Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

  Анотації дипломних робіт випускників 2021 року Освітній рівень "магістр"

  016 Спеціальна освіта

  ПІБ

  Тема магістерської кваліфікаційної роботи

  Науковий керівник

  1.  

  Вахненко Юлія Володимирівна

  Особливості емоційного ставлення батьків до дитини з тотальним психічним недорозвиненням

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц. доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Дашко Оксана Володимирівна

  Особливості психолого-педагогічного впливу на розвиток дітей з вадами мовлення

  Шевченко О.А., к.пед.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Паламарчук Аліна Олегівна

  Лінгвістичний напрямок корекційного навчання учні із порушеннями синтагматичних та парадигматичних систем мови

  Шевченко О.А., к.пед.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Черниш Ірина Сергіївна

  Організація корекційного навчання дітей з порушеннями темпоритмічного ладу мовлення

  Шевченко О.А., к.пед.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Абрамян Ліна Миколаївна

  Особливості методів корекційної роботи з розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц. доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Гладун Оксана Михайлівна

  Навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Гомонова Катерина Сергіївна

  Розвиток творчого зв’язного мовлення у дітей з затримкою психічного розвитку

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Дубогрій (Рижик) Оксана Іванівна)

  Корекційна робота з подолання дислексії у молодших школярів

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Зайва Зінаїда Дмитрівна

  Комунікативна спрямованість корекційного навчання в умовах спеціальної школи-інтернату

  Мельніченко В.В., к.пед.н., проф., професор кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Петракова Алла Олександрівна

  Методика корекційної роботи з дошкільниками та молодшими школярами з вадами мовлення

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Ромець Інна Володимирівна

  Розвиток комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами інклюзивно-ресурсних центрів

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Чорна Олена Валеріївна

  Професійний розвиток спеціальних педагогів щодо роботи в інклюзивному освітньому середовищі

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Канівіченко Тетяна Олександрівна

  Корекційно-логопедична робота щодо формування словників у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення

  Шевченко О.А., к.пед.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Сироватська Інна Вікторівна

  Логопедичний супровід сім'ї, яка виховує дитину молодшого шкільного віку з раннім дитячим аутизмом в умовах інклюзивного навчання

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Косінчук Тетяна Олександрівна

  Сучасні підходи до використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі дітей дошкільного віку з різними порушеннями психофізичного розвитку

  Мельніченко В.В., к.пед.н., проф., професор кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  053 Психологія

  ПІБ студента

  Назва дипломної роботи

  Науковий керівник

   1

  Колесник Ігор Іванович

  Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді в освітньо-виховному середовищі університету

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

   2

  Ковтанюк Олена Олексіївна

  Особливості формування і розвитку самосвідомості в юнацькому віці

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

   3

  Топор Анатолій Володимирович

  Психологічні особливості агресивної поведінки в підлітковому віці

  Власов Г.В., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

   4

  Іванова Тетяна Олександрівна

  Психологічні особливості впливу тренерської програми на розвиток лідерських якостей особистості менеджера

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

   5

  Маєвська Ольга Олександрівна

  Вплив соціальної реклами на особистість підлітка

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  6

  Андрєєв Вадим Миколайович

  Психодіагностичні критерії прогнозу професійної придатності при відборі кандидатів на військову службу за контрактом

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  7

  Вдовиченко Оксана Анатоліївна

  Особливості Я-образу в дівчат юнацького віку, що зазнали впливу материнської депривації

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  8

  Коренблат Олена Олександрівна

  Психологічні особливості подолання депресії засобам тілесно-орієнтованої психотерапії

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  9

  Якурнова Ольга Леонідівна

  Психологічні особливості пацієнтів з хронічним гіпертонічним захворюванням

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  10

  Пилипчук Лариса Анатоліївна

  Особливості психологічної готовності до материнства у вагітних жінок

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  11

  Жданович Юлія Миколаївна

  Соціално-психологічна підтримка дітей вимушених переселенців засобами арт-терапії

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  12

  Миндрул Ангеліна Михайлівна

  Роль особистісного фактору у виникненні та розвитку феномену емоційного вигорання

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  13

  Кашнікович Андрій Григорович

  Психологічні особливості виникнення інтернет-залежності у дорослих

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  14

  Айвазові Галина Володимирівна

  Вплив засобів масової інформації на психіку дитини

  Власов Г.В., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  15

  Хаяров Дмитро Сергійович

  Психологічні особливості професійного самоствердження офіцера

  Власов Г.В., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  16

  Шеберла Наталія Анатоліївна

  Особливості страху та його вплив на адаптацію особистості до відповідальної діяльності

  Власов Г.В., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  17

  Діденко Ольга Миколаївна

  Причини та прояви девіантної поведінки в підлітковому віці

  Власов Г.В., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  18

  Цой Марія Володимирівна

  Психологічні особливості агресивності у підлітковому віці та умови їх подолання

  Мазур В.М., к.псих.н., доц.

