Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Вчена рада

  С К Л А Д

  Вченої ради Університету «Україна»

  згідно наказу від 23 лютого 2023 р. №27

  ПІБ

  ПОСАДА

  Таланчук

  Петро Михайлович

  Президент університету, доктор технічних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України – голова Вченої ради

  Кучерявий

  Іван Тихонович

  Перший проректор, доктор філософських наук, професор – заступник голови Вченої ради

  Коляда

  Оксана Петрівна

  Проректор з освітньої діяльності, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

  Давиденко

  Ганна Віталіївна

  Доктор педагогічних наук, професор, проректор з міжнародної та наукової діяльності, директор Вінницького соціально-економічного інституту

  Адирхаєв

  Сослан Георгієвич

  Доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту соціальних технологій

  Базиленко

  Анастасія Костянтинівна

  Кандидат психологічних наук, доцент, начальник управління освітньої діяльності

  Барна

  Наталія Віталіївна

  Доктор філософських наук, професор, директор Інституту філології та масових комунікацій

  Веденєєва

  Ольга Анатоліївна

  Начальник управління міжнародної освіти та документального супроводу вступу

  Ваніна

  Олександра Олександрівна

  Студентка Фахового коледжу «Освіта», спеціальність «Соціальна робота», президент студентського самоврядування

  Гогінаві

  Рауль Романійович

  Студент Фахового коледжу «Освіта», спеціальність «Комп’ютерна інженерія», голова студентської профспілки

  Горбенко

  Дарина Вікторівна

  Студентка Фахового коледжу «Освіта», спеціальність «Маркетинг», голова колегії старост університету

  Городжа

  Софія Дмитрівна

  Студентка, спеціальність «Соціальна робота», віце-президент студентського самоврядування

  Гребенюк

  Анастасія Олександрівна

  Начальник управління наукової та міжнародної діяльності

  Дубас

  Ростислав Григорович

  Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

  Забара

  Станіслав Сергійович

  Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, заслужений діяч науки і техніки України

  Залюбовський

  Марк Геннадійович

  Кандидат технічних наук, директор інженерно-технологічного Інституту

  Зозуля

  Катерина Богданівна

  Студентка Фахового коледжу «Освіта», спеціальність «Соціальна робота», PR-менеджер студентського самоврядування

  Калакура

  Марія Михайлівна

  Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри технології харчування

  Карпенко

  Ольга Андріївна

  Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування – вчений секретар

  Кіт

  Григорій Васильович

  Кандидат технічних наук, доцент, директор Івано-Франківської філії

  Коротєєва

  Антоніна Вікторівна

  Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

  Лисенко

  Валерій Іванович

  Доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

  Лопоносова

  Наталія Петрівна

  Начальник центру внутрішнього аудиту

  Макух

  Тамара Олександрівна

  Кандидат економічних наук, доцент, директор Рівненського інституту

  Мовчан

  Валентина Олексіївна

  Кандидат біологічних наук, директор Інституту біомедичних технологій

  Мякушко

  Надія Семенівна

  Кандидат політичних наук, директор Полтавського інституту економіки і права

  Нестеренко

  Світлана Сергіївна

  Доктор економічних наук, доцент, директор Інституту економіки та менеджменту

  Новак

  Ярослав Віталійович

  Кандидат юридичних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту економіки та управління

  Павленко

  Володимир Іванович

  Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії

  Пупишева

  Валентина Яківна

  Директор Центральноукраїнського інституту розвитку людини

  Савич

  Сергій Святославович

  Кандидат юридичних наук, доцент, директор Луцького інституту розвитку людини

  Самарай

  Валерій Петрович

  Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор Інституту комп’ютерних технологій

  Севрюков

  Георгій Іванович

  Кандидат філософських наук, директор Новокаховського гуманітарного інституту

  Смолянова

  Світлана Іванівна

  Директор Фахового коледжу «Освіта»

  Сніжко

  Наталія Анатоліївна

  Кандидат технічних наук, директор Броварського фахового коледжу

  Старєва

  Анна Михайлівна

  Кандидат педагогічних наук, директор Миколаївського інституту розвитку людини

  Степанова

  Олена Анатоліївна

  Доктор культурології, професор, завідувач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

  Таланчук

  Ірина Володимирівна

  Кандидат юридичних наук, начальник служби президента – юрисконсульт

  Терещенко

  Андрій Леонідович

  Кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін

  Ткач

  Володимир Дмитрович

  Проректор з господарсько-комерційної діяльності

  Тугай

  Тетяна Іванівна

  Доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

  Федоренко

  Тетяна Вікторівна

  Кандидат юридичних наук, доцент, директор Інституту права та суспільних відносин

  Чайковський

  Михайло Євгенович

  Доктор педагогічних наук, професор, заслужений тренер України, директор Хмельницького інституту соціальних технологій

  Чопей

  Вікторія Степанівна

  Кандидат соціологічних наук,

  директор Карпатського інституту підприємництва

  Шамрай

  Віктор Георгійович

  Начальник юридичного відділу

  Шафранова

  Катерина Володимирівна

  Кандидат економічних наук, доцент, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту