Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інклюзія

  Супровід навчання студентів із особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі

   Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

  Плей-лист відеоканалу Університету "Україна" на YouTube УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА" Безбар'єрність

  Університет "Україна" неприбутковий вищий навчальний заклад недержавної форми власності, створений 7 травня 1999 року за підтримки Київської міської державної адміністрації.

  Університет "Україна" заклад інтегрованого типу, метою якого є забезпечення рівного доступу до якісної освіти всім членам суспільства, зокрема, людям із особливими освітніми потребами шляхом реалізації політики рівних можливостей.

  Серед здобувачів освіти денної, заочної та дистанційної форм навчання в університеті налічується близько 6% здобувачів освіти з інвалідністю. Здобувачі освіти з інвалідністю навчаються разом зі своїми здоровими однолітками в інтегрованих групах – мікро-моделях соціального середовища. Для забезпечення рівного доступу таких здобувачів освіти до навчання в університеті впроваджується система супроводу навчання, що включає новітні освітні технології, спеціальні методи підтримки й адаптивні технічні засоби.

  Основою набуття вищої і фахової передвищої освіти є державні освітні стандарти, обов'язкові для всіх здобувачів освіти, незалежно від стану їх здоров'я. Тільки при такому підході випускники з інвалідністю як професіонали можуть бути конкурентоздатними на ринку праці. Сприймаючи здобувачів освіти з інвалідністю як рівних, до них висувають такі ж вимоги з боку ЗВО, як і до інших здобувачів освіти, але надають необхідну підтримку відповідно до їхніх освітніх потреб.

  Дія комплексної системи супроводу починається з моменту звертання людини з інвалідністю до Приймальної комісії університету, де абітурієнт одержує інформацію щодо спеціальностей та освітніх програм університету, умов та форм навчання, системи пільг та знижок, необхідних документів для вступу.

  Перелік документів для вступу абітурієнтів із інвалідністю

  Вступники на освітній ступінь «бакалавр» особисто подають заяву про вступ до університету. До заяви додаються:

  •        документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень);

  •        документ Українського Центру оцінювання якості освіти;

  •        4 фотокартки розміром 3x4 см;

  •        паспорт (його ксерокопія, яка засвідчується представником відбіркової комісії при пред'явленні паспорта);

  •        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

  •        довідка МСЕК;

  •        індивідуальна програма реабілітації;

  •        довідка про склад сім'ї та сукупний дохід сім'ї з районного управління соціального захисту (за півроку).

  На етапі вступу з'ясовується стан здоров'я вступника, проводиться його профорієнтація, психологічне тестування, з'ясовуються потреби у спеціальних технічних засобах та у тьюторській підтримці.

  Після зарахування на навчання здобувачі освіти з інвалідністю можуть пройти курси користувачів технічних засобів навчання, зокрема, комп'ютеризованих робочих місць та медіатеки в Центрі самостійної роботи.

  Абітурієнти, які не пройшли конкурсний відбір, направляються на підготовчі курси до вступу в наступному році чи рекомендуються на навчання до Центру професійної реабілітації.

  Супровід навчання здобувачів освіти з особливими потребами здійснюється за такими напрямами: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, спортивний, соціальний, професійна адаптація та реабілітація.

  Спеціалізований технічний супровід навчання забезпечує здобувачів освіти адаптивними технічними засобами та спеціальними технологіями навчання, компенсує їхні функціональні обмеження і забезпечує принцип доступності до якісної вищої освіти. На всіх етапах технічного супроводу передбачається індивідуальний (тьюторський) супровід здобувачів освіти з особливими потребами.

  Медико-реабілітаційний супровід спрямований на підтримку, збереження та відновлення фізичного здоров'я здобувачів освіти. Його складовими є невідкладна медична допомога, консультативно-профілактична та реабілітаційно-відновлювальна підтримка.

  Педагогічний супровід навчання передбачає оптимізацію викладання навчального матеріалу здобувачам освіти із інвалідністю у максимально прийнятній для них формі, впровадження сучасних педагогічних технологій навчання, забезпечення навчально-методичними матеріалами.

  Психологічний супровід спрямований на з'ясування психологічних особливостей кожного здобувача освіти, зміцнення та збереження його психологічного здоров'я, надання йому необхідної допомоги з адаптації в інтегроване освітнє середовище, сприяння особистісному розвитку.

  Соціальний супровід навчання спрямований на забезпечення соціалізації здобувачів освіти із особливими потребами, зокрема їх соціально-побутової, соціально- культурної та соціально-трудової адаптації, подолання соціальної ізоляції, сприяння збереженню і підвищенню їх соціального статусу, залучення до всіх сфер суспільного життя.

  Фізкультурно-спортивний супровід заохочує здобувачів освіти до активних занять фізичною культурою та окремими видами спорту, участі у змаганнях різного рівня та паралімпійському і дефлімпійському русі, зміцнює мотивацію до здорового способу життя, передбачає поліпшення психофізичного стану здобувачів освіти і підвищення їх інтелектуальної працездатності.

  Професійна адаптація та реабілітація здобувачів освіти здійснюється шляхом залучення до роботи у студентських навчально-науково-виробничих підрозділах, студентському науковому товаристві, наукових гуртках, надання їм робітничої спеціальності в межах фахової підготовки, проходження виробничої практики, навчання у Центрі планування та розвитку кар'єри, надання допомоги у працевлаштуванні.

