Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Кафедра психології

Швидкий перехід:

 


Спеціальність 053 «Психологія»

 

В умовах соціально-політичної кризи та економічної нестабільності, в яких перебуває Україна, існує нагальна потреба у висококваліфікованих вітчизняних фахівцях, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі психології. Підготовка фахівців у галузі психології передбачає оволодіння фундаментальними знаннями з загальної, вікової, історії психології тощо, розуміння закономірностей функціонування психічних процесів і явищ, що дозволить вирішувати психологічні проблеми особистості і групи, проводити наукові та проектні дослідження, інновації; здатні використовувати сучасні методи досліджень, групові та індивідуальні форми роботи, що ґрунтуються на етичних принципах діяльності психолога.

 

Бакалавр з психології

може виконувати свої функціональні обов'язки практично в усіх організаціях, де існує взаємодія на рівнях "керівник-підлеглий", "підлеглий-керівник" та "підлеглий-підлеглий"; у відповідних системах галузевих служб (служби наукової організації праці, ергономічна, психологічна, профорієнтації та профконсультування, розміщення і підготовки кадрів, профвідбору, профпідбору та профнавчання, різні служби правової соціалізації, реабілітації тощо); лабораторіях, кабінетах та центрах на виробництві, у навчальних і виховних закладах з працевлаштування населення, а також у сфері підвищення ефективності праці і управління, в тому числі соціальними, соціально-психологічними процесами; у закладах освіти; у позашкільних закладах; у соціальних установах.

Магістр з психології

має право обіймати такі посади відповідно до чинного Національного класифікатора професій України ДК 003 : 2010:

– 1229.6 Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

– 1229.7 Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;

– 1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо);

– 1232 Головний психолог;

– 1232 (24054) Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці;

– 1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері;

– 2340 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації;

– 2340 Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації;

– 2429 Експерт-психолог судовий;

– 2445.1 Молодший науковий співробітник (психологія);

– 2445.1 Науковий співробітник-консультант (психологія);

– 2445.1 (23667) Науковий співробітник (психологія);

– 2445.2 Практичний психолог;

– 2445.2 (24459) Психолог;

– 1229.4 (22027) Завідувач практики (виробничої, навчальної);

– 2310.2 Викладач вищого навчального закладу.

 

Середньомісячна заробітна плата «Психолога» в Україні становить близько 9000 грн. Це медіана заробітних плат за даними з 177 вакансій, розміщених на Work.ua з заголовком «Психолог» і за запитами-синонімів «Psychologist», «Психоаналітик», «Психотерапевт» та ін. за останні 3 місяці.

 

Практична підготовка

Освітня професійна програма «Психологія» передбачає ґрунтовну практичну підготовку, яка базується на проходженні практики на базі психотерапевтичних, психологічних, консультативних служб, у соціальних організаціях (центри соціальних служб, для сім’ї, дітей та молоді, соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, дитячих центрах творчості і дозвілля, дитячих будинках, притулках, будинках людей похилого віку); закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); установах із підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації); компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); службах довіри; закладах освіти (дитячі садочки, школи, ліцеї, коледжі, ЗВО).

 

На сьогодні укладені договори про співпрацю з:

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практики (номер, дата, строк дії)

Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів

вул. І. Франка, 36-Б

м. Київ, 01030

Договір №11\01\21

від 11.01.21

на 5 років

Корекційний центр «Розвиток»

І.Кудрі, 38., м. Київ

Договір №16/01/21-2

Від 16.01.21

на 5 років

Реабілітаційний центр «Новый путь»

вул. Крутогірна, 63.

м. Київ, 03138

Телефон: +38(096) 3757380

Договір № 16/01/21-1

Від 16.01.21.

на 5 років

Державна установа «Всеукраїнський молодіжний центр»

м. Київ, 01001,

вул. Еспланадна, 17.

Договір № 10/01/21

Від 10.01.21.

на 5 років

Громадська організація «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПОЗИТУМ» вул. Білогородька, 21 кв.37

Київска обл., м. Боярка, 08154

Договір № 16/01/21-3

Від 16.01.21.

на 5 років

ГО «Асоціація психологічних та правничих експертиз»

Громадська організація «Асоціація психологічних та правничих експертиз»

м. Київ, вул. Симиренка, 1-В, кв. 3. 03134

Тел.: 073-420-44-50

Договір № 22/01/21-4

Від 2.01.21.

на 5 років

ТОВ

"КЛІНІКА КАДИРОВА"

вул. Будіндустрії, 5А

м. Київ, 01013

Договір № 16/01/21-5

Від 16.01.21

на 3 роки

ТОВ “Київський міський центр лікування залежності”

пр-т. Героїв Сталінграду, 25 кв.17, м. Київ, 04210

Телефон: 063-211-20-28

Договір № 22/01/21

Від 22.01.21

на 5 років

Комунальний заклад Фастівської міської ради Фастівський навчально-реабілітаційний центр

вул. Мічуріна, 22

м. Фастів, 08505

Тел.: +38(097) 625-90-70

Договір № 22/01/21-6

Від 22.01.21.

