Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Спеціалізовані вчені ради

  Cпеціалізовані вчені ради 

   

  Наказ №202 від 27 грудня 2019р. "Про введення в дію Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад та порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій

   

  Спеціалізована вчена рада Д 26.139.01 із правом прийняття та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями:

  12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

   

  1.  Загальні відомості про спеціалізовану вчену раду

  Спеціалізовану вчену раду Д 26.139.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, було створено (перереєстровано на новий термін) згідно із наказом МОН України від 29.09.2014 № 1081, термін повноважень ради - три роки.

   

  Склад Спеціалізованої вченої ради

  Олефір Віктор Іванович – голова спецради, д.ю.н. 12.00.07

  Севрюков Денис Георгійович – заступник голови спецради, д.ю.н., 12.00.01

  Орловська Ірина Григорівна – секратар спецради к.ю.н., 12.00.07

  Бебик Валерій Михайлович д.політ.н., 12.00.01

  Галунько Валентин Васильович д.ю.н., 12.00.07

  Гошовський Володимир Сергійович д.ю.н., 12.00.07

  Гусарєв Станіслав Дмитрович д.ю.н., 12.00.01

  Журавльов Дмитро Володимирович д.ю.н., 12.00.07

  Копан Олексій Володимирович д.ю.н., 12.00.07

  Лаврик Галина Володимирівна д.ю.н., 12.00.01

  Рогач Олександр Янович д.ю.н., 12.00.01

  Француз Анатолій Йосипович д.ю.н., 12.00.01

  Фрицький Олег Федорович д.ю.н., 12.00.01

  Фрицький Юрій Олегович д.ю.н., 12.00.01

  Пихтін Микола Порфирович д.ю.н., 12.00.07

   

   

  2.  Звіт про діяльність спеціалізованої вченої ради

  За період протягом вересня 2014 року – липня 2015 року відбулося 13 засідань ради, на яких проведено 19 захистів дисертацій, із них 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

  Захищено дисертацій за спеціальностями:

  за спеціальністю 12.00.01 – захищено 1 докторську дисертацію та 5 кандидатських дисертацій;

  за спеціальністю 12.00.07 – захищено 1 докторську дисертацію та 12 кандидатських дисертацій.

  На кінець звітного періоду нерозглянутих дисертацій не залишилось.

  Зауважень з боку Міністерства освіти і науки України до роботи Спеціалізованої вченої ради не було. Всі рішення Спеціалізованої вченої ради про присудження наукових ступенів були затверджені Міністерством освіти і науки України та всім здобувачам видані дипломи кандидата (доктора) юридичних наук.

   

  3.  Дисертації, автореферати здобувачів та відгуки офіційних опонентів


  3.1.  Кармазіна Леся Петрівна "Правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, серпень 2015 р., стор. 94. Захист відбудеться 29.09.2015.

  Автореферат дисертації Кармазіної Л.П.

  Дисертація Кармазіної Л.П.

  Відгук офіційного опонента Журавльова Д.В.

  Відгук офіційного опонента Юніна О.С.

   

  3.2.   Добровольський Олег Ігорович "Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, серпень 2015 р., стор. 94. Захист відбудеться 29.09.2015.

  Автореферат дисертації Добровольського О.І.

  Дисертація Добровольського О.І.

  Відгук офіційного опонента Лошицького М.В.

  Відгук офіційного опонента Дрозда О.Ю.

   

  3.3.  Ніколайчук Світлана Василівна "Адміністративно-правовий статус Національної школи суддів України" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, серпень 2015 р., стор. 94. Захист відбудеться 30.09.2015.

  Автореферат дисертації Ніколайчук С.В.

  Дисертація Ніколайчук С.В.

  Відгук офіційного опонента Борко А.Л.

  Відгук офіційного опонента Юніна О.С.

   

  3.4. Пономарьов Олег Валерійович "Адміністративно-правовий статус податкової міліції України" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, серпень 2015 р., стор. 94. Захист відбудеться 30.09.2015.

  Автореферат дисертації Пономарьова О.В.

  Дисертація Пономарьова О.В.

  Відгук офіційного опонента Гаруста Ю.В.

  Відгук офіційного опонента Дрозда О.Ю.

