Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Кафедра соціальної роботи та педагогіки

 Кафедра Соціальної роботи та педагогіки пропонує спектр освітніх послуг відповідно до стандартів вищої освіти України в галузях знань: 231 "Соціальна робота" та 016 "Спеціальна освіта".

Швидкий перехід:

 


Спеціальність 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Підготовка фахівців спеціальності за рівнем фахової передвищої освіти "фаховий молодший бакалавр" та двома освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр», здатних розв’язувати складні професійні завдання у сфері соціальної роботи на основі особистісно орієнтованого підходу в засвоєнні основних знань, процесів, цінностей та формуванні навичок професії, що застосовуються в контексті конкретних реалій.

Ще в процесі навчання, а також після випуску працевлаштовуємо за фахом у:

 • Центри соціальних служб
 • Територіальні центри
 • Реабілітаційні центри
 • Інклюзивно-ресурсні центри
 • Центри зайнятості
 • Служби у справах дітей
 • Управління соціального захисту населення

на посади:

 • соціальних робітників
 • фахівців із соціальної роботи
 • соціальних педагогів
 • фахівців з питань зайнятості
 • соціальних інспекторів
 • асистентів вихователів
 • асистентів вчителів
 • соціальних консультантів
 • залежно від наявного освітнього рівня

Наші випускники є керівниками власних соціальних проєктів, працюють в установах державного сектору та у громадських організаціях, благодійних фондах.

Соціальна робота.
ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

 

Метою освітньої програми рівня фаховий молодший бакалавр із соціальної роботи є підготовка фахівців, здатних до практичної соціальної роботи з різними категоріями населення.

Формування професійної готовності майбутніх фахівців соціальної роботи до здійснення менеджерської, соціально-психологічної діяльності в соціальній сфері.

 

дисципліни
загального циклу
дисципліни
професійного циклу
 • Україна в контексті світового розвитку
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя)
 • Інформаційні технології
 • Основи наукових досліджень та академічного письма
 • Інклюзивне суспільство
 • Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 • Психологія
 • Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи
 • Історія соціальної роботи
 • Загальна педагогіка
 • Ведення професійної документації
 • Методи соціальної роботи
 • Система організацій соціальної сфери
 • Теорія і практика соціального прогнозування
 • Практикум із соціальної роботи
 • Право соціального захисту.

 

Також ми надаємо широкі можливості обрання індивідуальної освітньої траєкторії, так ви зможете обрати понад 25% дисциплін із загальноуніверситетського каталогу, за допомогою яких здобудете бажані та необхідні саме Вам додаткові компетенції.

 

Так, ви можете обрати Мейджор «Соціальна педагогіка у сфері інклюзії», який передбачає наступний перелік дисциплін:

 

 • Основи інклюзивної освіти
 • Соціальна педагогіка
 • Вікова та педагогічна психологіка

 

Або Мейджор «Управління міжнародними програмами і проєктами», обираючи який ви отримуєте компетенції з таких дисциплін:

 

 • Фандрейзинг у соціальній сфері
 • Тренінг комунікативної компетентності
 • Комерціалізація стартап проєктів

 

 

Соціальна робота.
БАКАЛАВРАТ

Основний фокус освітньої програми бакалаврату - загальна освіта в галузі соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, зокрема з людьми з інвалідністю, людьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному суспільстві, інклюзивному освітньому середовищі.

дисципліни
загального циклу
дисципліни
професійного циклу
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Україна в контексті світового розвитку

 • Фізична культура (Фізичне виховання. Основи здорового способу життя)

 • Інформаційні технології

 • Основи наукових досліджень та академічного письма

 • Інклюзивне суспільство

 • Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)

 • Іноземна мова

 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 • Іноземна мова поглибленого вивчення

