Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+ 380-67-406-53-92
+ 380-97-739-54-85
+ 380-44-424-70-08
м. Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 104 Google map
office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00
Запрошення до публікації у Фаховому збірнику інституту
Наукові заходи
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ „УКРАЇНА”
Підрозділ: Хмельницький інститут соціальних технологій

Збірник наукових праць ХІСТ

  ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УНІВЕРСИТЕТУ "УКРАЇНА"

  Архів номерів

  2009      № 1

  1. Титул.
  2. Зміст.

  Розділ 1. Актуальні проблеми навчання та виховання студентів в інтегрованому середовищі

  1. Чайковський М. Є. Модель соціально-педагогічної роботи в інклюзивному освітньому просторі. - C. 7-10.
  2. Бурдаш М. В. Соціально-економічні та педагогічні умови формування економічного мислення у студентів з особливими потребами. - C. 11-12.
  3. Василенко О. М. Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з особливими потребами загальноосвітніх шкіл. - C. 13-15.
  4. Галатир І. А. Особливості навчального процесу дітей з особливими потребами. - C. 16-19.
  5. Делик І. С., Діденко О. В. Зарубіжний досвід дистанційного навчання студентів з особливими потребами. - C. 20-24.
  6. Деркач М. В. Підготовка майбутніх фахівців в умовах інтегрованого навчання. - C. 25-26.
  7. Дражниця С. А., Дражниця О. М. Роль інформаційно-дистанційних технологій в організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів інтегрованого типу. - C. 27-31.

  Розділ 2. Сучасна теорія і практика соціальної роботи

  1. Бамбурак Н. М. Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника. - C. 33-37.
  2. Волчелюк Ю. І. Комп’ютерні технології як чинник соціалізації студентської молоді з особливими потребами. - C. 38-41.
  3. Галімов А. В. Дослідження можливостей соціально-психологічного тренінгу щодо формування комунікативних та емпатійних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери. - C. 42-47.
  4. Данченко О. М. Особливості організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді: досвід неурядової організації інтернаціонального союзу (Німеччина). - C. 48-52.
  5. Драч С. В. Інтеграційні аспекти навчання студентської молоді з обмеженими можливостями: аналіз досвіду США. - C. 53-55.
  6. Завальнюк О. О. Дошкільна інклюзивна освіта як шлях максимальної соціалізації дітей з вадами психофізичного розвитку. - C. 56-58.
  7. Кулешова О. В. Теоретичні основи вивчення соціального пізнання та самореалізації особистості. - C. 59-63.
  8. Саранча І. Г. Cоціально-реабілітаційна діяльність як шлях соціалізації дітей та молоді з вадами психофізичного розвитку. - C. 64-66.
  9. Церклевич В. С. Реалізація права на отримання вищої освіти молоддю з обмеженими функціональними можливостями у зарубіжній практиці: від дискримінації до інтеграції. - C. 67-71.

  Розділ 3. Психолого-педагогічні аспекти навчального процесу

  1. Болкун Т. А. Гендерна ідентифікація підлітків із неблагополучних сімей: результати аналізу малюнкового тесту. - C. 73-79.
  2. Дудікова Л. В. Психолого-педагогічні аспекти готовності майбутніх медиків до професійного самовдосконалення. - C. 80-83.
  3. Кондратюк С. М. Соціально-психологічна адаптація студента до навчальної діяльності. - C. 84-86.
  4. Лісіцин В. Д. Взаємозв’язок поведінкового типу А та стресового стану у студентів вищого навчального закладу. - C. 87-88.
  5. Матвійчук Т. В. Педагогічні здібності викладача вищого навчального закладу з позицій інтегрального дослідження індивідуальності. - C. 89-91.
  6. Панькевич О. О. Підготовка майбутніх правознавців в умовах сучасного освітнього простору вищого навчального закладу. - C. 92-94.
  7. Старобрянська К. Я. Психологічні особливості навчання усного мовлення. - C. 95-97.

  Розділ 4. Актуальні проблеми навчально-виховного процесу

  1. Білоус А. М. Використання наукових концепцій при підготовці фахівців економіко-правового факультету, як суб'єктів педагогічно-психологічного процесу. - C. 99-101.
  2. Кудінов Ю. В. Педагогічні шляхи підвищення ефективності процесу професійної підготовки студентів у вищій школі. - C. 102-105.
  3. Лук’янович Є. В. Освітній рівень робочої сили як запорука її конкурентоспроможності на ринку праці. - C. 106-107.
  4. Матвійчук В. М. Педагогічні умови використання інтерактивного навчання студентів ВНЗ. - C. 108-110.
  5. Мащенко О. П. Модульно-рейтинговий комплекс як засіб формування мовленнєвої компетенції у студентів вищих навчальних закладів. - C. 111-113.
  6. Піхур І. В., Лук’янович Є. В. Проблеми і пріоритетні напрямки розвитку сфери освіти Хмельничинни. - C. 114-119.
  7. Рогозіна О. В., Савченко Л. О. Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів. - C. 120-122.
  8. Стецюк Л. О. Проблеми вищої юридичної освіти та шляхи їх вирішення. - C. 123-124.
  9. Ткачук О. В. Пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів: проблеми сьогодення. - C. 125-128.

  Розділ 5. Підготовка фахівців у галузі фізичної реабілітації

  1. Васил'євих Л. Г. Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у ВНЗ та рівень розумової працездатності у студентів з інвалідністю. - C. 130-132.
  2. Кравчук Л. С. Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів. - C. 133-135.
  3. Петерчук Ф. Т. Методи формування практичних навичок у студентів 3-4 курсу спеціальності "Соціальна робота" і "Фізична реабілітація" Хмельницького інституту соціальних технологій ВМУРоЛ "Україна". - C. 136-138.
  4. Сидорченко К. М. Взаємозв’язки між соматичним типом конституції та станом здоров’я дітей шкільного віку. - C. 139-142.
  5. Томіч Л. М. Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями мовлення. - C. 143-146.
  6. Відомості про авторів. - C. 147-148.
  7. Анотації. - C. 149-163.
  8. Вимоги до оформлення статей. - C. 164-165.

   

  2010      № 2

  1. Титул.
  2. Зміст.

  Розділ 1. Актуальні проблеми навчання та виховання студентів в інтегрованому середовищі

  1. Чайковський М. Є. Досвід впровадження інклюзивного навчання в університеті "Україна". - C. 8-11.
  2. Боровик О. В. Психологічні особливості розвитку патріотичної свідомості молоді зрілого юнацького віку. - C. 11-14.
  3. Бурдаш М. В. Соціально-педагогічні умови формування економічного мислення студентів з особливими потребами. - C. 15-17.
  4. Волчелюк Ю. І. Інклюзивна освіта як чинник соціальної адаптації студентів з особливими потребами. - C. 18-20.
  5. Деркач М. В. Деякі аспекти психологічного супроводу навчання студентів з обмеженими функціональними можливостями. - C. 21-23.
  6. Добровіцька О. О. Толерантне середовище як перший крок до інтеграції студентів з особливими потребами у вищий навчальний заклад. - C. 23-26.
  7. Драч С. В. Ціннісні орієнтації студентської молоді українського суспільства: сутність та динаміка. - C. 26-30.
  8. Комар Т. О. Проблеми соціально-психологічної адаптації студентів з особливими потребами. - C. 30-33.
  9. Романюк А. А. Використання інтерактивних технологій при викладанні економічних дисциплін. - C. 34-36.
  10. Руденко О. О. Виховання культури спілкування молоді в працях відомих педагогів та психологів. - C. 37-41.
  11. Семенова А. В. Аналіз психолого-педагогічних, історичних передумов парадигмального моделювання в контексті теорії і методики педагогічної освіти. - C. 41-45.
  12. Ширяєва Т. М. Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах оволодіння іноземною мовою. - C. 45-48.

