Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92
+ 380-97-739-54-85
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Основні офіційні документи університету

  Юридичні документи універитету

  Свідоцтво про реєстрацію

  Статут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  Колективний договір

  Правила внутрішнього трудового розпорядку

  Регламент роботи Університету "Україна" у 2019-2020 н.р.

   

  Колегіальні органи (комісії, комітети, ради)

  Положення про ректорат

  Положення про Конференцію трудового колективу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Положення про Вчену раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Склад Вченої ради у 2018-2019 н.р.

  Положення про Науково-експертну раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Склад Науково-експертної ради

  Склад Науково-методичної ради у 2019-2020 н.р.

  Склад науково-методичних об’єднань у 2019-2020 н.р.

  Положення про Приймальну комісію у 2018-2019 н.р.

  Склад Приймальної комісії у 2018-2019 н.р.

  Положення про апеляційні комісії у 2018-2019 н.р.

  Склад апеляційних комісій у 2018-2019 н.р.

  Витяг з Протоколу №1 Зборів засновників про склад Наглядової ради (м. Київ, 17.12.2015 р.)

  Положення про кадрову (атестаційну, конкурсну) комісію Університету "Україна"

   

  Фінансові документи універитету

  2018-2019

  Зведений баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2019 року

  Зведений звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2018 року

  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2018-2019 н.р.

  Зведений штатний розпис на 2018-2019 навчальний рік

   

  2017-2018

  Зведений баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2018 року 

  Зведений звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 року 

  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2017-2018 н.р.

  Зведений штатний розпис на 2017-2018 навчальний рік

   

  2016-2017

  Зведений баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2017 року

  Зведений звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 року

  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2016-2017 н.р.

  Зведений штатний розпис на 2016-2017 навчальний рік

   

  2015-2016

  Зведений баланс за 12 місяців 2015 року

  Зведений баланс за 2014 рік

  Зведений штатний розпис на 2015-2016 навчальний рік

  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2015-2016 н.р.

  Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ за 2015 рік

  Звіт на виробничій нараді університету "Про стан фінансово-господарської діяльності у 2015 році та перспективи на 2016/2017 н. р." від 25 березня 2016 року 

   

  Річні звіти, доповіді президента, рішення конференцій трудового колективу

  Рішення Конференції трудового колективу Університету "Україна" з питання "Про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2018-2019 навчальному році та завдання на 2019-2020 навчальний рік"

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2018-2019 навчальному році і завдання на 2019-2020 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2017-2018 навчальному році і завдання на 2018-2019 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2016-2017 навчальному році і завдання на 2017-2018 навчальний рік

  Доповідь про підсумки роботи колективу Університету "Україна" за 2016-2017 н.р. і завдання на 2017-2018 н.р.

  Рішення Конференції трудового колективу Університету "Україна" з питання "Про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2015-2016 навчальному році та завдання на 2016-2017 навчальний рік"

  Доповідь про підсумки роботи колективу Університету "Україна" за 2015-2016 н.р. і завдання на 2016-2017 н.р.

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2015-2016 навчальному році і завдання на 2016-2017 навчальний рік

  Доповідь про підсумки роботи колективу Університету "Україна" за 2014-2015 н.р. і завдання на 2015-2016 н.р.

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2014-2015 навчальному році і завдання на 2015-2016 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2013-2014 навчальному році і завдання на 2014-2015 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2012-2013 навчальному році і завдання на 2013-2014 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2011-2012 навчальному році і завдання на 2012-2013 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2010-2011 навчальному році і завдання на 2011-2012 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2009-2010 навчальному році і завдання на 2010-2011 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2008-2009 навчальному році і завдання на 2009-2010 навчальний рік

   

  Документи з управління персоналом. Положення про підрозділи. Посадові інструкції

  Положення про атестацію працівників вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2019)

  Наказ від 09.03.2011 р. №25 "Про порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат"

  Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

  Положення про створення робочих місць для людей з інвалідністю (проект)

  Положення про атестаційну комісію (атестація робочого місця інваліда) Університету «Україна» (проект)

   

  Посадові інструкції президента і проректорів

   

  Положення про Департамент навчально-виховної роботи

  Положення про Управління навчально-виховної роботи (2016)

  Положення про Управління навчально-виховної роботи (2014)

  Положення про Відділ організації навчального процесу

  Положення про Відділ програмного забезпечення навчального процесу та технічних засобів навчання

  Посадова інструкція провідного інженера

  Положення про Відділ формування та обліку особових справ студентів

  Положення про Відділ організації виховної роботи

  Положення про Центр інклюзивних технологій навчання

  Положення про Медичний пункт

  Положення про Навчально-науковий інститут відкритої освіти

  Положення про Бібліотеку

   

