Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Рішення Вченої ради

  Рішення Вченої ради 

   

  Засідання Вченої Ради від 23.02.2023

  Порядок денний

  1. Про результати зимової сесії 2022/2023 навчального року.

  2. Про результати та перспективи співпраці Університету із вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти.

  3. Про першочергові заходи освітнього, науково-методичного й технічного забезпечення цифровізації освіти в Університеті «Україна». 

  4. Про затвердження нової редакції Положення про електронний навчальний курс та його сертифікацію.

  5. Про зміну наукового керівника дисертаційного дослідження аспірантки 1 року навчання О.Ю. Овчаренко.

  6. Про заходи щодо підготовки та відзначення 25-річного ювілею Університету «Україна».

      Заходи щодо підготовки та відзначення 25-річного ювілею Університету «Україна».

  7. Про внесення змін до складу Вченої ради університету.

  8. Про затвердження Концепції освітньої діяльності, освітньо-професійної програми та навчального плану з метою ліцензування.

  9. Про зміни у складі редакційної колегії наукового журналу "Інфокомунікаційні та комп'ютерні технології" Інституту комп'ютерних технологій.

   

  Засідання Вченої Ради від 29.12.2022 

  Порядок денний

  1. Про результати набору вступників у 2022 році до університету та заходи щодо формування контингенту здобувачів освіти у контексті формування дохідної частини бюджету університету у 2023 році.

  2. Про результати оцінювання залишкових знань здобувачів освіти Університету «Україна» у 2022 році.

  3. Про результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти й перспективи її активізації. 

  4. Звіт щодо проведення заходів з академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу університету.

  5. Про прикріплення аспірантів до випускових кафедр університету.

  6. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та наукових керівників аспірантам університету.

  7. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента.

  8. Про затвердження загальноуніверситетської програми рекламно-іміджевої діяльності Університету «Україна» на 2022/2023 н.р.

  9. Про затвердження рішення виробничої наради від 23.12.2022 р. про стан контингенту здобувачів освіти Університету «Україна» на 01 грудня 2022 року.

   

  Засідання Вченої Ради від 27.10.2022 

  Порядок денний

  1. Про результати проведення наукових заходів у 2021/2022 н.р. та затвердження Переліку на 2022/2023 н.р.

  2. Про затвердження гарантів освітніх програм та їх кадрове забезпечення.

  3. Про зміни в освітньо-професійних програмах у зв’язку із затвердженням стандартів освіти.

  4. Про прикріплення аспірантів до випускових кафедр університету.

  5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та наукових керівників аспірантам університету.

  6. Про затвердження вимог до викладання у змішаному форматі та переліку порушень ведення викладачами курсів дисциплін на платформі Moodle, за які може бути накладено стягнення.

  7. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента.

  8. Про позбавлення науково-педагогічних працівників університету вченого звання професора.

  9. Про внесення змін до персонального складу Вченої ради університету.

  10. Про затвердження зразка посвідчення аспіранта Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

   

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2022 

  Порядок денний

  1. Про підсумки акредитації освітніх програм у поточному навчальному році та завдання на наступний навчальний рік.

  2. Про діяльність бібліотек університету та напрями її удосконалення.

  3. Виховна діяльність в університеті упродовж поточного навчального року: підсумки та перспективи.

  4. Про затвердження положень Університету «Україна».

  5. Про атестацію та переведення аспірантів університету на наступний рік навчання.

  6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента.

   

  Засідання Вченої Ради від 27.05.2022 

  Порядок денний 

  1. Про затвердження правил прийому.

  2. Про надання дозволу на друк наукового журналу.

  3. Про розгляд пропозицій щодо видання монографій.

  4. Про затвердження норм часу педагогічних та науково-педагогічних працівників Університету "Україна" на 2022-2023 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 28.04.2022

  Порядок денний

  1. Про результати весняного набору та напрями забезпечення проведення літньої вступної кампанії 2022 року.

  2. Про стан набору та підготовку здобувачів вищої освіти з числа іноземців та перспективи розвитку.                                                                                                                 

  3. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 2021 році.

  4. Про стан виконання рішень Вченої ради за 2021 р.

  5. Про затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів на 2022/2023 н.р.

  6. Про затвердження нової редакції положень Університету. 

  7. Про затвердження Каталогу вибіркових дисциплін на 2022/2023 н.р.

  8. Про затвердження нової редакції Положень про Відокремлені структурні підрозділи закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Новокаховський гуманітарний інститут, Мелітопольський інститут екології та соціальних технологійМелітопольський фаховий коледж (зміна юридичної адреси).

  9. Про видачу диплома доктора філософії Мюджахіті Балі.

  10. Про участь працівників та здобувачів освіти університету в захисті України, її територіальної цілісності в період воєнного стану. 

  11. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента.

  12. Про зміни у графіку освітнього процесу.

  13. Про хід освітнього процесу в ТВСП.

   

  Засідання Вченої Ради від 24.02.2022

  Порядок денний

  1. Про результати зимової сесії 2021/2022 навчального року.

  2. Про діяльність Рад роботодавців щодо підвищення якості підготовки фахівців та працевлаштування випускників університету.

  3. Про результати та перспективи співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  5. Про затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів рівня фахової передвищої освіти з метою ліцензування.

  6. Про внесення змін та затвердження гарантів та якісного складу груп забезпечення науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, з усіх спеціальностей ступенів вищої та фахової передвищої освіти на 2021-2022 н.р.

  7. Про затвердження написання прізвища керівника великими літерами в документах про освіту та додатках європейського зразка.

  8. Про внесення змін щодо підсумкової атестації у формі ЄДКІ в освітньо-професійній програмі.

   

  Засідання Вченої Ради від 23.12.2021

  1. Про результати набору вступників у 2021 році та заходи щодо формування контингенту здобувачів освіти та дохідної частини бюджету університету у 2022 році.

  2. Про стан науково-дослідної діяльності університету та напрями її розвитку у 2022 році. 

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента. 

  4. Про підготовку університету до вступної кампанії та затвердження відповідних документів приймальної комісії на 2022 рік

  5. Про затвердження нових положень Університету «Україна».

  6. Про зміни в освітньо-професійних програмах у зв’язку із затвердженням стандартів фахової передвищої освіти.

  7. Про видачу диплома доктора філософії Чернецю В.С.

  8. Про зміну складу Вченої ради університету.

   

  Засідання Вченої Ради від 28.10.2021

  1. Про підготовку фахівців ступеня доктора філософії в університеті: результати та завдання.

  2. Про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності в університеті. 

  3. Про затвердження гарантів освітніх програм та якісного складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес.

  4. Про прикріплення аспірантів до випускових кафедр університету.

  5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та прикріплення наукових керівників аспірантам університету.

  6. Про затвердження Порядку проходження документів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», які подаються на здобуття ступеня доктора філософії.

  7.  Про затвердження Комплексної програми «Абітурієнт 2022».

  8. Затвердження термінів навчання за рівнями освіти та формами навчання.

  9. Про затвердження нових положень Університету «Україна». 

  Про затвердження освітньо-професійних програм на 2021/2022 н.р., які змінені у зв’язку із затвердженням стандартів фахової передвищої освіти

  10. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  11. Про зміну складу Вченої ради університету.

  12. Про надання дозволу на друк циклу наукових праць та монографій.

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2021/2022 н. р.

   

  з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Доповідає

  1

  1. Про підготовку фахівців ступеня доктора філософії в університеті: результати та завдання.

  2. Про порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності в університеті. 

  3. Про затвердження гарантів освітніх програм та якісного складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес.

  4. Про прикріплення аспірантів до випускових кафедр університету.

  5. Про затвердження тем дисертаційних досліджень та прикріплення наукових керівників аспірантам університету.

  6. Про затвердження Порядку проходження документів у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», які подаються на здобуття ступеня доктора філософії.

  7.  Про затвердження Комплексної програми «Абітурієнт 2022».

  8. Затвердження термінів навчання за рівнями освіти та формами навчання.

