Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Графік і результати опитувань

  Графік проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейхолдерів на 2022/2023 н.р.

  № з/п

  Тема дослідження

  Назва

  Дати

  Ауд-я

   Анкета

  Рез-ти

  1

  Оцінювання якості освітньої програми

  Освітня програма очима здобувачів вищої освіти

  Січень - лютий 2023

  студенти

  https://forms.gle/oUuAS8AY5Qqemj436

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/OP_ochima_zdobuvachiv_2022-2023.xlsx

  2

  Освітня програма очима випускників

  випускники

  https://forms.gle/Wc5BBd8LVgbkR5BcA

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/OP_ochima_vipusknikiv_2022-2023.xlsx

  3

  Освітня програма очима роботодавців

  роботодавці

  https://forms.gle/GCi9h1MB8gyfKBAn8

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/OP_ochima_robotodavciv_2022-2023.xlsx

  4

  Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу

  викладачі

  https://forms.gle/Mhwa5qdMf6c1aDFW7

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/OP_ochima_NPP_2022-2023.xlsx

  5

  Визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності випускників університету на ринку праці, залежності успішності працевлаштування від якості освіти

  Працевлаштування очима випускників

  Листопад 2022

  випускники

  https://forms.gle/7WRJZdsGDVZeuMxh9

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Anketa_vipusknika_pracevlashtuvannya_2022-2023.xlsx 

  6

  Визначення конкурентоздатності випускників університету на ринку праці

  Працевлаштування очима роботодавців

  Листопад 2022

  роботодавці

  https://forms.gle/6jPZrwx793PNVkkX7

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Anketa_pobotodavcya_pracevlashtuvannya_2022-2023.xlsx 

  7

  Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу

  Курс дисципліни очима студентів

  Грудень 2022

  Квітень 2023

  студенти

  https://forms.gle/wLaPrhbEQo8DwYEi8

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Curs_disciplini_ochima_studentiv__sem_2022-2023.xlsx

  8

  З’ясування рівня поінформованості та ставлення до системи запобігання плагіату

  Опитування стосовно системи запобігання плагіату

  Травень 2023

  студенти

  https://forms.gle/xd1qw2J7vPFyj6SeA

   

  9

  викладачі

   

  10

  Оцінювання рівня задоволеності якістю освітніх послуг і середовища

  Університет очима студентів

  Березень – квітень 2023

  студенти

  https://forms.gle/pun15vHpXbkFmdHU7

   

  11

  Маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг університету

  Опитування споживачів освітніх послуг

  Листопад – грудень 2022

  студенти

  https://forms.gle/zTVhRYuHNNuSdfuQ6

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Opituvannya_spozhivachi_osv_poslug_2022-2023.xlsx 

  12

  Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми навчання

  Дуальна форма здобуття освіти

  Лютий 2023

  студенти, викладачі, співробітники

  https://forms.gle/s3yunkSUaxRQVnH99

   

  13

  Оцінювання учасниками освітнього процесу елементів супроводу виховання та навчання студентів із особливими освітніми потребами і рівня розвиненості інклюзивного середовища

  Інклюзивна освіта

  Квітень – травень 2023

  студенти

  https://forms.gle/thoRPKjrdxMGE1kd8

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Curs_disciplini_ochima_studentiv_z_invalidnistyu__sem_2022-2023.xlsx 

  14

  Опитування старост груп у рамках конкурсу на звання «кращого старости академічної групи»

  Кращий староста академічної групи

  Березень 2023

  старости груп

  https://forms.gle/fUk9FBpUeGFNkEL29

   

  15

  Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті

  Адаптація першокурсників

  Грудень 2022

  студенти-першокурсники

  https://forms.gle/i2wJrCpEQRAutMjXA

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Adaptaciya_pershocursnikiv_2022-2023.xlsx 

  16

  Моніторинг якості навчання англійської мови

  Моніторинг якості навчання англійської мови

  Березень – квітень 2023

  студенти перших курсів (І-ІІ)