  Положення про Департамент науково-дослідної та міжнародної діяльності

  Положення про науково-дослідну частину Департаменту науково-дослідної та міжнародної діяльності

  Положення про Відділ організації наукової діяльності Науково-дослідної частини

  Положення про Відділ підвищення науково-педагогічної кваліфікації (аспірантуру)

  Положення про Управління міжнародної діяльності

   

  Положення про Департамент формування навчального контингенту

  Положення про Навчально-методичний центр організації наскрізного навчання

  Положення про Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді

   

  Положення про Департамент організаційної та кадрової роботи

  Положення про Відділ організаційної роботи і контролю

  Положення про Відділ кадрів

  Положення про військово-обліковий сектор

   

  Положення про Департамент стратегії розвитку університету

  Положення про Відділ маркетингу

  Положення про Відділ управління проектами

  Положення про Музей університету

  Положення про Імідж-центр

  Положення про Редакцію загального Веб-сайту і газети університету

   

  Положення про Департамент фінансово-економічної роботи

  Положення про Відділ централізованої бухгалтерії

  Положення про Відділ обліку матеріально-технічних цінностей

  Положення про Відділ нормування праці та нарахування заробітної плати

  Положення про Відділ обліку та розрахунків зі студентами

   

  Положення про Департамент господарської роботи

  Положення про Відділ експлуатації матеріально-технічної бази

  Положення про Службу головного енергетика

   

  Типове положення про інститут базової структури

  Положення про факультет базової структури

  Положення про коледж базової структури

  Положення про критерії відбору до ядра кафедри науково-педагогічних працівників

   

  Положення про територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (інститут)

  Положення про територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (філію)

  Положення про територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (коледж)

  Положення про інформаційно-комунікаційний центр

   

  Положення про навчальне відділення професійної підготовки робітників факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Рішення зборів засновників про створення відділення професійної підготовки робітників факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

   

  Документи, що впорядковують діяльність

  Положення про опитування внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2019)

  Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"

  Наказ від 26.11.2019 р. №161 "Про зміни у графіку роботи університету у 2020 році"

  Про порядок створення та оформлення наказів з основної діяльності

  Про технічне забезпечення проведення організаційних заходів

  Наказ №217 від 14.12.2017 року "Про затвердження "Положення про відрядження співробітників Університету "Україна" в межах України та закордон"

  Наказ №73 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення паспортно-візового контролю іноземних громадян в Університеті "Україна" від 07.05.2018 року

  Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора і доцента (2018)

  Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 02.07.2018 року

   

   