 • Філософія

 • Права людини та верховенство права в сучасних реаліях

 • Екологія та екологічна етика

 • Деонтологія

 • Психологія

 • Психологія особистості

 • Інтернет-супровід у професійній діяльності

 • Вступ до спеціальності та основи теорії соціальної роботи

 • Історія соціальної роботи

 • Загальна педагогіка

 • Ведення професійної документації

 • Методи соціальної роботи

 • Система організацій соціальної сфери

 • Теорія і практика соціального прогнозування

 • Право соціального захисту

 • Психологія соціальної роботи

 • Практикум із соціальної роботи

 • Теорія і практика соціальної роботи

 • Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю

 • Консультування в соціальній роботі

 • Менеджмент соціальної роботи

 • Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю

 • Стратегії викладання в інклюзивному закладі освіти

А також ми надаємо широкі можливості обрання індивідуальної освітньої траєкторії, так ви зможете обрати понад 25% дисциплін із загальноуніверситетського каталогу, за допомогою яких здобудете бажані та необхідні саме Вам додаткові компетенції.

 

До вашої уваги наступні Майджори.

 

Мейджор «Соціальна педагогіка у сфері інклюзії», обираючи який ви отримуєте компетенції з таких дисциплін:

 

 • Соціальна педагогіка
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Психодіагностика
 • Основи інклюзивної освіти
 • Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія 

 

Мейджор «Управління міжнародними програмами і проєктами» вміщує такий перелік дисциплін:

 

 • Тренінг комунікативної компетентності
 • Фандрейзинг у соціальній сфері
 • Комерціалізація стартап проєктів
 • Прикладна соціологія
 • Соціальний бізнес

 

 

Соціальна робота.
МАГІСТРАТУРА

Основний фокус освітньої програми магістратури - професійна підготовка магістрів для соціальної роботи з людьми з інвалідністю і людьми похилого віку.

Спеціалізація:
1. Управління міжнародними проєктами і програмами.
2. Соціальна педагогіка у сфері інклюзії.

дисципліни
загального циклу
дисципліни
професійного циклу
 • Академічна іноземна мова
 • Психологія і соціологія інвалідності
 • Здоров'я та благополуччя в сучасних соціальних теоріях
 • Моделювання процесів професійної реабілітації
 • Теоретичні моделі і технології соціальної роботи
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Соціальна справедливість в інклюзивному суспільстві

Також ми надаємо широкі можливості обрання індивідуальної освітньої траєкторії. Так Ви зможете обрати понад 25% дисциплін із загальноуніверситетського каталогу, за допомогою яких здобудете бажані та необхідні саме Вам додаткові компетенції. 

 


016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА»

Кафедра здійснює підготовку фахівців спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр», здатних розв’язувати складні задачі і практичні проблеми спеціальної освіти з метою корекції і компенсації порушень психофізичного розвитку осіб із особливими освітніми потребами.

Ще в процесі навчання, а також після випуску працевлаштовуємо за фахом у:

заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання, спеціальні заклади освіти, державні і приватні реабілітаційні центри, Інклюзивно-ресурсні центри, Центри розвитку дитини на посади вчителя з корекційної освіти, вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога, асистента вчителя, асистента вихователя.

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА.
БАКАЛАВРАТ.

Основний фокус освітньої програми бакалаврату - набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у галузі майбутньої професійної діяльності, зокрема професійна підготовка у сфері спеціальної (корекційної) освіти.

Формування навичок планування, проведення навчальної, виховної, корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи з особами, які мають вади в фізичному або розумовому розвитку; здатності обирати ефективні форми, методи, засоби освітнього, корекційно-реабілітаційного процесу.

Акцент зроблено на знаннях, уміннях і практичних навичках у сфері навчання, виховання та розвитку дітей із інтелектуальними порушеннями й розладами мовлення в різних закладах.

