Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Видавничо-друкарський комплекс

  Контакти:

  03115, м. Київ, вул. Львівська, 23

  тел./факс: +38(044) 424-40-69

  електронна пошта: ukraina.vdk@email.ua

   

  ПЛАН ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

  на 2019-2020 н.р.

   

  ПРАЙС-ЛИСТ

  ПРАЙС-ЛИСТ Автор Рік Об-сяг Ціна
  Правові дисципліни
  1 Біржове право України Берлач А. І. 2008 318 40.00
  2 Генезис націонльних правових систем Мірошниченко 2007 271 40.00
  3 Господарське законодавство Лебеденко В. І., Коніжай Р. О. 2006 187 45.00
  4 Державне управління та державні установи Перинська Н. І. 2008 444 80.00
  5 Екологічне право Кілічава Т. М. 2006 303 45.00
  6 Еволюція соціальної держави в Західній Європі: історико-теоретичні аспекти Севрюков Д. Г. 2014 422 70.00
  7 Житлове право Павлик П. М. 2008 180 35.00
  8 Загальна теорія держави і права Мурашин О.Г. 2014 561 60.00
  9 Історія вчень про державу та право Трофанчук Г. І. 2004 211 25.00
  10 Кримінальне право України. Загальна частина Дадерко Л. Ф., Сердюк В. П. 2011 121 45.00
  11 Кримінальний процес (загальна частина) Ляш А. О. 2006 224 30.00
  12 Конституційне право Кравченко В. В. 2007 488 40.00
  13 Міжнародне право Тимченко Л. Д. 2007 232 45.00
  14 Нотаріат України Павлик П. М., Кілічава Т. М. 2007 201 45.00
  15 Особливості кваліфікації господарських злочинів Тітов М. М., Ляш А. О. 2007 200 45.00
  16 Правознавство Сидоренко М. 2006 206 40.00
  17 Процесуально-процедурні податкові режими монографія Сарана С.В., Ліпський В.В. 2015 156 30.00
  18 Політологія Валерій Бебик 2012 496 80.00
  19 Судочинство в господарських судах Лебеденко В. І. 2006 176 30.00
  20 Слідство і відеозапис Сердюк В. П. 2011 110 42.00
  21 Социальная защита: история, теория, право Севрюков Д. Г. 2011 430 98.00
  22 Трудове право України Павлик П. М. 2006 466 40.00
  23 Цивільне право України Мазур О. С. 2005 287 30.00
  24 Цивільний процес Кілічава Т. М. 2006 215 42.00
  25 Фінансове право України Берлач А. І. 2008 328 45.00
  26 Юридична деонтологія Цирфа Г.О. 2006   20.00
  27 Юридична клініка Сухицька Н. В. 2008 428 47.00
  Соціально-гуманітарні дисципліни
  1 Етнопсихологія Пірен М. І. 2011 526 70.00
  2 Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві Пірен М. І. 2012 232 55.00
  3 Етнополітика в Україні: соціально-психологічний аналіз Пірен М. І. 2007 408 55.00
  4 Конфліктологія Берлач А. І., Кондрюкова В. 2007 250 32.00
  5 Логіка (2-ге вид., розшир. та допов.) Мозгова Н. Г., Мозговий А. 2005 252 30.00
  6 Музеєзнавство Шевченко, Ломачинська І. М. 2007 288 45.00
  7 Публіцистика незалежної України:хрестоматія (м'яка пал.) Глушко О. К. , Карпенко В. О. 2009 506 45.00
  8 Публіцистика незалежної України:хрестоматія (тв.пал) Глушко О. К. , Карпенко В. О. 2009 506 55.00
  9 Патентознавство Пріб Г. А. 2007 312 45.00
  10 Педагогіка Томчук М. І., Томчук С. М. 2007 193 30.00
  11 Релігієзнавство Колодний А.М., Ніколаюк 2004 271 45.00
  12 Риторика Сергійчук З. О. 2007 149 40.00
  13 Філософія ІІ ч. Бойченко І. В. 2007 208 40.00
  Туризм та Готельне господарство
  1 Міста, селища та села Київщини. Економіко-географічний довідник Доценко А.І. 2015 117 20,00
