Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Навчально-методичні матеріали

  Біологія

  Мовчан В. О. "Біоплато – необхідний елемент сталого розвитку територіальних громад". – Київ, 2015.

  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Очистка стічних вод" / Укладачі: Поєдинок Н.Л., Сергійчук Н.М. – Київ: Університет «Україна», 2020. – 35 с.

  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Ботаніка" / Укладачі: Мележик О.В., Ілюк Н.А. – Київ: Університет «Україна», 2020. – 35 с. 

  Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – К.: Університет «Україна», 2020. – 22 с. Укладачі: Тугай Т.І., Козлова І.П., Мовчан В.О., Мележик О.В., Ілюк Н.А.

  Методичні рекомендації для відпрацювання практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик / Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. – К.: Університет «Україна», 2020. – 64 с.

  Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики студентами спеціальності 091 «Біологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. / Укладачі: Мележик О.В., Ілюк Н.А. – К.: Університет «Україна», 2020. – 32 с.

  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Ботаніка" / Укладачі: Мележик О.В., Ілюк Н.А. – Київ: Університет «Україна», 2020. – 35 с. 

  Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Біотехнологія" / Укладачі: Поєдинок Н.Л., Сергійчук Н.М. – Київ: Університет «Україна», 2020. – 36 с.

  Методичні рекомендації до самостійної підготовки, виконання контрольної та курсової робіт з дисципліни «Мікробіологія» / уклад. Тугай Т.І., Тугай А.В., Мовчан В.О., Пастушенко Г.П.— К. : Університет «Україна», 2020. — 24 с.

  Методичні рекомендації для відпрацювання практичних навичок з технологічної, виробничої, переддипломної та науково-дослідної практик / Ілюк Н.А., Мележик О.В., Мовчан В.О., Сергійчук Н.М., Пастушенко Г.П., Корінько О.М. – К.: Університет «Україна», 2020. – 64 с.

  Робоча програма ознайомчої практики спеціальності 091 «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  Робоча програма навчальнної практики спеціальності 091 «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  Робоча програма виробничої практики спеціальності 091 «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  Робоча програма науково-виробничої практики спеціальності 091 «Біологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

  Видавнича справа

  1000-ліття руських книг. Буклет / Валерій Лисенко. - Київ, 2007.

  Анна Київська та Реймська Євангелія / Укладення, макет, коментарі Валерій Лисенко. - Київ, 2011. - 96 с.

  Бондаренко Т. О. "Літературне редагування". Методичні матеріали для студентів зі спеціальності "Журналістика". - Харків, 2003.

  Висвітлення проблеми редагування наукової літератури в теорії видавничої справи.

  Витоки медіатехнологій в історії Києва. Презентація. Підготував В. Лисенко. - Київ, 2016.

  Давні руські книги ХІ-ХІІ століть. Презентація.

  Електронна версія російсько-українського словника А-П. Підготував О. Телемко. – Київ, 2007.

  Капелюшний А.О. Стилістика й редагування. Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. - 576 с.

  Курсова робота з предмету: "Редагування газетно-журнальних видань" на тему: «Зміст понять «редагування», «літературне редагування» студентки ІІІ курсу Микитенко Ф.-К.М. Викладач: Губарець В.В.

  Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Планування діяльності поліграфічних підприємств" для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». – Київ, 2004.

  Нормативна база редагування

  Партико 3. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. — Л.: ВФ Афіша, 2006. — 416с, табл. 9, рис. 47, додатків 16.

  Підприємства видавничої галузі. Посібник для підготовки до навчально-виробничої практики. / Укладач В.М. Лисенко. - К.: Університет “Україна”, 2009. – 29 с.

  Проблема видавничого піратства. Збірка публікацій / Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

  Програма навчально-виробничої практики

  Советы для журналистов о том, как редактировать свои статьи

   

  Дизайн

  Браун Д. Учитесь рисовать перспективу / Пер. с англ. Н. В. Кремко

  Буйнов А.Н.,  Смирнов Б.Г. Первоначальные сведения о перспективе

  Голубева О. Л.  Основы композиции

  Даглдиян К. Декоративная композиция

  Дюбоск Д. Как рисовать перспективу / Пер. с англ. П.А. Самсонов

  Как рисовать пастелью / Пер. с испанского  Н. Врублевской, Под общей редакцией О. Максимова 