на 5 років

 

Студенти старших курсів, зокрема, в межах виробничої практики, вже мають можливість не лише спробувати себе у ролі фахівця, який надає психологічну допомогу, a й отримують запрошення від баз практик щодо працевлаштування. Окрім того, оволодіння під час навчання на магістерському рівні підготовки одним із психотерапевтичних напрямів (позитивна психотерапія), дає можливість вже після завершення навчання в університеті проводити індивідуальні та групові консультації.

 


Можливості

Вивчення Психології дозволить студентам близько познайомитися з наукою, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки і психічної діяльності людини і груп людей. Ця спеціальність призначена для комплексного вивчення людини та її поведінки. Студенти зможуть розібратися в індивідуальних відмінностях людей і їх поведінці, починаючи з роботи мозку і закінчуючи складними соціальними процесами. Вони навчаться краще розуміти свою поведінку і поведінку інших людей, отримають досвід аналізу складних соціальних ситуацій, пройдуть безліч тренінгів, від адаптативного, комунікативного до тренінгів соціальної взаємодії, отримають навички роботи в команді. Також студенти дізнаються про роботу людського мозку, мотивації, здібності, емоції, комунікації, взаємодії, соціальні групи, міжгрупові стосунки, фінансову поведінку та багато іншого.

На сьогодні Університет вибудовує нову модель освіти, поступово впроваджуючи в навчальних інститутах систему формування студентами індивідуальних освітніх траєкторій.

У структурі нового навчального плану, крім базової і обов'язкової варіативної частини, з'являться дисципліни за вибором, які вирішують завдання, пов'язані з формуванням додаткових компетенцій. Це допоможе точно сформувати індивідуальну освітню траєкторію для студентів університету та стане гармонійним продовженням стратегічного курсу на підвищення якості освіти, посилення практичної складової навчання.

Окрім основних загальноуніверситетських та професійних дисциплін освітня програма 053 «Психологія» рекомендує своїм студентам мейджори, що формує професійні компетенції й дає можливість отримання додаткової спеціалізації.

 

Так, на освітньому рівні бакалавра пропонуються наступні мейджори, в рамках яких будуть вивчатися 6 дисциплін:

  • Мейджор «Практична психологія»
  • Мейджор «Соціальна та організаційна психологія»
  • Мейджор «Психологія розвитку»
  • Мейджор «Психологічне забезпечення психічного та фізичного здоров’я».

 

На магістерському рівні

  • Мейджор «Кризова психологія»
  • Мейджор «Іміджева Психологія»
  • Мейджор «Клінічна психологія»
  • Мейджор «Психологічне консультування та психотерапія»
  • Мейджор «Психологія стосунків»

 

Обладнання навчально-наукової лабораторії «Психологія» забезпечена відповідним психологічним інструментарієм: опитувальники, бланки для тестів, проективні карти, розвиваючи ігри, соціально-психологічні ігри, мольберт, матеріали для творчості: олівці, фарби, кольоровий папір, журнали, необхідні канцтовари (маркери, папір, ножиці, блокноти для фліпчарту, беджі). Спеціальні прилади дозволяють вимірювати та діагностувати фізіологічні та психофізіологічні показники, досліджувати функціональні та психічні стани у рамках вивчення курсів психофізіології, анатомії нервової системи, біології людини, загальної психології, психопрофілактики. Дані результати використовуються при виконанні наукових досліджень з екстремальної та кризової психології, психогігієни, експериментальної психології.

Навчально-наукова лабораторія кафедри психології та тренінговий клас обладнано інтерактивною дошкою SMART Board, проектором, комп’ютером. Операційною системою Microsoft Office, програмою архіватор WinRar пісочницею для кінетичного піску Р-Т 0164; психологічним інструментарієм: опитувальники, бланки для тестів, проєктивні карти, розвиваючи ігри, соціально-психологічні ігри, мольберт, олівці, фарби, кольоровий папір, журнали, маркери, папір, ножиці, блокноти для фліпчарту, бейджі.

Тренінговий центр обладнано столом з ящиком, стільцями, шафами для книжок, оснащені необхідними канцтоварами та дидактичними матеріалами. Є усе необхідне обладнання, що дозволяє проводити різні тренінги з використанням кольорового впливу, музикотерапії, психоаромодіагностики, психоаромотерапії. Водночас, тренінгів клас повністю пристосований до проведення різноманітних тренінгів та практичних занять. Матеріально-технічне обладнання дозволяє максимально приблизити до реальних умов відпрацювання питань, які виносяться на заняття.

 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес за кваліфікацією, відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчального процесу залучаються професіонали з досвідом дослідницької /управлінської /інноваційної /творчої роботи та/або роботи за фахом.

Реалізацію освітньої програми «Психологія» забезпечують науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники – доктори і кандидати наук. Прослідковується тенденція професійного зростання науково-педагогічного складу кафедри. Серед працівників кафедри є наші випускники, які обіймають посади асистента, старшого викладача й доцента. Захищені кандидатські дисертації та готується до захисту докторська дисертація.

 


 

Умови вступу на навчання у 2021-2022

 

Вартість навчання на 2021 – 2022 н.р.

Спеціальність

ФМБ (денна)

ФМБ (заочна)

Бакалавр (денна)

Бакалавр (заочна)

Магістр (денна)

Магістр (заочна)

053 Психологія

 

 

 

 

22000

 

20000

 

28000

 

 

Анкета вступника для зворотного зв’язку https://forms.gle/iypgkiuqgrMXnbCx9