  2 Малі готелі: організація роботи та обслуговування. Барна Н.В., Мунін Г.Б., Кривоносов О.С., Марциновська 3.В. 2012 336 50.00
  Природничі дисципліни
  1 Вища математика Зеленський К.Х. 2004 216 35.00
  3 Практикум з екології Кизима Р. А. 2011 147 40.00
  4 Екологія Дуган О. М. 2007 232 40.00
  5 Математичні основи інформаційної діяльності: Зеленський К.Х. 2007 344 50.00
  6 Математичне програмування Зеленський К.Х. 2007 248 35.00
  7 Математичні методи оптимізації та прийняття рішень Зеленський К.Х., Павлов В.А., Бовсуновський К.С. 2013 386 50.00
  8 Цивільна оборона Русаловський А.В. 2007 228 40.00
  9 Очистка стічних вод Антипчук А. Ф. 2008 57 15.00
  Медицина, Фізична реабілітація, фізичне виховання і спорт
  1 Мікробіологія Бабенюк Ю. Д., Антипчук А.Ф. 2010 145 55.00
  2 Інструментальні методи в мікробіології Піляшенко-Новохатний А. І. 2012 132 40.00
  3 Екологія та харчування Ромаданова В.О. 2010   40.00
  4 Практикум з мікробіології Антипчук А.Ф., Піляшенко-Новохатний А.І., Євдокименко Т.М. 2011 156 65.00
  5 Функціональна діагностика Хорошуха, Мурза В.П. 2007 308 60.00
  6 Антибіотики (навч.посіб.) Цейслєр Ю. В. 2013 186 35.00
  7 Екологія Дуган О. М. 2007   20.00
  8 Профілактика хвороб і реабілітація інвалідів(нім. мовою) Спецкурс для студентів спеціальності "Переклад" Максимчук В.С., Ярмоленко В.В., Хоменко С.П., Білоус Н.В. 2014 391 70.00
  9 Особливості впровадження інклюзії у вищому навчальному закладі Чайковський М. Є. 2015 152 50.00
  10 Психофізична реабілітація хворих при лікуванні гастродуоденальних виразок Мурза В. П.,Чайковський М. Є. 2010 273 65.00
  Психологія і соціальна робота
  1 Теоретичні засади соціальної психології:системний підхід Циба В. Т. 2011 359 60.00
  2 Соціальна робота: методика викладання Тюптя Л.Т.,Іванова І.Б. 2011 340 57.00
  3 Психологія сексуальності Питлюк-Смеречинська О.Д. 2014 202 50.00
  4 Порівняльна психологія Сердюк Л.З. 2014 176 40.00
  4 Психологія Cердюк Л. З. 2005 236 40.00
  Хімія
  1 Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія) Малишев В. В. 2011 110 35.00
  2 Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії Малишев В. В. 2009 284 60.00
  Міжнародна інформація
  1 Сучасна глобалістика Бебик В. М. 2006 208 40.00
  Документознавство та інформаційна діяльність
  1 Аналітико-синтетична переробка інформації Горбаченко Т.Г. 2008 316 45.00
  2 Діловодство Беспянська Г.В. 2007 480 40.00
  3 Інформаційні ресурси в документознавстві Ліпінська А. В. 2007 330 40.00
  4 Лінгвістичні основи документознавства Пізнюк Л. В. 2007 355 45.00
  5 Науково-технічна термінологія Ліпінська А. В. 2007 224 32.00
  6 Спеціальне діловодство (І ч.) Ломачинська І.М., Лоскутова С.А. 2006 415 42.00
  7 Справочинство Беспянська Г.В. 2006 489 40.00
  8 Технічні засоби справочинства Бохан В. Г. 2009 324 50.00
  9 Іміджелогія Барна Н.В. 2007 217 42.00
  10 Технічне забезпечення інформаційної діяльності: Ліпінська А. В. 2007 312 43.00
  Комп'ютерні дисципліни
  1 Архітектура комп`ютера Мельник А. О. 2008 470 140.00
  2 Інформатика і комп'ютерна техніка Наумова Н. М. 2004 405 60.00
  3 Інформаційні системи та мережеві технології Струтинська О.В. 2008 216 42.00