  9. Про затвердження нових положень Університету «Україна». 

  Про затвердження освітньо-професійних програм на 2021/2022 н.р., які змінені у зв’язку із затвердженням стандартів фахової передвищої освіти

  10. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  11. Про зміну складу Вченої ради університету.

  12. Про надання дозволу на друк циклу наукових праць та монографій.

   

  Вчена рада

  28 жовтня

  2021 р.

  Давиденко Г.В.

   

   

  Володіна Л.В.

   

  Коляда О.П.

   

  Давиденко Г.В.

   

  Давиденко Г.В.

   

  Давиденко Г.В.

   

  Малишев В.В.

  Гуменюк В.В.

  Коляда О.П.

  Коляда О.П.

   

  Карпенко ОА.

   

  Карпенко ОА.

   

  Давиденко Г.В.

  2

  1. Про результати набору вступників у 2021 році та заходи щодо формування контингенту здобувачів освіти та дохідної частини бюджету університету у 2022 році.

  2. Про стан науково-дослідної діяльності університету та напрями її розвитку у 2022 році. 

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання доцента. 

  4. Про підготовку університету до вступної кампанії та затвердження відповідних документів приймальної комісії на 2022 рік. 

  5. Про затвердження нових положень Університету «Україна».

  6. Про зміни в освітньо-професійних програмах у зв’язку із затвердженням стандартів фахової передвищої освіти.

  7. Про видачу диплома доктора філософії Чернецю В.С.

  8. Про зміну складу Вченої ради університету.

   

  Вчена рада

  23 грудня 2021 р.

  Малишев В.В.

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

  Карпенко О.А.

   

   

  Веденєєва О.А.

   

  Коляда О.П.

  Коляда О.П. 

  Давиденко Г.В.

  Карпенко О.А.

  3

  1. Про результати зимової сесії 2021/2022 навчального року.

  2. Про діяльність Рад роботодавців щодо підвищення якості підготовки фахівців та працевлаштування випускників університету.

  3. Про результати та перспективи співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  Вчена рада

  24 лютого 2022 р.

  Гуменюк В.В.

  Коляда О.П.

   

  Давиденко Г.В.

  Карпенко О.А.

  4

  1. Про результати весняного набору та напрями забезпечення проведення літньої вступної кампанії 2022 року.

  2. Про набір та підготовку здобувачів вищої освіти з числа іноземців та перспективи розвитку цього напряму.

  3. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 2021 році.

  4. Про стан розбудови інклюзивного освітнього простору в університеті.

  5. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  Вчена рада

  28 квітня

  2022 р.

  Малишев В.В.

   

  Веденєєва О.А.

   

  Лопоносова Н.П.

  Лелюх Л.П.

  Карпенко О.А.

  5

  1. Про підсумки акредитації освітніх програм у поточному навчальному році та завдання на наступний навчальний рік.

  2. Про діяльність бібліотек університету та напрями її удосконалення.

  3. Виховна діяльність в університеті упродовж поточного навчального року: підсумки та перспективи.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  Вчена рада

  30 червня 2022 р.

  Коляда О.П.

   

  Володіна Л.В.

  Лелюх Л.П.

   

  Карпенко О.А.

   

   

  Позачергове засідання Вченої Ради від 19.08.2021

  1. Про затвердження нової редакції Положення про порядок замовлення та видачу документів про вищу і фахову передвищу освіту у закладі вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

  2. Про затвердження освітньо-професійних програм на 2021/2022 н.р., які змінені у зв’язку із затвердженням стандартів фахової передвищої освіти

   

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2021 

  Порядок денний

  1. Про організацію навчально-виховного процесу та забезпечення підготовки до нового навчального року у сучасних умовах. 

  2. Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей у поточному навчальному році та завдання на наступний навчальний рік. 

  3. Про діяльність бібліотек університету та напрями її вдосконалення. 

  4. Академічна доброчесність в освітньому процесі підготовки здобувачів вищої освіти у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» та її вплив на якість освіти.

  5. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  6. Про затвердження освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2020/2021 н.р.

  7. Про затвердження положень Університету "Україна".

  8. Про атестацію та переведення аспірантів університету на наступний рік навчання.

  9. Про створення Ради молодих учених Університету "Україна".

   

  Засідання Вченої Ради від 29.04.2021

  Порядок денний 

  1. Про хід освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, зумовлених вірусною інфекцією Covid-19.

  2. Про результати весняного набору та напрями забезпечення набору контингенту студентів літньої вступної кампанії 2021 року.

  3. Про підсумки співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  5. Про затвердження каталогу вибіркових дисциплін на 2021-2022 н.р.

  6. Про затвердження нової редакції положень Університету "Україна", зі змінами та врахуванням зауважень експертних комісій під час акредитації освітніх програм

  7. Про затвердження Стратегії розвитку фізичного виховання та спорту ЗВО "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" до 2025 року

  8. Про затвердження перспективного плану фундаментальних та прикладних наукових досліджень викладачів і здобувачів вищої освіти на 2021-2023 рр.

   

  Засідання Вченої Ради від 25.02.2021

  Порядок денний

  1. Про результати зимової сесії 2020/2021 навчального року. 

  2. Про напрями розвитку та вдосконалення інклюзивного освітнього простору в університеті.

  3. Про іміджево-рекламну діяльність Університету «Україна» та напрями її вдосконалення.

  4. Про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та курсової підготовки як додаткової платної послуги: стан, перспективи запровадження. 

  5. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  6. Про видачу диплома доктора філософії.

  7. Про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану на 2021/2022 н.р. рівня фахової передвищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" з метою ліцензування

   

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2020/2021 н. р.

  з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

   

  Доповідає

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

  Склад робочої комісії з підготовки запланованих питань

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

  1

  1. Про підсумки ліцензування та акредитації освітніх програм у 2019/2020 н. р та завдання на 2020/2021 н. р.

   

   

   

  2. Про проведення наукових заходів в університеті у 2020 р. та напрями наукової діяльності на 2021 рік.

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

   

   

  29 жовтня

  2020 р.

   

  Коляда О.П.

   

   

   

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

   

  Вчений секретар

  Коляда О.П.

  Веденєєва О.А.

  Нигода Л.Г.

   

   

   

  Давиденко Г.В.

  Нікуліна Г.Ф.

  керівники НВП

  завідувачі кафедр

   

  Карпенко О.А.

   

  Коляда О.П. – голова

  Барна Н.В.

  Мякушко Н.С.

  Чайковський М.Є.

   

  Давиденко Г.В. – голова

  Мякушко Н.С.

  Старєва А.М.

  Шматок О.С.

   

   

   

  2

  1. Про стан науково-дослідної роботи в університеті та напрями подальшого розвитку у 2021 році.

   

   

   

   

   

  2. Заходи щодо формування контингенту й дохідної частини бюджету університету у 2021 році.

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

   

  23 грудня

  2020 р.

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

   

   

   

  Самойленко Є.В.

  Журавльова В.М.

   

   

   

  Вчений секретар

  Давиденко Г.В.

  Гребенюк А.О.

  керівники НВП

   

   

   

   

   

  Самойленко Є.В.

  Журавльова В.М.

  керівники НВП

   

   

  Карпенко О.А.

   

  Давиденко Г.В. – голова

  Гребенюк А.О.

  Дубас Р.Г.

  Мовчан В.О.

  Чайковський М.Є.

   

   

  Журавльова В.М. – голова

  Самойленко Є.В.

  Барна Н.В.

  Мякушко Н.С.

   

   

   

  3

   

  1. Про результати зимової сесії 2020/2021 навчального року.

   

   

   

  2. Про напрями розвитку та вдосконалення інклюзивного освітнього простору в університеті.

   

   

   

   

  3. Про іміджево-рекламну діяльність Університету «Україна» та напрями її вдосконалення.

   

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  25 лютого

  2021 р.

   

   

  Веденєєва О.А.

   

   

   

   

  Коляда О.П.

   

   

   

   

   

  Самойленко Є.В.