  студенти старших курсів

  https://forms.gle/eYqMMUVZzkPpjKbp9

   

  17

  Визначення задоволеності студентів-іноземців послугами Університету

  Анкетування студентів-іноземців

  Грудень 2022

  Квітень 2023

  студенти-іноземці

  https://forms.gle/M68QYhVKQQZXSbtW6

   

  18

  Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри за поточний н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС

  Травень 2023

  завідувач кафедри/голова циклової комісії, на якій у штаті, завідувач кафедри/голова циклової комісії, яку обслуговує або працює за внутрішнім сумісництвом

  https://forms.gle/T3X5ncFM93jdDmBm7

   

  19

  Оцінювання діяльності викладача колегами за поточний н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС

  Травень 2023

  колеги

  https://forms.gle/A4KaSEmS3UabrdkW6

   

  20

  Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти за поточний н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС

  Травень 2023

  здобувачі освіти

  https://forms.gle/YcEtdyYdBir8r76C6

   

  21

  Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання

  Дистанційна форма навчання

  Грудень 2022

  Квітень 2023

  студенти

  здобувачі

  адміністрація

  https://forms.gle/a9jgvtouAHUYJd5q7

   http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Ocinyuvannya_efectivnosti_DFN__sem_2022-2023.xlsx

  22

  Опитування із проблем насильства та цькування (булінгу) в освітньому середовищі

  Що ми знаємо про булінг і як розуміємо цю проблему

  Листопад - грудень 2022

  науково-педагогічні та педагогічні працівники

  https://forms.gle/uWuUiXoJe8VBRZn8A

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Opituvannya_buling_NPP_2022-2023.xlsx 

  23

  здобувачі освіти

  https://forms.gle/e8oUkRc5U3MjBQc56

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Opituvannya_buling_zdobuvachi_2022-2023.xlsx 

  24

  Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу

  Курс навчальної дисципліни очима здобувачів освіти з інвалідністю

  Листопад 2022 – червень 2023

  здобувачі освіти з інвалідністю

  https://forms.gle/bQerqmpDdEHfHovS6

   http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Curs_disciplini_ochima_studentiv_z_invalidnistyu__sem_2022-2023.xlsx

  25

  Оцінювання якості освітньої програми

  Освітня програма очима випускників з інвалідністю

  Січень - лютий 2023

  випускників з інвалідністю

  https://forms.gle/8E8Ki97fyJh9mZAYA

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/OP_ochima_vipusknikiv_z_invalidnistyu_2022-2023.xlsx

  26

  Освітня програма очима здобувачів освіти з інвалідністю

   

  здобувачі освіти з інвалідністю

  https://forms.gle/YvPdmaummM7aMenX7

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/OP_ochima_zdobuvachiv_z_invalidnistyu_2022-2023.xlsx

  27

  Працевлаштування очима випускників з інвалідністю

  випускників з інвалідністю

  https://forms.gle/d8xpakzJb4ojRGXd9

  http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Upravl_yakistyu_osviti/Opituvannya/2022-23/Pracevlashtuvannya_ochima_vipusknikiv_z_invalidnistyu_2022-2023.xlsx

   

  Графік проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейхолдерів на 2021/2022 н.р.

  № з/п

  Тема дослідження

  Назва

  Дати

  Ауд-я

  Анкета

  Рез-ти

  1

  Оцінювання якості освітньої програми

  Освітня програма очима здобувачів вищої освіти

  Січень - лютий 2022

  студенти

  https://forms.gle/DomHitKUv2Mi9Gs99

  Таблиця

  2

  Освітня програма очима випускників

  випускники

  https://forms.gle/9V1SL3WQVBHj27628

  Таблиця 

  3

  Освітня програма очима роботодавців

  роботодавці

  https://forms.gle/ErRLAVcbCcLtt3xQA

  Таблиця 

  4

  Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу

  викладачі

  https://forms.gle/MnQp5sYV9ZuuDENF6

  Таблиця 

  5

  Визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності випускників університету на ринку праці, залежності успішності працевлаштування від якості освіти

