Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Новини

  Плей-лист відеоканалу Університету "Україна" УНІВЕРСИТЕТ "УКРАЇНА" Безбар'єрність

   

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

   

  Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

  26 грудня 2014 року на черговому засіданні Вченої ради Університету «Україна» розглядалося питання впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна».

  У доповіді доцента Кольченко К.О., радника президента Університету «Україна» з питань інклюзії, зазначалося:

  Університет «Україна» започаткував розбудову інклюзивного освітнього середовища у базовій структурі та територіально відокремлених структурних підрозділах (ТВСП) ще до прийняття Конвенції ООН про права інвалідів і послідовно продовжує її упродовж 16-ти років.

  Докладніше...

   

   Курс жестової мови Маріни Ліферової

  (6 міні-лекцій по 15 хвилин):

  1. https://www.youtube.com/watch?v=8DHyf1nuMMc

  2. https://www.youtube.com/watch?v=itaM_euLS1c

  3. https://www.youtube.com/watch?v=bFIECluRnVs

  4. https://www.youtube.com/watch?v=7MCzVa8BJBw&t=84s

  5. https://www.youtube.com/watch?v=-_si9ZzH2Rc&t=73s

  6. https://www.youtube.com/watch?v=kE0t69t8PEY&t=23s

   

  ВНЗ, який спеціалізується на навчанні студентів із  інвалідністю

  Створення безбар'єрного середовища та соціальна інклюзія: світовий досвід для України (2020)

  Дискримінація за ознакою інвалідності: ідентифікуємо, реагуємо, захищаємось (2019)

  Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (2017)

  Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року

  Участь осіб з інвалідністю в культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку (Національна доповідь, Київ, 2015)

  Про становище осіб з інвалідністю в Україні (Національна доповідь, Київ, 2013)

  Комітет ООН з прав людей з інвалідністю «ЗАГУБЛЕНІ» ПРАВА… Альтернативний звіт громадських організацій щодо виконання Конвенції ООН про права людей з інвалідністю (Україна, 2012)

  Освіта осіб з інвалідністю в Україні (Національна доповідь, Київ, 2010)

  Праця та зайнятість осіб з інвалідністю в Україні (Національна доповідь, Київ, 2009)

  Перелік додатків до Національної доповіді

  Про становище інвалідів в Україні (Національна доповідь, Київ, 2008)

  Концепція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (2013)

  Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

  Засоби для ходіння, керовані однією рукою

  Засоби для ходіння, керовані обома руками

  Крісла колісні з ручним керуванням, які приводяться в рух супроводжуючою особою

  10 гаджетів для людей із особливими потребами

  Про навчальну дисципліну "Інвалідність і суспільство"

   

  На сьогоднішній день у вищих навчальних закладах міста Горлівки навчається близько 200 осіб із обмеженими фізичними можливостями, 75 з яких - студенти Горлівського регіонального інституту Університету «Україна». Ми вирішили дізнатися, з чим це пов’язано, і звернулися з цим питанням до начальника відділу по роботі з інвалідами інституту Рудь-Медведєвої Оксани Едуардівни.

  - У Горлівському регіональному інституті створена певна система роботи зі студентами з особливими потребами. Зроблені основні кроки, які повинні забезпечити їм не тільки рівний доступ до здобуття вищої освіти, але і розвиток їх людського потенціалу, почуття гідності і самоповаги, пошану до їхніх прав, розвиток їх особистісних якостей, талантів і творчості, а також їхніх інтелектуальних і фізичних здібностей, надання можливості ефективної участі в житті суспільства. Це обумовлено тим, що в основу існування як Університету «Україна» вцілому, так і ГРІ зокрема закладена ідея забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти для всіх бажаючих, незалежно від стану їх здоров'я, матеріального стану або місця проживання, яка передбачає створення і постійне удосконалення умов для навчання студентів із інвалідністю. Реалізація цієї ідеї залежала від багатьох чинників – створення безбар’єрного архітектурного середовища, комфортних психологічних умов, спеціалізованої технічної бази і т. д. Але найголовніша умова – це готовність і єдиний підхід усіх науково-педагогічних співробітників до роботи в інтегрованому освітньому середовищі.

  - Що таке інтегроване освітнє середовище?

  - В інтегрованому освітньому середовищі передбачене спільне навчання студентів із функціональними обмеженнями з іншими студентами. Така форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на здобуття освіти і вимагає здійснення політики рівних можливостей в учбових закладах. Особливістю навчання студентів із інвалідністю в інтегрованих групах є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висуваються такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до решти студентів. В інтегрованій групі не можна, наприклад, через потреби студента з інвалідністю знижувати темп лекції, зменшувати кількість пар і їх тривалість, спрощувати або скорочувати обсяг навчального матеріалу, оскільки це знижує якість підготовки. Тільки при такому підході до навчання вони як професіонали надалі можуть бути конкурентоздатними на ринку праці.

  - Чим тоді відрізняється ГРІ Університету «Україна» від інших ВНЗ, в яких навчаються студенти з обмеженими фізичними можливостями?

  - Далеко не в кожному ВНЗ можна отримати відповідь на просте запитання «Скільки у вас навчається студентів із інвалідністю?», і тим більше почути про те, які проблеми, пов'язані з їхніми функціональними обмеженнями, виникають у цих студентів під час навчання. А в нашому інституті існує структурний підрозділ по роботі з інвалідами, в якому працюють досвідчені педагоги, психологи, лікарі, юристи, фахівці в галузі комп'ютерних та інформаційних технологій, соціальної роботи і спорту. Якщо говорити точніше, то в ГРІ робота зі студентами з обмеженими фізичними можливостями проводиться всіма підрозділами і науково-педагогічними співробітниками. Для компенсації функціональних обмежень, які впливають на якість навчання, і для надання необхідної підтримки в інституті організований супровід навчання студентів із інвалідністю, який здійснюється у таких напрямках: технічний, педагогічний, психологічний, медико-реабілітаційний, фізкультурно-спортивний, соціальний, професійна адаптація і реабілітація. Супровід охоплює процеси підготовки до вступу, вступ і навчання у ВНЗ, а також забезпечує підтримку зв'язку з випускниками. Він включає:

   

  розробку методичної допомоги і буклетів по роботі з інвалідами різних нозологій;

  формування бази даних про інвалідів-випускників шкіл, студентів і випускників ГРІ;

  роз'яснювальну роботу з викладачами, кураторами, студентами інтегрованих груп;

  залучення студентів із інвалідністю до активної участі у виховних, культурно-масових, спортивних заходах, до роботи в СНТ, студентському самоврядуванні;

  залучення до активної участі в роботі громадських організацій;

  розвиток студентської творчості;

  організацію тьюторської (шефської) допомоги та ін.

  - У вашому ВНЗ навчання платне. Як же у ньому вчаться студенти пільгових категорій?

  - Навчання студентів із обмеженими фізичними можливостями, які вчаться без трійок, у повному обсязі оплачує Донецьке відділення Фонду України соціального захисту інвалідів. А тим, хто має одну-дві трійки за семестр згідно положенню «Про встановлення спеціальних цін для окремих категорій студентів ГРІ Університету «Україна» надається знижка по оплаті за навчання до 50%.

  - Як враховуються у навчальному процесі індивідуальні потреби студентів із інвалідністю?

  - Наскільки це можливо. Але в цьому питанні багато що залежить від самого студента, від його бажання окреслити коло своїх проблем, підказати, в чому і яка саме допомога йому потрібна. Адже у нас навчаються інваліди різних груп і нозологій. Наприклад, у 2009-2010 н.р. загальна чисельність студентів-інвалідів ГРІ склала 75 осіб 15 різних нозологій: ДЦП, цукровий діабет, захворювання опорно-рухового апарату, нервової і серцево-судинної систем, зору, слуху і т. ін. Тому в кожному випадку необхідний індивідуальний підхід, який у процесі навчання передбачає:

  паралельне викладання лекційного матеріалу в найбільш прийнятній формі;

  забезпечення спеціальними навчально-методичними матеріалами в адаптованому для потреб студентів із інвалідністю вигляді – вербальному, візуальному, електронному;

  наявність індивідуальних програм і графіків навчання;

  спеціалізоване технічне і методичне забезпечення самостійної роботи;

  щотижневу консультаційну допомогу для компенсації «пропусків у знаннях»;

  надання додаткового часу для виконання тестових завдань, здачі заліків та іспитів і т. ін.

