Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Особливості вступу

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

   

  Правове роз’яснення щодо навчання інвалідів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

  Роз’яснення вимог законодавства України стосовно професійного навчання інвалідів

   

  6. Особливості прийому абітурієнта з інвалідністю до вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації 

  Прийом абітурієнтів з інвалідністю до університету здійснюється: 1) за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення ступеня освоєння програми повної середньої освіти, можливості вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми та вступу до університету; 2) за результатами ЗНО; 3) за співбесідою.

   

  Витяг із Умов вступу до ЗВО України у 2021 році

  «У формі співбесіди проходять вступні випробування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти:

  - особи з інвалідністю внаслідок війни (у тому числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста);

  - особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

  Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  У формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) проходять вступні випробування та в разі отримання кількості балів за кожний із іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

  - особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  Для вступників із числа осіб із порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб із особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року №  1027/900, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти.

  Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний із іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра:

  - особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», або копії такого документа).

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  Якщо особи, зазначені в пунктах 2-5 цього розділу, виявили бажання брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 за такими результатами.

  Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 560 або наказу № 697, та в разі отримання кількості балів за кожний із іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

  - особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року.

  Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

  Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний із іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

  - особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;

  - громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.

  Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнього незалежного оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

  Під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 081 «Право», 293 «Міжнародне право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

  - особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та/або єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900;

  - особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

  - вступники, звільнені з військової служби починаючи з 01 квітня 2021 року».


   

  До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

  На перший і наступні курси можуть бути зараховані особи, які мають диплом державного зразка про неповну, базову, повну вищу освіту або академічну довідку встановленого зразка про незавершену вищу освіту.

   

  З метою забезпечення рівного доступу вступників до вступу до університету та подальшого забезпечення інклюзії студентів із інвалідністю в освітній процес у визначеній послідовності здійснюються організаційні заходи щодо супроводу вступу та адаптації до навчання здобувачів освіти з інвалідністю:

   

  1. Перед подачею документів до відбіркової комісії вступники з інвалідністю повинні звернутися до Центру інклюзивних технологій навчання за довідкою-висновком щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання.

  При собі вступник повинен мати:

  • довідку МСЕК або висновок ІРЦ (оригінал та копію);
  • індивідуальну програму реабілітації (ІПР) інваліда;
  • медичну довідку за формою 086-У;
  • виписку з амбулаторної карти;
  • аудіограму (для вступників із порушенням слуху).

   

  2. Довідка-висновок заповнюється за результатами співбесід із такими фахівцями, які здійснюють певні дії:

  2.1. Лікар:

  • аналізує фізичний стан вступника;
  • консультує щодо спроможності навчання у ЗВО на основі результатів обстеження стану здоров’я, наданих медичних документів (висновку ЛКК, довідки МСЕК, висновку ІРЦ, ІПР інваліда, додаткових документів) та керуючись Переліком медичних протипоказань до вступу абітурієнтів у ЗВО України I-IV акредитації;
  • дає дозвіл на навчання в Університеті «Україна», підкріплюючи це підписом у довідці-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна»;
  • заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК), вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із інвалідністю та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

   

  2.2. Психолог:

  • проводить індивідуальну консультацію зі вступником для визначення ступеня сформованості професійної орієнтації, вмотивованості та усвідомленості вибору професії, допомагає визначитись із майбутньою професією і визначає відповідність її вимог психофізіологічним особливостям вступника;
  • проводить комплексне тестування вступника, що включає в себе три діагностичні методики (скорочений варіант MMPI «Міні-мульт», методики ТОБОЛ, методики діагностики соціально-психологічної адаптації Роджерса і Даймонда) на визначення особистісних рис та властивостей поведінки, за результатами якого формується психологічна характеристика вступника;
  • застосовує профорієнтаційну методику ДДО, результати якої разом із рекомендаціями психолога вносяться в картку індивідуально-психологічної профконсультації вступника, а також у журнал реєстрації вступників із інвалідністю;
  • у разі необхідності проводить додаткове дослідження когнітивної та афективної сфери особистості вступника за методиками Дж. Равена «Прогресивні матриці Равена» і визначення рівня агресії Баса-Даркі;
  • на основі співбесіди та результатів тестування вступника надає рекомендації щодо майбутньої спеціальності, можливості навчання в Університеті «Україна», які зазначає у довідці-висновку і підкріплює своїм підписом;
  • вносить результати тестування в комп‘ютерну базу студентів;
  • заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК), вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із інвалідністю та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».

