Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Результати моніторингу якості освіти

  Результати моніторингу якості освіти

   

  1. Рішення засідань Вченої ради стосовно якості освіти

  Засідання Вченої Ради від 02.07.2020

  Про роботу університету за дистанційними технологіями навчання та нагальні питання підготовки до нового навчального року в умовах карантину

  Засідання Вченої Ради від 23.04.2020

  Про стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та завдання на наступний рік

  Засідання Вченої Ради від 27.02.2020

  Про результати зимової сесії 2019/2020 навчального року

   Засідання Вченої Ради від 01.07.2019

  Про результати ККР за ІІ семестр 2017-2018 н.р. і І семестр 2018-2019 н.р. і заходи щодо вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до чинного законодавства

  Засідання Вченої Ради від 25.04.2019

  Про академічну доброчесність освітнього процесу та боротьбу з плагіатом 

  Про результати соціологічних опитувань та дієві заходи, спрямовані на покращення їхніх результатів

  Засідання Вченої Ради від 28.02.2019 

  Про результати зимової сесії 2018/2019 навчального року

   

  2. Рішення виробничих нарад стосовно якості освіти

  Рішення розширеної виробничої наради Університету "Україна" від 22 листопада 2019 року з питання "Про стратегічні завдання взаємодії навчально-виховних підрозділів університету з роботодавцями з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників"

  Рішення виробничої наради Університету "Україна" з питання "Про готовність НВП щодо забезпечення навчання за звичайною та дистанційною технологіями на 2020/2021 н.р." від 18.08.2020

  Рішення виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання "Про підготовку до нового навчального року"

  Рішення розширеної виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання "Про моніторинг якості та оновлення інформації на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE"

   

  3. Результати анкетування студентів

  Результати опитувань "Університет очима студентів" 2019-2020 н.р.

  Результати опитування споживачів освітніх послуг 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Інклюзивна освіта" 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Освітня програма очима здобувачів вищої освіти" 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" 2019-2020 н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти 2019-2020 н.р.

  Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» 2019-2020 н.р.

  Результати опитування "Адаптація першокурсників" 2019-2020 н.р.

  Моніторинг якості навчання англійської мови 2019-2020 н.р.

  Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату 2019-2020 н.р.

  Результати анкетування студентів-іноземців 2019-2020 н.р.

  Університет очима студентів ІІ семестр 2018-2019 н.р.

  Академічна доброчесність очима студентів ІІ семестр 2018-2019 н.р.

  Про результати соціологічних опитувань та дієві заходи, спрямовані на покращення їхніх результатів

   

  4. Результати анкетування випускників

  Результати опитування "Працевлаштування очима випускників" 2019 р.

  Результати опитувань "Освітня програма очима випускників" 2019-2020 н.р.

   

  5. Результати анкетування викладачів

  Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу" 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" 2019-2020 н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр 2019-2020 н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС колегами 2019-2020 н.р.

   

  6. Результати анкетування роботодавців

  Результати опитування "Працевлаштування очима роботодавців" 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Освітня програма очима роботодавців" 2019-2020 н.р.

   

  7. Результати оцінювання відкритих занять

   Графік і результати оцінювання відкритих занять

   

  8. Результати конкурсів на звання "кращий викладач"

  https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku

  Наказ від 06.12.2019 №167 "Про підсумки конкурсу на звання "Кращий викладач"

   

  9. Результати конкурсів навчально-методичної та наукової літератури

  https://uu.edu.ua/concurs_lider_roku

  Наказ від 06.12.2019 №168 "Про підсумки конкурсу навчально-методичної та наукової літератури"

   

  10. Оцінка методичного забезпечення навчальних дисциплін, в першу чергу на платформі інтернет-супроводу освітнього процесу Moodle

  Ресурсів на Moodle разом 21.04.2020

  Ресурсів на Moodle середнє значення на курс 21.04.2020

  Рішення розширеної виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання «Про моніторинг якості та оновлення інформації на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE»

  Наказ № 32 "Про навчально-методичне забезпечення дисциплін на 2019-2020 н.р."

  Додаток 1

  Додаток 2

  Додаток 3

  Реєстр електронних курсів станом на 09.01.2019 р.

  Наказ №164 від 12.10.2018 р. "Про формування реєстру та сертифікацію електронних навчальних курсів на 2018-2019 н.р."

  Розпорядження №53-р "Про заходи щодо впровадження дистанційного навчання в університеті у 2018/19 н.р."