  Розділ 2. Сучасна теорія і практика соціальної роботи

  1. Бамбурак Н. М. Дослідження розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі. - C. 50-55.
  2. Галімов А. В., Бастричев В. С. Аспекти соціального забезпечення: стан та проблематика розвитку пенсійного страхування. - C. 55-60.
  3. Болкун Т. А. Індивідуальні відмінності процесів ідентифікації та відособлення підлітків із неблагополучних сімей. - C. 61-65.
  4. Галатир І. А. Зміст і організація практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи у деяких країнах Європи. - C. 66-69.
  5. Галус О. М. Соціалізація особистості: сутність, концептуальні підходи у наукових теоріях, напрямах, школах. - C. 69-75.
  6. Гомонюк О. М. Вузівські технології як складова частина освітньої підсистеми розвитку професійно-педагогічної культури майбутнього соціального педагога. - C. 76-80.
  7. Данченко О. М. Досвід організації соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді у Німеччині. - C. 81-87.
  8. Дзюбій Д. П. Підвищення ефективності соціальної роботи з людьми похилого віку в умовах геріатричних пансіонатів. - C. 87-90.
  9. Захарчук К. М. Особливості фахової підготовки соціальних працівників у Сполучених Штатах Америки та проблеми української освітньої практики. - C. 91-94.
  10. Калмикова Л. В. Вплив різних типів неблагополучних сімей на поведінку і розвиток підлітків. - C. 94-98.
  11. Польовик О. В. Проблеми життєдіяльності дітей з особливими потребами в сучасному суспільстві. - C. 99-101.
  12. Ткачук О. В. На шляху дотримання міжнародних стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людей з інвалідністю. - C. 101-105.

  Розділ 3. Психолого-педагогічні аспекти навчального процесу

  1. Волинець Н. В., Волинець П. П. Стратегічна модель діяльності практичного психолога щодо оптимізації соціально-психологічного клімату військового колективу. - C. 107-111.
  2. Коломієць О. В. Структура самореалізації викладача вищого навчального закладу. - C. 112-115.
  3. Кондратюк С. М. Проблема адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі. - C. 115-119.
  4. Корабльова О. О. Вплив мобінгу на формування та соціалізацію особистості. - C. 120-124.
  5. Кудінов Ю. В. Культура педагогічного спілкування та її формування в процесі професійної підготовки студентів. - C. 125-129.
  6. Матвійчук Т. В. Психологічні особливості розвитку педагогічних здібностей викладача вищого навчального закладу. - C. 129-131.
  7. Новікова О. А. Особливості розвитку просторового мислення дітей молодшого шкільного віку. - C. 132-135.
  8. Фрадинська А. П. Свідомий вибір професії як головна проблема сучасної молоді. - C. 135-139.
  9. Савчин М. В., Царьов Ю. О. Особливості психопрофілактики стресу у працівників освітніх закладів. - C. 140-145.
  10. Циба Н. В. Професійне самовизначення та феномен професійної деформації психологів. - C. 145-149.
  11. Шевченко Н. В. Проблема засвоєння гендерних ролей в підлітковому віці. - C. 149-152.
  12. Якименко А. А. Психологічні особливості формування правової свідомості студентів вищих навчальних закладів. - C. 153-156.

  Розділ 4. Актуальні проблеми навчально-виховного процесу

  1. Бакалюк В. І. Методика В. Ф. Шаталова: психологічний аспект застосування опорних сигналів. - C. 158-161.
  2. Білоус А. М. Проблемні аспекти судово-правової реформи в Україні. - C. 161-162.
  3. Василенко О. М. Шляхи формування продуктивних стосунків дітей з особливими потребами з оточенням. - C. 163-165.
  4. Вшола Т. В. Питання методології екологізації економічної освіти. - C. 166-169.
  5. Галко О. М. Колізійність застосування законодавства стосовно звернення стягнення на житло. - C. 169-172.
  6. Гандзій О. А. Проблема морального розвитку нації у творчості Івана Огієнка та Романа Іваничука. - C. 174-177.
  7. Дражниця С. А., Дражниця О. М., Дудар О. А. Диференціація навчання: актуальні проблеми та пріоритетні шляхи реалізації в інтегрованому освітньому просторі ВНЗ. - C. 178-183.
  8. Журба І. Є. Науково-методологічні засади трансформації економічних систем транскордонного співробітництва країн Центральної та Східної Європи. - C. 183-189.
  9. Калаур С. М. Шляхи підвищення якості контролю за самостійною роботою студентів вищого навчального закладу. - C. 189-192.
  10. Кожушко О. О. Щодо колізійної правотворчої діяльності Кабінету Міністрів України. - C. 192-196.
  11. Корнещук В. В. Самостійна робота студентів як важливий фактор неперервної професійної підготовки фахівців. - C. 196-198.
  12. Крукевич Л. Я. Дослідження ефективності технології організації контролю за самостійною роботою студентів комерційного коледжу: результати та їх аналіз. - C. 199-201.
  13. Михальська Н. М. Проблема смертної кари як інституту вивчення на міжнародній арені. - C. 201-204.
  14. Мудра-Рудик Я. А. Трансформація вищої освіти в контексті викликів глобалізації. - C. 205-208.
  15. Нагорна В. В. Теоретичний аналіз конституційної функції прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді. - C. 208-212.
  16. Неклюєнко О. В. Аналітичні аспекти засад фінансування освіти. - C. 212-217.
  17. Піхур І. В. Розвиток системи управління підприємством в нестабільному конкурентному середовищі. - C. 217-220.
  18. Рабійчук С. О. Соціалізація та індивідуалізація особистості підлітка як проблема педагогіки дозвіллєвої діяльності. - C. 221-224.

  Розділ 5. Підготовка фахівців у галузі фізичної реабілітації

  1. Васил’євих Л. Г. Вплив навчального та екзаменаційного стресу на процес адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі. - C. 226-228.
  2. Веретко І. А. Характеристика здоров'я молоді, яка займається оздоровчою аеробікою з елементами сучасних стилів танцю. - C. 228-230.
  3. Кравчук Л. С. Особливості фізичного розвитку і психічних функцій студентів соціально-гуманітарних спеціальностей в залежності від статі. - C. 230-234.
  4. Левицька Л. В. Вплив емоцій на стан здоров’я особистості. - C. 234-237.
  5. Матвійчук В. М. Використання методів фізичної реабілітації молоді з функціональними порушеннями постави в контексті процесу навчання у вищому навчальному закладі. - C. 238-241.
  6. Петерчук Ф. Т. Деякі аспекти формування практичних навичок невідкладної медичної допомоги у студентів за спеціальністю "фізична реабілітація" ХІСТ ВМУРоЛ "Україна". - C. 241-243.
  7. Петерчук Ф. Т. Особливості проведення практичних занять по використанні засобів фізичної реабілітації в хірургії студентами за спеціальністю "фізична реабілітація". - C. 244-246.
  8. Сидорченко К. М. Врахування соматотипу школярів при корегуванні їх здоров’я в процесі фізичного виховання. - C. 246-249.
  9. Відомості про авторів. - C. 250-252.

