Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Захист дисертацій С-Я

  Дисертації, захищені співробітниками, аспірантами і докторантами Університету "Україна" за роки його існування (починаючи з 2000 року)

  С-Я

   Фото

  П.І.Б. (штат./сум.)

  Шлях -- Науковий ступінь

  Назва дисертації

  Рік захисту

  Підрозділ, посада

  Шифр, спец-ть

  Савич Віта Олексіївна к.пол.н. Західні концепції глобалізації кінця XX-початку XXI століття (історико-теоретичний аналіз) 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 23.00.01 - Теорія та історія політичної науки
    Савкова Ольга Михайлівна  к.ек.н. Управління інвестиційним процесом в житловому та офісному будівництві 01.11.2012 Інститут економіки та менеджменту, кафедра фінансів 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
    Савченко Сергій Сергійович к.юр.н. Реєстраційні процедури в діяльності органів внутрішніх справ 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Савчин Галина Миронівна к.пед.н. Педагогічні погляди та культурно-освітня діяльність Івана Филипчака 01.12.2012   13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
    Савюк Марина Флорівна  к.юр.н.

  Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства

  Автореферат дисертації Савюк М.Ф.
  28.09.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Сакали Микола Якович к.юр.н. Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення 12.10.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Самань Вікторія Віталіївна к.юр.н. Організаційно-правові засади забезпечення фіскальної функції держави органами публічної адміністрації 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Самарай Валерій Петрович к.т.н. Моделювання ущільнення ливарних форм і прогнозування дефектів виливків 23.01.2007 Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування 05.16.04 - Ливарне виробництво
    Самохін Микола Кузьмич к.пед.н. Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів 01.01.2009 Інженерно-технологічний інститут, старший викладач кафедри автомобільного господарства та соціальної безпеки 13.00.02 – Теорія та методика трудового навчання
    Санагурська Галина Мирославівна к.юр.н. Становлення та розвиток шлюбно-сімейного законодавства на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст.) 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Сапронов Олександр Вікторович (штат.)

  к.юр.н.

  Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство

  01.01.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

    Сарана Сергій Володимирович к.юр.н. Систематизація податкового законодавства України 16.10.2010 Полтавський інститут економіки і права, доцент кафедри правознавства 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Сарафинюк Петро Васильович (сум.)

  здобувач -- к.біол.н.

  Нормативні показники ультразвукових параметрів серця міських підлітків у залежності від антропогенетичних характеристик організму

  01.09.2005

  Вінницький соціально-економічний інститут

  14.03.01 - Нормальна анатомія

    Саунін Роман Дмитрович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона права на комп'ютерні програми в Україні 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Сахно Артем Петрович к.юр.н. Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Світлак Ірина Іванівна (штат.)

  к.юр.н.

  Організаційно-правові засади провадження діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні

  01.01.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут, завідувач кафедри правознавства

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Севрюков Денис Георгійович (штат.)

  к.юр.н.

  Публічно – правові та приватно – правові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США кінця ХVІІІ ст.

  27.05.2009

  Новокаховський гуманітарний інститут, директор

  12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Севрюков Денис Георгійович (штат.) д.юр.н. Еволюція соціальної держави у Західній Європі: історико-теоретичні  аспекти 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Селіванов Михайло Федорович (сум.)

  к.фіз.-мат.н.

  Докритичний розвиток тріщин у в'язкопружних анізотропних тілах при повільній зміні навантаження

  01.01.2002

  Інститут комп'ютерних технологій

  01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

   

  Семененко Олена Володимирівна

   

  к.ек.н.

  Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури

  01.01.2016

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри менеджменту

  08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

   

  Семениченко Юлія Костянтинівна (сум.)

  к.ек.н.

  Аналіз ефективності кредитних операцій банку

  01.01.2003

  Факультет економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

   

  Семенюк Катерина Сергіївна (сум.)

  аспірант -- к.філос.н.

  Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття

  01.09.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

  09.00.08 - Естетика

    Сенченко Людмила Василівна аспірант -- к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання демографічної політики в Україні 01.02.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Серажим Катерина Степанівна (сум.)

  д.філол.н.

  Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу)

  01.01.2003

  Інститут філології та масових комунікацій, професор кафедри видавничої справи та редагування

  10.01.08 - Журналістика

   

  Сергєєв-Горчинський Олексій Олександрович

  к.т.н.

  Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення (автореферат)

  Методи та моделі підвищення завадостійкості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення (дисертація)

  25.03.2016

  Інститут комп'ютерних технологій

  05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі

  Сердюк Євгеній Васильович к.ю.н. Адміністративно-правове забезпечення виборчих прав громадян України 01.01.2012 Інститут та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Сердюк Людмила Захарівна (штат.)

  к.псих.н.

  Динаміка особистісних рис у перші роки подружнього життя

  29.12.2000

  Інститут соціальних технологій, директор

  19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

  Сердюк Людмила Захарівна (штат.) д.псих.н. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців у інтегрованому освітньому середовищі 01.09.2013 Інститут соціальних технологій, директор 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології
    Сидоренко Віталій Вікторович к.юр.н. Залежності дієвості механізму правового регулювання 01.01.2014 Білоцерківський інститут економіки та управління 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Сидорченко Катерина Миколаївна  к.н. з фіз. вих.і сп. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11–14 років 01.01.2010 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
   

  Сидорчук Людмила Андріївна (сум.)

  к.пед.н.

  Підготовка вчителя фізики до викладання основ безпеки життєдіяльності в школі

  01.01.2002

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри соціальної безпеки

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Cирота Юлія Олександрівна к.філ.н. Російськомовна проза Є. П. Гребінки в контексті російської літератури 1830-1840-х років 01.01.2008

  Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри перекладу та іноземних мов

  10.01.02 – Російська література
   

  Сімперович Володимир Миколайович (штат.)

  к.іст.н.

  Історіографія національно-демократичного руху за суверенізацію та незалежність України на рубежі 80-х - 90-х років ХХ століття

  13.04.2006

  Інститут права та суспільних відносин, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін

  07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

    Сітовський Андрій Миколайович (штат.) к.н. з фіз.вих. і сп. Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку 01.01.2009 Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації  24.00.02. – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення
    Скоморовський Віталій Богданович д.юр.н. Створення і ліквідація СРСР: історико-правове дослідження 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Скрипник Вікторія Анатоліївна (сум.)

  здобувач -- к.пс.н.

  Соціально-психологічна адаптація студентів першокурсників з особливими потребами

  01.03.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

   

  Скрипник Галина Олексіївна (сум.)

  аспірант -- к.ек.н.

  Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту сільськогосподарського підприємства

  01.01.2005

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

   

  Скрипник Наталія Вячеславівна (сум.)

  к.біол.н.

  Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСбета1-/- - мутантних мишей

  01.01.2002

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.11 - Цитологія, гістологія

    Скрипнюк Олександр Олександрович  к.юр.н.

  Реалізація принципу народного суверенітету в Україні: теоретико-правовий аспект

  Автореферат
  27.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Слюсар Костянтин Сергійович к.юр.н. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні 01.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Сова Маргарита Олександрівна (сум.)

  д.пед.н.

  Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін

  08.06.2006

  Інститут соціальних технологій, професор кафедри соціальної роботи

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти


   
  Соколюк Анна Олександрівна к.псих.н. Особливості самодетермінації професійного становища майбутніх юристів 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
   

  Соловій Галина Романівна (штат.)

  к.філол.н.

  Читач в українському літературно-критичному дискурсі першої половини ХХ століття

  01.01.2003

  Інститут права та суспільних , доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  10.01.06 - Теорія літератури

    Соловйова Юлія Олександрівна здобувач -- к.юр.н. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні 15.06.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 – Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
   

  Сорока Василь Михайлович (штат.)

  к.біол.н.

  Нелінійні особливості скорочення камбаловидного м'язу щура

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри екології

  03.00.02 - Біофізика

    Сорока Олександра Олександрівна к.юр.н. Адміністративно-правовий статус приватного вищого навчального закладу 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного господарського та кримінального права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Сорокін Руслан Олексійович к.юр.н. Державно-правові погляди Соломона Крима 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Сорочик Юрій Юрійович к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення протидії організованій злочинності в Україні 11.12.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Сохацький Федір Миколайович (штат.)

