Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Пузіков Дмитро Олегович

Пузіков Дмитро Олегович –

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій

 

Пузіков Дмитро Олегович народився у 1979 році.

У 2005 році закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», магістр соціальної роботи, диплом КВ 27561197.

Кандидат педагогічних наук з 25.01.2013 року.

Дисертацію захистив «12» вересня 2012 р. у спеціалізованій вченій раді К 26.452.03 Інституту педагогіки НАПН України (за спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), диплом ДК 010699.

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації – 8 років та 10 місяців, у т.ч. у даному навчальному закладі – 8 років та 10 місяців.

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти Ш–ІV рівня акредитації:

– 01.09.2005 р. – 31.08.2006 р. – асистент кафедри соціальної роботи Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

– 01.09.2006 р. – 30.06.2011 р. – старший викладач кафедри соціальної роботи Університету «Україна»;

– 01.09.2011 р. – 29.06.2012 р. – старший викладач кафедри педагогіки Університету «Україна»;

– 03.09.2012 р. – 27.06.2013 р. – старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

– 02.09.2013 р. по теперішній час – доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Веде основні навчальні курси:

«Педагогіка», «Педагогіка у вищій школі».

З основних навчальних курсів, з метою забезпечення навчального процесу, опубліковано:

1. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів / Д. О. Пузіков. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 208 с.

2. Педагогіка. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни / Д. О. Пузіков. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 40 с.

3. Педагогіка вищої школи. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни / Д. О. Пузіков. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 32 с.

Має 116 публікацій, із них 107 наукового та 9 навчально-методичного характеру, у т.ч. у фахових виданнях 20. Співавтор 1 монографії, 2 методичних посібників з грифом МОН України.

Після захисту дисертації опубліковано 28 праць, з них 25 наукового та 3 навчального-методичного характеру в т. ч. у фахових виданнях 6.

 

Основні праці:

1. Дидактичні засади розроблення електронного посібника з оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу/ Д.О. Пузіков // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2014. – С. 588 – 596 (фахове видання).

2. Готовність загальноосвітнього навчального закладу до оцінювання інноваційного розвитку: критерії та рівні / Д.О. Пузіков // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2014. – С. 102 – 112 (фахове видання).

  1. Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Д.О. Пузіков // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2014. – №4 (25). – С. 226 – 234 (фахове видання).
  2. Модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: структура та функції / Д.О. Пузіков // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – 2013. – Вип. 46. – С. 281 – 286 (фахове видання).
  3. Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Д.О. Пузіков // Рідна школа. – 2014. – № 10 (1018). – С. 32 – 36 (фахове видання).

Під час роботи на посаді доцента опубліковано 23 друковані праці, з них у фахових видання – 6.

Брав участь у 8 конференціях, у тому числі:

- Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний вимір розвитку сучасного загальноосвітнього навчального закладу», м. Чернігів, 2014 р.;

- ХIV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», м. Київ, 2014 р.;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Моделювання інноваційних систем навчання обдарованих дітей: теорія і практика», м. Харків, 2015 р.

За результатами конференцій опубліковані: 1 стаття та 6 тез доповідей.

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг сторінок

Співавтори

І. До захисту кандидатської дисертації

 

Життєва компетентність особистості як головне завдання соціальної роботи з інвалідами

Тези

Міжнародна наукова студентська конференція „Соціально-правові, економічні та духовні аспекти розбудови громадянського суспільства у країнах Співдружності Незалежних Держав” : збірник тез. – К. : АПСВ, 2003. – С. 62-63.

2

 

 

Розвиток життєвої компетентності на всіх етапах розвитку особистості

Тези

Крок за кроком до життєвої компетентності та успіху : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 – 17 травня 2003 року. – К., 2003. – С. 133 – 134.

2/1

Єрмаков І.Г.

 

Технології життєтворчості особистості в педагогічному процесі зі студентами з інвалідністю

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2003. – С. 24 – 25.

2

 

 

Мій життєвий проект

Стаття

Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати : практико зорієнтований зб. / Кер. авт. колективу – С.М. Шевцова. Наук. кер. і ред. – к. істор. наук І.Г. Єрмаков. – К. : Департамент, 2003. – С. 285 – 298.

