Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

091 "Біологія" (Київ) - магістр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) - відсутній

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 21.11.2019 (посилання)

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю 091 "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти, затверджений рішенням Вченої ради Університету "Україна" від 28.02.2019 р. (протокол №1) і введений в дію наказом №19 від 25.03.2019 р.

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю (прикріплений файл)

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами

Освітньо-професійна програма 2020 року (англійською мовою)

Освітньо-професійна програма 2020 року 

Наказ від 09.07.2020 р. №93 "Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р."

Рішення Вченої ради Університету "Україна"

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання з біології і фармації

Рішення Вченої ради факультету біомедичних технологій

Витяг із протоколу засідання кафедри

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

 

Освітньо-професійна програма 2019 року після виходу Стандарту вищої освіти

Наказ від 27.12.2019 р. №217 "Про затвердження оновлених навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2019-2020 н.р. та Тимчасового стандарту з метою ліцензування"

Рішення Вченої ради Університету "Україна"

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання з біології і фармації

Рішення Вченої ради факультету біомедичних технологій

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2019 до виходу Стандарту вищої освіти

Наказ від 26.04.2019 р. №44 "Про введення в дію освітньо-професійних програм, навчальних планів і робочих навчальних планів"

Рішення Вченої ради Університету "Україна"

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання з біології і фармації

Рішення Вченої ради факультету біомедичних технологій

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

Навчальний план 2020-2021 н.р.

Навчальний план 2019-2020 н.р. після виходу Стандарту вищої освіти

Навчальний план 2019-2020 н.р. до виходу Стандарту вишої освіти

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року:

1. Рецензія на освітньо-професійну програму 091 "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Талько В.В., директора Інституту експериментальної радіології ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", доктора медичних наук, професора

2. Рецензія на освітньо-професійну програму 091 "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Кашеварової О.О., головного лікаря КНП "Шкірно-венерологічний диспансер №3 Святошинського району міста Києва 

3. Відгук на освітню програму 091 "Біологія" галузі знань "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Ігнатенка Я.В., асистента біолога гематологічної лабораторії компанії ТОВ "СІ ЕС ДІ ЛАБ"

4. Рецензія освітньо-професійної програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня підготовки за спеціальністю 091 "Біологія", яку впроваджено в навчальному процесі Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Черненко О.Д., завідувачки імунологічної лабораторії Київського міського клінічного онкологічного центру, кандидата біологічних наук 

 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2019 року:

1. Відгук на освітню програму 091 "Біологія" галузі знань "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Штефан В.В., біолога ТОВ "Синево"

2. Рецензія на освітньо-професійну програму 091 "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Кашеварової О.О., головного лікаря КНП "Шкірно-венерологічний диспансер №3 Святошинського району міста Києва

3. Відгук на освітню програму 091 "Біологія" галузі знань "Біологія" другого (магістерського) рівня вищої освіти Дороніної І.О., вчителя біології ліцею "Indeversal" м. Києва

 

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

Рекомендація директора Інституту клінічної радіології ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМНУ, доктора медичних наук А.А. Чумака стосовно дисципліни "Клінічна імунологія" (грудень 2019 року)

Рекомендація доктора біологічних наук, професора, Лауреата Державної премії в галузі науки і техніки О.О. Протасова стосовно дисципліни про водні екосистеми (грудень 2019 року)

Звернення студентки Васильчук Інни Володимирівни

 

2.3. Звіт про самооцінювання освітньої програми

 

2.4. ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» у період 15 -17 лютого 2021 р. за спеціальністю 091 Біологія освітньо-професійної програми «Біологія» (ID у ЄДЕБО 47350) за другим рівнем вищої освіти (справа № 151/АС-21) (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 січня 2021 р. №157-Е)

 

2.5. Звіт експертної групи про результати акрелитаційної експертизи

Висновок ГЕР

Рішення НАЗЯВО про акредитацію

Сертифікат про акредитацію

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=25

3.2. Силабуси (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=6

3.3. Анотації дисциплін (посилання на базу на сайті для вступників)

Алфавітний покажчик навчальних дисциплін українською мовою

Закріплення дисциплін за кафедрами

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Очистка стічних вод" / Укладачі: Поєдинок Н.Л., Сергійчук Н.М. – Київ: Університет «Україна», 2020. – 35 с.

