Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Академія міжнародної співпраці з креативної педагогіки

  Академія міжнародної співпраці з креативної педагогіки

   

  При Вінницькому соціально-економічному інституті створено громадську організацію "Академія міжнародної співпраці з креативної педагогіки" (АМСКП), яка об'єднує на основі спільних інтересів та за професійною ознакою громадян - провідних фахівців системи освіти для реалізації мети і завдань, передбачених статутом даної організації.

  Метою діяльності громадської організації АМСКП є сприяння розвитку освіти, науки і культури, об'єднання громадян для задоволення й захисту їхніх спільних інтересів.

  Основними завданнями діяльності АМСКП є:

  - сприяння активізації системної науково-дослідної діяльності членів АМСКП у навчально-виховній сфері, розвитку їхньої культури, удосконаленні професійно-педагогічного рівня;

  - сприяння підвищенню якості дидактичних технологій, залученню студентів та викладачів до науково-дослідної роботи й мотивації їхньої пізнавальної діяльності;

  - сприяння проведенню систематичного аналітичного огляду, вивченню, узагальненню, апробації та впровадженню у практику інноваційних навчально-виховних технологій;

  - сприяння формуванню інноваційно-креативного освітнього середовища, розвитку професійно-педагогічної компетенції науково-педагогічних працівників як основної умови забезпечення якості освітніх послуг студентам відповідно до сучасних потреб та соціально-культурних умов;

  - сприяння розробці дидактичних технологій та інформаційно-предметного забезпечення навчально-виховного процесу на основі використання сучасних електронних засобів (електронна бібліотека, електронні навчальні й наукові видання тощо);

  - сприяння розширенню міжнародного співробітництва й розробці конструктивних проектів з метою реального формування єдиного освітнього простору на шляху до входження вищої школи України до Європейської освітньої системи;

  - сприяння впровадженню в освітній процес інноваційних дидактичних і виховних технологій;

  - сприяння підготовці, публікації та проведенню презентації наукових, навчальних і методичних видань за напрямами роботи АМСКП;

            - сприяння розвитку співробітництва із провідними науково-освітніми установами України та інших країн; координація та методологічний супровід укладених угод; організація регіональних, всеукраїнських та міжнародних семінарів і конференцій із подальшою публікацією їх матеріалів у спеціальних наукових збірниках в Україні та інших країнах.