  Рівний доступ до навчання забезпечується у відповідності до освітніх потреб здобувачів освіти.

  Для здобувачів освіти з вадами зору та слуху реалізується завдяки адаптивним технологіям, які включають:

  •        підготовку та тиражування навчальних матеріалів у прийнятній для здобувачів освіти формі;

  •        застосування в освітньому процесі мультимедійних курсів;

  •        формування медіатеки (бібліотеки навчальних матеріалів в альтернативному форматі) навчальної та художньої літератури, підручників, посібників, конспектів лекцій, довідників, методичного та ілюстративного матеріалу, які представлені в формі, адаптованій до потреб здобувачів освіти з інвалідністю;

  •        навчання здобувачів освіти користуванню адаптивними технічними засобами: комп'ютером та периферійними пристроями, програмним забезпеченням, медіатекою тощо;

  •        тьюторську підтримку здобувачів освіти.

  Для здобувачів освіти з вадами опорно-рухового апарату забезпечена повна архітектурна безбар'єрність, замовляється спеціальний транспорт, що доставляє до ЗВО здобувачів освіти заочної форми навчання на візках, надається допомога волонтерів для пересування в межах ЗВО, доставки книг із бібліотеки, якщо вона розташована на верхніх поверхах, транспортування до аудиторій чи адміністративних приміщень за відсутності ліфтів тощо.

  В університеті працює Центр самостійної роботи здобувачів освіти з особливими потребами, що надає спеціалізовану технічну, інформаційну та консультаційну підтримку, зокрема:

  •         навчання роботі на комп'ютері та офісній техніці;

  •         надання здобувачам освіти можливості роботи на комп'ютеризованих робочих місцях (зокрема, юриста, перекладача, оператора ПК, фахівця з інформаційних технологій);

  •         надання офісного та адаптивного технічного обладнання (комп'ютера, сканера, принтера, копіювального апарату, музичного центру, спеціалізованого магнітофону тощо);

  •         доступ до медіатеки;

  •         надання психологічної підтримки, допомоги в подоланні труднощів, що виникають під час навчання;

  •         надання інформаційної підтримки.

  В університеті створено Центр планування та розвитку кар'єри, що допомагає здобувачам освіти у плануванні успішної професійної кар'єри, формуванні умінь та навичок, необхідних для її розбудови, підвищенні комунікативного та творчого рівня студентської молоді, сприяє їх працевлаштуванню.

  В університеті щорічно проводяться Міжнародна науково-практична конференція "Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики" (раніше "Актуальні проблеми навчання та виховання людей із особливими потребами"), Всеукраїнські спортивні ігри та конкурси наукових робіт здобувачів освіти із інвалідністю, фестиваль студентської творчості "Сяйво надій", видається фаховий збірник наукових праць із проблем навчання та виховання здобувачів освіти із особливими потребами.

   

  Приймальна комісія:

  м. Київ, вул. Львівська, 23

  (ст. М "Житомирська")

  Тел. (044) 409-27-62, 424-70-08,

  (044) 097-739-54-85

  e-mail: pkuu@uu.edu.ua

   

  Практичний тренінг із інклюзивної освіти
  Новини інклюзії
  Запрошуємо освітян, практичних психологів, соціальних педагогів на практичний тренінг з інклюзивної освіти, який відбудеться о 10:00 13 квітня 2018 року у Вінницькому інституті Університету «Україна». Участь безкоштовна, є можливість отримати сертифікат. У програмі – уроки жестової мови, практичні поради, випробувані технології роботи в інклюзивному класі.
  «Творчість, наповнена поезією»
  Бібліотека
  Юрій Пацан – заслужений художник України, Почесний член Народної академії творчості інвалідів України, лауреат премії імені М. Островського, Почесний громадянин Києво-Святошинського району, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, волонтер на підтримку АТО.
  Підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»
  Наукові заходи
  Підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. Програма
  Науковий журнал Університету «Україна» індексований у Web of Science
  Наукові заходи
  Науковий журнал Університету «Україна» та його багаторічного партнера Шяуляйського університету (Литва) «Social Welfare: Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід») є науковим журналом, включеним у наукометричну базу Web of Science. Журнал охоплює широкий спектр наукових проблем, пов’язаних із соціальним добробутом та ефективною соціалізацією. Науковці, аспіранти, докторанти і ті, хто планує отримати вчене звання доцента або професора з соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології, інклюзивної освіти, мають можливість виконати умову публікуватися у виданні, індексованому у Web of Science, в Україні.
  Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний супровід для людей із інвалідністю: досвід Німеччини
  Німеччина має успішний досвід створення безбар’єрного середовища та використання інклюзивних підходів в організації освіти, зайнятості та інших сферах суспільного життя. Так, місто Дармштадт планує до 2020 року зробити усі об’єкти та послуги доступними для людей з особливими потребами. Успішному вирішенню проблем сприяє державна політика, спрямована на комплексне рішення існуючих проблем, а також узгоджені дії неурядових організацій, діяльність яких координується Німецьким співтовариством інвалідів.