиев А.И.

  Соотношение мтДНК/я ДНК  в сыворотке крови облученых мышей в зависимости от дозы рентгеновского облучения как маркер радиационного поражения организма. 

  Материалы Международной конференции “Медико-биологические проблемы действия радиации”, Москва, 10-11 апреля 2012. – с. 45-46.

   

  Громик Ю.П., Тугай Т.И.

  Исследования влияния ионизирующего облучения на синтез каротиноидов у Аspergillus versicolor, выделенных из объекта «Укрытие»

  Всероссийская молодежная научно-практическая конференция "Екология родного края: проблемы и пути решения" (г. Киров 23-26 апреля 2012 г.).

   

   

  Тугай Т.И., Королева О.В., Николаев И.В., Тугай А.В.

  Роль меланиновых пигментов в реализации радиодаптивных свойств микроскопических грибов

  Тезисы докладов 3-го съезда микологов России, 10 – 12 октября 2012, Москва. Современная микология в России.  Т.3. С. 207.

   

  Мельничук М.Д., Тугай Т.И., Тугай та інші

  Влияние нанорастворов металлов на активность каталазы фитопатогенных грибов Botrytis cinarea и Alternaria tenuis

  Современная микология в России.  Т.3. Материалы 3-го съезда микологов России (10 – 12.10.2012, Москва). – М.: Национальная академия микологии, 2012. – С. 383.

   

  Тугай А.В., Тугай Т.И.

  Адаптация микроскопических грибов к хроническому облучению низкой интенсивности

  Тезисы докладов 3-го съезда микологов России, 10–12 октября 2012, Москва. Современная микология в России.  Т.3. С. 176.

   

  Громик Ю.П., Тугай Т.И.

  Функционирование каротиноидных пигментов при действии облучения у штаммов Aspergillus versicolor, выделенных из объекта «Укрытие»

  Материалы за VIII Международная научна практична конференция «Образованието и науката на XXI век 2012» 17-25 октомври 2012 том 38 Биологии София 2012 С. 56.

  Кафедра менеджменту ЗЕД

   

  Лыцур И.

  Формирование основных направлений перехода лесопользования на путь устойчивого развития

  Устойчивое развитие. – 2013. –№7. – С. 104–110. (Болгария)

   

   

  Кафедра банківської справи

   

  Захарчук О.В.

  Оценка стоимости сорта растений как объекта интеллектуальной собственности

   I Международная научно-практическая конференция «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. - Москва, ИНИОН РАН, 30-31 октября 2012. – С. 115-118.

   

  Перелік статей співробітників Університету «Україна» у міжнародних виданнях за 2011-2012 навчальний рік 

  з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва статті / тези

  Видавництво, рік видання, номери сторінок,  режим доступу, країна

  Вінницький соціально-економічний інститут

  1

  Чернілевський Д.В.,

  Столяренко О.В.

  Проектная активность преподавателя в формировании духовно-моральной культуры человека XXI столетия

   Европа и современная Россия. Интегративная функция педагогической науки в едином образовательном пространстве: Материалы VIII Междун. научной конф., 14-15.08.2011 г., Хельсинки. - М.: МАНПО, 2011.- 552 с.

  2

  Чернілевський Д.В.,

  Столяренко О.В.

  Педагогическое наследие В.А. Сластенина: развитие идей творческой деятельности и проектной активности в процессе духовно-нравственного воспитания

   «Педагогическое образование: вызовы XXI века», Материалы II Междун. научно-практ. конференции, посвященной памяти выдающегося российского ученого-педагога В.А. Сластенина: 22-23.09.2011 г., Москва. В 2-х ч. Ч 1. - М.: МАНПО, 2011.- 528 с.

  3

  Чернілевський Д.В.,

  Столяренко О.В.

  Методология воспитания толерантности, ценностного отношения к человеку на основе духовного развития личности

   Инновационная деятельность в образовании: Материалы V Междун. научно-практической конференции, 2011 г. Москва. - М: ИРОТ, 2011.

  4

  Чернілевський Д.В.

  Компетентность педагога – основа социокультурной среды ВУЗа в интересах конкурентоспособности выпускников

  Материалы семинара, Казахстан, Семипалатинск, 2012.

   5

  Чернілевський Д.В.

  Учебно-воспитательная среда и моральность личности в XXI веке

  М.: МАНПО Профессионализм педагога: компетентностный подход в образовании. Научные труды  Международной научно- практической конференции, 2011.- С. 667-672.

   6

  Сіранчук Н.З.

  Комплексный подход к организации духовно-нравственного воспитания в современных условиях

  М.: МАНПО Профессионализм педагога: компетентностный подход в образовании. Научные труды  Международной научно- практической конференции, 2011.- С. 672-676.

  7

  Чернілевський Д.В.

  Духовная культура, самореализация и социализация в интересах развития жизненных ценностей

  Нові технології навчання: Спецвипуск №67. Частина 2. - Київ-Вінниця, 2011.-  С.7-10.

   8

  Сіранчук Н.З., Чернілевський Д.В.

  Компетентность педагога – основа социокультрной среды ВУЗа в інтересах конкурентоспособности выпускников

  Казакстан, Семипалатинск, 2012.- С.00-00.

   9

  Столяренко О.В., Чернілевський Д.В.

  Методология воспитания толерантности, ценностного отношения к человеку на основе духовного развития личности

  М: ИРОТ Инновационная деятельность в образовании. Материалы V Международной научно-практической конференции, 2011 г.- С. 00-00.

   10

  Колосов А.Б.

  Представления о «духе» спортивной команды

  Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы: Мат. всерос. науч.-практ. конф. 19-21.05.11 р. – Ярославль, 2011. – С.215-218

   11

  Колосов А.Б.

  Психологический ресурс спортсмена: обсуждение предпосылок научной разработки

  Материали VIІІ Международной научно-практической конференции психологов спорта «Рудиковские чтения», М., 2011. – С.18-21

  12

  Колосов А.Б.

  «Дух» взаимодействия в спортивной группе: потенциал и ресурс

  Мат.Всеросс.научн.конф. 21-22 октября 2011 г. Ч.2 /под общ.ред. А.С.Чернышева; Курск. гос.ун-т. – Курск, 2011. – С.76-82

  13

  Krasilenko, V. G., Nikolskyy, A. I., Nikolska, M. A., Lobodzinska, R. F.

  Multichannel     analog-to-digital converters based on current mirrors for the optical systems

  in Optoelectronic Materials and Devices VI, edited by Guang-Hua Duan, Proceedings of SPIE Vol. 8308 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 830827.

  14

  Krasilenko, V. G., Nikolskyy, A. I., Yatskovskaya, R. A., Yatskovsky, V. I.

  The concept models and implementations of multiport neural net associative memory for 2D patterns

  in Optical Pattern Recognition XXII, edited by David P. Casasent, Tien-Hsin Chao, Proceedings of SPIE Vol. 8055 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80550T.

  15

  Krasilenko, V. G., Nikolskyy, A. I., Krasilenko, O. V., Nikolska, M. A.

  Continuously logical complementary-dual equivalently analog-to-digital converters for the optical systems

  International Conference on Applications of Optics and Photonics, edited by Manuel F. Costa, Proceedings of SPIE Vol. 8001 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80013O.

  16

  Krasilenko, V. G., Ogorodnik, K. V., Nikolskyy, A. I., Dubchak, V. N.

     Family of optoelectronic photocurrent reconfigurable universal (or multifunctional) logical elements (OPR ULE) on the basis of continuous logic operations (CLO) and current mirrors (CM)

  in International Conference on Applications of Optics and Photonics, edited by Manuel F. Costa, Proceedings of SPIE Vol. 8001 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80012Q

   

  17

  Krasilenko, V., Lazarev, A., Grabovlyak, S.

  "Design and simulation of a multiport neural network heteroassociative memory for optical pattern recognitions"

  in Optical Pattern Recognition XXIII, edited by David P. Casasent, Tien-Hsin Chao, Proceedings of SPIE Vol. 8398 (SPIE, Bellingham, WA 2012) 83980N.

  18

  Krasilenko V.G., Nikolsky A.I., Lazarev A.A.

   

  Design and Simulation of Time-Pulse Coded Optoelectronic Neural Elements and Devices,

  Optoelectronic Devices Properties, Oleg Sergiyenko (Ed.), ISBN: 978-953-307-204-3, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/show/title/design-and-simulation-of-time-pulse-coded-optoelectronic-neural-elements-and-devices       (Chapter )

  19

  Sokhatsky F.M., Fryz I.V.

  Invertibility criterion of any

  composition of two multiary quasigroups

  Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae of Charles University, Prague, Czech Republic, ISSN 0010-2628 Printed Version, 1213-7243 Electronic Edition

  20

  Sokhatsky F.M., Krainichuk H.V.

  Solution of distributive-like quasigroup functional equations

  Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae of Charles University, Prague, Czech Republic, ISSN 0010-2628 Printed Version, 1213-7243 Electronic Edition

  21

  Крайнічук Г.В.

  Розв’язування функційних рівнянь типу (4;2) на квазігрупах

  Збірник публікацій «Дискретна математика та її застосування» Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова

  22

  Антонюк В.В.

  Мостова С. В.

  Про результати моніторингу фінансового стану ПАТ «МАЯК»

  Материали за VIII международна научна практична конференция» «Настоящи изследвания и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 2. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - с. 7-9./«Актуальные научные разработки – 2012»/ “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 января)- с. 7-9. (www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-2.pdf) - с. 7-9.

  23

  Антонюк В.В.

  Гурмач А.В.

  Оцінка виробничого потенціалу підприємства ПАТ «Верстатонормаль» м. Одеса

  Материали за VIII международна научна практична конференция» «Настоящи изследвания и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 7. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - с. 10-11./«Актуальные научные разработки – 2012»/ “Экономические науки”/10.Экономика предприятия (Болгария 17-25 января)- с. 10-11. (,http://www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-7.pdf) - с. 10-11.

  24

  Антонюк В.В.

  Ходжаєв Р. Г.

  Аналіз впливу факторів на продуктивності праці на підприємстві ТОВ «Вп - Надія – В»

  Materiály VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference «Vĕda a vznik – 2011/2012» (27.12.2011 - 05.01,2012) – Díl 4. Ekjnomické vĕdy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – stran 73-74 /«Наука и образование – 2011/2012» / “Экономические науки”/ 5.Управление трудовыми ресурсами (Чехия, 27.12.2011 - 05.01,2012), c.73-74.//http://rusnauka.com/Page_ru.htm

  25

  Антонюк В.В.

  Мештешуг Л. О.

  Формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади

  Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/3.Финансовые отношения (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.55-57 http://rusnauka.com/Page_ru.htm

  26

  Мештешуг Л. О. Антонюк В.В.

   

  Аналіз надходження доходів до бюджету районної ради

  Материали за VII международна научна практична конференция» «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 3. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-112 с. 17-18/ rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 декабря). – с. 17-18 (www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-3.pdf)с.17-19.

  27

  Антонюк В.В.

  Гулькевич Ю. Є.

  Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень

  Материали за VII международна научна практична конференция» «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декабря, 2011». Том 4. «Икономики» София “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-88 с. 15-16 / rusnauka.com/ «Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - С. 15-16 (www.ukrnauka.ru/PVMN/18-12-2011_A4_tom-4.pdf)

  28

  Гулькевич Ю. Є.

  Антонюк В.В.

   

  Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

  Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки (Польша, 07-15 декабря. 2011), с.17-20.

  29

  Антонюк В.В.

  Мостова С. В.

  Про результати моніторингу фінансового стану ПАТ «МАЯК»

  Материали за VIII международна научна практична конференция» «Настоящи изследвания и развитие, - 2012». 17-25-ти, януари 2012. Том 2. «Икономики» Со-фия “БялГРАД-БГ» ООД, 2012. - с. 7-9./«Актуальные научные разработки – 2012»/ “Экономические науки”/ 3.Финансовые отношения (Болгария 17-25 января)- с. 7-9. (www.ukrnauka.ru/ANR/20-01-2012_A4_tom-2.pdf) - с. 7-9.

  Горлівський регіональний інститут

   30

  Суліцький В.В.

  Совесть как категория руальной психологии: структурный анализ

  Материалы международной научно-практической конференции 26 мая 2012 года «Актуальные проблемы социальной психологии» - Волгоград, 2012. – С. 191 - 194

  31

  Суліцький В.В.

  Социально-психологическое портретирование

  Материалы 12 Зимней психологической школы факультета психологии СПбГУ 30.01. – 05.02. 2012 года. – СПб, 2012 – С. 64-69.

  32

  Суліцький В.В.

  Перспективы развития психологической службы ГПтС Украины

  Материалы международной научно-практической конференции «Психология 21 века» - СПб, 2012 – С. 304-307.

   33

  Суліцький В.В.

  Методика психологического портретирования

  Звітна конференція про результати наукових досліджень, які фінансуються урядом РФ, вітчизняними та іноземними фондами. - Російська Федерація, Санкт-Петербург, 06.02.2012 року. – т.4. – С. 154-161

  34

  Суліцький В.В.

  Структурный анализ в руальной психологии

  Сборник материалов ХІ Всероссийской научно-практической конференции 26-28 мая 2012 года. – Сочи, 2012. – т. 1. – С. 225-228

  35

  Сулицкий В.В.

  Психологическая аутопсия: методология исследования

  Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 21 мая 2012 года. – Саратов, 2012. – С. 121-125

   

  36

  Докашенко Г.П.

   

  Формування засад тоталітарної системи в освіті (на матеріалах Болгарії 1944-1948 рр.) / Г.П.Докашенко, І.О.Навка

  Повоєнний тоталітаризм (под ред. Владислава Масяржа). – Краков: академія Анджея Моджевского, 2011. – С.97-106.

  Дубенська філія

   37

  Постельжук О. П

  Партії та організації українських опортуністів міжвоєнної Польщі у фокусі сучасної зарубіжної історіографії

  Materiály VII mezinárodni vĕdecko – praktická konference «Zprávy vĕdecké ideje – 2011». – Dil 15. Historie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 72 stran

   38

  Постельжук О. П

  Українські угодницькі партії та організації Західної України ( 1919-1939 рр.) у Призмі радянської науки

  Materialy VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka ХХI powieka – 2011» Volume 11. Prawo. Historia.: Przemyśl. Nauka i studia – 88 str

  Карпатський інститут підприємництва

  39

  Криворученко С. В.