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження практик і робочі програми практик

Методичні рекомендації щодо проходження науково-дослідної практики студентами спеціальності 091 «Біологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. / Укладачі: Мележик О.В., Ілюк Н.А. – К.: Університет «Україна», 2020. – 38 с.

Робоча програма науково-дослідної практики

Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики студентами спеціальності 091 «Біологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. / Укладачі: Мележик О.В., Ілюк Н.А. – К.: Університет «Україна», 2020. – 32 с.

Робоча програма педагогічної практики

Методичні рекомендації для відпрацювання практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик / Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. – К.: Університет «Україна», 2020. – 64 с.

Робоча програма виробничої (переддипломної) практики

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи

Methodical Recommendations for the Graduate Works. Methods of Preparation and Protection. – Kyiv: University "Ukraine", 2020. – 24 p.

3.7. Програма комплексного атестаційного іспиту

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Витяги з наказів про затвердження гарантів

Наказ №110 від 12.05.2021 р. про зміну гаранта

Наказ №189 від 16.11.2020 р. про затвердження гарантів

Наказ №59 від 16.04.2020 р. про затвердження гарантів

Наказ №142 від 25.10.2019 р. про затвердження гарантів

4.2. Витяги з наказів про затвердження складу проєктних груп

Наказ №190 від 16.11.2020 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ №58 від 16.04.2020 р. про затвердження складу проєктних груп

Наказ №143 від 28.10.2019 р. про затвердження складу проєктних груп

4.3. Витяги з наказів про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №191 від 16.11.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №60 від 16.04.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №144 від 28.10.2019 р. про затвердження складу груп забезпечення

4.4. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

 

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету "Україна" за 2019-2020 н.р.

 

Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС колегами у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

4.5. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів)

4.6. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Монографії науково-педагогічних працівників за 2017-2020 рр.

4.7. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистих сторінках викладачів)

4.8. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщено на особистих сторінках викладачів)

4.9. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

Участь співробітників та студентів IБМТ у міжнародному освітньо-науковому проєкті «Регуляторний менеджмент біофармацевтичної продукції в ЄС», що здійснюється в рамках пілотного проєкту «Короткострокові експертні місії з діаспори» ( des Angebots für Kurzzeiteinsätze von Diaspora-Fachkräften,), який реалізується та координується Центром міжнародної міграції та розвитку (Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM) (Німеччина)

4.10. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщено на особистих сторінках викладачів)

https://fbmt.uu.edu.ua/kafedri/kafedra_microbioilogii_suchasnih_biotechnologiy_ecologii_ta_imunologii/zaviduvach-kafedri-2/

https://fbmt.uu.edu.ua/informatsiya-pro-fakultet-2/vikladachi/bilyavska-lyudmila-oleksiyivna/

https://fbmt.uu.edu.ua/informatsiya-pro-fakultet-2/vikladachi/poyedinok-nataliya-leonidivna

https://fbmt.uu.edu.ua/informatsiya-pro-fakultet-2/vikladachi/chumak-anatolij-andrijovich/

https://fbmt.uu.edu.ua/informatsiya-pro-fakultet-2/vikladachi/bespalova-olena-yaroslavivna/

4.11. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

 

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2902866586657011/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2897276017216068/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2880200642256939/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2873251616285175/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2758380027772335/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2664782957132043/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2648805712063101/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2565380917072248/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2523865564557117/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2386420804968261/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2437870203156654/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2376791495931192/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2695734254036913/

Відкрите практичне заняття з дисципліни "Генетика":

Розширюємо світогляд: запрошуємо всесвітньо відомих лекторів + проєкт "Зелена школа"

 

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

За час існування інституту було випущено понад 3 тисячі спеціалістів-біологів, мікробіологів, екологів, фармацевтів різних освітніх рівнів. Випускники інституту Катерина Злобіна, Юлія Войтюк та Олександр Яковенко були лауреатами Премії Президента України для молодих вчених 2015 року, відзначені преміями Київського міського голови за досягнення молоді у розбудові столиці України — міста Києва в номінації «Наукові досягнення», четверо з них (згадані вище та Тугай Андрій) продовжили навчання в академічних установах Києва і захистили кандидатські дисертації, декілька випускників сьогодні є аспірантами.

