Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Вчена рада

  СКЛАД

  Вченої ради Університету „Україна” 

  згідно з наказом від 26 лютого 2021 р. № 66

  № з/п

  ПІБ

  ПОСАДА

  1

  Таланчук

  Петро Михайлович

  Президент університету, доктор технічних наук, професор, академік АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України – голова Вченої ради

  2

  Кучерявий

  Іван Тихонович

  Перший проректор, доктор філософських наук, професор – заступник голови Вченої ради

  3

  Коляда

  Оксана Петрівна

  Проректор з навчально-виховної роботи, кандидат технічних наук

  4

  Адирхаєв

  Сослан Георгієвич

  Доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту соціальних технологій

  5

  Базиленко

  Анастасія Костянтинівна

  Кандидат психологічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи та педагогіки

  6

  Барна

  Наталія Віталіївна

  Доктор філософських наук, професор, директор Інституту філології та масових комунікацій

  7

  Бебик

  Валерій Михайлович

  Доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор, завідувач науково-дослідної кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  8

  Бей

  Марія Денисівна

  Студентка, спеціальність «Право», віце-президент студентського самоврядування

  9

  Веденєєва

  Ольга Анатоліївна

  Начальник управління освітньої діяльності

  10

  Гребенюк

  Анастасія Олександрівна

  Начальник управління наукової та міжнародної діяльності

  11

  Давиденко

  Ганна Віталіївна

  Доктор педагогічних наук, професор, директор Вінницького соціально-економічного інституту, відповідальна за наукову та міжнародну діяльність

  12

  Дубас

  Ростислав Григорович

  Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

  13

  Забара

  Станіслав Сергійович

  Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та програмування, Заслужений діяч науки і техніки України

  14

  Калакура

  Марія Михайлівна

  Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри технології харчування

  15

  Карпенко

  Ольга Андріївна

  Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування – вчений секретар

  16

  Кіт

  Григорій Васильович

  Кандидат технічних наук, доцент, директор Івано-Франківської філії

  17

  Колесникова

  Ніна Петрівна

  Директор бібліотеки

  18

  Коротєєва

  Антоніна Вікторівна

  Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

  19

  Король

  Анастасія Андріївна

  Студентка, спеціальність «Право», PR-менеджер студентського самоврядування

  20

  Кущевська

  Ніна Федорівна

  Доктор хімічних наук, професор, професор кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій

  21

  Лисенко

  Валерій Іванович

  Доктор біологічних наук, професор, директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій

  22

  Ліщинський

  Владислав Юрійович

  Студент, спеціальність «Право», президент студентського самоврядування

  23

  Макух

  Тамара Олександрівна

  Кандидат економічних наук, директор Рівненського інституту

  24

  Малишев

  Віктор Володимирович

  Доктор технічних наук, професор, директор Інженерно-технологічного інституту, завідувач кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

  25

  Мовчан

  Валентина Олексіївна

  Кандидат біологічних наук, директор Інституту біомедичних технологій

  26

  Мякушко

  Надія Семенівна

  Кандидат політичних наук, директор Полтавського інституту економіки і права

  27

  Нестеренко

  Світлана Сергіївна

  Кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту економіки та менеджменту

  28

  Німченко

  Ангеліна Миколаївна

  Студентка, спеціальність «Право», сontent-менеджер студентського самоврядування

  29

  Новак

  Ярослав Віталійович

  Кандидат юридичних наук, доцент, директор Білоцерківського інституту економіки та управління

  30

  Опришко

  Віталій Федорович

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

  31

  Павленко

  Володимир Іванович

  Кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії

  32

  Пупишева

  Валентина Яківна

  Директор Кіровоградського інституту розвитку людини

  33

  Савич

  Сергій Святославович

  Кандидат юридичних наук, доцент, директор Луцького інституту розвитку людини

  34

  Садовська

  Альона Дмитрівна

  Студентка, спеціальність «Право», заступник віце-президента студентського самоврядування

  35

  Севрюков

  Георгій Іванович

  Кандидат філософських наук, директор Новокаховського гуманітарного інституту

  36

  Семенко

  Анатолій Іларіонович

  Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри комп’ютерної інженерії

  37

  Сердюк

  Людмила Захарівна

  Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології (за згодою)

  38

  Смолянова

  Світлана Іванівна

  Директор Фахового коледжу «Освіта»

  39

  Сніжко

  Наталія Анатоліївна

  Кандидат технічних наук, директор Броварського коледжу

  40

  Старєва

  Анна Михайлівна

  Кандидат педагогічних наук, директор Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини

  41

  Степанова

  Олена Анатоліївна

  Доктор культурології, професор, завідувач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій

  42

  Терещенко

  Андрій Леонідович

  Кандидат юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, директор Інституту права та суспільних відносин

  43

  Тугай

  Тетяна Іванівна

  Доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій, екології та імунології

  44

  Федоренко

  Тетяна Вікторівна

  Кандидат юридичних наук, доцент, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

  45

  Хорт

  Ігор Володимирович

  Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

  46

  Чайковський

  Михайло Євгенович

  Доктор педагогічних наук, професор, Заслужений тренер України, директор Хмельницького інституту соціальних технологій

  47

  Чопей

  Вікторія Степанівна

  Кандидат соціологічних наук, директор Карпатського інституту підприємництва

  48

  Шафранова

  Катерина Володимирівна

  Кандидат економічних наук, доцент, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту

  49

  Шамрай

  Віктор Георгійович

  Начальник юридичного відділу

  50

  Шепель

  Надія Олександрівна

  В.о. директора Дніпровської філії

  51

  Ширай

  Жанна Валеріївна

  Студентка, спеціальність «Хімічні технології», голова профспілкової організації студентів університету

  52

  Штукерт

  Валентина Вікторівна

  Начальник управління матеріально-технічного забезпечення