  Значимость и особенности логико-семантического анализа информативного пространства художественного текста

   

   

  Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: Москва, филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 24-26 листопада 2011 р. М.: МАКС

  Пресс, 2011. – С. 328

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  40

  Дмитренко Т.Т.

  З досвіду організації роботи Вищої народної школи в Кіровоградському інституті розвитку людини

  Інтеграційні процеси в освіті дорослих. Матеріали міжнародних програм 2011року в двох томах. Росія. С-Птб. «Політехніка-сервіс». 2011р. Т.2. стор.329-330

   41

  Кравченко О.В.

  Особенности формирования языковых компетенций в изучении английского языка в высших народных школах

  Интеграционные процессы в образовании взрослых. Материалы международных прорамм 2011г. в двух томах Росія С-Птб. «Политехника-сервис». 2011г. Т.2. стр. 330-332

  42

  Чубарова І.П.

  Особенности преподавания психологии слушателям высшей народной школы

  Там же. стр.332-337

   43

  Тадевосян А.Б.

  Проблема компьютерной грамотности и особенности ее формирования у пожилых людей

  Там же. стр.337-339

  44

  Гринюкова Р.А.

  Творческие основы обучения людей «3-го возраста»

  Там же. Стр. 314-319

  45

  Барно О.М., Дмитренко Т.Т., Кравченко О.А. та інші

  Программа повышения квалификации «Развитие обучающегося сообщества в регионе»

  Там же. Стр. 67-72

  46

  Нестеренко Ольга Сергеевна

  Направление усовершенствования оценки уровня финансовой устойчивости предприятия

  Журнал ЭПОС

  Московская академия экономики и права. Москва. 2011. Стр.96-105.

  47

  Панасенко Борис Валентинович

  Оптические покрытия для мультиплексоров в волоконно-оптических информационных системах

   

   

  Материалы ХІІ международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности» Институт прикладных исследований и технологий. С-Птб.2011. Стр.174-177.

  48

  К вопросу синтеза интерференционных покрытий

  Там же. Стр. 196-201.

   

  49

  Длинноволновый инфракрасный интерференционный фильтр в одноподложечном исполнении

   

  Там же. Стр.  317-320.

  50

  Чубарова І.П.

  Особенности преподавания психологии слушателям ВНШ

  Непрерывное образование: современные проблемы и перспективы развития. Матер. ХVІ научно-практ. конф. Россия. Липецк. 2011 г., Стр.124-131.

  Луцький інститут розвитку людини

   51

  Кузьмич Олена Іванівна

  Estimation of Switched System Given by Set of Nonlinear Control Systems (тези)

  Сonference materials

   52

  Пасічник В.Р.

  Wpliw rodziny na ksztaltowanie sprawnosci fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym

  T.2. – Piotrkow Trybunalski, 2011. – s. 123-128.

   53

  Гітун Н.І.

  Rodzina jako podstawowy objekt studiów i badania pedagogicznej działalności Antona Makarenka

  T.2. – Piotrkow Trybunalski, 2011. – s.145-149.

   54

  Ягенський А.В.

  Assessment of the quality of secondary ischemic stroke prevention in selected urban areas of Poland and Ukraine: the ASCEP Study results

  Eur Neurol. – 2011. – Vol.65. – P.323-331

   55

  Ягенський А.В.

  Predictive role of arterial hypertension and other risk factors after myocardial infarction: a prospective study

  Abstract book of 21th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, 2011 – P.a169

  Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

   56

  Сурядная Н.Н. Микитинец Г.И., Кармышев Ю.В., Бусел В.А.

  Распространение краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina (Linnaeus, 1761) в Запорожской области Украины.

  Современная герпетология. – Саратов, 2011. – Т. 11. – Вып. 1/2. – С. 83 – 85. (фахове)

   

   57

  Сурядна Н.М.

  Хромосомные абберации амфибий, как оценочный индикатор стабильности развития

   

  Тезисы V-го Съезда Герпетологического общества им. А. М. Никольского при Российской Академии наук «Итоги научных исследований и охрана биоразнообразия амфибий и рептилий Северной Евразии: проблемы и перспективы теории и практики» (25-28 сентября 2012 г.). - Минск (Беларусь)

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

   58

  Орлова О.В.

  Туризм як соціально-культурний феномен / Орлова О.В.

  Междун. научно-практ. конференция «Новейшие научные достижения». – Болгария,– 2012. – С.61–63

   59

  Пастухов О.В.

  Заявники та заінтересовані особи як учасники господарсько-процесуальних правовідносин щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення

  Польща, VII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні питання світової науки – 2011». – 2011. – С. 32-39.

   60

  Пастухов О.В.

  Підвідомчість українським та російським судам звернень заявників в сфері підприємництва з публічних та адміністративних спорів

  Болгарія, Міжнародна науково-практична конференція «Майбутні дослідження – 2011». – 2011. – С. 14-21. 

   61

  Пастухов О.В.

  Базові відмінності запобіжних заходів та заходів до збереження позову в контексті системо утворюючих критеріїв

  Чехія, Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки – 2011». – 2011. – С. 6-12.

   62

  Пастухов О.В.

  Європейський Суд з прав людини: найвища судова інстанція чи незалежний судовий контроль над державою?

  Болгарія, Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні студії» – 2011». – 2011. – С. 16-19. 

   63

  Іванов А.М., Панченко А.А.

  Роль стимулювання збуту і особистих продажів в маркетингових комунікаціях у сфері туризму

  Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції

  27 березня-05 квітня 2012 р.

  (Прага- 2012)

   64

  Іванов А.М., Фармагей О.І.

  Особливості та сучасне становище персонального продажу в Україні

  Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції

  27 березня-05 квітня 2012 р.

  (Прага- 2012)

   65

  Козак Н.І.

  Німецькі колоністи і колонії на півдні України / Козак Н.І.

  Материали за 7-а международна научна конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», - 2011. Том 17. История. Философия. Политика. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – 58- 63 с

   66

  Козак Н.І

  Історичні передумови появи німецьких прізвищ на півдні України / Козак Н.И., Олейникова Г.А.

  Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konference “Veda a vznik – 2011/2012”. - Dil 22. Filologicke vedy. Hudba a zivot: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 96 stran

   67

  Козак Н.І

  Засоби перекладу безеквівалентних термінів / Козак Н. І., Долгов В. С.

  Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji “Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2012” Volume 20. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 112 str.

   68

  Козак Н.І

  Особливості естетичної концепції А. В. Свінберна / Козак Н. І., Куракіна І. В., Короленко Д. І.

  Materialy VIII  Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencji “Naukowa przestrzen Europy – 2012” Volume 20. Filologiczne nauki.: Przemysl. Nauka I studia – 104 str

   69

  Козак Н.І

  Особливості естетичної концепції А. В. Свінберна / Козак Н. І., Куракіна І. В., Короленко Д. І.

  Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konference “Dny vedy – 2012”. - Dil 45. Filologicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 104 stran

   70

  Бужикова Р.І.

  Визначення, особливості та функції біблєїзмів

  Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konference “Dny vedy – 2012”. - Dil 47. Filologicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 112 stran

   71

  Селезньова І.В. (студент)

  Структура фразеологізмів та природа їх компонентів

  Materialy VIII mezinarodni vedecko – prakticka konference “Dny vedy – 2012”. - Dil 47. Filologicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – 112 stran

  Новокаховський гуманітарний інститут 

   72

  Чернявська Т.А.

  Особенности менеджмента в сфере транспортных услуг

  Польща, «Nauka i studia». Т.4, 2011. - с. 155-161

   73

   

  Шаверський С.Л.

  Методика викладання дисциплін приватного права у вищій школі 

  Польща, «Nauka i studia». Т.2, 2011. - с. 288-294

  Полтавський інститут економіки і права 

   74

  Рижик І.О.

  Тенденції сучасного розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні

  Материалы vІІ международной научно-практической конференции «Перспективне разработки науки и техники» – 2011». - Том.15. Экономические науки.: Пшемысль. Наука и студия. – С.45-48.

   75

  Сахно Т.В.

  Fluorescent analisis of politetrafluoroetehylene freated by irradiation neas the meltig

  Radiation Rhysics anol Cemisty.-  80 (2011) . - р. 522-528.

  США

   76

  Сахно Т.В. (у спіавт.)

  Experimental study and quantum-mechanical calculations of absorbance and fluorescence spectra of colloidal dispersion of CdS nanoparticles in solid solutions of fluorescent dyes in polymethylmethacrylate .

   

  242nd ACS National Meeting & Exposition August 28-September 1, 2011, Denver, Colorado. р.225.

   

  США

   77

  Сахно Т.В. (у спіавт.)

  Композиция [2-[2-[4-(диметиламино)фенил]этенил]-6-метил-4Н-пиран-4-илиден]нропандинитрила и кумариновых красителей в эпоксиполимере

  Вестник Карагандинского университета, Серия химия.- 2011.-№2(62).- с.43-52.

  фахове видання

   78

  Сахно Т.В. (у спіавт.)

  The quantum-chemical investigation of absorption centres of the coloured polytetrafluroethylene..

   

  13-th V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, which will be held 23.4 - 27.4 2012 in the L.N. Gumilyov National Eurasian Universtity in Astana, Kazakhstan

  Казахстан

   79

  Сахно Т.В. (у спіавт.)

  Computation of UV spectra of molecules with heterocyclic fragments –NH-, >C=O

  13-th V.A. Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry, which will be held 23.4 - 27.4 2012 in the L.N. Gumilyov National Eurasian Universtity in Astana, Kazakhstan

  Казахстан

   80

  Безпарточный М.Г.

  Формирование конкурентной среды развития торговых предприятий

  Вектор науки. Журнал. Серия: Экономика и управление. – Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 2011. – № 3 (6). – С. 5-8. фахове видання

   81

  Кучер О.

  студент

  Физическая реабилитация в подростковой гинекологии

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (26 апреля 2012 год, Минск).

   82

  Коркишка Н.

  студентка

  Физическая реабилитация при ДЦП

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (26 апреля 2012 год, Минск). 

   83

  Крайняя Н.

  студентка

  Адаптивная физкультура для детей с проблемами зрения

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (26 апреля 2012 год, Минск).

   84

  Корехова Л.

  студентка

  ЛфК при бронхитах у детей

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (26 апреля 2012 год, Минск).

   85

  Солопова Е.

  студентка

  Физическая реабилитация при неврите лицевого нерва

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (26 апреля 2012 год, Минск).

   86

  Павленко А.

  студент

  Физическая реабилитация при варикозной болезни

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (26 апреля 2012 год, Минск).

   87

  Корнутенко Т.Б. (студент)

  Инклюзивное образование в Украине: компетентностный поход

  Білорусь, електронний збірник тез доповідей міжнародної студентської конференції «Современные знания в жизнь» (квітень 2012, Мінськ)

   88

  Хмарук Т.Б. (студент)

  К проблеме социальной адаптации людей пожилого возраста

  Білорусь, електронний збірник тез доповідей міжнародної студентської конференції «Современные знания в жизнь» (квітень 2012, Мінськ)

  Рівненський  інститут

   89

  Олієвська М.Г.

  Региональные аспекты управления человеческим капиталом

  Ойкумена: Регионоведческие исследования. – Владивосток. – 2011. – № 4 (19). – С. 93-100.

   90

  Цимбалюк І.М.

  Социально-психологические проблемы адаптации

  Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе: Сб. трудов Междунар. наук.-практ. конф. – Саратов. – 2010. – С. 271-286.

   91

  Камінська О.В.

  Влияние самоотношения на адаптацию студенческой молодежи в малой группе

  Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе: Сб. трудов Междунар. наук.-практ. конф. – Саратов. – 2010. – С. 234-237.

  92

  Шевчук Н.Ф.

  Международный опыт внедрения стандартов качества социальных услуг для молодежи, как объекта социальной работы

  Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе: Сб. трудов Междунар. наук.-практ. конф. – Саратов. – 2010. – С. 256-268.

  93

  Камінська О.В.

  Вплив особливостей самоставлення особистості на успішність її соціалізації

  Wybrane problemy wychowania. – Krasnystaw, 2010. – Wydanie 1. – С. 153-163

   94

  Гон М.М.

  Судовий процес над Станіславом Штайґером: драма людини в контексті міжнаціональних взаємин

  Наше слово (Республіка Польща). – № 40. – 2 жовтня 2011 р. – С. 9.; № 42. – 16 жовтня 2011 р. – С. 9.

  95

  Ставицький О.О.

  Детермінанти формування та проявів гандикапізму

  Wybrane problemy wychowania. – Krasnystaw, 2010. – Wydanie 1. – С. 168–172.

  96

  Ставицька О.Г.

  Функціональні особливості використання методів арт-терапії у роботі психолога з дітьми та підлітками

  Wybrane problemy wychowania. – Krasnystaw, 2010. – Wydanie 1. – С. 189-196.

  97

  Борейчук І.О.

  Психологічна напруга як фактор проявів ксенофобії

  Wybrane problemy wychowania. – Krasnystaw, 2010. – Wydanie 1. – С. 229-238.

  98

  Пальчевська О.С.

  Фразеологічні одиниці у системі культурних кодів

  Слов’янская фразеология инхронии и диахронии. – Видавництво ГГУ им. Ф. Скорины. – Вип. 1. – Гомель, 2011. – С. 141-144.

  99

  Боровець М.А.

  Аспекты внешней политики Польши в разрезе мюнхенских событий

  Социально-гуманитарные и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мир»:  сборник материалов   VI Международной заочной научно-практической конференции (15 марта 2012 г.). – Краснодар, 2012. – С. 6-7.

  Хмельницький інститут соціальних технологій

   100

  Сметанський М.І.