дисципліни
загального циклу
дисципліни
професійного циклу
 • Україна в контексті світового розвитку
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізична культура
 • Інформаційні технології
 • Основи наукових досліджень та академічного письма
 • Інклюзивне суспільство
 • Основи навчання студентів (самоуправління навчанням)
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Іноземна мова поглибленого вивчення
 • Філософія
 • Права людини та верховенство права в сучасних реаліях
 • Екологія та екологічна етика.
 • Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю
 • Інформаційні технології в галузі
 • Анатомія людини
 • Загальна педагогіка
 • Психологія
 • Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія
 • Педіатрія з основами медичних знань
 • Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення
 • Спецметодика розвитку мовлення
 • Спецметодика дошкільного виховання
 • Спецметодики навчання дисциплін у закладах середньої освіти
 • Теорія і методика виховання дітей із вадами мовлення
 • Неврологічні основи логопедії
 • Спеціальна (корекційна) психологія
 • Психоневропатологія
 • Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі
 • Логопедія
 • Клініка інтелектуальних порушень.

А також ми надаємо широкі можливості обрання індивідуальної освітньої траєкторії, так ви зможете обрати понад 25% дисциплін із загальноуніверситетського каталогу, за допомогою яких здобудете бажані та необхідні саме Вам додаткові компетенції.

 СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА.
МАГІСТРАТУРА

Основний фокус освітньої програми магістратури - професійна підготовка магістрів для роботи у сфері корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Формування навичок планування, проведення навчальної, виховної, корекційно-розвиткової, реабілітаційної роботи з особами, які мають порушення фізичного або розумового розвитку; здатності обирати ефективні форми, методи, засоби навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного процесу.

дисципліни
загального циклу
дисципліни
професійного циклу
 • Академічна іноземна мова
 • Корекційна педагогіка та методика корекційної роботи
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Актуальні проблеми корекційної логопсихології
 • Комплексний супровід осіб із загальним психічним недорозвиненням
 • Методика викладання корекційної педагогіки та спеціальної психології у ЗВО
 • Основи психосоматики і психогенетики
 • Актуальні проблеми корекційної психопедагогіки

Студенти проходять Педагогічну та Переддипломну практику.

А також ми надаємо широкі можливості обрання індивідуальної освітньої траєкторії, так ви зможете обрати понад 25% дисциплін із загальноуніверситетського каталогу, за допомогою яких здобудете бажані та необхідні саме Вам додаткові компетенції.

 


 

Програма подвійних дипломів із соціальної роботи

Родзинкою кафедри є міжнародна магістерська програма подвійних дипломів із соціальної роботи у співпраці з Шяуляйською академією Вільнюського університету (Литва), який входить у ТОП-100 кращих університетів світу. Програма дає можливість випускнику отримати диплом зразка ЄС та український диплом державного зразка - одночасно.

Термін навчання 3 семестри (1,6 року) на основі базової освіти рівнів бакалавр, спеціаліст чи магістр (будь-якої спеціальності).

Навчання на освітній програмі Соціальна робота, за спеціалізацією Соціальна педагогіка в сфері інклюзії.

Студенти з Литви та України навчаються у своїх країнах. У навчальному процесі використовуються дистанційні технології, можливі індивідуальні графіки навчання. Є денна і заочна форми навчання.

У третьому семестрі українські студенти проходять практику у Литві (м.Шауляй) упродовж 1 тижня, а литовські студенти – в Україні.

Навчальна програма повністю відповідає Європейським стандартам освіти і пройшла акредитацію комісією ЄС на 5 років, на період до 2023 року.

Програма діє – з 2013 року, біля 150 випускників вже отримали 2 (український і ЄС) дипломи із соціальної роботи.

Диплом магістра із соціальної роботи є престижним і визнається в усіх країнах ЄС.
Фахівці соціальної роботи широко затребувані в Європі, у них відсутні проблеми працевлаштування.

Отримання гранту дозволило забезпечити безкоштовне навчання у Литві для студентів, які мають унікальну можливість отримати український та європейський дипломи по ціні навчання в Україні, тобто 30 тис. грн. на рік. Діє гнучка система оплати та пільг. Вартість проживання у гуртожитку м. Шяуляй на період практики – 600 грн. Вартість харчування трохи нижча, ніж в Україні. Переліт в обидва боки приблизно 100 євро.

У процесі навчання студенти отримають можливість удосконалити англійську мову, освоїти сучасні соціальні технології і методи роботи в міжнародних проєктах, стануть затребуваними як фахівці в Україні і в ЄС.
Студентам Університету «Україна» надається переважне право зарахування на програму.