  д.фіз.-мат.н.

  Асоціати та розклади багатомісних операцій

  01.01.2007

  Вінницький соціально-економічний інститут, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій

  01.01.06 - Алгебра і теорія чисел

   

  Ставицька Олена Григорівна (штат.)

  к.пс.н.

  Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя

  16.06.2009

  Рівненський інститут, декан соціально-психологічного факультету

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

  Ставицький Олег Олексійович (штат.) д.псих.н. Психологія проявів гандикапізму та їх регуляція 01.01.2014 Рівненський інститут, директор 19.00.01 – Загальна психологія, історія психології
   

  Старко Оксана Леонтіївна

  здобувач -- к.юр.н.

  Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)

  01.01.2007

  Луцький інститут розвитку людини

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

    Стасюк Людмила Леонідівна к.політ.н. Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства 19.06.2009 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
    Стасюк Ольга Миколаївна к.ек.н. Державне регулювання розвитку малого бізнесу в галузі транспорту України 01.12.2011   08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
   

  Стеценко Богдан Сталіславович (сум.)

  к.ек.н.

  Акціонерні товариства на ринку капіталів України

  01.01.2008

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

   

  Стожок Людмила Григорівна (штат.)

  к.ек.н.

  Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики

  12.03.2008

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри фінансів

  08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

   

  Стороженко Ольга Михайлівна

  аспірант -- к.юр.н.

  Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку

  01.12.2008

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Стрельник Олена Олександрівна к.соц.н. Гендерна нерівність та соціальний статус жінки в сучасному українському суспільстві 01.12.2004 Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри соціальної роботи  22.00.01 – Теорія та історія соціології
    Стрілець Василь Васильович к.юр.н. Революційні комітети Полтавської губернії (грудень 1919 - квітень 1920 рр.): історико-правове дослідження 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Стрільченко Євген Вікторович к.юр.н. Організаційно-правове забезпечення діяльності міграційних служб зарубіжних країн 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин  
    Струтинська Оксана Віталіївна здобувач -- к.пед.н.  Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх вчителів економіки 23.11.2010  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра документознавства та інформаційної діяльності 13.00.02 – Теорія та методика навчання (інформатика)
   

  Сук Петро Леонідович (сум.)

  к.ек.н.

  Облік витрат на виробництво продукції рослинництва

  01.01.2001

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту

  08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

  Сук Петро Леонідович (сум.) д.ек.н. Облік виробництва і реалізації продукції в 
  сільськогосподарських підприємствах: методологія і практика
  28.10.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку і аудиту 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
   

  Сукач Михайло Кузьмич (сум.)

  д.т.н.

  Закономірності взаємодії робочих органів землерийних машин з підводними в'язкопластичними ґрунтами

  01.01.2002

  Інженерно-технологічний інститут, професор кафедри автомобільного транспорту

  05.05.04 - Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт

    Сурядна Наталія Миколаївна к.б.н. Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології 20.12.2005 Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища  03.00.08 – Зоологія
  Сухицька Наталія Валеріївна (шт.) здобувач -- к.юр.н. Розвиток українського і російського кримінального права у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. 23.06.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра теорії та історії держави і права  

  12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

    Сухоребра Тетяна Іванівна (штат.) к.юр.н.

   

  Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства

   

  19.04.2011 Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри правознавства 12.00.07 – Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Танасійчук Орест Орестович к.юр.н. Відповідальність за адміністративні правопорушення в сфері охорони державного кордону  01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.07 – Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
    Таран Євген Іванович к.політ.н. Енергетична політика України в умовах глобалізації 01.01.2015 Інститут права та суспільних відносин 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
  Терещенко Андрій Леонідович (штат.) к.юр.н. Адміністративно-правовий захист осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, директор

  12.00.07 – Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право
    Терещенко Вікторія Юріївна к.юр.н. Цивільно-правові наслідки самочинного будівництва 30.05.2015 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини  
    Терещук Олександр Дмитрович к.юр.н. Розслідування розбійних нападів, вчинених на водіїв автотранспортних  засобів 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Тимцуник Василь Іванович (сум.)

  д.н. з держ.упр.

