Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Результати моніторингу якості освіти

  Результати моніторингу якості освіти

   

  1. Рішення засідань Вченої ради стосовно якості освіти

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2019

  Про результати ККР за ІІ семестр 2017-2018 н.р. і І семестр 2018-2019 н.р. і заходи щодо вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до чинного законодавства

  Засідання Вченої Ради від 25.04.2019

  Про академічну доброчесність освітнього процесу та боротьбу з плагіатом 

  Про результати соціологічних опитувань та дієві заходи, спрямовані на покращення їхніх результатів

  Засідання Вченої Ради від 28.02.2019 

  Про результати зимової сесії 2018/2019 навчального року

   

  2. Рішення виробничих нарад стосовно якості освіти

  Рішення розширеної виробничої наради Університету "Україна" від 22 листопада 2019 року з питання "Про стратегічні завдання взаємодії навчально-виховних підрозділів університету з роботодавцями з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників"

  Рішення виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання "Про підготовку до нового навчального року"

  Рішення розширеної виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання «Про моніторинг якості та оновлення інформації на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE»

   

  3. Результати анкетування студентів

  Університет очима студентів ІІ семестр 2018-2019 н.р.

  Академічна доброчесність очима студентів ІІ семестр 2018-2019 н.р.

  Про результати соціологічних опитувань та дієві заходи, спрямовані на покращення їхніх результатів 

   

  4. Результати анкетування випускників

   

  5. Результати анкетування викладачів

   

  6. Результати анкетування роботодавців

   

  7. Результати оцінювання відкритих занять

  Журнал відвідування відкритих занять викладачів  Університету "Україна" за І семестр 2019-2020 н.р.

