Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Напрями наукових досліджень

  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  наукових досліджень

  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  на 2021-2023 р.р. 

   Завантажити тематичний план


  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  наукових досліджень

  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  на 2018-2020 р.р. 

   Завантажити тематичний план


  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

  наукових досліджень

  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  на 2015-2017 р.р. 

  Завантажити тематичний план


   

            Перелік тем наукових досліджень підрозділів

  відповідно до пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних

            наукових досліджень Університету „Україна”

   

  1.1. Дослідження, спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку людини

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Засоби візуальної комунікації в дизайні міського середовища

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра дизайну та проблем довкілля

  2.

  Гармонізація середовища життєдіяльності людини на основі синтезу архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра дизайну та проблем довкілля

  3.

  Соціологічне дослідження «Соціальні проблеми молоді Миколаївщини»

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  4.

  Соціально-психологічний супровід інваріативних трансформацій громадської думки в умовах економічних реформ

  Рівненський інститут

  5.

  Політична і соціальна реклама в Україні: ступінь функціональності в умовах економічних перетворень

  Рівненський інститут, кафедра дизайну

  6.

  Соціально-психологічна експертиза впливу економічних перетворень на корекцію громадської думки в Україні

  Рівненський інститут, кафедра психології

  7.

  Запровадження інноваційних підходів до надання соціальних послуг в Україні

  Луцький інститут розвитку людини, кафедра соціальної роботи

  8.

  Вивчення та застосування зарубіжного досвіду у сфері надання соціальних послуг

  Луцький інститут розвитку людини, кафедра соціальної роботи

  9.

  Теоретико-методологічні засади формування професійних якостей у майбутніх фахівців соціальної сфери

  Хмельницький інститут соціальних технологій

   

  1.2. Дослідження, спрямовані на розробку та впровадження в навчальний процес

  сучасних методів і технологій навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Забезпечення рівного доступу до якісної освіти

  Науково-дослідна частина, управління САР

  2.

  Розробка організаційних засад інклюзії людей з інвалідністю в освітнє середовище

  Науково-дослідна частина, управління САР

  3.

  Виявлення та подолання психологічних бар‘єрів учасників навчально-виховного процесу в інтегрованому освітньому середовищі

  Інститут соціальних технологій, кафедра психології

  4.

  Забезпечення архітектурної безбар‘єрності освітнього середовища засобами універсального дизайну

  Інженерно-технологічний інститут, кафедра дизайну

  5.

  Терміносистеми германських мов

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра перекладу

  6.

  Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра переклад

  7.

  Шляхи підвищення ефективності підготовки соціальних працівників

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра соціальної роботи

  8.

  Розробка моделі безперервної освіти: дитячий садок – школа – установи допрофесійної підготовки та позанавчальні заклади – ВНЗ – післявузівська освіта

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  9.

  Оптимізація професійної підготовки соціальних працівників у вищій гуманітарній школі

  Горлівський регіональний інститут, кафедра соціальної роботи

  10.

  Психолого-педагогічні аспекти оптимізації професійної підготовки студентів-психологів відповідно до вимог Болонського процесу

  Рівненський інститут

  11.

  Розробка системи соціально-педагогічної роботи в освітньому просторі: ЗОШ – ВНЗ інклюзивної орієнтації

  Хмельницький інститут соціальних технологій

  12.

  Розробка інноваційних технологій навчання в інтегрованому освітньому середовищі

  Інститут комп’ютерних технологій, кафедра природничих наук та інформатики

   

  1.3. Дослідження, спрямовані на забезпечення побудови громадянського суспільства

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Забезпечення плідного діалогу між владою, неурядовими організаціями та громадянами

  Інститут права та суспільних відносин

  2.

  Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства

  Інститут права та суспільних відносин

  3.

  Приведення законодавства про неурядові організації у відповідність із європейськими стандартами

  Інститут права та суспільних відносин

  4.

  Створення нормативно-правової бази з питань проведення реформи національної інформаційної сфери, демонополізації та роздержавлення засобів масової інформації; прозорість відносин, пов’язаних з питанням власності у зазначеній сфері; формування національної системи суспільного мовлення як однієї з форм забезпечення демократії в Україні

  Інститут права та суспільних відносин

  5.

