Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Науково-технічна продукція

  1.   Звіт про результати науково-пошукової роботи "Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус їх користувачів та перевірка можливості його захисту за допопомогою пристрою "Spinor". - м. Київ - 2008.

   

  2. Уніфікований програмно-апаратний комплекс автоматизації процесу створення та накопичення лекційних матеріалів для дистанційного навчання розроблено за фінансової підтримки МОН та Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації в рамках Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” у 2009-2010 роках

   

  Завантажити образ iso-диску з комплексом можна за наступним посиланням:

  http://upload.com.ua/get/902284381/LecturesComplex.iso.

  Даний комплекс складається з наступних модулів: 

  • редактор лекцій;
  • програма перегляду лекцій;
  • серверна частина для проведення лекцій;
  • клієнтська частина для проведення лекцій. 

  Редактор лекцій використовує модулі редагування лекційних даних різних типів, а також реалізує можливості створення вихідних СНМ-пакетів.

  Модульний редактор лекцій використовує модулі редагування лекційних даних різних типів і реалізує можливості створення вихідних пакетів сучасних навчальних матеріалів, які є самодостатніми, тобто вміщують усі необхідні дані та модулі для їх для показу. Також редактор включає банк лекційних матеріалів, в якому зберігається інформація про загальнодоступні та власні шаблони і готові лекції. Кожний об’єкт, який зберігається в банку, має набір властивостей, таких як: тема, автор, ключові слова та ін. Разом із текстовими даними матеріалів ці поля індексуються, що дозволяє використовувати повнотекстовий пошук за довільним полем або за всіма полями, що спрощує повторне використання раніше створених матеріалів та шаблонів у нових лекціях. Після ідентифікації користувача автоматично виконується пошук усіх матеріалів, створених ним, а також усіх спільних шаблонів та лекцій, предмет та ключові слова яких відповідають даним із профілю цього користувача. Це дозволяє відразу після запуску програми завантажити необхідні матеріали без ручного пошуку необхідних файлів.

  Докладніше ...

   

   

  3. Цикл наукових праць „Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості”

  Автори: Максименко С.Д., Клименко В.В., Толстоухов А.В.

  Представлений Національною академією педагогічних наук України.

  На циклі досліджень узагальнено теоретичні здобутки сучасної вітчизняної і зарубіжної психології та філософії.

  Авторами представлено цілісний підхід до психологічних механізмів зародження, становлення, здійснення особистості, що відкриває нові перспективи розвитку особистості в умовах змін освітньої парадигми.

  Обґрунтовано вплив знання психологічних механізмів розвитку особистості на формування і розвиток її обдарованості та сформульовано основи психологічних механізмів зародження, становлення, здійснення особистості.

  Психологічні механізми становлення особистості забезпечуються діями – дійсним буттям особистості: тропізми – система ростових рухів організму, інстинкти – система внутрішнього чуття в експансії життя, інтелект – раціональне пізнання; взаємини особистості з екосферою долають суперечності у природі, протистоять руйнуванню екосистеми, кризи в системі „суспільство-природа”, які породжують глобальні проблеми екосфери; наука як сфера практичного розуму спроможна перетворити живу природу на домінанту в екокультурі особистості.

  Механізми зародження, становлення, здійснення особистості нарізно не існують, вони взаємопов’язані, визначають один одного. Так у процесі здійснення відбуваються зародження нових елементів особистості. У процесі становлення вони зміцнюються, набувають сили і сприяють її здійснення на більш високому рівні. Початок одного є продовженням другого, а кінець одного є початком наступного психологічного механізму розвитку особистості.

  Цикл наукових праць суттєво змінили традиції викладання психології, філософії та екологічної психології у навчальних закладах України. Автори не тільки подолали застарілі уявлення, але й створили неординарну концепцію психологічних механізмів зародження, становлення, здійснення особистості і представили її сучасну методологію та науково-практичний потенціал.

  Цикл робіт об'єднує 15 монографій, 6 підручників, 8 навчальних посібників та словників.

  Докладніше ...