Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Вакансії

  Запрошуємо на роботу Начальника відділу кадрів.

  Завдання та обов’язки:
  - надання консультацій працівникам, щодо застосування норм чинного законодавства про працю;
  - організація ведення кадрового діловодства;
  - організація ведення обліку військовозобов’язаних та призовників;
  - взаємодія із контролюючими органами; супровід перевірок із кадрових питань;
  - контроль за дотриманням квот, норм і стандартів із кадрової роботи;
  - розробка, впровадження та актуалізація локальних документів, щодо роботи із персоналом;
  - координація роботи кадрових служб територіально відокремлених структурних підрозділів).

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за відповідним напрямом діяльності не менше 3 років.

  Заробітна плата 12 000 грн. 

  Ми пропонуємо:
  - офіційне працевлаштування;
  - можливість професійного та кар’єрного розвитку;
  - доступність метро в межах 5 хв. (м. Житомирська);
  - сучасні та зручні корпуси в природній зоні;

  Якщо Ви відповідаєте заявленим вимогам та готові долучитись до нашого колективу – чекаємо на Ваше резюме.

   


   

  Головний фахівець відділу по роботі з персоналом

  Завдання та обов’язки:

  • Оформлення, переведення і звільнення співробітників;
  • Формування та ведення особових справ співробітників;
  • Заповнення, облік і зберігання трудових книжок;
  • Оформлення та облік надання відпусток;
  • Оформлення та видача співробітникам необхідних документів для подачі за місцем вимоги;
  • Внесення інформації про працівників до бази даних.

  Заробітна плата 10000 грн.

  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень з 9.00 до 18.00

  Характер виконуваної роботи: постійний

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за відповідним напрямом діяльності не менше 3 років.\


   

  Викладач української мови підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства

  Завдання та обов’язки:

  • Викладання української (російської) мови студентам-іноземцям відповідно до навчального плану.

  Характер виконуваної роботи: постійний.

  Вимоги до кандидата на посаду: повна вища освіта (магістр); спеціальність: філолог, викладач української мови і літератури; спеціалізація: українська (російська) мова як іноземна; досвід роботи в закладах освіти не менше 5 років.


   

  Відповідно до п. 4.4.1 Статуту закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» затвердженого зборами засновників 15.10.2020 року, протокол № 1, зареєстрованого за номером 55543313010 та наказу по університету від 23.10.2020 року № 172 «Щодо початку прийняття документів від претендентів на заміщення посади Президента Університету

  РОЗПОЧАТО прийом документів на заміщення посади Президента Університету

  Вимоги до претендентів на посаду:
  вільне володіння державною мовою, вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше 10 (десяти) років.

  Претендент на посаду подає:
  - заяву про участь у конкурсному відборі;
  -  копію паспорту громадянина України;
  -  копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
  -  копію документа підтверджуючого присвоєння вченого звання та наукового ступеня;
  -  належним чином засвідчену копію трудової книжки;
  -  особовий листок з обліку кадрів;
  -  автобіографію;
  -  стратегію розвитку Університету на п’ять років.
  * при поданні копій документів предявляє їх оригінали.

   Примітка:
  Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду Президента Університету особа, яка:
  - за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
  - має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
  - відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
  - за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
  - піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили».

   Документи надсилати або особисто подавати на адресу:

  03115, м.Київ, вул.Львівська, 23, корпус ІІ, кім.107 відділ по роботі з персоналом,                 e-mail: office@uu.edu.ua, тел. 067-226-30-54.


   

  Начальник Центру інклюзивних технологій навчання

  Завдання та обов’язки:

  • організація діяльності підрозділу;
  • сприяння поліпшенню системи супроводу навчання студентів з особливими освітніми потребами;
  • співпраця з профільними організаціями з питань, що входять до компетенції підрозділу;
  • організація та контроль впровадження в освітній процес спеціальних технологій навчання студентів з особливими освітніми потребами;
  • формування звітності, щодо студентів з особливими освітніми потребами.

  Заробітна плата 10 000 грн.

  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень з 9.00 до 18.00

  Характер виконуваної роботи: постійний.

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст за спеціальністю «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», «Педагогіка», «Спеціальна освіта», «Психологія», «Фізична терапія, ерготерапія» або їх попередніми аналогами). Стаж за фахом на керівних посадах — не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності— не менше 5 років.

