Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Вакансії в Університеті

  Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

  - завідувач кафедри;

  - професор,

  - доцент.

  Термін подачі документів до 22 серпня 2021 року.


   

  Вакансія «Завідувач кафедри дизайну» у ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

  Заробітна плата: 14’000 – 25’000 грн (розмір заробітної плати залежить від педагогічного навантаження, наукового ступеня, вченого звання (почесного звання), стажу науково-педагогічної діяльності, сумлінності та відповідальності при виконанні поставлених завдань).

  Термін подачі документів до 22 серпня 2021 року. 

   

  Вимоги:

  1. Повна вища освіта за спеціальністю «Дизайн», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» або «Архітектура та містобудування»;
  2. Науковий ступінь кандидата/доктора наук (бажано за профілем кафедри) або почесне звання, наприклад заслуженого художника України;
  3. Вільне володіння українською мовою;
  4. Вільне володіння на рівні впевненого користувача ПК (ОБОВ’ЯЗКОВО);
  5. Вчене звання (бажано);
  6. Публікації у фахових виданнях та у виданнях, віднесених до наукометричних баз даних Scopus чи Web of Science за останні 5 років.

   

  Обов’язки:

  1. Виконання розпоряджень директора щодо належної організації освітнього процесу;
  2. Керівництво кафедрою дизайну, зокрема: розробка стратегії розвитку кафедри, керування освітнім процесом, розподіл педагогічного навантаження та функціональних обов’язків між працівниками, контроль їх виконання;
  3. Формування штату науково-педагогічних працівників;
  4. Проведення профорієнтаційної роботи, забезпечення виконання ліцензійного обсягу;
  5. Розробка навчальних планів;
  6. Викладання профільних навчальних дисциплін;
  7. Впевнена робота на онлайн-платформі підтримки освітнього процесу Moodle, зокрема наповнення власних навчальних дисциплін навчальними матеріалами;
  8. Дистанційне проведення занять через Zoom;
  9. Забезпечення здійснення заходів із впровадження політики академічної доброчесності.

   

  Умови співпраці:

  1. Офіційне працевлаштування (лише у штат ЗВО);
  2. Оплачувана відпустка, повний соціальний пакет, лікарняні;
  3. Дружній доброзичливий колектив, зручне розташування закладу освіти (400 метрів від станції метро «Житомирська»), комфортні умови роботи;
  4. Наявність комфортного укриття, обладнаного за всіма вимогами;
  5. Архітектурна безбар’єрність території.

   

  Також запрошуємо викладачів у штат, або ж із погодинною оплатою праці на такі дисципліни (вакансія) – «Матеріалознавство», «Мистецтво шрифту», «Проєктування інтер'єрів», «Проєктування упаковки», «Технології меблевого виробництва», «Інтер'єри виставок», «Живопис», «Нарисна геометрія та перспектива», «Рисунок», «Композиція», «Дизайн проєктування» тощо.

  Детальніше пишіть у приватні повідомлення, або залишайте Ваші контакти, зателефонуємо!

   

  Контактна особа – директор Інженерно-технологічного інституту Залюбовський Марк Геннадійович.

  Телефон: 067-406-53-99

  Ел. пошта: markzalubovskiy@gmail.com (резюме відправляти на вказану електронну адресу).

   

     Завідувач інформаційно-бібліографічним відділом

  Завдання та обов’язки:

  • Займається плануванням відділу;
  • Вміння укладати інформаційні і рекомендаційні списки, бібліографічні покажчики;
  • Для популяризації інформаційних видань проводяться дні бібліографії, дні фахівця (студенти, викладачі);
  • Для виховання інформаційної культури проводяться бібліотечні й бібліографічні уроки, інформаційні години;
  • Знання АБІС «УФД/Бібліотека».

  Заробітна плата 8000 грн.

  Режим роботи:

  5-денний робочий тиждень

  з пон.-чт. 9:00-17:30 – пт. 9:00-16-45.

  Характер виконуваної роботи: постійний

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст).

  03115, м.Київ, вул. Львівська, 23, корпус ІІ, кім. 503.

  lib2018@ukr.net 

  +38-067-503-64-52
  +38-067-328-28-22

   


  Викладач української мови підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства

  Завдання та обов’язки:

  • Викладання української (російської) мови студентам-іноземцям відповідно до навчального плану.

  Характер виконуваної роботи: постійний.

  Вимоги до кандидата на посаду: повна вища освіта (магістр); спеціальність: філолог, викладач української мови і літератури; спеціалізація: українська (російська) мова як іноземна; досвід роботи в закладах освіти не менше 5 років.


   

  Відповідно до п. 4.4.1 Статуту закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» затвердженого зборами засновників 15.10.2020 року, протокол № 1, зареєстрованого за номером 55543313010 та наказу по університету від 23.10.2020 року № 172 «Щодо початку прийняття документів від претендентів на заміщення посади Президента Університету

  РОЗПОЧАТО прийом документів на заміщення посади Президента Університету

  Вимоги до претендентів на посаду:
  вільне володіння державною мовою, вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 10 (десяти) років.

  Претендент на посаду подає:
  - заяву про участь у конкурсному відборі;
  -  копію паспорту громадянина України;
  -  копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  -  копію документа підтверджуючого присвоєння вченого звання та наукового ступеня;
  -  належним чином засвідчену копію трудової книжки;
  -  особовий листок з обліку кадрів;
  -  автобіографію;
  -  стратегію розвитку Університету на п’ять років.
  * при поданні копій документів предявляє їх оригінали.

   Примітка:
  Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду Президента Університету особа, яка:
  - за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  - має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  - відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
  - за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  - піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили».

   Документи надсилати або особисто подавати на адресу:

  03115, м.Київ, вул.Львівська, 23, корпус ІІ, кім.107 відділ по роботі з персоналом,                 e-mail: office@uu.edu.ua, тел. 067-226-30-54.


   

  Начальник відділу організації навчального процесу

  Завдання та обов’язки:

  • організація діяльності підрозділу;
  • робота в Єдиній державній електронній базі освіти;
  • робота з електронними базами, таблицями Еxcel;
  • складання звітів з руху контингенту, успішності здобувачів освіти та інших;
  • контроль ведення електронного розкладу занять;
  • організація та контроль навчального процесу в університеті.

  Заробітна плата 7000 грн.

  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень з 9.00 до 18.00

  Характер виконуваної роботи: постійний

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за відповідним напрямом діяльності не менше 3 років.


   Перекладач-дактилолог

  Завдання та обов’язки, опис робіт:Синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову чи калькову й навпаки. Забезпечення перекладу ділових та особистих або телефонних розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій, нарад, загальних зборів; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по університету;   мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального   та   масового характеру; заходів загального, спеціального та виробничого навчання.
  Заробітна плата:
  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень
  Характер виконуваної роботи: постійний
  Умови праці: звичайні
  Соціальні гарантії: офіційне оформлення
  Вимоги до кандидата:
  Освітній рівень: професійно-технічна освіта
  Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація перекладач жестової мови (перекладач-дактилолог)
  Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: володіння національною жестовою мовою та калькованим жестовим мовленням; володіння технікою прямого й зворотного перекладу