  Реформування системи влади та державного управління в УРСР: зміст, особливості, наслідки (1953-1964 рр.)

  01.01.2004

  Факультет економіки та менеджменту, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

  25.00.01 - Теорія і історія державного управління

   

  Тимчик Олеся Володимирівна (сум.)

  к.біол.н.

  Фізико-хімічні і біологічні властивості ландоміцину Е і його продукування культурою Streptomyces globisporus 3-1

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

   

  Тихомирова Тетяна Олегівна

  здобувач -- к.юр.н.

  Діяльність органів внутрішніх справ у контексті реалізації державної політики України в галузі охорони здоров’я

  03.03.2010

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Тімашова Вікторія Михайлівна к.юр.н. Теоретико-правові засади федеративного устрою Української держави в ученні М. Костомарова 24.01.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Тітенко Анатолій Миколайович (сум.)

  к.фіз.-мат.н.

  Магнітне впорядкування в сплавах з пам'яттю форми

  12.10.2006

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

  01.04.11 - Магнетизм

   

  Ткач Олег Іванович (сум.)

  д.політ.н.

  Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки

  14.06.2007

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

  23.00.02 - Політичні інститути та процеси

    Товканець Оксана Сергіївна к.пед.н. Педагогічні умови профілактики девіантної поведінки учнів професійно-технічних училищ 26.09.2012 Карпатський інститут підприємництва 13.00.07 – Теорія і методика виховання
    Толстенко Володимир Леонідович к.юр.н. Правова ідеологія у розвиткові сучасної української держави і суспільства 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
    Томащук Олена Григорівна здобувач Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи у центрах Інваспорту  01.01.2011 Луцький інститут розвитку людини  
   

  Томчук Сергій Михайлович (сум.)

  аспірант -- к.пс.н.

  Негативні емоційні стани молодших школярів та їх корекція

  01.04.2006

  Вінницький соціально-економічний інститут, доцент кафедри психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Тополя Руслан Володимирович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Топчій Віталій Васильович к.юр.н. Розслідування злочинів проти трудових прав 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
   

  Топчій Наталія Миколаївна (сум.)

  к.біол.н.

  Роль світлозбирального комплексу в адаптації вищих рослин до умов освітлення

  01.01.2006

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.04 - Біохімія

    Трач Наталія Олегівна к.політ.н. Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства 29.10.2010 Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, здобувач 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (23.00.02 - Політичні інститути та процеси)
   

  Трач Юлія Василівна (сум.)

  к.пед.н.

  Професійний розвиток бібліотекарів у фахових об'єднаннях України

  10.04.2001

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  07.00.08 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

    Труханов Владислав Анатолійович к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання відповідальності працівників прокуратури 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Тугай Тетяна Іванівна

  к.біол.н.

  Вивчення механізму дії макроциклічних трихотеценів із Dendrodochium toxicum Pidopl. et Bilai

  27.06.2000

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

    Туманов Валентин Валентинович к.юр.н. Адміністративно-правове регулюванягосподарської діяльності з проведення лотерей 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Турчак Олександр Володимирович д.юр.н.

  Правове регулювання етнонаціонального становища та суспільної діяльності українців у Польщі (1918-1939 рр.) 

  Автореферат
  28.01.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Тютюнник Юліан Геннадійович (сум.)

  д.геогр.н.

  Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу

  01.12.2002

  Факультет біомедичних технологій, професор кафедри екології

  11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

   

  Удовенко Жанна Володимирівна (сум.)

  к.юр.н.

  Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві

  01.12.2004

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри цивільного та господарського права

  12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза

   

  Уліщенко Віолетта Валентинівна

  к.пед.н.

  Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури» в Інституті педагогіки АПН України

  01.01.2004

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра іноземної філології та перекладу

  13.00.02 — Теорія і методика навчання
  (зарубіжна література)

   

  Уліщенко Віолетта Валентинівна

  д.пед.н.