  Повинен знати:

  - законодавство України про соціальний захист;

  - нормативно-правові документи з питань навчання та виховання дітей, які мають вади фізичного та (або) розумового розвитку;

  - практику застосування законодавства з питань соціального захисту;

  - державну політику у сфері соціального захисту.

   


   

  Начальник відділу організації навчального процесу

  Завдання та обов’язки:

  • організація діяльності підрозділу;
  • робота в Єдиній державній електронній базі освіти;
  • робота з електронними базами, таблицями Еxcel;
  • складання звітів з руху контингенту, успішності здобувачів освіти та інших;
  • контроль ведення електронного розкладу занять;
  • організація та контроль навчального процесу в університеті.

  Заробітна плата 7000 грн.

  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень з 9.00 до 18.00

  Характер виконуваної роботи: постійний

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за відповідним напрямом діяльності не менше 3 років.+


   

  Вакансія:  Керівник територіально відокремленого структурного підрозділу:

  1. Директор Карпатського інституту підприємництва;
  2. Директор Карпатського коледжу.

  Термін подання документів – по 01 грудня 2020 р.

  Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі: заява до конкурсної комісії про участь у конкурсі, написана власноруч; особовий листок із обліку кадрів; автобіографія; копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання; список наукових праць.

  Вимоги до претендентів на посади: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти або закладах післядипломної освіти.

  Документи для участі в конкурсному відборі надсилати на адресу:

  03115, м.Київ, вул.Львівська, 23, корпус ІІ, кім.107 відділ по роботі з персоналом,  e-mail: office@uu.edu.ua, тел. 067-226-30-54.

   

  Вакансія: Заступник директора Інституту економіки та менеджменту.

  Завдання та обов’язки, опис робіт:

  • Підготовка документації, щодо організації освітнього процесу та контроль її виконання;
  • Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм;
  • Забезпечення своєчасного проведення атестацій студентів, контроль відвідування навчальних занять;
  • Аналіз результатів освітнього процесу, вжиття заходів щодо його удосконалення;
  • Підготовка внутрішньої звітності;
  • Виконання обов'язків директора на час відсутності основного працівника (відпустка, хвороба, відрядження, тощо).

  Заробітна плата 7000 грн.

  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень з 9.30 до 18.00

  Характер виконуваної роботи: постійний

  Вимоги до кандидата: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи ‑ не менше 3 років.


   Перекладач-дактилолог

  Завдання та обов’язки, опис робіт:Синхронний переклад усної мови на дактильно-жестову чи калькову й навпаки. Забезпечення перекладу ділових та особистих або телефонних розмов між глухими та чуючими особами; консультацій, порад або лекцій, нарад, загальних зборів; теле- та радіотрансляцій, термінових повідомлень, наказів по університету;   мовного супроводу театральних, спортивних, культурно-просвітницьких заходів індивідуального   та   масового характеру; заходів загального, спеціального та виробничого навчання.
  Заробітна плата:
  Режим роботи: 5-денний робочий тиждень
  Характер виконуваної роботи: постійний
  Умови праці: звичайні
  Соціальні гарантії: офіційне оформлення
  Вимоги до кандидата:
  Освітній рівень: професійно-технічна освіта
  Спеціальність (спеціалізація) та/або галузь знань, професійна кваліфікація перекладач жестової мови (перекладач-дактилолог)
  Додаткові вміння, знання, навички, вимоги до працівника: володіння національною жестовою мовою та калькованим жестовим мовленням; володіння технікою прямого й зворотного перекладу

   


   

  https://uu.edu.ua/concurs_na_zamishchennya_posad

   

  ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

  кафедра маркетингу:
    професор;
  доцент.
   
  кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання:
    професор;
  доцент.
   
  кафедра психології:
    професор;
  доцент.
   
  кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій:
    завідувач кафедри.
   
  кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки:
    завідувач кафедри.
   
  кафедра дизайну:
    професор;
  доцент;
  старший викладач.
   
  кафедра технології харчування:
    професор;
  доцент;
  старший викладач.

  Термін подання документів – по 22 серпня 2020 р.

  детальніше за посиланням

   

   

  Звертатись до начальника відділу ГЕРГЕЛЬ Тетяна Анатоліївна
  вул. Львівська, 23, 
  2 корпус 1 поверх 107 кімната

  (067)-226-30-54, (067)-320-10-53

  e-mail: tatanager@gmail.com

  Університет житлом не забезпечує.