   

  2011        № 3

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Волчелюк Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід). - C. 6-9.
  4. Галатир І. А. До причин виникнення явища соціального сирітства у сучасному українському суспільстві. - C. 10-14.
  5. Голова Н. І. Розвиток творчості педагога в умовах модернізації змісту шкільної освіти. - C. 15-18.
  6. Добровіцька О. О. Стан сформованості толерантності у студентів ВНЗ в умовах інтегрованого навчального середовища. - C. 19-24.
  7. Драч С. В. Супровід навчання студентів з обмеженими можливостями в інклюзивному освітньому просторі. - C. 25-29.
  8. Зубрик А. Р. Психолого-педагогічні засади формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів іноземних мов. - C. 30-33.
  9. Чайковський М. Є. Шляхи впровадження інклюзивного навчання в інтегрованому ВНЗ інклюзивної орієнтації. - C. 34-37.
  10. Каденко О. А., Василенко О. М. Чинники та мотиви, що обумовлюють професійне самовизначення випускників загальноосвітніх шкіл. - C. 38-41.
  11. Кравчук Л. С. Особливості реабілітаційних заходів щодо покращення розумової працездатності студентів в умовах навчальної діяльності. - C. 42-45.
  12. Майборода В. С. Сучасний стан та розвиток університетської науки в Польщі. - C. 46-48.
  13. Майборода О. В. Еволюція дистанційної освіти. - C. 49-52.
  14. Чайковський М. Є., Данченко О. М. Концептуальні підходи до превенції безробіття в молодіжному середовищі Німеччини. - C. 53-60.
  15. Васів С. В. Комплекс педагогічних умов формування готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 61-64.
  16. Зозуля І. Є. Критерії, показники та рівні полікультурної вихованості іноземних студентів вищих навчальних закладів. - C. 65-69.
  17. Кирилюк О. Р. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю. - C. 70-73.
  18. Коба О. В. Стан сформованості професійної компетентності у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України. - C. 74-78.
  19. Корабльова О. О. Вплив мобінгу на соціалізацію школяра. - C. 79-83.
  20. Костенко Н. І. Профільна освіта як засіб формування професійних домагань старшокласників (зарубіжний досвід). - C. 84-87.
  21. Кошолап О. Ф. Розвиток єврейської освіти на території Поділля в 1914-1920 рр.. - C. 88-93.
  22. Курняк Л. М., Курняк О. А. Проблеми екологічної освіти в Україні. - C. 94-98.
  23. Лозинська Л. Ф. Характеристика толерантності як педагогічного поняття. - C. 99-103.
  24. Майєр Н. В. Зміст і складові комунікативної компетенції майбутніх документознавців у іншомовному діловому писемному спілкуванні. - C. 104-107.
  25. Марлова А. С. Навчання майбутніх лікарів стратегіям прогнозування та гнучкості читання іншомовних фахових текстів. - C. 108-111.
  26. Микитенко Н. О. Модель іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей. - C. 112-121.
  27. Москалюк О. І. Дослідження готовності студентів спеціальності "Соціальна педагогіка" до самостійної роботи. - C. 122-126.
  28. Мудра О. М. Удосконалення інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної освіти. - C. 127-130.
  29. Овод Ю. В. Історія розвитку та класифікація засобів дистанційного навчання. - C. 131-134.
  30. Огнівко Л. В. Професійна підготовка магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США. - C. 135-139.
  31. Олендр Т. М. Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах США: історичний аспект. - C. 140-145.
  32. Оришко С. П. Патріотичне виховання молоді: історико-педагогічний контекст. - C. 146-149.
  33. Пасічник Т. Д. Технологія відбору навчальних матеріалів з метою організації навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу. - C. 150-152.
  34. Пелех Ю. В. Дослідження впливу аксіологічної константи на розвиток особистості майбутнього педагога у працях зарубіжних учених. - C. 153-156.
  35. Польовик О. В. Модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. - C. 157-161.
  36. Стягунова О. О. Українська народна педагогіка як поліфункціональна багаторівнева виховна система. - C. 162-167.
  37. Токарчук О. Я. Результати аналізу практики підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з населенням контрольованих прикордонних районів. - C. 168-172.
  38. Турчин А. І. Система післядипломної освіти педагогічних кадрів професійно-освітніх закладів Німеччини. - C. 173-180.
  39. Галімов Ю. А. Формування умінь саморегуляції психічних станів у майбутніх військових фахівців. - C. 181-184.
  40. Фурман Т. Ю. Особливості діагностики професійної компетентності фахівців у галузі економіки та підприємництва. - C. 185-188.
  41. Харук Т. Я. Становлення закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на різних етапах розвитку суспільства в Україні. - C. 189-192.
  42. Церклевич В. С. Формування інтегрованості студентів з обмеженими функціональними можливостями у групу однокурсників ВНЗ. - C. 193-198.
  43. Цокур О. С. Стимулювання мотивів суб'єктного включення студентів – майбутніх викладачів іноземної мови у процес навчання у класичному університеті. - C. 199-203.
  44. Якимчук Т. В. Психолого-педагогічні дослідження девіантної поведінки особистості. - C. 204-206.
  45. Яцишин О. М. Змістовно-динамічні характеристики індивідуальних стилів вивчення іноземної мови студентів ВНЗ. - C. 207-210.

   

  2011        № 4

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Алєксєєв О. Л. Сутність, особливості змісту і структури готовності військовослужбовців Державної прикордонної служби України до охорони закордонних дипломатичних установ. - C. 6-10.
  4. Бец І. О. Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 11-15.
  5. Василенко О. М. Інфантильне ставлення випускників загальноосвітніх шкіл до вибору майбутньої професії та шляхи його подолання. - C. 16-18.
  6. Голова Н. І. Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації. - C. 19-22.
  7. Гриців В. Б. Моніторинг професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи. - C. 23-27.
  8. Дем’янюк М. Б. Методичні аспекти розробки та проведення мультимедійних лекцій з курсу історії української культури. - C. 28-31.
  9. Дмітренко Н. Є. Соціально-психологічна корекція поведінки підлітків, які займаються віртуальним хуліганством. - C. 32-36.
  10. Дражниця С. А. Проблеми підготовки кадрів для страхового ринку України та шляхи їх вирішення. - C. 37-41.
  11. Желавський О. Б. Дидактичні можливості кредитно-модульної системи у формуванні математичних понять в студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - C. 42-45.
  12. Іванова В. В. Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя. - C. 46-50.
  13. Катеруша О. В. Дидактичний супровід навчальної діяльності студентів засобом навчально-методичного комплексу. - C. 51-54.
  14. Кирилюк В. В. Мета, зміст та принципи підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інтерактивними технологіями з дисциплін гуманітарного циклу. - C. 55-59.
  15. Кобилянська І. В. Організація системи освіти в Іспанії. - C. 60-65.
  16. Корабльова О. О. Причини виникнення мобінгу як соціально-педагогічної проблеми школярів підліткового віку. - C. 66-69.
  17. Косінова О. М. Методика проведення дослідно-експериментальної роботи з перевірки ефективності педагогічної технології формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та її результати. - C. 70-76.
  18. Кошолап О. Ф. Стан церковної початкової освіти в Подільській губернії в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. - C. 77-82.
  19. Кравчина Т. В. Адаптаційні стратегії навчально-професійної діяльності студентів ВНЗ. - C. 83-86.
  20. Кравчук Л. С. Корекційно-педагогічний супровід навчальної діяльності студентів з порушеннями опорно-рухового апарату. - C. 87-90.
  21. Криворучко І. Я. Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 91-95.
  22. Крупа В. В. Обґрунтування компонентів діяльності науково-педагогічного складу ВНЗ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. - C. 96-100.
  23. Лозинська Л. Ф. Показники толерантної особистості майбутнього лікаря. - C. 101-104.
  24. Луцький О. Л. Професійне спілкування як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон. - C. 105-109.
  25. Махлай О. М. Психологічні особливості пізнавальної сфери у професійній діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. - C. 110-114.
  26. Мішеніна Т. М. Відбір навчального матеріалу як один із етапів формування фахової культури майбутніх словесників. - C. 115-118.
  27. Мудра О. М. Психологічні, педагогічні та організаційні умови навчання студентів іншомовного ділового спілкування. - C. 119-122.
  28. Новікова Т. Л. До проблеми формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. - C. 123-126.
  29. Остапенко С. А. Зміст і сутність соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей як основа їхньої професійно-комунікативної діяльності. - C. 127-130.
  30. Петрушенко О. О., Веленчук Т. Д. Комунікативні аспекти вивчення ділової іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю. - C. 131-136.
  31. Польовик О. В. Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. - C. 136-139.
  32. Пулим В. О. Особливості застосування інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі вищих військових навчальних закладів. - C. 140-143.
  33. Рябовол Л. Т. Мета та завдання шкільної правової освіти: поняття, сутність, структура. - C. 144-148.
  34. Семенова О. О. Організаторська діяльність як засіб формування функціональної компетентності майбутнього педагога. - C. 149-151.
  35. Слесик К. М. Моральна самосвідомість і моральна поведінка у структурі процесу формування етичної культури учнів. - C. 152-155.
  36. Стиліану Х. І. Комунікативні ситуації як засіб формування культури мовлення старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів. - C. 156-160.
  37. Теклюк Г. П. Роль сучасної сім’ї у вихованні дітей підліткового віку у Великій Британії. - C. 161-164.
  38. Тихолаз С. І. Контекстний підхід до організації навчального процесу як умова розвитку професійної спрямованості студентів медичного університету. - C. 165-169.
  39. Товканець Г. В. Корпоративна культура вищого навчального закладу та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів у Чехії. - C. 170-174.
  40. Фурман Т. Ю. Результати аналізу сучасного стану сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва. - C. 175-178.
  41. Чайковський М. Є. Структурно-логічне моделювання соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації. - C. 179-182.
  42. Яворська І. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації дозвілля учнівської молоді. - C. 183-187.
  43. Відомості про авторів. - C. 210-212.

