Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Підсумкова науково-практична конференція «Актуальні проблеми інклюзивної освіти»

Міністерство освіти і науки України

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

 

 

Підсумкова науково-практична конференція

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти»

в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.

 

ПРОГРАМА

 

27 березня 2018 р.

 
 

Київ – 2018

 

Організаційний комітет

 1. Таланчук П.М., президент ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», д.т.н., професор, голова Оргкомітету;    
 2. Давиденко Г.В., відповідальна за наукову діяльність ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», д.пед.н., доцент, заступник голови Оргкомітету;
 3. Коротєєва А.В., професор кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.е.н., професор;
 4. Нікуліна Г.Ф., начальник науково-дослідної частини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.т.н.;
 5. Журавльова В.М., директор фінансовий ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 6. Веденєєва О.А., начальник управління навчально-виховної роботи ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
 7. Ілініч С.Ю., начальник відділу організації наукової діяльності ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.філол.н.

 

Галузева КОНКУРСНА КОМІСІЯ У ГАЛУЗІ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ»

 1. Коротеєва А.В., професор кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.е.н., професор, голова галузевої конкурсної комісії;
 2. Давиденко Г.В., відповідальна за наукову діяльність ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», д.пед.н., доцент, заступник голови галузевої конкурсної комісії;
 3. Демченко І.І., декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, д.пед.н., професор;
 4. Ілініч С.Ю., начальник відділу організації наукової діяльності ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.філол.н.;
 5. Колупаєва А.А., заступник директора Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, д.пед.н., професор;
 6. Нікуліна Г.Ф., начальник науково-дослідної частини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», к.т.н.;
 7. Пахомова Н.Г., завідувач кафедри корекційної освіти і соціальної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, д.пед.н., професор;
 8. Тичина І.М., доцент кафедри теоретичної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка, к.психол.н.;
 9. Чайковський М.Є., директор Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», д.пед.н., професор;
 10. Шеремет М.К., заступник декана факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова, д.пед.н., професор;
 11. Яковлева С.Д., завідувач кафедри корекційної освіти Херсонського державного університету, д.психол.н., доцент.

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

9:00 – 9:55

Прибуття та реєстрація учасників.

10:00 – 10:15

Відкриття конференції. Привітання учасників.

10:15 – 13:00

Виступи учасників.

13:00 – 14:00

Перерва на обід.

14:00 – 15:00

Екскурсія по університету.

15:00 – 16:00  

Продовження роботи конференції. Підведення підсумків роботи конференції. Нагородження учасників Конкурсу. Закриття конференції. Заключне слово.

 

Доповідь учасника - до 6 хв.

Відповіді на питання, обговорення - до 5 хв.

 

Засідання конференції

Керівники:

Коротєєва А.В., професор кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ «Відкритий міжнародний   університет розвитку людини «Україна», к.е.н., голова галузевої конкурсної комісії;

Давиденко Г.В., відповідальна за наукову діяльність ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», д.пед.н., доцент, заступник голови галузевої конкурсної комісії.

 

ЗАПРОШЕНІ

 1. Михайленко Н.П., методист вищої категорії відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти, відповідальний секретар Оргкомітету Конкурсу.

 

Учасники конференції

1. Бабеша О.М., Савенок К.М., Київський університет імені Бориса Грінченка

РОЗВИТОК ТАКТИЛЬНОГО СПРИЙМАННЯ, ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

2. Баранович Ю.В., Львівський національний університет імені Івана Франка

АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ТА ІСПАНІЇ

3. Бендерська К.В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВА ФОРМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

4. Блищак Г.І., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

5. Бондарчук В.В., Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОМПЛЕКСУ ГАНДИКАПУ У СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ВНЗ

6. Войцехівська Ю.Ю., Житомирський державний університет імені Івана Франка

СТРАТЕГІАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТВОРЧОСТІ ПІДЛІТКІВ З ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ РІЗНИХ СТИЛІВ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ

7. Зелінська К.О., Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ПРОПЕДЕВТИКА ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

8. Мельничук А.В., Рівненський державний гуманітарний університет

ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

9. Озимко М.Т., Львівський національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ

10 Осипенко А.О., ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕННЯМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

11. Пилипенко Я.Р., Шкребета Н.В., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ВПЛИВ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

12. Рассохіна А.М., Сумський державний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ США

13. Слободянюк Г.В., Херсонський державний університет

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯдо списку оголошень