Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

075 "Маркетинг" (Київ) - магістр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) - відсутній

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 10.07.2019

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю 2018 року

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю (прикріплений файл)

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами

Освітньо-професійна програма 2020 року (англійською мовою)

Освітньо-професійна програма 2020 року

Громадське обговорення проєкту освітньої програми та змін до неї

Освітньо-професійна програма 2019 року

Освітньо-професійна програма 2018 року

Освітньо-професійна програма 2017 року

1.6. Навчальний план (прикріплений файл)

Навчальний план 2020-2021 н.р.

Навчальний план 2019-2020 н.р.

Навчальний план 2018-2019 н.р.

Навчальний план 2017-2018 н.р.

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2020 року:

1.

2.

3.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2019 року:

1.

2.

3.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2018 року:

1.

2.

3.

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму 2017 року:

1.

2.

3.

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму (під кожну зміну має бути обґрунтування)

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми «Маркетинг» освітнього ступеня «магістр» 2019 рік

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

https://vo.uu.edu.ua/course/index.php?categoryid=6

3.2. Силабуси українською та англійською мовами (прикріплені файли)

3.3. Анотації дисциплін українською та англійською мовами (посилання на базу на сайті для вступників)

Алфавітний покажчик навчальних дисциплін українською мовою

Закріплення дисциплін за кафедрами

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів) (прикріплені файли)

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик (прикріплені файли)

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи (прикріплені файли)

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп (прикріплений файл)

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення (прикріплений файл)

4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

Рейтингове оцінювання ПВС завідувачами кафедр у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС колегами у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами освіти у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

4.4. Перелік наукових праць викладачів (прикріплений файл)

4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистих сторінках викладачів)

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистих сторінках викладачів)

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту) - відсутнє

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистих сторінках викладачів)

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

 

V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

Результати опитування "Працевлаштування очима випускників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.2. Звіти про проведення ярмарків вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності. На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями 

Реєстр договорів базової структури університету на практику

Результати опитування "Працевлаштування очима роботодавців" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.7. Перелік баз практики

Бази практики 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Дуальна форма здобуття освіти" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Конференція "Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики"

Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих учених "Молодь: освіта, наука, духовність"

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)

8.2. Дипломні роботи

Анотації дипломних робіт

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми - відсутні

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної)

 

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не містять конфіденційної інформації

Результати опитувань "Освітня програма очима здобувачів вищої освіти" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима вмпускників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима роботодавців" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Освітня програма очима науково-педагогічного персоналу" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5. Журнал відвідування відкритих занять

Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

1.

2.

3.

...

9.6. Результати опитування стосовно системи запобігання плагіату у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.7. Результати опитування "Адаптація першокурсників" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.8. Моніторинг якості навчання англійської мови у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

9.9. Результати анкетування студентів-іноземців у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

 

Здобувачі освіти мають можливість користуватись бібліотекою з фондом 237228 прим. док. Бібліотечний фонд постійно комплектується новими надходженнями. Створюється локальна електронна бібліотека, що постійно оновлюється. Повнотекстові документи завантажуються на сайті електронної бібліотеки Університету: http://ush.com.ua/kvuulib.

В електронному читальному залі пропонують низку баз даних. Із метою їх активного використання проводяться тренінги і навчальні семінари. Наприклад, семінар «Впровадження бібліографічно-реферативної бази даних «Cambridge University Press» в освітній процес і науково-пошукову діяльність підрозділів Університету «Україна», тренінги «Основи використання платформи EBSCO-Host в Університеті «Україна», «Презентація бази даних Scopus» та ін. Для магістрантів проводяться практичні заняття «Методика бібліографування документа», «Правила складання бібліографічного списку до наукових робіт». Щорічно оформлюються віртуальні виставки «Нові надходження» для спеціальності «Маркетинг». Влаштовуються дні інформації та фахівця. Всі фінансові ресурси щодо придбання навчально-методичного забезпечення (тематико-типологічний план комплектування навчальної літератури, оперативний план замовлення навчально-методичної літератури, план замовлення періодики), висвітлені на вебсторінці бібліотеки: https://uu.edu.ua/kompletktuvannia_fondiv.

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп'ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

Результати опитування "Дистанційна форма навчання"

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

Кожен викладач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ розміщує комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни – нормативний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність та організаційні форми вивчення навчальної дисципліни.
 2. Методичні матеріали до семінарських, практичних та лабораторних занять (плани семінарських занять, завдання для практичних та лабораторних занять, методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять, контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять, збірник задач, вправ, збірник ситуаційних завдань, ділові ігри тощо).
 3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів (завдання для самостійного вивчення студентами окремих тем, збірник ситуаційних завдань, тестів, задач, теми рефератів та методичні вказівки до їх виконання, питання для самоконтролю).
 4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.
 5. Модульні контрольні роботи (тестові завдання).
 6. Варіанти контрольних робіт для проведення ректорської контрольної роботи.
 7. Білети екзаменаційні (залікові, семестрові).
 8. Пакети ККЗ (для проведення ККР).
 9. Тематика курсових робіт.
 10. Конспект лекцій.
 11. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для заочної форми навчання.
 12. Тематика індивідуальних завдань і науково-дослідних робіт студентів.
 13. Методичне забезпечення контролю знань.
 14. Питання для самоконтролю з дисципліни, завдання для поточного контролю знань, модульного контролю.
 15. Варіанти тестів для поточного підсумкового тестування.
 16. Питання для підготовки до екзамену (заліку).
 17. Тематика і завдання щодо контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 18. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.
 19. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
 20. Демонстраційні матеріали (рисунки, таблиці, презентації тощо).

Інформаційні ресурси для викладачів на сторінках офіційного сайту університету:

Нормативні документи

Основні нормативні документи університету

Положення про підрозділи та посадові інструкції працівників

Академічна доброчесність

Заходи боротьби з корупцією

Структура університету

Корисні посилання

Управління якістю освіти

Організація навчально-виховного процесу

Навчально-методична діяльність

Бібліотека

Підвищення кваліфікації викладачів

Наскрізне навчання

Супровід навчання

Новини освіти

Конкурс на заміщення посад

Інклюзія

Наука

Міжнародний вектор

Сторінки університету https://www.facebook.com/UUkraine/  та Інституту економікм та менеджменту https://www.facebook.com/economikamenegment/  у Facebook.

Інформаційні ресурси з організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу на платформі Moodle https://vo.uu.edu.ua/ :

Інструкція для викладачів

Інструкція для викладачів: Як користуватися сервісом відеоконференцзв'язку

Електронні бази даних наукової інформації відкритого доступу

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку

Результати опитувань "Університет очима студентів" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитування споживачів освітніх послуг у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Результати опитувань "Інклюзивна освіта" у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

Проживання в гуртожитках