Результати опитування "Працевлаштування очима випускників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.2. Звіти про проведення ярмарків вакансій, переговорів або зустрічей із роботодавцями стосовно працевлаштування студентів і випускників (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

День знань і День здоров'я - улюблені свята студентів:

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

З'їзд екопоселень в Університеті "Україна":

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2647803305496675/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2523890301221310/

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності. На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

Реєстр договорів базової структури університету на практику

Результати опитування "Працевлаштування очима роботодавців" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.7. Перелік баз практики

Навчальна, навчально-виробнича, переддипломна практики студентів є різносторонньою та пізнавальною, студенти І та ІІ курсу здійснюють виїзди на базу Університету «Петрівська слобода» в Закарпатській області, де разом із керівниками практик вивчають нові ландшафти та природу України, виконують натурні флористичні дослідження, здійснюють низку навчально-пізнавальних екскурсій. Студенти старших курсів працюють у науково-дослідних установах відповідно до своїх наукових уподобань

Бази практики 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

Екскурсія в Національний музей медицини, на підприємства "Индар", "Валартин Фарма", на Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2646331688977170/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2641711382772534/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2837851023158568/

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2529620270648313/

https://www.facebook.com/photo?fbid=493354897713567&set=oa.2082357548707923

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів

Cтуденти - біологи уже в процесі навчання починають працювати у лабораторіях "Сінево Україна", ТОВ "Лікувально-діагностичний центр "Діагностик" та багатьох інших і залишаються там після закінчення навчання.

Завдяки набутим під час навчання грунтовним знанням та практичним навичкам роботи вони проявляють себе як справжні професіонали, відповідально ставляться до своїх обов'язків, постійно дбають про підвищення кваліфікації, тому роботодавці ними задоволені, дякують університету за високу якість навчання і запрошують наших випускників приходити до них і надалі.

Подяка ТОВ "Сінево Україна" від 14.10.2020 р.

Подяка "ЛДЦ "Діагностик" Медичної групи компаній "Adonis"

Запрошення випускників на роботу від "ЛДЦ "Діагностик" Медичної групи компаній "Adonis"

Відгук-подяка кафедрі від ТОВ "Сінево Україна" від 14.10.2020 р.

Запит на випускників від Інституту клінічної радіології ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України від 18\12\2020 р.

 

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу

6.1. У 2020 р. п’ять викладачів ІБМТ пройшли стажування в Шяуляйському університеті та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

6.2. У грудні 2020 р. відповідно до договорів про академічну мобільність із Національним лісотехнічним університетом України та Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» студенти ІБМТ прослухали першу частину курсів «Біотехнології у лісівництві» (викладач – к.б.н. Оліферчук Н.П.) та «Ґрунтова мікробіологія» (викладач – к.б.н. Маргітай Л.Г.).

6.3. У лютому 2021 р. надіслано листи із пропозиціями укласти договори про академічну мобільність до низки зарубіжних університетів, де є відповідні спеціальності: це Інститут біомедичних досліджень Вільнюського університету, Університет Яна Коменського у Братиславі, Університет Менделя у Брно, Словацький університет агрокультури у Нітрі. У найближчих планах – подальше розширення спектру зарубіжних партнерів.

 

Договір про співробітництво (співпрацю) з ДВНЗ "Ужгородський національний університет" від 22.01.2020 р. №20\01\20

Договір про співробітництво (співпрацю) з Національним лісотехнічним університетом України від 08.09.2020 р. №08\09\20

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2926974307579572/ 


VIІ. Наукова робота студентів

Студенти інституту з молодших курсів навчаються та працюють у навчально-науковій лабораторії мікробіології, імунології та біотехнологій, практичні заняття проводять на базі лабораторій провідних науково-дослідних установ у галузі біології, виконують експериментальні магістерські роботи, беруть участь у конференціях регіонального, всеукраїнського та світового рівнів, готуючи щорічно понад 100 доповідей.