  Манюгіна Ю.Ю. Інфографіка у сучасних періодичних виданнях / Курсова робота з дисципліни "Редагування газетно-журнальних видань"

  Паранюшкин Р. В. Композиция : теория и практика изобразительного искусства

  Ревякин П.П. Техника акварельной живописи

  Рей Кэмпбелл Смит Перспектива

  Сомов Ю.С. Композиция в технике 

  Чернышев О. В.  Формальная композиция. Творческий практикум

  Reyter-Tsinnau M. Акварель основной курс 

   Reyter-Tsinnau M. Акварель конструктивный курс 

    

  Дистанційне навчання

  MOODLE і соціальний конструктивізм. За матеріалами MoodleDocs. Огляд підготував Валерій Семенюк

   

  Журналістика

  Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік-рилейшнз: монографія. – Київ, 2005.

  Бурдьё Пьер. О телевидении и журналистике / Пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой; Отв. ред., предисл. Н. Шматко. — М.: Фонд научных исследований "Прагматика культуры", Институт экспериментальной социологии, 2002. — 160 с.

  Вальтер фон Ла Рош. Вступ до практичної журналістики: Навчальний посібник / За загал. ред. В.Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, 2005. – 229 с.

  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя. Как перейти от бюджетного финансирования к зарабатыванию денег на газетном рынке. Украинская Ассоциация издателей периодической печати

  Вейсберг М. Как убедить рекламодателя разместить рекламу в вашей газете. Украинская Ассоциация издателей периодической печати. – Киев, 2004.

  Відкривання невідкритого. Пошук і документація. Джерела, принципи, загрози. Д-р. Марек Хиліньські, 2009. Презентація.

  Григорян М.В. Пособие по журналистике. – М.: «Права человека», 2007. – 192 с.

  Етичний кодекс журналіста

  Європейський Союз: посібник для журналістів, 2015.

  Журналістика: вступ до фаху. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 7.030203 “Журналістика”. Укладач: Лебедєва-Гулей О.З. – Київ: Університет «Україна», 2011.

  Журналістиказаконні обґрунтування. Норми і принципи поведінки. Основи і практика. Презентація.

  Засади журналістики. Збірка інформаційних матеріалів. Укладач Валерій Лисенко. – Київ: Університет «Україна», 2012.

  Карпенко В.О. Журналістика: Вступ до фаху. – К.: Університет «Україна», 2010.

  Карпенко В.О. Журналістська творчість: теоретично-методичні та практичні засади (До навчально-методичного комплексу з дисципліни «Теорія і методика журналістської творчості для студентів спеціальності «Журналістика»). – Київ: Університет «Україна», 2012.

  Комунікаційна політика уряду Канади. Секретаріат Міністерства фінансів Канади, 2004.

  Крейг Річард. Інтернет-журналістика. Робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. Перекл. з англ. А. Іщенка. - К.: Києво-Могилянська академія, 2007. - 324 с.

  Лаврик О.В. Основи журналістики. Навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика". – Харків, 2008.

  Медиа-ландшафты стран восточного партнерства. – Ереван: Ереванский пресс-клуб, 2011.

  Методичні поради щодо підготовки реферату до семінару з дисципліни «Журналістика: вступ до фаху». – К., 2011.

  Новини VS. Новини. Виборча кампанія в новинних телепрограмах / За редакцією Н. Костенко і В. Іванова; Інститут соціології НАН України, Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 212 с.

  Пол Кристиан Раду. Следите за деньгами: пособие для журналистов, разоблачающих коррупцию. Международный центр журналистики.

  Посібник для журналістів. Представництво Європейського Союзу в Україні. – Київ, 2010.

  Пошук інформації та збирання матеріалів в редакції. Презентація.

  Редакційні настанови Бі-Бі-Сі, 2005.

  Рэндалл Дэвид. Универсальный журналист. Перевод с английского А. Порьяза, под редакцией В. Харитонова. Редактор русского текста А. Самойленко.

  Справочник для журналистов стран Центральной и Восточной Европы. Редактор-составитель – Малькольм Ф. Мэллет. Перевод с английского – Ирина Осадчая. Консультант перевода – Николас Пилюгин. Редактор перевода – Борис Шпотов. Макет – Валерий Лысенко. – Киев, 2011.

