Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Завірюха Лідія Андріївна

Завірюха Лідія Андріївна

КОЛИ ВСІМ ЦІКАВО

 

Ми вчимося на спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем". Політика нас цікавить, як і багатьох пересічних громадян України. Тобто, постільки - поскільки. Отож, коли у розкладі побачили, що будемо вивчати "Політологію", скептиків було більше, ніж оптимістів.

Але все змінилося з першими лекціями доцента Лідії Андріївни Завірюхи. Ми зразу зрозуміли, що це - досвідчений педагог.

Дуже подобається манера викладання предмета. Вже за один-два місяці ми пізнали майже весь світ із його плюсами і мінусами. І це не може не імпонувати.

Наш світогляд розширила і та інформація, яку нам надавали запрошені на заняття фахівці. Це, зокрема, керівник Центру зі зв'язків із громадськістю Українського національного фонду "Взаєморозуміння та примирення" пані Раїса Будко, менеджер програм Міжнародного фонду "Відродження", кандидат філософських наук, доцент Роман Кобець. Його лекцію - "Демократизація та реформування місцевого самоврядування і державного управління" - відзначали змістовність і конкретика.

Три перші практичні заняття відбулися безпосередньо в офісах Центрів інформації НАТО в Україні та ГУУАМ, Громадському фонді св. Андрія Первозванного в офісі Печорської районної у м. Києві організації української партії "Єдність".

До проведення "круглого столу" на тему: "Корпус миру" США в Україні: історія створення та діяльність" ми готувались заздалегідь, знайомилися з інформацією, вчилися ставити запитання тощо. Перед студентами виступили заступник директора Корпусу Діана Шмідт, добровольці (волонтери) Веслі мак Кенн Шенон. Професійно виконала свою роль і перекладач пані Ольга.

Крім студентів нашої групи в роботі "круглого столу" взяли участь другокурсники КМ та п'ятикурсникн НГ. Чимала кількість студентів давала відчуття студентської сім'ї. Доречною була і символіка нашого Університету - прапорець із емблемою, вимпел і, звичайно ж, мініатюрний прапорець нашої держави.

Щодо самостійної роботи, то ми підготували реферати, короткі словнички досі незнаних та невідомих термінів, "портрети" обраних кожним із нас політичних лідерів, в яких точно визначили їхні риси характеру, людські якості, вчинки, позиції.

Нам імпонує, що в ході занять використовуються матеріали узагальнених соціологічних досліджень, з якими ми звіряємо свої відповіді. Це стосується взаємовідносин України з Росією, багатьох гострих проблем українського суспільства, перспектив його розвитку.

 

Тимур Д'ЯЧЕНКО,

Артем КАМЄНЄВ,

Максим ФАЙ,

Олександр ПЕРЕЦЬ

студенти ІІІ курсу

(факультет комп'ютерних технологій),

Газета «Університет «Україна», №10-11, 2002

 

Від редакції:

Коли цей матеріал уже був підготовлений до публікації, ми отримали аналогічну розповідь студентів В'ячеслава Заханевича, Денися Лавриненка та інших. Вони теж високої думки про активні форми занять, які проводить доцент Л.А. Завірюха.

На знімку: зустріч із волонтерами.

 

Досьє:

Сповідувала і втілювала принцип єдності виховання й навчання студентів при домінуючій ролі виховання – на принципах патріотизму, гуманізму, професіоналізму, народної і академічної педагогіки.

Викладала на Факультеті соціальних технологій “Історію соціальної роботи”, “Соціальну психологію”. Зініціювала і розробила навчально-методичний комплекс із дисципліни “Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини”.

Під час практичних занять особлива увага приділялася тестам, контрольним завданням, вправам для самостійної роботи; практикувалися зустрічі з людьми, які досягли в житті певних успіхів, вправи на подолання труднощів і бар’єрів у спілкуванні тощо.

Чимало часу приділяла Лідія Андріївна самостійній роботі студентів, а також методичній роботі. Була укладачем навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни “Політологія”, планів семінарських занять із цієї ж дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання, які були одностайно схвалені на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін.

Лідія Андріївна активно підтримувала інноваційні технології навчання. Зокрема, проводила практичні заняття зі студентами безпосередньо в офісах Бюро інформації Ради Європи, Корпусу миру США, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні тощо.

Збагачувало зміст навчальних дисциплін вивчення студентами досвіду Центру роботи з жінками Київської міської державної адміністрації, Української асоціації місцевих та регіональних влад, Асоціації національно-культурних об’єднань України.

У кожній із навчальних дисциплін Лідія Андріївна застосовувала індивідуальний підхід до студентів, поліпшуючи тим самим якість навчання.

Доцент Завірюха Л. А. активною роботою зі студентами сприяла становленню і зростанню авторитету університету, інтеграції його в національний і світовий освітній простори.

Лідія Андріївна активно поєднувала викладацьку роботу з науковим пошуком, беручи участь у науково-практичних конференціях, “круглих столах” як університету, так і за участю в інших ВНЗ та установах.

Не залишалася осторонь громадського життя міста та університету. Зокрема, в університетській акції “Подаруй бібліотеці книгу” серед дарувальників була і Завірюха Л. А.

І зараз, працюючи старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології АПН України, Лідія Андріївна щорічно бере участь у наукових конференціях університету.

Доцент Лідія Андріївна Завірюха обрала в житті нелегкий шлях наставника, педагога.

Працювала в Університеті “Україна” в перші пам’ятні роки його створення – з 1999 по 2003 н.р.