Щорічно в інституті організовується та відбувається студентська наукова конференція «Сучасні наукові дослідження в біології, екології та фармації» за участю студентів як нашого Університету, так і інших закладів освіти України. Для впровадження інтерактивних технологій навчання активно розвивається дистанційна форма навчання, укладаються домовленості на співпрацю між провідними науковими установами Києва та регіону. Здійснюється активна співпраця студентів та викладачів Інституту з ПП «Беремицьке» для проведення актуальних досліджень у галузі мікробіології, екології, фармації та пермакультури, ведеться активна видавнича діяльність з метою забезпечення студентів високоякісними навчальними та дидактичними матеріалами.

 

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Сучасні наукові дослідження в біології, екології, медицині та фармації. Тези доповідей студентської наукової конференції 17 грудня 2019 року

Травневі читання "Студентство та сучасні біомедичні проблеми". Тези доповідей студентської наукової конференції 19 травня 2019 року

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2599256243684715/

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Конференція "Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики"

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2879407032336300/

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених "Молодь: освіта, наука, духовність"

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2745689992374672/

Сучасні наукові дослідження в біології, екології, медицині та фармації. Студентська наукова конференція 17 грудня 2019 року

Травневі читання "Студентство та сучасні біомедичні проблеми". Студентська наукова конференція 19 травня 2019 року

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

Розміщено на персональних сторінках викладачів

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)

Теми курсових робіт з дисципліни «Очистка стічних вод» у 2020-2021 н.р.

8.2. Дипломні роботи

Анотації дипломних робіт

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми - відсутні

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) - відсутні

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не містять конфіденційної інформації

Результати опитувань "Освітня програма очима здобувачів вищої освіти" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима випускників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима роботодавців" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Журнал відвідування відкритих занять

Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

1. Лекція Беспалової О.Я. з дисципліни "Основи імунології" на тему "Органи імунної системи" 21.10.2019

2. Лекція Ілюк Н.А. з дисципліни "Анатомія рослин" на тему " Вступ. Предмет, об’єкт та методи анатомії рослин. Історія та сучасність науки, роль українських та зарубіжних вчених" 09.09.2020

3. Лекція Катинської М.Г. з дисципліни "Фармакогнозія" на тему " Лікарські рослини та сировина, що містять кумарини та хромони" 23.10.2019

9.6. Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.7. Результати опитування "Адаптація першокурсників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.8. Моніторинг якості навчання англійської мови у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.9. Результати анкетування студентів-іноземців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

Здобувачі освіти мають можливість користуватись бібліотекою з фондом 237228 прим. док. Бібліотечний фонд постійно комплектується новими надходженнями. Створюється локальна електронна бібліотека, що постійно оновлюється. Повнотекстові документи завантажуються на сайті електронної бібліотеки Університету: https://ush.com.ua/kvuulib.

В електронному читальному залі пропонують низку баз даних. Із метою їх активного використання проводяться тренінги і навчальні семінари. Наприклад, семінар «Впровадження бібліографічно-реферативної бази даних «Cambridge University Press» в освітній процес і науково-пошукову діяльність підрозділів Університету «Україна», тренінги «Основи використання платформи EBSCO-Host в Університеті «Україна», «Презентація бази даних Scopus» та ін. Для магістрантів проводяться практичні заняття «Методика бібліографування документа», «Правила складання бібліографічного списку до наукових робіт». Щорічно оформлюються віртуальні виставки «Нові надходження» для спеціальності «Біологія». Влаштовуються дні інформації та фахівця. Всі фінансові ресурси щодо придбання навчально-методичного забезпечення (тематико-типологічний план комплектування навчальної літератури, оперативний план замовлення навчально-методичної літератури, план замовлення періодичних видань), висвітлені на вебсторінці бібліотеки: https://uu.edu.ua/kompletktuvannia_fondiv.

Віртуальна виставка "Нові надходження" за спеціальністю "Біологія" 2020 р.

Віртуальна виставка "Нові надходження" за спеціальністю "Біологія" 2019 р.

Бібліографічний опис навчальної літератури Iнституту біомедичних технологій в Бібліотеці

 

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп'ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

Для забезпечення належної якості освітньої діяльності в інституті широко використовуються технічні засоби та комп’ютерні технології.