  Сторі Джон. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. Переклад з англійської С. Савченка

  Студенты президентам. Презентация

  Сучасний медіа-менеджмент у друкованих ЗМІ. Шляхи роздержавлення української преси. Вид. 2-ге, доповн. та виправлене / За ред. В. Іванова та Н. Ланге. – Київ:ЦВП, АУП, 2008. – 300 с.

  «Твій вибір» – як зробити вибір громадян свідомим за допомогою ЗМІ / За редакцією О. Хоменка; Академія української преси. – К.: ЦВП, 2005. – 95 с.

  Халер Міхаель. Пошук і збір інформації: навчальний посібник. – К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2006. – 308 с.

   

  Новітні медіа

  Амзин А. Новостная интернет-журналистика

  Витяги із законодавства, що регулює поширення інформації в Інтернет

  Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. – М.:, 2010. – 200 с.

  Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД. – 2010. – 64 с.

  Ильяшенко Т. Украинский потребитель уже в интернете.

  Как организовать и поддерживать работу. Руководство по общинным мультимедийным центрам. Под ред. Стеллы Хьюз, Сухариты Ишвар, Венус Исваран Дженнингс. – ЮНЕСКО, 2004.

  Как писать тексты для Web.

  Конвергентна журналістика: що це таке?

  Кундельська К. Просування електронних версій друкованих видань в Інтернеті.

  Лисенко В.М. Нові медіа. Плани занять

  Лисенко В.М. Сучасні технічні засоби масової комунікації : навчально-методич­ний комплекс. – К.: Університет «Україна», 2010. – 96 с.

  Мелихов Д., Сарматов И. Веб-аналитика: шаг к совершенству. – К., 2010.

  Навчальна програма "Медіаосвіта (медіаграмотність)" (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників).Київ, 2011.

  Нові медіа: збірка науково-популярних публікацій щодо новітніх медіа-технологій. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2011.

  Нові медіа – польський досвід.

  Обзор нових технологий. Школа новых медиа. Институт развития региональной прессы.

  Особенности жанра интернет-блога. Курсовая работа. – Киров, 2011.

  Неймаш Т. Что нужно знать, чтобы оценить качество медиа, 2012.

  Панкратова Л. Юридичні аспекти регулювання нових медіа та відповідальність журналістів

  Потехин П. Жанры интернет-журналистики. – Киев, 2012.

  Потятиник Б.В. Інтернет-журнапістика : навчальний посібник. – Львів: ПАЇС, 2010. – 246 с.

  Потятиник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Серія: Медіакритика. – Львів: ПАІС, 2004. – 312 с.

  Рашкофф Дуглас. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание.

  Сильные и слабые стороны различных каналов коммуникации

  Ушакумари Н. Изменение формы. Формирование изменений.

  Хиліньські Марек. Історія й теорія медіа, 2009. Презентація.

  Хоменок О. Новые медиа – новые потребности аудитории. Школа новых медиа. Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

  Шиляев Ю. Что такое хорошее ТЗ на сайт?

  Юзабилити: Правила, психология, термины

   

  Фотожурналістика

  10 советов от Kodak, как получить хорошие снитки. Школа новых медиа, Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

  Правила фотосъемки: частые ошибки. Из книги Тесля Е.В. Твоя цифровая камера: путеводитель по работе с цифрой.

  Репортажная фотосъемка. Школа новых медиа, Институт развития региональной прессы. – Киев, 2009.

   

  Здоров'я людини

  Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Анатомия и эволюция нервной системы: Краткий конспект лекций. - 2-е изд., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 56 с. - Библиогр.: с.54. 

  Ткачук В.Г., Хапко В.Е. Медико-социальные основы здоровья: Конспект лекций. - К.: МАУП, 1999. - 72 с. - Библиогр.: с. 69-70. 

   

  Інженерія

  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Курс лекцій для студентів. спеціальностей 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 6.070106 «Автомобілі та автомобільне госпо-дарство» денної та заочної форм навчання / укл.: В. А. Косенко, С. В. Ка-домський. — К.: НУХТ, 2012. — 355 с.

  Технологія конструкційних матеріалів: лабораторний практикум до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання: уклад. Косенко В. А., Кадомський С. В. — К.: Університет «Україна», 2012. — 198 с.