Вступ на базі диплому бакалавра будь якої спеціальності із сертифікатом Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) від 100 балів. Вступ на базі диплому спеціаліста чи магістра будь-якої спеціальності (без ЗНО) по внутрішньому фаховому іспиту.

 


МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

Викладачі використовують такі види навчальних занять: лекції, семінарські заняття, практичні заняття; консультації.

Серед активних методів найбільш застосовуються:

 • метод програмованого навчання – метод проєктів;
 • метод проблемного навчання – проблемні ситуації, типи проблемних ситуацій, евристичні програми;
 • метод інтерактивного (комунікативного) навчання – колективні дискусії, навчально-рольові ігри, тренінги.

На спеціальності «Соціальна робота» є всі умови для організації інклюзивного навчання студентів із особливими освітніми потребами: педагогічний супровід, індивідуальний підхід до кожного. Студенти з інвалідністю можуть навчатися за рахунок Фонду соціального захисту.

Консультації мають форму індивідуальної та групової навчальної діяльності. Типова форма проведення навчальних консультацій – за допомогою Інтернет-технологій – через групу Facebook, emailи викладачів, студентів, академічної групи, через ZOOM та через Vyber-групи.

Для проведення самостійної роботи у розпорядженні студентів МЕДІАТЕКА кафедри, інформаційні технології навчання, онлайн-платформа супроводу дистанційного навчання MOODLe.

Студенти спеціальності «Соціальна робота» ведуть активне соціальне життя. При кафедрі функціонує соціальна служба «Центр соціальної активності», студенти беруть активну участь у волонтерський діяльності, у проєктній діяльності, у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт.

 


 Організації - партнери кафедри

Київський центр соціальних служб, Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків, Святошинська дитяча школа-інтернат (для хлопців), Центри соціально-психологічноі реабілітаціі дітей та молоді з функціональними обмеженнями Солом’янського та Дарницького районів м.Києва, БФ «Незалежна країна», БО «Світ без залежностей», БО «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу», Територіальний центр надання соціальних послуг Печерського району м.Києва, Інклюзивно-ресурсний центр №5 Оболонського району м.Києва, ВБО «Даун-синдром», Національна асамблея людей з інвалідністю України, Спілка громадських організацій людей з інвалідністю м.Києва, ВМГОСІ "Гаудеамус".

 

 


 

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОТЯГОМ УСІХ РОКІВ НАВЧАННЯ!

з послідовним поглибленням по рокам - Іноземна мова - Іноземна мова (за професійним спрямуванням) - Іноземна мова поглибленого вивчення


УМОВИ ВСТУПУ 2021

Правила прийому до Університету "Україна" у 2021 році розроблені Приймальною комісією відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України офіційно оприлюднені на нашому сайті

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ (денна і заочна форма)

 • фаховий молодший бакалавр на базі 9 класів - 2р.10 міс.
 • фаховий молодший бакалавр на базі 11 класів - 1р.10 міс.
 • бакалавр - 3р.10міс.
 • магістр - 1р.6міс.

Вступ на рівень фаховий молодший бакалавр на основі атестату та вступних іспитів (диктант з української мови та тест з Історії України,Біології чи Іноземної мови)

ВСТУП НА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»

на 1 курс здійснюється на основі атестату та сертифікатів ЗНО.

на 2 курс здійснюється на основі диплому молодшого спеціаліста та фахового іспиту з соціальної роботи чи педагогіки (залежно від спеціальності).

ВСТУП НА ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

ВСТУП на освітній рівень «МАГІСТР» передбачає наявність диплому бакалавра та здійснюється на основі сертифікатів ЗНО з англійської мови і фахового іспиту з соціальної роботи чи педагогіки (залежно від спеціальності).

Вступ до магістратури на базі диплому спеціаліста чи магістра іншої спеціальності (без ЗНО), на основі фахового іспиту з соціальної роботи чи педагогіки (залежно від спеціальності).