   

  2012      № 5

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Антонець В. Ф. Комунікативні особливості діяльності спортсмена. - C. 7-10.
  4. Бонар Й. Роль дидактичних завдань у розвитку дітей молодшого шкільного віку. - C. 11-15.
  5. Бондар Н. Д. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні ключових компетентностей майбутніх менеджерів сфери туризму. - C. 16-19.
  6. Брижатий Є. І. Порівняльний аналіз формування професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу. - C. 20-25.
  7. Бучинська Т. В., Шумська С. Є. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу. - C. 26-28.
  8. Василенко О. М. Соціально-педагогічна робота з учнями з особливими потребами в загальноосвітній школі інклюзивної орієнтації. - C. 29-33.
  9. Галатир І. А. Психолого-педагогічні особливості явища соціального сирітства. - C. 34-38.
  10. Галімов А. В. Щодо змісту естетичного виховання особистості. - C. 39-42.
  11. Гапченко О. В. Просвітницька діяльність українських гуманістів як чинник формування стилю життя особистості в період культурно-національного відродження XVI-XVII ст.. - C. 43-47.
  12. Голова Н. І. Шляхи та засоби соціальної реабілітації дітей та молоді з обмеженими можливостями: від ізоляції до інтеграції. - C. 48-52.
  13. Гомонюк О. М. Основні підходи до визначення поняття "педагогічна культура". - C. 53-57.
  14. Давидун М. А. Практика соціально-педагогічної роботи щодо профілактики деструктивних релігійних впливів у молодіжному середовищі. - C. 58-60.
  15. Дзяна О. С. Емпіричне вивчення особливостей сформованості конфліктологічної культури майбутнього фахівця сфери обслуговування. - C. 61-63.
  16. Добуш Ю. В. Хорова творчість А. Веделя в контексті сучасного процесу едукації. - C. 64-68.
  17. Дяков С. І. Методика проведення занять із бойового злагодження підрозділів інженерних військ. - C. 69-71.
  18. Ігнатовська Р. В. Роль краєзнавчої роботи у громадянському вихованні курсантів. - C. 72-75.
  19. Іщенко Д. В., Грязнов І. О. Теоретичні основи формування естетичної складової професійної підготовки курсантів-прикордонників. - C. 76-80.
  20. Кобилянська І. В. Ретроспективний аналіз організації профільного навчання у старшій школі Іспанії. - C. 81-85.
  21. Костенко Н. І. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей. - C. 86-89.
  22. Кошолап О. Ф. Політичні передумови розвитку освіти на Поділлі в пореформений період. - C. 90-94.
  23. Кравчина Т. В. Методологічні засади емпіричного дослідження процесу сприйняття іншомовного наукового тексту. - C. 95-99.
  24. Кравчук Л. І. Теоретичні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників. - C. 100-103.
  25. Криворучко І. Я. Сутність та зміст універсальних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 104-108.
  26. Курняк Л. М., Курняк О. А. Екологічне виховання студентів ВНЗ. - C. 109-114.
  27. Кустинський О. В. Експериментальна перевірка моделі спеціальної підготовки майбутніх офіцерів запасу. - C. 115-120.
  28. Лисак Г. О., Король С. В. Переваги застосування активних методів навчання у процесі підготовки викладачів ВНЗ до контрольно-оцінювальної діяльності. - C. 121-124.
  29. Лисюк І. В. Формування конгруентної особистості підлітків у міжособистісних відносинах. - C. 125-130.
  30. Луцький О. Л. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо розвитку управлінської компетентності офіцерів управління органу охорони державного кордону. - C. 131-134.
  31. Маслій О. М. Особливості підготовки майбутніх офіцерів тилу у сфері військово-економічної логістики. - C. 135-138.
  32. Міщик Л. І. Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей-інвалідів у процесі навчання. - C. 139-142.
  33. Москалюк О. І. Особливості формування педагогічних понять у студентів спеціальності "Соціальна педагогіка". - C. 143-146.
  34. Мудра О. М. Контроль та оцінювання рівня іншомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей. - C. 147-149.
  35. Неклюєнко О. В. Динаміка емоційних проявів як механізм адаптації першокурсників з особливими потребами до навчання. - C. 150-155.
  36. Ніцевич І. П. Динаміка лідерства в студентській навчальній групі. - C. 156-158.
  37. Орловська О. В. Толерантність та її сутнісні характеристики. - C. 159-163.
  38. Петльована Л. Л. Аналіз основних напрямів удосконалення професійної освіти у вищих навчальних закладах. - C. 164-168.
  39. Польовик О. В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. - C. 169-173.
  40. Садовець О. В. Активізація участі учнів старших класів загальноосвітніх шкіл у процесі навчання. - C. 174-178.
  41. Сидорченко К. М. Характеристика кореляційних зв’язків між соматотипом та фізичним здоров’ям у дітей загальноосвітніх навчальних закладів. - C. 179-182.
  42. Служинська Л. Б. Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації. - C. 183-187.
  43. Солтик О. О., Флерчук В. В. Формування концептуальної моделі викладача з фізичного виховання на основі базової освіти та професійної діяльності. - C. 188-191.
  44. Теклюк Г. П. Зміст сімейного виховання дітей підліткового віку у Великій Британії. - C. 192-194.
  45. Тернопільська В. І. Особливості педагогічного діагностування соціально-комунікативної культури у студентів. - C. 195-199.
  46. Тисячна Ю. О. Соціально-психологічна характеристика суїцидальної поведінки серед дітей та підлітків. - C. 200-204.
  47. Торічний О. В. Методика організації неперервності професійної освіти майбутніх офіцерів-прикордонників для вдосконалення військово-спеціальної компетентності. - C. 205-210.
  48. Харук Т. Я. Становлення закладів соціального виховання в Україні: історичний аспект. - C. 211-214.
  49. Чайковський М. Є., Соловей Т. В. Сучасний стан підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами. - C. 215-219.
  50. Шаран Р. В. Провідні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні. - C. 220-224.
  51. Шевчук І. В. Особливості виховання студентів академічної групи у вищих економічних навчальних закладах у процесі вивчення іноземної мови. - C. 225-228.
  52. Янковець А. В. Використання комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 229-232.