   

  2.3. Соціальний працівник:

  • спільно зі вступником заповнює «Соціальний портрет вступника», з’ясовує соціальні особливості вступника та його сім‘ї і визначає обсяг потрібної допомоги, надає рекомендації щодо соціального супроводу;
  • заповнює такі форми: форму дозволу на поширення інформації, у разі необхідності – картку потреб здобувача освіти в супроводі навчання та рекомендаційний лист щодо потреб здобувача освіти в супроводі навчання.
  • робить відповідний запис у довідці-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна», підкріплюючи його підписом;
  • заповнює індивідуальну реабілітаційну картку (ІРК), вносить особисті дані в журнал реєстрації вступників із інвалідністю (П.І.Б., група інвалідності, основне захворювання, домашня адреса) та робить у ньому помітку про видачу вступнику довідки-висновку щодо можливості навчання в Університеті «Україна».
  • - вносить у комп’ютерну базу студентів термін дії довідки МСЕК, групу інвалідності, нозологію, діагноз, інформацію про потребу в супроводі;

  3. В архіві Центру інклюзивних технологій навчання зберігається особова справа вступника, до якої входить:

  - форма дозволу на поширення інформації;

  - результати тестування;

  - індивідуальна психологічна характеристика абітурієнта;

  - картка потреб здобувача освіти в супроводі навчання;

  - рекомендаційний лист;

  - індивідуальна програма реабілітації;

  - копія довідки МСЕК або висновок ІРЦ;

  - соціальний портрет абітурієнта.

  4. У разі подання документів на спеціальності інститутів біомедичних чи комп‘ютерних технологій та інженерно-технологічного вступникам із інвалідністю необхідно пройти співбесіду із завідувачем кафедри чи його заступником (за графіком проведення співбесід зазначених інститутів) щодо специфіки та особливостей процесу навчання на обраній спеціальності.

  5. Після отримання довідки-висновку та ознайомлення з поточними можливостями університету щодо організації супроводу навчання вступник звертається до відбіркової комісії відповідного інституту чи коледжу.

  6. Прийом документів для вступу до університету від вступників із інвалідністю здійснюється відбірковими комісіями інститутів чи коледжу згідно із Правилами прийому вступників до Університету “Україна” чи його коледжів відповідно.

  7. До відбіркової комісії інституту чи коледжу вступники особисто подають заяву про вступ до університету. До заяви вступник додає:

  • документ державного зразка про освітній (освітньо-професійний/освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його засвідчену ксерокопію (ксерокопія засвідчується в університеті або в установленому порядку);
  • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (окрім інвалідів I, ІІ групи, дітей-інвалідів), за їх бажанням вони подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних випробувань в Університеті « Україна»);
  • паспорт громадянина України ( паспорт громадина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які не мають за віком паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), і ксерокопію 1, 2 та 11 сторінок сторінок паспорта;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • медичну довідку за формою 086-У або її копію;
  • копію висновку ІРЦ або довідки МСЕК у випадку його відсутності;
  • довідку-висновок Центру інклюзивних технологій навчання щодо можливості навчання в університеті на обраній спеціальності за певною формою навчання.

  8. За умови проходження психологічного тестування та отримання рекомендації на навчання вступника для інвалідів І чи ІІ групи та дітей-інвалідів віком до 18 років призначається дата проходження вступного предметного тестування, яке проводиться Приймальною комісією університету.

  9. Після зарахування здобувач освіти, який потребує психологічного, медико-реабілітаційного, фізкультурно-спортивного чи соціального супроводу навчання, має звернутися до Центру інклюзивних технологій навчання.

  За результатами обстеження фізичного стану першокурсники розподіляються за спортивними групами залежно від групи інвалідності та нозології, отримують рекомендації щодо фізичної реабілітації та медичного супроводу. На кожного здобувача освіти з інвалідністю оформлюється медико-реабілітаційна картка, що зберігається в архіві Центру інклюзивних технологій навчання. У разі необхідності здобувачі освіти направляються на консультацію (тренінги) до психолога Центру інклюзивних технологій навчання. В Управлінні виховної діяльності здобувачу освіти надається потрібна соціальна допомога.

  10. Центр інклюзивних технологій навчання на початку навчального року проводить на кожній кафедрі зустрічі-семінари для викладачів інтегрованих груп, в яких планується навчання здобувачів освіти з інвалідністю, для ознайомлення зі специфікою нового контингенту, обговорення та впровадження необхідних елементів супроводу в освітній процес.

  11. Вступники, які виявили слабкі знання під час вступного тестування та яким необхідна додаткова підготовка для вступу та навчання, отримують рекомендацію на курси доуніверситетської підготовки з можливістю вступу в наступному році.


   

  Абітурієнт Університету «Україна» ‪‎Іван ПАВЛЮК - герой телепрограми "Я соромлюсь свого тіла" на телеканалі «‎СТБ». У Івана тяжка форма інвалідності, наслідок хвороби Ольє.

  Живучи у маленькому селі, Іван не був упевнений, що взагалі зможе отримати вищу освіту. В ‪Університеті «Україна» на ‪День відкритих дверей Іван поспілкувався із працівниками Приймальної комісії і переконався, що в Університеті «Україна» створено належні умови навчання для всіх категорій студентів, у тому числі і для студентів з інвалідністю. Тепер юнак готується до опанування в Університеті «Україна» професії програміста.

  Дивіться сюжет про ‪‎Івана ПАВЛЮКА в Університеті «Україна» з 1 хв. 36 с. по 7 хв. 43 с.

  Одним із редакторів проекту є ‪випускниця Університету «Україна» ‪‎Вікторія СКРИПНИК.

  УВАГА! Програма містить відверті сцени хірургічних операцій та ран і не рекомендується до перегляду особам, котрі не досягли 18 років.