   

  3.5. Віхрова Вікторія Станіславівна "Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб країн Європейського Союзу в Україні" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, серпень 2015 р., стор. 94. Захист відбудеться 01.10.2015.

  Автореферат дисертації Віхрової В.С.

  Дисертація Віхрової В.С.

  Відгук офіційного опонента Куліша А.М.

  Відгук офіційного опонента Лебедєвої А.В.

   

  3.6.  Білоглазова Надія Олегівна "Адміністративно-правовий статус центральних банків країн-учасниць Європейського Союзу" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, вересень 2015 р., стор. 140. Захист відбудеться 30.10.2015.

  Автореферат дисертації Білоглазової Н.О.

  Дисертація Білоглазової Н.О.

  Відгук офіційного опонента Журавльова Д.В.

  Відгук офіційного опонента Єщук О.М.

   

  3.7.  Підпала Ірина Валентинівна "Адміністративно-правові засади проходження служби на морському торговельному транспорті" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, вересень 2015 р., стор. 139-140. Захист відбудеться 30.10.2015.

  Автореферат дисертації Підпалої І.В.

  Дисертація Підпалої І.В.

  Відгук офіційного опонента Калаянова Д.П.

  Відгук офіційного опонента Качана В.В.

   

  3.8.  Батура Сергій Васильович "Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2015 р., стор. 71. Захист відбудеться 25.11.2015.

  Автореферат дисертації Батури С.В.

  Дисертація Батури С.В.

  Відгук офіційного опонента Лаврик Г.В.

  Відгук офіційного опонента Стрільця В.В.

    

  3.9.  Луцький Андрій Іванович "Правова ідеологія в українському державотворенні: теорія і практика" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2015 р., стор. 13.  Захист відбудеться 25.11.2015.

  Автореферат дисертації Луцького А.І.

  Дисертація Луцького А.І.

  Відгук офіційного опонента Скрипнюка О.В.

  Відгук офіційного опонента Пархоменко Н.М.

  Відгук офіційного опонента Рогача О.Я.

   

   

  3.10.  Боднар Сергій Вікторович "Рішення адміністративного суду: сутність, особливості, порядок ухвалення і проголошення" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2015 р., стор. 73.  Захист відбудеться 03.12.2015.

  Автореферат дисертації Боднара С.В.

  Дисертація Боднара С.В.

  Відгук офіційного опонента Гуржія Т.О.

  Відгук офіційного опонента Микитась І.М.

   

  3.11.  Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович "Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.07 та 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2015 р., стор. 13.  Захист відбудеться 03.12.2015.

  Автореферат дисертації Хохуляка В.В.

  Дисертація Хохуляка В.В.

  Відгук офіційного опонента Воронової Л.К.

  Відгук додаткового опонента Пришви Н.Ю.

  Відгук офіційного опонента Скрипнюка О.В.

  Відгук офіційного опонента Кучерявенка М.П.

    

  3.12.  Костилєв Олександр Іванович "Адміністративно-правовий статус патронатної служби міністра" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2015 р., стор. 74.  Захист відбудеться 04.12.2015.

  Автореферат дисертації Костилєва О.І.

  Дисертація Костилєва О.І.

  Відгук офіційного опонента Кузьменко О.В.

  Відгук офіційного опонента Кожури Л.О.

   

  3.13.  Луцька Галина Василівна "Формування української правової думки в Науковому товаристві імені Шевченка наприкінці ХІХ – початку ХХ століття" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2015 р., стор. 66.  Захист відбудеться 27.01.2016.

  Автореферат дисертації Луцької Г.В.

  Дисертація Луцької Г.В.

  Відгук офіційного опонента Лаврик Г.В.

  Відгук офіційного опонента Дудченко О.С.

   

  3.14.  Скрипнюк Олександр Олександрович "Реалізація принципу народного суверенітету в Україні: теоретико-правовий аспект" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2015 р., стор. 63.  Захист відбудеться 27.01.2016.

  Автореферат дисертації Скрипнюка О.О.

  Дисертація Скрипнюка О.О.

  Відгук офіційного опонента Шевчука С.В.

  Відгук офіційного опонента Краковської А.Є.

   

  3.15.  Євхутич Ірина Миколаївна "Мораль і право в системі соціальних уявлень сучасного суспільства" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2015 р., стор. 63.  Захист відбудеться 28.01.2016.

  Автореферат дисертації Євхутич І.М.

