Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інклюзія та інтеграція

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

  2. Забезпечення інклюзії студентів шляхом розбудови безбар‘єрного освітнього середовища.

  Вимоги до навчального закладу інтегрованого типу

   

  Вперше принцип рівності прав людей із інвалідністю, який передбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для участі у житті суспільства, був проголошений у Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Це означає, що люди з інвалідністю мають отримувати необхідну підтримку в процесі набуття освіти, організації їх трудової діяльності та суспільному житті.

  Процес навчання людей із інвалідністю тісно пов‘язаний із процесом їх соціалізації упродовж усього життя. Тому інтеграція таких людей в освітній процес суттєво полегшує їх подальшу інтеграцію в суспільство, оскільки передбачає спільне навчання людей із інвалідністю з іншими людьми. Але інтеграція людей із різним станом здоров‘я в освітнє середовище ще не гарантує її учасникам рівного доступу до навчання, оскільки у деяких із них можуть бути специфічні освітні потреби. Тому для забезпечення рівних можливостей для освіти людей із інвалідністю необхідно запровадити комплекс заходів, що забезпечують їх повноцінну інклюзію в освітній процес.

  Інклюзія – це особлива система навчання, яка передбачає індивідуальний підхід до здобувачів освіти всіх нозологій, відповідно до їх освітніх потреб. Інклюзія вимагає змін на всіх рівнях освіти і, в першу чергу, формування безбар‘єрного освітнього середовища.

  Як показав двадцятидвохрічний досвід інтеграції студентів із інвалідністю в Університеті "Україна", цей процес передбачає взаємну адаптацію обох сторін: здобувачів освіти, які приходять до університету зі спеціалізованих (закритих) закладів освіти або з вузького сімейного кола, до нових умов навчання в інтегрованому освітньому середовищі, а також самого ЗВО до потреб здобувачів освіти з інвалідністю. Для повної інклюзії людей із інвалідністю в освітнє середовище необхідно забезпечити вільний архітектурно-освітньо- комунікаційний простір, в якому вони можуть вільно пересуватись, навчатись, розвиватись і спілкуватись. Інклюзія таких студентів в освітній процес забезпечується шляхом запровадження спеціальних освітніх технологій і засобів навчання, а також усіх видів супроводу навчання. Необхідна також розробка індивідуальних програм, спрямованих на особистісний і професійний розвиток здобувачів освіти. Важливе значення має розвиток фізичної культури та зміцнення здоров‘я здобувачів освіти шляхом упровадження фізкультурно-спортивних і медико-реабілітаційних програм.

  Вирішальна роль в університеті інтегрованого типу відводиться особистості викладача. Успіхи здобувачів освіти з інвалідністю залежать від розуміння їхніх потреб, надання кваліфікованої допомоги, доброзичливості, людяності та чуйності викладачів. Проблемою університету інтегрованого типу є те, що викладачі профільних дисциплін, як правило, не мають дефектологічної і психологічної підготовки, а технології викладання навчальних дисциплін суттєво відрізняються відповідно до особливостей сприйняття здобувачами освіти навчального матеріалу. Тому важливою запорукою успішної інклюзії здобувачів освіти з інвалідністю є спеціальна підготовка викладачів до роботи в інтегрованих групах, яка передбачає ознайомлення з функціональними відмінностями, особливостями розвитку здобувачів освіти різних нозологій та сприйняття ними навчального матеріалу, методиками викладання їм навчальних дисциплін та кращим світовим досвідом інклюзії таких здобувачів освіти. Тобто для забезпечення ефективної роботи викладачів в інтегрованих групах необхідно організувати постійно діючий семінар для підвищення їх кваліфікації.