  4 Системи управління базами даних Зеленський К.Х., Ігнатенко Н.В. 2006 245 45.00
  5 Комп"ютерні мережі та телекомунікації Лунтовський А.О.,Мельник І.В. 2007 257 43.00
  6 Комп'ютерне моделювання систем Зеленський К.Х., Кіт Г.В., Чумаченко О.І. 2014 315 50.00
  7 Комп'ютерні методи обробки сигналів і зображень Зеленський К.Х., Поліновський В.В., Ігнатенко Н.В. 2013 272 65.00
  8 Проектування та дослідження комп'ютерних мереж Лунтовський А.О., Мельник І.В. 2010 361 50.00
  9 Моделювання систем у середовищі MATLAB Забара С. С. 2011 137 56.00
  10 Мікрокомп'ютер RASPBERRY PI - інструмент дослідника Могильний С.Б. 2014 340 107,00
  11 Комп'ютерні системи штучного інтелекту Доля В. Г. 2011 296 61.00
  12 Програмне забезпечення комп'юрних мереж Дехтярук М.Т., Забара С.С., Сімоненко В.П. 2012 352 45.00
  13 Сервер на основі операційної системи FreeBSD 6.1 Прищепа Є.А., Тимошенко А.Г. 2015 216 55,00
  14 Что необходимо знать пользователям мобильных телефонов и компьютеров: Белокриницкий В. С. 2009 112 25.00
  15 Компьютер, мобильный... и здоровье? Решение проблемы. Павленко А. Р. 2007 240 35.00
  16 Перші на шляху до комп'ютера Шевчук О. 2012 256 50.00
  17 Основы технологии автоматизации управления дискретными технологическими и информационными процессами Бурлаков М. В. 2010 561 120.0
   Економіка і фінанси
  1 Аудит Петровська 2005 112 15.00
  2 Аналіз, моделювання та управління ризиками Сорока П. М. 2011 270 65.00
  3 Бухгалтерський облік Гаценко О.П., Стрибуль О.В. 2005 197 15.00
  4 Бухгалтерський облік II Сук Л.К., Сук П.Л. 2005 705 40.00
  5 Бухгалтерський облік у галузях народного господарства Сук Л.К. ,Сук П.Л. 2007 312 58.00
  6 Банківські операції Лазепка І. М. 2007 336 40.00
  7 Валютні операції Патика Н. І. 2008 192 40.00
  8 Гроші та кредит Михайленко 2006 372 30.00
  9 Дослідження операцій і методи оптимізації Корольов, Павленко 2007 177 20.00
  10 Економічний аналіз Калина А. В. 2006 202 25.00
  11 Економіка інформаційної діяльності Шаповал О. Ф. 2007 191 25.00
  12 Економіка підприємства Ч.2 Шаповал О. Ф. 2008 224 40.00
  13 Економіка підприємства Єрмаков О. Є. та ін. 2005 244 25.00
  14 Економіка праці та соціально-трудові відносини Матюха М. М. 2007 306 40.00
  15 Економічна теорія Старостенко Г. Г. 2004 172 25.00
  16 Інвестування Пріб К. А. 2007 264 40.00
  17 Історія економічних вчень Тараненко О. В. 2007 312 35.00
  18 Міжнародна економіка Карпенко С. В., Карпенко О. 2007 230 35.00
  19 Міжнародні фінанси Лисенков І. М. 2007 215 35.00
  20 Міжнародні кредитно-розрахункові операції в банках Кривов'яз Т. В. 2009 327 85.00
  21 Міжнародні фінансові організації Патика Н. І. 2008 224 43.00
  22 Основи казначейської справи* Берлач А. І., Стовбчатий А. 2005 228 33.00
  23 Основи фінансового менеджменту Пішеніна Т. І. 2008 208 42.00
  24 Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка Чернюк Л. Г.,                               Клиновий Д. В. 2005 245 30.00
  25 Страхування Стожок Л. Г. 2005 163 25.00
  26 Статистика засобами Excel Толбатов Ю.А. 2013 319 58,00
  27 Статистика Бараник З. П. 2005 272 25.00
  28 Страхові послуги Матюха М. М. 2007 346 45.00
  29 Податкова система Пріб К. А. 2005 266 35.00
  30 Податкова система Ч. 2 Стовпчатий А. М. 2007 188 30.00