  Образовательно-инновационные технологи: теория и практика (монографія)

  Воронеж: ВГПУ, 2012. – 289 с. Росія

   

   101

  Chajkowski Mychailo

  Doswiadczenie we wprowadzeniu inkluzywnego nauczania na uniwersytecie “Ukraina”

  Miesche innego we wspolczesnych naukach o wychowaniu / Inny wobec wyzwan wspolczesnego swiata. – Lodz, 2012. – S. 477-485 Польща

   102

  Smetanskij М.

  Ocena praci naucyzciela jako problem spoleczno-pedagogiczny

  Kułtura i wychowanie / WSP w Lodzi. – Lodz, 2011. – Nr 2. – S. 94–116. Польща

   103

  Smetanskij М.

  Charakterystyka wychowania jako procesu pedagogicznego

  Kułtura i wychowanie / WSP w Lodzi. – Lodz, 2011. – Nr 3. – 19 с. Польща

   104

  Белявський В.В.

  Реабилитационное влияние воды низкого поверхностного натяжения на функциональное состояние почек

  Аллергология и иммунология // Официальный орган аллергологов и иммунологов СНГ. – М. : Изд-во «Медицина–Здоровье», 2011. – Т. 12, № 1. – 2 с. Росія

   105

  Полюк С.П.

  Наслідки впливу відносної деривації

  София. «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – Том 19. Психология и социология. – 96 с. – С. 6-8. Болгарія

  Базова структура у м. Києві

  Інженерно-технологічний інститут

  Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   106

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.,

  Olteanu M.

  Electrochemical synthesis of chromium, molybdenum and tungsten boride fine powders from halide-oxide melts

  14th International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM-14, Abstract book, june 2-4, 2010, Bucharest, Romania, P. 104

   107

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electrodeposition of tungsten- molybdenum alloys from tungstate-molybdate melts

  Ibid, P. 104

   108

  Малышев В.В., Габ А.И., Грицай В.П.

  Электрохимические реакции в основе электроосаждения хрома из ионных расплавов

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавлен­ных и твердых электро­литов (с междуна­родным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпера­турной электрохимии». Нальчик, 2010, Т.1, С.219-221

   109

  Савчук А., Кочетова С., Малышев В.

  Кинетика и механизм электро­химического восстановления ионов рутения в низкотемпературных ион-органических расплавленных солях

  Там же, Т.1, А58, С.240-241

   110

  Кочетова С.А.,

  Савчук А.В.,

  Буряк Н.И.,

  Туманова Н.Х.,

  Малышев В.В

  Электроосаждение наноструктурных порошков золота из низкотемпературных ион-органических расплавов

  Там же, Т.2, С35, С. 223-224.

  111

  Malyshev V.V.,

  Kushkov H.B.,

  Gab A.I.

  Physicochemical Properties of Tungsten Carbide Powders Prepared from Ionic Melts

  Abstracts. International Conference “Catalysis for Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals” St.Petersburg,, Russia, June 28 – July 2, 2010. P. 122.

  112

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Guane-Escard M.

  VI-B Metal Electroreduction and Electroplating from Ionic Melts

  The Sadoway 60 Symposium. Proceedings of the Sadoway 60 Symposium. June 9-11, 2010. Massachusetts Institute of Technology Cambridge? Massachuttes, USA. P. 141.

  113

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electorochemical Synthesis of Zirconium Diboride Powders and Coatings from Ionic Melts

  Ibid, P. 142/

   114

  Малишев В.В.,

  Лукашенко Т.Ф.

  Экологически безопасные и ресурсосберигающие способы переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама – кобальт и экстракции вольфрама из вольфрамовых концентратов

  Экологическая химия. – 2010. – Т.19, №4. – С.243 – 249

   115

  Малышев В.В.,

  Габ А.И.

  Высокотемпературные гальванические покрытия молибдена, вольфрама и их карбидов из ионных расплавов.

  II. Физико-химические свойства

  Физико-химия поверхности и защита металлов. – 2012. – Т.48, №2. – С. 213 – 217.

   116

  Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Кушхов Х.Б.,

  Заблоцька О.І

  Электрохимические процессы в основе практической реализации электроосаждения молибдена из ионных расплавов

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпера­турной электрохимии». Нальчик 2010: Т.1, С.86-89

  Т.2, В16, С. 59-61.

   117

  Шахнин Д.Б., Малышев В.В., Войтушенко А.О.

  Электроосаждение молибдена из низкотемпературных ион-органических и неорганических электролитов

  Інститут соціальних технологій

   118

  Кокун О.М.

  Psychological and Psychophysiological “Price” Associated with Schoolteachers’ Occupation

  “Social Welfare Interdisciplinary Approach”, 2011, №2(1), 10 p

   119

  Особенности психофизиологической готовности будущих тренеров к профессиональной деятельности

  Материалы VІІ Международной научно-практической конференции психологов физической культуры и спорта “Рудиковские чтения”.  Москва, липень 2011р.

   120

  Социально-психологические особенности профессиональной направленности и компетентности будущих специалистов профессий типа “человек-человек”

  Актуальные проблемы прикладной социальной психологии: Тезисы международной заочной науч.-практ. конф. Санкт-Петербургский университет экономики, 2012.

   121

  Кольченко К.О. Кириленко В.Г

  Vocational competence formation for social work specialists

  Литва, Social weifare: interdisciplinary approach, 2011,  № 1,

   122

  Кольченко К.О., Козліковська Н.Ю.

  Development of students’ vocational competence in the frame of extracurricular activities

  “Social Welfare Interdisciplinary Approach”, 2012, №1(2), 7 p

   123

  Купрєєва О.І.

   

  Психологические особенности саморазвития студентов с ограниченными возможностями здоровья

  Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья». Санкт-Петербург 2011

   124

  Особенности психологического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья

  Материалы Международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование: методология, практика, технология» 20-22 июня 2011, МГППУ, г. Москва

  125

  Психологические особенности саморазвития студентов с ограниченными возможностями здоровья

  Материалы Международной научно-практической конференции „Актуальные проблемы психологической реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья”, г. Москва, 5-6 декабря 2011 г.

   126

  Лавриненко Д.Г.

   

  Соціально-психологічні особливості оцінювання мотивації навчальної діяльності як компонента професійної спрямованості студентів

  Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2012» - http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-112/social-law-and-special-educational-psychology-112/12086-112-901

  127

  Сердюк Л.З.

  The personal determinants of future professionals' internal motivation of studying

  “Social Welfare Interdisciplinary Approach”, 2012, №1(2), 8 p

   128

  Psychological well-being of future specialists in the integrated educational environment and the factors of its formation

  Social welfare. Interdisciplinary approach. Volume 2011 1(1). - P. 44 – 51.

  Факультет біомедичних технологій

  Кафедра екології

  129

  Кураева И. В., Злобина Е. С.

  Геохимические особенности распределения тяжелых металлов в природных водах урбанизированных территорий на примере г. Киева

  Материалы Международной научной конференции «Геохимия четвертичных отложений Беларуси», Минск, 2011, С.36-39

  130

  Кураева И.В., Яковенко А.В.

  Закономерности распределения кадмия и других тяжелых металлов в почвах техногенно загрязненных территорий на примере Побужского ферроникелевого комбината

  Материалы Международной научной конференции «Геохимия четвертичных отложений Беларуси», Минск, 2011, С.43-46

  131

  Кураева И. В., Войтюк Ю. Ю.

  Распределение и форм нахождения тяжелых металлов в почвах под влиянием комбинатов черной металлургии г. Мариуполя

  Материалы Международной научной конференции «Геохимия четвертичных отложений Беларуси», Минск, 2011, С.39-43

   

  Перелік статей співробітників Університету «Україна» у міжнародних виданнях за ІІ півріччя 2011 року

  № з/п

  П.І.Б.

  Назва публікації

  Назва друкованого видання, видавництво,  рік видання, кількість сторінок

  1

  Chwojnicki K., Wierucki L., I. Sichkaruk, N. Sydor, W.M. Nyka, B. Wyrzykowski, T. Zdrojewski

  Assessment of the Quality of Secondary Ischemic Stroke Prevention in Selected Urban Areas of Poland and Ukraine: the ASCEP Study Results

  Eur Neurol. – 2011. – Vol.65. – P.323-331.

  2

  Cocun О.М.

  Psychological and Psychophysiological Price Associated with Schoolteacher’s Occupation

  Scientific journal 'Social Welfare'.  Interdisciplinary  Approach. – Volume 2011 №1 (2). – Р. 54-65. Siauliai University, Lithuania.

  3

  Cuzmich O.I.

  Estimation of Switched System Given by Set of Nonlinear Control

  Сonference materials IEEE-2011 International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA’11). – P. 96-98.

  4

  Klochko V.V., Ostapchuk A.M., Chugunova K.O., Avdeeva L.V.

  Determination and Identification of Pseudomonas Batumici Culture Medium Compounds by LC/MS

  Sepsis, 2011. – v. 4. – P. 114.

  5

  Kolchenko K., Kyrylenko V.

  Vocational Competence Formation for Social Work Specialists

  Scientific journal 'Social Welfare'.  Interdisciplinary  Approach. – Volume 2011 №1 (1). – Р. 28-34. Siauliai University, Lithuania.

  6

  Kolosov A.B.

  Appearance of the 'Spirit' in Atheletic-team Interaction

  Abstracts of 13th European Congress of Sport Psychology. 11-17.07.2011. Madeira. Portugal. – P. 521.

  7

  Kovalenko P.L., Chen, J., Gallo K.A.

  ABSTRACTS: MLK3 Signaling Stimulates Intestinal Mucosal Healing

  Digestive Disease Week meeting, 2011, Chicago, IL. – Р. 59-61.

  8

  Kovalenko P.L., Clinton S.K., Fleet J.C.

  Vitamin D Induced Changes in the Gene Expression Profile of the RWPE1 Human Prostate Epithelial Cell Line Relevant to Cancer Prevention

  Experimental Biology Meeting, 2011. Washington, DC. – Р. 73-75.

  9

  Kovalenko P.L., Zhentao Z., Yu J., Clinton SK., Fleet JC.

  Dietary Vitamin D and Vitamin D Receptor Level Modulate Testosterone Regulated Epithelial Cell Proliferation and Apoptosis in the Prostate. 2011. Cancer Prevention Research, Aug 11, 2011; 4: 1617-1625

  Published Online First August 11, 2011. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836023/

  10

  Krasilenko V.G., Nikolsky A.I., Lazarev A.A.

  Design and Simulation of Time-Pulse Coded Optoelectronic Neural Elements and Devices, Optoelectronic Devices Properties

  InTech, ISBN: 978-953-307-204-3, http://www.intechopen.com/show/title/design-and-simulation-of-time-pulse-coded-optoelectronic-neural-elements-and-devices.

  11

  Krasilenko V.G., Nikolskyy A.I., Krasilenko O.V.

  Continuously Logical Complementary-dual Equivalently Analog-to-digital Converters for the Optical Systems

  Proceedings of SPIE Vol. 8001, 80013O (2011).

  12

  Krasilenko V.G., Nikolskyy A.I., Krasilenko O.V., Nikolska M.A.

  Continuously Logical Complementary-dual Equivalently Analog-to-digital Converters for the Optical Systems

  International Conference on Applications of Optics and Photonics, edited by Manuel F. Costa, Proceedings of SPIE Vol. 8001 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80013O.

  13

  Krasilenko V.G., Nikolskyy A.I., Nikolska M.A.

  Multichannel Analog to Digital Converters based on Current Mirrors for the Optical Systems

  Proceedings of SPIE Vol. 8308, 830827 (2011).

  14

  Krasilenko V.G., Nikolskyy A.I., Nikolska M.A., Lobodzinska R.F.

  Multichannel Analog to Digital Converters based on Current Mirrors for the Optical Systems

  Optoelectronic Materials and Devices VI, edited by Guang-Hua Duan, Proceedings of SPIE Vol. 8308 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 830827.

  15

  Krasilenko V.G., Nikolskyy A.I., Yatskovskaya R.A.

  The Concept Models and Implementations of Multiport Neural Net Associative Memory for 2D Patterns

  Proceedings of SPIE Vol. 8055, 80550T (2011).

  16

  Krasilenko V.G., Nikolskyy A.I., Yatskovskaya R.A., Yatskovsky V.I.

  The Concept Models and Implementations of Multiport Neural net Associative Memory for 2D Patterns

  Optical Pattern Recognition XXII, edited by David P. Casasent, Tien-Hsin Chao, Proceedings of SPIE Vol. 8055 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80550T.

  17

  Krasilenko V.G., Ogorodnik K.V., Nikolskyy A.I.

  Family of Optoelectronic Photocurrent Reconfigurable Universal (or Multifunctional) Logical Elements (OPR ULE) on the Basis of Continuous Logic Operations (CLO) and Current Mirrors (CM)

  Proceedings of SPIE Vol. 8001, 80012Q (2011).

  18

  Krasilenko V.G., Ogorodnik K.V., Nikolskyy A.I., Dubchak V.N.

  Family of Optoelectronic Photocurrent Reconfigurable Universal (or Multifunctional) Logical Elements (OPR ULE) on the Basis of Continuous Logic Operations (CLO) and Current Mirrors (CM)

  International Conference on Applications of Optics and Photonics, edited by Manuel F. Costa, Proceedings of SPIE Vol. 8001 (SPIE, Bellingham, WA 2011) 80012Q.

  19

  OnischenkoV.O., Soloviev V.V., Chernenko L.O., Malyshev V.V., Bondus S.M.

  Ecologically Save and Resource-Saving Methods for Recycling Waste Tungsten, Niobium Carbide – Cobalt Cermets and Extraction of Tungsten and Niobium Concentrates

  Das Internationale Symposium “Euro-eco Hannover 2011. Okologische, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung”. – Hannover,  Germany, 2011. – P. 59-60.

  20

  Romanczenko Inna

  Instytucyjny repozytarium - jeden ze składników informacyjno-edukacyjnej przestrzeni studentów ze specjalnymi potrzebami

  Współczesne problemy i obszary badań pedagogiki specjalnej: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Tarnowie, 27 października 2011 r.) / organizowana przez Małopolska Szkołę Wyźsza w Brzesku Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie ul. Mościckiego 27. – Електрон. дан.  Тарнов, 2011.