  Дисертація Євхутич І.М.

  Відгук офіційного опонента Француза А.Й.

  Відгук офіційного опонента Швачки В.Ю.

   

  3.16.  Турчак Олександр Володимирович "Правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Польщі (1918-1939 рр.)" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, жовтень 2015 р., стор. 13.  Захист відбудеться 28.01.2016.

  Автореферат дисертації Турчака О.В.

  Дисертація Турчака О.В.

  Відгук офіційного опонента Яцишина М.М.

  Відгук офіційного опонента Гіди Є.О.

  Відгук офіційного опонента Бойка І.Й.

   

  3.17. Коваленко Артем Анатолійович "Публічно-правове регулювання банківської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2016 р., стор. 72.  Захист відбудеться 25.02.2016.

  Автореферат дисертації Коваленка А.А.

  Дисертація Коваленка А.А.

  Відгук офіційного опонента Музика-Стефанчук О.А.

  Відгук офіційного опонента Ковалко Н.М.

   

  3.18. Шатковська Дарина Миколаївна "Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано в спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2016 р., стор. 79.  Захист відбудеться 25.02.2016.

  Автореферат дисертації Шатковскої Д.М.

  Дисертація Шатковської Д.М.

  Відгук офіційного опонента Бевзенка В.М.

  Відгук офіційного опонента Логвиненка Б.О.

   

  3.19. Француз Анатолій Анатолійович "Адміністративно-правове регулювання охорони праці" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 08.07.2016 р.

  Автореферат дисертації Француза А.А.

  Дисертація Француза А.А.

  Відгук офіційного опонента Мацюка В.Я.

  Відгук офіційного опонента Кузьменко О.В.

   

  3.20. Фільштейн Ілля Володимирович "Правова регламентація та організаційні засади створення та діяльності поліції Грузії: узагальнення досвіду" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 08.07.2016 р.

  Автореферат дисертації Фільштейна І.В.

  Дисертація Фільштейна І.В.

  Відгук офіційного опонента Плугатар Т.А.

  Відгук офіційного опонента Лошицького М.В.

   

  3.21. Фільштейн Михайло Володимирович "Поліцейські органи прибалтійських держав-членів Європейського Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 08.07.2016 р.

  Автореферат дисертації Фільштейна М.В.

  Дисертація Фільштейна М.В.

  Відгук офіційного опонента Гриценка В.Г.

  Відгук офіційного опонента Вариводи В.І.

   

  3.22. Недюха Микола Петрович "Правова ідеологія українського суспільства" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Захист відбудеться 28.09.2016 р.

  Автореферат дисертації Недюхи М.П.

  Дисертація Недюхи М.П.

  Відгук офіційного опонента Петришина О.В.

  Відгук офіційного опонента Костицького В.В.

  Відгук офіційного опонента Крижановського А.Ф.

   

  3.23. Руснак Леся Михайлівна "Адміністративно-правове забезпечення права на охорону здоров'я в Україні" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 28.09.2016 р.

  Автореферат дисертації Руснак Л.М.

  Дисертація Руснак Л.М.

  Відгук офіційного опонента Стеценко В.Ю.

  Відгук офіційного опонента Чомахошвілі О.Ш.

   

  3.24. Савюк Марина Флорівна "Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 28.09.2016 р.

  Автореферат дисертації Савюк М.Ф.

  Дисертація Савюк М.Ф.

  Відгук офіційного опонента Новицького А.М.

  Відгук офіційного опонента Сауніна Р.Д.

   

  3.25. Кісс Світлана Володимирівна "Розвиток соціальної держави в Україні: теоретичні та історико-правові аспекти"  (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Захист відбудеться 29.09.2016 р.

  Автореферат дисертації Кісс С.В.

  Дисертація Кісс С.В.

  Відгук офіційного опонента Лаврик Г.В.

  Відгук офіційного опонента Чурпіта В.В.

   

  3.26. Луцький Мирослав Іванович "Право і система законодавства Західно-Української Народної Республіки" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01). Захист відбудеться 29.09.2016 р.

  Автореферат дисертації Луцького М.І.

  Дисертація Луцького М.І.

  Відгук офіційного опонента Скрипнюка О.В.

  Відгук офіційного опонента Лаврик Г.В.

  Відгук офіційного опонента Бойка І.Й.