   

   

   

   

   

  Вчений секретар

   

  Веденєєва О.А.

  керівники НВП

   

   

   

  Коляда О.П.

  Веденєєва О.А.

  Корнійко О.Ю.

  керівники НВП

   

   

  Самойленко Є.В.

  керівники НВП

   

   

   

   

  Карпенко О.А.

  Веденєєва О.А. – голова

  Мякушко Н.С.

  Савич С.С.

  Смолянова С.І.

   

  Коляда О.П. – голова

  Давиденко Г.В.

  Старєва А.М.

  Чайковський М.Є.

   

  Самойленко Є.В. – голова

  Барна Н.В.

  Веденєєва О.А.

  Старєва А.М.

   

   

   

  4

   

  1. Про результати весняного набору та напрями забезпечення проведення літньої вступної кампанії 2021 року.

   

   

  2. Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2020 рік.

   

   

   

   

  3. Про підсумки співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти.

   

   

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  29 квітня

  2021 р.

   

   

  Самойленко Є.В.

   

   

   

   

  Журавльова В.М.

   

   

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

   

  Вчений секретар

   

  Самойленко Є.В.

  Журавльова В.М.

  керівники НВП

   

   

  Журавльова В.М.

  Пришедько О.С.

  керівники НВП

   

   

   

  Давиденко Г.В.

  Гребенюк А.О.

  керівники НВП

   

   

   

   

  Карпенко О.А.

   

  Самойленко Є.В. – голова

  Журавльова В.М.

  Веденєєва О.А.

  Старєва А.М.

   

  Журавльова В.М. – голова

  Пришедько О.С.

  Савич С.С.

  Шафранова К.В.

   

  Давиденко Г.В.

  – голова

  Адирхаєв С.Г.

  Барна Н.В.

  Макух Т.О.

   

   

   

   

  5

   

  1. Про організацію навчально-виховного процесу та забезпечення підготовки до нового навчального року у сучасних умовах.

   

   

   

   

  2. Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей у поточному навчальному році та завдання на наступний навчальний рік.

   

   

  3. Про діяльність бібліотек університету та напрями її вдосконалення.

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  01 липня

  2021 р.

   

  Веденєєва О. А.

   

   

   

   

   

   

   

  Коляда О.П.

   

   

   

   

  Колесникова Н.П.

   

   

   

   

  Вчений секретар

  Веденєєва О.А.

  Керівники НВП

   

   

   

   

   

   

  Коляда О.П.

  Веденєєва О.А.

  Нигода Л. Г.

  Керівники НВП

   

  Колесникова Н.П.

  керівники НВП

   

   

   

  Карпенко О.А.

  Веденєєва О.А.

  – голова

  Малишев В.В.

  Мовчан В.О.

  Мякушко Н.С.

  Старєва А.М.

  Терещенко А.Л.

   

  Коляда О.П. – голова

  Барна Н.В.

  Мякушко Н.С.

  Чайковський М.Є.

   

  Колесникова Н.П.

  – голова

  Адирхаєв С.Г.

  Савич С.С.

  Сніжко Н.А.

   

   

   

  Засідання Вченої Ради від 23.12.2020

  Порядок денний

  1. Про стан науково-дослідної роботи в університеті та напрями подальшого розвитку у 2021 році.

  2. Заходи щодо формування контингенту й дохідної частини бюджету університету у 2021 році.

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  4. Про затвердження результатів Зборів трудового колективу щодо обрання директора Карпатського інституту підприємництва та Карпатського коледжу.

  5. Про затвердження освітньо-професійних програм на 2020/2021 н.р., які змінені у зв'язку із затвердженням стандартів вищої освіти та затвердження Тимчасового стандарту рівня фахової передвищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" з метою ліцензування.

  6. Про затвердження Правил прийому до закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" у 2021 році.

   

  Засідання Вченої Ради від 13.11.2020

  Порядок денний

  1. Відгук Вченої ради закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» щодо претендента на посаду президента Університету «Україна» Таланчука Петра Михайловича

  2. Про затвердження гарантів, проєктних груп освітніх програм та груп забезпечення спеціальностей ступенів вищої освіти на 2020/2021 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 29.10.2020

  Порядок денний

  1. Про підсумки ліцензування та акредитації освітніх програм у 2019/2020 н.р та завдання на 2020/2021 н.р.

  2. Про проведення наукових заходів в університеті у 2020 р. та напрями наукової діяльності на 2021 рік

  3. Про затвердження освітньо-професійних програм на 2020/2021 н.р., які змінені у зв’язку із затвердженням стандартів вищої освіти, та з метою ліцензування

  4. Стратегія розвитку бібліотеки на 2021–2031 рр.

  5. Про прикріплення аспірантів до випускових кафедр університету

  6. Про атестацію та переведення аспірантів університету на наступний рік навчання

  7. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента

   

  Позачергове засідання Вченої Ради 18.09.2020

  1. Про зміни до Правил прийому щодо строків вступу

  2. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2019/2020 н. р.

  з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

   

  Доповідає

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

  Склад робочої комісії з підготовки запланованих питань

   

  1

  1. Про підсумки ліцензування та акредитації освітніх програм у 2018/2019 н.р та завдання на 2019/2020 н.р.

   

   

   

  2. Про формування та затвердження Переліку проведення наукових заходів в університеті на 2020 р.

   

   

   

   

  3. Про затвердження загальноуніверситетського плану виховних заходів на 2019/2020 н.р.

   

   

   

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  24 жовтня

  2019 р.

   

  Коляда О.П.

   

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

  Веденєєва О.А.

   

   

   

   

   

   

  Вчений секретар

  Коляда О.П.

  Веденєєва О.А.

  Нигода Л.Г.

   

  Давиденко Г.В.

  керівники НВП

  завідувачі кафедр

   

   

  Веденєєва О.А.

  Руденко В.Ю.

  керівники НВП

   

   

  Коляда О.П. – голова

  Барна Н.В.

  Мякушко Н.С.

  Чайковський М.Є.

   

  Давиденко Г.В. – голова

  Малишев В.В.

  Старєва А.М.

  Тугай Т.І.

   

  Веденєєва О.А. – голова

  Нестеренко С.С.

  Терещенко А.Л.

  Шафранова К.В.

  Руденко В.Ю.

   

   

  2

  1. Про результати набору вступників у 2019 році в мережі університету.

   

   

   

  2. Заходи щодо формування контингенту й дохідної частини бюджету університету у 2020 році.

   

   

  3. Про залучення співробітників до участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях проведених в університеті упродовж 2019 року.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  23 грудня

  2019 р.

   

  Самойленко Є.В.

   

   

   

   

  Самойленко Є.В.

  Журавльова В.М.

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

  Вчений секретар

  Самойленко Є.В.

  керівники НВП

   

   

   

  Самойленко Є.В.

  Журавльова В.М.

  керівники НВП

   

   

  Давиденко Г.В.

  керівники НВП

  Самойленко Є.В. – голова

  Журавльова В.М.

  Мякушко Н.С.

  Чайковський М.Є.

   

  Журавльова В.М. – голова

  Самойленко Є.В.

  Барна Н.В.

  Мякушко Н.С.

   

   

  Давиденко Г.В. – голова

  Малишев В.В.

  Дубас Р.Г.

  Нікуліна Г.Ф.

   

  3

   

  1. Про результати зимової сесії 2019/2020 навчального року.

   

   

   

  2. Про стан науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та заходи щодо активізації їх наукової творчості.

   

   

  3. Іміджево-рекламна діяльність університету та заходи щодо її покращення.

   

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  27 лютого

  2020 р.

   

   

  Веденєєва О.А.

   

   

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

  Самойленко Є.В.

   

   

   

   

  Вчений секретар

   

  Веденєєва О.А.

  керівники НВП

   

   

   

  Давиденко Г.В.

  керівники НВП

   

   

   

  Самойленко Є.В.

  керівники НВП

   

   

   

   

  Веденєєва О.А. – голова

  Мякушко Н.С.

  Терещенко А.Л.

  Березинець В.В.