   

  2012        № 6

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Альміз I. О. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності людей похилого віку як реалізація принципу активності. - C. 7-9.
  4. Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. - C. 10-14.
  5. Балалаєва О. Ю. Викладання латини у дзеркалі професійної лінгводидактики. - C. 15-19.
  6. Бец Ю. І. Роль та місце психолого-педагогічних тренінгових програм у формуванні національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 20-24.
  7. Браніцька Т. Р. Загальна характеристика фахівця соціономічної професії. - C. 25-28.
  8. Вакулик І. І. До проблеми формування латиномовної компетентності студентів у вищах на сучасному етапі. - C. 29-32.
  9. Варгата О. В. Управління естетичним вихованням учнів як проблема педагогічної науки. - C. 33-34.
  10. Виноградська М. П. Тренінг розвитку креативності як метод роботи практичного психолога. - C. 35-38.
  11. Войнаровська Н. В. Формування перекладацьких умінь у майбутніх фахівців туризму в процесі вивчення сучасних іноземних мов. - C. 39-41.
  12. Гомонюк О. М. Професійно-педагогічна культура майбутнього соціального педагога як синтез професійних компетентностей. - C. 42-45.
  13. Гушулей Й. М., Калушка В. П., Гаврищук І. В. Формування графічних умінь учнівської молоді засобами інформаційних технологій. - C. 46-50.
  14. Дем’янюк Ю. А. Формування професійної компетентності військовослужбовців Державної прикордонної служби України у сфері забезпечення безпеки закордонних дипломатичних установ на засадах інтерактивного навчання. - C. 51-54.
  15. Долинський Є. В. Посилення мотивації майбутніх перекладачів до професійного зростання засобами інформаційних технологій. - C. 55-58.
  16. Дудікова Л. В. Сучасні підходи викладання іноземних мов на нефілологічних спеціальностях вищих навчальних закладів. - C. 59-61.
  17. Козаченко С. М. Ціннісно-смислова компетентність як складова готовності майбутніх учителів до професійної діяльності. - C. 62-66.
  18. Костенко Н. І. Специфіка іншомовної підготовки студентів ВНЗ економічного профілю. - C. 67-70.
  19. Кравчина Т. В. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх учителів англійської мови. - C. 71-74.
  20. Кравчук Л. С. Розумова працездатність протягом навчального дня – необхідна передумова професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів. - C. 75-77.
  21. Криворучко І. Я. Організація, зміст і методика дослідно-експериментальної роботи з розвитку універсальних компетенцій у майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 78-82.
  22. Крупа В. В. Аналіз стану проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації у педагогічній теорії та практиці. - C. 83-86.
  23. Курняк Л. М., Курняк О. А. Безпека людини – невід’ємна складова характеристики стратегічного напряму розвитку людства. - C. 87-91.
  24. Левицька Н. В. Зміст та пріоритети професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини. - C. 92-95.
  25. Макогончук Н. В. Сутність, зміст та структура громадянської компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 96-100.
  26. Мартинюк О. В. Роль фахових об’єднань у професійному становленні фахівців з іноземної мови: досвід США. - C. 101-104.
  27. Неклюєнко Т. В. Економічна психологія: аналіз зарубіжних досліджень. - C. 105-109.
  28. Новікова Т. Л. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування соціокультурних цінностей у майбутніх офіцерів-прикордонників при викладанні гуманітарних дисциплін. - C. 110-113.
  29. Орловська О. В. Формування граматичних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення практичної граматики англійської мови. - C. 114-117.
  30. Петльована Л. Л. Комунікативний тренінг як форма організації професійно-орієнтованого іншомовного навчання майбутніх фахівців у галузі економіки. - C. 118-121.
  31. Польовик О. В. Практичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. - C. 122-126.
  32. Полюк В. С. Формування мотивації у процесі професійної підготовки персоналу прикордонного відомства. - C. 127-130.
  33. Полюк Н. М. Динаміка формування професійно важливих якостей майбутніх психологів. - C. 131-135.
  34. Попелюшко Р. П. Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації особистості педагога. - C. 136-140.
  35. Порхун І. В. Педагогічні умови формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України. - C. 141-145.
  36. Прохоров А. С. Психологічні особливості прояву альтруїзму-егоїзму особистості. - C. 146-149.
  37. Пушкар Т. П. Актуальні питання впровадження інтегрованої та інклюзивної освіти в сучасній Україні. - C. 150-153.
  38. Слесик К. М. Післядипломна підготовка педагога до роботи з формування етичної культури учнів основної школи у процесі навчання гуманітарних предметів. - C. 154-157.
  39. Теклюк Г. П. Вплив неблагополучних сімей на формування девіантної поведінки дітей підліткового віку у Великій Британії. - C. 158-161.
  40. Філатенко І. О. Результати дослідження формування оптимальної самооцінки молодших школярів. - C. 162-167.
  41. Хмуринська Т. О. Особливості формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів. - C. 169-172.
  42. Хоронжевський Л. Є. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями загальноосвітньої школи засобами позашкільної практики. - C. 173-178.
  43. Чернуха Н. М. Категорія соціально-педагогічної підтримки: теорія і практика. - C. 179-182.
  44. Шеремет А. М. Зарубіжні теорії розвитку особистості дитини раннього віку. - C. 183-187.
  45. Штифурак В. Є. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з молоддю у Німеччині. - C. 188-192.
  46. Яворська І. О. Сутність та структура поняття "готовність" майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів загальної середньої школи. - C. 193-195.
  47. Якубова Л. А. Особливості формування статевої культури підлітків. - C. 196-200.
  48. Ярушак М. Обрядовість і ритуально-світоглядні засади виховання дівчинки в українській родині. - C. 201-204.

   