  21

  Serdiuk L.Z.

  Psychological Well-Being of Future Specialists in the Integrated Educational Environment and the Actors of Its Formation

  Scientific journal «Social Welfare».  Interdisciplinary  Approach. Volume 2011 №1 (1). Р. 44-51. Siauliai University, Lithuania.

  22

  Sichkaruk I., Sydor N., Dukhnevych L.

  Predictive Role of Arterial Hypertension and other Risk Factors after Myocardial Infarction: a Prospective Study

  Abstract book of 21th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, 2011. – P. 169.

  23

  Sokhatsky F.M., Fryz I.V.

  Invertibility Criterion of any Composition of two Multiary Quasigroups

  Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae of Charles University, Prague, Czech Republic, ISSN 0010-2628 Printed Version, 1213-7243 Electronic Edition.

  24

  Sokhatsky F.M., Krainichuk H.V.

  About Classification of Generalized Functional Equations on Quasigroups

  Booklet of Abstracts. − The International Mathematical Conference on Quasigroups and Loops “Loops’11”, Trest, Czech Republic, July 21-27, 2011. – P.17-18

  25

  Suhno T.V. (and others)

  Color and Fluorescence of Polytetrafluoroethylene Treated by C-irradiation near the Melting Point

  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms Volume 269, Issue 21, 1 November 2011. – P. 2600-2604.

  26

  Suhno T.V. (and others)

  Experimental Study and Quantum-mechanical Calculations of Absorbance and Fluorescence Spectra of Colloidal Dispersion of CdS Nanoparticles in Solid Solutions of Fluorescent Dyes in Polymethylmethacrylate

  242nd ACS National Meeting & Exposition August 28-September 1, 2011, Denver, Colorado. – P. 225.

  27

  Wertij Żanna

  Stosowanie biblioterapeutycznej działalności w bibliotekach dla dzieci, wobec czytelników ze specjalnymi potrzebami

  Współczesne problemy i obszary badań pedagogiki specjalnej: Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Tarnowie, 27 października 2011 r.) / organizowana przez Małopolska Szkołę Wyźsza w Brzesku Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie ul. Mościckiego 27. – Електрон. дан.  Тарнов, 2011.

  28

  Yagenskiy A.V.

  Assessment of the Quality of Secondary Ischemic Stroke Prevention in Selected Urban Areas of Poland and Ukraine: the ASCEP Study Results

  Eur Neurol. – 2011. – Vol.65. – P. 323-331.

  29

  Yagenskiy A.V.

  Predictive Role of Arterial Hypertension and Other Risk Factors after Myocardial Infarction: a Prospective Study

  Abstract book of 21th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Prevention, Milan, 2011. – P. 169.

  30

  Zelena L., Kovalenko N.

  Study of Intraspecies Variability of Lactobacillus Species

  Sepsis. – 2011. – vol. 4(1). – P. 145.

  31

  Антонюк В.В., Гулькевич Ю.Є.

  Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування інвестиційних рішень

  Материали за VII международна научна практична конференция» «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 4. «Икономики» София “БялГРАД-БГ» ООД, 2011 – С. 15-16 / rusnauka.com/ «Перспективные вопросы мировой науки – 2011» “Экономические науки”/ 4.Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. - С. 15-16.

  32

  Антонюк В.В., Гурмач А.В.

  Оцінка виробничого потенціалу підприємства ПАТ «ВЕРСТАТОНОРМАЛЬ» м. ОДЕСА

   «Икономики» София “БялГРАД-БГ» ООД, Актуальные научные разработки / “Экономические науки”/10. Экономика предприятия. – С. 54-56.

  33

  Антонюк В.В., Мештешуг Л.О.

  Формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади

  Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/3.Финансовые отношения (Польша, 07-15.12. 2011). – С. 55-57.

  34

  Антонюк В.В., Мостова С. В.

  Про результати моніторингу фінансового стану ПАТ «МАЯК»

  «Икономики» София «БялГРАД-БГ» ООД /«Актуальные научные разработки »/ “Экономические науки”/ 3. Финансовые отношения. – С. 52-54.

  35

  Белявский В.В.

  Реабилитационное влияние воды низкого поверхностного натяжения на функциональное состояние почек

  Аллергология и иммунология // Официальный орган аллергологов и иммунологов СНГ. – М.: Изд-во «Медицина-Здоровье», 2011. – Т. 12, № 1. – 2 с.

  36

  Бундак Е.А.

  Влияние польского восстания на смену помещичьего землевладения на Волыни

  Государственная власть и крестьянство в XIX - начале XXI века: сборник статей / науч. ред. А. И. Шевельков. – Коломна: Московский государственный областной социально-гуманитарный институт, 2011. – С. 15-22.

  37

  Гітун Н.І.

  Rodzina jako podstawowy objekt studiów i badania pedagogicznej działalności Antona Makarenka

  T.2. – Piotrkow Trybunalski, 2011. – s.145-149.

  38

  Гон  М.М.

  Судовий процес над Станіславом Штайґером: драма людини в контексті міжнаціональних взаємин

  Наше слово (Республіка Польща). – № 40. – 2 жовтня 2011 р. - № 42. – С. 9-13.

  39

  Гринюкова Р.А.

  Проблеми викладання іноземної мови в університетах третього віку

  «Неделя образования взрослых – 2011» Акция ЮНЕСКО. 3-й  м/н Форум Высших народных школ / Сборник материалов. С-Птб. – Боровичи - Кировоград 2011. – 6 с.

  40

  Гулькевич Ю. Є.

  Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

  «Икономики» София «БялГРАД-БГ» ООД, rusnauka.com/«Перспективные вопросы мировой науки «Экономические науки»/  4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки. – С. 42-44.

  41

  Гулькевич Ю.Є., Антонюк В.В.

  Інформаційна підтримка оцінки інформаційної привабливості підприємств

  Materialy VIІ Mędzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji « Wyksztalcenie I nauka bez graniz - 2011» (07 – 15 grudnia 2011 roku). Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka I studia. – 112 str./ rusnauka.com/ ««Наука и образование без границ – 2011» / “Экономические науки”/ 4. Инвестиционная деятельность и фондовые рынки (Польша, 07-15 декабря, 2011). – С. 17-20.

  42

  Дем’янюк О. Й.

  Пошук українсько-польського компромісу в антибільшовицькій боротьбі 1919–1920 рр.

  Człowiek w Europie. Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku / redakcja naukowa M. Franz i M. Kardas. – Toruń : W-wo Adam Marszałek, 2011. – S. 145-154.

  43

  Дмитренко Т.Т.

  Из опыта организации работы Высшей народной школы Кировоградского института развития человека «Украина»

  «Неделя образования взрослых - 2011» Акция ЮНЕСКО. З-й международний Форум Высших народных школ / Сб.мат. – С-Птб.-Боровичи-Кировоград, 10.2011. – 3 с.

  44

  Злобина Е.С.

  Геохимия подземных вод г. Киева и окресностей

  Доклады V Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодые - наукам о Земле». – М. – С. 137.

  45

  Злобина Е.С.

  Геохимия микроэлементов в подземных водах юрского водоносного горизонта г. Киева

  Доклады Х Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле», Москва, РГГРУ, 12-15 апреля 2011. – Т.3. – С. 81.

  46

  Іванов А.М.

  Проблеми управління рекреаційно-туристичними територіальними ресурсами

  VII Міжнародна науково-практична конференція [«Настоящи сзследвания и развитие - 2011»], (София: Баял ГРАД-БГ ООД, 17-25-ти януаои, 2011). / Икономики. Том 4. – С. 46-50.

  47

  Іванов А.М.

  Проблеми державного управління туристичною сферою України

  VII Mezinarodni vedecko-prakticka konference [«Moderni vymozenosti vedy-2011»], (Praha: «Publishing House Education and Science s.r.o», 27.01.11-05.02.2011) / Ekonomicke vedy. – Dil 3. – S. 59-63.

  48

  Каминская О.В.

  Влияние самоотношения на адаптацию студенческой молодежи в малой группе

  Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе: Сб. трудов Междунар. наук.-практ. конф. – Саратов. –  2011. – С. 234-237.

  49

  Камінська О.В.

  Вплив особливостей самоставлення особистості на успішність її соціалізації

  Wybrane problemy wychowania. – Krasnystaw, 2011. – Wydanie 1. – S. 153-163.

  50

  Колосов А.Б.

  Представления о «духе» спортивной команды

  Актуальные проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы: Мат. всерос. науч.-практ. конф. 19-21.05.11 р. – Ярославль, 2011. – С. 215-218.

  51

  Колосов А.Б.

  Психологический ресурс спортсмена: обсуждение предпосылок научной разработки

  Материалы VIІІ Международной научно-практической конференции психологов спорта «Рудиковские чтения». – М., 2011. – С. 18-21.

  52

  Колосов А.Б.

  «Дух» взаимодействия в спортивной группе: потенциал и ресурс

  Мат. Всеросс. научн. конф. 21-22 октября 2011 г. – Ч.2 /под общ. ред. А. С.Чернышева. – Курск. гос. ун-т. – Курск, 2011. – С. 76-82.

  53

  Кравченко О.В.

  Особенности формирования языковых компетенций у людей третьего возраста

  «Неделя образования взрослых- 2011». Акция ЮНЕСКО. 3-й м/н Форум Высших народных школ Сборник материалов. – С-Птб – Боровичи – Кировоград, 2011. – 6 с.

  54

  Криворученко С.В.

  Значимость и особенности логико-семантического анализа информативного пространства художественного текста

  Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: Москва, филологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. – М.: МАКС Пресс, 2011. – С. 328-332.

  55

  Криворученко С.В.

  Значимость и особенности информ-семантического анализа информативного пространства художественного текста

  Материалы V Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова: Москва, филолог. факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: МАКС Пресс, 2011. – С. 328-332.

  56

  Кураева И.В., Войтюк Ю.Ю.

  Распределение и форм нахождения тяжелых металлов в почвах под влиянием комбинатов черной металлургии г. Мариуполя

  Материалы Международной научной конференции «Геохимия четвертичных отложений Беларуси», Минск, 2011. – С. 39-43.

  57

  Кураева И.В., Злобина Е.С.

  Геохимические особенности распределения тяжелых металлов в природных водах урбанизированных территорий на примере г. Киева

  Материалы Международной научной конференции «Геохимия четвертичных отложений Беларуси», Минск, 2011. – С. 36-39.

  58

  Кураева И.В., Яковенко А.В.

  Закономерности распределения кадмия и других тяжелых металлов в почвах техногенно загрязненных територий на примере Побужского ферроникелевого комбината

  Материалы Международной научной конференции «Геохимия четвертичных отложений Беларуси», Минск, 2011. – С. 43-46.

  59

  Мештешуг Л.О., Антонюк В.В.

  Аналіз надходження доходів до бюджету районної ради

  Материали за VII международна научна практична конференция» «Бъдещето въпроси от света на науката – 2011». 17-25 декамври, 2011». Том 3. «Икономики» София “БялГРАД-БГ» ООД, 2011-112 с. 17-18/ «Перспективные вопросы мировой науки – 2011» / “Экономические науки”/ 3. Финансовые отношения (Болгария 17-25.12.2011). – С. 17-18.

  60

  Нестеренко О.С.

  Направление усовершенствования оценки уровня финансовой устойчивости предприятия

  Журнал ЭПОС. Московская академия  экономики и права. - №12. – 2011. – 10  с.

  61

  Олієвська М.Г.

  Региональные аспекты управления человеческим капиталом

  Ойкумена: Регионоведческие исследования. – Владивосток. – 2011. - № 4 (19). – С. 93-100.

  62

  Пальчевська О.С.

  Фразеологічні одиниці у системі культурних кодів

  Слов’янская фразеология инхронии и диахронии. – Вид-во ГГУ им. Ф.Скорины. – Вип. 1. – Гомель, 2011. – С. 47-52.

  63

  Панасенко Б.В.

  Оптические покрытия для мультиплексоров в волоконно-оптических информационных системах

  Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности. – 4 с.

  64

  Панасенко Б.В.

  Длинноволновой инфракрасный интерференционный фильтр в одноподложечном исполнении

  ХІІ Международная научно-практическая конференция 8-10.12.2011. – 4 с.

  65

  Панасенко Б.В.

  К вопросу синтеза интерференционных покрытий

  Институт прикладных исследований и технологий. Институт оптики атмосферы СО РАН Санкт-Петербург. – 6 с.

  66

  Пасічник В.Р.

  Wpliw rodziny na ksztaltowanie sprawnosci fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym

  T.2. – Piotrkow Trybunalski, 2011. – s. 123-128.

  67

  Пастухов О.В.

  Заявники та заінтересовані особи як учасники господарсько-процесуальних правовідносин щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення

  Польща, VII Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні питання світової науки – 2011». – 2011. – С. 32-39.

  68

  Пастухов О.В.

  Підвідомчість українським та російським судам звернень заявників у сфері підприємництва з публічних та адміністративних спорів

  Болгарія, Міжнародна науково-практична конференція «Майбутні дослідження – 2011». – 2011. – С. 14-21.

  69

  Пастухов О.В.

  Базові відмінності запобіжних заходів та заходів до збереження позову в контексті системоутворюючих критеріїв

  Чехія, Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки – 2011». – 2011. – С. 6-12.

  70

  Петракова Т.И., Олейник С.Б., Чернилевский Д.В.

  Ментальность социума на основе философии совместимости и интеграции образования

  М: ИРОТ Инновационная деятельность в образовании // Материалы V Международной научно-практической конференции. – Часть 1, 2011. – С. 380-389.

  71

  Постельжук О.П.

  Українські угодовські партії та організації Західної України (1919–1939 рр.) у призмі радянської науки

  Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2011» (07–15 maja 2011 roku). Volume 11. Prawo. Historia.: Przemyśl. Nauka I studia, 2011. – S. 65-70.

  72

  Постельжук О.П.

  Партії та організації українських опортуністів міжвоєнної Польщі у фокусі сучасної зарубіжної історіографії

  Матеріали за VII Международна научна практична конференція „Новини на научния прогрес”, 2011. – Т. 4. Закон. История. Философия. Политика. – София: „Бял ГРАД-БГ” ООД, 2011. – С. 57-63.