  Розвиток і захист національного інформаційного простору

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  6.

  Активізація процесів інтеграції України у світовий, зокрема європейський інформаційний простір

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  7.

  Удосконалення законодавства, що регулює договірні відносини між власниками засобів масової інформації та трудовими колективами, стосовно формування та здійснення редакційної політики, а також оприлюднення відомостей про власників таких засобів

  Інститут права та суспільних відносин

  8.

  Приведення законодавства в інформаційній сфері у відповідність зі стандартами Ради Європи, зокрема розроблення проектів законів України щодо забезпечення права кожного на доступ до інформації, обмеження впливу органів державної влади й органів місцевого самоврядування на засоби масової інформації, про соціальний захист журналістів, про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення, розбудову суспільного телебачення і радіомовлення

  Інститут права та суспільних відносин

  9.

  Становлення і розвиток правового регулювання цивільних правовідносин в Україні

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра правознавства

  10.

  Внутрішні та зовнішні правотворчі проблеми України

  Горлівський регіональний інститут, кафедра фундаментальних правових дисциплін

  11.

  Розвиток громадянського суспільства і особливості формування гармонійних стосунків людини і природи в Карпатському регіоні

  Карпатський інститут підприємництва (м. Хуст)

  12.

  Правовий статус людей із особливими потребами

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра теорії та історії держави і права

  13.

  Міжнародна інформація та ії роль в інтегруванні у суспільство осіб із особливими потребами (інвалідів)

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра міжнародної інформації

  14.

  Адміністративно-правове регулювання правововідносин у сфері господарської діяльності

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  15.

  Правове регулювання некомерційної господарської діяльності

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  16.

  Антимонопольний комітет України: правовий статус, повноваження, законодавче регулювання діяльності

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  17.

  Ретреспективний аналіз господарського законодавства України

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  18.

  Правові та організаційні засади регулювання діяльності суб’єктів у сфері надання транспортних послуг

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  19.

  Проблеми реалізації прав громадян на житло, проблеми здійснення нотаріальної практики

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

  20.

  Актуальні проблеми адміністративного права.

  Адміністративне право України.

  Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України.

  Правові та організаційні засади управління у сфері демографічної політики.

  Правове регулювання захисту інформації про особу та інформаційну приватність.

  Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні.

  Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні.

  Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки.

  Адміністративно-правова кваліфікація порушення правил використання об’єктів тваринного світу.

  Адміністративно-правовий статус Державної служби зайнятості України.

  Адміністративно-правове забезпечення виборчих прав громадян України.

  Адміністративно-правові заходи соціального захисту людей із особливими потребами.

  Правове забезпечення діяльності адміністративних судів України.

  Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні.

  Організаційно-правові засади управління у сфері соціального захисту інвалідів.

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  21.

  Відповідальність за злочини на ринку цінних паперів.

  Необережні злочини.

  Корисливо-насильницька злочиність.

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського та кримінального права

   

  1.4. Дослідження, спрямовані на забезпечення культурного розвитку суспільства

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Підготувати цикл лекцій з дисципліни « Історія української літератури І половини ХХ ст.» для здійснення аудіозапису

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури

   

  Теми:

  - Культурно-історичні передумови розвитку української літератури перших десятиріч ХХ ст.

  - Літературна дискусія 1925-1928 рр. ХХ ст.

  - Інтелектуальна проза Віктора Петрова (Домонтовича)

  - Творчість Валерія Підмогильного

  2.

  Здійснити аудіозаписи творів українських письменників

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури

   

  Теми:

  - Григорій Косинка, новели «Гармонія», «Змовини»

  - Віктор Петров, «Болотяна Лукроза»

  - Остап Вишня, усмішки «Як ми колись учились», «Зенітка», «Як варити і їсти суп із дикої качки»

  3.

  Стан та проблеми розвитку культури Півдня України (культура іноетнічних груп населення)

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  4.

  Провести загальноуніверситетські свята:

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури

   

  - Козацькі забави (свято Покрови)

  - Свято Калити

  - Шевченківські свята

  5.