14

 

 

Життєтворчій підхід до соціальної роботи

Стаття

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – № 3. – 2003. – С. 13 – 19. Фахове видання.

6/3

Тюптя Л.Т.

 

П’ята річниця підготовки університетом «Україна» фахівців з соціальної роботи: погляд студента-п’ятикурсника

Стаття

Вісник університету «Україна». – № 3. – 2003. – С. 175 – 176.

2

 

 

Культурно-цивілізаційні проблеми людства: погляд у майбутнє

Стаття

Україна – країни Сходу в ХХІ ст.: діалог мов, культур, цивілізацій / Від. ред. Г.П. Балабанова. – К., 2004. – С. 6 – 12.

6/4

Єрмаков І.Г.

 

Групова робота як метод реалізації життєтворчої моделі соціальної роботи з молоддю //

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2004. – С. 435-436.

2

 

 

Групова соціальна робота як метод практичної діяльності

Тези

Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції. Житомир, 13 – 14 травня 2004 року / відп. Ред. А. В. Іваненко. – Ж., 2004. – С. 205 – 206.

2

 

 

Вища освіта людей з особливими потребами: реалії та перспективи

Стаття

Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – № 3. – 2004. – С. 165 – 173. Фахове видання.

9/4

Тюптя Л.Т.

 

Компетентність у технології життєздійснення

Стаття

Нива знань. – № 5. – 2003/2004 навч. рік. – С. 6 – 8.

3/2

Єрмаков І.Г.

 

Формування оптимальної моделі життя особистості в контексті навчання студентів з особливими потребами

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2004. – С. 254 – 255.

2

 

 

Технологізація надання соціальних послуг в системі служб соціальної роботи

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2004. – С. 276 – 277.

2/1

Тюптя Л.Т.

 

Менеджмент соціальної служби на підприємстві

Стаття

Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування й ефективного функціонування : матер. наук.-практ. конф. 12 травня 2005 р., м. Черкаси / Ред. кол.: В.В. Москаленко та ін.   – К. : Фенікс, 2005. – С. 127 – 132.

6

 

 

Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи

Практико зорієнтова-ний посібник.

Запоріжжя : Центріон, 2005. – 112с.

112/72

Єрмаков І.Г.

 

Моделі життя особистості в контексті теорії життєтворчості

Стаття

Вертикаль (додаток до часопису „Обрій”). – 2005. – №1. – С. 33-47. Фахове видання.

15/8

Єрмаков І.Г.

 

Життєва компетентність особистості у контексті цивілізаційних ризиків

Стаття

Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 9 – 10. – С. 3 – 6. Фахове видання.

4/2

Єрмаков І.Г.

 

Життєва компетентність особистості: від теорії до практики

Науково-методичний посібник

Запоріжжя: Центріон, 2005. – С. 61-77 (у співавторстві з І.Г. Єрмаковим); 322-335; 498-534 (у співавторстві з І.Г. Єрмаковим).

68/41

Єрмаков І.Г.

 

Проектування в соціальній роботі

Стаття

Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Випуск: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. Том 47. – К. : Видавничий дім „КМ академія”, 2005. – С. 84-87. Фахове видання

4/2

Тюптя Л.Т.

 

Формування життєвої компетентності старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К.: Університет «Україна», 2005. – С. 250 – 252.

3

 

 

Проблемний підхід до процесу соціальної роботи

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К.: Видавництво Університет «Україна», 2005. – С. 266 – 268.

3/2

Тюптя Л.Т.

 

Проектні обриси становлення життєстійкої і життєздатної людини

Практико зорієнтова-ний посібник.

Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2006. – 152 с.

152/97

Єрмаков І.Г.

 

Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми

Науково-методичний збірник

Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2006. – С. 192 – 212; 376 – 384; 464 – 492

59/32

Єрмаков І.Г.

 

Соціальна практика розвитку життєвої компетентності учня

Стаття

Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи : практико-зорієнтований збірник / За ред. І.Г. Єрмакова, Г.Г. Ковганич. – Запоріжжя : Хортицький навчальний багатопрофільний центр, 2006. – С. 11 – 33.

