Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Конкурс на заміщення посад

  https://uu.edu.ua/vakansii - повний перелік вакансій від Університету УКРАЇНА


  ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти», Наказу МОН від 29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847» та Положення Університету «Україна» Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних   працівників   та укладання з ними трудових   договорів (контрактів) від 03.07.2017 р.

   

  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

  кафедра маркетингу:
    професор;
  доцент.
   
  кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання:
    професор;
  доцент.
   
  кафедра психології:
    професор;
  доцент.
   
  кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій:
    завідувач кафедри.
   
  кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки:
    завідувач кафедри.
   
  кафедра дизайну:
    професор;
  доцент;
  старший викладач.
   
  кафедра технології харчування:
    професор;
  доцент;
  старший викладач.
   

  Термін подання документів – по 22 серпня 2022 р.

  Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

  Заява на ім’я Голови конкурсної комісії про участь у конкурсі; згода на обробку персональних даних; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання; список наукових праць; відомості про наукові види/результати професійної діяльності (додаткові відомості).

  Науково-педагогічні працівники Університету «Україна» для участі у конкурсі подають заяву на ім’я Голови конкурсної комісії, оновлений список наукових праць та відомості про наукові види/результати професійної діяльності.

  Вимоги до претендентів на посади:

  претендент на посаду завідувача кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;

  претендент на посаду професора повинен мати вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;

  як виняток на посаду професора можуть претендувати особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, вчене звання доцента за профілем кафедри та стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років;

  претендент на посаду доцента повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років у закладах вищої освіти;

  претендент на посаду старшого викладача повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання, та/або мати повну вищу освіту та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у закладах вищої освіти;

  Додаткові відомості, які враховуються під час проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: наявність видів/результатів професійної діяльності, передбачених п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187.

   

  Документи для участі у конкурсному відборі надсилати на адресу:

  03115, м.Київ, вул.Львівська, 23, корпус ІІ, кім.107 відділ по роботі з персоналом,

  e-mail: vrp_uu@ukr.net, тел. 067-441-19-36