  Методика інтерсуб’єктного навчання української літератури в загальноосвітній основній школі

  Автореферат

  Дисертація

  01.01.2012

  Інститут філології та масових комунікацій, кафедра іноземної філології та перекладу

  13.00.02 – Теорія та методика навчання (українська література)

    Федоренко Тетяна Вікторівна к.юр.н. Охорона та захист цивільних прав іноземців в нотаріальному процесі 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного, господарського та кримінального права 12.00.03 – Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
  Федорченко Ірина Миколаївна к.філос.н. Український національний характер як чинник державотворення 30.09.2010 Інститут соціальних технологій, кафедра психології 09.00.12 – Українознавство
    Федюшко Юрій Михайлович (сум.) докторант -- д.т.н. Науково-технічні основи імпульсних рефлектометричних систем дослідження діелектричної спектроскопії біологічних об’єктів 06.10.2010 Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання 05.11.17 – Біологічні та медичні пристрої і системи
    Філіпенко Тетяна Володимирівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Фільштейн Ілля Володимирович к.юр.н.

  Правова регламентація та організаційні засади створення та діяльності поліції Грузії: узагальнення досвіду 

  Автореферат

  08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Фільштейн Михайло Володимирович к.юр.н.

   

  Поліцейські органи прибалтійських держав-членів Європейського Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ

  Автореферат
  08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Фрадинська Аліна Петрівна к.псих.н. Психологічні особливості професійних очікувань майбутніх соціальних працівників 18.04.2012 Хмельницький інститут соціальних технологій, доцент кафедри психології  19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
    Француз Анатолій Анатолійович  к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання охорони праці

  Автореферат
  08.07.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Француз Анатолій Йосипович д.юр.н. Правові основи демократичного розвитку політичної системи в Україні : дис….д-ра.юрид.наук : 12.00.01 / . – Острог, 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Фрицький Юрій Олегович (штат.)

  д.юр.н.

  Теоретичні засади державної влади в Україні

  14.10.2009

  Інститут права та суспільних відносин, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Фурзікова Тетяна Михайлівна (сум.)

  к.біол.н.

  Вплив макроорганізму та хіміотерапевтичних препаратів на біологічні властивості біоспорину та субаліну

  01.01.2001

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.07 - Мікробіологія

   

  Хатнюк Наталія Сергіївна (сум.)

  к.юр.н.

  Заперечні угоди та їх правові наслідки

  01.01.2003

  Факультет правознавства та міжнародних відносин

  12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

   

  Хіміч Ольга Миколаївна (сум.)

  к.юр.н.

  Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією

  15.12.2005

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Хмельников Артем Олександрович к.політ.н. Децентралізація як механізм модернізації політичного менеджменту на регіональному рівні 01.12.2012 Дніпропетровська філія 23.00.02 – Політичні інститути та процеси (політичні науки)
    Ходінов Володимир Миколайович к.б.н. Особливості адаптаційних впливів при взаємодії сєченовського ефекту активного відпочинку з фізичним тренуванням 27.11.2003

  Луцький інститут розвитку людини, доцент кафедри фізичної реабілітації

  03.00.13. – фізіологія людини і тварин
    Хомік Оксана Миколаївна к.пед.н. Формування управлінської культури майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій 25.06.2015 Луцький інститут розвитку людини 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти
   

  Хохлов Вадим Анатолійович

  здобувач -- к.т.н.

  Інструментарій проектування комп'ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей представлення знань

  01.01.2006

  Херсонська філія

  05.13.06 - Інформаційні технології

    Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович д.юр.н.

  Наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку 

  Автореферат

  03.12.2015 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
  інформаційне право

  12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

    Хуторянська Тетяна Валеріївна к.юр.н. Адміністративна відповідальність за
  правопорушення, що посягають на нормальний розвиток дитини
  29.10.2015 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри цивільного та господарського права 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право;
  інформаційне право
    Цвид-Гром Олена Петрівна (штат.) к.філол.н. Традиційна символіка весільного фольклору західного Полісся 01.12.2000 Білоцерківський інститут економіки та управління, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 10.01.07 – Фольклористика
   

  Цейслер Юлія Вадимівна (штат.)

  к.біол.н.

  Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно-функціональні властивості глобулярних білків

  08.11.2007

  Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.02 - Біофізика

    Цесар Інна Анатоліївна к.юр.н. Правові основи розвитку сучасної демократичної держави 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
   

  Циганов Сергій Андрійович (сум.)