  Назва документа і посилання на чинний документ у форматі .pdf Проєкт документа для обговорення Затверджено Статус документа (в розробці, на розгляді у підписантів, у юриста, у коректора, на затвердженні, затвержено)
  Проєкт документа (після затвердження документ) у форматі Word чи Excel Рішення Вченої Ради Наказ президента
  Основні нормативні документи 
  Свідоцтво про реєстрацію        
  Статут       в розробці
  Колективний договір       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про ректорат   №1 від 30.10.15   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Конференцію трудового колективу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"   №2 від 25.12.15   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Вчену раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"   №6 від 26.12.11   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Правила внутрішнього трудового розпорядку     №121 від 26.09.2006 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Регламент роботи Університету "Україна" у 2019-2020 н.р.        
  Стратегія розвитку Університету «Україна» на 2020-2025 роки       в розробці
  Ліцензії       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Сертифікати про акредитацію       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Інструкція з діловодства у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"     № 19 від 28.02.2014 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ "Про порядок створення та оформлення наказів з основної діяльності"     №202 від 11.12.2017 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Корпоративна культура
  Корпоративний кодекс честі Університету "Україна"       в розробці
  Положення про функціонування у вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Університет «Україна») поштової скриньки «Скринька довіри», телефонної лінії «Телефон довіри» та офіційної електронної поштової скриньки «Електронна скринька довіри» з питань запобігання і протидії корупції та запобігання виникненню конфліктних ситуацій   № 5 від 23.12.2019 №186 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"   № 5 від 23.12.2019 №199 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про офіційні назви і символіку Університету «Україна» та його навчально-виховних підрозділів і використання державної символіки України       на затвердженні
  Почесний професор       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Грамоту, Подяку, Диплом, відзнаку-сувенір Університету Україна «Шановницю», почесне звання «Заслужений працівник університету»
  закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
        на затвердженні
  Академічна доброчесність
  Кодекс академічної доброчесності   № 6 від 25.10.2018   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Форми декларацій про академічну доброчесність http://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Yuridichni_doc_UU/Declaracii_pro_academichnu_dobrochesnist.doc № 6 від 25.10.2018   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» http://uu.edu.ua/upload/Osvita/Nornativni_doc/Upravlinnya_yakistyu/Polozhennya_Antiplagiat.doc № 5 від 23.12.2019 №201 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Антикорупційні заходи
  Антикорупційна програма Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" інший текст     в розробці
  Положення про особу, відповідальну за реалізацію Антикорупційної програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"        
  Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"        
  Методологія оцінювання корупційних ризиків у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"        
  Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"        
  Приймальна комісія
  Положення про Приймальну комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"     № 2984 від 26.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Приймальну комісію коледжів закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"     № 2985 від 26.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про відбіркові комісії структурних підрозділів університету: інститутів, факультету, філій     № 2986 від 26.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про відбіркові комісії коледжів закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"     № 2987 від 26.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Апеляційні комісії та склад апеляційних комісій Університету «Україна» на 2020 рік     № 2992 від 26.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Апеляційні комісії коледжів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»     № 2997 від 26.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Освітня діяльність
  Положення про організацію освітнього процесу (оновлення)       в розробці
  Положення про порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту у вищому навчальному закладі "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"   № 2 від 24.04.2015   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету "Україна"       в розробці
  Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (слід оновити?)     № 73 від 31.05.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   № 5 від 23.12.2019 № 183 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації студентів       на затвердженні
  Положення про випускну атестацію студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       в розробці
  Положення про випускну кваліфікаційну роботу (диплом) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"       в розробці
  Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету "Україна"       в розробці
  Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна"   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 1. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм кваліфікації за освітнім рівнем   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 2. Список складу ЕК з атестації випускників спеціальності підрозділу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 3. Графік складання випускних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт у навчальному році   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 4. Подання голові Екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (роботи)   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 5. ПРОТОКОЛ № засідання Екзаменаційної комісії №   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 6. Протокол засідання Екзаменаційної комісії щодо приймання випускного екзамену   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 7. Підсумки складання випускних іспитів у навчальному році здобувачами вищої освіти   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Додаток 8. Зведені дані про результати атестації у навчальному році здобувачів вищої освіти   №6 від 26.12.2014   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про повторне проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти        
  Положення про організацію навчально-виробничого процесу з навчання кваліфікованих робітників у навчально-виховних підрозділах Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Тимчасове положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземною мовою у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   № 5 від 23.12.2019 № 200 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Контингент студентів і документальний супровід
  Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»     №73 від 31.05.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Інструкція з ведення особових справ здобувачів вищої освіти     №131 від 11.10.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок ведення журналів обліку відвідування й успішності студентів академічних груп у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про безпаперовий облік і архівування контрольних, лабораторних, розрахункових, розрахунково-графічних та курсових робіт/проєктів, рефератів на кафедрах / у циклових комісіях Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Індивідуальна освітня траєкторія
  Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком     №184 від 01.11.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність   № 5 від 23.12.2019   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін       на затвердженні
  Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті   № 5 від 23.12.2019 № 182 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про сертифікатні програми Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Тимчасове положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   № 5 від 23.12.2019 №198 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників в Університеті «Україна»       на затвердженні
  Положення про організацію та проведення Літніх шкіл       на затвердженні
  Положення про індивідуальний план розвитку особистості       в розробці
  Матеріально-технічна діяльність
  Положення про поселення та проживання у студентських гуртожитках       в розробці
  Дистанційне навчання
  Концепція запровадження інтернет підстримки навчального процесу в Унверситеті "Україна"       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про організацію навчального процесу з використанням дистанційних технологій   Протокол № від 25.10.2018 р.   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про інформаційно-комунікаційний центр   Протокол №4 від 15.09.2017 р.   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Інструкція для адміністрації НВП щодо створення ІКЦ       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію (нова редакція)   № від 25.10.2018   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про електронний деканат       в розробці
  Інформаційні технології і технічне забезпечення
  Положення про офіційний сайт Університету і його субдомени       в розробці
  Положення про інформаційний супровід наповнення публічних даних (розміщення інформації) на офіційному веб-сайті Університету "Україна" і його субдоменах       в розробці
  Положення про конкурс на кращий веб-сайт навчально-виховного підрозділу       в розробці
  Положення про доступ, збереження і захист інформації в автоматизованих системах Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"       в розробці
  Розпорядження "Про технічне забезпечення проведення організаційних заходів"     №89-р від 14.12.2017 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про електронний інституційний репозитарій Університету «Україна»       в розробці
  Навчально-методична діяльність
  Положення про навчально-методичну роботу у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       в розробці
  Положення про організацію методичної роботи кафедр (циклових комісій) навчально-виховних підрозділів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про Науково-методичну раду (нова редакція)     № 165 від 12.10.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про науково-методичні об’єднання (нова редакція)     № 165 від 12.10.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Методичні рекомендації щодо підготовки до проходження процедури акредитації освітніх програм       в розробці
  Положення про освітні програми у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» Текст 
      на затвердженні
  Положення про гарантів освітніх програм у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про проєктні групи освітньої діяльності, робочі групи освітніх програм, групи забезпечення спеціальностей у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про стейкхолдерів освітніх програм Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про опитування внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   ОП   на затвердженні
  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2020/2021 н.р. на основі освітніх програм       на затвердженні
  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2019/2020 н.р. на основі освітніх програм       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2018/2019 н.р. на основі освітніх програм       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2017/2018 н.р. на основі освітніх програм       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2016/2017 н.р. на основі освітніх програм       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рекомендації щодо розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів на 2015/2016 н.р. на основі освітніх програм     № 38/1 від 21.04.2015 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Освітні програми і навчальні плани на 2020-2021 н.р.       в розробці
  Освітні програми і навчальні плани на 2019-2020 н.р.       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Освітні програми і навчальні плани на 2018-2019 н.р.       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Освітні програми і навчальні плани на 2017-2018 н.р.       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Освітні програми і навчальні плани на 2016-2017 н.р.       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Тимчасові стандарти за спеціальностями (до введення стандартів вищої освіти)        
  Методичні рекомендації щодо розроблення тимчасових стандартів (до затвердження стандартів вищої освіти МОН України)       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм (до введення стандартів вищої освіти)       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни       в розробці
  Методичні рекомендації щодо розроблення робочих програм навчальних дисциплін     №78 від 10.06.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Методологія створення силабусу       в розробці
  Положення про організацію самостійної роботи студентів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Порядок підготовки спільних навчально-методичних матеріалів   ОП   на затвердженні
  Положення про підвищення кваліфікації та стажування працівників підприємств, установ і організацій, у тому числі педагогічних, наукових і науково-педагогічних у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Видавничо-друкарська діяльність
  Положення про видавничу діяльність у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       в розробці
  Порядок проходження та надання навчальній літературі грифів       в розробці
  Практика і сприяння працевлаштуванню студентів
  Положення про ради роботодавців у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   № 5 від 23.12.2019 № 198 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за кордоном   ОП   на затвердженні
  Положення про проведення практики студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»   ОП   на затвердженні
  Положення про сприяння працевлаштуванню студентів       в розробці
  Виховна діяльність
  Концепція виховної роботи зі студентами       на затвердженні
  Положення про організацію виховної діяльності зі студентами Університету «Україна»       на затвердженні
  Положення про уповноваженого прав студентів (студентського омбудсмена) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (2019)   № 5 від 23.12.2019 № 184 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про призначення президентських і директорських стипендій студентам Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»   Протокол № 4 від 24.10.2019 № 159 від 22.11. 2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про студентських адміністраторів Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       в розробці
  Положення про старосту академічної групи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»   ОП   в розробці
  Положення про конкурс на звання "Кращий староста академічної групи"       в розробці
  Положення про кураторів академічних груп       в розробці
  Положення про конкурс на звання "Кращий куратор академічної групи"       в розробці
  Положення про студентське самоврядування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 18.03.2016       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про вибори до органів студентського самоврядування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про Раду лідерів студентського самоврядування Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       в розробці