   

  Давиденко Г.В. – голова

  Тугай Т.І.

  Малишев В.В.

  Барна Н.В.

   

  Самойленко Є.В. – голова

  Барна Н.В.

  Веденєєва О.А.

  Старєва А.М.

   

   

  4

   

  1. Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2019 рік.

   

   

   

  2. Про подальший розвиток співпраці університету із закордонними закладами вищої освіти.

   

   

   

   

  3. Про стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та завдання на наступний навчальний рік.

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  23 квітня

  2020 р.

   

   

  Журавльова В.М.

   

   

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

   

   

  Коляда О.П.

   

   

   

   

  Вчений секретар

   

  Журавльова В.М.

  Пришедько О.С.

  керівники НВП

   

   

  Давиденко Г.В.

  керівники НВП

   

   

   

   

  Коляда О.П.

  Баула В.М.

  керівники НВП

   

   

  Журавльова В.М. – голова

  Пришедько О.С.

  Савич С.С.

  Шафранова К.В.

   

  Давиденко Г.В.

  – голова

  Барна Н.В.

  Пупишева В.Я.

  Терещенко А.Л.

   

  Коляда О.П. – голова

  Нестеренко С.С.

  Мякушко Н.С.

  Чайковський М.Є.

   

   

  5

   

  1. Про результати ККР за ІІ семестр 2019/2020 н.р. та заходи щодо вдосконалення організації та якості освітнього процесу відповідно до чинного законодавства.

   

  2. Про співпрацю навчально-виховних підрозділів університету із ЗВО І-ІІ рівнів акредитації.

   

   

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  2 липня

  2020 р.

   

   

  Ведеєєва О.А.

   

   

   

   

  Самойленко Є.В.

   

   

   

   

   

   

  Вчений секретар

   

  Веденєєва О.А.

  керівники НВП

  завідувачі кафедр

   

   

  Самойленко Є.В.

  керівники НВП

  Веденєєва О.А. – голова

  Нестеренко С.С.

  Березинець В.В.

  Шаравара Р.І.

   

  Самойленко Є.В. – голова

  Адирхаєв С.Г.

  Мякушко Н.С.

  Старєва А.М.

  Терещенко А.Л.

  Мовчан В.О.

  Малишев В.В.

   

  2019-2020

   

  Засідання Вченої Ради від 02.07.2020

  Порядок денний

  1. Про роботу університету за дистанційними технологіями навчання та нагальні питання підготовки до нового навчального року в умовах карантину.

  2. Про співпрацю навчально-виховних підрозділів університету із ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. 

  3. Про затвердження освітньо-професійних програм і навчальних планів на 2020/2021 н.р.

  4. Про зміни до Правил прийому щодо здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

  5. Про прикріплення аспірантів до випускових кафедр університету.

  6. Про призначення рецензентів для експертизи дисертації і надання висновку щодо здобувача ступеня доктора філософії.

  7. Про зміни у складі Вченої ради.

  8. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

   

  Засідання Вченої Ради від 23.04.2020

  Порядок денний 

  1. Про результати фінансово-господарської діяльності університету у 2019 році.

  2. Про подальший розвиток співпраці Університету «Україна» із закордонними закладами вищої освіти.

  3. Про стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та завдання на наступний рік.

  4. Про затвердження Тимчасових стандартів спеціальностей Університету, які діятимуть до затвердження Міністерством освіти і науки України стандартів передвищої і вищої освіти

   

  Засідання Вченої Ради від 27.02.2020

  Порядок денний

  1. Про результати зимової сесії 2019/2020 навчального року.

  2. Про стан науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та заходи щодо активізації їх наукової творчості. 

  3. Іміджево-рекламна діяльність університету та заходи щодо її покращення. 

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  5. Про затвердження гарантів, проєктних груп освітніх програм та груп забезпечення спеціальностей ступенів вищої освіти на 2020/2021 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 23.12.2019

  Порядок денний

  1. Про результати набору вступників у 2019 році в мережі університету.

  2. Заходи щодо формування контингенту й дохідної частини бюджету університету у 2020 році.

  3. Про залучення співробітників до участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях, проведених в університеті упродовж 2019 року.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  5. Про затвердження освітньо-професійних програм на 2019/2020 н.р., які змінені у зв'язку із затвердженням стандартів вищої освіти, та Тимчасового стандарту з метою ліцензування

   

  Засідання Вченої Ради від 24.10.2019

  Порядок денний

  1. Про підсумки ліцензування та акредитації освітніх програм у 2018/2019 н.р та завдання на 2019/2020 н.р.

  2. Про формування та затвердження Переліку проведення наукових заходів в університеті на 2020 р.

  3. Про затвердження загальноуніверситетського плану виховних заходів на 2019/2020 н.р.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам університету вченого звання професора, доцента.

  5. Про затвердження освітньо-професійних програм на 2019/2020 н.р., які змінені у зв'язку із затвердженням стандартів вищої освіти

  6. Про затвердження гарантів, проєктних груп освітніх програм і груп забезпечення спеціальностей ступенів вищої освіти на 2019/2020 н.р.

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2018/2019 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

  1

   

   

  1. Про проведення наукових заходів в університеті у 2019 році 

   

   

  2. Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей у 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р.

   

   

  3. Про стан матеріально-технічного забезпечення комп’ютерною технікою, автоматизації та використання ІТ-технологій

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  5. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з використанням дистанційних технологій

   

  6. Про затвердження Кодексу академічної доброчесності

  25 жовтня

  2018 р.

  Давиденко Г.В.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники НВП

  завідувачі кафедр

   

  Коляда О.П.,

  Веденєєва О.А.,

  Нигода Л.Г.

   

  Бессараб П.Г.,

  керівники НВП

   

   

  Вчений секретар

   

   

  Коляда О.П.

   

   

  Коляда О.П.

  2

  1. Про результати набору вступників у 2018 році в мережі університету (інститутами, факультетами, філіями, коледжами, інформаційно-консультаційними пунктами)

   

  2. Про заходи щодо формування контингенту та дохідної частини бюджету університету у 2019 році

   

   

  3. Про стан та напрямки розвитку інклюзивного освітнього простору в університеті

   

   

  4. Про результати та перспективи розвитку міжнародної та грантової діяльності університету

   

  5. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

   

   

   

   

  27 грудня

  2018 р.

  Семенюта І.О.,

  Майборода О.В.,

  керівники НВП

   

   

  Колосов В.М.,

  Журавльова В.М.,

  керівники НВП

   

  Ресенчук Ю.В.,

  керівники НВП

   

   

  Давиденко Г.В.,

  керівники НВП

   

  Вчений секретар

  3

  1. Про результати зимової сесії 2018/2019 навчального року.

   

   

  2. Про співпрацю навчально-виховних підрозділів університету з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

   

   

  3. Про стан науково-дослідної роботи студентів: проблеми та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   28 лютого

  2019 р.

  Веденєєва О.А.,

  керівники НВП

   

  Колосов В.М.,

  Самойленко Є.В.,

  керівники НВП

   

  Давиденко Г.В.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники НВП

   

  Вчений секретар

  4

  1. Про результати весняного набору та завдання на літню вступну кампанію 2019 року

   

   

  2. Про академічну доброчесність освітнього процесу та боротьбу з плагіатом

   

   

  3. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек університету

   

  4. Про результати соціологічних опитувань та дієві заходи, спрямовані на покращення їхніх результатів

   

  5. Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2018 рік.

   

  6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  25 квітня

  2019 р.

  Колосов В.М.,

  Журавльова В.М.,

  керівники НВП

   

  Давиденко Г.В.,

  Коляда О.П.,

  керівники НВП

   

  Колесникова Н.П.,

  керівники НВП

   

  Коляда О.П.,

  Сидоренко В.А.

   

  Журавльова В.М.

   

   

  Вчений секретар

  5

  1. Про результати науково-дослідної роботи університету у 2018/2019 н.р. та планування роботи на 2019/2020 н.р.

