Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92 тимчасово
+ 380-97-739-54-85 тимчасово
+ 380-44-409-27-62
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Навчально-методичні матеріали

  Біологія

  Мовчан В. О. "Біоплато – необхідний елемент сталого розвитку територіальних громад". – Київ, 2015.

   

  Видавнича справа

  1000-ліття руських книг. Буклет / Валерій Лисенко. - Київ, 2007.

  Анна Київська та Реймська Євангелія / Укладення, макет, коментарі Валерій Лисенко. - Київ, 2011. - 96 с.

  Бондаренко Т. О. "Літературне редагування". Методичні матеріали для студентів зі спеціальності "Журналістика". - Харків, 2003.

  Висвітлення проблеми редагування наукової літератури в теорії видавничої справи.

  Витоки медіатехнологій в історії Києва. Презентація. Підготував В. Лисенко. - Київ, 2016.

  Давні руські книги ХІ-ХІІ століть. Презентація.

  Електронна версія російсько-українського словника А-П. Підготував О. Телемко. – Київ, 2007.

  Капелюшний А.О. Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. - 576 с.

  Курсова робота з предмету: "Редагування газетно-журнальних видань" на тему: «Зміст понять «редагування», «літературне редагування» студентки ІІІ курсу Микитенко Ф.-К.М. Викладач: Губарець В.В.

  Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Планування діяльності поліграфічних підприємств" для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Київ, 2004.

  Нормативна база редагування

  Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. — Л.: ВФ Афіша, 2006. — 416с, табл. 9, рис. 47, додатків 16.

  Підприємства видавничої галузі. Посібник для підготовки до навчально-виробничої практики. / Укладач В.М. Лисенко. - К.: Університет “Україна”, 2009. – 29 с.

  Проблема видавничого піратства. Збірка публікацій / Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

  Програма навчально-виробничої практики

  Советы для журналистов о том, как редактировать свои статьи

   

  Дизайн

  Браун Д. Учитесь рисовать перспективу / Пер. с англ. Н. В. Кремко

  Буйнов А.Н.,  Смирнов Б.Г. Первоначальные сведения о перспективе

  Голубева О. Л.  Основы композиции

  Даглдиян К. Декоративная композиция

  Дюбоск Д. Как рисовать перспективу / Пер. с англ. П.А. Самсонов

  Как рисовать пастелью / Пер. с испанского  Н. Врублевской, Под общей редакцией О. Максимова 

  Манюгіна Ю.Ю. Інфографіка у сучасних періодичних виданнях / Курсова робота з дисципліни "Редагування газетно-журнальних видань"

  Паранюшкин Р. В. Композиция : теория и практика изобразительного искусства

  Ревякин П.П. Техника акварельной живописи

  Рей Кэмпбелл Смит Перспектива

  Сомов Ю.С. Композиция в технике 

  Чернышев О. В.  Формальная композиция. Творческий практикум

  Reyter-Tsinnau M. Акварель основной курс 

   Reyter-Tsinnau M. Акварель конструктивный курс 

    

  Дистанційне навчання

  MOODLE і соціальний конструктивізм. За матеріалами MoodleDocs. Огляд підготував Валерій Семенюк

   

  Журналістика

  Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік-рилейшнз: монографія. – Київ, 2005.

  Бурдьё Пьер. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; Отв. ред., предисл. Н. Шматко. — М.: Фонд научных исследований "Прагматика культуры", Институт экспериментальной социологии, 2002. — 160 с.

  Вальтер фон Ла Рош. Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, 2005. – 229 с.

  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя. Как перейти от бюджетного финансирования к зарабатыванию денег на газетном рынке. Украинская Ассоциация издателей периодической печати

  Вейсберг М. Как убедить рекламодателя разместить рекламу в вашей газете. Украинская Ассоциация издателей периодической печати. – Киев, 2004.

  Відкривання невідкритого. Пошук і документація. Джерела, принципи, загрози. Д-р. Марек Хиліньські, 2009. Презентація.

  Григорян М.В. Пособие по журналистике. – М.: «Права человека», 2007. – 192 с.