  Положення про Спортивний клуб Університету "Україна"       в розробці
  Положення про Туристичний клуб Університету "Україна"       в розробці
  Положення про ІІІ етап Спартакіади студентів Відкритого міжнародного
  університету розвитку людини “Україна”
        ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Всеукраїнський фестиваль творчості студентів з інвалідністю "Сяйво надій"       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про фестиваль-конкурс студентської творчості "Університетське літо"       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Фестиваль культур і традицій народів світу       в розробці
  Управління персоналом
  Наказ "Про порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат"     №25 від 09.03.2011 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників     від 25.02.2005 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)     № 4/17 від 03.07.2017 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету" на 2020-2021 н.р.       в розробці
  Наказ "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету" на 2019-2020 н.р.       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ "Про норми часу навчального навантаження, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників університету" на 2018-2019 н.р.     № 95 від 20.06.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про кадрову (атестаційну, конкурсну) комісію Університету "Україна"     №20 від 19.07.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про атестацію працівників вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2019)       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»   № 5 від 23.12.2019 №202 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про накопичувальну систему обліку результатів підвищення кваліфікації персоналу       в розробці
  Положення про створення робочих місць для людей з інвалідністю (проєкт)       на затвердженні
  Положення про атестаційну комісію (атестація робочого місця інваліда) Університету «Україна» (проєкт)       на затвердженні
  Положення про відрядження співробітників Університету "Україна" в межах України та закордон     №217 від 14.12.2017 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про заробітну плату       на затвердженні
  Положення про преміювання, встановлення доплат і надбавок, надання матеріальної допомоги працівникам       в розробці
  Методичні рекомендації щодо розробки положення про структурні підрозділи Університету «Україна»       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про підрозділи       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Методичні рекомендації щодо розробки посадової інструкції працівників Університету «Україна»       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Посадові інструкції       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Управління якістю
  Положення про систему забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти (оновити)       в розробці
  Положення про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»   ОП   на затвердженні
  Положення про Студентську агенцію сприяння якості освіти       на затвердженні
  Положення про проведення та оцінювання відкритих занять науково-педагогічних працівників Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»     №134 від 15.10.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про проведення комплексних контрольних робіт       в розробці
  Положення про рейтингову систему оцінювання роботи професорсько-викладацького складу       в розробці
  Положення про конкурс на звання "Кращий навчально-виховний підрозділ" і "Краща кафедра Університету "Україна"       в розробці
  Положення про організацію та контроль якості навчальних занять       в розробці
  Положення про конкурс на звання «кращий навчально-виховний підрозділ»       в розробці
  Положення про конкурс на звання кращої академічної групи       в розробці
  Положення про конкурс на кращий дипломний проєкт       в розробці
  Положення про конкурс на звання кращого викладача Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»   № 5 від 23.12.2019 № 3 від 16.01.2020 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про конкурс наукової та навчально-методичної літератури   № 5 від 23.12.2019 № 4 від 27.12.2019 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про конкурс на кращий дипломний проєкт       в розробці
  Положення про Конкурс фоторобіт       на затвердженні
  Положення про конкурс на краще відкрите заняття, проведене англійською мовою       в розробці
  Положення на краще навчально-методичне видання, написане або перекладене англійською мовою       в розробці
  Міжнародна діяльність
  Стратегія інтернаціоналізації       в розробці
  Положення про міжнародну діяльність       в розробці
  Положення про Комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" з визнання документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та інше), виданих навчальними закладами інших держав     №108 від 17.07.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про освіту (дипломів, наукових ступенів, вчених звань та ін.) у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   №2 від 22.04.2016   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Інструкція про порядок здійснення паспортно-візового контролю іноземних громадян в Університеті "Україна"     №73 від 07.05.2018 ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про порядок направлення та організацію навчання студентів Університету «Україна» в закордонних закладах вищої освіти з метою отримання подвійного (паралельного) диплому       на затвердженні
  Науково-дослідна діяльність
  Положення про організацію науково-дослідної діяльності у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»       в розробці
  Положення про організацію та проведення наукових заходів   ОП   на затвердженні
  Положення про міжкафедральний науковий семінар   ОП   на затвердженні
  Положення про Науково-експертну раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про наукові школи Університету «Україна»   ОП   на затвердженні
  Положення про функціонування спеціалізованих вчених рад та порядок забезпечення підготовки до захисту дисертацій   ОП   на затвердженні
  Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора і доцента (2018)   № 4 від 02.07.2018   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про організацію проєктної та грантової роботи у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»   ОП   на затвердженні
  Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 02.07.2018 року   № 4 від 02.07.2018   ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про наукові видання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»       на затвердженні
  Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (2019)       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про Студентський навчально-науково-виробничий підрозділ (2019)       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи (2019)       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Фінансово-економічна діяльність
  Положення про надання додаткових освітніх послуг при здійснені навчання поза навчальними планами у вищому навчальному закладі „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”       ЗАТВЕРДЖЕНО
  Зведений баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2020 року        
  Зведений звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2019 року        
  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2019-2020 н.р.        
  Зведений штатний розпис на 2019-2020 навчальний рік        
  Положення про клубну карту Університету "Україна"       в розробці
  Охорона праці і безпека життєдіяльності, пожежну безпеку, цивільну оборону
  Інструкції з охорони праці        
  Положення про розробку інструкцій із охорони праці       на затвердженні
  Проведення інструктажу з охорони праці        
  Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці       на затвердженні
  Документи з пожежної безпеки        
  Документи з цивільної оборони