   

  Інклюзивне навчання

  Молодь з інвалідністю і соціальні медіа: державна політика, проєктна діяльність, інклюзія: монографія. / Гуляєва Людмила, Головко Ярослав, Філь Ганна, Семигіна Тетяна. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2021. 144 с.

  Соціальна інтеграція осіб з інвалідністю в контексті освітньої діяльності ВНЗ : монографія / М. В. Півторак, Н. С. Пасічник, О. П. Цвид-Гром, О. П. Хомчук [та ін.] ; за заг. ред. Я. В. Новака. – Біла Церква : ТОВ «Білоцерківдрук», 2018. – 211 с. 

   

  Інформатика

  Photoshop. Презентація.

  Історія компанії "Apple". Презентація.

  Історія компанії ІВМ. Презентація.

  Лисенко В.М. Походження машинних інформаційних технологій. Ілюстрації до лекцій. Презентація. – Київ, 2011.

  Лисенко В.М. Походження машинних інформаційних технологій. Ілюстрації до лекцій. Скорочена презентація. – Київ, 2011.

  Лисенко В.М. Програма підготовки презентацій Microsoft Power Poіnt : Керівництво для початківців. – Київ, 2005.

  Методи спілкування в Internet. Робота з електронною поштою.

  Мовні машинні технології. Буклет.

  Основные этапы развития интернета. Презентація.

  Пошук інформаційних ресурсів у глобальній мережі.

  Розробка слайдової презентації.

  Свободное и открытое программное обеспечение.

  Сім граней безпеки сучасної інформатики : Матеріали до лекцій. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

  Сім граней безпеки сучасної інформатики : Презентація. Укладач Валерій Лисенко. – Київ, 2010.

  Стівен Пол Джобс. Презентація.

  Створення візитівок.

  Шкільна Т. Інформатика як мистецтво. Презентація.

  Щур С.В. Коли з’явився перший персональний комп'ютер. Презентація.

  Як і навіщо робляться відеопрезентації.

   

  Історія України

  Ворона П.В., Мучник А.М. Ревегук В.Я. Симон Петлюра – від контроверзи до порозуміння.

   

  Літературознавство

  Ковбасенко Ю.І. Література постмодернізму: по той бік різних боків.Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури, 2004.

  Наталена Королева, 2015.

   

  Маркетинг, Менеджмент 

  Методичні рекомендації до підготовки, написання та захисту магістерських робіт зі спеціальності 075 «Маркетинг» (2019)

  Програма педагогічної практики для студентів спеціальності 075 "МАРКЕТИНГ" (освітній ступінь: магістр)

  Програма науково-дослідної практики для студентів спеціальності 075 "МАРКЕТИНГ" (освітній ступінь: магістр)

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Англо-український глосарій з інноваційного менеджменту. – К: Університет «Україна», 2005.  

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Вступ до технологічних інновацій. – К: Університет «Україна», 2005.

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Глобальне управління технологіями. – К: Університет «Україна», 2005.

  Проф. Карл Г. Цайнінгер. Інноваційний менеджмент. – К: Університет «Україна», 2005.

  Романенко Л.Ф. Маркетинг-практикум: ситуаційні завдання, кейси, рольові ігри, тести : навчальний посібник. – К: Університет «Україна», 2004. – 203 с.

  Чернильник О.С. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит» та «Облік і аудит» заочної форми навчання. – Полтава, 2009.

  Бебик В. М., Северин Л. В., Климкова І. І. Навчальна програма дисципліни “Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

   

  Мистецтвознавство

  Эко Умберто. Искусство и красота в средневековой эстетике. – СПб.: Алетейя, 2003. – 256 с. – (Серия «Библиотека средних веков»).

  Языки свободного общества: Исскуство / Сост. Л.И. Таруашвили. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 160 с.

   

  Охорона праці

  Валеологія

  Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Вид. 2-е, стериотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.

  Інструкція з охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із персональними ЕОМ

  Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

  Інструкція з охорони праці під час робіт на копіювальних апаратах

  Охорона розумової праці: навчальний посібник. – Київ, 2012.

  Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр». – Київ, 2011.

   

  Педагогіка

  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

  Кольченко К.О., Равер-Лампман Ш., Нікуліна Г.Ф., Козліковська Н.Я., Мазарська Г.Є. Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з інвалідністю : методичний посібник для викладачів щодо роботи в інтегрованих групах. – К.: Університет «Україна», 2005. – 56 с.