  73

  Сахно Т.В. (у співавторстві)

  Композиція [2-[2-[4-(диметиламино)фенил]этенил]-6-метил-4Н-пиран-4-илиден]нропандинитрила и кумариновых красителей в эпоксиполимере

  Вестник Карагандинского университета, Серия химия. – 2011. - №2(62). – С. 43-52.

  74

  Сметанський М.І.

  Charakterystyka wychowania jako procesu pedagogicznego // Kułtura i wychowanie

  WSP w Lodzi, 2011. – 19 с.

  75

  Стиценко О.В., Калакура М.М.

  Вплив ксампану на якість м'ясних продуктів

  Ключевые проблемы современной науки – 2011 : Тези доповіді на VII Международной научно-практической конференции. – София, 2011. – С. 21-24.

  76

  Столяренко Е.В., Столяренко О.В., Чернилевский Д.В.

  Проектная активность преподавателя в формировании духовно-моральной культуры человека XXI столетия

  М.: МАНПО Европа и современная Россия. Интегративная функция педагогической науки в едином образовательном пространстве: Материалы VIII Международной научной конференции, Хельсинки, 2011. – С. 62-69.

  77

  Столяренко Е.В., Столяренко О.В., Чернилевский Д.В.

  Педагогическое наследие В.А Сластенина: развитие идей творческой деятельности и проектной активности в процессе духовно-нравственного воспитания

  М.: МАНПО Педагогическое образование: вызовы XXI века: Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной памяти выдающегося российского ученого-педагога Виталия Александровича Сластенина. – Москва, 2011. – Ч 1. – С. 102-109.

  78

  Столяренко О.В., Чернілевський Д.В.

  Методология воспитания толерантности, ценностного отношения к человеку на основе духовного развития личности

  М: ИРОТ Инновационная деятельность в образовании // Материалы V Международной научно-практической конференции, 2011. – С. 354-360.

  79

  Сурядная Н.Н.

  Хромосомные абберации амфибий как оценочный индикатор стабильности развития

  Итоги научных исследований и охрана биоразнообразия амфибий и рептилий Северной Евразии: проблемы и перспективы теории и практики. – Конф. Мінськ, 2011. – С. 38-36.

  80

  Сурядная Н.Н., Микитинец Г.И., Кармышев Ю.В., Бусел В.А

  Распространение краснобрюхой жерлянки (Bombina bombina (Linnaeus, 1761)) в Запорожской области Украины

  Современная герпетология. – Саратов, 2011. – Т. 11. – Вып. 1/2. – С. 42-49.

  81

  Тадевосян А.Б.

  Методические рекомендации для изучения компьютерной грамотности людей третьего возраста

  «Неделя образования взрослых – 2011» Акция ЮНЕСКО. 3-й м/н Форум Высших народных школ / Сборник материалов. – С-Птб. – Боровичи – Кировоград,  2011. – 5 с.

  82

  Товканець Г.В.

  Rol pedagogichnoi nayki

  Sbornik z meznarodni konferenze TVV 2011. – С. 42-44.

  83

  Цимбалюк И.М.

  Социально-психологические проблемы адаптации

  Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе: Сб. трудов Междунар. наук.-практ. конф. – Саратов, 2011. – C. 271-286.

  84

  Чайковський М.Є.

  Doswiadczenie we wprowadzeniu inkluzywnego nauczania na uniwersytecie “Ukraina”

  Польща, 2011, Лодзь, ВШП. – С. 32-39.

  85

  Черненко О. В.

  Проблема определения предмета макроэкономического исследования

  Журнал ЭПОС. – М.: Московская академия экономики и права. – 06.2011. – 8 с.

  86

  Чернилевский Д.В.

  Учебно-воспитательная среда и моральность личности в XXI веке

  М.: МАНПО / Профессионализм педагога: компетентностный подход в образовании // Научные труды  Международной научно-практической конференции, 2011. – С. 667-672.

  87

  Чернилевский Д.В., Сиранчук Н.З.

  Комплексный подход к организации духовно-нравственного воспитания в современных условиях

  М.: МАНПО / Профессионализм педагога: компетентностный подход в образовании // Научные труды  Международной научно-практической конференции, 2011. – С. 672-676.

  88

  Чернілевський Д.В.

  Педагогика высшей школы: учебное пособие для вузов

  М.: Машиностроение, 2011. – 454 с.

  89

  Чубарова И.П.

  Особенности преподавания психологии слушателям Высшей народной школы

  // Непрерывное образование: современные проблемы и перспективы развития : Материалы ХУ1 Всероссийской научно-практической конференции. Липецк, 2011. – 8 с.

  90

  Шевчук Н.Ф.

  Международный опыт внедрения стандартов качества социальных услуг для молодежи как объекта социальной работы

  Социально-психологическая адаптация личности в изменяющемся обществе : Сб. трудов Междунар. наук.-практ. конф. – Саратов, 2011. – С. 256-268.

   

  Довідка про публікації у міжнародних виданнях співробітників і студентів

  Університету «Україна» у 2010-2011 навчальному році

  № з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид друкованої праці (монографія, підручник, посібник, стаття, тези)

  Країна видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, якщо є гриф - № та дата його присвоєння

  Білоцерківський інститут економіки та управління

  1

  Борщовецкая В.Д.

  Внедрение информационных компьютерных технологий в практику обучения иностранному языку в техническом вузе

  Москва: Ун-т Ломоносова, Сборник статей. - № 4. - 2010.- С. 141-146 (фахове видання)

  Вінницький соціально-економічний інститут

  2

  Красиленко В.Г., Нікольський О.І., Лазарєв О.О.

  Optoelectronic Devices and Properties (ISBN 978-953-307-204-3) Design and simulation of time pulse coded optoelectronic neural elements and devices

  2011

  Горлівський регіональний інститут

  3

  Бурлакова М.В.

  Как достичь эффективности инвестиций

  Москва: Экономика, 2010. – 344 с.

  4

  Глазиріна В.М.

  Проблемы социальной политики в постсоветском образовательном пространстве (Стаття)

  Ж-л «Педагогика» (Москва). - № 2, 2011. - 12 с.

  5

  Докашенко Г.П.

  Кадровые проблемы школьного образования послевоенной Болгарии (Стаття)

  Болгарія, Софія, 2010. – С. 235-249

  6

  Докашенко Г.П.

  Міфи та реалії українсько-болгарських освітніх зв’язків (Стаття)

  Болгарія, Софія, 2010. – Проблеми слов’янознавства. – № 12. - С. 28-42

  7

  Докашенко Г.П.

  Організаційно-структурні зміни в шкільному просторі Болгарії (20-60 роки ХХ сторіччя) (Стаття)

  Болгарія, Софія, 2010. – Дріновський збірник. – № 4. - С. 57-65

  8

  Докашенко Г.П.

  Тоталітарна держава і школа (на матеріалах СРСР і Болгарії) (Стаття)

  Болгарія. - Грані історії. Вип. № 3, 2011. - с. 111-123

  9

  Докашенко Г.П.

  Історія одного освітнього закону (Стаття)

  Болгарія. - Пам’ять століть, 2011. - № 10. - с. 143-146

  10

  Любченко І.В.

  Особливості поверхневої дифузії у напівпровідниках (Стаття)

  Болгарія, Софія, 2010. – С. 69-71

  11

  Суліцький В.В.

  Особенности работы пенитенциарного психолога с ВИЧ-позитивными осужденными (Стаття)

  Російська Федерація, Казань: КГУ, 2011. - С. 176-184

  12

  Суліцький В.В.

  Психологическая аутопсия по уголовным делам за умышленные убийства (Стаття)

  Російська Федерація, Саратов: СГПУ, 2011. - С. 211-217

  13

  Суліцький В.В.

  Совесть как категория руальной психологии (Стаття)

  Російська Федерація, Сочи: СИКХиТ, 2011. - С. 195-203

  14

  Уколов О.І.

  Особливості поверхневої дифузії у напівпровідниках (Стаття)

  Болгарія, Софія, 2010. – С. 69-71

  15

  Уколова Ю.В.

  Особливості поверхневої дифузії у напівпровідниках (Стаття)

  Болгарія, Софія, 2010. – С. 69-71

  16

  Ямкова І.М.

  Особенности банкротства граждан-предпринимателей в Украине (Стаття)

  Курск, 2011. – С. 236-240

  Карпатський інститут підприємництва

  17

  Мушинка М.І.

  Narodnostna mensina pred zanikom? STATISTSCKY PREHL’AD RUSINSKO-UKRAJINSKYCH JBCI NA SLOVENSKU V ROKOCH (1773) 1881 – 2001 – (Монографія)

  Spolocnost’ pre vyskum a rozvoj minoritnych skupin – Minoritas Asociacia ukrajinistov Slovenska Presovska univerzita v Presove Centrum antropologickych vyskumov Presov, 2011

  18

  Мушинка М.І.

  Русини – українці – одна національність – (Монографія)

  Spolocnost’ pre vyskum a rozvoj minoritnych skupin – Minoritas Asociacia ukrajinistov Slovenska Presovska univerzita v Presove Centrum antropologickych vyskumov Presov, 2011

  Кіровоградський інститут розвитку людини

  19

  Барно Олександр Миколайович

   

  Росія. Міжнародна науково-практична конференція. Московська академія економіки і права

  20

  Дергачов Олександр Васильович

  «Влияние транснациональных процессов на экономико – политическую глобализацию мира» (Стаття)

  Росія. Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики и международных отношений», Санкт-Петербург, березень 2011. Фахове видання Росії

  21

  Кравченко Олена Вікторівна

  Мотивація студентів ВНЗ до вивчення іноземної мови

  Росія. Тиждень права та економіки Республіки Україна. - Московська академія економіки і права. 22-30.03.2011 р.

  22

  Мороз Станіслав Станіславович

  Статус неповнолітнього в цивільному праві

  Росія. Тиждень права та економіки Республіки Україна. Московська академія економіки і права. 22-30.03.2011р.

  Луцький інститут розвитку людини

  23

  Gorodniak I.

  Analiza sociologiczna wyobrazen mlodziezy na temat sukcesu zyciowego

  (Mlodzi w spoleczenstwie zmiany studia polsko-ukrainskie) [w: ] Ks. dr. Socjologii Maria Sroczunska, dr. Hab. Jurij Paczkowski (pod. red.) – Kielce, 2010. – S. 175-184

  24

  Гусак А.П.

  Напрямки ресоціалізації неповнолітніх злочинців, що засуджені за насильницькі злочини, в умовах позбавлення волі (Стаття)

  Wspolczesne strategie I wyzwania edukacyjne / Pabstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Chelmskie Towarzystwo Naukowe 2010. - 8 с.

  25

  Кравчук О.Я.

  Особливості здійснення малої підприємницької діяльності / «Асtualni vymozenosti - 2010» (Тези)

  Прага: ПБ «Освіта і наука», 2010. – С. 96

  26

  Кузьмич Олена Іванівна

  Estimation of Switched System Given by Set of Nonlinear Control Systems (Тези)

  Сonference materials. IEEE-2011 International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA’11). - p 96-98

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  27

  Армантраут О.В. (студент), Пантелеєв В.Д.

  Актуальні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні та перспективні напрями їх вирішення

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 59-63

  28

  Бочковська О.А. (студент), Маркіна Л.Ю.

  Дослідження аналізу і аудиту грошових коштів

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 16-20

  29

  В’юн В.Г., Іванов А.М.

  Методика визначення рекреаційного навантаження на охоронні території (Тези)

  Болгарія, 6 міжнародна науково-практична конференція «Образование и наука 21 век - 2010», 17-25-ти октомври, 2010. - София: «Баял Град-Бг» ООД, 2010. - Том 4. – Софія: Икономики. – С. 142-146

  30

  Вихристенко В.В. (студент), Долга Л.О.

  Роль податків у формуванні бюджету України

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Naukova przestrzen Europy - 2011» (Przemysl) 07-15 квітня 2011. – С. 70-73

  31

  Голуб Л.В. (студент), Долга Л.О.

  Розподіл витрат на виробництві продукції в сільськогосподарських підприємствах

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 66-68

  32

  Заноздра Н.В. (студент), Маркіна Л.Ю.

  Проблеми визначення ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів на підприємствах України

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 40-42

  33

  Иванов А.Н., Евсюков Є. (студент)

  Перспективы развития глобальних туристических систем бронирования в Украине (Тези)

  Чехія, 6 міжнародна науково-практична конференція «Наука и образование без границ - 2010», 7-15 грудня 2010 (oddil C’vlozka). – Прага, 2010. - Том 5. – С. 167-169

  34

  Іванов А.М., Гюлтекін О.О. (студент)

  Фактори активізації розвитку туристичної індустрії на узбережжі Чорного та Азовського морів (Тези)

  Словакія, міжнародна науково-практична конференція «Научная индустрия европейского континента - 2010» (Nauka I Studia, Przemysl), 2010. - Том 6. – С. 45-49

  35

  Іванов А.М., Крикалова В. (студент)

  Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання сфери туризму (Тези)

  Чехія, 6 міжнародна науково-практична конференція «Наука и образование без границ - 2010», 7-15 грудня 2010 (oddil C’vlozka). - Прага, 2010. - Том 5. – С. 144-149

  36

  Іванов А.М., Лаптєв Д. (студент)

  Международный туризм как важнейшая форма международной торговли услугами (Тези)

  Словакія, міжнародна науково-практична конференція «Научная индустрия европейского континента - 2010» (Nauka I Studia, Przemysl), 2010. - Том 7. – С. 122-129

  37

  Кодимська В.О. (студент)

  Прибуток підприємства як економічна категорія та обєкт управління

  VII міжнародна науково-практична конференція “Veda a technologie: krok do budoucnosti - 2011”. 27.02. – 05.03.2011, Прага, 2011

  38

  Куслій Д.Г. (студент), Пипкіна Л.С.

  Особливості діяльності комерційних банків України на ринку лізингових послуг

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dni vedy» (Прага) 27.03. - 05.04.2011 р. - Прага, 2011. - С. 11-13

  39

  Кушнір С.С. (студент), Гридін В.М.