23/10

Єрмаков І.Г.

 

Життєва практика розвитку життєвої компетентності учня

Стаття

Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи : практико-зорієнтований збірник / За ред. І.Г Єрмакова, Г.Г. Ковганич. – Запоріжжя : Хортицький навчальний багатопрофільний центр, 2006. – С. 34 – 49.

16/6

Єрмаков І.Г.

 

Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи

Стаття

Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення». – Полтава, 2006. – С. 118 – 204.

87/35

Єрмаков І.Г.

 

Особливості формування життєвої компетентності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К. : Видавництво Університет «Україна», 2006. – С. 81 – 83.

3

 

 

Системний підхід до вивчення технологій соціальної роботи

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К. : Видавництво Університет «Україна», 2006. – С. 294 – 296.

3/1

Тюптя Л.Т.

 

Консультування студентів з особливими потребами

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К. : Видавництво Університет «Україна», 2006. – С. 337 – 338.

2/1

Ковальчук О.П.

 

Життєвий проект особистості: від теорії до практики

Практико зорієнтова-ний посібник

К. : Освіта України, 2007. – 212 с.

212/104

Єрмаков І.Г.

 

Життєтворче моделювання та моделі компетентного випускника 12-річної школи

Тези

Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції. – Донецьк, 2007. – Т.1. – С. 11 – 29.

19/12

Єрмаков І.Г.

 

Життєтворчі компетенції особистості

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наукових праць. - № 3 (5). – К. : Університет «Україна», 2007. – С. 44 – 53. Фахове видання

10/4

Єрмаков І.Г.

 

Освітня технологія розвитку життєвого проекту учня

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наукових праць. – № 3 (5). – К. : Університет «Україна», 2007. – С. 235 – 246. Фахове видання

12

 

 

Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці

Практичний посібник

К. : Університет «Україна», Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 2007. – С. 87 – 112.

26/12

Лукашевич М.П.

 

Освітня технологія супроводу життєвого проекту учня: структура, алгоритм, інструментарій

Стаття

Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. І. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. – С. 218 – 227. Фахове видання

10

 

 

Модель життєтворчих компетенцій особистості

Стаття

Нива знань. – 2006/2007 н.р. – № 8. – С. 2 – 10.

9/4

Єрмаков І.Г.

 

Життєтворчі компетенції особистості

Практико зорієнт-ваний посібник

Донецьк: Каштан, 2007. – 242 с.

242/136

Єрмаков І.Г.

 

Супервізія волонтерської діяльності

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К.: Університет „Україна”, 2007. – С. 246 – 248.

3/1

Самар О.М.

 

Модель компетентного випускника 12 річної школи: структура та функції

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2007. – С. 291 – 294.

4

 

 

Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика

Науково-методичний посібник

К. : Департамент, 2008. – С. 119 – 187; 195 – 201; 210 – 221; 341 – 514.

262/120

Єрмаков І.Г.

 

Життєве проектування: психолого-педагогічний аспект

Практико зорієн-тваний посібник

Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр, 2008. – 220 с.

220/132

Єрмаков І.Г.

 

Концептуальні засади розробки прогностичної моделі школи життєтворчості особистості

Стаття

Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції у м. Донецьку, 5-6 листопада 2008 року. – У 4-х томах. – Том 4. – Донецьк : Каштан, 2008. – С. 6 – 63.

58/36

Єрмаков І.Г.

 

Життєтворчі компетенції у системі компетентнісно спрямованої освіти

Практико зорієн-тований посібник.

Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр, 2008. – 272 с.

272/147

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В.

 

Критерії ефективності працевлаштування інвалідів

Стаття

Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал. – 2008. – № 1 (15). – С. 23 – 27. Фахове видання

5/2

Лукашевич М.П.

 

Життєвий проект учня і його професійне самовизначення та самоздійснення (кар’єра)

Тези

Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 70-річчя навчального закладу та 10-річчя гімназії «Консул»). – К., 2008. – С. 43 – 49.

