Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Благодійний фонд "Добробут XXI ст."

  Благодійний Фонд «Добробут XXI століття»

   

  Сучасний вищий навчальний заклад має бути складовою процесу вдосконалення науки та виробництва, що, зокрема, призводить до необхідності створення нових напрямів, спеціальностей, залучення до освітньо-виховного процесу висококваліфікованих спеціалістів та розбудови системи фахового навчання значного кадрового потенціалу держави.

  Реалізація освітянських програм потребує значної кількості методичних, учбових, науково-практичних та інших матеріалів. Відомо, що у теперішній час бракує такої професійної літератури, без якої процес освіти просто неможливий.

  Благодійний Фонд «Добробут XXI століття» створено з метою реалізації освітянських програм для найменш соціально захищених верств Українського суспільства - інвалідів, молоді з малозабезпечених родин тощо. Ми впевнені, що розвиток суспільства прямо залежить від ставлення суспільства до найменш захищених його представників. Тому діяльність Благодійного Фонду «Добробут XXI століття» спрямовано на сприяння подальшому розвитку Українського суспільства.

  Голова Благодійного Фонду «Добробут XXI-століття»,

  Президент Університету "Україна" - П.М. ТАЛАНЧУК

   

  Витяг зі статуту

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Благодійна організація "Благодійний фонд "ДОБРОБУТ XXI століття" (далі - Фонд) є місцевою благодійною організацією, створеною у відповідності до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" та чинного законодавства України.

  1.2. Фонд є благодійною організацією з місцевим статусом, головною метою якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб.

  1.3. Фонд здійснює свою діяльність на території міста Києва та Київської області.

  1.5. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України "Про благодійництво та благодійні організації", чинним законодавством України, а також цим Статутом.

  1.6. Фонд є неприбутковою організацією і не здійснює комерційної та будь-якої іншої діяльності з метою отримання прибутку.

  1.11. Повна назва Фонду:

  Українською мовою - Благодійна організація "Благодійний фонд "ДОБРОБУТ ХХІ століття"".

  Скорочена назва Фонду: - Фонд «Добробут ХХІ століття».

  1.12.Правління та інші керівні органи Фонду знаходяться за адресою:

  Україна, 04071 м. Київ, вул. Хорива, 1г.

  ІІ. ПРЕДМЕТ, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  2.1. Головними завданнями фонду є:

  - сприяння практичному здійсненню програм, що спрямовані на поліпшення економічного становища в освітянській сфері;
  - сприяння розвитку недержавної освіти;
  - сприяння розвитку наукових досліджень та впровадженню їх результатів;
  - розробка благодійних програм, спрямованих на надання благодійної допомоги окремим категоріям населення, а зокрема - обдарованим дітям, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям - інвалідам;
  - надання благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, фінансової, організаційної, психологічної та іншої;
  - сприяння поліпшенню матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
  - сприяння розвитку педагогічної науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, викладачам, вченим, студентам, учням;
  - сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку;
  - надання допомоги талановитій творчій молоді;
  сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання;
  - сприяння розвитку масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя;
  - сприяння розвитку охорони здоров'я, в тому числі сприяння захисту материнства та дитинства, надання медичної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
  - сприяння здійсненню соціального догляду за хворими, інвалідами, самотніми особами похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
  - сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
  - сприяння обміну інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
  - сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
  - сприяння організації та фінансуванню навчання і лікування осіб, котрі потребують благодійної допомоги;
  - сприяння діяльності молодіжних та інших суспільних рухів та організацій.
  2.2. Для досягнення основної мети та у відповідності з основними завданнями Фонд:

  - залучає добровільні, в тому числі цільові, грошові та майнові пожертвування вітчизняних та іноземних громадян і юридичних осіб;

  - взаємодіє з державними органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності;

  - організує і фінансує різного роду благодійні конференції, семінари, ділові зустрічі, культурні заходи;

  - надає благодійну допомогу набувачам у вигляді:

  - одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

  - систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

  - фінансування конкретних цільових програм;

  - допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

  - дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

  - дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

  - оплати навчання, в тому числі за межами України, особам, які потребують благодійної допомоги;

  - подання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності;

  - прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

  - інших заходів, не заборонених законом;

  - здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних завдань;

  - здійснює фінансову діяльність, надходження від якої спрямовуються виключно на благодійництво.

   

  Реквізити Благодійного фонду "ДОБРОБУТ ХХІ століття"

  м.Київ, вул. Хорива, 1г.

  тел. +38-044-422-50-15

  Р/р 26001249266

  ПАТ "Райффайзен Банк "АВАЛЬ",

  МФО 380805,

  Код ЗКПО 25805578.