Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Цивільний захист

  Штаб цивільного захисту

  Начальник цивільного захисту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» — президент Таланчук Петро Михайлович..

  Перший заступник начальника цивільного захисту, голова Комісії з питань надзвичайних ситуацій — перший проректор Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Кучерявий Іван Тихонович.

  Начальник штабу цивільного захисту, заступник начальника цивільного захисту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» — .

  Заступник начальника цивільного захисту з питань евакуації, голова Комісії з питань евакуації — .

  Заступник начальника цивільного захисту з матеріально-технічного забезпечення — проректор з комерційно-господарської діяльності Ткач В.Д.

   

  Накази щодо організації цивільного захисту у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Наказ №

  Дата видання

  Короткий зміст наказу

  № 224

  27.12.2019 р.

  Наказ Президента університету "Про організацію цивільного захисту Університету"

  29.07.2021 р.

  Наказ Президента університету "Про евакуаційну комісію Університету «Україна»"

  29.07.2021 р.

  Наказ Президента університету "Про об`єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій  (Штаб цивільного захисту) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна"

  №222

  03.11.2021 р.

  Наказ Президента університету "Про введення в дію Положення про порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження

   

  Публічні документи та рекомендації з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

  Номер  документа

  Виконавець,

  Дата видання

  Короткий зміст  

  № 3543-ХІІ

  21.10.1993 р.

  Закон України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»

  №232

  03.04.1995 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)»

  № 284/99

  26.03.1999 р.

  Указ Президента України “Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій”

  №80/2001

  09.02.2001 р.

  Указ Президента України “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”

  № 1200

  19.08. 2002 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»

  № 5403 – VI

  02.10.2012 р.

  КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

  № 443

  26.06.2013 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»

  № 444

  26.06.2013 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

  № 616

  21.08.2013 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту».

  № 738

  09.10.2013 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій»

  № 819

  23.10.2013 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»

  № 841

  30.10.2013 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій»

  № 11

  09.01.2014 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

  №167

  23.03.2015 р.

  Наказ ДСНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту»

  № 389-VIII

  12.05.2015 р.

  Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

  №469

  08.07.2015 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»

  №544

  22.07.2015 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях»

  № 775

  30.09.2015 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»

  №335

  13.07.2016 р.

  Наказ ДСНС України «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання»

  №1400

  21.11.2016 р.

  Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту»

  № 92

  06.02.2017 р.

  Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту»

  № 138

  10.03.2017 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту»

  № 733

  27.09.2017 р.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту»

  № 579

  09.07.2018 р.

  Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

  №991

  28.11.2019 р.

  Наказ МВС України «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту»

   

  Перелік документації університету з цивільного захисту

  № з/п

  Найменування документа

  Підстава (нормативно-правовий акт, що регламентує розробку документа)

  Організаційно-розпорядчі документи

  1                  

  Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій

  Пункт 11 Положення про ЄДСЦЗ (постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11)

  2                  

  Положення про спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

  Пункт 11 Положення про ЄДСЦЗ (постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11)

  3                  

  Розпорядчий акт про призначення посадової особи з питань цивільного захисту

  Частина 4 статті 18 та частина 2 статті 20 Кодексу цивільного захисту України;

  пункт 10 Положення про ЄДСЦЗ (постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11)

  Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту

  4                  

  План реагування на надзвичайні ситуації

  Пункт 1 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України

  5                  

  Заходи в мобілізаційних планах щодо проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час

  Пункт 6 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України

  Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту

  6                  

  Розпорядчий акт про утворення об’єктових спеціалізованих служб   цивільного захисту

  Стаття 25   Кодексу цивільного захисту України;

  пункт 6 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469)

  7                  

  Положення про об’єктову спеціалізовану службу цивільного захисту

  Пункт 7 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469)

  8                  

  Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані

  Пункт 15 Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту (постанова КМУ від 8 липня 2015 р. № 469)

  Документи з організації зв’язку та оповіщення

  9                  

  Схема оповіщення

  Пункт 8 Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 15 лютого 1999 р. № 192)