  Покращити роботу Громадської мовознавчої приймальні спільно з КМДА «Українська мова в інформаційному суспільстві»

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури

  6.

  Пам’ятки історії та культури Полтавщини (на виконання Указу Президента №1328/2000 від 11.12.2000 «Про Звід пам’яток історії та культури України»)

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

  7.

  Концептуальність художнього перекладу та сучасна художня література в контексті теорії і культури

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

   

  1.5. Дослідження з актуальних питань розвитку фізичної культури і спорту

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Розробка правових засад діяльності у сфері розвитку фізичної культури і спорту

  Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання

  2.

  Особливості фізичної культури і спорту для людей із фізичними вадами

  Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання

  3.

  Прищеплення потреби у фізичній культурі і спорті студентській молоді

  Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання

  4.

  Теоретико-методологічні основи психологічного супроводу підготовки спортсменів-інвалідів різних нозологічних груп (державний реєстраційний номер 01060012125)

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання

   

  Психолого-педагогічні засади супроводу змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації у спорті інвалідів

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання

  5.

  Методи фізичної, психологічної та соціальної реабілітації у процесі соціалізації та творчого розвитку людей із особливими потребами

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  6.

  Моніторинг здоров’я дітей-інвалідів і шляхи зменшення їхньої інвалідизації методами фізичної реабілітації і фізичного виховання

  Горлівський регіональний інститут, кафедра фізичної реабілітації

  7.

  Фізична працездатність та її соматовегетативне і моторне забезпечення у школярів і студентів

  Луцький інститут розвитку людини, кафедра фізичної реабілітації

  8.

  Розробка методики реабілітації школярів, які проживають на радіоактивно забруднених територіях

  Луцький інститут розвитку людини, кафедра фізичної реабілітації

   

  1.6. Дослідження, спрямовані на створення та впровадження нових матеріалів і препаратів

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Технології отримання наночасток металів біомедичного призначення із застосуванням останніх досягнень нанотехнологій і створення на їх базі препаратів для ефективного лікування онкологічних хвороб, захворювань крові, а також інфарктів та інсультів

  Університетська клініка

   

  1.7. Дослідження, спрямовані на створення та впровадження нових технологій

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Ефективні технології економічно доцільного промислового застосування нетрадиційних, екологічно чистих (у тому числі найбільш перспективних на цей час водневих) джерел енергії

  Інститут екології та альтернативної енергетики

  2.

  Новітні економічно ефективні й екологічно чисті технології водопідготовки та комплексного очищення води і повітря незалежно від ступеня та характеру їх забруднення до будь-якої заданої глибини очистки

  Інститут екології та альтернативної енергетики

  3.

  Створення технологій проектування комп’ютерних систем із конфігурованою архітектурою

  Інститут комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій

  4.

  Розробка теоретичних основ та методів очищення повітряного середовища від шкідливих викидів із застосуванням високоактивних окислювачів

  Інститут екології та альтернативної енергетики

  5.

  Розробка концепції, методів та алгоритмів підвищення рівня захисту інформації в мобільних комп’ютерних та телекомунікаційних системах

  Інститут персоналізації технічних систем та захисту інформації

  6.

  Комп’ютерні та телекомунікаційні технології для навчання і наукових досліджень

  Інститут комп‘ютерних технологій

  7.

  Класифікація та розв’язання функційних рівнянь малої довжини

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра інформаційних технологій

  8.

  Застосування методів лазерної технології та методів інвазивної терапії при лікуванні серцево-судинних захворювань

  Інженерно-технологічний інститут, кафедра побутової електронної апаратури

  9.

  Розроблення перспективних технологій комбінованих кондитерських виробів спеціального призначення

  Інженерно-технологічний інститут, кафедра технології харчування

   

  1.8. Дослідження, спрямовані на створення та впровадження нових видів техніки

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Сучасні системи обробки великих масивів інформації та ефективних технічних засобів дискретного захисту інформаційних ресурсів

  Інститут паралельних обчислень та захисту інформації

  2.

  Створення системи неруйнівного контролю за даними промислової об’ємної комп’ютерної томографії

  Інститути комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій

  3.