   

  3.27. Кхасрави Омід Зерар "Административно-правовое регулирование внутренних перемещений населения в условиях проведения военных операций (на примере Украины и Ирака)" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 09.11.2016 р.

  Автореферат дисертації Кхасраві О.З.

  Дисертація Кхасраві О.З.

  Відгук офіційного опонента Куцої А.М.

  Відгук офіційного опонента Мироненко Н.М.

   

  3.28. Іванюк Віктор Ігорович "Адміністративна відповідальність суддів за правопорушення, пов’язані з корупцією" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 24.11.2016 р.

  Автореферат дисертації Іванюка В.І.

  Дисертація Іванюка В.І.

  Відгук офіційного опонента Заросила В.О.

  Відгук офіційного опонента Стрільченка Є.В.

   

  3.29. Яворська Ольга Олегівна "Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки засуджених у виховних колоніях України" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 24.11.2016 р.

  Автореферат дисертації Яворської О.О.

  Дисертація Яворської О.О.

  Відгук офіційного опонента Журавльова Д.В.

  Відгук офіційного опонента Сущенка В.Д.

   

  3.30. Діденко Сергій Володимирович "Адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Захист відбудеться 25.11.2016 р.

  Автореферат дисертації Діденка С.В.

  Дисертація Діденка С.В.

  Відгук офіційного опонента Бевзенка В.М.

  Відгук офіційного опонента Гетьмана Є.А.

  Відгук офіційного опонента Світличного О.П.

   

  3.31. Хачатуров Едуард Борисович "Митне оформлення у суднобудівній галузі України: теоретико-методологічні засади та адміністративно-правове забезпечення" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, грудень 2016 р., стор. 10. Захист відбудеться 28.02.2017.

  Автореферат дисертації Хачатурова Е.Б.

  Дисертація Хачатурова Е.Б.

  Відгук офіційного опонента Настюка В.Я.

  Відгук офіційного опонента Приймаченка Д.В.

  Відгук офіційного опонента Пихтіна М.П.

   

  3.32. Мусієнко Олександра Петрівна "Адміністративно-правові заходи запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування в Україні" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, січень 2017 р., стор. 63. Захист відбудеться 28.02.2017.

  Автореферат дисертації Мусієнко О.П.

  Дисертація Мусієнко О.П.

  Відгук офіційного опонента Кузьменко О.В.

  Відгук офіційного опонента Плугатар Т.А.

   

  3.33. Іванищук Андрій Анатолійович "Адміністративно-правове забезпечення судової влади в Україні" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, травень 2017 р., стор. 90. Захист відбудеться 11.07.2017.

  Автореферат дисертації Іванищука А.А.

  Дисертація Іванищука А.А.

  Відгук офіційного опонента Безпалової О.І.

  Відгук офіційного опонента Сербіна Р.А.

  Відгук офіційного опонента Діденка С.В.

  Повідомлення про перенесення терміну захисту дисертації

   

  3.34. Половченя Алла Борисівна "Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань у сфері освіти в Україні" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, за липень 2017 р., стор. 135. Захист відбудеться 29.08.2017.

  Автореферат дисертації Половчені А.Б.

  Дисертація Половчені А.Б.

  Відгук офіційного опонента Галунька В.В.

  Відгук офіційного опонента Шкарупи К.В.

   

  3.35. Галунько Віра Миколаївна "Адміністративно-правове забезпечення слідчої діяльності в Україні" (на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, за липень 2017 р., стор. 70. Захист відбудеться 28.08.2017.

  Автореферат дисертації Галунько В.М.

  Дисертація Галунько В.М.

  Відгук офіційного опонента Діденка С.В.

  Відгук офіційного опонента Безпалової О.І.

  Відгук офіційного опонента Манжули А.А.

   

  3.36. Бериславська Оксана Михайлівна "Адміністративно-правовий статус Міністерства інформаційної політики України" (на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07). Повідомлення про захист дисертації надруковано у спецвипуску газети “Освіта України”, за липень 2017 р., стор. 135-136. Захист відбудеться 28.08.2017.

  Автореферат дисертації Бериславської О.М.

  Дисертація Бериславської О.М.

  Відгук офіційного опонента Дрозда О.Ю.

  Відгук офіційного опонента Тронько О.В.