  - Чи готові Ви поділитися своїм досвідом роботи?

  - Звичайно! До наших співробітників часто звертаються за порадою і практичною допомогою працівники освіти і соціальних служб, представники громадських організацій. Ми прагнемо відгукнутися. Саме різноманітність форм і видів діяльності у процесі організації допомоги людям із інвалідністю відкриває нам справжні сторони цього питання. Приємно після кількох років почути, як випускники з інвалідністю, використовуючи досвід нашої з ними роботи, допомогли іншим людям, повернувши комусь віру в себе, бажання жити повноцінним життям, бути потрібним і корисним суспільству. Будемо із задоволенням обмінюватися досвідом. 

   

  Реабілітація – невідємна частина інклюзивної освіти в університеті

  Університет «Україна» займає особливе місце на освітянському просторі нашої держави. Він виконує одну з гуманних місій – захищає і надає прихисток дітям, яких скривдила доля, зробивши інвалідами. В нашому навчальному закладі забезпечується вільний архітектурно-освітньо-комунікаційний простір, у якому люди з інвалідністю можуть безпечно пересуватися, навчатися та спілкуватися. Саме інклюзивна освіта виділяє наш ВНЗ серед інших, робить його ексклюзивним. В університеті створене і постійно вдосконалюється безбар’єрне середовище для студентів із особливими потребами, завдяки якому діти-інваліди можуть у комфортних умовах здобувати вищу освіту, розвиватися в суспільно-політичному і культурному напрямку, почуватися не зайвими у суспільстві.

  Одним із факторів, що забезпечують навчально-виховний процес, є методично-реабілітаційний супровід. Він має на меті динамічне спостереження за станом здоров’я студентів із інвалідністю у процесі навчання, надання медичних послуг усім студентам і викладачам за зверненням. Саме цю функцію виконує спеціальна університетська структура – Центр соціальної адаптації та реабілітації (ЦСАР), в якому працюють психологи, лікар, медсестри, фахівці з фізичної реабілітації та соціальної роботи. Таким чином, ЦСАР надає систематичну допомогу з психологічної, медичної, фізичної реабілітації та соціальної адаптації, за зверненнями та заплановану.

  Думаю, читачам даної інформації буде цікаво знати, що в нашому  університеті лише в м. Києві навчається близько 600 студентів-інвалідів, у тому числі 362 – на денній формі; це інваліди з дитинства, а також 1-3 груп. Якщо аналізувати захворювання цих осіб, то найбільша питома вага припадає на хвороби опорно-рухового апарату (33%), слухового та зорового аналізатора (14% та 12%).

  Досить частими є ендокринні та серцево-судинні захворювання, хвороби органів травлення як супутня патологія, яка обтяжує основну причину інвалідизації. Розподіл студентів із обмеженими можливостями такий: найбільше навчається на стаціонарі в інститутах соціальних технологій, економіки та менеджменту – 61, філології та масових комунікацій – 58, комп’ютерних технологій, інженерно-технологічному – 55 та 46, права та суспільних відносин – 36. Крім того, 233 студенти заочної форми навчання також мають різні види інвалідності. Навчальний процес та майбутня робота цих людей здебільшого пов’язані з малорухливим способом життя, гіподинамією, що може призвести до ускладнення патології з часом. А систематичні заняття фізичними вправами особам зі вказаними захворюваннями конче необхідні протягом усього життя. Особливо важливо змолоду в собі виховати ці звички, як, наприклад, чищення зубів чи вмивання. Оволодіння курсом фізичної реабілітації на особистому досвіді, під керівництвом і наглядом спеціалістів ЦСАР, у процесі навчання в Університеті «Україна» – така гарна нагода й оздоровитись, і навчатись, і самоорганізовуватись на майбутнє, аби жити якісно, підкоривши фізичні вади своїй силі волі.

  На жаль, не всі і не завжди розуміють філософію реабілітації, що існує в нашому виші. Вона – це частина супроводу навчання в інтегрованому освітньому середовищі. Якщо цього будуть свідомі студенти і викладачі, то обсяг реабілітаційних заходів не буде таким низьким (менше 30%), і різні види реабілітації стануть нагальною потребою не тільки офіційних студентів-інвалідів (із довідками ЛЛК та МСЕК), в основному першого та другого курсів. Тим більше, що в університеті постійно дбають про матеріально-технічну базу для відновлення здоров’я, тобто реабілітації. Так, нещодавно обладнано нові приміщення для лікувальної фізкультури, масажу, коригуючої гімнастики, кабінети фізіо- та рефлексотерапії. Вони запрацюють на повну потужність, якщо Ви, шановні студенти, прийдете до них, а викладачі, адміністрація кожного структурного підрозділу ще раз нагадає і пояснить своїм студентам, наскільки це для них важливо.

  Отже, до планових щорічних оглядів запрошуються студенти-інваліди, в першу чергу, до Центру САР (кім. 703, 307, 103), де лікар, фахівець-реабілітолог, психолог оцінять стан кожного, оформлять індивідуальну реабілітаційну картку та призначать комплекс реабілітаційних процедур, рекомендацій, проведуть індивідуальні чи групові курси тренінгу, терапії або профілактики. Центр створено для Вас, шановні, звертайтесь, і ми допоможемо.

  Незабаром стане до ладу новий корпус Університету «Україна», й умови для реабілітаційної діяльності покращаться. Ми плануємо персонально запрошувати всіх студентів, які стоять у нас на обліку, з метою визначення стану здоров’я та проходження по 1-2 рази на рік курсу реабілітації на базі університету за індивідуальною програмою та графіком. Наше з вами завдання – активізувати практичну реабілітацію, збільшити її обсяг, залучити студентів старших курсів, де відсутні навіть спортивно-оздоровчі фізкультурні заняття, і охоплення реабілітацією наближається до нуля.

  Усім відомий афоризм: у здоровому тілі – здоровий дух. Нехай він буде Вашим девізом і сенсом життя!

   

  Олена Блохіна,

  начальник Центру соціальної адаптації та реабілітації,

  кандидат медичних наук, доцент

  Газета «Університет «Україна», №5 (132), 2011

   

   

  Корисні матеріали

   

  2021

  “БЕЗ БАР’ЄРІВ” (Івано-Франківська філія, 29 вересня 2021 року)

  "Берегиня Полісся" (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 28 серпня 2021 року)

  Про працевлаштування людей з інвалідністю (19 червня 2021 року)

   

  2020

  Інклюзивна освіта в БІЕУ: досвід та перспективи (Білоцерківський інститут економіки та управління, 11 лютого 2020 року)

   

  2019

  Практичне заняття в Інклюзивно-ресурсному центрі (Васильківський коледж, 15 листопада 2019 року)

  Наші – найкращі (Хмельницький інститут соціальних технологій, 27 травня 2019 року)

  Впровадження інклюзивної освіти в Рівненському інституті Університету “Україна” (16 травня 2019 року)

  Програма «Разом»  (19 квітня 2019 року)

  Ближче до світу нечуючих (Вінницький соціально-економічний інститут, 11 квітня 2019 року)

  Портал інклюзивних інновацій «ВІД РІВНИХ ПРАВ – ДО… (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  11 квітня 2019 року)

  Семінар із особливостей інклюзивного викладання (19 березня 2019 року)

  Підтримане проживання (14 березня 2019 року)

  Інклюзивне суспільство, суспільство для всіх (14 березня 2019 року)

  Інклюзивні вибори (4 березня 2019 року)

  Екзаменаційна атестація студентів робітничої професії "Перекладач жестової мови" (Полтавський інститут економіки і права, 26 лютого 2019 року)

