Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00
Акредитаційна експертиза спеціальності "Туризм"
Новини освіти
Відповідно до наказу МОН № 239-л від 14.03.2018 року на кафедрі менеджменту туризму Інституту філології та масових комунікацій розпочала працювати комісія щодо проведення акредитаційної експертизи за освітнім рівнем «магістр» освітньої програми «Туризм (міжнародний туризм)» за спеціальністю 242 «Туризм».
Підрозділ: ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

Основні офіційні документи університету

  Юридичні документи універитету

  Свідоцтво про реєстрацію

  Статут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  Колективний договір

  Кодекс академічної доброчесності

      Титульна сторінка   

      Текст (y Word)

  Декларації про академічну доброчесність

  Правила внутрішнього трудового розпорядку

  Регламент роботи Університету "Україна" у 2019-2020 н.р.

   

  Колегіальні органи (комісії, комітети, ради)

  Положення про ректорат

  Положення про Конференцію трудового колективу Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Положення про Вчену раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Склад Вченої ради у 2018-2019 н.р.

  Положення про Науково-експертну раду Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Склад Науково-експертної ради

  Склад Науково-методичної ради у 2019-2020 н.р.

  Склад науково-методичних об’єднань у 2019-2020 н.р.

  Положення про Приймальну комісію у 2018-2019 н.р.

  Склад Приймальної комісії у 2018-2019 н.р.

  Положення про апеляційні комісії у 2018-2019 н.р.

  Склад апеляційних комісій у 2018-2019 н.р.

  Витяг з Протоколу №1 Зборів засновників про склад Наглядової ради (м. Київ, 17.12.2015 р.)

  Положення про кадрову (атестаційну, конкурсну) комісію Університету "Україна"

   

  Фінансові документи універитету

  2016-2017

  Зведений баланс (Звіт про фінансовий стан) на 1 січня 2017 року

  Зведений звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2016 року

  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2016-2017 н.р.

  Зведений штатний розпис на 2016-2017 навчальний рік

   

  2015-2016

  Зведений баланс за 12 місяців 2015 року

  Зведений баланс за 2014 рік

  Зведений штатний розпис на 2015-2016 навчальний рік

  Кошторис доходів та витрат Університету "Україна" на 2015-2016 н.р.

  Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ за 2015 рік

  Звіт на виробничій нараді університету "Про стан фінансово-господарської діяльності у 2015 році та перспективи на 2016/2017 н. р." від 25 березня 2016 року 

   

  Річні звіти, доповіді президента, рішення конференцій трудового колективу

  Рішення Конференції трудового колективу Університету "Україна" з питання "Про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2018-2019 навчальному році та завдання на 2019-2020 навчальний рік"

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2018-2019 навчальному році і завдання на 2019-2020 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2017-2018 навчальному році і завдання на 2018-2019 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2016-2017 навчальному році і завдання на 2017-2018 навчальний рік

  Доповідь про підсумки роботи колективу Університету "Україна" за 2016-2017 н.р. і завдання на 2017-2018 н.р.

  Рішення Конференції трудового колективу Університету "Україна" з питання "Про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2015-2016 навчальному році та завдання на 2016-2017 навчальний рік"

  Доповідь про підсумки роботи колективу Університету "Україна" за 2015-2016 н.р. і завдання на 2016-2017 н.р.

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2015-2016 навчальному році і завдання на 2016-2017 навчальний рік

  Доповідь про підсумки роботи колективу Університету "Україна" за 2014-2015 н.р. і завдання на 2015-2016 н.р.

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2014-2015 навчальному році і завдання на 2015-2016 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2013-2014 навчальному році і завдання на 2014-2015 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2012-2013 навчальному році і завдання на 2013-2014 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2011-2012 навчальному році і завдання на 2012-2013 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2010-2011 навчальному році і завдання на 2011-2012 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2009-2010 навчальному році і завдання на 2010-2011 навчальний рік

  Звіт про підсумки роботи колективу Університету "Україна" у 2008-2009 навчальному році і завдання на 2009-2010 навчальний рік

   

  Документи з управління персоналом. Положення про підрозділи. Посадові інструкції

  Наказ від 09.03.2011 р. №25 "Про порядок створення підрозділів, введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат"

  Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

  Положення про створення робочих місць для людей з інвалідністю (проект)

  Положення про атестаційну комісію (атестація робочого місця інваліда) Університету «Україна» (проект)

   

  Посадові інструкції президента і проректорів

   

  Положення про Департамент навчально-виховної роботи

  Положення про Управління навчально-виховної роботи (2016)

  Положення про Управління навчально-виховної роботи (2014)

  Положення про Відділ організації навчального процесу

  Положення про Відділ програмного забезпечення навчального процесу та технічних засобів навчання

  Посадова інструкція провідного інженера

  Положення про Відділ формування та обліку особових справ студентів

  Положення про Відділ організації виховної роботи

  Положення про Центр інклюзивних технологій навчання

  Положення про Медичний пункт

  Положення про Навчально-науковий інститут відкритої освіти

  Положення про Бібліотеку

   

  Положення про Департамент науково-дослідної та міжнародної діяльності

  Положення про науково-дослідну частину Департаменту науково-дослідної та міжнародної діяльності

  Положення про Відділ організації наукової діяльності Науково-дослідної частини

  Положення про Відділ підвищення науково-педагогічної кваліфікації (аспірантуру)

  Положення про Управління міжнародної діяльності

   

  Положення про Департамент формування навчального контингенту

  Положення про Навчально-методичний центр організації наскрізного навчання

  Положення про Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді

   

  Положення про Департамент організаційної та кадрової роботи

  Положення про Відділ організаційної роботи і контролю

  Положення про Відділ кадрів

  Положення про військово-обліковий сектор

   

  Положення про Департамент стратегії розвитку університету

  Положення про Відділ маркетингу

  Положення про Відділ управління проектами

  Положення про Музей університету

  Положення про Імідж-центр

  Положення про Редакцію загального Веб-сайту і газети університету

   

  Положення про Департамент фінансово-економічної роботи

  Положення про Відділ централізованої бухгалтерії

  Положення про Відділ обліку матеріально-технічних цінностей

  Положення про Відділ нормування праці та нарахування заробітної плати

  Положення про Відділ обліку та розрахунків зі студентами

   

  Положення про Департамент господарської роботи

  Положення про Відділ експлуатації матеріально-технічної бази

  Положення про Службу головного енергетика

   

  Типове положення про інститут базової структури

  Положення про факультет базової структури

  Положення про коледж базової структури

  Положення про критерії відбору до ядра кафедри науково-педагогічних працівників

   

  Положення про територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (інститут)

  Положення про територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (філію)

  Положення про територіально відокремлений структурний підрозділ вищого навчального закладу (коледж)

  Положення про інформаційно-комунікаційний центр

   

  Положення про навчальне відділення професійної підготовки робітників факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

  Рішення зборів засновників про створення відділення професійної підготовки робітників факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

   

  Документи, що впорядковують діяльність

  Про порядок створення та оформлення наказів з основної діяльності

  Про технічне забезпечення проведення організаційних заходів

  Наказ №217 від 14.12.2017 року "Про затвердження "Положення про відрядження співробітників Університету "Україна" в межах України та закордон"

  Наказ №73 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення паспортно-візового контролю іноземних громадян в Університеті "Україна" від 07.05.2018 року

  Методичні рекомендації щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора і доцента (2018)

  Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» від 02.07.2018 року