  Працевлаштування очима випускників

  Листопад 2021

  випускники

  https://forms.gle/brN8W8gqzjUwgc518

  Таблиця 

  6

  Визначення конкурентоздатності випускників університету на ринку праці

  Працевлаштування очима роботодавців

  Листопад 2021

  роботодавці

  https://forms.gle/7yHJu2Szm8yF8H6k7

  Таблиця 

  7

  Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу

  Курс дисципліни очима студентів

  Грудень 2021

   

  Квітень 2022

  студенти

  https://forms.gle/ufVmTafVgxyYLcKu8

  Таблиця 1 семестр 

  Таблиця 2 семестр

  8

  З’ясування рівня поінформованості та ставлення до системи запобігання плагіату

  Опитування стосовно системи запобігання плагіату

  Травень 2022

  студенти

  https://forms.gle/8Q3mi2pvJnSkv2fU8

  Таблиця 

  9

  викладачі

  Таблиця 

  10

  Оцінювання рівня задоволеності якістю освітніх послуг і середовища

  Університет очима студентів

  Березень – квітень 2022

  студенти

  https://forms.gle/rC7S3FMyy5ZSFZAs9

  Таблиця 

  11

  Маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг університету

  Опитування споживачів освітніх послуг

  Листопад – грудень 2021

  студенти

  https://forms.gle/1fhB9RfeYEeAnZGm7

  Таблиця 

  12

  Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми навчання

  Дуальна форма здобуття освіти

  Лютий 2022

  студенти, викладачі, співробітники

  https://forms.gle/GwUqtPoLho5woM359

  Таблиця 

  13

  Оцінювання учасниками освітнього процесу елементів супроводу виховання та навчання студентів з особливими освітніми потребами і рівня розвиненості інклюзивного середовища

  Інклюзивна освіта

  Квітень – травень 2022

  студенти

  https://forms.gle/14NNHL18BUj2qktQA

  Таблиця 

  14

  Опитування старост груп у рамках конкурсу на звання «кращого старости академічної групи»

  Кращий староста академічної групи

  Березень 2022

  старости груп

  https://forms.gle/MeYd81MWsjppoqjJ8

  Таблиця 

  15

  Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті

  Адаптація першокурсників

  Грудень 2021

  студенти-першокурсники

  https://forms.gle/foY4n7dTz26kzXu16

  Таблиця 

  16

  Моніторинг якості навчання англійської мови

  Моніторинг якості навчання англійської мови

  Березень – квітень 2022

  студенти перших курсів (І-ІІ)

  студенти старших курсів

  https://forms.gle/WsDL2iUQkm7PX6zQ8

  Таблиця 

  17

  Визначення задоволеності студентів-іноземців послугами Університету

  Анкетування студентів-іноземців

  Грудень 2021

   

  Квітень 2022

  студенти-іноземці

  https://forms.gle/szSiCB9v3jpHGtB78

  Таблиця 1 семестр 

  Таблиця 2 семестр

  18

  Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри за 2020-2021 н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС

  Травень 2022

  завідувач кафедри/голова циклової комісії, на якій у штаті, завідувач кафедри/голова циклової комісії, яку обслуговує або працює за внутрішнім сумісництвом

  https://forms.gle/UgUEmKWNNr6HTQm26

  Таблиця 

  19

  Оцінювання діяльності викладача колегами за 2020-2021 н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС

  Травень 2022

  колеги

  https://forms.gle/CgNiEY2qEiWVVUEm7

  Таблиця 

  20

  Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти за 2020-2021 н.р.

  Рейтингове оцінювання ПВС

  Травень 2022

  здобувачі освіти

  https://forms.gle/kRkzZge8Gdak4hxW7

  Таблиця 

  21

  Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання (на основі екстренного експерименту через карантин 12.03-3.04.20 р.)