  Етичний кодекс журналіста

  Європейський Союз: посібник для журналістів, 2015.

  Журналістика: вступ до фаху. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.030203 “Журналістика”. Укладач: Лебедєва-Гулей О.З. – Київ: Університет «Україна», 2011.

  Журналістиказаконні обґрунтування. Норми і принципи поведінки. Основи і практика. Презентація.

  Засади журналістики. Збірка інформаційних матеріалів. Укладач Валерій Лисенко. – Київ: Університет «Україна», 2012.

  Карпенко В.О. Журналістика: Вступ до фаху. – К.: Університет «Україна», 2010.

  Карпенко В.О. Журналістська творчість: теоретично-методичні та практичні засади (До навчально-методичного комплексу з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості для студентів спеціальності «Журналістика»). – Київ: Університет «Україна», 2012.

  Комунікаційна політика уряду Канади. Секретаріат Міністерства фінансів Канади, 2004.

  Крейг Річард. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Перекл. з англ. А. Іщенка. - К.: Києво-Могилянська академія, 2007. - 324 с.

  Лаврик О.В. Основи журналістики. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика". – Харків, 2008.

  Медиа-ландшафты стран восточного партнерства. – Ереван: Ереванский пресс-клуб, 2011.

  Методичні поради щодо підготовки реферату до семінару з дисципліни «Журналістика: вступ до фаху». – К., 2011.

  Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Н. Костенко і В. Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 212 с.

  Пол Кристиан Раду. Следите за деньгами: пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию. Международный центр журналистики.

  Посібник для журналістів. Представництво Європейського Союзу в Україні. – Київ, 2010.

  Пошук інформації та збирання матеріалів в редакції. Презентація.

  Редакційні настанови Бі-Бі-Сі, 2005.

  Рэндалл Дэвид. Универсальный журналист. Перевод с английского А. Порьяза, под редакцией В. Харитонова. Редактор русского текста А. Самойленко.

  Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. Редактор-составитель – Малькольм Ф. Мэллет. Перевод с английского – Ирина Осадчая. Консультант перевода – Николас Пилюгин. Редактор перевода – Борис Шпотов. Макет – Валерий Лысенко. – Киев, 2011.

  Сторі Джон. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. Переклад з англійської С. Савченка

  Студенты президентам. Презентация

  Сучасний медіа-менеджмент у друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси. Вид. 2-ге, доповн. та виправлене / За ред. В. Іванова та Н. Ланге. – Київ:ЦВП, АУП, 2008. – 300 с.

  «Твій вибір» – як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ / За редакцією О. Хоменка; Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 95 с.

  Халер Міхаель. Пошук і збір інформації: навчальний посібник. – К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2006. – 308 с.

   

  Новітні медіа

  Амзин А. Новостная интернет-журналистика

  Витяги із законодавства, що регулює поширення інформації в Інтернет

  Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с.

  Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.

  Ильяшенко Т. Украинский потребитель уже в интернете.

  Как организовать и поддерживать работу. Руководство по общинным мультимедийным центрам. Под ред. Стеллы Хьюз, Сухариты Ишвар, Венус Исваран Дженнингс. – ЮНЕСКО, 2004.

  Как писать тексты для Web.

  Конвергентна журналістика: що це таке?

  Кундельська К. Просування електронних версій друкованих видань в Інтернеті.

  Лисенко В.М. Нові медіа. Плани занять

  Лисенко В.М. Сучасні технічні засоби масової комунікації : навчально-методич­ний комплекс. – К.: Університет «Україна», 2010. – 96 с.

  Мелихов Д., Сарматов И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. – К., 2010.

  Навчальна програма "Медіаосвіта (медіаграмотність)" (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників).Київ, 2011.

  Нові медіа: збірка науково-популярних публікацій щодо новітніх медіа-технологій. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2011.

  Нові медіа – польський досвід.

  Обзор нових технологий. Школа новых медиа. Институт развития региональной прессы.

  Особенности жанра интернет-блога. Курсовая работа. – Киров, 2011.

  Неймаш Т. Что нужно знать, чтобы оценить качество медиа, 2012.

