Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Пам'ятка студента

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

  7. ПАМ'ЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТА З ІНВАЛІДНІСТЮ

   

  7.1. Права та обов'язки студента

  Поздоровляємо: нарешті, Ви стали студентом!

  Інклюзія студента з інвалідністю в інтегроване освітнє середовище вимагає досить тривалого періоду адаптації. Перш за все, Вам потрібно інтегруватися в освітній процес із його режимом, формами навчання, системою контролю знань, ознайомитися зі структурою університету, його традиціями, "вписатися" у життя інституту, в колектив студентської групи; пристосувати до ритму університетського життя і навчання свій організм, підтримуючи його працездатність, розкрити свої здібності і таланти.

  Багатьом студентам із інвалідністю в університеті не вистачає достатньої уваги та підтримки з боку викладачів через те, що вони не вважають за потрібне повідомляти когось про свою ваду, якщо це не буде впливати на їхні успіхи у навчанні та виконання їхніх обов'язків. Можливо, деякі занадто гостро сприймають інвалідність і не хочуть, щоб через їхню ваду навішувалися ярлики. Такі студенти можуть вважати, що впораються самостійно, чи просто не знають про послуги, які пропонує для них університет. Деякі студенти з інвалідністю, можливо, покладаються на методи, що їм допомагали до цього часу. Але, оскільки темп навчання в університеті швидший, ніж у школі, і доводиться виконувати більшу кількість завдань високої складності, додаткова допомога таким студентам, безумовно, знадобиться. Основна роль у цьому припадає на професорсько-викладацький склад університету.

  Пам'ятайте, що саме Ви є першим і найкращим джерелом інформації щодо створення необхідних умов для супроводу Вашого навчання. В університеті самі студенти є відповідальними за ініціювання створення необхідних елементів супроводу їх навчання. Адже викладач може створити комфортні умови для Вашого навчання, тільки якщо Ви поінформуєте його про Ваші особисті навчальні потреби. Це не означає, що викладач знизить вимоги до рівня Ваших знань. Але впровадження належних елементів супроводу навчання допоможе Вам якомога краще засвоїти навчальний матеріал, виявити Ваші здібності та таланти, розкрити Ваш навчальний потенціал.

  Враховуйте, що Ваші колеги по групі також можуть бути непідготовленими до навчання в інклюзивному колективі. Вірогідно, що деякі з них ніколи не стикалися з проблемами людей із інвалідністю. Тому для створення у групі атмосфери толерантності і доброзичливості дайте можливість іншим студентам зрозуміти Ваші проблеми, які виникають у процесі навчання чи спілкування.

  Очевидно, що перехід до інклюзивного освітнього середовища може бути для Вас дуже нелегким, тому в процесі навчання в університеті намагайтесь стати самостійним і незалежним, не відступайте перед труднощами, вчіться відповідати за свої власні дії та захищати себе.

  При виникненні труднощів чи непорозумінь у процесі навчання вчасно зверніться за консультацією до викладачів, фахівців управління CAP, Центру самостійної роботи студентів чи до студентів Вашої нозології зі старших курсів, поки ці труднощі не стали проблемами.

   

  Права та обов'язки студента

  Ви маєте право

  Ви зобов'язані

  > Вимагати збереження інформації про стан свого здоров'я у таємниці і надання її тільки за Вашим письмовим дозволом.

  > На забезпечення рівного доступу до освітнього процесу.

  > На забезпечення індивідуального супроводу навчання.

  > На забезпечення рівних можливостей для участі в університетських заходах.

  > На ставлення до Вас із повагою.

  > Надати необхідну інформацію про свою нозологію тим, кому це необхідно знати.

  > Визначити необхідні елементи супроводу Вашого навчання і повідомити про них посадових осіб.

  > Виконувати правила та вимоги щодо навчання в Університеті.

  > Своєчасно звертатися до фахівців по допомогу.

  > Вчасно приходити на заняття та призначені зустрічі.

  > Відповідати за свої власні дії та вчинки.

   

  7.2. Кроки студента щодо інклюзії в освітній процес

  Студенти, які бажають отримати підтримку в супроводі навчання, повинні дотримуватися встановлених процедур.

  Якщо студент потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, він має звернутися до Центру інклюзивних технологій навчання.

  За результатами обстеження в Центрі інклюзивних технологій навчання студенти-першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують поради щодо необхідності проходження медичної реабілітації й медичного супроводу. На кожного студента оформлюється медична картка, його дані заносяться до бази даних Центру інклюзивних технологій навчання. У разі необхідності студенти направляються на консультацію до психолога Центру інклюзивних технологій навчання чи до Центру практичної психології Інституту соціальних технологій. Разом із управлінням виховної діяльності студенту надається потрібна соціальна допомога.

  Якщо студент потребує технічного чи педагогічного супроводу навчання, він має звернутись до Центру інклюзивних технологій навчання, надавши документальне підтвердження своєї нозології. Студент має обговорити з фахівцями Центру і документально визначити межі конфіденційності інформації щодо стану свого здоров'я, яку необхідно надати викладачам для отримання від них необхідної підтримки. Студент обговорює з фахівцями Центру особливості своєї нозології та її вплив на процес навчання в інтегрованій групі і заповнює форму потреби в супроводі навчання. Бажано, щоб студенти обговорили форму потреби в супроводі зі своїми родичами, які допомагали їм навчатися до вступу у ЗВО.

  Рекомендації викладачам щодо створення умов для супроводу навчання студента визначаються Центром інклюзивних технологій навчання з урахуванням побажань та досвіду навчання студента, а також реальних можливостей університету на поточний момент. Ці рекомендації зазначаються в рекомендаційному листі до викладачів, в якому перелічені індивідуальні потреби студента з інвалідністю у супроводі навчання, що сприятимуть кращому засвоєнню навчального матеріалу. Студент має залишити кожному викладачеві копію рекомендаційного листа й обговорити, яким чином йому легше сприймати та засвоювати навчальний матеріал під час лекцій та навчальних занять, а також повернути підписані ним та викладачами копії листів для зберігання у Центрі інклюзивних технологій навчання.

  Студенти мають відвідати семінар із користування технічними засобами та технологіями навчання, якими вони можуть скористатися під час занять та самостійної роботи.

  Студенти несуть повну відповідальність за своє навчання (відвідування занять, виконання усіх завдань і тієї ж роботи, що й інші студенти у групі) за умови забезпечення їм відповідного супроводу.

   

  8 кроків студента для отримання супроводу навчання:

  1.  Зареєструватися в Центрі інклюзивних технологій навчання.

  2.  Обговорити з фахівцями доступні на поточний момент елементи супроводу.

  3.  Отримати рекомендаційний лист до викладачів.

  4.  Обговорити з кожним викладачем особливості запровадження необхідних Вам елементів супроводу навчання.

  5.  За необхідністю обговорити з фахівцями індивідуальний графік навчання.

  6.  Відвідати семінар із користування спеціальними засобами навчання у Центрі інклюзивних технологій навчання.

  7. Відвідувати всі навчальні заняття і виконувати всі завдання викладачів.

  8. Регулярно обговорювати з викладачами шляхи вдосконалення процесу супроводу навчання, вчасно попереджати їх про виникнення проблем у навчанні.

   

  Пам'ятайте, що викладач не зобов'язаний створювати відповідні умови,

  доки студент не надасть інформацію про свої потреби у супроводі навчання.