Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
0 800 305 007
безкоштовна гаряча лінія
приймальна комісія
+38-067-406-53-92
+38-097-739-54-85
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Вчена рада

  СКЛАД

  Вченої ради Університету „Україна”, 

   затверджений на засіданні Вченої ради від 24 жовтня 2019 року 

  № з/п

  ПІБ

  ПОСАДА

  ПІДПИС

   1.

   

  Таланчук

  Петро Михайлович

  Президент університету, доктор технічних наук, професор, академік АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України – голова вченої ради

   

   2.

   

  Кучерявий

  Іван Тихонович

  Перший проректор, доктор філософських наук, професор – заступник голови вченої ради

   

   

  3.

  Коляда

  Оксана Петрівна

   

  Проректор з навчально-виховної роботи, кандидат технічних наук

   

   

  4.

  Журавльова

  Валентина Миколаївна

   

  Директор фінансовий

   

  5.

   

  Адирхаєв

  Сослан Георгієвич

  Доктор педагогічних наук, доцент, директор Інституту соціальних технологій

   

   

  6.

   

  Барна

  Наталія Віталіївна

  Доктор філософських наук, доцент, директор Інституту філології та масових комунікацій

   

   

  7.

  Бебик

  Валерій Михайлович

  Доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор, завідувач науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

   

  8.

  Бондаренко

  Володимир Михайлович

  Доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерної інженерії

   

  9.

  Веденєєва

  Ольга Анатоліївна

  Начальник управління навчально-виховної роботи

   

   

  10.

  Васильєв

  Артем Сібгатович

  Студент, спеціальність «Право», міністр внутрішньої політики студентського самоврядування

   

  11.

  Давиденко

  Ганна Віталіївна

  Доктор педагогічних наук, доцент, директор Вінницького соціально-економічного інституту, відповідальна за наукову та міжнародну діяльність

   

  12.

  Дубас

  Ростислав Григорович

  Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту

   

  13.

  Забара

  Станіслав Сергійович

  Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, Заслужений діяч науки і техніки України

   

  14.

  Калакура

  Марія Михайлівна

  Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри технології харчування

   

  15.

  Карпенко

  Ольга Андріївна

  Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту – вчений секретар

   

  16.

  Кириленко

  Вадим Валентинович

   

  Начальник управління матеріально-технічного забезпечення

   

  17.

  Колесникова

  Ніна Петрівна

   

  Директор бібліотеки

   

   

  18.

  Коротєєва

  Антоніна Вікторівна

  Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

   

  19.

  Кіт

  Григорій Васильович

   

  Кандидат технічних наук, доцент, директор Івано-Франківської філії

   

   

  20.

  Корбут

  Кароліна Костянтинівна

  Студентка, спеціальність «Соціальна робота», президент студентського самоврядування

   

  21.

  Кущевська

  Ніна

  Федорівна

  Доктор хімічних наук, професор, професор кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій

   

  22.

  Лисенко

  Валерій Іванович

  Доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

   

  23.

  Малишев

  Віктор Володимирович

  Доктор технічних наук, професор, директор інженерно-технологічного Інституту, завідувач кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

   

  24.

  Мовчан

  Валентина Олексіївна

  Кандидат біологічних наук, декан факультету біомедичних технологій,

   

  25.

  Мякушко

  Надія Семенівна

  Директор Полтавського інституту економіки і права, кандидат політичних наук

   

  26.

  Нестеренко

  Світлана Сергіївна

  Кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту економіки та менеджменту

   

  27.

  Нікуліна

  Ганна Федорівна

  Кандидат технічних наук, начальник управління наукової та міжнародної діяльності, голова первинної профспілкової організації працівників університету

   

  28.

  Новак

  Ярослав Віталійович

  Кандидат юридичних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту економіки та управління

   

  29.

  Опришко

  Віталій Федорович

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

   

  30.

  Павленко

  Володимир Іванович

  Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії

   

  31.

  Пришедько

  Олександр Сергійович

   

  Головний бухгалтер

   

  32.

  Пупишева

  Валентина Яківна

  Директор Кіровоградського інституту розвитку людини

   

   

  33.

  Петренко

  Варвара Сергіївна

  Студентка, спеціальність «Туризм», віце-президент студентського самоврядування

   

  34.

  Савич

  Сергій Святославович

  Кандидат юридичних наук, директор Луцького інституту розвитку людини,

   

  35.

  Севрюков

  Георгій Іванович

  Кандидат філософських наук, директор Новокаховського гуманітарного інституту

   

  36.

  Семенко

  Анатолій

  Іларіонович

  Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри комп’ютерної інженерії

   

  37.

  Сердюк

  Людмила Захарівна

  Доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології (за згодою)

   

  38.

  Смолянова

  Світлана Іванівна

   

  Директор коледжу «Освіта»

   

  39.

  Сніжко

  Наталія Анатоліївна

  Кандидат технічних наук, директор Броварського коледжу

   

  40.

  Старєва

  Анна

  Михайлівна

  Кандидат педагогічних наук, директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

   

  41.

  Степанова

  Олена

  Анатоліївна

  Доктор культурології, професор, завідувач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

   

  42.

  Сопіна

  Анастасія Едуардівна

  Студентка, спеціальність «Психологія», міністр зовнішньої політики студентського самоврядування

   

  43.

  Терещенко

  Андрій Леонідович

  Кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, директор Інституту права та суспільних відносин

   

  44.

  Тугай

  Тетяна Іванівна

  Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

   

  45.

  Федоренко

  Тетяна

  Вікторівна

  Кандидат юридичних наук, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

   

  46.

  Фрицький

  Юрій Олегович

   

  Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін

   

  47.

  Чайковський

  Михайло Євгенович

  Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений тренер України, директор Хмельницького інституту соціальних технологій

   

  48.

  Шафранова

  Катерина Володимирівна

  Кандидат економічних наук, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту

   

  49.

  Ширай

  Жанна Валеріївна

  Студентка, спеціальність «Хімічні технології», голова профспілкової організації студентів університету

   

  50.

  Шепель

  Надія Олександрівна

   

  В.о. директора Дніпровської філії