7

 

 

Життєтворчий, компетентнісний підхід до моделювання випускника 12-річної загальноосвітньої школи

Стаття

Нива знань. – 2007/2008 н.р. – № 9. – С. 2 – 8.

7/3

Єрмаков І.Г.

 

Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи

Стаття

Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи / За ред. І.Г. Єрмакова, Г.Г. Ковганич. – Х. : Вид. група «Основи», 2008. – С. 4 – 38.

35/21

Єрмаков І.Г.

 

Теорія життєтворчості – концептуальна основа розробки прогностичної моделі школи майбутнього

Стаття

Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції у м. Донецьку, 5-6 листопаду 2008 року. – у 3-х томах. – Том 1. – Донецьк : Каштан, 2008. – С. 29 – 53.

25/18

Єрмаков І.Г.

 

Компетентнісно спрямована освіта: пошук ефективних моделей 12-річної школи

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина І. – К., - Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – С. 8 – 44.

37/12

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В.

 

Моделювання школи життєтворчості: теоретичні основи

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина І. – К., – Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – С. 44 – 61.

18/6

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В.

 

Компетентність у технології життєздійснення

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина ІІ. – К., - Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – С. 373 – 380.

8/3

Єрмаков І.Г., Москалик О.С.

 

Самоорганізація особистості в процесі соціальної роботи

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2008. – С. 234 – 236.

3/1

Тюптя Л.Т.

 

Модель формування життєвої компетентності старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2008. – С. 243 – 244.

2

 

 

Професійне вигорання фахівців соціальної роботи: фактори, зміст, шляхи запобігання «вигорання»

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2008. – С. 306 – 308.

3/1

Ільєнко М.М.

 

Життєстійкість у динамічній системі життєвої компетентності

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина ІІ. – К., - Запоріжжя : Хортицький навч.-реабіліт. багатопрофільн. центр, 2008. – С. 438 – 452.

15/8

Єрмаков І.Г.

 

Життєздатність особистості

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина ІІ. – К., - Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – С. 452 – 466.

15/6

Єрмаков І.Г.

 

Динаміка розвитку життєстійкості та життєздатності

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина ІІ. – К., - Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – С. 467 – 474.

8/3

Єрмаков І.Г.

 

Розвиток життєстійкості та життєздатності у 12-річній школі

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина ІІ. – К., - Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. С. 475 – 486.

12/10

Єрмаков І.Г.

 

Технологія життєтворчого супроводу розвитку життєстійкості та життєздатності учнів

Стаття

Теорія і практика розвитку ключових компетенцій учнів 12-річної школи : матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, яка відбулася у гімназії № 178 м. Києва 27 березня 2008 року / За загальною науковою редакцією І.Г. Єрмакова. – Частина ІІ. – К., - Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. – С. 486 – 493.

8/3

Єрмаков І.Г.

 

Теорія життєтворчості – модель школи майбутнього

Стаття

Директор школи Україна. – 2009. – № 7-8. – С. 33 – 45.

13/7

Єрмаков І.Г.

 

Моделювання школи життєтворчості особистості. Концептуальні засади

Стаття

Нива знань. – 2008/2009 н.р. – № 10. – С. 2 – 12.

11/3

Єрмаков І.Г.

 

Вивчення феноменів життєстійкості та життєздатності особистості в системі життєзнавства

Стаття

Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи. Завдання, реалії, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 3 листопада 2009 р. – Донецьк : Витоки, 2009. – С. 35-62.

28/11

Єрмаков І.Г.

 

Функції «школи майбутнього»

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей : в 2-х ч.; ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2009. – С. 377 – 379.

3

 

 

Соціальна служба школи майбутнього

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей: в 2-х ч.; ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2009. – С. 379 – 381.

3/2

Шарамко М.П.

 

Структурно-функціональний підхід до моделювання школи майбутнього

Тези

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2008 рік : інформаційне видання. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 30 – 33.

4

 

 

Формування життєвої компетентності старшокласників засобами навчально-методичного комплекту з історії

Стаття

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2009. – Вип. 9. – С. 611 – 619. Фахове видання

9

 

 

Електронний методичний посібник в контексті організаційно-методичного забезпечення інноваційного розвитку ЗНЗ

Стаття

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Пед. думка, 2010. – С. 151 – 158. Фахове видання

8

 

 

Модель готовності учителів історії та суспільствознавства до формування життєвої компетентності старшокласників «Школи майбутнього»

Стаття

Моделі інноваційного розвитку школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К. : Арт Економі, 2010. – С. 226 – 230.

5

 

 

Моделювання інноваційного розвитку школи майбутнього: структурний аспект

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей : в 2-х ч.; ч. І. – К. : Університет «Україна», 2010. – С. 161 – 163.

3

 

 

Критерії інноваційного розвитку 12-річної школи

Тези

Анотовані результати НДР Інституту педагогіки за 2009 р. – К. : Педагогічна думка, 2010. – С. 21 – 22.

2

 

 

Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів історії та суспільствознавства до формування життєвої компетентності учнів

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей: Ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2010. – С. 48 – 49.

2

 

 

Підготовка майбутніх учителів до формування життєвої компетентності старшокласників: дидактичні та методичні аспекти

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей: в 2-х ч.; ч. І. – К. : Університет «Україна», 2010. – С. 163 – 164.

2

 

 

Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Проект

Концепція

Рідна школа. – 2011. – № 6. – С. 28 – 38. Фахове видання

11/2

Щекату-нова А.Д., Цимбалару А.Д., Красота О.І., Гораш К.В.

 

Життєва компетентність особистості: поняття, структура, функції

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – № 8(10). – С. 42 – 50. Фахове видання

9

 

 

Потенціал курсів історії України старшої для формування життєвої компетентності старшокласників

Стаття

Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2011. – № 2(9). – С. 36 – 40. Фахове видання

5

 

 

Структурна модель формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: тези доп. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – С. 218 – 219.

2

 

 

Формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей : в 3-х ч. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – Ч. 3. – С. 179 – 181.

3

 

 

Вікові особливості формування життєвої компетентності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

Стаття

Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 28 квітня 2011 року / ІІТЗО МОНМС України. – К.: Ін-т сучасного підруч., 2011. – С. 543 – 547.

5

 

 

Методика формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

Стаття

Історія в шк. – 2012. – № 3. – С. 29 – 33.

5

 

 

Критерії, показники та рівні сформованості життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

Стаття

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 40. – С. 129 – 135. Фахове видання

7

 

 

Аналіз сучасного стану формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

Тези

Анотовані результати наук.-досл. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформ. вид. – К. : Ін-т педагогіки, 2012. – С. 220 – 221.

2

 

 

Методичні основи формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей : в 3-х ч. – К. : Ун-т «Україна», 2012. – Ч. 2. – С. 465 – 466.

2

 

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

 

Організаційно-методичне забезпечення інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі : тези доповідей. – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 215 – 216.

2

 

 

Критерії оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. – ч. 2. – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 458 – 460.

3

 

 

Електронні навчальні посібники з актуальних проблем соціального захисту як інноваційний засіб інформування та соціальної освіти громадян з особливими потребами

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність : тези доп. – ч. 2. – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 460 – 462.

3

 

 

Оцінювання перспектив інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік :наук. видання. – К. : Ін-т педагогіки, 2013. – С. 25 – 26.

2

 

 

Моніторинг інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доп. – К. : Університет «Україна», 2013. – С. 55 – 56.

2

 

 

Модель оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: структура та функції

Стаття

Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – Вип. 46. – С. 281 – 286. Фахове видання

6

 

 

Критерії оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ

Тези

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2013. – С. 10 – 11.

2

 

 

Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Монографія

Київ : Педагогічна думка, 2013. – 264с.

264/27

Щекату-нова Г.Д., Тесленко В.В., Цимбалару А.Д., Гораш К.В. та ін.

 

Готовність загальноосвітнього навчального закладу до оцінювання інноваційного розвитку: критерії та рівні

Стаття

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2014. – С. 102 – 112. Фахове видання

11

 

 

Оцінювання освітнього простору інноваційної школи життєтворчості особистості: якісні показники

Стаття

Українська наукова школа психології і педагогіки життєтворчості: досягнення і орієнтири для ХХІ століття; наук.-метод. збірник. – Запоріжжя: ХНРБЦ, 2013. – С. 110 – 116.