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2021 р.

Подача заявок тільки в електронній формі.

У 2021 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.

Загальна кількість заяв - 5.

Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 5-ти заяв на місця державного та регіонального замовлення.

Подання заяв на контракт не більше 30.

Приймаються сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов.

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.

 

ПЕРЕЛІК ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА бакалаврат СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» у 2021 р.

Українська мова і література

Перший предмет

Історія України

Другий предмет

Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Третій предмет

 

ПЕРЕЛІК ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА бакалаврат СПЕЦІАЛЬНОСТІ 016 «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА» у 2021 р.

Українська мова і література

Перший предмет

Біологія

Другий предмет

Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія

Третій предмет

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» І 016 "СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА" у 2021 р.

Форма навчання

Денна

Заочна

Соціальна робота (фаховий молодший бакалавр)

16500 грн. на рік

16 500 грн.на рік

Соціальна робота (бакалавр)

20 тис. грн. на рік

20 тис. грн. на рік

Соціальна робота (магістр – українська програма)

25 тис.грн.на рік

25 тис.грн.на рік

Соціальна робота (магістр – литовська програма)

30 тис.грн.на рік

30 тис.грн.на рік

Спеціальна освіта (бакалавр)

20 тис.грн.на рік

20 тис.грн.на рік

Спеціальна освіта (магістр)

26 тис.грн.на рік

26 тис.грн.на рік

 


СКЛАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Маслянікова Ірина Вікторівна

завідуюча кафедри соціальної роботи та педагогіки

Освіта: магістр психології (2001 р.)

Науковий ступінь: кандидат психологічний наук (2007 р.). Тема дисертаційного дослідження: ««Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями початкових класів допоміжної школи» за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія

Вчене звання: доцент (2012 р.)

Базиленко Анастасія Костянтинівна

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Освіта: магістр соціальної роботи 2010 р.

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2018 р.), дисертація «Психологічні чинники соціальної активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування)" за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія.

Вчене звання: доцент (2021 р.) отримано по кафедрі соціальної роботи та педагогіки.

Іванова Ірина Борисівна

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Освіта: спеціаліст з фізичної реабілітації 2016 р.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (1998 р.) за спеціальністю – соціальна педагогіка.
23 роки науково-педагогічного стажу.

Більше 70 публікацій, є автором навчальних посібників із соціальної роботи та методики її викладання, з яких 3 – із грифом МОН.

Вчене звання: доцент (2007 р.) отримано по кафедрі соціальної роботи.

Кириленко Валентина Граціянівна

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки

Освіта: соціальний педагог 1998 р. , магістр психології 2002 р. 15 років науково-педагогічного стажу

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (2012), дисертація "Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння".

Вчене звання: доцент кафедри соціальної роботи (2012)

Литовченко Олена Віталіївна

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки
Освіта: дефектологія (сурдопедагогіка)

Кваліфікація – вчитель початкових класів і російської мови і літератури шкіл глухих і слабочуючих (1996 р.)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 - соціальна педагогіка (2021), дисертація "Теоретико-методичні основи соціального становлення учнів 8-11 класів у комплексних позашкільних навчальних закладах".

Стаж наукової роботи понад 20 років.

Вчене звання: Старший науковий співробітник зі спеціальності соціальна педагогіка (2010)

Дика Вікторія Андріївна

старший викладач кафедри

Освіта: магістр Соціальний педагог, викладач вищої школи (1998), магістр психології (2007 р.)
Викладач-практик, Голова скаутського об’єднання «СОУС» та працює у БО «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»

Гребенюк Анастасія Олександрівна

старший викладач кафедри

Освіта: магістр із соціальної роботи за програмою подвійних дипломів (Україна-Литва) (2018)

Додаткова інформація, уточнення та будь-які запитання за цими контактами

+38 095-837-02-77 Маслянікова Ірина Вікторівна,

завідуюча кафедрою Соціальної роботи та педагогіки

група кафедри у Facebook Кафедра соціальної роботи Університету УКРАЇНА