  Дистанційна форма навчання

  Грудень 2021

   

  Квітень 2022

  студенти

  здобувачі

  адміністрація

  https://forms.gle/guUVxkv2hGDMNC3i9

  Таблиця 1 семестр

  Таблиця 2 семестр

  22

  Опитування із проблем насильства та цькування (булінгу) в студентському середовищі

  Що ми знаємо про булінг і як розуміємо цю проблему

  Жовтень - листопад 2021

  науково-педагогічні та педагогічні працівники

  https://forms.gle/KPbQ3u6dxoD1hsuA9

  Таблиця 

  23

  здобувачі освіти

  https://forms.gle/oXWF9fyQTRGzLnML8

  Таблиця 

   

  Графік проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейхолдерів на 2020/2021 н.р.

  № з/п Тема дослідження Назва Дати Ауд-рія Анкета Рез-ти
  1 Оцінювання якості освітньої програми Освітня програма очима здобувачів вищої освіти Лютий – Березень 2021 студенти відкрити Таблиця
  2 Освітня програма очима випускників Лютий – Березень 2021 випускники відкрити Таблиця 
  3 Освітня програма очима роботодавців Лютий – Березень 2021 роботодавці відкрити Таблиця 
  4 Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу Лютий – Березень 2021 викладачі відкрити Таблиця 
  5 Визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності випускників університету на ринку праці, залежності   успішності працевлаштування від якості освіти Працевлаштування очима випускників Листопад 2020 випускники відкрити Таблиця 
  6 Визначення конкурентоздатності випускників університету на ринку праці Працевлаштування очима роботодавців Листопад 2020 роботодавці відкрити Таблиця 
  7 Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу Курс дисципліни очима студентів Жовтень 2020 Березень 2021 студенти відкрити Таблиця 
  8 З’ясування рівня поінформованості та ставлення до системи запобігання плагіату Опитування стосовно системи запобігання плагіату Травень 2021 студенти відкрити  
  9 викладачі

  Таблиця

  Презентація 

  10 Оцінювання рівня задоволеності якістю освітніх послуг і середовища Університет очима студентів Березень - Квітень 2021 студенти відкрити Таблиця 
  11 Маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг університету Опитування споживачів освітніх послуг Жовтень 2020 студенти відкрити

  Таблиця

  Презентація 

  12 Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми навчання Дуальна форма здобуття освіти Жовтень 2020 студенти, викладачі, співробітники відкрити

  Таблиця 

  Презентація

  13 Оцінювання учасниками освітнього процесу елементів супроводу виховання та навчання студентів з особливими освітніми потребами і рівня розвиненості інклюзивного середовища Інклюзивна освіта Квітень – Травень 2021 студенти відкрити

  Таблиця
  Презентація 

  14 Опитування старост груп у рамках конкурсу на звання «кращого старости академічної групи» Кращий староста академічної групи Березень 2021 старости груп відкрити Таблиця 
  15 Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті Адаптація першокурсників Грудень 2020 студенти- перш-ки відкрити Таблиця 
  16 Моніторинг якості навчання англійської мови Моніторинг якості навчання англійської мови Березень – Квітень 2021 студенти перших курсів (І-ІІ) студенти старших курсів відкрити Таблиця 
  17 Визначення задоволеності студентів-іноземців послугами Університету Анкетування студентів-іноземців Квітень 2021 студенти-іноземці відкрити Таблиця 
  18 Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2021 завідувач кафедри/голова циклової комісії, на якій у штаті, завідувач кафедри/голова циклової комісії, яку обслуговує або працює за внутрішнім сумісництвом відкрити Таблиця 
  19 Оцінювання діяльності викладача колегами за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2021 колеги відкрити Таблиця 
  20 Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти за 2020-2021 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2021 здобувачі освіти відкрити Таблиця 
  21 Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання (на основі екстренного експерименту через карантин 12.03-3.04.20 р.) Дистанційна форма навчання Жовтень 2020 Березень 2021 студенти здобувачі адміністрація відкрити

  Таблиця 

  Презентація

  22 Проведення SNW-аналізу навчально-виховних підрозділів Стратегічний SNW-аналіз Жовтень 2020 керівники НВП, завідувачі кафедр/голови циклових комісій відкрити Таблиця 