   

  2. Про результати ККР за ІІ семестр 2017-2018 н.р. і І семестр 2018-2019 н.р. і заходи щодо вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до чинного законодавства

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  1 липня

  2019 р.

  Давиденко Г.В.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники НВП

   

  Веденєєва О.А.,

  керівники НВП,

  завідувачі кафедр

   

  Вчений секретар

   

   

  2018-2019

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2019

  Порядок денний

  1. Про результати науково-дослідної роботи університету у 2018/2019 н.р. та планування роботи на 2019/2020 н.р. 

  2. Про результати ККР за ІІ семестр 2017-2018 н.р. і І семестр 2018-2019 н.р. і заходи щодо вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до чинного законодавства

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 25.04.2019

  Порядок денний

  1. Про результати весняного набору та завдання на літню вступну кампанію 2019 року

  2. Про академічну доброчесність освітнього процесу та боротьбу з плагіатом 

  3. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек університету

  4. Про результати соціологічних опитувань та дієві заходи, спрямовані на покращення їхніх результатів 

  5. Про результати фінансово-господарської діяльності університету за 2018 рік 

  6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  7. Про затведження освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти на 2019-2020 н.р. 

   

  Засідання Вченої Ради від 28.02.2019

  Порядок денний

  1. Про результати зимової сесії 2018/2019 навчального року 

  2. Про співпрацю навчально-виховних підрозділів університету з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

  3. Про стан науково-дослідної роботи студентів: проблеми та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  5. Про затвердження оновлених Тимчасових стандартів спеціальностей Університету, які діятимуть до затвердження Міністерством освіти і науки стандартів вищої освіти

   

  Засідання Вченої Ради від 27.12.2018

  Порядок денний

  1. Про результати набору вступників у 2018 році в мережі університету (інститутами, факультетами, філіями, коледжами, інформаційно-консультаційними пунктами)

  2. Про заходи щодо формування контингенту та доходної частини бюджету університету у 2019 році

  3. Про стан та напрямки розвитку інклюзивного освітнього простору в університеті 

  4. Про результати та перспективи розвитку міжнародної та грантової діяльності університету

  5. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  6. Про затвердження освітньо-професійних програм на 2018/2019 н.р., які змінені у зв'язку із затвердженням стандартів вищої освіти

   

  Засідання Вченої Ради від 25.10.2018

  Порядок денний

  1. Про проведення наукових заходів в університеті у 2019 році

  2. Про підсумки ліцензування та акредитації спеціальностей у 2017-2018 н.р. та завдання на 2018-2019 н.р.

  3. Про стан матеріально-технічного забезпечення комп’ютерною технікою, автоматизації та використання ІТ-технологій

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  5. Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з використанням дистанційних технологій 

  6. Про затвердження Кодексу академічної доброчесності

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2017/2018 н. р.

  з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

   

  1.

  1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2017/2018 навчальному році.

   

   

   

  2. Про правове виховання студентів та заходи щодо запобігання проявам хабарництва в університеті.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  27 жовтня 2017 р.

   

  Барна Н.В.,

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Нигода Л.Г.

   

  Терещенко А.Л.,

  Скрицький П.К.

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

  2.

  1. Про стан та напрями розвитку інклюзивного освітнього простору в університеті.

   

  2. Результати виконання Тематичного плану наукових досліджень  за  2015-2017 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна».

   

  3. Про організацію роботи Приймальної комісії у 2018 році.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  29 грудня 2017 р.

   

  Шаповалова Я.Ю.,

  керівники НВП

   

  Проректор з наукової роботи, Нікуліна Г.Ф., керівники НВП, завідувачі кафедр

   

  Монтрін І.І.

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

  3.

   

  1. Результати зимової сесії 2017/2018 навчального року.

   

   

  2. Стан науково-дослідної роботи студентів: проблеми та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  23 лютого  2018 р.

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Соседко М.М.

   

  Проректор з наукової роботи, Нікуліна Г.Ф., керівники НВП, завідувачі кафедр

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

  4.

  1. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек університету.

   

  2. Про затвердження навчальних планів на 2018-2019 н.р.

   

  3. Про результати та перспективні напрями розвитку міжнародної діяльності університету.

   

  4. Про результати фінансово-господарської діяльності університету.

   

  5. Про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" за всіма спеціальностями згідно з ліцензією

   

  6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

   

   

   

  26 квітня 2018 р.

  Колесникова Н.П.


   

  Коляда О.П.

   

  Колосов В.М.,

  керівники НВП

   

  Журавльова В.М.

   

   

   

  Коляда О.П.

   

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

  5.

  1. Про організацію грантової діяльності в університеті та напрями її вдосконалення.

   

   

  2.Про іміджеву політику університету: стан та перспективи впровадження.

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

  5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора і доцента

   

  6. Про затвердження Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок університету

   

  7. Про затвердження Положення про Асоціацію випускників Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 липня 2018 р.

  Колосов В.М.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники НВП

   

  Коляда О.П.,

  Боєва Т.І.

   

  Вчений секретар

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

   

  Давиденко Г.В.

   

   

  Давиденко Г.В.

   

  2017-2018 

   

  Засідання Вченої Ради від 02.07.2018

  Порядок денний

  1. Про правові засади виховання студентів та заходи щодо формування правової культури

  2. Про іміджеву політику університету: стан та перспективи впровадження

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента

  4. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2018-2019 навчальний рік      1 стор.          2 стор.          3 стор.

  5. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення і розгляду атестаційних справ здобувачів ученого звання професора і доцента

  6. Про затвердження Положення про комерціалізацію науково-технічних розробок університету

  7. Про затвердження Положення про Асоціацію випускників університету

  8. Про затвердження гарантів, проєктних груп та груп забезпечення усіх освітніх програм ступенів вищої освіти на 2018/2019 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 26.04.2018

  Порядок денний

  1. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек університету

  2. Про затвердження навчальних планів на 2018-2019 н.р.

  3. Про результати та перспективні напрями розвитку наукової та міжнародної діяльності університету

  4. Про результати фінансово-господарської діяльності університету

  5. Про затвердження тимчасових стандартів вищої освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" за всіма спеціальностями згідно з ліцензією

  6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  7. Різне

   

  Засідання Вченої Ради від 30.03.2018

  Порядок денний

  1. Про затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету «Україна» на 2018-2019 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 22.02.2018  

  Порядок денний 

  1. Результати зимової сесії 2017-2018 навчального року

  2Стан науково-дослідної роботи студентів: проблеми та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  4. Про затвердження оновлених Тимчасових стандартів спеціальностей Університету, які діятимуть до затвердження Міністерством освіти і науки України стандартів вищої освіти

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2016/2017 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

  1.

  1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 н.р.

   

   

  2. Про напрями міжнародної співпраці університету та завдання щодо їх реалізації.

   

   

  3. Про стан організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн та програми подвійних дипломів в університеті у 2016/2017 н.р.

   

   

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

  28 жовтня 2016 р.

  Барна Н.В.,

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.

   

  Олефір В.І.,

  Челноков М.В.

   

  Олефір В.І.,

  Челноков М.В.,

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Майборода О.В.,

  керівники інститутів, факультету, ТВСП

   

  Вчений секретар

  2.

  1. Про стан науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності за 2016 рік та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у 2017 році.

   

   

  2. Про розвиток інклюзивного освітнього простору в контексті: загальноосвітня школа – вищий навчальний заклад.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

  30 грудня 2016 р.

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники інститутів, факультету, ТВСП

   

  Коротєєва А.В.,

  Шаповалова Я.Ю.

   

  Вчений секретар

  3.

  1. Про участь студентів університету у міжнародних освітніх програмах, конкурсах, грантових проектах, науково-дослідній роботі та їх зв'язок із з майбутньою професійною діяльністю.

   

   

   

   

  2. Формування кадрового потенціалу університету в сучасних умовах.

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

  24 лютого 2017 р.

  Олефір В.І.,

  Коротєєва А.В.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  Веденєєва О.А.,

  керівники інститутів, факультету, ТВСП

   

  Кучерявий І.Т.,

  Коротєєва А.В.,

  Шепетіна Л.В.,

  керівники інститутів, факультету, ТВСП

   

  Вчений секретар

  4.