  19

  Власов Володимир Геннадійович

  Подолання проявів соціальної дезадаптації в процесі професійного становлення

  Старєва А.М., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  20

  Герасімова Ірина Володимирівна

  Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

  Олексюк О.Є., к.пед.н., доц., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  21

  Кокоц Наталія Миколаївна

  Особливості психологічної готовності дітей до навчання в школі

  Мельніченко В.В., к.пед.н., проф., професор кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  22

  Вербицька Поліна Миколаївна

   

  Формування та розвиток толерантності студентів коледжу засобами психологічного тренінгу

  Мазур В.М., к.псих.н.доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  23

  Мариненко Зінаїда Володимирівна

  Особливості адаптації студентів-першокурсників до умов навчання в коледжі

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  24

  Подмогильна Юлія Павлівна

  Взаємозв’язок самооцінки і стресостійкості особистості

  Мазур В.М., к.псих.н., доц., завідувач кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

   

  071 Облік і оподаткування

  ПІБ студента

  Назва дипломної роботи

  Науковий керівник

   
   

  1

  Лисиганич Вікторія Миронівна

  Методика та організація складання фінансової звітності малих підприємств, її аудит та аналіз

  Завгородній А.В., канд. фіз.-мат. наук, д-р екон. наук, доцент

   

  2

  Білоусова Анжела Валеріївна

  Теоретичні основи та практичні аспекти обліку, контролю і аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства

  Шаповалова І.О., д-р екон. наук, доцент

   

  3

  Жук Оксана Миколаївна

  Теоретичні основи та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат операційної діяльності підприємств

  Завгородній А.В., канд. фіз.-мат. наук, д-р екон. наук, доцент

   

  4

  Праслова Оксана Миколаївна

  Методика та організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками

  Шаповалова І.О., д-р екон. наук, доцент

   

   

  227 Фізична терапія, ерготерапія

  ПІБ студента

  Назва дипломної роботи

  Науковий керівник

  1.  

  Мельник Катерина Павлівна

  Комплексна фізична терапія хворих із наслідками Чорнобильської катастрофи

  Єрмілов В.С., к.мед.н., д.і.н., професор кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Захарова Вікторія Вікторівна

  Фізична терапія після оперативного лікування перелому гомілки

  Єрмілов В.С., к.мед.н., д.і.н., професор кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Малованчук Ірина Володимирівна

  Застосування фізичної терапії для реабілітації хворих після травматичного ушкодження хребта

  Єрмілов В.С., к.мед.н., д.і.н.. професор кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Нетребко Світлана Олександрівна

  Комплексна фізична терапія при ішемічній хворобі на етапі відновного лікування

  Чумаченко О.Ю., к.біол.н.. доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Богодух Олександр Володимирович

  Фізична терапія при лікуванні хворих на цукровий діабет

  Чумаченко О.Ю., к.біол.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Свердеба Надія Миколаївна

  Сучасні методи фізичної терапії хворих зі спінальною травмою в умовах санаторно-курортного лікування

  Чумаченко О.Ю., к.біол.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Степанова Анастасія Геннадіївна

  Застосування фізичної реабілітації при частих рецидивуючих захворюваннях органів дихання у дітей

  Чумаченко О.Ю., к.біол.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Комаріцька Кароліна Вадимівна

  Фізична терапія хворих на ішемічний інсульт на санаторно-курортному етапі лікування

  Чумаченко О.Ю., к.біол.н., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  1.  

  Картель Світлана Ігорівна

  Методи фізичної терапії в комплексній реабілітації хворих на бронхіальну астму

  Посєдай Н.І., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

   10.

  Збрецький Олександр Миколайович

  Фізична реабілітація дітей та підлітків віком 12-17 років зі сколіозом

  Посєдай Н.І., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  11.

  Калініна Валерія Володимирівна

  Комплексна фізична терапія хворих дітей та підлітків на вегето-судинну дистонію

  Посєдай Н.І., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини

  12.

  Редька Анатолій Вікторович

  Психологічний супровід у комплексному лікуванні виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки

  Посєдай Н.І., доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини