Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

242 "Туризм" (Київ) - бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) - відсутній

 

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 04.10.2018 (посилання)

 

1.3. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю (прикріплений файл)

 

1.4. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами

Освітньо-професійна програма 2021 року (англійською мовою)

Освітньо-професійна програма 2021 року

Наказ від 01.07.2021 р. №ХХ "Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2021-2022 н.р."

Рішення Вченої ради Університету "Україна"

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання зі сфери обслуговування

Рішення Вченої ради Інституту філології та масових комунікацій

Витяг із протоколу засідання кафедри

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

 

Освітньо-професійна програма 2020 року

Наказ від 09.07.2020 р. №93 "Про затвердження уніфікованих навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2020-2021 н.р."

Рішення Вченої ради Університету "Україна"

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання зі сфери обслуговування

Рішення Вченої ради Інституту філології та масових комунікацій

Витяг із протоколу засідання кафедри

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

 

Освітньо-професійна програма 2019 року

Рішення Вченої ради Університету "Україна"

Наказ від 27.12.2019 р. №217 "Про затвердження оновлених навчальних планів та освітньо-професійних програм на 2019-2020 н.р. та Тимчасового стандарту з метою ліцензування"

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання зі сфери обслуговування

Рішення Вченої ради Інституту філології та масових комунікацій

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2018 року після виходу стандарту

Наказ від .2018 р. № "Про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету "Україна" на 2018-2019 н.р."

Рішення Вченої ради Університету "Україна" про затвердження ОПП і НП на 2018-2019 н.р. від 30.03.2018 р.

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання зі сфери обслуговування

Рішення Вченої ради Інституту філології та масових комунікацій

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

Освітньо-професійна програма 2018 року

Наказ від 04.04.2018 р. №50 "Про затвердження та введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів спеціальностей Університету "Україна" на 2018-2019 н.р."

Рішення Вченої ради Університету "Україна" про затвердження ОПП і НП на 2018-2019 н.р. від 30.03.2018 р.

Витяг із протоколу Науково-методичного об'єднання зі сфери обслуговування

Рішення Вченої ради Інституту філології та масових комунікацій

Витяг із протоколу засідання кафедри

 

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

Навчальний план 2021-2022 н.р.

Навчальний план 2020-2021 н.р.

Навчальний план 2019-2020 н.р.

Навчальний план 2018-2019 н.р. після виходу стандарту

Навчальний план 2018-2019 н.р.

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2021 року:

1. Рецензія фахівця

2. Рецензія фахівця

3. Рецензія фахівця

4. Відгук студента

 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року:

1. Рецензія фахівця

2. Рецензія фахівця

3. Рецензія фахівця

4. Відгук студента

 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2019 року:

1. Рецензія фахівця

2. Рецензія фахівця

3. Рецензія фахівця

4. Відгук студента

 

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2018 року:

1. Рецензія фахівця

2. Рецензія фахівця

3. Рецензія фахівця

4. Відгук студента

 

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін в освітню програму

 

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

 

2.4. ПРОГРАМА роботи експертної групи

 

2.5. Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи

 

2.6. Висновок ГЕР

 

2.7. Рішення НАЗЯВО про акредитацію

 

2.8. Сертифікат про акредитацію

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки освітнього процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=55

 

3.2. Силабуси (посилання на сайт Інтернет-підтримки освітнього процесу)
слід створити сторінку, розробити силабуси, викласти, розмістити посилання

 

3.3. Анотації дисциплін (посилання на базу на сайті для вступників)

Алфавітний покажчик навчальних дисциплін українською мовою

Закріплення дисциплін за кафедрами

 

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

 

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження практик

 

3.6. Методичні рекомендації щодо підготовки кваліфікаційної роботи

 

3.7. Програма комплексного атестаційного екзамену

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Витяги з наказів про затвердження гарантів

Наказ від 01.11.2021 р. № 213 про затвердження гарантів

Наказ від 16.11.2020 р. №189 про затвердження гарантів

Наказ від 25.10.2019 р. №142 про затвердження гарантів

Наказ від 12.07.2018 р. №75 про затвердження гарантів

 