  Розробка технологічних основ та виготовлення макетної установки для повної безреагентної нейтралізації в проточному режимі шкідливих викидів у повітря Бортницької станції аерації

  Інститут екології та альтернативної енергетики

  4.

  Розробка технологічних основ та виготовлення макетної установки для очищення фільтратів полігонів №1 та №5 міського звалища твердих побутових відходів

  Інститут екології та альтернативної енергетики

  5.

  Нові апаратно-програмні засоби ідентифікації та аутентифікації користувачів на основі BIK – BAK технологій, які впроваджені в систему Національного банку України, заклади освіти України та в інші відомства й організації

  Інститут персоналізації технічних систем та захисту інформації

  6.

  Розробка мережевих сервісів

  Горлівський регіональний інститут, кафедра комп’ютерних систем та мереж

   

  1.9. Дослідження, спрямовані на створення та впровадження нових діагностичних засобів

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Ефективні тест-системи, готові до впровадження і сертифіковані в Україні та ЄС, для діагностики інфекційних хвороб у людини і тварин (гепатитів В,С, ВІЛ/Сніду, пташиного грипу тощо) та методик діагностики і нетоксичних ефективних лікарсько-профілактичних препаратів для лікування особливо небезпечних вірусних захворювань, ендокринних розладів та інших тяжких захворювань

  Університетська клініка, Факультет біомедичних технологій

   

  1.10. Дослідження, спрямовані на створення та впровадження нових навчальних засобів

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Розробка програмно-апаратного комплексу для автоматизації процесу навчання «Вчитель-Учень»

  Інститут комп‘ютерних технологій

  2.

  Дослідження та розробка апаратно-програмної складової інтерактивного навчального середовища територіально розподіленого вищого учбового закладу в рамках концепції «Відкритого Університету»

  Інститут комп‘ютерних технологій

   

  1.11. Дослідження, спрямовані на забезпечення сталого економічного розвитку України в умовах трансформації суспільства

   №

  Пропоновані напрямки дослідження

  Пропонований підрозділ-виконавець

  1.

  Сучасні технології впровадження маркетингової діяльності в Україні в 2008-2011 роках

  Інститут економіки та менеджменту

  2.

  Актуальні аспекти економічної стабільності на сучасному етапі

  Інститут економіки та менеджменту

  3.

  Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств України та їх взаємодії з іноземними партнерами

  Інститут економіки та менеджменту

  4.

  Проблеми правового регулювання господарського законодавства і господарських правовідносин

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра правознавства

  5.

  Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра обліку та аудиту

  6.

  Шляхи забезпечення конкурентоспроможності національних суб’єктів господарювання

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра економіки та математичних дисциплін

  7.

  Ефективність підприємств – природних монополістів в умовах антимонопольного регулювання

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  8.

  Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  9.

  Взаємодетермінація об’єктивного і суб’єктивного в системі економічних відносин

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  10.

  Організаційна поведінка підприємства в умовах інституціональних змін

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  11.

  Механізм формування конкурентоспроможності галузі на прикладі підприємств агропромислового комплексу Вінницької області

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  12.

  Проблеми організації і ведення бухгалтерського обліку в банку

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  13.

  Проблеми вдосконалення бухгалтерської звітності на промислових підприємствах

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  14.

  Проблеми проведення аудиту на підприємствах машинобудівної галузі

  Вінницький соціально-економічний інститут, кафедра обліку, фінансів і кредиту

  15.

  Моделювання та управління економічними явищами і процесами

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра фінансів, обліку і аудиту

  16.

  Шляхи збільшення конкурентоспроможності національних суб’єктів господарювання

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра економіки та математичних дисциплін

  17.

  Удосконалення методів керування підприємством з метою підвищення ефективності діяльності в умовах розвитку ринкових відносин за допомогою обліку, контролю та аналізу діяльності

  Горлівський регіональний інститут, кафедра обліку і аудиту

  18.

  Регіональна модель управління та розвитку підприємств малого і середнього бізнесу в умовах економічної кризи

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  19.

  Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України

  Полтавський інститут економіки і права, кафедра обліку та аудиту

  20.

  Регіональні особливості управління інноваційними соціально-економічними системами

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра міжнародної інформації