  Дата / день тижня Час Корпус / кабінет Вид заняття Тема заняття Назва дисципліни ПІБ викладача НВП Анкета оцінювання Протокол
  27.09.2019 п'ятниця 14:40 ІІІ каб.102 практичне Пошук екстремума в масиві Алгоритми та структури даних Тимошенко Анатолій Григоривич, к.т.н., доцент ІКТ Анкета   
  30.09.2019 понеділок 13:10 ІІІ каб.305 практичне Перша медична допомога при переломах вільної верхньої кінцівки. Десмургія Долікарська медична допомога в невідкладних станах Рохас Максим Маркович, асистент ІСТ Анкета  
  14:40 ІІІ лаб.06 практичне Фізіологія крові Фізіологія людини Колядич Оксана Іванівна, ст. викладач ІСТ  Анкета  
  03.10.2019 четвер 10:00 ІІІ каб.303 лекція Форми занять в адаптивній фізичній культурі Теорія та методика адаптивної фізичної культури Підпомога Андрій Юрійович, к.н.ф.в.с., доц. ІСТ Анкета  
  13:10 ІІ каб.404 лекція Система органів державної влади в Україні: конституційні основи їх функціонування, роль в управлінні Менеджмент у системі органів державної влади Дубас Ростислав Григорович, д.е.н., завідувач кафедри ІЕМ Анкета Протокол 
  14:40 ІІІ каб.303 семінар Розвиток виховання та формування особистості Загальна педагогіка Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ  Анкета  
  08.10.2019 вівторок 11:40 ІІІ каб.301 практичне Бар'єри у процесі спілкування та шляхи їх подолання Психологічні проблеми спілкування Чиханцова Олена Анатоліївна, к.псих.н., доцент ІСТ Анкета  
  14:40 ІІІ каб.201 практичне Загальні тенденції та проблеми розвитку автомобільного транспорту Розвиток автомобільної галузі Тропіна Аліна Олександрівна, ст. викладач ІТІ Анкета  Протокол
  10.10.2019 четвер 10:00 ІІ каб.507 лекція Внутрішнє та зовнішнє середовища організації Теорія організацій Кондукоцова Неля Валеріївна, ст. викладач ІЕМ Анкета  Протокол
  11.10.2019 п'ятниця 10:00 ІІІ каб.205 семінар Об'єкти та суб'єкти соціальної роботи Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Гребенюк Анастасія Олекчандрівна, ст.викладач ІСТ  Анкета  
  17.10.2019 четвер 13:10 3-Л-3 лекція Педагогічно збагачене соціальне середовище. Інклюзивне освітнє середовище.» Педагогіка Пузіков Дмитро Олегович, к.пед.н., доцент ІСТ  Анкета  
  21.10.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.500 лекція Форми та методи публічного адміністрування Адміністративне право Сердюк Євген Васильович, к.ю.н., доцент ІПВС  Анкета  
  11:40 ІІІ каб.205 лекція Правові документи у сфері соціальної роботи Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи Базиленко Анастасія Костянтинівна, к.псих.н. ІСТ Анкета  
  25.10.2019 п'ятниця 11:40 ІІІ каб.205 практичне Family Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІФМК  Анкета  
  26.10.2019 субота 10:00 ІІІ лаб.08 лекція Нанотехнології та наноматеріали в автомобільному транспорті Нанотехнологічне матеріалознавство в автомобільному транспорті Косенко Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент ІТІ  Анкета  
  30.10.2019 середа 10:00 З-Л-1 урок Особливості творчості У. Самчука. Характеристика роману "Марія" Українська література (комбіноване заняття) Ярошовець Тетяна Іванівна, к.ф.н., доц. КО  Анкета  
  13:10 ІІ каб.406 практичне Кількісна характеристика товарів Товарознавство Кутліна Ірина Юріївна, к.т.н., доцент ІЕМ  Анкета  Протокол
  04.11.2019 понеділок 10:00 ІІІ каб.409 лекція Службові документи Документознавство Ткаченко Наталія Олексіївна, ст. викладач ІФМК  Анкета  
  08.11.2019 п'ятниця 11:40 ІІІ каб.407 лекція Організація ринку туристичних послуг Основи тиризмознавства Мотрін Ірина Ігорівна, к.е.н. ІФМК  Анкета  
  12.11.2019 вівторок 10:00 ІІІ каб.607 семінар Право міжнародних договорів Міжнародне право та право Європейського союзу Кузьменко Альона Сергіївна, ст. викладач ІПВС  Анкета  
  13:10 ІІІ каб.401 лекція Класифікація народів світу Звичаї та традиції народів світу Кудрейко Олександр Миколайович, к.н. з держ. упр. ІФМК  Анкета  
  14.11.2019 четвер 11:40 ІІІ каб.701 практичне Використання складних граматичних конструкцій (обєктний інфінітив в різних типах перекладу Практика перекладу основної іноземної мови Сірик Людмила Миколаївна, к.п.н., доцент ІФМК Анкета  
  14:40 ІІ каб.404 практичне Види ринкових досліджень Ринкові дослідження Зимбалевська Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент ІЕМ Анкета  Протокол
  18.11.2019 понеділок 11:40 ІІ каб.406 лекція Податки. Податкова система Фінанси Рудюк Людмила Василівна, ст. викладач ІЕМ Анкета Протокол
  28.11.2019 четвер 10:00 ІІ каб.403 лекція Звіт про власний капітал Звітність підприємств Нестеренко Світлана Сергіївна, к.е.н., доцент ІЕМ  Анкета Протокол
  02.12.2019 понеділок 11:30 ауд. 103 лекція Інклюзивний простір та формування інклюзивного мислення Інклюзивне суспільство Твердохліб Ірина Володимирівна, ст. викладач кафедри соціальної роботи ПІЕП  Анкета  Протокол
  13:10 ІІІ лаб.08 лекція Нормативи проєктування вирбничо-технічної бази автотранспортних підприємств Технічна експлуатація та обслуговування автомобілів Петренко Тетяна Володимирівна, ст. викладач ІТІ Анкета  Протокол

   

  Графік відвідування відкритих занять викладачів базової структури та ТВСП Університету "Україна" на І семестр 2019-2020 н.р.

  Наказ від 15 жовтня 2019 року №134 "Про затвердження і впровадження Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних і педагогічних працівників у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

   

  8. Результати конкурсу на звання "кращий викладач"

  Наказ від 06.12.2019 №167 "Про підсумки конкурсу на звання "Кращий викладач"

  НАКАЗ від 11.11.2019 р. №152 "Про проведення конкурсу на звання "кращий викладач"

  ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

   

  9. Результати конкурсу навчально-методичної та наукової літератури

  Наказ від 06.12.2019 №168 "Про підсумки конкурсу навчально-методичної та наукової літератури"

  НАКАЗ від 11.11.2019 р. №151 "Про проведення конкурсу навчально-методичної та наукової літератури"

  ПОЛОЖЕННЯ про конкурс підручників, навчальних посібників, монографій і конспектів лекцій

   

  10. Оцінка методичного забезпечення навчальних дисциплін, в першу чергу на платформі інтернет-супроводу освітнього процесу Moodle

  Рішення розширеної виробничої наради від 31 травня 2019 року з питання «Про моніторинг якості та оновлення інформації на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу MOODLE»

  Наказ від 10.06.2019 р. №78 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін"

  Методичні рекомендації щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін, затверджені наказом від 10.06.2019 р. №78

  Наказ від 26 квітня 2019 року №44 "Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів"

  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р. на основі освітніх програм

  Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію у вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (нова редакція)

  Наказ №164 від 12.10.2018 р. "Про формування реєстру та сертифікацію електронних навчальних курсів на 2018-2019 н.р."

  Розпорядження №53-р "Про заходи щодо впровадження дистанційного навчання в університеті у 2018/19 н.р."

   

  11. Оцінка популярності електронного курсу

   

  12. Оцінка ефективності практичної підготовки студентів

  Рішення розширеної виробничої наради Університету "Україна" від 22 листопада 2019 року з питання "Про стратегічні завдання взаємодії навчально-виховних підрозділів університету з роботодавцями з метою підвищення якості підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників"

   

  13. Моніторинг наймання, навантаження професорсько-викладацького складу та атестація персоналу

  Розпорядження від 26 березня 2019 року №16-р "Про перевірку виконання індивідуальних планів викладачів за І півріччя 2018-2019 н.р."

  Наказ від 20 червня 2018 року № 95 "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету"

  Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) від 3 липня 2017 р. № 4/17

   

  14. Моніторинг підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу

  Положення про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних, педагогічних, адміністративно-педагогічних і навчально-допоміжних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2019) 

  15. Моніторинг успішності студентів - поточної та підсумкової атестації, результатів семестрового контролю

  Про результати зимової сесії 2018/2019 навчального року

  ПОЛОЖЕННЯ про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком, затверджене наказом №184 від 01.11.2018 р.

  Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації студентів

  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

   

  15. Результати ККР

  Про результати ККР за ІІ семестр 2017-2018 н.р. і І семестр 2018-2019 н.р. і заходи щодо вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до чинного законодавства

   

  16. Моніторинг відвідуваності занять

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 14.11.2018 р.

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 10-11.11.2018 р.

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 24.10.2018 р.

  Результати перевірки дотримання графіку навчального процесу від 26.09.2018 р.

   

  17. Моніторинг задоволеності студентів інклюзивними технологіями навчання

  Рішення розширеної виробничої наради Університету «Україна» з питання «Про стан та напрямки розвитку інклюзивного освітнього простору в університеті»

   

  18. Моніторинг наявності нормативної бази

  Основні офіційні документи університету

  Юридичні документи універитету

  Колегіальні органи (комісії, комітети, ради)

  Фінансові документи універитету

  Річні звіти, доповіді президента, рішення конференцій трудового колективу

  Документи з управління персоналом. Положення про підрозділи. Посадові інструкції

  Документи, що впорядковують діяльність

  Ліцензії

  Сертифікати про акредитацію

  Документи щодо організації навчального процесу:

  Навчально-організаційна діяльність

  Управління якістю

  Індивідуальна освітня траєкторія

  Навчально-методична діяльність

  Міжнародна діяльність

  Контингент студентів і документальний супровід

  Управління персоналом

  Конкурси

  Документи стосовно впровадження інклюзії в освітній процес

  Правила прийому до Університету "Україна"

  Нормативні документи Приймальної комісії

   

  На стадії розроблення знаходяться такі документи:

  1. Положення про організацію освітнього процесу (оновлення)

  2. Положення про проведення комплексних контрольних робіт

  3. Положення про рейтингову систему оцінювання роботи професорсько-викладацького складу

  4. Положення про конкурс на звання "Кращий куратор академічної групи"

  5. Положення про конкурс на звання "Кращий навчально-виховний підрозділ" і "Краща кафедра Університету "Україна"

  6. Положення про конкурс на кращий дипломний проект

  7. Положення про організацію практики і моніторинг працевлаштування студентів

  8. Положення про конкурс на краще відкрите заняття, проведене англійською мовою

  9. Положення на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовою

  10. Положення про видавничо-друкарську діяльність

  11. Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету "Україна"

  12. Положення про кураторів академічних груп

  13. Положення про організацію та контроль якості навчальних занять

   

   19. Моніторинг наявності навчальної документації