Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Управління міжнародної діяльності

  Управління міжнародної діяльності

   

  З метою активізації міжнародної наукової співпраці створено Управління міжнародної діяльності - структурний підрозділ університету, основне призначення якого полягає у створенні, розвитку і стабілізації довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі паритету і взаємної зацікавленості.

   

  Основні напрямки роботи:

  • планування і розробка пропозицій по розвитку міжнародних зв'язків університету;
  • здійснення заходів по встановленню академічних, науково-технічних, а при необхідності і валютно-фінансових зв'язків із закордонними партнерами;
  • організація академічних обмінів студентами і науково-технічними співробітниками, участь фахівців університету у міжнародних симпозіумах, конференціях тощо;
  • організація протокольного забезпечення проведення міжнародних переговорів і ділових зустрічей;
  • контроль поточної роботи над міжнародними проектами, які виконуються в університеті;
  • розвиток зовнішніх зв'язків у галузі науки з вищими навчальними закладами й науковими центрами, галузевими інститутами і промисловими підприємствами України, держав СНГ, розвинених країн світу й укладання на цій основі довготривалих договорів; створення об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізація та інноваційне впровадження;
  • розробка та розповсюдження в університеті каталогу світових наукових центрів і фондів, міжнародних наукових програм та міжурядових угод.

   

  Управлінням накопичений значний обсяг матеріалів про світові наукові центри і фонди, міжнародні наукові програми та міжурядові угоди. Ведеться робота з систематизації набутої інформації для видання каталогу для розповсюдження серед науковців університету. Для висвітлення актуальної інформації постійно видається Інформаційний бюлетень про заплановані міжнародні програми стажування науковців за кордоном, конкурси, гранти та міжнародні конференції.

  Управлінням заплановане проведення щоквартальних семінарів на предмет співпраці зі світовими центрами, міжнародними організаціями, фондами, проектами, у т.ч. за участю їх представників.

  Досягнення цілей здійснюється через виконання наукових і освітніх завдань. Наші наміри дуже серйозні, але ми маємо високий науковий потенціал для їх здійснення.