  Валютні операції комерційних банків

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dni vedy» (Прага) 27.03. - 05.04.2011 р.- Прага, 2011. - С. 6-7

  40

  Левченко Н.О. (студент), Козаченко Л.А.

  Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс»

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 77-83

  41

  Матвієнко А.В.

  Організація рекреаційної діяльності як фактор стабільності в охороні навколишнього середовища

  Збірник матеріалів VI Міжнародної конференції ["Стратегия качества в промышленности и образовании"], (Варна, Болгарія, 4-11 червня 2010 р.). - Секция 1 : Качество в промышленности. - Т. І (2). - С. 272-275

  42

  Моісеєнко Л.О. (студент), Пантелеєв В.Д.

  Дослідження проблем в обліку грошових коштів

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dni vedy» (Прага) 27.03.2011-05.04.2011. - Прага, 2011. - С. 46-49

  43

  Нетудихата К.Л.

  Інституційні передумови розвитку та активізації інноваційних процесів

  Эффективные инструменты современных наук. – Прага: Образование и наука. – С.42-44 (фахове видання)

  44

  Писаренко М.М., Обіход О.В. (студент)

  Суть, форми та джерела фінансового забезпечення операційної діяльності підприємства

  Материали за 7-а международна научна практична конференция «Найновите научни постижения», Том 2 Икономика. - София, 2011. - С. 58-59

  45

  Писаренко М.М., Цушко Т.В. (студент)

  Платоспроможність підприємств та управління грошовими активами

  Materialy 7 konferencij “Naukowa przestrzen Europy – 2011 ” Przemysl Nauka I studia. –Praha, 2011. - С. 83-86

  46

  Поручник Н.М. (студент), Домбровська Л.В.

  Комплексна система оцінювання фінансового стану позичальників - фізичних осіб

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dni vedy» (Прага) 27.03. - 05.04.2011 р.- Прага, 2011. - С. 8-10

  47

  Пяткова О.Ю. (студент), Маркіна Л.Ю.

  Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 30-32

  48

  Ружанська Н.А. (студент), Долга Л.О.

  Дослідження ролі податку на додану вартість у податковій системі України

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 51-55

  49

  Синченко Н.В. (студент)

  Учет, анализ и аудит прибыли, ее налогообложение

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 83-85

  50

  Сладковська М.М. (студент), Ліннік С.В.

  Єдиний соціальний внесок: проблеми та перспективи його впровадження в Україні

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. - С. 69-74

  51

  Стиценко О.В. (студент)

  Використання фруктових кріопорошків у галузі харчування: тези

  Чехія, 6 міжнародна науково-практична конференція «Наука и образование без границ - 2010», 7-15 грудня 2010 (oddil C’vlozka), 2010. - Том 5. – С. 81-82

  52

  Тонкошкур С.В. (студент)

  Дослідження стану податкового обліку та контролю

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 20-24

  53

  Хлебнікова Л.В. (студент), Ліннік С.В.

  Основні проблеми оподаткування доходів фізичних осіб

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dni vedy» (Прага) 27.03.2011-05.04.2011. - Прага, 2011. - С. 35-39

  54

  Шумська Т.В. (студент), Долга Л.О.

  Дослідження методичних аспектів обліку, аудиту і аналізу розрахунків оплати праці на підприємствах

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Найновитне научни постиження - 2011» (Софія) 17-25 березня 2001 р. - Софія, 2011. – С. 56-58

  55

  Юрін Є.Г., Мельниченко Ю.Ю.(студент)

  Маркетингове забезпечення депозитної політики банківських установ

  Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dni vedy» (Прага) 27.03.-05.04.2011 р. - Прага, 2011. - С. 68-72

  Новокаховський гуманітарний інститут

  56

  Гришко Є.О. (студент 5 курсу економічного факультету)

  Методи і проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції (Стаття)

  V Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта 2010». –Прага: Publishing House “Education and Science”, 2010. - С. 35-38

  57

  Шаверський С.Л.

  Методика використання рольових ігор на уроках правознавства (Стаття)

  Польща, «Nauka i studia», 2010. - С. 345-351

  58

  Шаверський С.Л.

  Методика викладання дисциплін приватного права у вищій школі (Стаття)

  Польща, «Nauka i studia», 2011 (у видавництві)

  Полтавський інститут економіки і права

  59

  Bezpartochnyj M.

  Development of system of the higher education on the basis of the competence approach

  Lithuania, European Humanities University, 2011, p. 10-12

  60

  Бехтер Т.М. (студент)

  Физическая реабилитация инвалидов с рассеянным склерозом на амбулаторно-поликлиническом этапе диабетом (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  61

  Бондарчук О.С. (студент)

  Физическая реабилитация при травмах опорно-двигательного аппарата у спортсменов (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  62

  Волобуєв А.Ф.

  «Криминалистические методы в деятельности органов внутренних дел» (Тези)

  «Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия (к 150-летию образования следственного аппарата в России)» // Сборник материалов Всероссийской научн. практ. конференции: в 3-х частях. - Россия, Москва: Академия управления МВД России, 2010. - Ч.2, с. 77-79

  63

  Волошко Л.Б., Волкова Н.М.

  К проблеме совершенствования профессионально-квалификационной структуры национального рынка труда на основе международного опыта классификации занятий (Стаття)

  Социальная политика и социальное партнерство (ежемесячный научно-практический журнал при Президенте РФ). – 2010. – №2. – С. 29-35. (ВАК-видання РФ)

  64

  Волошко Л.Б., Волкова Н.М.

  К проблеме совершенствования профессионально-квалификационной структуры национального рынка труда на основе международного опыта классификации занятий (Стаття)

  Социальная политика и социальное партнерство (ежемесячный научно-практический журнал при Президенте РФ). – 2010. – №2. – С. 29-35. (ВАК-видання РФ)

  65

  Давиденко Т.С. (студент)

  Коррекция нарушений осанки и функциональных сколиотических деформаций у детей младшего школьного возраста средствами физической реабилитации (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  66

  Дельва М.Ю.

  Peculiarities of clinical courses and functional consequences of cardioembolic ischemic strokes in patients with obesity (Стаття)

  International Journal of Stroke. – 2010. – V.5, (suppl.2). – P. 168

  67

  Дельва М.Ю.

  Peculiarities of systemic inflammatory response syndrome in patients with cardioembolic carotid ischemic strokes (Стаття)

  Cerebrovascular diseases. – 2010. – V.29, (suppl.2). – P. 220

  68

  Дронова Оксана, магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Колос Ю.З.

  Эквивалентность художественного стихотворного перевода

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  69

  Кендюх Я.В. (студент)

  Физическая реабилитация больных с остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  70

  Козик Яна, магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Зернова В.К.

  Вопрос развития терминологических систем в немецком языке

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  71

  Кольба О. (магістрант)

  «Неблагополучная семья» как обьект социальной работы: проблемы определения и дискурсы (Тези)

  Білорусь, електронний збірник тез доповідей міжнародної студентської конференції «Современные знания в жизнь» (квітень 2011, Мінськ)

  72

  Конева А., магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Данилюк Л.В.

  Структурно-семантические особенности междометий

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  73

  Конечніков В.В. (студент)

  Физическая реабилитация при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  74

  Котлобай Я.В. (студент)

  Современные аспекты физической реабилитации больных с последствиями переломов шейки бедра (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  75

  Кривенко Н.В. – магістрантка спец. „Переклад”. Науковий керівник: Сирота Ю.О.

  Способы передачи английского молодежного сленга на русский язык

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  76

  Крыжановская Е., магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Данилюк Л.В.

  Особенности употребления притяжательной конструкции N's+N с неодушевленными существительными

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  77

  Логвиненко Ю., магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Колос Ю.З.

  Рекламный текст как проблема перевода

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  78

  Лугова Т. (магістрант)

  Культурные потребности и запросы современной молодежи (Тези)

  Білорусь, електронний збірник тез доповідей міжнародної студентської конференції «Современные знания в жизнь» (квітень 2011, Мінськ)

  79

  Лясовий Є. (магістрант)

  Готическая субкультура: история становления и мировоззренческая позиция (Тези)

  Білорусь, електронний збірник тез доповідей міжнародної студентської конференції «Современные знания в жизнь» (квітень 2011, Мінськ)

  80

  Матвієць О.М. (студент)

  Физическая реабилитация при хронической сердечной недостаточности у больных диабетом (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  81

  Мовчан С.А. (студент)

  Психофизическая реабилитация больных сахарным диабетом (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  82

  Приходько О.А. – магістрантка спец. „Переклад”. Науковий керівник: Сирота Ю.О.

  Перевод реалий как единицы со значительной фоновой семантикой

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  83

  Сахно Т.В.

  Strukture of poly (di-n-hexylsilane) (Стаття)

  Chemikal Physics 374 (2010) 99-103

  84

  Сахно Т.В.

  Fluorescent analisis of politetrafluoroetehylene freated by irradiation neas the meltig (Стаття)

  Radiation Rhysics anol Cemisty 80 (2011) c. 522-528

  85

  Сахно Т.В.

  The study of the supramolecubar chromophore systems fluorescent properties by fuantum chemistry methods (Стаття)

  Nano Euro Med 2011 (12-14 мая 2011, Ужгород)

  86

  Семеренко А., магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Зернова В.К.

  Автохтонные и лексические элементы в современном английском языке США

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  87

  Скрипник Н.А. (студент)

  Физкультурно-спортивные занятия как фактор реабилитации и социальной адаптации слабослышащих детей специальной школы

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  88

  Смірнов Є.Ю., студент-магістр

  Единый налог: реалии и перспективы для Украины (Стаття)

  Материалы Х Международной научно-практической студенческой конференции «Современные знания – в жизнь». – Минск, 2011

  89

  Стогній С. (магістрант)

  Современное состояние процесса реабилитации инвалидов в интернатных учереждених Украины (Тези)

  Білорусь, електронний збірник тез доповідей міжнародної студентської конференції «Современные знания в жизнь» (квітень 2011, Мінськ)

  90

  Стрельник О.О.

  Gender features of reproductive attitudes in contemporary Ukraine: socio-culture and socio-economic background (Стаття)

  Proceedings of the 13th International Conference “Information Society – 2010”. Vol. B. Facing Demographic Challenges. – Ljubljana, Slovenia. – pp. 112-115

  91

  Стрельник О.О.

  «Материнская компетентность» и социальный контроль (Тези)

  Пятые Ковалевские чтения : Материалы научно-практической конференции / Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 2010. - С. 1020-1022

  92

  Трипуз О.І. (студент)

  Особенности физической реабилитации больных статическим плоскостопием и остеохондрозом позвоночника (Стаття)

  Современные знания – в жизнь : мат. межд. науч.-практ. конф. (28 апреля 2011 год, Минск)

  93

  Шкурупій Д.А.

  Clinikal morphological comparisons - possible diagnostic methanol of multiply urgan - failure syndrome in newbor (Стаття)

  International Scienсe Ukr. Edition. – 2010 – V.2.– p. 121-123

  94

  Юмашева М., магістрантка спеціальності „Переклад”. Науковий керівник: Колос Ю.З.

  Виды перевода аудиовизуальных произведений

  Матеріали Міжнародної науково-практичної студентської конференції Сучасні знання – в життя, 28 квітня 2011, Мінськ, Білорусія (3 с.)

  Рівненський інститут

  95

  Пальчевська О.С.

  Семантична реконструкція образу «чужого» у зіставно-типологічному висвітленні (Стаття)

  Językowy obraz świata słowian a kultura / Том 1Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. – Lublin – Równe: – 2010. – S. 195–201

  96

  Боровець М.А.

  Роль Польщі у Мюнхенській конференції (Тези)

  Тези доповідей міжнародної конференції „Дні науки-2010”, м. Люблін, 6-7 грудня 2010 р. – С. 112-114

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  97

  Сметанський М.І.

  Kwalifikowanie szkół ogólnokształcących jako czynnik rozwoju osobowości (Стаття)

  Łódź, Polska, Wyższa Pedagogiczna Szkoła, 2010. – 22 s.

  98

  Сметанський М.І.

  Odpowiedzialność za wychowanie (Монографія)

  Bydgoszcz, Polska, 2010 – 440 s.

  99

  Чайковський М.Є.

  Проблемы семейного воспитания детей с ограниченными возможностями (Стаття)

  Ответственность за воспитание в воспитательно-историческом контексте / ред.: И. Блащик, Н.И Сметанский. – Быдгощ, Польща, 2010. – С. 205-220

  БАЗОВА СТРУКТУРА (КИЇВ)

  Інженерно-технологічний інститут

  Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  100

  Malyshev V., Gab A., Guane-Escard M.

  VI-B Metal Electroreduction and Electroplating from Ionic Melts

  The Sadoway 60 Symposium. Proceedings of the Sadoway 60 Symposium. June 9-11, 2010. Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, Massachuttes, USA. - P. 141

  101

  Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V.

  Electrodeposition of tungsten- molybdenum alloys from tungstate-molybdate melts

  Ibid, P. 104

  102

  Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V.

  Electorochemical Synthesis of Zirconium Diboride Powders and Coatings from Ionic Melts

  Ibid, P. 142

  103

  Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V., Olteanu M.

  Electrochemical synthesis of chromium, molybdenum and tungsten boride fine powders from halide-oxide melts

  14th International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM-14, Abstract book, June 2-4, 2010, Bucharest, Romania, P. 104

  104

  Malyshev V.V., Kushkov H.B., Gab A.I.

  Physicochemical Properties of Tungsten Carbide Powders Prepared from Ionic Melts

  Abstracts. International Conference “Catalysis for Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals” St. Petersburg, Russia, June 28 – July 2, 2010. - p. 122

  105

  Кочетова С.А., Савчук А.В., Буряк Н.И., Туманова Н.Х., Малышев В.В.

  Электроосаждение наноструктурных порошков золота из низкотемпературных ион-органических расплавов

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпературной электрохимии». - Нальчик, 2010, Т.2, С35. - С. 223-224

  107

  Малышев В.В., Габ А.И., Грицай В.П.

