Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Департамент наукової та міжнародної діяльності

 

 
Проректор з наукової та міжнародної діяльності Ганна Давиденко 
доктор педагогічних наук, професор, кандидат філологічних наук, доцент., координує роботу департаменту з 2017 р. Працює в Університеті «Україна» з 2011 р.; з квітня 2013 р. була призначена на посаду директора Вінницького інституту закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», депутат Вінницької міської ради 7-го скликання, засновниця і голова ради ГО «Соціальна перспектива», громадська діячка. Голова Науково-експертної ради університету. Має дві повні вищі освіти. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (факультет: Іноземних мов, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька), вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури»), Вінницький інститут Міжрегіональна Академія управління персоналом (факультет: Фінансового та банківського менеджменту, спеціальність: «Банківська справа»), Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології, кафедра германської філології (Інститут філології, кафедра германської філології, Аспірантура зі спеціальності «Германські мови»), Національна академія педагогічних наук України (Інститут вищої освіти, Докторантура зі спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіки»). Загальний педагогічний стаж – 13 років. Вільно спілкується українською, російською, англійською, німецькою та італійською мовами. Автор понад 70 наукових публікацій з інклюзивної освіти, соціальної інклюзії, а зокрема й таких, що опубліковано у виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Є головою конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у галузі «Актуальні питання інклюзивної освіти», має статус експерта з інклюзивної освіти Програми міжнародних експертів з інклюзивних практик «Inclusive Practices» (Грузія, 2019-2020). Ганна Віталіївна веде активну міжнародну та грантово-пошукову діяльність, є постійним учасником міжнародних тренінгових програм з питань лідерства, гендерної проблематики, інклюзії, є випускницею багатьох міжнародних грантових проєктів.

+38 097-967-72-56
ganna.davydenko@uu.ua 

 

 УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Начальник управління Анастасія Гребенюк
працює в університеті з 2018 р., магістр з соціальної роботи, випускниця Університету «Україна» програми подвійних дипломів у рамках міжнародного проєкта SOCNET, кваліфікація: управління міжнародними проєктами, (Шяуляйський університет), близько 5 років досвіду в організації інклюзивних заходів, старший викладач кафедри соціальної роботи та педагогіки, секретар науково-експертної ради Університету, бере участь у написанні грантових проєктів від Університету і Всеукраїнської молодіжної громадської організації студентів з інвалідністю «Гаудеамус».
+38 050-883-18-31
+38 067-659-55-21
anastasiia_grebenyuk@uu.ua 

 

Відділ науково-дослідної, міжнародної та грантової діяльності

Провідний фахівець Віра Піддяча
працює у відділі з 2020 р., здобувач вищої освіти Університету «Україна» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, екс - президент студентського самоврядування Університету «Україна».
+38 063-775-15-11
vera_poddyacha@uu.ua 

 
 

Сектор координації міжнародних проектів, програм мобільності і грантів

 

 

Аспірантура та докторантура

Начальник відділу Віра Дабіжа
випускниця Університету «Україна» зі спеціальності: «Міжнародна інформація», Кваліфікація: Інформаційний аналітик- міжнародник. Захистила дисертацію на тему: «Політико- комунікаційна складова політичної культури демократичного суспільства в системі публічного управління». Кандидат наук з державного управління, займається політичним консалтингом, PR, веденням переговорів, медіа підтримкою, дизайном рекламного напрямку Університету «Україна». Забезпечує участь у формуванні та реалізації політики університету у сфері наукової діяльності і підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук; організовує освітній процес в аспірантурі, здійснює та координує профорієнтаційну роботу та набір в аспірантуру та докторантуру, забезпечує ефективну роботу приймальної та екзаменаційних комісій.
+38 096-777-61-90
vira_dabizha@uu.ua