  Все для вуха (25 лютого 2019 року)

  Результативні зустрічі (Новокаховський гуманітарний інститут,  13 лютого 2019 року)

  2019 UD Summit із Універсального дизайну. Оголошення (7 лютого 2019 року)

  Організація інклюзивних таборів (27 січня 2018 року)

  Моніторинг інклюзивності простору Університету "Україна" (16 січня 2018 року)

   

  2018

  5 грудня – День подяки волонтерам (Полтавський інститут економіки і права, 5 грудня 2018 року)

  Виїзна сесії "Всеукраїнського форуму молоді з інвалідністю" (2 грудня 2018 року)

  Круглий стіл на тему "Доступність та універсальний дизайн" (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 листопада 2018 року)

  Черговий семінар-тренінг з інклюзії (Вінницький соціально-економічний інститут, 27 листопада 2018 року)

  Набір на курси "Українська жестова мова" (Вінницький соціально-економічний інститут, 26 листопада 2018 року)

  Інклюзивна майстерня 3D-демократії (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 26 листопада 2018 року)

  Біжи заради тих, хто не може (Тернопільський коледж, 19 листопада 2018 року)

  Повернути втрачені можливості (16 листопада 2018 року)

  Семінар з інклюзії у Шевченківській ЗОШ-інтернаті І-ІІ ступенів Вітовського району (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 10 листопада 2018 року)

  Бесіди про інклюзію в Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 листопада 2018 року)

  Ти зможеш! (Вінницький соціально-економічний інститут, 29 жовтня 2018 року)

  Хмельничани на зустрічі з Ніком Вуйчичем (Хмельницький інститут соціальних технологій, 29 жовтня 2018 року)

  Яскраве нагадування про прості і вічні істини (29 жовтня 2018 року)

  Нік Вуйчич уже в Університеті «Україна» (29 жовтня 2018 року)

  Нік ВуйЧиЧ: «Мрія про майбутнє країни лежить на ваших плечах»

  Любов це відповідь. Нік Вуйчич

  Оголошення про зустріч із Ніком Вуйчичем (22 жовтня 2018 року)

  Заходи для дотримування рівності у сфері працевлаштування (19 жовтня 2018 року)

  Уроки мужності (Полтавський інститут економіки і права, 18 жовтня 2018 року)

  Участь у вуличній акції „Хода за свободу” (Хмельницький інститут соціальних технологій, 18 жовтня 2018 року)

  Ти можеш (16 жовтня 2018 року)

  Випускниця Університету «УКРАЇНА» Оксана КОНОНЕЦЬ у проекті "ТИ МОЖЕШ" (13 жовтня 2018 року)

  Тренінг з інклюзії для працівників Вінницького інституту та коледжу Університету «Україна» (11 жовтня 2018 року)

  Участь делегації КІРоЛ у святкуванні річниці УТОС (Кіровоградський інститут розвитку людини, 11 жовтня 2018 року)

  15 доступних для людей з інвалідністю event локацій Києва

  Свято інклюзії у Львові (Хмельницький інститут соціальних технологій, 9 жовтня 2018 року)

  Викладачі і студенти приєднались до мирної ходи в рамках Всеукраїнського форуму "Право на життя" (Полтавський інститут економіки і права, 1 жовтня 2018 року)

  Участь студентів Рівненського інституту Університету "Україна" у форумі "Право на життя" (29 вересня 2018 року)

  Участь у мирній ході (Хмельницький інститут соціальних технологій, 29 вересня 2018 року)

  Право на життя (Вінницький соціально-економічний інститут, 29 вересня  2018 року)

  Мирна хода в рамках Всеукраїнського форуму «Право на життя» (Хмельницький інститут соціальних технологій, 26 вересня 2018 року)

  Лекція з інклюзії (26 вересня 2018 року)

  Благодійний проект Рівненського інституту "Об'єднані серця" (Рівненський інститут, 24 вересня 2018 року)

  Дві години на колесах (Полтавський інститут економіки і права, 14 вересня 2018 року)

  Відзначення ювілейних та знакових дат (Рівненський інститут, 6 вересня 2018 року)

  Михайло Чайковський: "Недержавний виш робить державну справу" (Хмельницький інститут соціальних технологій, 26 липня 2018 року) 

  Команда фахівців з інклюзії на старті (7 липня 2018 року)

  На «Живому вогні» фахівці Університету «Україна» вчитимуть жестовій мові (Вінницький соціально-економічний інститут, 12 червня 2018 року)

  Круглий стіл «Інклюзивний простір у контексті доступності до освітніх закладів Полтавщини» (23 травня 2018 року)

  Новий інклюзивний корпус в Університеті «Україна» (22 травня 2018 року)

  Флешмоб у Полтаві «Мов багато не буває» (Полтавський інститут економіки і права, 22 травня 2018 року)

  Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю на тему «Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика» (Хмельницький інститут соціальних технологій, 19 квітня 2018 року)

  Гра "Пірати забутих островів" (19 квітня 2018 року)

  Стратегічна сесія з питань розвитку інклюзивної освіти в Україні (18 квітня 2018 року)

  Інклюзія в теорії та на практиці: у Вінницю за досвідом з’їхались інші регіони (Вінницький соціально-економічний інститут,  16 квітня 2018 року)

  «Раннє втручання – шлях у нове життя» (Вінницький соціально-економічний інститут,  15 квітня 2018 року)

  Практичний тренінг з інклюзивної освіти (Вінницький соціально-економічний інститут,  13 квітня 2018 року)

  Круглий стіл на тему: «Проблеми професійної орієнтації та працевлаштування молоді з особливими потребами» (28 березня 2018 року)

  Участь у круглому столі Верховної ради «Проблеми профорієнтації та працевлаштування молоді з особливими потребами» (3 квітня 2018 року)

  Безбар’єрність простору в питаннях інклюзії (23 березня 2018 року)

  Круглий стіл на тему «Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний супровід для людей із інвалідністю: досвід Німеччини» (23 березня 2018 року)

  Круглий стіл «Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний супровід для людей із інвалідністю: досвід Німеччини» (23 березня 2018 року)

  Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний супровід для людей із інвалідністю: досвід Німеччини. Програма круглого столу (23 березня 2018 року)

  В ЗОШ 17 з Уроком толерантності (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 22 березня 2018 року)

  Юнак із Вінниці представить Україну в міжнародному конкурсі краси серед нечуючих (Вінницький соціально-економічний інститут, 19 березня 2018 року)

  "Нова українська школа: Так інклюзивній освіті!" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 1 березня 2018 року) 

  Пізнавальна екскурсія по Університету «Україна» (22 лютого 2018 року) 

  Життя кличе до активності (21 лютого 2018 року) 

  Публічний форум в Університеті "Україна" 21.02.2018 (21 лютого 2018 року) 

  Уроки толерантності (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 20 лютого 2018 року) 

  Cвято для людей з особливими потребами "Night to shine" (Рівненський інститут,  9 лютого 2018 року)

  Зустріч у рамках “Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України” (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 лютого 2018 року)

  Уроки толерантності «Нова українська школа: Так інклюзивній освіті» (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 1 лютого 2018 року) 

  Тренінг для тренерів "Покращення рівня доступності правосуддя для людей з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 26 січня 2018 року) 

  Нам є ким пишатися!