  Электрохимические реакции в основе электроосаждения хрома из ионных расплавов

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпературной электрохимии». - Нальчик, 2010, Т.1. - С. 219-221

  108

  Малышев В.В., Лукашенко Т.Ф.

  Экологически безопасные и ресурсосберегающие способы переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама – кобальт и экстракции вольфрама из вольфрамовых концентратов

  Экологическая химия. – 2010. – Т.19, №4. – С.243 - 249

  109

  Савчук А., Кочетова С., Малышев В.

  Кинетика и механизм электрохимического восстановления ионов рутения в низкотемпературных ион-органических расплавленных солях

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпературной электрохимии». - Нальчик, 2010, Т.1, А58. - С. 240-241

  110

   

  Электрохимические процессы в основе практической реализации электроосаждения молибдена из ионных расплавов

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпературной электрохимии». Нальчик, 2010. - Т.1. - С. 86-89

  111

   

  Электроосаждение молибдена из низкотемпературных ион-органических и неорганических электролитов

  Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (с международным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпературной электрохимии». Нальчик, 2010. - Т.2, В16. - С. 59-61

  Інститут права та суспільних відносин

  Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  112

  Фаст О.О.

  Ukrainian Legislation Conserning People with Disability Inclusion into Education Environment (Тези)

  Чехія, м. Оломоутс, березень 2011

  Інститут соціальних технологій

  Кафедра психології

  113

  Іваннікова А.В.

  Трансформация мотивации учебной деятельности студентов с ограниченными возможностями

  г. Москва: РУДН, 2010. - С. 308-313

  114

  Кокун О.М.

  Advances in Cognitive Ergonomics

  Kokun O.M., Karpoukhina A.M. Specifics of becoming a professional bank manager /// Ed. by D. Kaber & G. Boy. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – P. 693 – 706

  115

  Купрєєва О.І.

  Особенности психологического сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья

  г. Москва: МГППУ, 2011

  116

   

  Психологическое сопровождение студентов-инвалидов в процессе их обучения в ВУЗе.

  г. Москва: МГСГИ, 2010. - С. 315

  117

   

  Application of laser-based acupuncture to improve operators’ psychophysiological states

  Karpoukhina A., Kokun O. Human-Computer Interaction and Operators’ Performance: Optimizing Work Design with Activity Theory / Ed. by Gr. Z. Bedny & Waldemar Karwowski. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – P. 361 – 382

  118

   

  Особливості та чинники професійного вибору в учнів старших класів

  Формування світогляду особистості. Ґенеза існування особистості: Матер. Міжрегіональної науково-практичної конференції. – Краснодон: „Ноулідж”, 2010. - С. 70-71

  Факультет біомедичних технологій

  Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

  119

  Antupchyk A.F. and others

  New plant growth regulators: basis research and technologies of application

  K.: Nichlava, 2011. – 14,3 учетно-печ. листов

  120

  Kolomiychuk V.P.

  Important plant areas (IPA) of the sea of Azov coastal zone

  6th Planta Europe Conference “Actions for Wild Plants” (W. Szafer Institute of Botany PAS, Krakow, 23-27 May 2011). – Poland, Krakow: Сommittee on Nature Conservation PAS, 2011. – p. 29

  121

  Коломийчук В.П.

  Формирование, современное распределение и классификация растительности береговой зоны Азовского моря

  Материалы I (VII) Международн. конф. по водным макрофитам «Гидроботаника 2010» (РФ, Ярославская обл., пос. Борок, 9-13 октября 2010 г.). – Ярославль: «Принт Хаус», 2010. – С. 156-158

   

  Довідка про публікації статей у міжнародних виданнях спібітників базової структури Університету «Україна» (м. Київ) у 2009-2010 навчальному році

  П.І.Б.

  Назва публікації

  Назва друкованого видання, видавництво,

  рік видання, кількість сторінок

  Кафедра університету

  1

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Astrelin I.

  Nanopowders Metallothermic Synthesis of VIB Group Metal Silicides

  Extended Abstracts of 3th International Scientific Conf. “Physical and Chemical Principles of Formation and Modification of Micro- and Nanostructures”. 21-23 Oct. 2009. Moscow, Russia. Vol. II, P. 379 – 383.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  2

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Shakhnin D.,

  Fellner P.,

  Danielik V.

  Industrial and Future Application of High-Temperature Electrochemical Synthesis In Ionic Melts

  Book of Abstracts/ EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids. March 14-19, 2010, Bamberg, Germany. P. 66.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  3

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Popescu A.-M.,

  Constantin V.

  Electrochemical reactions in the base of VI B group metals electrodeposition

  Ibid, P.239.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  4

  Gab A.,

  Malyshev V.,

  Guane-Escard M.

  Recycling Waste Tungsten Carbide-Cobalt Cermets

  Ibid, P.240.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  5

  Gab A.,

  Malyshev V.,

  Shakhnin D.,

  Guane-Escard M.

  Extraction of Tungsten from Tungsten Concentrates

  Ibid, P.241.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  6

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Bruskova D.-M.,

  Astrelin I.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electroreduction process involving titanium and boron species in halide melts (review)

  Rev. Roum. Chem. – 2009. – V.54. – N1. – P. 5-25.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  7

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electrochemical Surface Plating Based on Tungsten Carbide and Zirconium Diboride

  Rev. Roum. Chem. – 2009. – V.54. – N4. – P. 293-299.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  8

  Малышев В. В.,

  Габ А.И.,

  Теоретические основы и практическая реализация электрометаллургических процессов получения дисперсных порошков и покрытий диборида циркония

  Известия ВУЗов. Цветная металургия, 2009, № 5. – С. 39-45.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  9

  Малышев В. В., Воронков М. Г., Клименко С. В., Клименко В.С.

  Влияние органических растворителей на полиморфные превращения малорозмерных полистронцийсилоксанов

  Журнал прикладной химии. – 2010. – Т.83, 2.– С. 277-281.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  10

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Izvarina A.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electroreduction of Potassium Fluorozirconate on the Backgrounde of Chloride and Chloride-Fluoride Mellts

  Rev. Roum. Chem. – 2010. – V.55. – N3. – P. 179-185.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  11

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Shakhnin D.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.,

  Olteanu M.

  High Temperature Electrochemical Syntesis of Cromium, Molybdenum and Tungsten Borides from Oxide-Halide Melts

  Rev. Roum. Chem. – 2010. – V.55. – N4. – P. 233-238.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

  12

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Astrelin I.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electrochemical Syntesis of  Tungsten and Molybdenum Borides in Cryolite Based and Melts

  Rev. Roum. Chem. – 2010. – V.61. – N4. – P. 387-389.

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Довідка про публікації статей у міжнародних виданнях співробітників базової структури Університету «Україна» (м. Київ) у 2008 році

  П.І.Б.

  Назва публікації

  Назва друкованого видання, видавництво,

  рік видання, кількість сторінок

  Кафедра університету

   

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Gaune-Escard M.

  Initial stages of nucleation of molybdenum and tungsten carbide phases in tungstate-molybdate-carbonate melts

  J. Applied Electrochemistry, 2008, V.38, P.315-320

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.V.,

  Gab A.I.,

  Kaptaj D.

  Production of nanocrystalline powders of chromium, molybdenum, and tungsten disilicides by methods of high-temperature electrochemical synthesis and metallothermic reduction

  III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, 24-28 June 2008, Moscow, Russia. – Abstr. FP-41

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V, Gab A.,

  Astrelin I.,

  Danielik V.,

  Gabcova J., Fellner P.

  Electrodeposition of molybdenum carbide coatings on the surface of electrically conducting refractory carbides in ionic melts

  8th Conference on Solid State Chemistry. July 6-11, 2008, Bratislava, Slovak Republik.

  Book of Abstracts. – P. 65

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Gaune-Escard M.

  Molybdenum Electrometallurgical Processes in Ionic Melts

  Materials and Manufacturing Processes, V.23, Issue 8, p.748-751

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Asterelin I.,

  Gaune-Escard M.

  Thermodynamic Background of Acid-Base Properties Control of Tungstate Melts

  Abstract for EUCHEM 2008 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, August 24-29, 2008, Copenhagen, Denmark, p.A50

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Gaune-Escard M.

  Electrochemical Processes of Molybdenum Electrodeposition in Melts

  Abstract for EUCHEM 2008 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, August 24-29, 2008, Copenhagen, Denmark, P-B71

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Asterelin I.,

  Popescu A.M.,

  Constantin V.

  Electrochemical Processes with the Titanium and Boron Participation in Halide Melts

  ROMPHYSCHEM 13 – International Conference on Physical Chemistry, 3-5 September, 2008, Bucharest, Romania

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.,

  Shakhnin D.,

  Survila A.,

  Kanapeckaite S.

   

  Electrochemical Behavior of Nickel (II) and Cobalt (II) against the Background of a Tungstate Melt

  Book of Abstracts of the Joint International Summer Conference, 10-th Conference Advanced Materials and Technologies and 3-rd Summer School European Doctorate in Physics and Chemistry of Advanced Materials, 21-31 August 2008, Palanga, Lithuania. Technologija. Kaunas, 2008, p.84

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Malyshev V.,

  Gab A.,

  Survila A.,

  Kanapeckaite S.

  Nickel (Cobalt)-Molybdenum (Tungsten) Alloys Electrodeposition

  Book of Abstracts of the Joint International Summer Conference, 10-th Conference Advanced Materials and Technologies and 3-rd Summer School European Doctorate in Physics and Chemistry of Advanced Materials, 21-31 August 2008, Palanga, Lithuania. Technologija. Kaunas, 2008, p.85

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Survila A.,

  Valsiunas I.,

  Kanapeckaite S., Malyshev V.,

  Gab A.

   

  Electrochemical Codeposition of Cobalt and Molybdenum

  Book of Abstracts of the Joint International Summer Conference, 10-th Conference Advanced Materials and Technologies and 3-rd Summer School European Doctorate in Physics and Chemistry of Advanced Materials, 21-31 August 2008, Palanga, Lithuania. Technologija. Kaunas, 2008, p.123

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Малышев В. В.,

  Габ А.И.,

  Амброва М., Данелик В., Феллнер П.

  Электрохимические реакции в молибденосодержащих расплавах и электроосаждение из них молибдена

  Труды конференции «Современные проблемы химической физики», посвященной 100-летию со дня рождения академика НАН РА А.Б. Налбандяна, 21-24 октября, Ереван, 2008, С.57-58

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Малышев В.В.,

  Габ А.И.,

  Горешник Е.,

  Мазей З.

  Электрохимические реакции в вольфрамосодержащих расплавах и электроосаждение из них вольфрама

  Труды конференции «Современные проблемы химической физики», посвященной 100-летию со дня рождения академика НАН РА А.Б. Налбандяна, 21-24 октября, Ереван, 2008 г., С. 59-60

  кафедра хімії та новітніх хімічних технологій

   

  Pilyashenko-Novokhatny A.I.

  Hydrophosphates as a protection factor of MIC

  Abstracts of IBBS-14, 7-12 October 2008, Messina, Italy, p.146

  кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій

   

  Адырхаев С.Г.

  Особенности мотивации выбора студентов с ограниченными возможностями вида спорта или системы физических упражнений (статья)

  ХІІ международный научный конгресс: Современный олимпийский спорт и спорт для всех. – Москва, Россия. 2008. – 12 с

  кафедра фізичного виховання

   

  Адырхаев С.Г.,

  Житовоз Н.П.

  Спорт среди студентов с ограниченными возможностями (статья)

  ХІІ международный научный конгресс: Современный олимпийский спорт и спорт для всех. – Москва, Россия. 2008. – 12 с

  кафедра фізичного виховання

   

  Кокун Олег Матвійович

  Karpoukhina A.M., Kokun O.M., Zeltser M.L. Monitoring of Human Psychophysiological Condition as a Method of Increasing of Activity's Efficiency [Електронний ресурс]

  // Conference Proceedings AHFE International Conference 14 - 17 July 2008, Las Vegas, USA. – Published by USA Publishing, 2008. – 1 електрон. опт. диск. (CD-ROM).

  Кафедра психології

   

  Ludchenko O.A

  Supply with information technical car

  Garecenter – The basic of increase of the overall performance of motor transport. VII Internetional technical systems Degration seminar. – Liptovssky Mikulas. – 26-29 March, 2008. – c 37-42

  Кафедра Автомобільного транспорту

   

  Ludchenko O.A.

  Information to maintenance center asakey for the total performance of road transport

  Medzinarodna konferencia “Transport 2008”. Casopis prevdu avyskum v Dorpave Harizohiy Dopravy. Slovencka republika, Zilina, N5, - 2008, p.46-49

  Кафедра Автомобільного транспорту

   

  Рогожа Марія Михайлівна

  An Overlapping Consensus in Social Space: Experience of Well Ordered Constitutional Democratic Societies and Prospects for Transition Societies; The Recent Development of EU: Challenges and Experience

  /Edited by S.Vaitekunas, L.Simanskiene, T.Palmowski. The 3 rd scientific volume. – Klaipeda: KUL, 2007. 113-119 1, A. Sychev

   

   

  Monastyrov M.K., Prikhna T.A.,

  Mamalis A.G., Gawalek W., Talanchuk P.M., Shekera R.V.

  Electroerosion dispersion-prepared nano- and submicrometre-sized aluminium and alumina powders as power-accumulating substances

  Nanotechnology Perceptions

  A review of ultraprecision engineering and nanotechnology.

  Vol. 4 № 2, July 2008, p.179-187

   

   

  Довідка про публікації статей у міжнародних виданнях працівниками територіально відокремлених структурних підрозділів  Університету «Україна» у 2008 році

  № з/п

  П.І.Б.

  Назва публікації

  Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок

  Структурний підрозділ університету

   

  Бойко Г.М.

  Психодиагностика в системе сопровождения подготовки пловцов с нарушениями интеллекта

  Современный олимпийский спорт и спорт для всех: XII Международный конгресс (2008г.). – Москва: Физическая культура, 2008. – Т. 2. – С.  24-25

  Полтава

   

  Лифарь І.Г.

  Political Correctness in communication

  (0,1 др. арк.)