  Панкратова Л. Юридичні аспекти регулювання нових медіа та відповідальність журналістів

  Потехин П. Жанры интернет-журналистики. – Киев, 2012.

  Потятиник Б.В. Інтернет-журнапістика : навчальний посібник. – Львів: ПАЇС, 2010. – 246 с.

  Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

  Рашкофф Дуглас. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание.

  Сильные и слабые стороны различных каналов коммуникации

  Ушакумари Н. Изменение формы. Формирование изменений.

  Хиліньські Марек. Історія й теорія медіа, 2009. Презентація.

  Хоменок О. Новые медиа – новые потребности аудитории. Школа новых медиа. Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

  Шиляев Ю. Что такое хорошее ТЗ на сайт?

  Юзабилити: Правила, психология, термины

   

  Фотожурналістика

  10 советов от Kodak, как получить хорошие снитки. Школа новых медиа, Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

  Правила фотосъемки: частые ошибки. Из книги Тесля Е.В. Твоя цифровая камера: путеводитель по работе с цифрой.

  Репортажная фотосъемка. Школа новых медиа, Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

   

  Здоров'я людини

  Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Анатомия и эволюция нервной системы: Краткий конспект лекций. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 56 с. - Библиогр.: с.54. 

  Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Медико-социальные основы здоровья: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 72 с. - Библиогр.: с. 69-70. 

   

  Інженерія

  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Курс лекцій для студентів. спеціальностей 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 6.070106 «Автомобілі та автомобільне госпо-дарство» денної та заочної форм навчання / укл.: В. А. Косенко, С. В. Ка-домський. — К.: НУХТ, 2012. — 355 с.

  Технологія конструкційних матеріалів: лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання: уклад. Косенко В. А., Кадомський С. В. — К.: Університет «Україна», 2012. — 198 с.

   

  Інклюзивне навчання

  Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / М. В. Півторак, Н. С. Пасічник, О. П. Цвид-Гром, О. П. Хомчук [та ін.] ; за заг. ред. Я. В. Новака. – Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – 211 с. 

   

  Інформатика

  Photoshop. Презентація.

  Історія компанії "Apple". Презентація.

  Історія компанії ІВМ. Презентація.

  Лисенко В.М. Походження машинних інформаційних технологій. Ілюстрації до лекцій. Презентація. – Київ, 2011.

  Лисенко В.М. Походження машинних інформаційних технологій. Ілюстрації до лекцій. Скорочена презентація. – Київ, 2011.

  Лисенко В.М. Програма підготовки презентацій Microsoft Power Poіnt : Керівництво для початківців. – Київ, 2005.

  Методи спілкування в Internet. Робота з електронною поштою.

  Мовні машинні технології. Буклет.

  Основные этапы развития интернета. Презентація.

  Пошук інформаційних ресурсів у глобальній мережі.

  Розробка слайдової презентації.

  Свободное и открытое программное обеспечение.

  Сім граней безпеки сучасної інформатики : Матеріали до лекцій. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

  Сім граней безпеки сучасної інформатики : Презентація. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

  Стівен Пол Джобс. Презентація.

  Створення візитівок.

  Шкільна Т. Інформатика як мистецтво. Презентація.

  Щур С.В. Коли з’явився перший персональний комп'ютер. Презентація.

  Як і навіщо робляться відеопрезентації.

   

  Історія України

  Ворона П.В., Мучник А.М. Ревегук В.Я. Симон Петлюра – від контроверзи до порозуміння.

   

  Літературознавство

  Ковбасенко Ю.І. Література постмодернізму: по той бік різних боків.Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури, 2004.

  Наталена Королева, 2015.

   

  Маркетинг, Менеджмент 

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Англо-український глосарій з інноваційного менеджменту. – К: Університет «Україна», 2005.  

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Вступ до технологічних інновацій. – К: Університет «Україна», 2005.

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Глобальне управління технологіями. – К: Університет «Україна», 2005.

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Інноваційний менеджмент. – К: Університет «Україна», 2005.

