Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Бібліотека

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ
  УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

  Бібліотека Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» є структурним підрозділом, що забезпечує літературою та інформаційними матеріалами освітній процес, науково-дослідницьку діяльність та виховну роботу.

  Мета бібліотеки – створення інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького процесів, забезпечення швидкого та зручного доступу до світових наукових та освітніх ресурсів, а також створювати свої власні електронні ресурси.

  Бібліотека університету функціонально орієнтована на забезпечення навчально-виховного та науково-дослідних процесів та залишається основним джерелом інформації для науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів освіти.

  З метою популяризації навчальної літератури в нашому Університеті «Україна» на п’ятому поверсі 2 корпусу відкрито велику читальну залу, де здобувачі освіти, викладачі та інші працівники закладу можуть самостійно знайти для себе корисну літературу з різних галузей знань. Також для зручності учасників освітнього процесу на поверхах (2, 3 корпусів) нашого університету відкрито тематичні бібліотеки.

  Досвідчені працівники бібліотеки здійснюють фахову довідкову, інформаційну та консультативну підтримку здобувачів освіти, що в комплексі з іншими заходами забезпечує досягнення цілей та програмних результатів навчання, визначених в освітніх програмах.

  Комплектування бібліотечного фонду літературою ведеться за профілем навчально-виховних підрозділів університету.

  Фонд бібліотеки складає понад 239 259 тис. примірників.

  У фонді бібліотеки зібрана література з економіки, менеджменту, маркетингу, товарознавства, правознавства, історії, психології, філософії, культурології, філології іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської).

  У бібліотеці читачі можуть переглянути електронний каталог та електронну картотеку статей і замовити необхідні видання, ознайомитися з базами даних, створеними у структурних підрозділах бібліотеки.

  На території бібліотеки діє зона WI-FI, що дає можливість користуватись інформацією у мережі Інтернет. Здобувачі освіти отримують літературу на навчальний семестр.

  Для доступу до електронних ресурсів працівниками бібліотеки створено власну базу даних АБІС «УФД/Бібліотека», де кожен авторизований користувач має можливість завантажувати повнотекстові електронні версії навчальних посібників, підручників, монографій, методичних рекомендацій, конспектів лекцій, статей.

  Для наших користувачів у вільному доступі є електронні ресурси:

  Також на сайті бібліотеки створено розділ ЗРАЗКИ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ОПИСІВ для практичного використання при написанні здобувачами освіти навчально-наукових робіт.

  Розвиваючи дистанційний доступ до джерел інформації, бібліотеки створюють віртуальні простори, на яких успішно функціонують усі бібліотечні технології.

  Вступивши у віртуальне інформаційне середовище, ми пристосували Виставкову діяльність нашої бібліотеки до нових реалій. Отже на сайті функціонує розділ НОВІ НАДХОДЖЕННЯ. ВІРТУАЛЬНІ ВИСТАВКИ – це презентація книг в інформаційному просторі.

  Робота у віртуальному просторі дозволяє ширше використовувати додаткові види інформації: бібліографічну, фактографічну, інформаційну. Віртуальна виставка представляє зовнішній вигляд документа, бібліографічний опис і анотацію. Цей електронний ресурс є бібліографічно-інформаційним, що надає ширші пошукові можливості нашим користувачам.

   

  Положення про бібліотеку

   

  Бібліотека Університету "Україна": вчора, сьогодні, завтра

  «…І в епіцентрі логіки і стресу,

  Де все змішалось – рідне і чуже,

  Цінує розум вигуки прогресу,

  Душа скарби прадавні стереже».

   

  Ліна Костенко

  Історія бібліотеки – це одна зі сторінок відродження нашої альма-матер, її досягнень і звершень. Книгозбірня розвивалась разом із Університетом «Україна». Які б сторінки історії не доводилося переживати університету в період його становлення, бібліотека завжди була його творчою ланкою.