  1. Про стан та завдання щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу та перспективи розвитку єдиної інформаційної мережі.

   

  2. Про формування педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників університету у 2016/2017 н.р. та затвердження навчального навантаження на 2017/2018 н.р.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

  28 квітня 2017 р.

  Коротєєва А.В.,

  Колесникова Н.П.,

  Довбіус І.О.

   

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  керівники НВП

   

  Вчений секретар

  5.

  1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету.

   

   

  2. Про діяльність з формування і зміцнення позитивного іміджу Університету «Україна».

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

  03 липня 2017 р.

  Макарчук М.П.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники НВП

   

  Коляда О.П.,

  Головченко Н.І.

   

  Вчений секретар

   

   

  2016-2017

  Засідання Вченої Ради від 28.12.2017 

  Порядок денний

  1. Про вдосконалення організаційної структури університету

  2Про результати виконання Тематичного плану наукових досліджень  за  2015-2017 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна»

  2.1. Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

  2.2. Про міжнародні та всеукраїнські конференції, проведені в Університеті "Україна" впродовж 2017 році, та планування конференцій і семінарів на 2018 рік"

  2.3. Про затвердження складу Науково-експертної ради Університету "Україна"

  3. Про підсумки роботи Приймальної комісії у 2017 році та завдання щодо організації діяльності у 2018 році

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  5. Про внесення змін і затвердження гаранта, проєктної групи освітньої програми "Біологія" на 2017/2018 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 24.10.2017 

  Порядок денний 

  1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2017/18 навчальному році 

  2. Про організацію грантової діяльності в університеті та напрями її вдосконалення 

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента

  4. Різне

   

  Засідання Вченої Ради від 03.07.2017

  Порядок денний

  1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету

  2. Про діяльність з формування і зміцнення позитивного іміджу Університету "Україна"

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента.

  4. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2017/2018 навчальний рік

  5. Різне.

  6. Про затвердження гарантів, проєктних груп усіх освітніх програм ступенів вищої освіти на 2017/2018 н.р.

   

  Засідання Вченої Ради від 28.04.2017

  Порядок денний

  1. Про стан та завдання щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу та перспективи розвитку університетської бібліотеки

  2. Про затвердження освітньо-професійних програм, навчальних планів та підходи щодо формування педагогічного навантаження на 2017/2018 н.р.

  3. Про удосконалення процедури ліцензування та акредитації спеціальностей Університету "Україна" у 2017/2018 н.р.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  5. Про затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету "Україна" на 2017-2018 н.р.

  6. Різне.

   

  Засідання Вченої Ради від 24.02.2017

  Порядок денний

  1. Про заходи щодо участі студентів університету в міжнародних освітніх програмах, конкурсах, грантових проектах

  2. Про участь студентів університету в науково-дослідній роботі та її зв'язок із майбутньою професійною діяльністю

  3. Формування кадрового потенціалу університету в сучасних умовах

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента

  5. Про затвердження Тимчасових стандартів спеціальностей Університету, які діятимуть до затвердження Міністерством освіти і науки України стандартів вищої освіти

  6. Різне.

   

  Засідання Вченої Ради від 28.12.2016

  Порядок денний

  1. Про стан науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності за 2016 рік і перспективи розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у 2017 році

  1.1. Про результати науково-дослідної роботи за 2016 рік та перспективи розвитку розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень у 2017 році

  1.2. Про першочергові заходи щодо інтенсифікації міжнародної діяльності

  1.3. Про напрями міжнародної співпраці університету та завдання щодо їх реалізації

  2. Про розвиток інклюзивного освітнього простору в контексті: загальноосвітня школа - вищий навчальний заклад

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента

  4. Різне.

  4.1. Про затвердження Правил прийому на навчання в Університеті "Україна" у 2017 році

   

  Засідання Вченої Ради від 28.10.2016

  Порядок денний

  1. Про завдання ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 н.р.

  2. Про напрями міжнародної співпраці університету та завдання щодо їх реалізації

  3. Про організацію виконання програми подвійних дипломів в університеті у 2016/2017 н. р.

  4. Звіт про діяльність керівника Луцького інституту розвитку людини

  5. Про актуальні завдання щодо виконання наказу № 76 від 23.06.2016 р. (збільшення контингенту студентів)

  6. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента

   

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2015/2016 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

   

   

  1. 

   

  1. Про розширення спектру спеціальностей, програм магістерської підготовки та завдання щодо їх ліцензування та акредитації.

   

  2. Про проекти міжнародної співпраці та діяльність підрозділів університету щодо їх реалізації.

   

  3. Нанонаука – складова компонента майбутньої освіти щодо отримання високих технологій нового покоління.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента. 

   

   

   

   

   

  30 жовтня 2015 р.

   

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Барна Н.В.

   

  Кучерявий І.Т.,

  Чиханцова О.А.

   

  Малишев В.В.,

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

   

   

  2. 

  1. Про стан та перспективи підвищення наукової кваліфікації працівників університету.

   

   

  2. Про стан та впровадження спеціальних методик і програм навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями.

   

   

  3. Про впровадження та здобутки навчального процесу за дистанційними технологіями.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

   

  25 грудня 2015 р. 

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Коротєєва А.В.,

  Кольченко К.О.,

  Шаповалова Я.Ю.

   

  Коротєєва А.В.,

  Майборода О.В.

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

   

  3. 

  1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної зимової сесії 2015/2016 н.р.

   

  2. Стан науково-дослідної роботи студентів та її зв’язок з майбутньою професійною діяльністю. 

   

   

  3. Про роботу щодо ліцензування та акредитації у 2015/2016 н.р.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

  26 лютого 2016 р. 

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Барна Н.В.,

  Нигода Л.Г.

   

  Вчений секретар

   

   

   

   

   

  4. 

   

  1. Про впровадження Інтернет – технологій у навчальний процес.


   

   

  2. Про методичне забезпечення навчального процесу в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  22 квітня 2016 р.

  Майборода О.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Віряскін О.М.

   

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Довбіус І.О.

   

  Вчений секретар

   

   

   

  5. 

   

  1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету.

   

  2. Про стратегію диверсифікації джерел фінансування університету.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

  01 липня 2016 р. 

  Кучерявий І.Т.,

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Журавльова В.М.

   

  Вчений секретар

   

  2015-2016

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2016

  Порядок денний

  1. Про результати та перспективи грантової діяльності підрозділів університету

  2. Про стратегію диверсифікації джерел фінансування університету

  3. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2016-17 навчальний рік

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 22.04.2016

  Порядок денний 22.04.2016

  1. Про впровадження Інтернет-технологій у навчальний процес

  2. Про методичне забезпечення навчального процесу в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  4. Про виконання рішення колегії МОН України щодо екологізації освіти

   

  Засідання Вченої Ради від 26.02.2016

  1. Стан науково-дослідної роботи студентів та її зв'язок з майбутньою професійною діяльністю

  2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2015-16 навчального року

  3. Про роботу щодо ліцензування та акредитації у 2015/2016 н.р.

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 25.12.2015

  1. Про стан та впровадження спеціальних методик і програм навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями

  2. Про стан та перспективи підвищення наукової кваліфікації працівників університету

  3. Про впровадження та здобутки навчального процесу за дистанційними технологіями

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  5. Про затвердження Правил прийому на навчання в Університеті "Україна" у 2016 році та Положення про приймальну комісію

   

  Засідання Вченої Ради від 30.10.2015

  1. Про розширення спектру спеціальностей, програм магістерської підготовки та завдання щодо їх ліцензування та акредитації

  2. Про проекти міжнародної співпраці та діяльність підрозділів університету щодо їх реалізації

  3. Нанонаука – складова компонента майбутньої освіти щодо отримання високих технологій нового покоління

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  5. Про створення постійно діючої групи аналізу якості навчально-виховного процесу

   

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2014/2015 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

   

   

  1.