7

 

 

Дидактичні засади розроблення електронного посібника з оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Стаття

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2014. – С. 588 – 596. Фахове видання

9

 

 

Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: якісні показники.

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі Конвенції ООН про права інвалідів: тези доп. – К. : Університет «Україна», 2014. – С. 63 – 64.

2

 

 

Електронні навчальні посібники для студентів з особливими потребами: структура і функції

Тези

Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доп. – К. : Університет «Україна», 2014. – С. 61 – 62.

2

 

 

Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: факторно-критеріальна модель.

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 9-10 квітня 2014 р. у 3 ч., ч 3. – К.: Університет Україна», 2014. – С. 194 – 196.

3

 

97

Факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Тези

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління інноваційним розвитком загальної середньої освіти в умовах соціально-економічної реформ» / За наук. ред. Л.М. Ващенко. – Чернівці : Наші книги, 2014. – С. 19 – 20.

2

 

 

Тенденції та імперативи інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів

Стаття

Філософія інноваційної діяльності: практико орієнтований збірник. – Х., 2014. – С. 147 – 153.

7

 

 

Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

Стаття

Рідна школа. – 2014. – № 10. – С. 32 – 36. Фахове видання

5

 

 

Кваліметрична факторно-критеріальна модель оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Стаття

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2014. – №4 (25). – С. 226 – 234. Фахове видання

9

 

 

Методичні засади комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік – К.: Інститут педагогіки, 2014. – С. 32 – 33.

2

 

 

Організація навчально-дослідницької роботи учнів як показник інноваційного розвитку загальноосвітньої школи

Стаття

Наукові записки Малої академії наук України: зб. наук. праць. Серія: пед. науки. – вип. 6. К., 2014. – С. 202 – 209.

8/2

К.В. Гораш

 

Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: особливості та умови організації

Стаття

Рідна школа. – 2015. – № 1-2. – С. 7 – 12. Фахове видання

6/4

К.В. Гораш

 

Прогнозування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 157 – 159.

3

 


Теоретико-методичні засади діяльності учнівської соціальної служби гімназії

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 161 – 162.

2/1

Т.В. Русецька

 

Технологізація соціальної роботи з дітьми з особливими потребами

Тези

Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21–22 квітня 2015 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 173 – 175.

3/1

Є.В. Фокіна

 

Модель прогнозування інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих дітей

Тези

Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей : матер. Всеукр. наук.-практ. конференції. – Х. : Оперативна поліграфія, 2015. – С. 186 – 188.

3

 

ІІІ. Навчально-методичні праці

 

Технологія обслуговування в службах соціального захисту населення

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

К. : Університет «Україна», 2006. – 60 с.

56

 

 

Педагогіка

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

К. : Університет «Україна», 2007. – 36 с.

60/20

Тюптя Л.Т., Сатановська Л.А.

 

Вступ до спеціальності (соціальна робота)

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

К. : Університет «Україна», 2007. – 40 с.

40

 


Самоорганізація особистості

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

К. : Університет «Україна», 2008. – 52 с.

52

 

 

Школа майбутнього як інноваційний заклад освіти

Методичний посібник

К., 2010. – 144 с. З грифом МОН (наказ № 1021 від 28.10.2010 р.)

144/26

Мадзігон В.М., Даниленко Л.І. та ін.

 

Теорія і практика життєвого проектування саморозвитку особистості

Посібник

Запоріжжя : Вид-во Хортицького реабілітаційного багатопрофільного центру, 2011. – 436 с. З грифом МОН (лист № 1/11-8776 від 21.09.2010 р.)

486/181

Єрмаков І.Г., Нечипоренко В.В.

 

Педагогіка

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

К. : Педагогічна думка, 2013. – 40 с.

40

 

 

Педагогіка

Навчальний посібник для студентів

К. : Педагогічна думка, 2014. – 208 с.

208

 

 

Педагогіка вищої школи

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

К. : Педагогічна думка, 2015. – 32 с.

32