   

  11. Оцінка дистанційної форми навчання, роботи сайту Інтернет-підтримки освітнього процесу і популярності електронних курсів

  Розпорядження від 30 квітня 2020 р. №26-р "Про заходи для якісної організації освітнього процесу за дистанційними технологіями"

  Розпорядження від 28 квітня 2020 р. №25-р "Про додаткові заходи для якісної організації освітнього процесу за дистанційними технологіями"

  Наказ від 3.04.2020 р. №48 "Про забезпечення та контроль здійснення освітнього процесу за дистанційною технологією навчання під час карантину"

  Додаток 1

  Додаток 2

  Наказ від 24.03.2020 р. № 15-р "Про заходи для якісної організації освітнього процесу за дистанційними технологіями"

  Звіт на 17.11.2020 р.

  Звіт на 09.04.2020 р.

  Звіт на 02.04.2020 р.

  Звіт на 25.03.2020 р.

  Звіт на 19.03.2020 р.

  Активність на Moodle 22.04.2020

  Найактивніші курси 22.03.2020

   

  12. Оцінка ефективності практичної підготовки студентів

  Результати опитування "Працевлаштування очима випускників" 2019 р.

  Результати опитування "Працевлаштування очима роботодавців" 2019-2020 н.р.

  Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" 2019-2020 н.р.

  Рішення розширеної виробничої наради Університету "Україна" від 22 листопада 2019 року з питання "Про стратегічні завдання взаємодії навчально-виховних підрозділів університету з роботодавцями з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників"

   

  13. Моніторинг наймання, навантаження професорсько-викладацького складу та атестація персоналу

  Розпорядження від 26 березня 2019 року №16-р "Про перевірку виконання індивідуальних планів викладачів за І півріччя 2018-2019 н.р."

  Наказ від 20 червня 2018 року № 95 "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету"

  Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 3 липня 2017 р. № 4/17

   

  14. Моніторинг підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу

  Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних, педагогічних, адміністративно-педагогічних і навчально-допоміжних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2019) 

   

  15. Моніторинг успішності студентів - поточної та підсумкової атестації, результатів семестрового контролю

  Про результати зимової сесії 2019/2020 навчального року

  Про результати зимової сесії 2018/2019 навчального року

  ПОЛОЖЕННЯ про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, затверджене наказом №184 від 01.11.2018 р.

  Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації студентів

  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

  Навчально-виховний підрозділ

  2016-2017 н.р.

  2017-2018 н.р.

  2018-2019 н.р.

  2019-2020 н.р.

  Інженерно-технологічний інститут

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Інститут біомедичних технологій

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Інститут економіки та менеджменту

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Інститут комп’ютерних технологій

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Інститут права та суспільних відносин

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Інститут соціальних технологій

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Інститут філології та масових комунікацій

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  Коледж «Освіта»

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 1 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ДФН 2 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 1 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

  ЗФН 2 семестр

   

  15. Результати ККР

  Про результати ККР за І семестр 2019-2020 н.р.

  Про результати ККР за ІІ семестр 2017-2018 н.р. і І семестр 2018-2019 н.р. і заходи щодо вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до чинного законодавства

   

  16. Моніторинг відвідуваності занять

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 14.11.2018 р.

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 10-11.11.2018 р.

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 24.10.2018 р.

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 26.09.2018 р.

   

  17. Моніторинг задоволеності студентів інклюзивними технологіями навчання

  Результати опитувань "Інклюзивна освіта" 2019-2020 н.р.

  Рішення розширеної виробничої наради Університету «Україна» з питання «Про стан та напрямки розвитку інклюзивного освітнього простору в університеті»

   

  18. Моніторинг наявності нормативної бази

  Основні офіційні документи університету

  Основні нормативні документи

  Річні звіти, доповіді президента, рішення конференцій трудового колективу

  Корпоративна культура

  Академічна доброчесність

  Антикорупційні заходи

  Приймальна комісія

  Освітня діяльність

  Контингент студентів і документальний супровід

  Індивідуальна освітня траєкторія

  Матеріально-технічна діяльність

  Дистанційне навчання

  Інформаційні технології і технічне забезпечення

  Навчально-методична діяльність

  Видавничо-друкарська діяльність

  Практика і сприяння працевлаштуванню студентів

  Виховна діяльність

  Управління персоналом

  Управління якістю

  Міжнародна діяльність

  Науково-дослідна діяльність

  Фінансово-економічна діяльність

  Положення про підрозділи і посадові інструкції працівників

  Охорона праці і безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільна оборона

  Інструкції з охорони праці та техніки безпеки

  Інструкції з домедичної допомоги

  Документи з протипожежної безпеки

  Документи з цивільної оборони

   

  Ліцензії

  Сертифікати про акредитацію

  Правила прийому до Університету "Україна"

  Нормативні документи Приймальної комісії

   

   19. Моніторинг наявності навчальної документації