  Інклюзія в умовах сучасної української школи (Вінницький соціально-економічний інститут, 18 січня 2018 року) 

  І словом, і ділом! (Вінницький соціально-економічний інститут, 10 січня 2018 року) 

   

  2017

  Семінар зі співпраці Українського товариства сліпих та Вінницького інституту Університету «Україна» (Вінницький соціально-економічний інститут, 21 грудня 2017 року)

  Зустріч із колективом підприємства об'єднання громадян "Вінницьке навчально-виробниче підприємство Українського товариства сліпих (УТОС)" (Вінницький соціально-економічний інститут, 21 грудня 2017 року) 

  День Святого Миколая (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 19 грудня 2017 року)

  Відкритий молодіжний конкурс «Єднаємось у творчості» (Полтавський інститут економіки і права, 8 грудня 2017 року) 

  Візок у подарунок (Вінницький соціально-економічний інститут, 8 грудня 2017 року)

  3 грудня – Міжнародний День людей з інвалідністю

  Фестиваль дитячої творчості "Повір у себе" (1 грудня 2017 року) 

  Фестиваль "Парафест Рівне 2017" (Рівненський інститут, 30 листопада 2017 року)

  І знову про термінологію (29 листопада 2017 року)

   

  "Україна" відвідала молодіжний форум "Незалежне життя" (26 листопада 2017 року)

  Прес-анонс Молодіжного форуму "Незалежне життя" в рамках ХХVІ Київського міського фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Повіримо у себе" (24 листопада 2017 року)

  Тренінг у рамках проекту "Молодіжна ініціатива – Інклюзивна Україна" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 23 листопада 2017 року) 

  Семінар для волонтерів фестивалю "Повіримо в себе" (14 листопада 2017 року)

  Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими потребами: цифрові технології! (10 листопада 2017 року)

  Участь у Всеукраїнському форумі з міжнародною участю „Доступ осіб з інвалідністю (глухих і слабкочуючих) до вищої освіти” (Хмельницький інститут соціальних технологій, 2 листопада 2017 року)

  Засідання партнер-клубу (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 24 жовтня 2017 року)

  «Жива бібліотека» про інклюзію (21 жовтня 2017 року)

  За підтримки і наполегливої праці багатьох людей відбувся дебютний інклюзивний показ «Мокоша» (17 жовтня 2017 року)

  «Незалежне життя людей з інвалідністю: перспектива розвитку інклюзивного суспільства» (12 жовтня 2017 року)

  Не вставая с кресла. Как люди в колясках умудряются колесить по стране (3 жовтня 2017 року)

  На часі інклюзія (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 21 березня 2017 року)

  Телеведуча Уляна Пчолкіна опинилася серед конкурсанток Miss Wheelchair World та потребує допомоги

  Курорт "Куяльник", санаторій ім. Пирогова (29 серпня 2017 року)

  «Не списуйте нас», — телеведуча Уляна Пчолкіна виступила на захист абітурієнтів, які мають інвалідність (13 липня 2017 року)

  Інклюзивний стріт-арт. Прес-анонс (Вінницький соціально-економічний інститут, 11 липня 2017 року)

  Молодіжна ініціатива – інклюзивна Україна (16 травня 2017 року)

  На Вінниччині реалізовується програма щодо подолання емоційного та професійного "вигорання" (Вінницький соціально-економічний інститут,  27 квітня 2017 року)

  Проект "Кроки до професійного виживання" (Вінницький соціально-економічний інститут,  27 квітня 2017 року)

  Інклюзія у Вінниці. Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (Вінницький соціально-економічний інститут, 10 квітня 2017 року)

  На Вінниччині створять карту інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю (Вінницький соціально-економічний інститут, 5 квітня 2017 року)

  Прямий ефір Відкритої студії 5 квітня (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  5 квітня 2017 року)

  Інклюзія у Вінниці. Школа №11 (Вінницький соціально-економічний інститут, 30 березня 2017 року)

  Інклюзія у Вінниці. Школа №16 (Вінницький соціально-економічний інститут, 29 березня 2017 року)

  Інклюзія у Вінниці. Школа №34 (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 березня 2017 року)

  Інклюзія у Вінниці. Школа №5 (Вінницький соціально-економічний інститут, 27 березня 2017 року)

  "Інклюзивно привітні" (Полтавський інститут економіки і права,  25 березня 2017 року)

  В Університеті "Україна" напрацьовано досвід організації інклюзивного освітнього простору (1 березня 2016 року)

  Інклюзія – з раннього дитинства. У Києві пропонують створити дитячі майданчики для дітей з інвалідністю (18 січня 2017 року)

   

  2016

  Міжобласний семінар "Розвиток соціального підприємництва як запорука трудової зайнятості людей з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 20 грудня 2016 року)

  Семінар-тренінг на тему: "Співпраця батьків та навчального закладу у формуванні інклюзивного освітнього середовища" (Вінницький соціально-економічний інститут, 19 грудня 2016 року)

  День св. Миколая у Крупівському навчально-реабілітаційному центрі для дітей із вадами зору (Луцький інститут розвитку людини, 15 грудня 2016 року)

  Участь у роботі круглого столу в Адміністрації Президента України (Полтавський інститут економіки і права, 13 грудня 2016 року)

  Міський етап творчого фестивалю "Повір у себе" у Старокостянтинові (1 грудня 2016 року)

  Практика наших студентів! (Вінницький соціально-економічний інститут, 25 листопада 2016 році)

  Анонс! Наші студенти проводять захід. Запрошуємо! (Вінницький соціально-економічний інститут, 25 листопада 2016 році)

  В Києві пройшов тренінг з кар’єрного консультування людей з інвалідністю (6 листопада 2016 року)

   

  Форум "Шляхи реалізації рівних прав і можливостей у суспільстві" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,   3 грудня 2016 року)

  Ми – різні, але ми – рівні! (Вінницький соціально-економічний інститут, 2 грудня 2016 року) 

  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми надання вищої освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору" (Вінницький соціально-економічний інститут, 1 грудня 2016 року)

  "Поспілкуйся зі мною за чашечкою кави" (Вінницький соціально-економічний інститут, 30 листопада 2016 року)

  Участь у круглому столі на тему: "Активний відпочинок молоді з інвалідністю крізь призму доступності" (Вінницький соціально-економічний інститут, 31 жовтня 2016 року)

  Книга Світлани Патри «Щоденник європейки або Брюссель. Мрії здійснюються»

  Унікальний досвід подорожі людини з інвалідністю за кордон – у дорожньому щоденнику Світлани ПАТРИ «Щоденник європейки або Брюссель. Мрії здійснюються».

  Створення цієї книги почалося у травні 2016 року, коли авторка – Світлана Патра – взяла участь у спецпроекті #BeEuropean, що був організований низкою українських та європейських інституцій, а також українських ЗМІ. Переможці (а їх було двоє) отримали приз – подорож до Брюсселю з можливістю відвідати Європарламент та інші європейські інституції.

  Книга у формі щоденника розповідає про участь та перемогу Світлани в проекті, а також про підготовку до подорожі та власне про поїздку.

  Це не порадник у звичному розумінні цього слова. Адже автор просто розповідає про всі нюанси підготовки – і позитивні, і не зовсім. З огляду на те, що автор послуговується інвалідною коляскою, а у суспільстві є значний попит на інформацію про підготовку людей з інвалідністю до подорожей чи набуття досвіду в успішному спілкуванні з чиновниками, ці нюанси та досвід автора є важливим.

  Пропонуємо читачам відвідати Брюссель разом зі Світланою Патрою. Хоча б віртуально. А там – і до реальної подорожі справа дійде.

  Книгу можна прочитати тут:

  https://issuu.com/69812/docs/________________?workerAddress=ec2-54-147-96-8.compute-1.amazonaws.com

  Ініціативність людей з інвалідністю – вимога часу (Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій, 21 жовтня 2016 року)

  INFEST 2016 (Вінницький соціально-економічний інститут, 20 жовтня 2016 року)

  Фестиваль рівних прав і можливостей «INFEST – 2016» (Вінницький соціально-економічний інститут, 18 жовтня 2016 року)

  На Хмельниччині запрацював "Інститут гуманізації" (Хмельницький інститут соціальних технологій,  13 жовтня 2016 року)

  Курси жестової мови (Вінницький соціально-економічний інститут, 13 жовтня 2016 року)

  У «Прозорих офісах» вчаться «говорити» жестами (Вінницький соціально-економічний інститут, 12 жовтня 2016 року)

  У Вінниці відбудеться фестиваль талановитих людей із обмеженими можливостями (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 жовтня 2016 року)

  Майстер-клас із української жестової мови (Вінницький соціально-економічний інститут, 21 вересня 2016 року)

  Жити гідно всупереч долі. Рівно Доступність: шведський та український досвід (16 вересня 2015 року)

  В Університеті «Україна» відкрилася фотовиставка «Жити гідно всупереч долі» (16 вересня 2015 року)

  Майстер-клас із української жестової мови в Університеті «Україна» від Ігоря Бондаренка (16 вересня 2016 року)

  Майстер-клас із виготовлення ляльки (16 вересня 2016 року)

  Круглий стіл «РівноДоступність» (15 вересня 2016 року)

  Творчість без обмежень (14 вересня 2016 року)

  Випускники Університету «Україна» долучилися до організації та участі у літературно-поетичному семінарі (12 вересня 2016 року)

  Помогите начать жить, а не существовать (Терещенко Виктория Николаевна)

  Українська жестова мова на Дні міста Вінниця (Вінницький соціально-економічний інститут, 4 вересня 2016 року)

  Двоє вінницьких студентів розкажуть про дискримінацію людей з інвалідністю (18 липня 2016 року)

  Безбар’єрність – один із принципів діяльності Університету «Україна» (5 липня 2016 року)

  Олександр Ворона: "Отримуючи гідну зарплатню і працюючи на тій роботі, що відповідає здібностям і поклику серця, людина з інвалідністю буде не тягарем для держави, а повноцінним членом суспільства"

  GREEN FEST – 2016 (Хмельницький інститут соціальних технологій, 25 червня 2016 року)

  У Вінниці чиновники прозорих офісів вивчають мову жестів (Вінницький соціально-економічний інститут, 17 червня 2016 року)

  Прес-конференція з нагоди початку навчання жестовій мові працівників прозорих офісів (Вінницький соціально-економічний інститут, 16 червня 2016 року)

  Прес-конференція з презентації програми "Підготовка сервісних груп допомоги та супроводу людей із функціональними обмеженнями "Ми – поруч" (Вінницький соціально-економічний інститут,  15 червня 2016 року)

  Рівненський інститут Університету “Україна” на унікальному фестивалі “Парафест Рівне-2016” (12 червня 2016 року)

  Інклюзія в дії (Полтавський інститут економіки і права, 10 червня 2016 року)

  Випускниця Університету «Україна» Світлана ПАТРА: "Фестиваль "Повір у себе" – це промінчик сонця в темряві зневіри" (2 червня 2016 року)

  "Світ без бар’єрів" (Хмельницький інститут соціальних технологій, 2 червня 2016 року)

  Спеціалізований тренінг «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації. Досвід. Перспективи. Результати» (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 2 червня 2016 року)

  Акція "Дві години на колесах", присвячена Міжнародному Дню боротьби за права людей з обмеженими можливостями (Полтавський інститут економіки і права,  10 травня 2016 року)

  Науковці Університету "Україна" та практики-логопеди м. Миколаєва дбають про майбутнє дітей з психофізичними порушеннями (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 10 травня 2016 року)

  Семінар для працівників суду Хмельницька та Хмельницької області щодо спілкування з людьми з інвалідністю (Вінницький соціально-економічний інститут, 5 квітня 2016 року)

  Студенти "України" з інвалідністю прагнуть, щоб їх почула влада (Вінницький соціально-економічний інститут,  3 травня 2016 року)

  Вінничани з вадами слуху допомагатимуть атовцям із реабілітацією (Вінницький соціально-економічний інститут, 31 березня 2016 року)

  Особливі реабілітологи (31 березня 2016 року) 

  Польсько-український освітній форум щодо корекційно-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  25 березня 2016 року)

  В Університеті «Україна» відбувся міжнародний семінар з питань інклюзії (14 березня 2016 року)

  Міжрегіональна науково-практична конференція "Організація комплексної психолого-медико-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  29-30 березня 2016 року)

  Якщо навчатись, то лише на рівних (22 березня 2016 року)

  Круглий стіл за результатами проекту "Українська мережа блогерів з питань інвалідності та ВІЛ/СНІД"  (Вінницький соціально-економічний інститут, 24 лютого 2016 року)

  Курси жестової мови для викладачів (Хмельницький інститут соціальних технологій, 19 лютого 2016 року)

  Тетяна і дві Юлі. Три моделі успіху жінки з інвалідністю

  Абітурієнт Університету «Україна» ?‎Іван ПАВЛЮК - герой телепрограми "Я соромлюсь свого тіла" на телеканалі «‎СТБ». У Івана тяжка форма інвалідності, наслідок хвороби Ольє.

  Живучи у маленькому селі, Іван не був упевнений, що взагалі зможе отримати вищу освіту. В ?Університеті «Україна» на ?День відкритих дверей Іван поспілкувався із працівниками Приймальної комісії і переконався, що в Університеті «Україна» створено належні умови навчання для всіх категорій студентів, у тому числі і для студентів з інвалідністю. Тепер юнак готується до опанування в Університеті «Україна» професії програміста.

  Дивіться сюжет про ?‎Івана ПАВЛЮКА в Університеті «Україна» з 1 хв. 36 с. по 7 хв. 43 с.

  Одним із редакторів проекту є ?випускниця Університету «Україна» ?‎Вікторія СКРИПНИК.

  УВАГА! Програма містить відверті сцени хірургічних операцій та ран і не рекомендується до перегляду особам, котрі не досягли 18 років.

   

  Цивілізованість країни визначається по тому, як у цій країні ставляться до людей з інвалідністю (11 лютого 2016 року)

  Презентація навчально-методичного посібника "Соціалізація слабозорих дітей (комплексне забезпечення)" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  28 січня 2016 року)

  Перемагаючи, збуваємось! V конкурс-фестиваль «Поетичний рушник» (3 січня 2016 року)

   

  2015

  Успіх за нами (10 грудня 2015 року)

  Круглий стіл "Створення інклюзивного суспільства – запорука забезпечення прав людей з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 8 грудня 2015 року)

  Круглий стіл "Освіта – доступна кожному" (Вінницький соціально-економічний інститут, 4 грудня 2015 року)

  Круглий стіл «Шляхи реалізації рівних можливостей» (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 4 грудня 2015 року)

  Безкоштовний масаж рук вінничанам робили незрячі студенти (Вінницький соціально-економічний інститут, 4 грудня 2015 року)

  Науково-практична конференція “Люди з фізичними обмеженнями здоров'я в колі суспільних відносин: проблеми та шляхи подолання” (Житомирський економіко-гуманітарний інститут, 4 грудня 2015 року)

  Презентації студентів на конференції:

  Інвалідність і суспільство

  Моделі інвалідності

  Принципи універсального дизайну для інвалідів

  Проблеми зайнятості і працевлаштування інвалідів в умовах сучасного суспільства

  Пишаємося нашими студентами (Вінницький соціально-економічний інститут, 3 грудня 2015 року)

  Влада прирікає «кришталевих» дітей на інвалідність (2 грудня 2015 року)

  В Університеті «Україна» пройшла урочиста зустріч з нагоди Міжнародного дня інвалідів (1 грудня 2015 року) 

  Авторська програма Любові ГОЛОТИ "Срібна пора" на радіо "КУЛЬТУРА" за участі Ніни Головченко і випускників ? Університету "УКРАЇНА" Світлани Патри, Оксани Радушинської, Олени Чинки і Геннадія Горового (14 листопада 2015 року)

  Семінар про формат daisy (Хмельницький інститут соціальних технологій,  4 листопада 2015 року)

  Вища освіта для людей з інвалідністю

  На Полтавщині освітяни діляться досвідом запровадження інклюзивної освіти (Полтавський інститут економіки і права, 30 жовтня 2015 року)

  На Вінниччині відбувся третій обласний Форум батьків дітей з інвалідністю (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 жовтня 2015 року)

  Освіта – доступна кожному (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 жовтня 2015 року)

  ІІІ обласний форум батьків дітей з інвалідністю "Освіта – доступна кожному". Оголошення (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 жовтня 2015 року)