  Підготовка науково-педагогічних кадрів, аспірантів та здобувачів: модернізація процесу навчання в системі післядипломної освіти: методичні рекомендації для системи післядипломної освіти ⁄⁄ Марина Іванівна Скрипник; За наук. ред.. Євгенії Родіонівни Чернишової; Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менедж. освіти». – К., 2014. – 147 с.

  Таланчук П.М., Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф. Супровід навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі : навчально-методичний посібник для студентів, викладачів та фахівців вищих навчальних закладів інтегрованого типу. – К.: Університет «Україна», 2003. – 72 с.

   

  Політологія

  PR в органах державної влади та місцевого самоврядування : монографія. / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. – К.: Сімферополь: МАУП, 2003. – 240 с.

  Бебик В. М., Северин Л. В., Климкова І. І. Навчальна програма дисципліни “Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії” (для спеціалістів, магістрів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

  Бебик В.М., Науменко О.С. Навчальна програма дисципліни "Політична реклама" (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2005. – 19 с.

  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина : монографія. – К., МАУП, 2003. – 424 с.

  Кудряченко А.І. Геополітика : підручник / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов. – К. МАУП, 2004. – 296 с.

  Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : монографія. – К.: МАУП, 2004. – 432 с.

  Слісаренко І.Ю. Навчальна програма дисципліни "Паблік рилейшнз" (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2005. — 15 с.

  Слісаренко І.Ю. Навчальна програма дисципліни "Політичні комунікації" (для бакалаврів, спеціалістів). – К.: МАУП, 2005. – 12 с.

   

  Правознавство

  Бондаренко С.В. Авторське право та суміжні права. – К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. – 288 с.

  Галунько В.В. Людина і держава : монографія / Валентин Васильович Галунько, Володимир Іванович Милько. – К. : Університет «Україна», 2014. – 158 с.

  Савич С.С. Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні й Республіці Польща (порівняльне дослідження) : монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 168 с.

   

  Психологія

  Акимов И., Клименко В. О мальчике, который умел летать, или путь к свободе

  Методичні матеріали з навчальної дисципліни “Соціальна психологія” / укладач В. Т. Циба. – К.: Університет “Україна”, 2010.

  Сердюк Л.З. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців: системно-синергетичний підхід : монографія. — К.: Університет "Україна", 2012 . — 323 с.

  Циба В.Т. Основи теорії кваліметрії : навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1997. — 160 с.

  Циба В.Т. Математичні основи соціологічних досліджень: кваліметричний підхід : монографія. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

  Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : монографія. – К.: Університет «Україна», 2011. – 359 с.

   

  Соціальна робота

  Програма курсу «Основи соціальних знань» для учнів середніх шкіл. – Миколаїв, 2013.

  Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

   

  Туризм 

  Валерій Лисенко. Інформаційні технології в туризмі. - К., 2017. 

  Куцаєва Т.О. Методичні рекомендації щодо проведення типової оглядової екскурсії: FAQ – запитання, що часто виникають, типові ситуації та завдання для самоконтролю / Т. О. Куцаєва; Національний музей історії України. – К., 2017. – 24 с.

   

  Українознавство

  Кирилл Галушко. Украинский национализм: ликбез для русских, или кто и зачем придумал Украину. – Киев: Темпора, 2010.

  Тищенко К. Правда про походження українців

   

  Українська мова

  Український правопис - 2019

   

  Управління навчанням і знаннями

  К обществам знания. – ЮНЕСКО, 2005.

  Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчально-методичного комплексу дисципліни (НМКД)

  Шевченко В.П. Мистецтво доповідати : навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей. – Київ, 2004.

  Положення про організацію навчально-методичної роботи у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

  Практичний посібник для розробників тестових завдань. Упорядник Сергій Мудрук, експерт з тестових технологій Проекту USAID "Справедливе правосуддя", 2014. - 190 с.

  Циба В.Т. Поради: структура диплома, дисертації.

  Эко Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. – 2 изд. – 240 с.

   

  Фінанси

  Ковальська Л.В., Коротєєва А.В., Чернявська Т.А. Методичні рекомендації про підготовку і захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації «магістр» для студентів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання за за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», 2011. – 51 с.