Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Барна Наталія Віталіївна

Барна Наталія Віталіївна

Директор Інституту філології та масових комунікацій

Університету «Україна»

 

Барна Наталія Віталіївна

доцент, доктор філософських наук,

Відмінник освіти України (2004, 2007 роки),

член-кореспондент Міжнародної академії іміджелогії

 

Викладає курси: „Іміджелогія”, „Культурологія”, „ПР-технології”, „Промислова естетика”, „Філософія науки”.

Досліджує проблеми: іміджмейкерство як різновид мистецької діяльності в аспекті масової культури, сучасні імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва.

Автор 25 науково-методичних праць, серед них 3 посібників із грифом МОН України (2007-2010 рр.) («Іміджелогія», «Промислово-прикладна естетика», «Філософія наукового пізнання»), 1 монографія, 6 методичних розробок із курсів: «Іміджелогія», «Культурологія», «ПР-технології», «Реклама», «Промислова естетика», «Філософія науки».

Біографія

Народилась у м. Сімферополь (Крим) у 1974 році, паралельно навчалась у загальноосвітній та музичній школі № 3, які закінчила із відзнакою.

У 1990 році вступила до Кримського училища культури за спеціальністю «Культурно-освітня робота та музична творчість», яке закінчила у 1994 році із відзнакою.

Далі навчалась у Київському національному університеті культури та мистецтв за спеціальністю «Музичне мистецтво, культурологія» під керівництвом відомого науковця – диригента, професора Підопригори В.М. У 1999 році отримала диплом із відзнакою вищеназваного університету з рекомендацією в магістеріум та аспірантуру.

Свій творчий та освітянський шлях продовжувала в магістеріумі НАУКмА та аспірантурі Державної академії керівних кадрів культури та мистецтва за спеціальністю «Історія та теорія культури», де займалась розробкою науково-дослідницької тематики «Іміджмейкерство та його принципи у сфері сучасних арт-технологій».

Фахівець-культуролог, лауреат конференцій та олімпіад з культурології, автор наукових статей та розробок у галузі іміджезнавства – серед них «Імідж-образ та міфологічна свідомість», «Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності», «Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва». Має 12 - річний стаж наукової, викладацької та практичної діяльності: консультування, проведення тренінгів, коучингу (викладач ВНЗ, всеукраїнської школи стилю та візажу, автор майстер-класів «Х-клас»).

 

Список наукових та навчально-методичних праць

1. Барна Н.В. Культурология как базовая интегративная основа професиональной підготовки специалистов: Матеріали І-ї міжнародної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи» (26-27 квітня 2002 р. – К.: ВНЗ ВМУРоЛ «Україна». – С. 46 – 49.

2. Барна Н.В. Імідж лідера в інтегрованому середовищі: Матер. V міжнар. науково-практ. конфер [«Актуальні проблеми навчання та виховання студентів із особливими потребами»] (Київ, 24-25 лист. 2004 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд.«Україна». – К.: В-во «Ун-т «Україна», 2004. – С. 27 – 28.

3. Барна Н.В. Імідж і міфологічна свідомість: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [«Наука і інновації-‘2005»], (Дніпропетровськ, 17-31 жовт. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005.–Том 18. – С. 13 – 15.

4. Барна Н.В. Міфологічна свідомість як основа сучасних імідж-технологій: матеріали ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. [«WYKSTA CENIE I NAUKA BEZ GRANIC-‘2005»], (Przemysl – Praha, 19-25 груд. 2005 р.) /Дніпр. держав. ун-т. – Przemysl: Sp.Zoo «Nauka i studia». – Тom 27. – С. 16 – 17.

5. Барна Н.В. Образне імідж-мислення в аспекті мистецької діяльності [Текст] / Н.В. Барна //Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Зб. наук. праць / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2005. – Вип. ХV. – С. 114 – 119.