  2013        № 7

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Артеменко І. Е. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів соціальної роботи. - C. 7-10.
  4. Бабій Р. О. Аналіз підходів до визначення понять "медіаосвіта", "медіаграмотність", "медіапедагогіка". - C. 11-14.
  5. Багрій В. Н. Оптимізація розвитку морально-гуманістичних якостей майбутнього соціального педагога. - C. 15-19.
  6. Балашова Ю. B. Корпоративна культура як складова професійно-особистісної характеристики майбутнього офіцера-прикордонника. - C. 20-23.
  7. Баранюк В. В. Сутнісна характеристика професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи. - C. 24-28.
  8. Білоус О. А., Кравченко Ю. А., Одарченко Н. І. Форми навчальної діяльності студентів на заняттях при вивченні математичних дисциплін у сучасних умовах. - C. 29-33.
  9. Блажієвська С. С., Волчелюк Ю. І. Особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі. - C. 34-37.
  10. Брижатий Є. І. Мотиви та мотивація у професійні діяльності майбутнього офіцера. - C. 38-41.
  11. Бурдаш М. В. Проблеми сформованості соціально-економічної компетентності студентів вищого навчального закладу. - C. 42-46.
  12. Васіна Л. С. Формування професійної компетентності – пріоритетне завдання реформування освіти. - C. 47-50.
  13. Віннікова Л. В. Проблеми надання соціальної допомоги біженцям в Україні і Великій Британії. - C. 51-53.
  14. Войціх І. В. Емоційна компетентність майбутніх психологів як педагогічне явище. - C. 54-58.
  15. Гапонова В. М., Карпушина М. Г. Педагогічні аспекти розвитку вмінь розв’язування проблемні ситуації. - C. 59-63.
  16. Гомонюк О. М. Допрофесійна підготовка майбутніх соціальних педагогів. - C. 64-68.
  17. Грабчак О. В. Планування робочого часу як вагомий фактор професійного успіху. - C. 69-72.
  18. Гриців В. Б. Педагогічні умови формування професійно-етичної компетентності у майбутніх фахівців банківської справи у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. - C. 73-77.
  19. Дітковська Л. А. Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці соціальних працівників. - C. 78-81.
  20. Долинський Є. В. Можливості використання навчального середовища Moodle при вивченні іноземної мов та перекладу. - C. 82-85.
  21. Дунець Л. М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі. - C. 86-88.
  22. Єгорова В. В. Сучасні педагогічні технології як засіб розвитку компетентностей науково-педагогічних працівників (на прикладів викладачів іноземних мов ВНЗ). - C. 89-92.
  23. Заїка О. П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі. - C. 93-96.
  24. Ігнатовська Р. В. Педагогічні умови формування у курсантів готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури. - C. 97-101 .
  25. Камінська А. В., Волинець Н. В. Формування комунікативних вмінь менеджера. - C. 102-106.
  26. Кошолап О. Ф. Діяльність громадських організацій по розвитку освіти на території Поділля на початку ХХ ст.. - C. 107-111.
  27. Кравець Р. А. Культурна компетентність та міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутніх аграрників. - C. 112-115.
  28. Кравчук В. В. Самостійна робота, як невід’ємний та безперервний фактор професійної підготовки майбутніх фахівців - прикордонників. - C. 116-118.
  29. Кравчук С. Й. Правове регулювання підприємницької діяльності молоді: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення. - C. 119-121.
  30. Крисько В. Л., Чайковський М. Є. Особливості негативного ставлення до людей з особливими потребами в Україні. - C. 122-125.
  31. Крупа В. В. Зміст та значення медичної реабілітації у загальній підготовці фахівця з фізичної реабілітації. - C. 126-130.
  32. Кучинська І. О. Становлення ідей громадянського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини ХІХ століття. - C. 131-133.
  33. Лісова Т. В., Деркач М. В. Мотиваційний аспект професійної соціалізації майбутніх фахівців-психологів. - C. 134-139.
  34. Маслій О. М. Особливості створення сучасного інформаційного освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі. - C. 140-144.
  35. Матвійчук Т. В. Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці. - C. 145-150.
  36. Мелащенко М. В. Сучасні підходи до іншомовної професійної підготовки фахівців юридичного профілю. - C. 151-154.
  37. Мирошніченко Н. О. Професійно спрямована підготовка волонтерів до соціально-педагогічного інтегрування молодих інвалідів у соціальне середовище. - C. 155-158.
  38. Мозолев О. М. Розвиток мотивації до занять фізичною культурою у студентів спеціальних медичних груп. - C. 159-162.
  39. Нагорічна О. С. Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації працівників митних органів. - C. 163-166.
  40. Овод Ю. В. Особливості професійної діяльності соціального працівника в системі соціального забезпечення. - C. 167-170.
  41. Паламарчук В. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів як нагальна потреба сьогодення. - C. 171-174.
  42. Пасічник О. С. Вітчизняний досвід організації профільного диференціювання змісту шкільної іншомовної освіти. - C. 175-178.
  43. Пасічніченко С. В. Напрями державної соціальної політики щодо реформування освітньої сфери людей з інвалідністю. - C. 179-184.
  44. Полюк В. С. Інтегративна модель професійної готовності майбутніх офіцерів. - C. 185-188.
  45. Поплавська О. А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання. - C. 189-193.
  46. Потапкіна Л. В. Суть та ознаки інноваційної діяльності економіста і роль освіти в цьому процесі. - C. 194-198.
  47. Примак В. П. Особливості підготовки поліцейських кадрів країн Євросоюзу в другій половині XX – початку XXI століття. - C. 199-202.
  48. Рудніцька К. В. Завдання професійної освіти щодо формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю. - C. 203-206.
  49. Савельчук І. Б. Інноваційний підхід до організації практики студентів за спеціальністю"соціальна робота". - C. 207-210.
  50. Ситник Н. І. Особливості співробітництва канадського коледжу імені Грента Мак Юена з українськими освітянами. - C. 211-215.
  51. Собко В. Г. Деталізація моделі розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор. - C. 216-219.
  52. Соловей Т. В., Чайковський М. Є. Змістовні компоненти професійної компетентності соціального працівника інклюзивного закладу освіти. - C. 220-224.
  53. Стрельчук Я. В. Використання Інтернет-ресурсів на заняттях з англійської мови у вищих навчальних закладах. - C. 225-229.
  54. Шаран Р. В. Формування it-компетентності студентів гуманітарного профілю за допомогою технології Microsoft Lync. - C. 230-234.
  55. Штифурак А. В. Науково-практичні витоки та особливості упровадження різних типів імерсійних програм. - C. 235-238.
  56. Анотації. - C. 239-245.
  57. Аннотации. - C. 246-252.
  58. Annotation. - C. 253-271.
  59. Відомості про авторів. - C. 272-274.
  60. Вимоги до оформлення статей. - C. 275-276.

   

  2013       № 8

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Антонова З. О. Роль рекламної діяльності в економіці, психології та культурі. - C. 7-10.
  4. Балендр А. В. Особливості системи оцінювання якості роботи персоналу прикордонної служби Угорщини. - C. 11-15.
  5. Бачинська С. В., Волинець Н. В. Теоретичні засади психологічних особливостей спілкування. - C. 16-22.
  6. Вакуленко В. М. Культурно-виховна роль книги в інформаційному середовищі. - C. 23-27.
  7. Гайдамашко І. А. Технології профілактики третирування у шкільному середовищі. - C. 28-32.
  8. Галатир І. А. Проблеми міжособистісної взаємодії соціальних сиріт у процесі виховання. - C. 33-38.
  9. Галімов А. В., Репіло Ю. Є., Шевченко О. М. Підходи до розподілу навчального часу дисциплін за видами занять. - C. 39-42.
  10. Гомонюк О. М., Якубовська Л. П. Особливості підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери у Великій Британії. - C. 43-48.
  11. Горбатько К. М. Зміст і методика організації дослідного експерименту з формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 49-54.
  12. Грабчак О. В. Засоби соціального проектування як один з напрямів формування потреби у професійній самореалізації студентів. - C. 55-58.
  13. Гриців В. Б. Особливості змісту і структури професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи. - C. 59-64.
  14. Давиденко Г. В. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії. - C. 65-70.
  15. Данченко О. М. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді в сфері соціальної роботи в Україні. - C. 71-77.
  16. Дітковська Л. А. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників. - C. 78-82.
  17. Жук О. І. Професійна підготовка інженерів у США: традиції та інновації. - C. 83-87.
  18. Кирилюк В. В. Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо використання на заняттях із дисциплін гуманітарного циклу інтерактивних технологій. - C. 88-91.
  19. Ковальчук І. В. Становлення української школи на Буковині у 1940–1960 рр.. - C. 92-95.
  20. Ковш О. С. Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи. - C. 96-101.
  21. Комар Т. В. Методологія проектної діяльності: теоретичний аспект. - C. 102-107.
  22. Костенко Н. І. Ретроспективний аналіз становлення сімейного виховання в зарубіжній педагогіці. - C. 108-112.
  23. Кравець І. Л. Школа для дитини. - C. 113-118.
  24. Крупа В. В. Методичні рекомендації щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації. - C. 119-123.
  25. Левицька Т. Л. Роль сім’ї у віктимізації дітей як психолого-педагогічна проблема. - C. 124-127.
  26. Маранчак Р. С., Василенко О. М. Інклюзивна освіта як одна із умов соціальної адаптації дітей з особливими потребами. - C. 128-132.
  27. Маріонда І. І. Модель професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортсменами. - C. 133-137.
  28. Мартинів О. М. Використання нормативно-правового забезпечення у підготовці до здорового способу життя майбутніх економістів. - C. 138-142.
  29. Матвійчук Т. В. Проблема формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін. - C. 143-147.
  30. Мисловська М. С., Волинець Н. В. Особливості формування психологічної готовності молоді до подружніх взаємовідносин. - C. 148-152.
  31. Михайлова Л. І. Економічні детермінанти соціального виключення окремих категорій населення в українському суспільстві. - C. 153-156.
  32. Москалюк О. І. Ефективність упровадження активних методів навчання у підготовку магістрів-соціальних педагогів. - C. 157-161.
  33. Мотозюк Л. М. Психологічні аспекти ухвалення управлінських рішень у конфліктних ситуаціях. - C. 162-165.
  34. Нагачевська О. О. Залучення художніх творів письменників США до процесу формування соціокультурної компетенції студентів філологічних спеціальностей. - C. 167-171.
  35. Овод Ю. В. Мотивація у професійному виборі соціального педагога. - C. 172-175.
  36. Оліх С. М., Матвійчук Т. В. Особливості мотивації студентської молоді до волонтерської діяльності. - C. 176-180.
  37. Онишко О. Г. Організація активної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні інформатики. - C. 181-186.
  38. Павлюк Є. О. Концепція підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищих навчальних закладах. - C. 187-193.
  39. Поліщук В. А. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів із формування здорового способу життя у школярів: соціально-педагогічний аспект. - C. 194-197.
  40. Поліщук Ю. Й. Залучення молодіжних громадських об’єднань до роботи з профілактики наркоманії серед підлітків. - C. 198-202.
  41. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у контексті неперервної освіти. - C. 203-205.
  42. Пономаренко Г. О. З досвіду формування морально-естетичної культури молоді в системі освіти. - C. 206-211.
  43. Попелюшко Р. П. Самотність – як проблема соціалізації особистості в суспільстві. - C. 212-216.
  44. Решетник С. М. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України до службової діяльності. - C. 217-223.
  45. Романовська Л. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності та позитивні тенденції такого процесу в Україні. - C. 224-227.
  46. Синюк Н. В. Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики вживання підлітками наркогенних речовин. - C. 228-231.
  47. Сичевський Ю. О. Організація інтерактивного тренінгу як форми підготовки фахівців із питань прикордонного контролю. - C. 232-236.
  48. Торічний О. В. Обґрунтування доцільності впровадження акмеологічних технологій у процес навчання майбутніх офіцерів-прикордонників. - C. 237-242.
  49. Фігура О. В. Результати діяльності викладача фізичної підготовки як інтегративний показник сформованості його професійної компетентності. - C. 243-247.
  50. Філіпчук К. В. Дослідження особливостей управління методичною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі. - C. 248-252.
  51. Фурман В. В., Деркач М. В. Проблема мотивації досягнення у психолого-педагогічній теорії. - C. 253-256.
  52. Чернова С. В. Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації. - C. 257-262.
  53. Шеремет А. М. Змістовно-організаційна діяльність соціальних Центрів матері та дитини. - C. 263-267.
  54. Шпичко І. О. Зміст та структура соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. - C. 268-271.
  55. Шукатка О. В. До проблеми формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх економістів. - C. 272-276.
  56. Шумська С. Є., Бучинська Т. В. Використання кейс-методу у професійному навчанні. - C. 277-280.
  57. Якубова Л. А. Соціально-педагогічні умови формування та застосування насильницької поведінки у сім’ї. - C. 281-285.

   

  2014      № 9

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Басс Л. Ю., Волинець Н. В. Гуманістична спрямованість як складова професійної діяльності психолога. - C. 5-10.
  4. Галімов А. В. Дидактичні основи формування професійних компетентностей у водолазів-підривників. - C. 11-16.
  5. Гнатюк Н. І., Василенко О. М. Проблема насильства в сучасній сім’ї: теоретичні аспекти. - C. 17-19.
  6. Григоренко О. П. Науково-педагогічна та організаторська діяльність заслуженого працівника фізичної культури і спорту України професора Є. М. Свіргунця. - C. 20-22.
  7. Дзюба П. М. Методика реалізації принципу наочності в процесі навчання курсантів-прикордонників засобам захисту від зброї масового ураження. - C. 23-26.
  8. Долинський Є. В., Петраш А. І. Можливості використання освітніх інтернет-ресурсів для побудови змісту елективних курсів з іноземної мови. - C. 27-30.
  9. Дутчак Ю. В., Матвійчук В. М. Особливості маркетингу фізкультурно-реабілітаційних послуг. - C. 31-33.
  10. Єгорова В. В. Аналіз, сучасний стан та перспективи розвитку системи методичної роботи ВНЗ як осередку підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. - C. 34-40.
  11. Заблоцька-Сєннікова Н. В. Навчальна дисципліна "Психологічні аспекти управління соціальним закладом" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління соціальним закладом". - C. 41-43.
  12. Заблоцька-Сєннікова Н. В. Навчальна дисципліна "Психолого-педагогічні засади діяльності вищої школи" як важлива складова підготовки магістрантів спеціальності "Управління навчальним закладом". - C. 44-46.
  13. Кіш Н. В. Інтеграція комунікативно-контекстного та компетентнісного підходів як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів. - C. 47-51.
  14. Клімчук В. А., Чайковський М. Є. Впровадження інклюзивного навчання в Україні. - C. 52-55.
  15. Кравець І. Л. Стан діяльності альтернативної освіти у Польщі. - C. 56-61.
  16. Кравчина Т. В. Інтерпретація та розуміння іншомовного наукового тексту. - C. 62-67.
  17. Кравчук Л. С. Реалізація принципу наступності під час вивчення біології. - C. 68-72.
  18. Лєонова Ю. В., Василенко О. М. Сімейні конфлікти як чинник впливу на соціалізацію дитини дошкільного віку. - C. 73-78.
  19. Матвійчук В. М. Результати дослідження мотиваційного компоненту професійної готовності майбутніх фізичних реабілітологів до діяльності з особами з інвалідністю. - C. 79-81.
  20. Матвійчук Т. В. Особливості професійної підготовки соціальних працівників: регіональний аспект. - C. 82-86.
  21. Мешко Г. М. Готовність до збереження і зміцнення професійного здоров’я як узагальнений результат здоров’яформувальної педагогічної освіти. - C. 87-93.
  22. Мозолев О. М. Теоретичний аналіз проблеми формування потреби до фізичного самовдосконалення. - C. 94-98.
  23. Пасічник О. О. Комунікативна складова навчального тренінгу як засобу професійної підготовки студентів соціальної сфери. - C. 99-103.
  24. Полюк В. С. Рівні інтеграційних процесів у системі вищої військової освіти. - C. 104-108.
  25. Попелюшко Р. П. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в інклюзивному навчанні. - C. 109-113.
  26. Синюк Н. В. Профілактика адиктивної поведінки як сфера професійної діяльності майбутнього соціального педагога. - C. 114-118.
  27. Собко В. Г. Результати експериментального дослідження розвитку професійної компетентності офіцерів із застосуванням ділових ігор. - C. 119-124.
  28. Фрадинська А. П. Психологічні особливості розвитку особистості молодшого школяра. - C. 125-128.
  29. Чайковський М. Є. Можливості стимуляції інклюзивного розвитку ВНЗ з використанням матеріалів "Індексу інклюзії". - C. 129-132.
  30. Чередніченко О. В., Деркач М. В. Соціально-психологічна єдність малої групи з зовнішнім статусом. - C. 133-135.
  31. Шаваріна О. П., Кондратюк С. М. Засоби запобігання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі. - C. 136-141.
  32. Інформація для авторів. - C. 142-143.

   