  31 Політична економія Старостенко Г. Г. 2007 156 30.00
  32 Правові й організаційні основи підприємницької діяльності Крупка Ю. М. 2007 193 28.00
  33 Теорія ймовірностей і математична статистика Зеленський К.Х., Макаренко 2007 202 35.00
  34 Управлінський облік Гаценко О. П. 2008 368 40.00
  35 Фінансовий контроль Стовпчатий А. М. 2007 432 46.00
  36 Фінансовий облік Сук Л. К., Сук П. Л. 2007 454 35.00
  37 Фінансовий ринок Куриленко Т. П. 2007 324 40.00
  38 Фінанси Рудюк Л. В. 2007 270 35.00
  39 Фінанси підприємств - II Рудюк Л. В. 2006 186 30.00
    Менеджмент
  1 Управління ризиками. Навч.посібник Загурський О.М. 2016 243 50,00
  2 Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні: монографія    Цайнінгер Карл, Пішеніна Т.І., Бондарева Л. 2011 148 33.00
  3 Менеджмент Степанов, Пішеніна Т.І. 2004 208 30.00
    Маркетинг
  1 Банківський маркетинг (курс лекцій) Романенко Л. Ф. 2007 167 35.00
  2 Маркетинг Ч. 2 Григорчук Т. В. 2007 380 45.00
  3 Маркетинг-практикум Романенко Л.Ф. 2006 192 25.00
  4 Маркетингова товарна політика Романенко Л.Ф. 2008 112 25.00
  5 Маркетинг. Словник економічних термінів Романенко Л. Ф. 2007 240 35.00
  6 Маркетингова цінова політика Романенко Л. Ф. 2006 120 25.00
    Гуманітарні дисципліни
  1 English Words. Особливості вживання англійських слів Орлова Н., Бескоровайна Н. 2008 116 35.00
  2 Англійська мова за професійним спрямуванням Ч.3 Бессонова І. В. 2007 302 35.00
  3 Англійська мова (за професійним спрямуванням)Ч-ІІ Бессонова І.В. 2005 263 35.01
  4 Латинська мова Махлін П. Я., Данченко О. В. 2006 216 35.00
  5 Методичні рекомендації до курсу лекцій з дисципліни "Історія української культури" Кочура Н.М. 2015 162 25.00
  6 Проза Українського модернізму 20х рр. ХХ ст. Белімова Т.Г 2015 160 30.00
  7 Українська мова за проф. спрямуванням Сергійчук З. О., Цілина М. М. 2006 211 35.00
  8 Німецька мова (за професійним спрямуванням) Чиханцова О. А. 2012 170 40.00
  9 Німецька мова (для немовних спеціальностей) Чиханцова О. А. 2008 219 46,00
  10 Ділова німецька мова. Навч.посіб.для дист.навч. у галузі ділового мовлення Карпусь А.К. 2006 282 25,00
  11 Німецька мова. Базовий курс ч.ІІ Навч.посіб. для дист.навч. Люшневська Т.Г. 2008 259 35,00
  12 Німецька мова. (за проф.спрямуванням),ч.ІІ Навч.посіб. для дист.навч.за спец. фінанси, банківська справа, менеджмент, правознавство Люшневська Т.Г. 2005 273 42,00
  13 Німецька мова. Друга іноземна мова Карпусь А.К., Перковська І.Д. 2011 399 40,00
  14 Практикум з перекладу. Німецька мова. Навч. посіб. для дист.навч. для фахівців у галузі ділового мовлення Максимчук В. С., Смірнова К.Г. 2007 360 60.00
  15 Сучасна українська літературна мова (синтаксис складного речення) Цілина М. М. 2017 228 40.00
  16 Сучасна українська літературна мова / Морфеніка. Словотвір. Морфологія Цілина М. М. 2009 215 35.00
  17 Французська мова. Друга іноземна мова. Навч.посіб. для дист.навч. з Грифом МОН Майєр Н.В. 2011 330 35,00
  18 Французька мова Майєр Н. В. 2007 288 30,00
   Технічні та технологічні дисципліни  
  1 Технологія конструкційних матеріалів та матерілознавство: лабораторний практикум Косенко В. А. 2012 204 45.00