Для наглядної демонстрації та трансляції в режимі відеоконференцій при проведенні лабораторних робіт у навчальний процес впроваджено комплект обладнання (спеціальна вебкамера для мікроскопу, спеціалізоване програмне забезпечення і комп’ютер з 25” монітором), яке дозволяє виводити на екран монітора зображення з мікроскопу. Також заняття проводяться в комп’ютерних класах 203 та 206 ІІ корпусу, в яких встановлені 26 та 19 комп’ютерів Intel Pentium BR G4400-3,3Ghz/4Gb/HDD 500Gb Монітор LG 21.5" відповідно.

Заняття в дистанційному режимі проводяться з аудиторій 2Л1, 2Л2 і 2Л3, які оснащені мультимедійними проекторами, вебкамерами, мікрофонами, акустичними системами, мікшерними пультами і ноутбуками.

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

Кожен викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ розміщує комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни – нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни.
 2. Методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (плани семінарських занять, завдання для практичних та лабораторних занять, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, збірник задач, вправ, збірник ситуаційних завдань, ділові ігри тощо).
 3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завдання для самостійного вивчення студентами окремих тем, збірник ситуаційних завдань, тестів, задач, теми рефератів та методичні вказівки до їх виконання, питання для самоконтролю).
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.
 5. Модульні контрольні роботи (тестові завдання).
 6. Варіанти контрольних робіт для проведення ректорської контрольної роботи.
 7. Білети екзаменаційні (залікові, семестрові).
 8. Пакети ККЗ (для проведення ККР).
 9. Тематика курсових робіт.
 10. Конспект лекцій.
 11. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної форми навчання.
 12. Тематика індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт студентів.
 13. Методичне забезпечення контролю знань.
 14. Питання для самоконтролю з дисципліни, завдання для поточного контролю знань, модульного контролю.
 15. Варіанти тестів для поточного підсумкового тестування.
 16. Питання для підготовки до екзамену (заліку).
 17. Тематика і завдання щодо контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 18. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 19. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
 20. Демонстраційні матеріали (рисунки, таблиці, презентації тощо).

Інформаційні ресурси для викладачів на сторінках офіційного сайту університету:

Нормативні документи

Основні нормативні документи університету

Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників

Академічна доброчесність

Заходи боротьби з корупцією

Структура університету

Корисні посилання

Управління якістю освіти

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-методична діяльність

Бібліотека

Підвищення кваліфікації викладачів

Наскрізне навчання

Супровід навчання

Новини освіти

Конкурс на заміщення посад

Інклюзія

Наука

Міжнародний вектор

Сторінки університету https://www.facebook.com/UUkraine/  та Інституту біомедичних технологій https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/ у Facebook.

Інформаційні ресурси з організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ :

Інструкція для викладачів

Інструкція для викладачів: Як користуватися сервісом відеоконференцзв'язку

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

Обладнання Навчально-наукової лабораторії мікробіології, імунології та біотехнологій

Спеціалізований кабінет "Історія української мікробіології"

Результати опитувань "Університет очима студентів" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Інклюзивна освіта" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Проживання в гуртожитках

 

10.5. Організаційні документи

Наказ про реструктуризацію факультету в інститут

Наказ про перейменування кафедри

 

10.6. Захист дипломних робіт

На кафедрі мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Університету "Україна" відбулись захисти магістерських робіт зі спеціальності 091 "Біологія" українських та англомовних студентів.

На захід завітали поважні гості: Голова консульського відділу Посольства держави Лівія в Україні пан Тваті Хусам І.М., Аташе з питань культури Посольства держави Лівія пан Masoud Omar Bouferoua та представник лівійської діаспори пан Араібі Алмотасем Беллах М. Вони пересвідчились у високій якості фахової підготовки випускників.

Захист пройшов успішно, студенти відповіли на всі питання екзаменаційної комісії. Поважні гості подякували колективу Університету "Україна" за якісну підготовку здобувачів і виявили бажання продовжувати співпрацю.

https://www.facebook.com/groups/1685750548368627/permalink/2974331062843896/