Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-701-00-50
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
відділ обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua
пн-пт 9.00-19.00 сб-нд 9.00-15.00

Проблеми розвитку соціально-економічних систем

  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: підприємництво, глобалізація, економічне зростання

  Випуск І 2010

  Друкується за ухвалою вченої ради Дубенської філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Протокол № 4 від 02.12.2010 р.)
  Рецензенти:
  д. е. н, професор, І віце*президент Академії економічних наук України Білопольський М. Г.;
  д. пол. н., професор, завідувач кафедри політології Рівненського державного гуманітарного
  університету Гон М. М.
  Проблеми розвитку соціальноекономічних систем: підприємництво, глобалізація, еко
  номічне зростання. Матеріали першої регіональної міжвузівської науково*практичної конфе*
  ренції. — Київ*Дубно, 2010. — Вип. І. — 278 с.
  Перший випуск збірника «Проблеми розвитку соціально*економічних систем: підприєм*
  ництво, глобалізація, економічне зростання» започатковує серію робіт, спрямованих на дослі*
  дження проблем розвитку регіонів України, її минувшини, сьогодення, майбутнього. Відро*
  дження розвитку науки в м. Дубно безпосередньо пов’язане з Відкритим міжнародним
  університетом розвитку людини «Україна», редакційна колегія якого присвячує збірник
  12*річчю університету.
  Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів, студентів, учителів шкіл.
  Редколегія:
  Мних Микола Володимирович — доктор економічних наук, професор;
  Романенко Лариса Федорівна — доктор економічних наук, професор;
  Бебик Валерій Михайлович — доктор політичних наук, професор;
  Ломачинська Ірина Миколаївна — доктор філософських наук, професор.