  Документи щодо організації інженерного захисту

  10              

  Розпорядчий акт про створення фонду захисних споруд цивільного захисту

  Частина четверта статті 32 Кодексу цивільного захисту України

  11              

  Книги обліку захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

  Пункт 16 частини другої статті 17, пункт 11 частини першої статті 18, пункт 26 частини першої та пункт 27 частини другої статті 19, пункт 16 частини першої статті 20 Кодексу цивільного захисту України

  12              

  Паспорти захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

  Додаток 1 до Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 № 653)

  13              

  План приведення захисної споруди у готовність

  Абзац двадцять сьомий пункту 3.1 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС від 09.10.2006 № 653)

  14              

  Акт технічної інвентаризації захисної споруди

  Пункти 21 та 22 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації [...] (наказ МНС від 10.06.2009 № 390)

  15              

  Облікові картки захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів)

  Пункт 23 Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації [...] (наказ МНС від 10.06.2009 № 390)

  16              

  Матеріали про списання захисних споруд цивільного захисту (акти про стан захисної споруди та матеріали, що до нього додаються)

  Пункт 11 Інструкції про   порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони (постанова КМУ від 8 квітня 1999 р. № 567)

  Документи з питань евакуації

  17              

  План евакуації учасників освітнього процесу

  Пункт 30 Порядку проведення евакуації [...] (постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841)

  18              

  Карта (схема) до Плану евакуації учасників освітнього процесу

  Пункт 4 розділу ІІІ Методичних рекомендацiй щодо планування i порядку проведення евакуації населення [...] (наказ МНС від 06.09.2004 № 44)

  19              

  План евакуації матеріальних і культурних цінностей

  Пункт 10 Порядку проведення евакуації [...] (постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841)

  20              

  Розпорядчий акт про створення тимчасових органів з евакуації

  Пункт 20 Порядку проведення евакуації [...] (постанова КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 841)

  Документи з питань радіаційного і хімічного захисту

  21              

  Обсяги забезпечення населення і працівників формувань цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

  Пункти 5 - 8 Порядку забезпечення населення         і працівників формувань та спеціалізованих служб [...] (постанова КМУ від 19 серпня 2002 р. № 1200)

  Документи з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

  22              

  Програма загальної підготовки працівників

  Пункти 7 та 8 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444)

  23              

  Графік проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту

  Пункт 17 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444)

  24              

  Заявка на функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

  Пункт 4 розділу ІІ Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання (наказ МВС від 21.10.2014 № 1112)

  25              

  Наказ про підготовку і проведення комплексного об’єктового навчання з питань цивільного захисту

  Пункт 2.2. Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  26              

  Наказ про підготовку і проведення комплексного об’єктового тренування з питань цивільного захисту (Дня цивільного захисту)

  Пункт 2.15 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  27              

  План проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту (Дня цивільного захисту)

  Пункти 2.7 та 2.17 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  28              

  Акт оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення навчання з питань цивільного захисту

  Пункти 2.9 та 2.10 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  29              

  План-календар спеціального об’єктового тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

  Пункт 3.3 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  30              

  План проведення протипожежних тренувань

  Пункт 3.11 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  31              

  Звіт про організацію проведення спеціального об’єктового навчання (тренування) з питань цивільного захисту

  Пункт 4.3 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  32              

  Журнал обліку підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту

  Пункт 4.4 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  33              

  Журнал обліку протипожежних та протиаварійних тренувань і навчальних тривог

  Пункт 4.4 Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (наказ МВС від 11.09.2014 № 934)

  34              

  Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту

  Пункт 13 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444)

  Документи з питань техногенної безпеки

  35              

  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

  Підпункт 4.5.1 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах [...] (наказ МНС від 15.08.2007 № 557)

  36              

  Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії)

  Підпункт 4.5.5 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах [...] (наказ МНС від 15.08.2007 № 557)

  Документи з питань пожежної безпеки

  37              

  Наказ (інструкція тощо) щодо встановлення протипожежного режиму на об’єкті

  Пункт 3 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

  38              

  Інструкції про заходи пожежної безпеки

  Пункт 4 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

  39              

  Інструкція для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових) щодо контролю за додержанням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядку дій у разі виявлення пожежі, спрацювання систем протипожежного захисту

  Пункт 10 розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС від 30.12.2014 № 1417)