  Історія нашої бібліотеки – це доля людей, відданих бібліотечній справі, відродженню духовності серед молоді.

  Розбудова книгозбірні відбулася за ініціативою Президента університету. Саме Петро Михайлович Таланчук є фундатором бібліотеки. Колекція його книг утворила ядро бібліотечного фонду.

  Організацію роботи налагоджувала завідувач бібліотеки Тетяна Олексіївна Діденко, спеціаліст із 30-річним стажем роботи у бібліотечній сфері. Створення бібліотеки почалося з 5570 примірників книг, отриманих із різних бібліотек. Разом із керівником працівники бібліотеки А.А. Кіращук, А.В. Андрусенко, О.О. Хвостик, І.В. Андрусенко, О.В. Говоркова, Л.Є. Зінченко та багато інших здійснювали подвижницьку працю, спрямовану на становлення бібліотеки.

  У 2001 р. із ініціативи заступника завідуючої бібліотекою Олени Вікторівни Рудешко була запроваджена комплексна система автоматизації діяльності бібліотеки. Визначальним в автоматизації бібліотечних процесів було створення електронного каталогу. Систематичне використання ЕК дозволяє оперативно відповідати на різноманітні запити користувачів.

  У 2009 р. бібліотекою завідувала Ірина Вікторівна Андрущенко, яка ретельно зберігала фондові колекції.

  З 2010 р. книгозбірню очолила директор бібліотеки Ніна Петрівна Колесникова, досвідчений фахівець і наставник, автор цих рядків. Колектив бібліотеки на чолі з керівником, спираючись на культурні досягнення попередників та на власні фахові знання, піднімає організацію роботи на високий рівень, наполегливо модернізує і позиціонує бібліотеку університету.

  Протягом тривалого часу в підрозділ приходили завзяті та енергійні люди, які продовжували нелегку та славну працю із розбудови університетської бібліотеки: І.В. Доканіна, В.О. Бонар, К.Д. Власенко, Н.П. Полозька, В.М. Андрієнко, В.В. Дабіжа, Н.Б. Парамонова, О.В. Бертош, О.В. Іванов.

  Бібліотека має багатогалузевий універсальний фонд, що включає видання вітчизняної і зарубіжної наукової, навчальної, соціально-економічної, технічної, природничої, художньої літератури, документів в електронних носіях, у т.ч. баз даних. Книгозбірня містить видання іноземної літератури, зокрема мовами оригіналу: англійською, німецькою, іспанською, французькою, польською, італійською, чеською, китайською, японською, арабською, корейською.

  Бібліотечний фонд становить понад 240 000 примірників документів. Щорічно до бібліотеки надходить до 5 000 примірників документів. Налагоджена плідна співпраця із 27 видавництвами та книготорговельними організаціями України. Замовлені книги надсилаються і з інших країн: Росії, Японії. Надходить література з Ізраїлю, посольств Кореї, Китаю, Єгипту. Відбувся книгообмін із Німецькою національною бібліотекою м. Лейпцига.

  У постійно діючій акції «Подаруй бібліотеці сучасну книгу» активну участь беруть викладачі університету. Одним із джерел надходжень є книги із приватних колекцій. Стрімко розвивається обмін документами з освітянськими й академічними бібліотеками.

  Останнім часом значно підвищився авторитет бібліотеки. Зміцнилися наукові контакти із провідними бібліотечними установами. Бібліотека брала участь у Міжнародному науковому конгресі з розвитку інформаційно-комунікативних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні. Бібліотекарі залучені до заходів Української бібліотечної асоціації.

  Для персоналу бібліотеки започаткована «Школа професійної майстерності».У рамках школи відбулися круглі столи, науково-практичні семінари.

  Сьогодні бібліотека – науково-інформаційний, освітній та культурний центр університету. За 15 років накопичений великий масив інформації, який забезпечує традиційними та електронними ресурсами навчальний процес і наукову діяльність закладу.