  докторант -- д.ек.н.

  Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства

  01.12.2007

  Інститут економіки та менеджменту, завідувач-професор кафедри банківської справи

  08.05.01 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

  Цинтила Олена Вадимівна к.філос.н. Сучасний антропологічний дискурс у проблемному полі філософії наук 01.12.2010 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики 09.00.09 – Філософія науки
   

  Цілина Марина Миколаївна (штат.)

  здобувач -- к.філол.н.

  Ергоніми м.Києва: семантика, структура, функціонування

  01.01.2006

  Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри української мови та літератури

  10.02.01 - Українська мова

   

  Цюцюпа Світлана Віталіївна (сум.)

  к.е.н.

  Управління інформацією в системі забезпечення економічної безпеки підприємства

  Автореферат

  Дисертація

  31.08.16

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноосвітніх дисциплін

  21.04.02 – Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

   

  Цьось Анатолій Васильович (штат.)

  к.н. з фіз. вих. і спорту

  Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку  ХІХ ст.

  01.01.2005

  Луцький інститут розвитку людини

  24.00.02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

   

  Чайковський Михайло Євгенович (штат.)

  здобувач -- к.пед.н.

  Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами

  01.01.2006

  Хмельницький інститут соціальних технологій, ректор

  13.00.05 - Соціальна педагогіка

    Частакова Надія Сергіївна к.філол.н. Літературно-критичні та культурологічні концепції в науковій творчості І.Дзюби 23.11.2012 Кіровоградський інститут розвитку людини 10.01.01 — Українська література
    Черненко Олександр Володимирович к.пед.н. Педагогічні умови професійної адаптації майбутніх менеджерів торгових організацій 22.12.15 Кіровоградський інститут розвитку людини, старший викладач кафедри фінансів, менеджменту та адміністрування 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти
    Черниш Інна Анатоліївна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання внутрішньої торгівлі в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Чехній Віктор Михайлович (сум.)

  к.геогр.н.

  Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя

  01.01.2003

  Факультет біомедичних технологій, старший викладач кафедри екології

  11.00.01 - Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

   

  Чигур Ігор Іванович (сум.)

  к.т.н.

  Розробка методу контролю технічного стану шарошкових доліт в умовах невизначеності процесу буріння

  10.10.2000

  Інститут комп'ютерних технологій, доцент кафедри інформаційних технологій та програмування

  05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

  Чижмарь Юрій Васильович

  к.ю.н.

  Правове регулювання укладення форвардних договорів на товарних біржах

  01.01.2000

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

  12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Чижмарь Юрій Васильович

  д.ю.н.

  Національне та міжнародне трудове право : теоретико-правові проблеми 

  Автореферат

  Дисертація

  01.01.2016

  Інститут права та суспільних відносин, професор кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності

   

  12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

    Чиханцова Олена Анатоліївна (штат.) к.псих.н. Психологічна готовність старшокласників до оволодіння іноземними мовами у вищому навчальному закладі 01.01.2013 Інститут соціальних технологій, старший викладач кафедри психології 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія
   

  Чомахашвілі Олена Шотаєвна (сум.)

  здобувач -- к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки

  28.04.2009

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Чопей Вікторія Степанівна (штат.) к.соц.н.  Соціологічний портрет сучасного студента: основні тенденції розвитку 27.04.2010 Карпатський інститут підприємництва 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології 
   

  Чорний Олександр Олександрович (сум.)

  к.філос.н.

   

   

  Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри маркетингу

   

   

  Чоха Юрій Миколайович (штат.)

  докторант -- д.тех.н.

  Методи, моделі та інформаційна технологія прийняття рішень щодо діагностування складних об’єктів авіатехніки

  01.01.2008

  Васильківська філія

  05.13.06 - Інформаційні технології

    Чубко Тетяна Петрівна к.юр.н. Право в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку) 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  Чуніхіна Тетяна Сергіївна (штат.)
  к.ек.н. Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм функціонування 29.09.2009 Інститут економіки та менеджменту, доцент кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки
    Чурпій Костянтин Леонідович к.мед.н. Особливості діагностики, тактики і хірургічного лікування обтураційної жовтяниці, ускладненої гострою печінковою недостатністю 01.01.2001 Кіровоградський інститут розвитку людини, завідувач кафедри здоров’я людини  14.01.03 – Хірургія
    Шамич Олександр Миколайович здобувач -- к.пед.н. Формування громадської активності молодших підлітків у дитячих спортивних об’єднаннях за місцем проживання 20.06.2011 Інститут соціальних технологій, кафедра фізичного виховання 13.00.07 - Теорія і методика виховання
   

  Шаповалова Алла Миколаївна

  аспірант -- к.політ.н.

  Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу глобального громадянського суспільства

  04.12.2009

  Інститут права та суспільних відносин, кафедра суспільно-політичних наук глобалістики та соціальних комунікацій

  23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

    Шаравара Роман Іванович к.ек.н. Становлення ринку цінних паперів в умовах трансформації економіки України 01.01.2006

  Полтавський інститут економіки і права, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу

  08.01.01 – Економічна теорія
    Шатковська Дарина Миколаївна к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров’я при соціально небезпечних захворюваннях

  Автореферат
  25.02.2016 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Шахнін Дмитро Борисович (штат.)

  к.хім.н.

  Фосфонієві похідні піримідинових основ у синтезі ациклічних аналогів нуклеозидів

  01.01.2000

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри хімії та новітніх хімічних технологій

  02.00.10 - Біоорганічна хімія

  Шеверя Мирослава Юріївна (штат.) к.ек.н. Механізм активізації cтратегічного потенціалу 01.01.2013 Карпатський інститут підприємництва, старший викладач кафедри менеджменту  
   

  Шевченко Віталій Володимирович (сум.)

  д.філос.н.

  Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV - кінця XVI століття

  01.01.2004

  Факультет філології та масових комунікацій, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  09.00.11 - Релігієзнавство

   

  Шевченко Олексій Володимирович (сум.)

  к.біол.н.

  Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах

  01.01.2004

  Факультет біомедичних технологій, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

  03.00.06 - Вірусологія

    Шевченко Олена Володимирівна аспірант -- к.юр.н. Правові та організаційні засади регулювання архівної справи в Україні 01.05.2011 Інститут права та суспільних відносин, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 − Адміністративне право і процес;

  фінансове право; інформаційне право 
   

  Шевченко Роман Юрійович (сум.)

  к.геогр.н.

  Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва

  12.03.2008

  Факультет біомедичних технологій, асистент кафедри екології

  11.00.12 - Географічна картографія

    Шевчишен Артем Вікторович к.юр.н. Досудове провадження за кримінально-процесуальним законодавством України та зарубіжних країн (порівняльний аналіз) 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
  Шевчук Олександр Володимирович (сум.) д.політ.н. Зовнішньополітична стратегія США та Російської Федерації щодо КНР  22.09.2009 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
    Шиленко Микола Вікторович к.юр.н.

  Адміністративно-правова охорона суб’єктів малого бізнесу

   
  01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Шиленко Михайло Вікторович к.юр.н. Адміністративно-правова охорона природних ресурсів 01.12.2014 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Шинкар Іван Петрович к.філол.н.  Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) 26.03.2010 Карпатський інститут підприємництва 10.01.01 - Українська література
   

  Шипота Галина Євгенівна (сум.)

  к.пед.н.

  Формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля

  01.01.2005

  Інститут філології та масових комунікацій, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

  13.00.06 - Теорія і методика управління освітою

    Шишко Ігнаци Антоні к.юр.н.  Адміністративно-правові гарантії авторського права в Україні 01.12.2015 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Шмаргун Віталій Миколайович

  к.псих.н.

  Психолого- педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи)

  01.01.2000

  Інститут соціальних технологій, доцент-завідувач кафедри клінічної психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Шпак Світлана Григорівна к.псих.н. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях 23.04.2013 Рівненський інститут 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія
    Шутенко Юлія Миколаївна к.філол.н. Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька 01.01.2005 Інститут філології та масових комунікацій, кафедра української мови та літератури 10.01.07 – Фольклористика
   

  Щавінський Віталій Романович (сум.)

  к.юр.н.