  Свадебное платье для девушки на инвалидной коляске. Советы дизайнера Кати Сытой (9 жовтня 2015 року) 

  Кличко відвідав оновлену школу, в якій створили умови для навчання дітей з особливими потребами (8 жовтня 2015 року)

  На Вінниччині обговорили роль блогерів у питаннях інвалідності та ВІЛ/СНІД (Вінницький соціально-економічний інститут, 7 жовтня 2015 року)

  Благодійні проекти "Подорож до мрії" за участі студентів і випускників Університету "Україна"  (30 вересня 2015 року)

  Актуальне інтерв'ю – Максим Полтавець (21 вересня 2015 року)

  Бути людиною з активною громадянською позицією може завадити лише один бар'єр – внутрішні комплекси і страхи. На своєму прикладі це доводить гість програми Максим Полтавець – студент, громадський діяч, фотограф, програміст

  День Доступності (Вінницький соціально-економічний інститут, 25 вересня 2015 року)

  23 вересня в Києві вперше відкриється фотовиставка проекту "Незламні"

  Вища освіта для людей з інвалідністю (інтерв'ю з Яною Шаповаловою)

  ХХІІ Форум видавців: "Нам є що розповісти особливим дітям, а їм є чого навчити нас"

  Проект «Незламні» з Валерієм Михайловичем Сушкевичем та Кононець Оксаною Валеріївною (8 вересня 2015 року)

  Перший фестиваль без обмежень "Надзвичайний PEOPLE FEST" (5 вересня 2015 року)

  Всеукраїнська конференція "Що гальмує інклюзію в Україні?" (Вінницький соціально-економічний інститут,  26 серпня 2015 року)

  Метелики у крижаних панцирах (21 липня 2015 року)

  Дівчина з інвалідністю Альона Федорова виконує пісню "Те, що тобі так треба" гурту СКАЙ: 

   

  На Вінниччині обговорили участь збірної України з футзалу у Міжнародному чемпіонаті «ДіаЄвро-2015» (Вінницький соціально-економічний інститут,  17 липня 2015 року)

  У столичному виші можуть створити умови для навчання малозабезпечених, сиріт та інвалідів (8 липня 2015 року)

  15 червня 2015 року на телеканалі "Україна" вийшов в ефір черговий випуск телепрограми "Говорить Україна". Героїнею випуску стала Наталя Романюта. Дівчина має важке захворювання, яке призвело до інвалідності. Серед проблем, з якими зіткнулась Наталя – нерозуміння її потреб мешканцями рідного містечка. Про свої проблеми вона і її мама розповіли в студії. Але випуск був не лише розповіддю про складне життя Наталі, а й ще раз нагадував, що світ не без добрих людей. Одним із сюрпризів, який очікував дівчину, був виступ начальника Центру інклюзивних технологій Університету "Україна" Яни ШАПОВАЛОВОЇ та проректора з навчально-виховної роботи Антоніни Вікторівни КОРОТЄЄВОЇ. Вони запросили дівчину на навчання в Університет "Україна". Про це, а також – про інші сюрпризи долі та складну життєву історію дивіться за посиланням: https://govoryt-ukraina.tv/…/dis…/1553---ja-slomannaja-kukla/.


  Незрячий чи сліпий?..


  Говорить Університет “Україна”: комп’ютерні технології для сліпих та слабозорих людей

  Радіо «Голос Києва», столична телерадіокомпанія. Програма «Промінь надії».

  Автор і ведуча – Наталя Обідовська.

  Гість програми – провідний фахівець Центру інклюзивних технологій навчання Університету «Україна», викладач Університету «Україна» Костянтин Бруль.

  Він розповідає про курс, який викладає в Університеті «Україна».

  Програма вийшла в ефір 29 квітня 2015 року о 20:00.

  https://cpod.co/2015/05/29/govorit-universitet-ukrayina-komp-yuterni-tehnologiyi-dlya-slipih-ta-slabozorih-lyudey/


  Говорить Університет “Україна”: Психологічний супровід студентів

  Радіо «Голос Києва», столична телерадіокомпанія. Програма «Промінь надії».

  Автор і ведуча – Наталя Обідовська.

  Гості програми – начальник та практикуючий психолог Центру інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» Яна Шаповалова та Юлія Кривошей.

  Вони розповідають детальніше про Університет «Україна» та психологічний супровід студентів цього ВНЗ. Програма вийшла в ефір 11 березня 2015 року о 20:00.

  https://cpod.co/2015/05/29/govorit-universitet-ukrayina-psihologichniy-suprovid-studentiv/


  Підведення підсумків проекту "Життя вище інвалідності: репродуктивні права та здоров’я жінок з інвалідністю" (Вінницький соціально-економічний інститут, 3 травня 2015 року)

  В Університеті «Україна» відбулася вистава за участю акторів з інвалідністю (17 квітня 2015 року)

  "ART-TIME без обмежень" на фінальному майстер-класі (Вінницький соціально-економічний інститут, 17 березня 2015 року)

  Знання Онлайн пропонує учням новий підхід до дистанційної освіти в Україні

  Презентація громадської організації "Вільна Громада" (Вінницький соціально-економічний інститут, 9 квітня 2015 року)

  Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до виборчих та політичних процесів в Україні (Вінницький соціально-економічний інститут, 2 квітня 2015 року)

  Участь у засіданні обласного комітету забезпечення доступності інвалідів (Полтавський інститут економіки і права,  31 березня 2015 року)

  Відеолекторій від Центру духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» та Волинської обласної громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку (23 березня 2015 року)

  Перша міжнародна конференція з універсального дизайну (13 лютого 2015 року)

   

  2014

  Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті "Україна" (29 грудня 2014 року)

  Презентація комплексної програми для людей з інвалідністю "Музей без бар’єрів: від теорії до практики" (19 грудня 2014 року)

  Круглий стіл "Стан захисту права людей з обмеженими можливостями в Україні" (Кіровоградський інститут розвитку людини, 3 грудня 2014 року)

  Театральні майстер-класи (Вінницький соціально-економічний інститут, 1 грудня 2014 року)

  Семінар "Інтеграція інвалідів у суспільстві через культуру" (Рівненський інститут, 25 листопада 2014 року)

  Образи людей з інвалідністю в художній літературі

  Студенти Вінницького інституту Університету "Україна" взяли участь у проекті "ART-TIME без обмежень"


  Інтегрований фестиваль творчості серед людей із обмеженими можливостями "Багряна осінь на Поділлі" (Вінницький соціально-економічний інститут, 11 жовтня 2014 року)

  Рівні можливості у парламентських виборах 2014 року (Вінницький соціально-економічний інститут, 9 жовтня 2014 року)

  Люди з інвалідністю отримали можливість вивчати англійську мову

  У рамках турніру "Nikolaev Open" відбулася презентація програми "Інва-карате" (22 вересня 2014 року)

  Супровід навчання студентів з інвалідністю: вивчаємо досвід провідних ВНЗ країни (10 серпня 2014 року)

  Дипломну надрукувала пальцями ніг. Дівчина, хвора на церебральний параліч, закінчила Університет "Україна" (Сторожинецький коледж)

  Коли маєш любов у серці, допомагати іншим легко...

  Там, де гори й полонини: табір активної реабілітації вперше пройшов у Карпатах (24 червня 2014 року)

  Фестиваль "Повір у себе" - оаза добра і затишку (11 червня 2014 року)

  "Міс УТОГ – 2014" (Тернопільський коледж, 7 травня 2014 року)

  Hugh Herr: The new bionics that let us run, climb and dance (Filmed March 2014 at TED2014)

  Велика справа маленьких людей (25 січня 2014 року)

  Форум батьків (Вінницький соціально-економічний інститут, 20 січня 2014 року)

   

  2013

  Пубертатний період інклюзії в Україні

  Круглий стіл "Шляхи реалізації рівних прав та можливостей у суспільстві"

  Університет "Україна" допомагає жінкам із інвалідністю вчасно виявити рак

  ВИПУСКНИЦІ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» − ГЕРОЇНІ ПРОГРАМИ "ГОВОРИТЬ "УКРАЇНА"

  Випускниці Університету «Україна» Світлана ПАТРА (Інститут філології та масових комунікацій) та її мама Тетяна Костянтинівна, Юлія МИРОНЮК (Інститут соціальних технологій), Лариса ШИМАНСЬКА (Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна») стали учасниками проекту Олексія СУХАНОВА на ТЕЛЕКАНАЛІ «УКРАЇНА» «ГОВОРИТЬ УКРАЇНА».