  Романенко Л.Ф. Маркетинг-практикум: ситуаційні завдання, кейси, рольові ігри, тести : навчальний посібник. – К: Університет «Україна», 2004. – 203 с.

  Чернильник О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» заочної форми навчання. – Полтава, 2009.

  Бебик В. М., Северин Л. В., Климкова І. І. Навчальна програма дисципліни “Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

   

  Мистецтвознавство

  Эко Умберто. Искусство и красота в средневековой эстетике. – СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с. – (Серия «Библиотека средних веков»).

  Языки свободного общества: Исскуство / Сост. Л.И. Таруашвили. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 160 с.

   

  Охорона праці

  Валеологія

  Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 2-е, стериотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.

  Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із персональними ЕОМ

  Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

  Інструкція з охорони праці під час робіт на копіювальних апаратах

  Охорона розумової праці: навчальний посібник. – Київ, 2012.

  Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр». – Київ, 2011.

   

  Педагогіка

  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

  Кольченко К.О., Равер-Лампман Ш., Нікуліна Г.Ф., Козліковська Н.Я., Мазарська Г.Є. Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з інвалідністю : методичний посібник для викладачів щодо роботи в інтегрованих групах. – К.: Університет «Україна», 2005. – 56 с.

  Таланчук П.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу. – К.: Університет «Україна», 2003. – 72 с.

   

  Політологія

  PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : монографія. / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. – К.: Сімферополь: МАУП, 2003. – 240 с.

  Бебик В. М., Северин Л. В., Климкова І. І. Навчальна програма дисципліни “Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

  Бебик В.М., Науменко О.С. Навчальна програма дисципліни "Політична реклама" (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2005. – 19 с.

  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина : монографія. – К., МАУП, 2003. – 424 с.

  Кудряченко А.І. Геополітика : підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. – К. МАУП, 2004. – 296 с.

  Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

  Слісаренко І.Ю. Навчальна програма дисципліни "Паблік рилейшнз" (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2005. — 15 с.

  Слісаренко І.Ю. Навчальна програма дисципліни "Політичні комунікації" (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2005. – 12 с.

   

  Правознавство

  Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.

  Галунько В.В. Людина і держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. : Університет «Україна», 2014. – 158 с.

  Савич С.С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні й Республіці Польща (порівняльне дослідження) : монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 168 с.

   

  Психологія

  Акимов И., Клименко В. О мальчике, который умел летать, или путь к свободе

  Методичні матеріали з навчальної дисципліни “Соціальна психологія” / укладач В. Т. Циба. – К.: Університет “Україна”, 2010.

  Сердюк Л.З. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід : монографія. — К.: Університет "Україна", 2012 . — 323 с.

  Циба В.Т. Основи теорії кваліметрії : навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 160 с.

  Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід : монографія. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія. – К.: Університет «Україна», 2011. – 359 с.

   

  Соціальна робота

  Програма курсу «Основи соціальних знань» для учнів середніх шкіл. – Миколаїв, 2013.

  Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

   

  Туризм 

  Валерій Лисенко. Інформаційні технології в туризмі. - К., 2017. 

   

  Українознавство

  Кирилл Галушко. Украинский национализм: ликбез для русских, или кто и зачем придумал Украину. – Киев: Темпора, 2010.

  Тищенко К. Правда про походження українців

   

  Українська мова

  Український правопис - 2019

   

  Управління навчанням і знаннями

  К обществам знания. – ЮНЕСКО, 2005.

  Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД)

  Шевченко В.П. Мистецтво доповідати : навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей. – Київ, 2004.

  Положення про організацію навчально-методичної роботи у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Практичний посібник для розробників тестових завдань. Упорядник Сергій Мудрук, експерт з тестових технологій Проекту USAID "Справедливе правосуддя", 2014. - 190 с.

  Циба В.Т. Поради: структура диплома, дисертації.

  Эко Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. – 2 изд. – 240 с.

   

  Фінанси

  Ковальська Л.В., Коротєєва А.В., Чернявська Т.А. Методичні рекомендації про підготовку і захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації «магістр» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання за за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», 2011. – 51 с.