  2 Оксидні наноматеріали: синтез, управління структурою та властивостями.     Конспект лекцій Малишев В.В., Кущевська Н.Ф., Папроцька О.А. 2017 133 35,00
  3 Коливальні процеси в електричних та електронних ланцюгах. Навчальний посібник Жовнір М.Ф., Папроцька О.А. та ін. 2017 100 30,00
  4 Історичні аспекти застосування органічних основ в аналітичнй хімії. Навч. посіб. Брускова, Д.-М.Я., Папроцька О.А., Кущевська Н.Ф.,Малишев В.В 2017 167 40,00
  5 Технологія конструкційних матеріалів та матерілознавство: Конспект лекцій Косенко В.А. 2015 251 50.00
  6 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Курс лекцій для студентів Косенко В. А., Кадомський С 2012 355 50.00
  7 Професійна англійська :освіта та екологія, нано та біо-технології. Посібник для вивчення і використання англійської мови для студентів інженерних та біомедичних спеціальностей Малишев В.В., Кущевська Н.Ф. та ін. 2016 244 46,00
  8 Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті Навч.посіб.для студентів напр. підготовки "Транспорт і транспортна інфраструктура", спеціалазація "Сучасні нанотехнології та наноматеріали" Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. 2015 313 50.00
  9 Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. Підр. для студентів спец." Автомобільний транспорт", "Хімічна технологія та біоінженерія" Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. 2016 356 90,00
  10 Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості Підручник для студентівВНЗ галузей знань "Механічна інженерія","Хімічна та біоінженерія", "Виробництво та технології" Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Кадомський С.В., Добровольський О.Г., Папроцька О.А., Малишев В.В. 2017 298 80,00
  11 Професійна англійська:освіта та екологія, біо-та нанотехнології. Посібник для вивчення і використання англійської мови для студентів інженерних та біомедичних спеціальностей Малишев В.В., Кущевська Н.Ф., Брускова Д.-М.Я , Ожема І.С., Барна Н.В. 2016 244 45.00
  12 Загальні технології харчових виробництв Українець А. І., Калакура М. М., Романенко Л. Ф., Домарецький В. А., Мельник Л. М., Василенко О. О., Шиян П. Л., Хомічак Л. М. 2010 814 140.0
  13 Технологія автомобілебудування. Лабораторний практикум Сухенко Ю.Г., Бойко Ю.І., Дубинець О. І., Сухенко В.Ю. 2011 161 57.00
  14 Автомобільні експлуатаційні матеріали Сукач М. К. 2006 256 30.00
  15 Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерського проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів Горбик О.Р., Ломовський А.І. 2012 224 50.00
  16 Гідравліка і гідроприлади: навч.посібн. Яхно О. М. 2008 163 30.00
  17 Електротехніка на підприємствах харчування Зенцев В. Г. 2007 422 85.00
  18 Оптимізація витрат електроенергії в закладах ресторанного господарства Зенцев В. Г. 2009 228 40.00
  19 Технічна термодинаміка та теплопередача Малишев В.В., Крєтов В.В., Гладка Т.М. 2015 258 50.00
  20 Основи електроніки та електротехніки (І ч.) Петренко І. А. 2006 411 40.00
  21 Основи електроніки та електротехніки (ІІ ч.) Петренко І. А. 2006 411 40.00
  22 Теоретичні основи передавання інформації Танигін Ю. І. 2007 173 30.00
  23 Теорія напівпровідникових сенсорів газу: фундаментальні основи, аналіз, синтез Таланчук П. М., М ороз Ю. 2008 248 35.00
  24 Теорія і комп'ютерне моделювання радіоелектронних кіл (гриф МОН) Сташук В. Д. 2012 379 60.00
  25 Обмірні роботи у проектах реконструкції інтер"єрів житлових та громадських будинків. Навч.методичний посібник з дисципліни "Дизайнерське проектування". Горбик О.Р. 2011 78 15.00
  26 Радіоелектронні кола і пристрої Сташук В. Д. 2007 360 47.00
  27 Теоретична механіка Колосов В. М. 2007 296 30.00
    Видавнича і поліграфічна справа
  1 Куди ти йдеш, Україно? Нариси, есе, журналістські розслідування: Практичний посібник. Глушко О. К. 2012 259 40.00
  2 Етикетка Ярема С. М., Гавва О. М. 2007 635 60.00
  3 Видавнича справа і текстологія. Проблеми редакторської роботи Губарець В. В. 2012 364 53.00
  4 Основи редакційної майстерності Карпенко В. О. 2007 436 55.00
  5 Журналістика: Вступ до фаху Карпенко В. О. 2011 195 40.00
  6 Журналістська творчість: теоретично-методичні та практичні засади Карпенко В. О. 2012 164 50.00
  7 Матеріали на основі паперу і картону для пакувального виробництва та поліграфії Л.А. Копюх 2013 370 55.00
  8 Пакувальна індустрія і навколишнє середовище Коптюх Л.А. 2014 213 45.00
  9 Технічне редагування Ярема С.М. 2007 304 50.00
  10 Стандарти у поліграфії стандартизація у видавничій поліграфічній та пакувальній справі Ярема С.М., Моргунюк, Пашуля, Мамут 2006 312 64.00
  11 Преса і книга діаспори Губарець В. В. 2008 266 30.00
    Словники
  1 Німецько-російсько-український словник Максимчук В.С., Гусєва В.В. 2007 192 35.00
  2 Тлумачний словник термінів біржової торгівлі Берлач А. І. 2007 192 25.00
    Науково-популярне видання
  Сучасний стан і світові тенденції розвитку дистанційної освіти (інформаційно-аналітичні матеріали) Таланчук П. М. та ін. 2010 470 105.0
  2 Корни Бесконечности Никонец Арнольд 2014 200 50.00
  3 За покликом долі. Сповідь художника Ворона Олександр 2015 217 35.00
  4 Гмиря і Шостакович Принц Ганна, Копиця Маріана , Цимбаліста Наталія 2006 295 60.00
  5 Борис Гмыря Дневники Щоденники 1936-1969 Гмыря Борис 2010 880 130.00
  6 Прозріння (публіцистика) Таланчук П.М. 2017 86 15,00
  7 Терниста дорога до незалежної України Публіцистика Таланчук П.М. 2016 100 15,00
  8 Державотворчий потенціал Української нації Публіцистика Таланчук П.М. 2015 322 60.00
  9 На роздоріжжі...Публіцистика Глушко О.К., Карпенко В.А. 2015 417 50.00
  10 Роздуми небайдужого українця про долю свого народу або автоінтерв"ю Петра Михайловича з Петром Домашиним     Публіцистика Таланчук П.М. 2017 66 15,00
  11 Нарис історія села Стегніківці Чорномаз Б.Д. 2015 235 45.00
  12 Процесуально-процедурні податкові режими монографія Сарана С.В., Ліпський В.В. 2015 156 30.00
  13 Конкурентноспроможність аграрного сектору економіки україни: Інституціональний аспект Загурський О. М. 2015 455 30.00
  14 Тренос Смотрицький Мелетій 2015 560 140.00
  15 Тихий Дон Шолохов М.О. 2013 690 300.00
  16 Встреча после смерти Косоговський Анатолій 2005 158 10.00
  17 Люблю життя. Збірка творів студентів "Університету Україна" у т.ч.з інвалідністю Уклад. Головченко Н.І., Патра С.М. 2016 220 50.00
  18 В Україну гратися не можна. Поетична публіцистика. Вид. 2-ге доповн. До 200-річчя великого Кобзаря Гнатюк Людмила 2013 97 24.00