Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Членство в міжнародних академіях

  Науково-педагогічні працівники Університету «Україна», яких обрано членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств 

  № п/п

  ПІБ

  Науковий ступінь, вчене звання

  Іноземна академія, міжнародне наукове товариство

  1.

  Таланчук П.М.

  д.т.н., професор, академік АПН України

  1. Інженерна Академія Польщі;

  2. Національна Академія інженерії CША;

  3. Міжнародна Академія вищої школи, Росія;

  4. Почесний член Всесвітньої інноваційної фундації (2003 р.)

  2.

  Мурашин О.Г.

  д.ю.н., професор, заслуж. юрист України, член-кор. НАПрНУ

  Академік Академії інформатизації ООН, 08.12.2006 р.

  3.

  Бебик В.М.

  д.політ.н., к.психол.н., професор

  1. Міжнародна кадрова Академія;

  2. Міжнародне товариство політичних психологів (International Society of Political Psychology);

  3. Почесний професор Вищої соціально-економічної школи (Варшава, 2000 р.);

  4. Почесний член Російського психологічного товариства, 1997 р.

  4.

  Барна Н.В.

  к.філос.н., доцент

  Міжнародна академія іміджелогії, 2010 р.

  5.

  Махінов В.М.

  к.філ.н., професор, д.пед.н.

  Товариство Червоного Хреста, 2010 р.

  6.

  Чернілевський Д.В.

  д.пед.н., професор

  1. Академик Международной Академии информатизации, 1998 р.

  2. Почетный профессор Московской государс. технологической Академии, 2001 р.

  3. Академик Международной Академии наук педагогического образования, 2008 р.

  4. Президент Академії Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2009 р.

  7.

  Красиленко В.Г.

  к.т.н., доцент

  SPIE- international society of optics and photonics, 1991 р.

  8.

  Нікольський О.І.

  к.т.н., доцент

  SPIE- international society of optics and photonics, 2002 р.

  9.

  Пріснякова Л.М.

   

  Член Міжнародної Академії проблем людини в авіації і космонавтиці, 2005 р.

  10.

  Баняс В.В.

  к.філол.н., доцент

  Товариство Червоного Хреста, 2010р.

  11.

  Баняс Н.Ю.

  к.філол.н., доцент

  Товариство Червоного Хреста, 2010 р.

  12.

  Сахно Т.В.

  д.х.н., с.н.с., професор.

  Член Ньюйоркської академії наук, 1998 р.,

  SPIE - international society of optics and photonics, 2000 р.

  13.

  Рущак Н.П.

   

  Товариство Червоного Хреста,  2010 р.

  14.

  Попович М.В.

   

  Товариство Червоного Хреста,  2010 р.

  15.

  Шинкар Г.М.

   

  Товариство Червоного Хреста,  2010 р.

  16.

  Рокосовик Н.В..

   

  Товариство Червоного Хреста, 2010 р.

  17.

  Чурпій К.Л.

  к.мед.н., доцент

  Красноярський Міжнародний науково-дослідний центр «Здоровий спосіб життя», 2010 р.

  18.

  Берко В.Г

  к.мед.н., доцент

  Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2010 р.

  19.

  Скірський І.В.

  к.ю.н., доктор філософії і права

  Академік Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2010 р.

  20.

  Столяренко О.В.

  к.пед.н., доцент

  Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2010 р.

  21.

  Вдовиченко Т.В.

  ст. викладач

  Почесний професор Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2011 р.

  22.

  Левчишина О.В.

  практикуючий психолог, ст. викладач каф. психології

  Почесний професор Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2011 р.

  23.

  Осійський Ю.О.

  доктор богослов’я, ст. викладач

  Почесний професор Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2011 р.

  24.

  Світлак І.І.

  к.ю.н., доцент

  Член-кореспондент Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2011 р.