  У програмі згадували також про студентку Університету «Україна» Віку СКРИПНИК, сестра якої, Юля, аби допомогти Вікторії, брала участь у телешоу «Танцюю для тебе».

  У передачі «У меня хрустальные кости» йшлося про тих, хто всупереч відсутності методики лікування «недосконалого остеогенезу» або «вродженої ламкості кісток», всупереч традиції виштовхування на маргінес суспільства людей із особливими потребами, відбувся у житті як гармонійна особистість.

   

  До питання про освіту осіб із особливими потребами… (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 5 грудня 2013 року)

  Круглий стіл на тему: "Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» в рамках реалізації обласної просвітницької програми "Особлива дитина" (Вінницький соціально-економічний інститут, 3 грудня 2013 року)

  Інтернет надає просто неймовірні можливості! У голосовому чаті "Діалог" відбувся онлайн-вертеп у постановці людей з вадами зору. Кожен із акторів (без репетицій) мав вивчити свою роль, озвучити її, а вже потім - звукорежисер (теж незрячий) все те звів до купи (Світлана Патра): Вертеп онлайн. Співтворчість долає всі перешкоди

  Мами дітей з інвалідністю поділилися досвідом виховання "особливих" дітей (29 листопада 2013 року)

  Участь у святкуванні 20-ої річниці центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" (22 листопада 2013 року)

  Презентація нового проекту "Спікерське бюро" (7 листопада 2013 року)

  Вперше в Україні. Молодь Києва з інвалідністю проведе лекції з толерантності для державних службовців (7 листопада 2013 року)

  Разом заради доступності (3 жовтня 2013 року)

  Дівчина, яка малює… ногами (17 вересня 2013 року)

  "Золоту рибку" спіймали найдружніші! (14 вересня 2013 року)

  22-річний Михайло Нелюбов вважає, що у інваліда немає виправдань, аби бути слабким (5 вересня 2013 року)

  Акція "Небо - для вільних" (24 серпня 2013 року)

  Жінки з інвалідністю спільно вирішують свої проблеми (30 липня 2013 року)

  Точку опори пропонує студент (30 липня 2013 року)

  Паралімпієць Спартак Степнов: "Мета життя — жити з метою" (30 липня 2013 року)

  В'ячеслав Євмінов: Про болі у спині та "зубну щітку" для хребта (29 липня 2013 року)

  Інвалідам у Луганську не місце? або Як журналісти вдалися до соціального експерименту, і що з цього вийшло (23 липня 2013 року)

  Бодібілдінг для бабусі Марії (13 липня 2013 року)

  З ремеслом проти недуги (3 липня 2013 року)

  Інвалід із України став викладачем американського університету (21 червня 2013 року)

  Світлана Патра, яка живе в селі поблизу Баришівки на Київщині, з дитинства прикута до візка, однак веде активніше життя, ніж декотрі її здорові односельці.
  Дівчиною опікуються батьки-пенсіонери і бабуся, сукупний дохід яких - 5 тисяч гривень на місяць.
  При цьому Світлана заочно навчається в Університеті "Україна" на редактора, пише вірші та прозу у стилі фентезі, грає на гітарі, регулярно перемагає на творчих конкурсах і добре розбирається в інтернет-технологіях.
  Що допомогло Світлані відстояти її право бути людиною, дивіться в сюжеті ВВС Україна.

  Відпочинок із особливими потребами (2013)


  Євроконтакт-2013: як урятувати світ за допомогою маркерів і кольорового паперу

  Доступність університетської освіти для осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні

  В Україні є унікальний театр, в якому грають люди з обмеженими можливостями "Шанс" (31 травня 2013 року)

  Фестиваль "Долина нарцисів" (12 травня 2013 року)

  Дім, де зігрівають серця, покривджені долею (18 квітня 2013 року)

  Щастя Світлани Вдовіної (12 квітня 2013 року)

  Як батьки дітей-інвалідів "Родину" відстояли (9 квітня 2013 року)

  "Соціальні підсумки тижня": як допомагають інвалідам у різних областях країни (7 квітня 2013 року)

  На Першому національному стартує унікальний проект для людей із особливими потребами (12 березня 2013 року)

  "Срібні роси" Наталії Варьохи (21 лютого 2013 року)

  Життя як диво

  Як складно інколи починати

  Якщо дитина - особлива (2013)


  "Особливі" студенти об’єднуються в боротьбі за свої права (2013)

  В Університеті "Україна" розвивають інклюзивне навчання як один із засобів соціальної реабілітації молодих людей із особливими потребами (22 лютого 2013 року)

  В Україні є кому готувати плавців для паралімпійської збірної (11 лютого 2013 року)

  Інклюзивна освіта як засіб соціальної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами (2013)

  Після аварії Наталія Колесова стала інвалідом, але це не завадило їй стати володаркою кубку світу з бальних танців (24 січня 2013 року)

  Інвалід Сергій Паршенко успішно тренує юних спортсменів (18 січня 2013 року)

  Подружжя інвалідів допомагає людям з фізичними вадами повірити у свої сили (14 січня 2013 року)

  Як нам "підкувати" соціального працівника (4 січня 2013 року)

   

  2012

  Юрій Лішаєв: "Головне – не боятися жити!" (13 грудня 2012 року)

  Інтеграція освіти і науки Сходу і Заходу (Рівненський інститут, 7 грудня 2012 року)

  Про засідання круглого столу з проблеми "Інклюзивна освіта – відповідь на виклик часу" (5 грудня 2012 року)

  Директор Фонду соціального захисту інвалідів України Ернест Скібінський: "Кількість інвалідів, які фактично працювали на відкритому ринку праці України, збільшилася" (4 грудня 2012 року)

  Робоче місце із гарантією для інваліда (21 листопада 2012 року)

  "Інклюзивна освіта – шлях до толерантного суспільства" (Рівненський інститут, 16 листопада 2012 року)

  Студентка Університету "Україна" стала призером конкурсу "Краса без обмежень - 2012" (6 листопада 2012 року)

  Як депутати "сприяли" інвалідам створити реабілітаційний центр (5 листопада 2012 року)

  Що заважає "братам нашим меншим" лікувати хворих дітей (20 жовтня 2012 року)

  Права тяжкохворих в Україні: порушення і захист (19 жовтня 2012 року)

  Недосяжна доступність для інваліда (12 жовтня 2012 року)

  Підготовка молоді з інвалідністю до проведення просвітницьких заходів для подальшої роботи в команді

  Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів із обмеженими фізичними можливостями

  Модель інтеграції дітей із особливими потребами у шкільне середовище

  Модель і методи соціально-педагогічної реабілітації студентів з особливими потребами

  Компоненти підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи в центрах інваспорту

  Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації

  Здатності до соціально-психологічної адаптації студентства з обмеженими фізичними можливостями

  Paul McCartney "My Valentine". Жестова пісня у виконанні Наталі Портман:


  Розуміння потреб тяжкохворих як ключ до покращення допомоги невиліковно хворим

  Розуміння прав невиліковно хворих як ключ до впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні

  Невизначені хворі – невизначені права

  Невизначені хворі (Презентація)

  Екстремали без обмежень

  Дівчина, яка відмовилась помирати або: Чи завжди можна гарантувати, що дива не станеться?


  Організація педагогічної діяльності з формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності (Білоцерківський інститут економіки та управління, 2012)

  Университет "Украина": от интеграции до инклюзии. Презентація (Кольченко К.О., к.т.н., доцент, ст.н.сотр.) - 2012

  "Вудка" чи "риба"?.. або Тренінги для батьків дітей із іналідністю як спосіб допомоги (25 вересня 2012 року)

  Уміємо навчатись та відпочивати (Вінницький соціально-економічний інститут, 21 вересня 2012 року)

  Сонячний пес лабрадор (21 вересня 2012 року)

  У навчальних корпусах Університету "Україна" створені усі умови для навчання людей із особливими потребами (29 серпня 2012 року)

  Із греків у варяги, або подорож до Норвегії (28 серпня 2012 року)

  Студенти Університету "Україна" взяли участь у міжнародному фестивалі "Життя безмежних можливостей" (25 серпня 2012 року)

  Fashion Chance для особливих красунь (25 липня 2012 року)

  Спортивний "Скіфський берег" або кожна людина в інвалідному візку на марафонській доріжці – уже переможець (16 червня 2012 року)

  Інвалід подав позов у суд на місцеву владу (5 червня 2012 року)

  Семінар по культурі взаємовідносин між чоловіком та жінкою для молоді з інвалідністю (квітень 2012 року)

  Володимир Маслаков: "Особисто я обома руками за такий "популізм", у результаті якого люди відчувають реальні зміни свого життя на краще" (2 квітня 2012 року)

  Собака-поводир для незрячої людини – не розкіш (27 березня 2012 року)

  Погляд з інвалідного візка, або чому в інвалідів у Вашингтоні немає проблем? (13 березня 2012 року)

  Не сиди вдома! (6 березня 2012 року)

  Дітей-інвалідів лікуватимуть на сільській фермі (2 березня 2012 року)

  Національні особливості "обмеженого" туризму (23 лютого 2012 року)

  Жодного дня без доброго вчинку (творчий портрет)

  Інклюзивна освіта – якою я її бачу? (стаття)

  Три кроки до самостійності (стаття)

  Вплив професійної діяльності на ставлення до людей із особливими потребами

  Соціально-психологічні фактори формування гандикапності

  Хто кого?.. Сучасні інтернет-технології, студенти з інвалідністю та українське село

  Солов’ї із Казахстану

  Коли освіта стає святом

  Університет "Україна" допомагає студентам із ДЦП не лише набути фаху, але й поліпшити фізичний стан

  Студенти Університету "Україна" активно "захоплюють" соціальні інтернет-мережі - 2012Університет "Україна": рівні можливості для всіх

  Соціальна інтеграція молоді з функціональними обмеженнями

  Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів із особливими потребами

  Коли є надія на майбутнє ... 

  Університет "Україна" став співорганізатором проекту "Зустрічаємо весну з друзями"

  Мистецтво і творчість як засіб інтеграції людей з особливими потребами у суспільство

  Поступ спеціальної педагогіки: український жестівник для батьків

  Сильний кліп на неменш сильну пісню «Дух нездоланний». Сюжет із реального життя – Спенсер Вест, який втратив ноги ще в ранньому дитинстві, здійснив сходження на гору Кіліманджаро. Лише на руках. Його подруга, відома співачка Неллі Фуртадо, надихнувшись його подвигом, написала цю пісню. (Світлана Патра):


   

  2011

  Круглий стіл "Функціонування інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах" (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 30 листопада 2011 року)

  Сучасні психологічні технології інклюзивного супроводу дітей із особливими потребами (10 листопада 2011 року)

  Незвичайна подорож Миколи Подрезана (21 вересня 2011 року)

  Команда тренера-інваліда перемагає у змаганнях із футболу (12 липня 2011 року)

  Однорукий байкер. Запорізький інвалід управляє надпотужним мотоциклом лівою рукою (1 липня 2011 року)

  Презентація триденного курсу навчання толерантному ставленню до людей із особливими потребами у рамках Україно-Канадського проекту "Інклюзивна освіта для людей із особливими потребами" (Вінницький соціально-економічний інститут, 28 лютого 2011 року)

  Голландці можуть, а ми?.. (24 червня 2011 року)

  Хмари над «Бурденко» (9 червня 2011 року)

  Врятовані мистецтвом

  Інформаційно-комунікаційні технології навчання студентів в інтегрованому освітньому середовищі (з досвіду роботи)

  У надзвичайній мандрівці до печер незрячих людей та тих, хто бачить, зрівняла темрява

   

  2010

  3 грудня Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна" провів семінар "Інклюзивна освіта", присвячений Міжнародному дню інвалідів (3 грудня 2010 року)

  Презентація програми Монтессорі (6 листопада 2010 року)

  Я стверджуюсь. Я утверждаюсь. Бо я – живу! (1 листопада 2010 року)

  Хвороба освіті не завада (30 червня 2010 року)

  Курсова робота з дисципліни "Теорія соціальної роботи" на тему: "Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими психофізичними можливостями"

  Валерій Сушкевич закликає студентів із особливими потребами захищати свої права (31 січня 2010 року)

   

  2008

  Університет "Україна" випускає особливих спеціалістів (Івано-Франківська філія, 1 жовтня 2008 року)

   

  2007

  Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів за соціономічним профілем

  Організація навчання працівників із інвалідністю. Ми є! (Роботодавцям)

   

  2006

  Реабілітаційний центр: чужий біль - наша турбота (Хмельницький інститут соціальних технологій)

  Лабораторія фізичної реабілітації (Кіровоградський інститут розвитку людини)

   

  2003

  Щоб кожен відчув себе людиною

  Освіта плюс реабілітація студентів

  У Кіровограді батьків учили правильно поводитися з дітьми-інвалідами

   

  Статті про актуальні проблеми студентів із особливими потребами постійно поповнюються на нашому сайті у розділах:

  Публікації / Наші публікації / Проблеми студентів із інвалідністю

  https://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=us_publication&group=11

  і

  Публікації / Про нас пишуть / Проблеми студентів із інвалідністю

  https://www.vmurol.com.ua/index.php?idd=write_about_us&group=9

  Практичний тренінг із інклюзивної освіти
  Новини інклюзії
  Запрошуємо освітян, практичних психологів, соціальних педагогів на практичний тренінг з інклюзивної освіти, який відбудеться о 10:00 13 квітня 2018 року у Вінницькому інституті Університету «Україна». Участь безкоштовна, є можливість отримати сертифікат. У програмі – уроки жестової мови, практичні поради, випробувані технології роботи в інклюзивному класі.
  «Творчість, наповнена поезією»
  Бібліотека
  Юрій Пацан – заслужений художник України, Почесний член Народної академії творчості інвалідів України, лауреат премії імені М. Островського, Почесний громадянин Києво-Святошинського району, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, волонтер на підтримку АТО.
  Підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»
  Наукові заходи
  Підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р. Програма
  Науковий журнал Університету «Україна» індексований у Web of Science
  Наукові заходи
  Науковий журнал Університету «Україна» та його багаторічного партнера Шяуляйського університету (Литва) «Social Welfare: Interdisciplinary Approach» («Соціальне благополуччя: міждисциплінарний підхід») є науковим журналом, включеним у наукометричну базу Web of Science. Журнал охоплює широкий спектр наукових проблем, пов’язаних із соціальним добробутом та ефективною соціалізацією. Науковці, аспіранти, докторанти і ті, хто планує отримати вчене звання доцента або професора з соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології, інклюзивної освіти, мають можливість виконати умову публікуватися у виданні, індексованому у Web of Science, в Україні.
  Безбар’єрність у публічному просторі та соціальний супровід для людей із інвалідністю: досвід Німеччини
  Німеччина має успішний досвід створення безбар’єрного середовища та використання інклюзивних підходів в організації освіти, зайнятості та інших сферах суспільного життя. Так, місто Дармштадт планує до 2020 року зробити усі об’єкти та послуги доступними для людей з особливими потребами. Успішному вирішенню проблем сприяє державна політика, спрямована на комплексне рішення існуючих проблем, а також узгоджені дії неурядових організацій, діяльність яких координується Німецьким співтовариством інвалідів.