  1.Про розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки та їх ліцензування.

   

  2. Про використання української мови у навчально-виховному процесі університету

   

  3. Про імплементацію основних положень Закону України «Про вищу освіту» в діяльність університету

   

  4.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  24.10.2014

   

  Барна Н.В.

    

  Коротєєва А.В.

   

   

  Олефір В.І. 

   

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

  2.

  1.Впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

   

   

   

   

  2.Про роботу бібліотеки базової структури та територіально відокремлених структуриних підрозділів Університету «Україна»

   

   

  3.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  26.12.2014

   

  Коротєєва А.В.,

  Кольченко К.О.,

  Шаповалова Я.Ю.

   

  Коротєєва А.В.,

  Колесникова Н.П.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

  3.

  1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року.

   

  2. Результати виконання Тематичного плану наукових досліджень за 2012-2014 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна»

   

  3. Використання наукометричної інформації для створення та оприлюднення наукових публікацій співробітників університету.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  27.02.2015

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф,

   

  Малишев В.В.

   

   

  Карпенко О.А.

   

   

  4.

  1. Про оптимізацію й підвищення ефективності навчального процесу та затвердження навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік.

   

  2. Стан науково-дослідної роботи студентів та заходи щодо активізації наукової творчості студентів.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

  24.04.2015

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

  5.

  1. Про роботу школи молодого викладача.

   

   

   

  2. Сучасні інноваційні методи та форми роботи студентського самоврядування з дітьми та молоддю.

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

   

   

  26.06.2015

  Коротєєва А.В.,

  Довбіус І.О.

   

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Дика В.А.,

  Дороніна І.О.

   

  Карпенко О.А.

   

  2014-2015

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2015

  1. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2015/2016 навчальний рік

  2. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 26.06.2015

  1. Про роботу школи молодого викладача

  2. Сучасні інноваційні методи та форми роботи студентського самоврядування з дітьми та молоддю

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

  4. Про конкретні заходи успішного формування контингенту студентів Університету "Україна"

   

  Засідання Вченої Ради від 24.04.2015

  1. Про оптимізацію й підвищення ефективності навчального процесу та затвердження навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік

  2. Стан науково-дослідної роботи студентів та заходи щодо активізації наукової творчості студентів

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 27.02.2015

  1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року

  2. Результати виконання Тематичного плану наукових досліджень за 2012-2014 роки та перспективи розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті «Україна»

  3. Використання наукометричної інформації для створення та оприлюднення наукових публікацій співробітників університету

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 26.12.2014

  1. Впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

  2. Про роботу бібліотеки базової структури та територіально відокремлених структуриних підрозділів Університету «Україна»

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 24.10.2014

  1. Про розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки та їх ліцензування

  2. Про використання української мови у навчально-виховному процесі університету

  3. Про імплементацію основних положень Закону України «Про вищу освіту» в діяльність університету

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2013/2014 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

   

  1.

  1. Про результати виконання у 2013 році плану прийому студентів на навчання за ОКР "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" та завдання з організації і забезпечення нового набору студентів у 2014 році.

   

  2. Про наукову співпрацю з інститутами НАН України, галузевими академіями наук та підприємницькими структурами.

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  25.10.2013

   

  Коляда О.П.,

  Левчишина О.В.,

  Скорик О.Є.

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

  2.

  1. Про стан міжнародної діяльності Університету "Україна" та заходи щодо розширення і підвищення ефективності партнерського співробітництва навчальних підрозділів із закордонними університетами.

   

   

  2. Про участь підрозділів університету у міжнародних та вітчизняних грантових проектах.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента. 

   

   

   

   

  27.12.2013

   

  Олефір В.І.,

  Коротєєва А.В.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Олефір В.І.,

  Веденєєва В.А.,

  Яковлєв І.О.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

  3.

  1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2013/2014 навчального року та заходи щодо удосконалення та підвищення рівня навчального процесу.

   

   

  2. Про роботу, проблеми та перспективи розвитку СННВП університету.

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   


   

   

  28.02.2014

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Олефір В.І.,

  Коротєєва А.В.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

   

  4.

  1. Про діяльність науково-методичних об'єднань університету щодо організації та підвищення якості навчального процесу.

   

   

   

  2. Про стан та перспективи науково-дослідної роботи студентів.

   

   

   

   

  3. Про готовність навчальних підрозділів університету до акредитації спеціальностей у 2013-14 навчальному році.

   

   

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

  25.04.2014

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Берещук О.М.,

  керівники НМО

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Бебик В.М.,

  Свірідкіна О.В.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

  5.

  1. Про результати проведення ККР та заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців.

   

   

   

  2. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2014/2015 навчальний рік.

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

  27.06.2014

  Коротєєва А.В.,

  Севрюков Г.І.,

  Веденєєва О.А.,

  Петроченко С.В.

   

  Фесюк П.В.

   

   

  Карпенко О.А.

   

  2013-2014

  Засідання Вченої Ради від 01.07.2014

  1. Про результати проведення ККР та заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців

  2. Про план роботи Вченої ради та виробничих нарад університету на 2014/2015 навчальний рік

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 25.04.2014

  1. Про діяльність науково-методичних об'єднань університету щодо організації та підвищення якості навчального процесу

  2. Про стан та перспективи науково-дослідної роботи студентів

  3. Про готовність навчальних підрозділів університету до акредитації спеціальностей у 2013-14 навчальному році

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 28.02.2014

  1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2013/2014 навчального року та заходи щодо удосконалення та підвищення рівня навчального процесу

  2. Про роботу, проблеми та перспективи розвитку СННВП університету

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 27.12.2013

  1. Про стан міжнародної діяльності Університету "Україна" та заходи щодо розширення і підвищення ефективності партнерського співробітництва навчальних підрозділів із закордонними університетами

  2. Про участь підрозділів університету у міжнародних та вітчизняних грантових проектах

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 25.10.2013

  1. Про результати виконання у 2013 році плану прийому студентів на навчання за ОКР "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" та завдання з організації і забезпечення нового набору студентів у 2014 році

  2. Про наукову співпрацю з інститутами НАН України, галузевими академіями наук та підприємницькими структурами

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2012/2013 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

   

  1.

  1.Про результати прийому абітурієнтів до університету у 2012 році та заходи щодо поліпшення профорієнтаційної роботи у 2012/2013 навчальному році.

   

   

   

  2. Про уніфікацію та інтеграцію навчальних і робочих навчальних планів ТВСП і базової структури університету

   

   

  3.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

  22.10.2012

   

  Коляда О.П.,

  Волинчук О.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Коротєєва А.В.,

  Матвієнко Л.П.,

  Веденєєва О.А.,

  Петренюк С.Р.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

  2.

  1.Про впровадження Інтернет-супроводу навчального процесу денної та заочної форм навчання

   

   

   

   

   

  2.Про роботу, проблеми та перспективи розвитку бібліотеки університету.

   

   

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

   

   

  26.12.2012

   

  Чайковський М.Є.,

  Коротєєва А.В.,

  Майборода О.В.,

  Веденєєва В.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Коротєєва А.В.,

  Олефір В.І.,

  Веденєєва В.А.,

  Колесникова Н.П.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

   

  3.

  1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 навального року.

   

   

   

  2. Про стан підготовки справ до ліцензування та акредитації спеціальностей в університеті.

   

   

   

  3. Про підвищення ролі студентського самоврядування у науково-навчально-виховній діяльності університету.

   

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

   

  25.02.2013

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Бебик В.М.,

  Грабко Ю.М.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  Мишківський В.В.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

  4.

  1. Про стан виконання планів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у 2012/2013 навчальному році

   

   

   

  2. Про підсумки літньї екзаменаційної сесії 2012/2013 н.р. та державної атестації студентів за всіма ОКР.

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

   

   

   

  24.06.2013

  Олефір В.І.,

  Яковлєв І.О.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  Грищук В.П.

