Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Сертифікатні курси

  Фітотерапія
  Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
  Розмовна англійська мова
  Українська мова
  Культура ділового мовлення
  Масаж лікувальний
  Основи інклюзії
  Право соціального захисту
  Тренінг особистісного зростання
  7 кроків до досконалості управління персоналом
  Бізнес план: схема розробки
  Фінансова грамотність
  Лідерство та особистість
  Країнознавство
  Медіація: базові навички
  Міжнародне право та право Європейського Союзу
  Основи захисту суб’єктивних прав
  Анатомія людини
  Арт-терапевтичні технології у системі психосоціальної /психоемоційної підтримки дітей та дорослих в умовах війни
  Індивідуальне консультування та психотерапія
  Клінічна психологія
  Клінічна психологія та психодіагностика
  Лікувальна фізична культура
  Основи догляду за хворими та людьми з інвалідністю
  Основи психологічного консультування
  Позитивна психотерапія
  Пропедевтика психічних хвороб
  Психодинамічна психотерапія
  Психологічна допомога учасникам бойових дій
  Психологічне консультування осіб, які пережили насилля
  Психологічний супровід тимчасово переміщених осіб
  Психологія бізнесу
  Психологія адиктивної та девіантної поведінки
  Психологія стресу та стресостійкості особистості
  Психологія залежностей
  Психосоматика
  Теорія та практика психокорекції
  Тренінгові технології в бізнесі
  Загальна технологія будівельної кераміки
  Теоретичні та практичні аспекти фізичної терапії та ерготерапії в системі МОЗ України
  Масаж оздоровчий
  Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу в закладі середньої освіти: інклюзія
  Комп’ютерні системи та мережі в галузі освіти: практика застосування, розвиток інформаційних компетенцій
  Психолого-педагогічна підтримка учасників освітнього процесу в обмежених умовах
  Сучасна ділова українська мова
  Теоретичні та практичні аспекти надання соціальних послуг в Україні
  Правові та практичні аспекти державної реєстрації актів цивільного стану
  Індивідуалізація навчання в інклюзивному освітньому середовищі
  Правові, економічні та організаційно-інституційні засади інноваційної діяльності ТГ
  Стандарти спілкування, супроводу та надання послуг для осіб з інвалідністю
  Перекладач-дактилолог
  Концептуально-теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України
  Нові виклики та сучасні методики в навчанні філологічних дисциплін
  Створення та адміністрування електронного курсу на платформі дистанційного навчання MOODLe
  Біологія
  Історія України
  Українська мова та література
  Підвищення кваліфікації соціальних працівників
  Актуальні проблеми роботи суду та судової системи України
  Традиції та інновації у роботі психолога