  40              

  Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

  Пункт 3 частини друга статті 57 Кодексу цивільного захисту України

  Документи з питань пожежно-рятувальних робіт

  41              

  Розпорядчий акт про утворення відомчої пожежної охорони

  Пункт 1 Типового положення про відомчу пожежну охорону (постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 5)

  42              

  Договір про закупівлю робіт з охорони від пожеж

  Пункти 3 та 6 Порядку утворення територіальними органами МНС [...] (наказ МНС від 21.03.2012 № 621)

   

  Правила безпеки у випадку загрози терористичного акту

  У випадку загрози теракту

  Завжди контролюйте ситуацію довкола себе, особливо у транспорті, культурно-розважальних, спортивних та торгових центрах.

  Виявивши забуті кимось речі, не чіпайте їх, а повідомте про це водієві, працівникам закладу, у службу безпеки або в поліцію. Не намагайтеся заглянути всередину підозрілого пакету, коробки чи іншого предмета.

  Не чіпайте «нічиїх» речей, як би привабливо вони не виглядали. В них можуть бути закамуфльовані вибухові пристрої (у банках з-під пива, мобільних телефонах та ін.). Не чіпайте на вулиці предмети, що лежать на землі.

  Якщо раптом почалася активізація сил безпеки та правоохоронних органів, без зайвої цікавості йдіть в інший бік, але не біжіть, щоб вас не сприйняли за супротивника.

  У випадку вибуху або стрілянини негайно падайте на землю, краще під прикриття (бордюр, торговельну палатку, машину та ін.). Для більшої безпеки накрийте голову руками.

  Дізнавшись випадково про підготовку теракту, негайно повідомте про це в правоохоронні органи.

  Якщо вам стало відомо про підготовку або здійснення злочину, негайно повідомте про це в органи МВС.

  Підозрілий предмет

  Почастішали випадки виявлення громадянами предметів, які можуть виявитися вибуховими пристроями. Подібні предмети виявляють у транспорті, на сходових майданчиках, біля дверей квартир, у закладах і громадських місцях. Як поводитись у таких випадках?

  - Якщо виявлений предмет, на вашу думку, не повинен перебувати у цьому місці, не залишайте цей факт без уваги.

  - Якщо ви виявили забуту чи нічию річ у громадському транспорті, запитайте про неї людей поруч. Намагайтесь встановити, чия вона і хто її міг залишити. Якщо господаря не встановлено, негайно повідомте про неї водія чи машиніста.

  - Якщо ви виявили невідомий предмет у під’їзді свого будинку, опитайте сусідів. Якщо власника не встановлено, негайно повідомте про знахідку у відділення поліції.

  - Якщо ви виявили невідомий предмет в установі, негайно повідомте про знахідку адміністрацію чи охорону.

  У всіх названих випадках:

  - не чіпайте, не пересувайте і не відкривайте виявлений предмет;

  - зафіксуйте час виявлення предмета;

  - намагайтесь зробити все можливе, щоб люди відійшли якомога далі від знахідки;

  - обов’язково дочекайтесь прибуття оперативно-слідчої групи (пам’ятайте, що ви є важливим очевидцем).

  Пам’ятайте: зовнішній вигляд предмета може приховувати його справжнє призначення. В якості камуфляжу для вибухових пристроїв застосовують найзвичайнісінькі побутові предмети: сумки, пакети, коробки, іграшки та інше.


  Рекомендації щодо проведення бесід із здобувачами фахової передвищої, вищої освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації

  Дій свідомо

  Рекомендації освітнього омбудсмена

  Презентація "Дії населення при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру" станом на 10.00 18.02.2022 року

  Посібник "Як діяти у кризовій ситуації". Пам'ятка для сім'ї. Ми готові

  Почувайся у безпеці - будь у безпеці. Рекомендації для людей з інвалідністю і людей похилого віку щодо підготовки та дій в умовах надзвичайних ситуацій

  Посібник "У разі надзвичайної ситуації або війни" 

  Посібник на допомогу посадовим особам, відповідальним за питання цивільного захисту, консультаційних пунктів при ЖЕО, сільських (селищних) радах.

  Посібник розроблено завідувачем обласного методичного кабінету Лутак Н.Г. та методистами Зинич Ю.М., Кучарською Л.В.

  Видавник: Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області.