   

  Коротєєва А.В.,

  Веденєєва О.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

  2012-2013

  Засідання Вченої Ради від 24.06.2013

  1. Про стан виконання планів фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт у 2012-2013 навчальному році

  2. Про плани роботи Вченої ради та проведення виробничих нарад за участю керівників ТВСП Університету "Україна" на 2013-14 навчальний рік

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

  Засідання Вченої Ради від 25.02.2013

  1. Про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 навального року

  2. Про стан підготовки справ до ліцензування та акредитації спеціальностей в університеті

  3. Про підвищення ролі студентського самоврядування у науково-навчально-виховній діяльності університету

  4. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2011/2012 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

  1.

  1.Про запровадження дистанційного навчання та реалізацію інтернет-супроводу навчального процесу денної та заочної форм навчання

   

   

   

   

  2.Про результати акредитації напрямів та спеціальностей підготовки фахівців

   

   

  3.Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

  24.10.2011

   

  Чайковський М.Є.,

  Майборода О.В.,

  Веденєєва В.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Романенко Л.Ф.,

  Веденєєва О.А.,

  Коротєєва А.В.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

  2.

  1.Про підсумки виконання «Програми розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень Університету «Україна» на 2009-2011 роки»

   

   

  2. Про Комплексну програму «Абітурієнт-2012»

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  26.12.2011

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  Грищук В.П

  .

  Коляда О.П.,

  Волинчук О.А.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

  3.

  1. Про стан реалізації Плану заходів щодо впровадження в Університеті «Україна» інклюзивного навчання

   

   

   

  2. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 навчального року.

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

   

  13.02.2012

  Олефір В.І.,

  Блохіна О.В.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Романенко Л.Ф.,

  Веденєєва О.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

  4.

   

  1. Про діяльність науково-методичних обєднань університету щодо вдосконалення підготовки фахівців відповідних напрямів та спеціальностей

   

  2. Про роботу аспірантури та спеціалізованих вчених рад Університету «Україна» по захиту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента.

   

   

   

   

  16.04.2012

  Романенко Л.Ф.,

  Веденєєва О.А.,

  Петренюк С.Р.

   

  Олефір В.І.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  голови спеціалізованих вчених рад

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

  5.

  1. Про стан та перспективи розвитку міжнародного співробітництва університету

   

   

   

  2. Про результати літньї заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н.р.

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента

   

   

   

  18.06.2012

  Олефір В.І.,

  Ізмайлова І.Г.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Романенко Л.Ф.,

  Веденєєва О.А.,

  Коротєєва А.В.

   

  Карпенко О.А.

   

  2011-2012

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2010/2011 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

  1

   

  1. Про хід виконання «Програми розвитку фундаментальних та прикладних досліджень Університету «Україна» на 2008-2011 роки.

   

   

  2. Про результати проведення комплексних контрольних робіт у базовій структурі та ТВСП університету.

   

   

  3. Про присвоєння вченого звання доцента.

   

   

   

   

  25.10.2010

   

  Кольченко К.О.,

  Мельник А.О.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.,

  Зенцев В.Г.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

  2

  1. Про впровадження новітніх технологій навчання та контролю знань студентів у базовій структурі та ТВСП університету.

   

   

   

  2. Про участь студентського самоврядування в організації і проведенні виховної роботи зі студентами.

   

   

   

   

   

  3. Про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання професора, доцента. 

   

   

   

   

   

  27.12.2010

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.,

  Зенцев В.Г.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.

   

  Дика В.А.,

  президент студентського самоврядування

   

  Карпенко О.А. 

   

   

   

   

   

  3.

  1. Про організацію науково-дослідної роботи студентів базової структури та ТВСП університету.

   

   

   

  2. Про стан виконання Комплексної програми «Абітурієнт 2011».

   

   

   3. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2010-2011 навчального року.

   

   

  4. Про присвоєння вченого звання доцента.

   

   

   

   

   

  14.02.2011

  Кольченко К.О.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  Лопушанська О.В.

   

  Пішеніна Т.І.,

  Волинчук О.А.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.

   

  Карпенко О.А. 

  4.  

  25.04.2011

   
  5.  

  27.06.2011

   

   

  2010-2011

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2009/2010 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

  1.

  1.Про стан та заходи щодо поліпшення виховної роботи зі студентами університету в навчальному процесі та в поза навчальний час

   

   

   

   

  2.Про подальший розвиток науки та формування нових структур підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

   

  3.Про присвоєння вченого звання доцента.

   

   

  08.02.2010

   

  Сухицька Н.В.,

  Дика В.А.,

  Гаврилюк Н.В.,

  Адирхаєв С.Г., керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Кольченко К.О.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

  2.

  1. Про організацію навчального процесу студентів з особливими потребами

   

   

  2. Про готовність до ліцензування нових спеціальностей, акредитації спеціалістів та повторної за IV рівнем університету у 2011 році

   

   

   

  3. Про присвоєння вченого звання доцента.

   

   

   

   

  12.04.2010

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.,

  проректори, керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.

  1. Про виконання планів заходів щодо реалізації пріорітетних проектів стратегічного розвитку та становлення Університету «Україна»

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року

   

   

   

  3. Про підвищення науково-методичної кваліфікації та підготовку резерву науково-педагогічних кадрів

  Університету

   

   

   

  Про присвоєння вченого звання доцента.

   

   

   

   

  30.06.2010

  Таланчук П.М.,

  Романенко Л.Ф.,

  Фесюк П.В.,

  Пішеніна Т.І.,

  Кольченко К.О.,

  Коляда О.П.,

  Поліщук П.П.,

  Бебик В.М.,

  Грищук В.П.

   

  Романенко Л.Ф.,

  Сухицька Н.В.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Кольченко К.О.,

  Нікуліна Г.Ф.,

  Денисенко Н.В.,

  керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Карпенко О.А.

   

  2009-2010

   

  П Л АН

  проведення засідань Вченої ради

  Університету «Україна» на 2008/2009 н. р.

  № з/п

  Перелік питань, що розглядаються

  Дата проведення

  Відповідальні за підготовку матеріалів

   

   

   

  1.

  1. Про формування позитивного іміджу Університету «Україна»

   

   

  2. Про стан та перспективи розвитку наукових шкіл в Університеті «Україна»

   

  3. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

   

   

   

  11.02.2008

   

  Коляда О.П., керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Кольченко К.О.,

  Нікуліна Г.Ф.

   

  Купрєєва О.І.

   

   

   

  2.

  1.Про стан успішності студентів університету

   

   

  2.Про хід підготовки та відзначення 10-річчя з Дня заснування університету

   

   

  3. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

   

   

   

   

  14.04.2008

   

  Романенко Л.Ф.,

  Тюптя Л.Т.

   

  Таланчук П.М.,

  проректори, керівники навчально-виховних підрозділів

   

  Купрєєва О.І.

  3.

  1. Урочисті збори трудового колективу університету, присвячені 10-річчю створення Університету «Україна

   

  20.06.2008

  Таланчук П.М.,

  члени оргкомітету

  4.

  1. Про підсумки роботи колективу університету у 2007/2008 н.р. та завдання на 2008/2009 н.р


  27.08.2008

  Проректори

   

   

   

  5.

  1. Про роботу, проблеми та перспективи розвитку Інституту автомобільного транспорту

   

  2. Про підсумки прийому студентів до Університету «Україна» у 2008 році та завдання щодо організації прийому в 2009 році

   

  3. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

   

   

   

  13.10.2008

  Климпуш О.Д.,

  Тюптя Л.Т.

   

  Таланчук П.М.,

  Малишев В.В.
   

  Купрєєва О.І.

  6.

  1. Про стан науково-методичної роботи у наукових та навчальних підрозділах університету

   

   

   

   

  2. Про план засідань вченої ради на 2009 рік.

   

  3.Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам університету.

   

   

   

   

  25.12.2008

  Романенко Л.Ф.,

  Колосов В.М.,

  Кольченко К.О.,

  Тюптя Л.Т.

   

  Фесюк П.В.

   

  Купрєєва О.І.

   

  2008-2009