Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Проєкти для громадського обговорення

  Громадське обговорення освітніх програм та їхніх компонентів

  Шановні колеги!

  На громадське обговорення винесено проєкти таких освітньо-професійних програм:

  2022

  Освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота». Кваліфікація: бакалавр із соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 23.02.2022 р. 
  Кінцевий термін: 28.03.2022

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua


  Освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр, за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота». Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр із соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 23.02.2022 р. 
  Кінцевий термін: 28.03.2022

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua 


  Освітньо-професійна програма «Менеджмент». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.03.2022

  Кінцевий термін: 03.04.2022

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.


  Освітньо-професійна програма «Маркетинг». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 075 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр маркетингу за освітньою програмою «Маркетинг»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.03.2022

  Кінцевий термін: 03.04.2022

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.


  Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти – молодший бакалавр, за спеціальністю 078 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: молодший бакалавр із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.03.2022

  Кінцевий термін: 03.04.2022

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: nmviddil@ukr.net.


  Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Фізична терапія, ерготерапія»: asoslan59@gmail.com 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.03.2022
  Кінцевий термін: 03.04.2022

   


  Громадське обговорення нормативних документів

  Шановні колеги!

  На громадське обговорення винесено проєкти таких нормативних документів:

  ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 12.08.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 14.09.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 12.08.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 14.09.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  Положення про Постійну комісію Вченої ради з питань етики Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 12.08.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 14.09.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на період до 2025 року

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 02.04.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 23.04.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  Зміни та доповнення до Положення про порядок визнання у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті відповідно до зауважень експертів НАЗЯВО під час акредитації освітньої програми 091 Біологія другого магістерського рівня вищої освіти.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 29.03.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 15.04.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  Зміни та доповнення до Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» відповідно до зауважень експертів НАЗЯВО під час акредитації освітньої програми 091 Біологія другого магістерського рівня вищої освіти.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 10.03.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 25.03.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  Зміни та доповнення до Концепції інклюзивної освіти студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 15.01.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 14.02.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.


  Порядок організації інклюзивного навчання в Університеті «Україна»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 15.01.2021 р.

  Пропозиції та зауваження надсилати до 14.02.2021 р. на електронну скриньку nmviddil@ukr.net.

  Просимо, не зволікаючи, подавати свої пропозиції.

  Відділ методичної роботи


  Громадське обговорення освітніх програм та їхніх компонентів

  2021

  Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», галузі знань 01 «Освіта». Кваліфікація: бакалавр зі спеціальної освіти за освітньою програмою «Спеціальна освіта»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.03.2021
  Кінцевий термін: 30.04.2021


  Освітньо-професійна програма «Спеціальна освіта». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта», галузі знань 01 «Освіта». Кваліфікація: магістр зі спеціальної освіти за освітньою програмою «Спеціальна освіта»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.03.2021
  Кінцевий термін: 30.04.2021


  Освітньо-професійна програма «Менеджмент». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 04.03.2021

  Кінцевий термін: 04.04.2021

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.


  Освітньо-професійна програма «Маркетинг». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 075 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр маркетингу за освітньою програмою «Маркетинг»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 04.03.2021

  Кінцевий термін: 04.04.2021

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.


  Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Початковий (короткий цикл) рівень вищої освіти – молодший бакалавр, за спеціальністю 078 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: молодший бакалавр із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 22.04.2021
  Кінцевий термін: 22.05.2021

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: nmviddil@ukr.net.


  Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: asoslan59@gmail.com 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 1 квітня 2021 р.
  Кінцевий термін: 3 квітня 2021 р.


  Освітньо-професійна програма «Фізична терапія, ерготерапія». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Кваліфікація: магістр фізичної терапії, ерготерапії за освітньою програмою «Фізична терапія, ерготерапія»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: asoslan59@gmail.com 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 1 квітня 2021 р.
  Кінцевий термін: 3 квітня 2021 р.


  Освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Рівень передвищої освіти – фаховий молодший бакалавр, за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота». Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.03.2021
  Кінцевий термін: 30.04.2021


  Освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота». Кваліфікація: бакалавр з соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.03.2021
  Кінцевий термін: 30.04.2021

  Освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 231 «Соціальна робота», галузі знань 23 «Соціальна робота». Кваліфікація: магістр з соціальної роботи за освітньою програмою «Соціальна робота»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Соціальна робота»: bazilenko_anastasiia@uu.ua 

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.03.2021
  Кінцевий термін: 30.04.2021


  Громадське обговорення освітніх програм та їхніх компонентів

  Шановні колеги!

  На громадське обговорення винесено проєкти таких освітньо-професійних програм:

  2020

  Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: бакалавр фізичної культури і спорту за освітньою програмою «Фізична культура і спорт»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 27.04.2020

  Кінцевий термін: 25.05.2020


  Освітньо-професійна програма «Фізична культура і спорт». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 242 «Фізична культура і спорт», галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: магістр фізичної культури і спорту за освітньою програмою «Фізична культура і спорт»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 27.04.2020

  Кінцевий термін: 25.05.2020


  Освітньо-професійна програма «Маркетинг». Рівень передвищої освіти – фаховий молодший бакалавр, за спеціальністю 075 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр маркетингу за освітньою програмою «Маркетинг»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 02.03.2020

  Кінцевий термін: 02.04.2020


  Освітньо-професійна програма «Маркетинг». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 075 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: бакалавр маркетингу за освітньою програмою «Маркетинг»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 02.03.2020

  Кінцевий термін: 02.04.2020


  Освітньо-професійна програма «Маркетинг». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 075 «Маркетинг», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Кваліфікація: магістр маркетингу за освітньою програмою «Маркетинг»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 02.03.2020

  Кінцевий термін: 02.04.2020


  Освітньо-професійна програма «Біологія». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 091 «Біологія», галузі знань 09 «Біологія». Кваліфікація: бакалавр з біології за освітньою програмою «Біологія»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.04.2020

  Кінцевий термін: 29.05.2020


  Освітньо-професійна програма «Біологія». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 091 «Біологія», галузі знань 09 «Біологія». Кваліфікація: магістр з біології за освітньою програмою «Біологія»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Маркетинг»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 30.04.2020

  Кінцевий термін: 29.05.2020


  Освітньо-професійна програма «Туризм». Рівень передвищої освіти – фаховий молодший бакалавр, за спеціальністю 242 «Туризм», галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з туризму за освітньою програмою «Туризм»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Туризм»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.02.2020

  Кінцевий термін: 02.03.2020


  Освітньо-професійна програма «Туризм». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський), за спеціальністю 242 «Туризм (Туризм, міжнародний туризм)», галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Кваліфікація: бакалавр з туризму за освітньою програмою «Туризм»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Туризм»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.02.2020

  Кінцевий термін: 02.03.2020


  Освітньо-професійна програма «Туризм». Рівень вищої освіти – другий (магістерський), за спеціальністю 242 «Туризм (Міжнародний туризм)», галузі знань 24 «Сфера обслуговування». Кваліфікація: магістр з туризму за освітньою програмою «Туризм»

  Адреса для надсилання зауважень та пропозицій до освітньо-професійної програми «Туризм»: nmviddil@ukr.net.

  Дата оприлюднення і початку обговорення: 03.02.2020

  Кінцевий термін: 02.03.2020