6. Барна Н.В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури [Текст] / Н.В. Барна // Мистецтвознавчі записки / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум, 2006. – Вип. № 10. – С. 136 – 141.

7. Барна Н.В. Імідж-технології як складова сучасного художнього виробництва [Текст] / Н.В. Барна // Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – Вип. № 8(21). – С. 81 – 85.

8. Барна Н.В. Іміджелогія [Текст] / Н.В. Барна: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. В. М. Бебика. – К.: Ун-т «Україна», 2007. – 217 с.

9. Барна Н.В. Іміджмейкінг як різновид художньо-інформаційної діяльності України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України»], (Київ, 7-8 груд. 2007 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2007. – Ч. І – С. 112 – 114.

10. Барна Н.В. Естетика імідж-образу: технології створення: Матер.V всеукр. науково-практ. конфер. [«Молодь. Наука. Освіта. Духовність.»], (Київ, 16-17 квіт. 2008 р.) / Відкр. міжн. ун-т розв. люд. «Україна». – К.: Університет «Україна», 2008. – С. 200 – 202.

         11. Барна Н.В. Іміджелогія (НМКД): методичнi рекомендації. - К.: В-во «Університет «Україна», 2008. – 51 с.

12. Барна Н.В. Іміджмейкінг та його особливості в контексті художньо – інформаційної діяльності [Текст] / Н.В. Барна // Вісник Державної академії культури і мистецтв. – К., 2008. – Вип. № 2. – С. 38 – 40.

13. Барна Н.В. Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 69. – С. 218 – 231.

14. Барна Н.В. Принципи конструювання імідж-образу крізь призму естетичного. [Текст] / Н.В. Барна // Мультиверсум: філософський альманах. Зб. наук. праць / Інституту філософії ім. Г.С. сковороди / За наук. ред. В.В. Ляха. – К., 2008. – Вип. 71. – С. 239 – 248.

15. Барна Н.В. Стильові інтерпретації естетичного в сучасних імідж- технологіях: Матер. всеукр. науково-практ. конфер [«Україна: від самобутності – до соборності»], (Київ, 22-23 трав. 2008 р.) / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ДАККіМ, 2008. – С. 57– 59.

16. Барна Н.В. Методичні вказівки до написання магістерської роботи // У співавт. із Ломачинською І.М.; Струтинською О.В // К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 30 с.

17. Барна Н.В. Преемственность культур как основная проблема теоретической культурологи. Материалы ІІ-й международной конференции «Межкультурные коммуникации в контексте открытого диалога» (30 ноября 2009 г. – М.: МГУ. – С. 3 – 6.

18. Барна Н.В. Промислово-прикладна естетика: посібник // У саівавт. з Лугуценко Т.В. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 204 с. (гриф МОНУ).

19. Барна Н.В. ПР-технології (НМКД): методичнi вказівки. – К.: В-во «Університет «Україна», 2009. – 48 с.

20. Барна Н.В. Психологія кольору в друкованій рекламі. Наукові записки Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2009. – Вип. № 20(33). – С. 149 – 157 (фахове видання).

21. Барна Н.В. Спокуса як фактор впливу: історична ретроспектива та сучасний стан. - Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 3. – С. 166 – 172 (фахове видання).

22. Барна Н.В. Стильові особливості конструювання імідж-образу. - «Пам'ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 1-2(77). – С. 190 – 197 (фахове видання).

23. Барна Н.В. Технології створення контактної телевізійної продукції. - «Пам'ять століть»: історичний, науковий та літературний журнал. – К.: Університет «Україна», 2009. – Вип. № 5 (81). – С. 39-44 (фахове видання).

24. Барна Н.В. Естетика іміджмейкінгу. Монографія // У співавт. із Улановою С.I. – К.: В-во «Університет «Україна», 2010. – 255 с.

25. Барна Н.В. Фiлософiя наукового пiзнання: посібник // У співавт. із Iсаєвим В.Д., Лугуценко Т.В. // Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 216 с. (гриф МОНУ).