Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Департамент наукової та міжнародної діяльності

 

 
Проректор з наукової та міжнародної діяльності Ганна Давиденко 
доктор педагогічних наук, професор, кандидат філологічних наук, доцент., координує роботу департаменту з 2017 р. Працює в Університеті «Україна» з 2011 р.; з квітня 2013 р. була призначена на посаду директора Вінницького інституту закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», депутат Вінницької міської ради 7-го скликання, засновниця і голова ради ГО «Соціальна перспектива», громадська діячка. Голова Науково-експертної ради університету. Має дві повні вищі освіти. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (факультет: Іноземних мов, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька), вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури»), Вінницький інститут Міжрегіональна Академія управління персоналом (факультет: Фінансового та банківського менеджменту, спеціальність: «Банківська справа»), Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології, кафедра германської філології (Інститут філології, кафедра германської філології, Аспірантура зі спеціальності «Германські мови»), Національна академія педагогічних наук України (Інститут вищої освіти, Докторантура зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки»). Загальний педагогічний стаж – 13 років. Вільно спілкується українською, російською, англійською, німецькою та італійською мовами. Автор понад 70 наукових публікацій з інклюзивної освіти, соціальної інклюзії, а зокрема й таких, що опубліковано у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Є головою конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у галузі «Актуальні питання інклюзивної освіти», має статус експерта з інклюзивної освіти Програми міжнародних експертів з інклюзивних практик «Inclusive Practices» (Грузія, 2019-2020). Ганна Віталіївна веде активну міжнародну та грантово-пошукову діяльність, є постійним учасником міжнародних тренінгових програм з питань лідерства, гендерної проблематики, інклюзії, є випускницею багатьох міжнародних грантових проєктів.

+38 097-967-72-56
ganna.davydenko@uu.ua 

 
 

 УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник управління 

ОМЕЛЬЧЕНКО Олена Валеріївна

організовує роботу департаменту з лютого 2023 р. Працює в Університеті «Україна» з 2014 р.; з 2015 р. була призначена на посаду начальника відділу науки, міжнародної діяльності та інклюзивної освіти Вінницького інституту закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Має вищу освіту. Освіта: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (факультет: Фінансово-економічний, спеціальність: «Економіка підприємства»). Загальний педагогічний стаж – 14 років. Автор та співавтор 2 навчальних посібників та 4 монографій. Автор та співавтор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, зокрема й таких, що опубліковано у виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus. Член організаційних та програмних комітетів низки міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій. Технічний редактор науково-практичного журналу «Подільський науковий вісник». Активний учасник громадського життя, з 2014 року є членом низки громадських організацій Вінниччини, що опікуються соціальною підтримкою вразливих категорій громадян, а також патріотичним вихованням молоді. Поєднує наукову та громадську роботу з метою ефективного запровадження проєктної діяльності у життя молодих науковців та суспільства в цілому. Має значні здобутки у сфері соціального проєктування, якими ділиться шляхом організації низки освітніх заходів у різних форматах для здобувачів, молодих науковців тощо.

+38 063-065-56-59

2sciencev@gmail.com 

 

Відділ науково-дослідної, міжнародної та грантової діяльності

Провідний фахівець Віра Піддяча
працює у відділі з 2020 р., здобувач вищої освіти Університету «Україна» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, екс - президент студентського самоврядування Університету «Україна».
+38 063-775-15-11
vera_poddyacha@uu.ua 

 
 

Сектор координації міжнародних проектів, програм мобільності і грантів

 

 
 

Аспірантура та докторантура

Начальник відділу 

КОВАЛЕНКО Світлана Дмитрівна

вул. Львівська, 23, корпус 3, каб. 207

+38 097-682-68-14

kovalenkosd@ukr.net