  Графік проведення опитувань внутрішніх і зовнішніх стейхолдерів у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

  № з/п Тема дослідження Назва Дати Ауд-рія Анкета Рез-ти
  1 Оцінювання якості освітньої програми Освітня програма очима здобувачів вищої освіти 20.02.2020 - 30.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 студенти відкрити

  Таблиця

  Презентація 

  2 Освітня програма очима випускників 20.02.2020 - 30.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 випускники відкрити Таблиця 
  3 Освітня програма очима роботодавців 20.02.2020 - 30.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 роботодавці відкрити Таблиця 
  4 Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу 20.02.2020 - 30.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 викладачі відкрити Таблиця 
  5 Визначення професійної орієнтованості і конкурентоздатності випускників університету на ринку праці, залежності успішності працевлаштування від якості освіти Працевлаштування очима випускників 01.02.2020 -20.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 випускники відкрити Таблиця 
  6 Визначення конкурентоздатності випускників університету на ринку праці Працевлаштування очима роботодавців 01.02.2020 -20.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 роботодавці відкрити Таблиця 
  7 Оцінювання професіоналізму науково-педагогічних працівників і якості курсу Курс дисципліни очима студентів 20.03.2020 р. - кінець ІІ семестру 2019-2020 н.р. студенти відкрити Таблиця 
  8 З’ясування рівня поінформованості та ставлення до системи запобігання плагіату Опитування стосовно системи запобігання плагіату 17.03.2020 - 15.05.2020 студенти відкрити Таблиця 
  9 17.03.2020 - 15.05.2020 викладачі
  10 Оцінювання рівня задоволеності якістю освітніх послуг і середовища Університет очима студентів 20.03.2020 - 12.05.2020 р. студенти відкрити Таблиця 
  11 Маркетингове дослідження поведінки споживачів освітніх послуг університету Опитування споживачів освітніх послуг 20.03.2020 - 30.05.2020 р. студенти відкрити Таблиця 
  12 Оцінювання обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів та особливостей організації дуальної форми навчання Дуальна форма здобуття освіти 01.01.2020 - 02.03.2020 Продовжити до 16.04.2020 студенти, викладачі, співробітники відкрити Таблиця 
  13 Оцінювання учасниками освітнього процесу елементів супроводу виховання та навчання студентів з особливими освітніми потребами і рівня розвиненості інклюзивного середовища Інклюзивна освіта 20.03.2020 - 30.05.2020 р. студенти відкрити Таблиця 
  14 Опитування старост груп у рамках конкурсу на звання «кращого старости академічної групи» Кращий староста академічної групи 06.03.2020 - 19.03.2020 продовжити старости груп відкрити Таблиця 
  15 Оцінювання рівня адаптації студентів першого курсу до умов навчання в університеті Адаптація першокурсників 20.03.2020 - 30.05.2020 р. студенти-перш-ки відкрити Таблиця 
  16 Моніторинг якості навчання англійської мови Моніторинг якості навчання англійської мови 20.03.2020 - 30.04.2020 р. студенти перших курсів (І-ІІ) студенти старших курсів відкрити Таблиця 
  17 Визначення задоволеності студентів-іноземців послугами Університету Анкетування студентів-іноземців 20.03.2020 - 15.05.2020 р. студенти-іноземці відкрити Таблиця 
  18 Оцінювання діяльності викладача завідувачем кафедри за 2019-2020 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2020 р. завідувач кафедри/голова циклової комісії, на якій у штаті, завідувач кафедри/голова циклової комісії, яку обслуговує або працює за внутрішнім сумісництвом відкрити Таблиця 
  19 Оцінювання діяльності викладача колегами за 2019-2020 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2020 р. колеги відкрити Таблиця 
  20 Оцінювання діяльності викладача здобувачами вищої освіти за 2019-2020 н.р. Рейтингове оцінювання ПВС Травень 2020 р. здобувачі освіти відкрити Таблиця