4.2. Витяги з наказів про затвердження складу проєктних груп

Наказ від 16.11.2020 р. №190 про затвердження складу проєктних груп

Наказ від 28.10.2019 р. №143 про затвердження складу проєктних груп

Наказ від 12.07.2018 р. №76 про затвердження проєктних груп

 

4.3. Витяги з наказів про затвердження складу груп забезпечення

Наказ від 01.11.2021 р. №214 про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №191 від 16.11.2020 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ №144 від 28.10.2019 р. про затвердження складу груп забезпечення

Наказ від 12.07.2018 р. №77 про затвердження груп забезпечення

 

4.4. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті) оновити

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету "Україна" за 2020-2021 н.р.

Зведений рейтинг науково-педагогічних працівників Університету "Україна" за 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у IІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС колегами у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

4.5. Перелік наукових праць викладачів (розміщено на особистих сторінках викладачів) оновити

 

4.6. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.7. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистих сторінках викладачів) оновити

 

4.8. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщено на особистих сторінках викладачів) оновити

 

4.9. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

 

4.10. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщено на особистих сторінках викладачів)

 

4.11. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми

Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у 2020-2021 н.р.

Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

Створити й активно наповнювати сторінку, писати новини і розміщувати їх на сайтах УУ та ІФМК. Оновити сайт ІФМК

 

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

Результати опитування "Працевлаштування очима випускників" у 2020-2021 р.р.

Результати опитування "Працевлаштування очима випускників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.2. Звіти про проведення ярмарків вакансій, переговорів або зустрічей із роботодавцями стосовно працевлаштування студентів і випускників (прикріплені файли)

 

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

Провести якийсь яскравий захід, бажано не один. Реанімувати туристичний клуб, можна задіяти бібліотеку.

 

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

 

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності. На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо. Оживити діяльність

 

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

Реєстр договорів базової структури університету на практику

Результати опитування "Працевлаштування очима роботодавців" у 2020-2021 н.р.

Результати опитування "Працевлаштування очима роботодавців" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.7. Перелік баз практики

Бази практики 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" у 2020-2021 н.р.

Бази практики 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти і професорсько-викладацького складу

Приклади, статистика, договори на національну і міжнародну академічну мобільність студентів і викладачів

 

VIІ. Наукова робота студентів

 

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

 

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

7.3. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

7.4. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

7.5. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

 

7.6. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

Розміщено на персональних сторінках викладачів

 

VIІІ. Проміжна і підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми – відсутні

 

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (див. п. 2.5 і п. 2.6)

 

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) (див. п. 2.3)

 

Результати опитувань "Освітня програма очима здобувачів вищої освіти" у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима випускників" у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима роботодавців" у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу" у 2020-2021 н.р.

 

Результати опитувань "Освітня програма очима здобувачів вищої освіти" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима випускників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима роботодавців" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

 

9.5. Журнал відвідування відкритих занять

Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

 

9.6. Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату

Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у 2020-2021 н.р.

Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.7. Результати опитування "Адаптація першокурсників"

Результати опитування "Адаптація першокурсників" у 2020-2021 н.р.

Результати опитування "Адаптація першокурсників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.8. Моніторинг якості навчання англійської мови

Моніторинг якості навчання англійської мови у 2020-2021 н.р.

Моніторинг якості навчання англійської мови у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

9.9. Результати анкетування студентів-іноземців

Результати анкетування студентів-іноземців у 2020-2021 н.р.

Результати анкетування студентів-іноземців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

Студенти спеціальності «Туризм» мають можливість користуватись бібліотекою з фондом 237228 прим. док. Бібліотечний фонд постійно комплектується новими надходженнями і становить 13 294 прим. док. Бібліотека співпрацює із 34-ма видавництвами України. Розвинуто вітчизняний книгообмін. Щорічно у вересні для студентів спеціальності «Туризм» видаються комплекти навчальної літератури. Створюється локальна електронна бібліотека, що постійно оновлюється. Повнотекстові документи завантажуються на сайті електронної бібліотеки Університету: https://ush.com.ua/kvuulib.