  Бібліотека нашого університету, на відміну від багатьох діючих бібліотек, має свою особливість. Вона пов’язана не тільки з кількістю фондів, але і з тим, що бібліотекарі взяли на себе важливу функцію виховання студентської молоді. Колектив здійснює культурно-просвітницьку роботу.

  Інтелектуальному розвитку студентів сприяють численні бібліотечні заходи: наукові читання, читацькі конференції, творчі вечори, літературно-мистецькі свята, презентації книг, дні книги, дні бібліотеки. В затишній атмосфері бібліотеки проходять хвилюючі зустрічі з видатними сучасниками. Практикуються екскурсії бібліотекою.

  Бібліотека бере участь у міжнародній науково-педагогічній діяльності університету. В читальній залі відбулися цікаві прес-діалоги студентів із послами країн Японії, Республіки Корея, Арабської республіки Єгипет.


  Важливою складовою роботи бібліотеки є виставкова діяльність. Бібліотечна практика збагатилася новими видами: виставки-інсталяції, виставки персоналій, віртуальні виставки, виставки «на замовлення» до потокових лекцій, фестивалі книжкових виставок до науково-практичних та міжнародних наукових конференцій.

  Оформлена галерея стендів: «Культура і освіта – два крила одного птаха розвитку людини» та виставки-вітражі «Бібліотека: крок назустріч», «Бібліотека – інформація, знання», «Бібліотека університету інформує».

  Вагомий внесок у розвиток сучасної університетської бібліотеки здійснюють Н.В. Панасюк, Т.О. Могилівська, О.В. Колоша, Л.О. Колійчук, Н.В. Бертош.

  Колектив бібліотеки єдиною творчою командою використовує оптимальні форми роботи: бібліоклуб «Світоч», факультатив із основ бібліотечно-бібліотрафічних знань, започатковує і прогресивні серед студентів форми: тренінги, практикуми, стажування. Стало доброю традицією навесні проводити дні інформації «Нові надходження бібліотеки», до яких активно залучаються викладачі та студенти. На початку навчального року студентам усіх курсів університету та коледжу «Освіта» видається сформований комплект навчальної літератури.

  Директором бібліотеки розроблені Концепція перспективного розвитку бібліотеки та пілотний проект «Модель «Просторова бібліотека».

  На часі реалізується відкриття Медіатеки та додаткових читальних залів із електронних технологій. Водночас відбувається реформування бібліотеки, змінюється на краще структура книгозбірні. Організована робота чотирьох абонементів як профільних бібліотек за напрямами навчання студентів.

  Відкрита дослідницька читальна зала. Створена Прес-зона періодичних видань. Візитною карткою бібліотеки має стати відокремлений «Фонд наукових праць викладачів». Зростає «Дисертаційний фонд».

  З метою поширення та розвитку наукової діяльності магістрантів, аспірантів, докторантів відкрито Кабінет індивідуальної підготовки. Бібліотекарі створюють комфортні умови та надають сервісні послуги користувачам, втілюючи інноваційні аспекти в обслуговування: використання ліцензованих інформаційних баз даних і електронного каталогу, замовлення літератури по телефону, бронювання літератури, визначення індексів УДК, копіювання документів із фондів бібліотеки, електронна доставка документів, оформлення віртуальних виставок наукових праць академспільноти університету. У планах – створення наукового інстутиційного репозитарію.

  Обслуговування коректне, толерантне. Про це свідчать відгуки відвідувачів.

  Збігають літа, на зміну одним поколінням бібліотекарів приходять інші, а бібліотека живе, розвивається, набуває нових форм, багатіє книжковими скарбами, щоби ще довго служити студентам, науковцям, історії університету.

  «Творчість, наповнена поезією»
  Бібліотека
  Юрій Пацан – заслужений художник України, Почесний член Народної академії творчості інвалідів України, лауреат премії імені М. Островського, Почесний громадянин Києво-Святошинського району, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС, волонтер на підтримку АТО.