Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Інститут економіки та менеджменту

  Анотації дипломних робіт випускників 2021 року

  Рівень освіти "магістр"

  Спеціальність 071 Облік і оподаткування

  Група ЗОО-19-2м


  П.І.Б. студента

  Тема дипломної роботи

  Науковий керівник

  1

  Григор`ян Артем Альбертович

  Облік і аудит розрахунків з покупцями і замовниками в системі управління підприємством

  К.е.н., доцент

  Нестеренко С.С.

   

  2

  Ковтун (Довгалюк) Даря Миколаївна

  Організація та методика обліку, аналізу та аудиту грошових коштів підприємства

  К.е.н., доцент

  Нестеренко С.С.

  3

  Кулик (Кущенко) Анастасія Василівна

  Організація та методика обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства з оплати праці

  К.е.н., доцент

  Нечипорук Н.В.

  4

  Ліщук Тетяна Миколаївна

  Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції

  К.е.н., доцент

  Нестеренко С.С.

  5

  Романюк Світлана Миколаївна

  Облік та аудит послуг туристичного бізнесу

  К.е.н., доцент

  Нестеренко С.С.

  6

  Третьякова Тетяна Олексіївна

  Організація та методика обліку і аудиту власного капіталу підприємства

  К.е.н., доцент

  Нечипорук Н.В

  Група ОО-19-1м


  П.І.Б. студента

  Тема дипломної роботи

  Науковий керівник

  1

  Гаранда Валентин Сергійович

  Організація та методика обліку і аудиту поточних зобов’язань підприємства

  Д.е.н., професор

  Дробязко С.І.

   

  2

  Кобчук Марина Вікторівна

  Облік, аудит і аналіз в управлінні доходами підприємства

  Д.е.н., професор

  Дробязко С.І.

   

  3

  Коваленко Максим Володимирович

  Облік, контроль і аналіз розрахунків з персоналом по оплаті праці

  Д.е.н., професор

  Дробязко С.І.

   

  4

  Харченко Володимир Русланович

  Облік і аудит резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку в системі управління підприємством

  Д.е.н., професор

  Дробязко С.І.

   

  Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Група ЗФН-19-2м


  ПІБ студента

  Тема дипломної роботи

  Науковий керівник

  1

  Галушко Інна Сергіївна

  Формування та управління кредитним портфелем банку

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

  2

  Косовець Юлія Василівна

  Розвиток страхування банківських ризиків в сучасних умовах

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

  3

  Лобода (Мальцева) Марина Володимирівна

  Формування та регулювання ринку капіталу в Україні

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

  4

  Жученя Олександр Віталійович

  Аналіз фінансового стану підприємства

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

  5

  Прокопенко Марина Василівна

  Монетарна політика як важливий цільовий вектор фінансової політики в Україні

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

  6

  Тихонов Андрій Григорійович

  Напрями вдосконалення управління капіталом підприємства

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

  7

  Штомпель Юлія Миколаївна

  Фінансова стійкість страхової компанії та її забезпечення 

  К.ю.н., доцент Соломенко Г.В.

   

   

  Спеціальність 073 Менеджмент

  ПІБ студента

  Тема дипломної роботи

  Науковий керівник

  1

  Балика Олександр Васильович

  Автострахування на ринку страхових послуг України

  Кондукоцова Н.В.

  2

  Забудська Любов Романівна

  Шляхи удосконалення менеджменту на підприємстві

  Дубас Р.Г.

  3

  Забудський Олександр Васильович

  Напрями зростання доходності підприємства як складова управління підприємницькою діяльністю

  Дубас Р.Г.

  4

  Магеррамов Рустам

  Удосконалення системи мотивації персоналу суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

  Семененко О.В.

  5

  Магеррамов Тогрул Рфуф Огли

  Стратегія інноваційного розвитку багатонаціональних підприємств

  Карпенко О.А.

  6

  Макомела Наталія Михайлівна

  Формування ефективного організаційного механізму трудової діяльності на підприємстві

  Семененко О.В.

  7

  Межуєв Олексій Євгенович

  Удосконалення системи управління персоналом підприємства

  Дубас Р.Г.

  8

  Навальський Алан Васильович

  Шляхи удосконалення управління фінансовим станом підприємства

  Дубас Р.Г.

  9

  Науменко Тетяна Володимирівна

  Напрями вдосконалення управління фінансовим станом підприємства

  Карпенко О.А.

  10

  Ничипорук Ольга Анатоліївна

  Особливості управління діяльністю та шляхи удосконалення менеджменту підприємств

  Семененко О.В.

  11

  Носко Ольга Миколаївна

  Шляхи удосконалення менеджменту на підприємстві

  Семененко О.В.

  12

  Павлова Майя Сергіївна

  Шляхи удосконалення організаційної поведінки, яка спрямована на підвищення продуктивності праці на підприємстві

  Семененко О.В.

   

  13

  Распопа Оксана Йосафатівна

  Особливості удосконалення системи управління персоналом підприємства

  Карпенко О.А.

    Спеціальність 075 Маркетинг

  ПІБ студента

  Тема дипломної роботи

  Науковий керівник

  1

  Калиновський Тамірлан Юрійович

  Удосконалення маркетингової діяльності підприємства

  Кутліна І.Ю.

  2

  Філінков Владислав Юрійович

  Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності банківської установи

  Кутліна І.Ю.

  Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

  ПІБ студента

  Тема дипломної роботи

  Науковий керівник

  1

  Жуган Ірина Олександрівна

  Управління платоспроможністю підприємства

  Семененко О.В.

  2

  Лаба Денис Дмитрович

  Економічна діагностика та управління фінансовим станом підприємства в сучасних умовах

  Дубас Р.Г.

  3

  Неровня Наталія Іванівна

  Державне регулювання сталого розвитку територій

  Семененко О.В.

  4

  Ришкова Інна Анатоліївна

  Удосконалення системи управління персоналом підприємства

  Дубас Р.Г.

  5

  Чевичалов Олег Ігорович

  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

  Семененко О.В.