З метою популяризації нових надходжень практикуються традиційні книжкові та сучасні інтерактивні й віртуальні виставки для спеціальності «Біологія». Серед студентів підвищується рівень інформаційної культури. В межах діяльності факультативу «Основи бібліотечно-бібліографічних знань» проводяться інформаційні години, бібліотечні та бібліографічні уроки. Всі фінансові ресурси щодо придбання навчально-методичного забезпечення (тематико-типологічний план комплектування навчальної літератури, оперативний план замовлення навчально-методичної літератури, план замовлення періодики) висвітлені на вебсторінці бібліотеки: https://uu.edu.ua/kompletktuvannia_fondiv.

Віртуальна виставка

Бібліографічний опис навчальної літератури

 

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп'ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

Для забезпечення належної якості освітньої діяльності в інституті широко використовуються технічні засоби та комп’ютерні технології.

Заняття проводяться в комп’ютерних класах 203 та 206 ІІ корпусу, в яких встановлені 26 та 19 комп’ютерів Intel Pentium BR G4400-3,3Ghz/4Gb/HDD 500Gb Монітор LG 21.5" відповідно.

Заняття в дистанційному режимі проводяться з аудиторій 3Л1, 3Л2 і 3Л3, які оснащені мультимедійними проєкторами, вебкамерами, мікрофонами, акустичними системами, мікшерними пультами і ноутбуками.

 

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

Кожен викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ розміщує комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни: розробити і викласти

 1. Робоча навчальна програма дисципліни – нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни.
 2. Методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (плани семінарських занять, завдання для практичних та лабораторних занять, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, збірник задач, вправ, збірник ситуаційних завдань, ділові ігри тощо).
 3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завдання для самостійного вивчення студентами окремих тем, збірник ситуаційних завдань, тестів, задач, теми рефератів та методичні вказівки до їх виконання, питання для самоконтролю).
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.
 5. Модульні контрольні роботи (тестові завдання).
 6. Варіанти контрольних робіт для проведення ректорської контрольної роботи.
 7. Білети екзаменаційні (залікові, семестрові).
 8. Пакети ККЗ (для проведення ККР).
 9. Тематика курсових робіт.
 10. Конспект лекцій.
 11. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної форми навчання.
 12. Тематика індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт студентів.
 13. Методичне забезпечення контролю знань.
 14. Питання для самоконтролю з дисципліни, завдання для поточного контролю знань, модульного контролю.
 15. Варіанти тестів для поточного підсумкового тестування.
 16. Питання для підготовки до екзамену (заліку).
 17. Тематика і завдання щодо контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 18. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 19. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
 20. Демонстраційні матеріали (рисунки, таблиці, презентації тощо).

 

Інформаційні ресурси для викладачів на сторінках офіційного сайту університету:

Нормативні документи

Основні нормативні документи університету

Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників

Академічна доброчесність

Заходи боротьби з корупцією

Структура університету

Корисні посилання

Управління якістю освіти

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-методична діяльність

Бібліотека

Підвищення кваліфікації викладачів

Наскрізне навчання

Супровід навчання

Новини освіти

Конкурс на заміщення посад

Інклюзія

Наука

Міжнародний вектор

Сторінки університету https://www.facebook.com/UUkraine/  та Інституту філології та масових комунікацій https://www.facebook.com/groups/1089870604404075 у Facebook.

Інформаційні ресурси з організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/:

Інструкція для викладачів

Інструкція для викладачів: Як користуватися сервісом відеоконференцзв'язку

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

Спеціалізований кабінет (створити, описати, сфотографувати, розмістити)

Спеціалізований кабінет з охорони праці і безпеки життєдіяльності (описати, сфотографувати, розмістити)

Навчальна туристична агенція на базі Аудіовідеостудії (створити, описати, сфотографувати, зробити відеозаписи, розмістити)

 

Результати опитувань "Університет очима студентів" у 2020-2021 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Оцінювання ефективності дистанційної форми навчання" у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Інклюзивна освіта" у 2020-2021 н.р.

Результати опитувань "Університет очима студентів" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Інклюзивна освіта" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Проживання в гуртожитках