Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інклюзивне викладання в Університеті «Україна»

  Центр інклюзивних технологій навчання Університету «Україна» 

  Інклюзивне викладання в Університеті «Україна»

  Інформація для викладачів

   

  Визнаючи те, що право на вищу і фахову передвищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості чи інвалідності, а також від інших обставин, Університет “Україна” підтримує та розвиває політику інклюзивності в усіх навчальних процесах. Ці процеси пов’язані не лише з усуненням архітектурних бар'єрів, але й стосуються більш широкого доступу до освітньої програми, викладання, навчання та оцінювання. Тому одним із найперших та головних завдань нашого університету є підготовка викладацького складу до роботи в умовах інклюзивного освітнього простору.

   

  Що таке інклюзивне викладання і для кого воно потрібне?

  «Інклюзивне викладання» – це викладання, яке є максимально корисним для найширшого кола здобувачів освіти з різними фізичними та психічними особливостями, різними навичками, ентузіазмом та культурним фоном, різним стилем навчання, світоглядом тощо.

  Розмаїття здобувачів освіти може класифікуватись за такими ознаками:

  1. Рівень освіти (попередній освітній ступінь / освітньо-кваліфікаційний, освітньо-професійний рівень; навички; здатність; знання; освітній досвід; життєвий та трудовий досвід; підходи до навчання).
  2. Диспозиційна ідентичність (самооцінка; впевненість; мотивація; прагнення; очікування; переваги; ставлення; припущення; вірування; емоційний інтелект; зрілість; стилі навчання; перспективи; інтереси; самосвідомість; стать; сексуальна орієнтація).
  3. Обставини (вік; інвалідність; платне/добровільне працевлаштування; географічне розташування; доступ до ІТ та транспортних послуг; гнучкість; доступний час; права; фінансовий фон і можливості; сімейний стан).
  4. Культурна приналежність (мова; значення; культурний капітал; релігія і переконання; країна проживання; етнічність/раса; соціальний фон).

  Інклюзивний підхід не зосереджується на конкретних цільових групах або вимірах різноманітності, але прагне до того, щоб вища і фахова передвища освіта стала доступною, актуальною та цікавою для всіх здобувачів освіти. Це пояснюється тим, що здобувачі освіти не хочуть виділятися як особливі, але хочуть бути визнаними як особистості. Тому будь-який здобувач освіти може потребувати більш комфортної для нього методики викладання та навчання.

   

  Що потрібно знати викладачу

  Ключовим критерієм інклюзивного викладання є доступність поданого матеріалу з урахуванням різних вимог здобувачів освіти для більш якісного засвоєння інформації.

   

  Проведення інклюзивних лекцій:

  • Якщо ви зробили нотатки на дошці, залиште їх до кінця заняття, щоб здобувачі освіти мали можливість скопіювати їх або сфотографувати, використовуючи мобільні телефони.
  • Не говоріть занадто швидко.
  • Утримуйте увагу здобувачів освіти, перемикаючи фокус обговорення кожні 15 хвилин. Це допоможе не лише здобувачам освіти з низькою концентрацією, але також і багатьом іншим здобувачам освіти.
  • При використанні нової або незвичайної термінології запишіть її на дошці.
  • Використовуйте різні методи подання інформації (відео, зображення тощо), щоб використати відмінності між здобувачами освіти у «стилях навчання».
  • Якщо здобувач освіти ставить питання на лекції, переконайтесь, що ви повторили його (щоб усі інші могли його почути) перед вашою відповіддю.
  • Говоріть чітко (не надто швидко) і звертайтесь до аудиторії (це допоможе читати по губах); використовуйте мікрофон, якщо він доступний.
  • Не говоріть, коли ви повертаєтесь спиною, щоб писати на дошці. Не рухайтесь по кімнаті занадто багато – деяким здобувачам освіти може бути важко стежити за вами. Якщо ви пригашуєте світло, щоб показати слайди або відео, переконайтесь, що ваше обличчя видно, коли ви коментуєте показ.
  • Дайте зрозуміти здобувачам освіти, як саме вони повинні брати участь у лекції. Чи потрібно їм робити записи, або їм достатньо додаткових матеріалів (роздаткові матеріали, онлайн ресурси тощо), щоб просто слухати? Якщо ви хочете, щоб вони робили нотатки, робіть паузи, щоб дати достатньо часу, аби зробити це правильно.
  • Дозвольте здобувачам освіти записувати лекцію на аудіо або відео, якщо вони цього хочуть.
  • Намагайтесь переконатися, що здобувачі освіти, які читають по губах, розташовані достатньо близько до вас.

   

  Поради щодо інклюзивного підходу в позааудиторному навчанні:

  • Для легкого доступу переконайтесь, що навчальні матеріали є доступними в електронному вигляді, адже здобувачі освіти з різними можливостями зможуть підлаштовувати їх відповідно до вимог, змінюючи текст, розмір, колір і контрастність або використовуючи цифрові інформації для озвучування чи шрифтів Брайля. Також не забувайте поширювати копії, адже деякі здобувачі освіти можуть не використовувати комп’ютер.
  • Деякі здобувачі освіти не зможуть читати звичайні книги і будуть використовувати інші засоби масової інформації: електронні книги, онлайн текст, аудіокниги або підкасти. Обговоріть це питання зі здобувачами освіти, які працюють у такий спосіб, і допоможіть їм знайти найкраще рішення.
  • Зберігайте тексти для завантаження у форматі “rich text” (.rtf), а не у вигляді Word (.doc) чи PDF (.pdf), адже такий формат є найбільш доступним для зчитування його озвучувальними програмами.
  • Використовуйте шрифт Arial або Verdana, уникайте курсиву, підкреслення та тексту, написаного лише заголовними літерами. Вирівнюйте текст ліворуч. Переконайтесь, що наданий матеріал чітко структурований і його користь очевидна для здобувачів освіти.

   

  Вимоги до створення доступної презентаціїhttp://ud.org.ua/statti/355-prezentatsiya-power-point-dostupna-ta-zruchna-dlya-vsikh?fbclid=IwAR3ebMndVTFb30dvogUWCiBODaP5gcj4XJH6Y2esZYaaLwbd6VNFgjSouzk

   

  Використані матеріали:

  1. Inclusive Teaching. A Guide for Higher Education English - https://www.heacademy.ac.uk/system/files/seedguide_inclusive.pdf
  2. Inclusive Learning and Teaching in Higher Education - https://www.heacademy.ac.uk/system/files/inclusivelearningandteaching_finalreport.pdf