  2015      № 10

  1. Титул.
  2. Зміст.
  3. Василенко О. М., Троян Р. В. Нормативно-правові засади державної політики з питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. - C. 5-7.
  4. Галовський Б. В. Особливості виховання гуманістичних цінностей у студентської молоді. - C. 8-10.
  5. Горобець Н. С. Готовність майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. - C. 11-13.
  6. Гриньков С. О. Сучасні тенденції волонтерського руху в Україні. - C. 14-16.
  7. Грунська О. В. Методи формування соціально-адекватної поведінки дітей молодшого шкільного віку як інструментарій соціального педагога. - C. 17-20.
  8. Данченко О. М., Церклевич В. С. Можливості використання німецького досвіду у допрофесійній підготовці майбутніх фахівців. - C. 21-24.
  9. Ігнатенко К. В. Особливості оцінки потреб прийомних сімей у процесі соціального супроводу. - C. 25-28.
  10. Клочан Ю. В. Професійно-педагогічне спілкування соціального педагога. - C. 29-32.
  11. Коваль Н. І. Методика вивчення громадянської вихованості старшокласників допоміжних шкіл. - C. 33-38.
  12. Кошура А. В. Показники та рівень розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі. - C. 39-43.
  13. Кравчук Л. С. Здоров'язберігаючі технології – провідна умова навчальної діяльності студентів. - C. 44-47.
  14. Курняк Л. М. Екологічна культура: поняття та формування. - C. 48-51.
  15. Нечепорук М. В. Соціально-психологічне дослідження емоційної сфери безробітних . - C. 52-55.
  16. Островська Н. О. Усвідомлене батьківство молоді як основа гармонійного розвитку дитини в сім'ї. - C. 56-58.
  17. Радько П. Г. Роль історії в осмисленні національних традицій та гуманізації освіти у розумінні поглядів Михайла Грушевського. - C. 59-62.
  18. Сьомкіна І. С. Особливості сімейної соціалізації в сучасних умовах. - C. 63-65.
  19. Фрадинська А. П., Лазаревська Ю. В. Казкотерапія, як засіб психокорекції емоційної сфери молодших школярів. - C. 66-68.
  20. Чайковський М. Є. Інтеграція та інклюзія молоді з особливими потребами:соціально-педагогічна складова. - C. 69- 73.
  21. Шевчук О. О. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів України. - C. 74-76.
  22. Якименко С. І. Дитиноцентризм як своєрідний світогляд щодо виховання дитини. - C. 77-81.
  23. Анотації. - C. 82-84.
  24. Аннотации. - C. 85-88.
  25. Anotation. - C. 89-91.
  26. Відомості про авторів. - C. 92-93.

   

  2015      № 11

   1. Титул.
   2. Зміст.

  Актуальні проблеми навчально-виховного процесу закладів освіти

  1. Казанжи І. В. Виховання толерантної поведінки учнів початкової школи. - C. 7-10.
  2. Маліновська Н. В. Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами фольклору. - C. 11-14.
  3. Романюк А. А. Викладання облікових дисциплін в умовах застосування сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій. - C. 15-17.
  4. Шуляр В. І. Основні категорії сучасного уроку української літератури. - C. 18-23.
  5. Якименко С. І. Дитиноцентрична концепція сімейного виховання у науковому доробку В. О. Сухомлинського. - C. 24-26.

  Актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

  1. Білик О. М. Роль української культури у процесі соціалізації іноземних студентів у освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу. - C. 27-31.
  2. Бондар В. С. Особливості формування толерантності майбутніх психологів у вищих навчальних закладах. - C. 32-34.
  3. Войціх І. В. Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки. - C. 35-38.
  4. Зайцева М. М., Аніщенко А. П. Підготовка кадрів туристичної індустрії. - C. 39-43.
  5. Юрчук О. І. Особливості професійної підготовки студентів-дошкільників до здійснення рухового режиму дітей дошкільного віку. - C. 44-47.

  Актуальні проблеми навчання та виховання дітей і молоді в інклюзивному освітньому середовищі

  1. Дідковська Л. А. Інформаціно-комунікаційні технології у системі соціальної адаптації осіб із обмеженими можливостями. - C. 48-51.
  2. Дражниця С. А., Неклюєнко Т. В. Значення індивідуального стилю спілкування і засоби підвищення комунікативності викладача ВНЗ в інтегрованих групах. - C. 52-54.
  3. Омельченко С. О. Інтеграція студентів з обмеженими можливостями в інклюзивне освітнє середовище вищого навчального закладу. - C. 55-58.
  4. Польовик О. В. Досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в інтегрованих та інклюзивних загальноосвітніх школах м. Хмельницького. - C. 59-62.
  5. Савчук О. І. Особливості професійної підготовки студентів з вадами слуху під час вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки. - C. 63-65.
  6. Чайковський М. Є. Аналіз ефективності педагогічних технологій соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами у ВНЗ. - C. 66-70.

  Актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки

  1. Ігнатенко К. В. Прив’язаність в контексті оцінки потреб дітей-сиріт. - C. 71-74.
  2. Клочан Ю. В. Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки учнівської молоді: сутність, методи, форми. - C. 75-79.
  3. Константінова С. В., Константінов С. А. Динаміка формування ціннісних орієнтацій студентської молоді України. - C. 80-84.
  4. Корабльова О. О. Результати дослідження окремих аспектів профілактики мобінгу в малих групах школярів у загальноосвітній школі. - C. 85-88.
  5. Михайліченко Ю. В. До питання про теоретичні основи найпоширеніших моделей соціально-педагогічного захисту дітей від жорстокого поводження в сім’ї. - C. 89-92.
  6. Островська Н. О. Концептуальні положення розробки соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді. - C. 93-97.
  7. Рижанова А. О. Соціально-педагогічне сприяння сучасним інтеграційним процесам України та вдосконалення професійної підготовки відповідних фахівців. - C. 98-101.
  8. Сьомкіна І. С. Соціально-педагогічна робота з сім`ями вимушених переселенців: стан та перспективи. - C. 102--105.

  Психолого-педагогічні аспекти формування особистості

  1. Волинець Н. В., Щирань С. В. Психологічний вплив реклами на поведінку споживача. - C. 106-109.
  2. Калмикова Л. В. Психологічні особливості проявів тривожності у осіб з дислалією. - C. 110-114.
  3. Кондратюк С. М. Сердечна Л. А. Теоретичне обґрунтування механізмів психологічного захисту особистості. - C. 115-118.
  4. Левицька Л. В., Поворознюк Т. Є. Окремі аспекти психологічної готовності до професійної діяльності фахівців соціономічних професій. - C. 119-122.
  5. Фрадинська А. П. , Корж В. В. Соціально-психологічні чинники духовного зростання особистості в юнацькому віці. - C. 123-126.
  6. Фрадинська А. П. Кузик Н. -М. М. Психологічні особливості розвитку професійних компетенцій педагогів. - C. 127-130.

  Актуальні питання підготовки фахівців фізичного виховання та здоров’я людини

  1. Ізбаш Л. М. Структура та компоненти культури здоров’я особистості. - C. 131-135.
  2. Кравчук Л. С., Матвійчук В. М. Фізіологія руху – провідна умова ефективності розумової працездатності студентів у навчальній діяльності. - C. 136-139.
  3. Мозолев О. М., Кошура А. В. Розвиток фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі на рубежі ХХ – ХХІ сторіччя. - C. 140-143.
  4. Файдевич В. В. Технологія конструювання модульного навчання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів. - C. 144-147.
  5. Анотації. - C. 148-153.
  6. Annotation. - C. 154-159.
  7. Відомості про авторів. - C. 160-162.

   
   

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Znpkhist

   

  Засновник: Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

  Рік заснування: 2009

  Галузь наук: педагогічні

  Мова видання: українська

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15618-4090Р

  Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова 1-05/8 від 22.12.2010

   

  Головний редактор: Чайковський Михайло Євгенович, кандидат педагогічних наук

  Заступник головного редактора: Галімов Анатолій Володимирович, доктор педагогічних наук

  Відповідальний секретар: Будник Сергій Михайлович, кандидат психологічних наук

   

  Члени редколегії: Сметанський М.І., д-р пед. наук;

  Дем’янчук О.Н., д-р пед. наук;

  Матвійчук Т.В., канд. психол. наук;

  Кудінов Ю.В., канд. пед. наук;

  Василенко О.М., канд. пед. наук;

  Кокодій Ю.В., канд. пед. Наук

   

  Контакти: відділ наукової роботи

  вул. Толбухіна, 2a, Хмельницький, Україна, 29009

  Тел.: (0382) 70-45-56 (науковий відділ)

  Факс: (0382) 70-45-56

  E-mail: hist.km.nauka@mail.ru

   

  Інформаційний лист щодо подання статей до Збірника наукових праць 2019 року

  Інформаційний лист щодо подання статей до Збірника наукових праць молодих вчених 2019 року

  Фаховий збірник інституту (Хмельницький інститут соціальних технологій, 3 березня 2018 року)

  Інформаційний лист щодо подання статей до 10 і 11 числа Збірника наукових праць

  Інформаційний лист щодо подання статей до Збірника наукових праць 2016 року