  Міжнародна науково-практична конференція “Crosscultural communication, translation and learning foreign languages”. – ПІЕП – Lee University. – 20 травня, 2008 р.

  Полтава

   

  Кравченко В.Л.

  «New vision of concept EUROPE»

  (0,1 др. арк.)

  The 4 Es of the 21st Century: Education, Effectiveness, Efficiency and Experience. – XIII Ukrainian National Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine, April 14-16, 2008: Abstracts. – Poltava, 2008. – p.6-7

  Полтава

   

  Кравченко В.Л.

  «Представление концепта ЕВРОПА при помощи политической метафоры в англоязычном евроинтеграционном дискурсе» (0,2 др. арк.)

  Третья международная конференция по когнитивной науке: тезисы докладов: В 2 ч. – Москва, 20-25 июня 2008г. – М.: Художественно-издательский центр, 2008. Т.2. – c. 330-332

  Полтава

   

  Мучник А.М.

  Сионистская идеология в мессианском иудаизме

  Материалы ХV Международной междисциплинарной конференции по иудаике. –

  М.: Институт славяноведения РАН, Центр научных работников и преподавателей иудаики «Сэфер», 2008. – С.313-328 (фахове видання)

  Полтава

   

  Бабич Н.Л.

  Теоретические основы эмоционально-волевой подготовки пловцов с нарушениями интеллекта

  Конгресс «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» РГУФК. – Москва, 2008. – С.84-89

  Полтава

   

  Федько А.В.

  (у співавторстві)

  Українська Головна Визвольна Рада та її роль у боротьбі українського народу за незалежність у 1940-1950-х роках

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір Європи – 2008». 19-30 квітня, 2008р. – Т.17. Філологічні науки. Історія. – Софія, 2008. – С.31-36

  Дніпропетровськ

   

  Федько А.В.

  (у співавторстві)

  Українська радикальна партія та її діяльність в Наддніпрянській Україні (1904-1905 рр.)

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Європейська наука 21 століття – 2008». 16-31 квітня, 2008р. – Т.11. Філологічні науки. Історія. Філософія. Життя та здоров’я. – Прага, 2008. – С.34-37

  Дніпропетровськ

   

  Федько А.В.

  (у співавторстві)

  Парламентаризм та шляхи його розвитку в сучасній Україні

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Наукова думка інформаційного століття – 2008». 15-31 березня 2008р. – Т.9. Історія. Політологія. Психологія та соціологія. – Прага, 2008. – С.31-36 –

  С.36-38

  Дніпропетровськ

   

  Федько А.В.

  (у співавторстві)

  Іван Васильович Полтавець-Остряниця – наказний отаман Вільного козацтва

  IV Международная научно-практическая конференция «Научный потенциал мира – 2008». – 12-20 сентября 2008 года. – Т. 6. История. Политология. Филологические науки. Психология и социология. – Пшемышль: Наука и образование, 2008. – С.5-12

  Дніпропетровськ

   

  Федько А.В.

  (у співавторстві)

  Михайло Іванович Білинський – морський міністр Української Народної Республіки

  IV Международная научно-практическая конференция «Научный потенциал мира – 2008». – 12-20 сентября 2008 года. – Т. 6. История. Политология. Филологические науки. Психология и социология. – Пшемышль: Наука и образование, 2008. – С. 19-24

  Дніпропетровськ

   

  Федько А.В.

  (у співавторстві)

  Український Червоний Хрест: спроба організації та діяльності на території України (липень 1941 - червень 1942 рр.)

  IV Международная научно-практическая конференция «Образование и наука 21 века – 2008». – 17-25 октября 2008 года. –

  Т. 7. Право. История. – София: Наука и образование, 2008. – С.76-81

  Дніпропетровськ

   

  Каліберда Ю.Ю.

  (у співавторстві)

  Діяльність Української соціалістично-радикальної партії в Західній Україні в умовах польського окупаційного режиму (1926-1939)

  IV Международная научно-практическая конференция «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2008». – 1-15 июня 2008 года. – Т. 12. Филологические науки. История. Философия. Музыка и жизнь. – Пшемышль: Наука и образование. 2008. – С. 11-15

  Дніпропетровськ

   

  Каліберда Ю.Ю.

  (у співавторстві)

  Фронт української революції у збройній боротьбі з німецькими окупантами на Волині (1942-43 рр.)

  IV Международная научно-практическая конференция «Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2008». – 1-15 июня 2008 года. – Т. 12. Филологические науки. История. Философия. Музыка и жизнь. – Пшемышль: Наука и образование, 2008. – С.15-18

  Дніпропетровськ

   

  Каліберда Ю.Ю.

  (у співавторстві)

  Загальна українська організація та її громадсько-культурна діяльність в Наддніпрянській Україні

  IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современных наук – 2008». – 16-31 июня 2008 года. – Т. 16. История. Философия. Политология. – Пшемышль: Наука и образование, 2008. – С.7-11

  Дніпропетровськ

   

  Каліберда Ю.Ю.

  (у співавторстві)

  «Братство Тарасівців» та його діяльність в Наддніпрянській Україні (1891-1898)

  IV Международная научно-практическая конференция «Динамика научных исследований – 2008». – 16-31июля 2008 года. – Т. 17. Филологические науки. История. – София: Наука и образование, 2008. – С. 32-35

  Дніпропетровськ

   

  Каліберда Ю.Ю.

  (у співавторстві)

  Збройні формування ОУН -Мельника у 1943-1944 рр. на Волині

  IV Международная научно-практическая конференция «Динамика научных исследований – 2008». – 16-31 июля 2008 года. – Т. 17. Филологические науки. История. – София: Наука и образование, 2008. – С. 35-42

  Дніпропетровськ

   

  Каліберда Ю.Ю.

  Українська католицька народна партія та її діяльність в Західній Україні (1930-1939 рр.)

  Материалы IV Международной научно-практической конференции «Образование и наука 21 века – 2008». – 17-25 октября 2008 года. – Т. 7.Право. История. – София: Наука и образование, 2008. – С. 74-76.

  Дніпропетровськ

   

  Федько Ю.М.

  (у співавторстві)

  Українська Головна Визвольна Рада та її роль у боротьбі українського народу за незалежність у 1940-1950-х роках

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір Європи – 2008». 19-30 квітня, 2008р. – Т.17. Філологічні науки. Історія. – Софія, 2008. – С.31-36

  Дніпропетровськ

   

  Самсонова М.О.

  Жанрообразующий принцип драматургии русского постмодернизма и традиции драмы А.Блока

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні настрої сучасності – 2008». 03-15 квітня 2008р. – Т.11. Філологічні науки. Життя та здоров’я. – Прага, 2008. – С.87-94

  Дніпропетровськ

   

  Самсонова М.О.

  Дионисийский миф в современной авангардной драматургии

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір Європи – 2008». 15-30 квітня, 2008р. – Т.16. Філологічні науки. – Софія, 2008. – С.89-94

  Дніпропетровськ

   

  Самсонова М.О.

  Символ в постмодернистсткой драматургии конца ХХ века

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір Європи – 2008». 15-30 квітня, 2008р. – Т.16. Філологічні науки. – Софія, 2008. – С.95-98

  Дніпропетровськ

   

  Самсонова М.О.

  Символика мифологического хронотопа в постмодернистской драматургии конца ХХ века

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Наукова думка інформаційного століття – 2008». 15-31 березня 2008р. – Т.8. Філологічні науки. – Прага, 2008. – С.94-99

  Дніпропетровськ

   

  Самсонова М.О.

  Библейские сюжеты средневековой мистерии в драматической поэме А.Блока «Песня Судьбы»

  4 Міжнародна науково-практична конференція «Наукова думка інформаційного століття – 2008». 15-31 березня 2008р. – Т.8. Філологічні науки. – Прага, 2008. – С.100-103

  Дніпропетровськ

   

  Prisniakova L. M.,

  (у співавторстві)

  The information and subjective time as result of processing of stimulus by memory

  International Journal of Psychology. V. 43. Issue ¾. June/August 2008. – p.649

  Дніпропетровськ

   

  Петрига О.М.

  Фінансова стійкість підприємства та основні шляхи її підвищення

  ІУ міжнародна науково-практична конференція «Науковий прогрес на рубежі тисячоліття» (01-08 червня 2008р.). – Познань (Польща), 2008. –1,2 д.а

  Дніпропетровськ

   

  Бундак О.А.

  Микола Іванович Теодорович. Історико-краєзнавчі студії

  Асоба у гісторыі гераічнае і трагічнае матэрыялы Трэцяй міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі студэнтау, ліцэістау, аспірантау і маладых вучоных (23-24 лістопада 2007 г.) / Брэст. дзярж. ун-т  імя А.С. Пушкіна  рэд. Рада А.Ю. Бодак і інш. – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 9-17

  Луцьк

   

  Ягенський А.В.,

  Бєлікова Н.О.,

  Духневич Л.П.,

  Січкарук І.М.,

  Сидор Н.Д.,

  Сітовський А.М.,

  Індика С.Я.

  Self-reported adherence to treatment and arterial hypertension control in patients after ischemic stroke and myocardial infarction

  Journal of Hypertension, Berlin 2008, Vol. 26. Suppl. – p. 398

  Луцьк

   

  Chwojnicky K., Yagensky A., Wierucki L., Wyrzykowski B., Nyka W.M., Zdroewski T.

  Inequalities of hypercholesterolemia treatment and control in post-ischemic stroke patients in central and eastern Europe

  European J. Cardiovasc. Prevent. Rehab. – 2008. – EuroPrevent Congress Abstracts. – S138-S139

  Луцьк

   

  Ложкін Г.В., Волянюк Н.Ю.

  Ways of overcoming psychological barriers

  XXIX-th International Congress of Psychology (ICP): Berlin, Germany. – 2008. – www.icp2008.de

  Рівне

   

  Волянюк Н.Ю.

  Athlet’s styles of behavior under conditions of risk

  XXIX-th International Congress of Psychology (ICP): Berlin, Germany. – 2008. – www.icp2008.de

  Рівне

   

  Пальчевська О.С.

  Вербализация смерти в языке английских диалектов

  Тезисы V Международной конференции «Языковая картина мира». – Siauliai, Литва, 2008. – С. 108-109

  Рівне

   

  Боровець М.А.

  Позиція Польщі у контексті Мюнхенської змови 1938 р.

  Збірник наукових праць «Днів науки» Європейського колегіуму польських і українських університетів. – Люблін, Польща, 2008. – С.158-162

  Рівне

   

  Цимбалюк І.М.

  Педагогические принципы и условия развития интереса к профессионально-творческой деятельности студентов – будущих учителей

  Збірник наукових праць Барановицького державного гуманітарного університету. – Барановичі, Білорусь, 2008. – С.82-87

  Рівне

   

  Чернілевський Д.В.

  Духовно-нравственные ценности – основа воспитательного процесса в современной высшей школе (стаття)

   «Педагогическое образование и наука». – Москва. – №12, 2008. – С.67-72

  Вінниця

   

  Столяренко О.В.

  Толерантность в общей системе формирования ценностного отношения к человеку у современной молодежи

   «Педагогическое образование и наука». – Москва. – №12, 2008. – С.78-83

  Вінниця

   

  Vladimir G. Krasilenko, Alexandr I. Nikolsky, Alexandr A. Lazarev, Maria V. Lazareva

  Design of time-pulse coded optoelectronic neuronal elements for nonlinear transformations and integration

  Multisensor, Multisource information Fusion: Architectures, Algorithms and Applications. – Vol. 6974. – Orlando, 2008. – p.256 – 267

  Вінниця

   

  Красиленко В.Г., к.т.н., проф.., Яцковський В.І., Яцковська Р.О.

  Доведення та моделювання функціональної повноти системи нормативних еквівалентностних (нееківвалентностних) функцій неперервної логіки

  “Научні дні – 2008”. Четверта міжнародна научна практична конференція. Збірн. матер. конф. Том 1-7 - София: “Бял-ГРАД – БГ” ООД, 2008 - С.76-78

  Вінниця

   

  Осійський Ю.О.

  Украинская православная церковь в условиях демократизации Украины

  Философия 21- го века: международный сборник научных трудов / под общей ред. Проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 15. – Воронеж: ВГПТУ, 2008. – С.5

  Вінниця

   

  Гордуз О.А.,

  Білоног І.С.

  Необходимость, условия и перспективы развития Украины после присоединения к Болонской конвенции

  Материалы Международной научно-практической конференции «Роль негосударственных вузов в формировании общеевропейского пространства высшего образования», Московская академия экономики и права, 27-28 февраля 2008 года, г. Москва, Россия

  Кіровоград

   

  Тимко Г.А.,

  Кравченко И.В.

  Гендерные стереотипы в семье:

  истоки – практическое изучение – борьба

  Материалы Международной научно-практической конференции «Современная семья и проблемы современного воспитания»,

  Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова, 19-20 марта 2008 года, г. Могилев, Республика Беларусь

  Кіровоград

   

  Панасенко Б.В.

  Современные перспективы развития технологии дистанционного обучения

  Материалы Международной научно-практической конференции «Современная наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития»,

  Мозырський государственный педагогический университет им.

  И.П.Шамякина, 27-28 марта 2008 года, г. Мозырь, Республика Беларусь

  Кіровоград

   

  Кравченко О.В.

  Пространство в славянской языковой картине мира

  Материалы Международной научно-практической конференции «Современная наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития», Мозырський государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, 27-28 марта 2008 года, г. Мозырь, Республика Беларусь

  Кіровоград

   

  Русакова А.В.

  История храмов Кировоградчины

  Материалы Международной научно-практической конференции «Современная наука, образование и культура: состояние и перспективы инновационного развития», Мозырський государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, 27-28 марта 2008 года, г. Мозырь, Республика Беларусь

  Кіровоград

   

  Хлань Г.В.

  Язык как средство межкультурной коммуникации

  Материалы Международной научно-практической конференции «Интегративные функции русского языка и культуры в системе беспрерывного образования Беларуси, России, Украины», Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова,

  19-20 марта 2008 года,

  г. Могилев, Республика Беларусь

  Кіровоград