  Для забезпечення інклюзії здобувача освіти з інвалідністю в освітній процес слід перш за все врахувати і максимально компенсувати труднощі сприйняття навчального матеріалу здобувачами освіти з сенсорними вадами. При цьому в кожному індивідуальному випадку дуже важливо чітко уявляти, яким чином здобувачу освіти зручніше сприймати цей матеріал: візуально, на слух, тактильно. Відповідним чином має бути підготовлено методичне і дидактичне забезпечення освітнього процесу. Наприклад, конспекти лекцій, вказівки до виконання практичних і лабораторних робіт, тестові завдання мають бути підготовлені у паперовому, аудіо- та електронному форматах. Навчальні аудиторії мають бути обладнані спеціальними технічними засобами: активними дошками, мультимедійною технікою, копіювальними приладами, системами підсилення звуку (індукційними петлями, радіомікрофонами тощо). Одночасно здобувачі освіти мають право використовувати індивідуальні технічні засоби, зокрема, диктофони, слухові апарати, ноутбуки).

  Крім того, на сучасному етапі інклюзія неможлива без впровадження в освітній процес та позааудиторну діяльність інформаційних та комп’ютерних технологій.

  Для здобувачів освіти із проблемами пересування (з вадами опорно-рухового апарату, зору, ДЦП) у першу чергу має бути забезпечена архітектурна безбар’єрність зовнішнього і внутрішнього простору університету. Це означає необхідність спорудження пандусів, встановлення широких ліфтів зі звуковою, тактильною та цифровою інформацією, усунення порогів, наявність спеціальних поручнів уздовж сходинок, забезпечення належної ширини коридорів, дверей, проходів між партами. Необхідним елементом інклюзії є встановлення спеціальних меблів для здобувачів освіти, що пересуваються на кріслах колісних, і для тих, кому важко сидіти за партою тривалий час, створення належних санітарних умов (обладнання туалетів, душових).

  Для організації самостійної роботи здобувачів освіти необхідно забезпечити їх безбар’єрний доступ до фондів бібліотеки, що передбачає зручне розташування каталогів та літератури в читальних залах, а також наявність спеціальних механічних пристроїв для діставання книг із верхніх полиць. Для здобувачів освіти із сенсорними вадами навчальні матеріали мають бути переведені в альтернативний формат, зручний для сприйняття. Така послуга може надаватись, наприклад, Центром самостійної роботи студентів із інвалідністю, в якому є необхідне обладнання і забезпечені належні умови для роботи.

  Перш, ніж прийняти на навчання людей із інвалідністю, університет (як і будь-який інший заклад освіти інтегрованого типу) має здійснити низку організаційних заходів, зокрема:

  • створення спеціалізованої матеріально-технічної бази;
  • створення безбар’єрного освітнього середовища, в якому приміщення, інформація, техніка і навчальний матеріал доступні для всіх здобувачів освіти;
  • надання можливості вибору форми навчання: денної, заочної, дистанційної, комбінованої;
  • наближення освітніх послуг до місць проживання маломобільних здобувачів освіти (відкриття філій, центрів дистанційної освіти);
  • підготовка адаптованого навчально-методичного забезпечення для здобувачів освіти різних нозологій (аудіо-, відео-, тактильних та електронних матеріалів тощо);
  • перепідготовка викладачів, впровадження спеціальних інформаційних і педагогічних технологій;
  • адаптація викладачів і здобувачів освіти до інтегрованого освітнього середовища, формування в колективі толерантного ставлення і розуміння проблем людей із інвалідністю;
  • урахування індивідуальних особливостей і потреб здобувачів освіти, організація психологічної підтримки учасників освітнього процесу;
  • надання соціальної та медико-реабілітаційної допомоги;
  • створення умов для соціалізації, самовизначення і самореалізації;
  • організація позааудиторної діяльності для забезпечення професійної адаптації здобувачів освіти, підготовки їх до працевлаштування і планування їхньої кар‘єри.

   

  Укладено на основі матеріалів сайту Національної асамблеї інвалідів України http://naiu.org.ua/content/view/2004/158/