  Кримінальна відповідальність за незаконну емісію недержавних цінних паперів

  01.01.2004

  Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри кримінального права та процесу

  12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

    Щербан Марія Дмитрівна к.ек.н.

  Розвиток кредитної кооперації в регіоні

  Автореферат

  04.03.2016 Карпатський інститут підприємництва 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
   

  Щербань Петро Миколайович

  аспірант -- к.пед.н.

  Навчально-педагогічні ігри у формуванні педагогічної культури майбутніх вчителів історії і права

  01.01.2007

  Полтавський інститут економіки і права

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Юрченко Юлія Василівна к.юр.н. Адміністративно-правове регулювання діяльності адміністративних судів 01.01.2013 Інститут права та суспільних відносин, кафедра цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності
   

  12.00.07 − Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

   

  Юхименко Петро Іванович (штат.)

  докторант -- д.ек.н.

  Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз

  01.01.2006

  Білоцерківський інститут економіки та управління, ректор

  08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки

    Яблоновська Наталя Всеволодівна д.філол.н. Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур 11.06.2007 Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, професор кафедри журналістики  10.01.08 – Журналістика
    Яворська Тетяна Євгенівна 
  (сум.) 
  аспірант Управління навчально-тренувальним процесом стрибунів у довжину з розбігу на етапі спеціалізованої базової підготовки 30.03.2011 Житомирський економіко-гуманітарний інститут 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт
   

  Ягупов Василь Васильович (сум.)

  докторант -- д.пед.н.

  Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України

  01.01.2003

  Інститут соціальних технологій, кафедра соціальної роботи

  13.00.04 - Теорія та методика професійної освіти

    Якимчук Оксана Олександрівна к.іст.н. Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та культурному житті краю кінця XVIII – початку ХХ ст. 21.05.2008

  Рівненський інститут, доцент кафедри гуманітарно-соціальних дисциплін

  07.00.01 – Історія України
   

  Якимчук Микола Володимирович (сум.)

  д.т.н.

  Науково-технічні засади створення обладнання для групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів

  01.06.2016

  Інженерно-технологічний інститут, доцент кафедри автомобільного транспорту

  05.18.12 – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

    Якимюк Юлія Петрівна аспірант -- к. н. із соц. комунікацій Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом 01.06.2011 Білоцерківський інститут економіки та управління 27.00.02 - Документознавство, архівознавство
   

  Якоб Марія Миколаївна (сум.)

  к.філос.н.

  Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка

  22.12.2003

  Факультет філології та масових комунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

   09.00.05 - Історія філософії

    Яковинець Анатолій Іларіонович к.юр.н. Інститут судового оскарженя на стадії досудового розслідування 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин

  12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

   

  Яковчук Михайло Юрійович (штат.)

  здобувач -- к.юр.н.

  Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні

  01.10.2009

  Інститут права та суспільних відносин, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

  12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

    Якубівська Юлія Євгенівна к.ек.н. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні 01.12.2012 Інститут економіки та менеджменту 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
    Ямкова Ірина Миколаївна к.юр.н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні 30.05.2013 Інститут права та суспільних відносин, доцент кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Ярошенко Сергій Володимирович к.юр.н. Захист інтелектуальної власності адміністративно-деліктним законодавством 01.12.2010 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
  Ярошовець Тетяна Іванівна к.філос.н. Естетичний потенціал феномену сакрального в контексті гармонізації глобалізаційних процесів сучасної культури 27.04.2017 Інститут філології та масових комунікацій, доцент кафедри журналістики, видавничої справи, поліграфії та редагування  
    Яцик Тетяна Петрівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади взаємодії податкових органів із засобами масової інформації 01.12.2013 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
    Яцків Ірина Ігорівна к.юр.н. Адміністративно-правові засади протидії корупції в Україні 01.12.2011 Інститут права та суспільних відносин 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
   

  Яцюк Марія Валеріївна (штат.)

  аспірант -- к.пс.н.

  Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці

  16.09.2010

  Вінницький соціально-економічний інститут, старший викладач кафедри психології

  19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

    Ященко Роман Юрійович к.юр.н. Правотворчість в умовах перехідного суспільства : теоретико-правовий аспект 01.12.2012 Інститут права та суспільних відносин 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень