Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Публікації співробітників та студентів ТВСП у зарубіжних виданнях за 2017-2018 н.р.

  Перелік публікацій співробітників та студентів ТВСП Університету «Україна», виданих у зарубіжних виданнях за 2017-2018 н.р.

   

  з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид публікації

  (стаття, тези)

  Видавництво, рік видання, номери сторінок, режим доступу, країна

   

  Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна»

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

   

  Demianchuk Yu.

  The Industry Acts

  Common Market Law Review. Leyden, The Netherlands, 2017. Vol. 54, No. 7. P. 9–17.

  (Web of Science Core Collection)

   

  Тези

   

   

  Сидоренко Віталій Вікторович

  Право, релігія та мораль в контексті забезпечення належного впорядкування суспільних відносин

  Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 р.). Люблін, Республіка Польща: Центр українсько-європейського наукового співробітництва, ДВНЗ „Ужгород. націон. універ.”, 2018. – С. 66–69.

   

   

  Сидоренко

  Віталій Вікторович

  Контроль в структурі механізму правового регулювання

  Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Каунас, Литва, 27–28 квітня 2018 р.). Каунас, Литва : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018.

  С. 51-55

   

   

  Дем’янчук Юрій Вікторович

  Методологічні засади запобігання та протидії корупції у системі державної служби України

  Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку державності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Люблін, Республіка Польща, 20–21 жовт. 2017 р.). Люблін, Республіка Польща: Центр українсько-європейського наукового співробітництва, ДВНЗ „Ужгород. націон. універ.”, 2017. – С. 137–140.

   

   

  Добренька Наталія Вікторівна

  Правове становище інклюзивної освіти в Україні

  Розвиток юридичних наук: проблеми та рішення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Каунас, Литва, 27–28 квітня 2018 р.). Каунас, Литва : Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2018.

   

   

  Добренька

  Наталія Вікторівна

  Проблеми на шляху впровадження інклюзії

  Східно-європейські дослідження: економіка, освіта і право : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Бургас, Болгарія 7-8 червня 2018 р.) м. Бургас, Болгарія, 2018.

   

   

  Однорог М.А.

  (сумісник)

  Institutionalization of agrarian reforms agriculture

  Proceedings of XVI international scientific conference «World science news» (Morrisville, USA 9 March 2018) / Science initiative «Universum», 2018. – P. 36 – 39.

   

   

  Загурський О.М.

  (сумісник)

  Критерии системы оценки предоставления транспортных услуг населению в современных условиях

  Актуальные проблемы общественных наук: материалы международной научной конференции г. Тбилиси 12 октября 2017. – Тбилиси: Международная академия социально-экономических наук – С. 66-67.

   

  Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

   

  1

  Єщук О.М.

  Административно-правовая охрана и информационное общество: ключевые аспекты соотношения (стаття)

  / О.М. Єщук // Право и Закон. (Киргизия). – 2017 – №2 – С. 37-42.

  Киргизия

   

  2

  Mel’nyk O. A.

  Features of creation of ergonims for the designation of educational institutions

  / О.А. Mel’nyk // 1-st International Congress on Social Sciences and Humanities. Premier Publishing s.r.o. – Vienna ; Prague, 2017. – P. 77–85.

   

  3

  Мисак О.І.

  Международно-правовая ответственность: теоретико-правовой аспект (стаття)

  / О.І. Мисак // «Legea și viața» (международний научний журнал).- №12/2.-2017.- С.123-127, режим доступу: http://www.legeasiviata.in.ua/index.php/reviste?id=317, Республика Молдова Index Copernicus International

   

  4

  Ткаченко М.И.

  Ткаченко И.С.

  Волновое уравнение: функции Фибоначчи, функции Люка и динамический гармонический колебательный процесс

  / И.С. Ткаченко. М.И. Ткаченко // «Академия Тринитаризма». - М.: Эл № 77-6567, публ.23737, 16.09.2017. - [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001f/00163417.htm

  Росія

   

  5

  Швед В.В.

  Яблочников С.Л.

  Особенности шеринговой экономики на Украине (стаття)

  / В.В. Швед, С.Л. Яблочніков // Бизнес. Образование. Право. – 2018. – №2(43). – Волгоград. – С. 75-80.     Росія

   

  6

  Яблочников С.Л.

  Рысин Ю.С.

  Терехов А.Н.

  Инструментальная идентификация говорящего в условиях помех (стаття)

  / Ю.С. Рысин, А.Н. Терехов, С.Л. Яблочников // Вестник связи. - 2017. №11. - С.8–11. Росія

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  1

  Balakhonova Olesya, Zakharchenko Vitaliy, Merkulov Mykola, Zakharchenko Natalia, Laptieva Viktoriia

  The development of methods of calculating the concession fees (стаття)

  / Balakhonova Olesya, Zakharchenko Vitaliy, Merkulov Mykola, Zakharchenko Natalia, Laptieva Viktoriia // Problems and Perspectives in Management (open-access), 15(3). – 2017. – С. 438-444.

  doi:10.21511/ppm.15 (3-2).2017.11

  Особистий внесок: 0,4 д.а. Польща   Scopus

   

  2

  Balakhonova Olesya, Rostyslav V. Kostenko,

  Oleg V. Zakharchenko, Iryna A. Topalova, Natalia V. Zakharchenko

  The Innovative Technologies of Education in the Higher Economic Education of Ukraine (стаття)

  /Rostyslav V. Kostenko, Oleg V. Zakharchenko, Iryna A. Topalova, Natalia V. Zakharchenko and Olesya Balakhonova //European Research Studies Journal Volume XXI, Issue 1, 2018. – С. 340-351. ‒ [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://www.ersj.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=116&dir=ASC&order=name&Itemid=154&limit=5&limitstart=25

  Особистий внесок: 0,7 д.а. Чехія   Scopus

   

  Статті в інших виданнях

   

  1

  Крупельницька І. Г.

  Жалдак П. І.

  Адаптація людей похилого віку до сучасних соціальних умов (стаття)

   / І,Г. Крупельницька, П.І. Жалдак // WORLD Science: RS Global. -  №1(29), Vol. 3, January 2018. - С. 34-38. ‒ [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://archive.ws conference.com/adaptaciya-lyudej-poxilogo-viku-do-suchasnix-socialnix-umov/ Польща

   

  2

  Килівник В.С.

  Розвиток інформаційних технологій в системі медичної реабілітації хворих як основа формування глобального світогляду медичної спільноти (стаття)

  / В.С. Килівник // Scientific pedagogical interchip «Innovative educational technologies: experience of the European Union and its implementation in the process of training medical workers» : Scientific pedagogical interchip. – Republic of Poland : Lublin, 2017 (August 14–20). – Р. 56–60. Польща

   

  3

  Мазуркевич О.П.

  Українська традиційна культура у формуванні звичаєвих норм етикету (стаття)

  / О.П. Мазуркевич // Virtus scientific journal. – December. – Issue 19. – 2017. Published 10 times a year. 18-21 c.

  Канада

   

  4

  Мазуркевич О.П.

  Специфіка рольової структури комунікативної поведінки в етнокультурні українців (стаття)

  / О.П. Мазуркевич // Virtus scientific journal. February. Issue 21. 2018. Published 10 times a year. 37-40 c.

  Канада

   

  5

  Мельник О. А.

  Лексико-семантичний спосіб творення ерголексем (стаття)

  / О.А. Мельник // Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. – 2017. – June, 3. – P. 204–207.

  Канада

   

  6

  Осійський Ю.О.

  Проблема деструктивного впливу новітніх релігійних організацій на свідомість українського народу (стаття)

  / Ю.О. Осійський // Virtus : Scientific Journal / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. – 2017. – June, 3. – P. 29-32.

  Канада

   

  7

  Осійський Ю.О.

  Подолання новітніх гендерних стереотипів та їх вплив на формування сучасної культури українського світогляду (стаття)

  / О.П. Мазуркевич // Virtus scientific journal. February. Issue 21. 2018. Published 10 times a year. 50-53 c.

  Канада

   

  8

  Shevtsov A., Chuhrii I.

  Psychological mechanisms of social adaptation of young disabled people (стаття)

  / I. Chuhrii // American Journal of Applied and Experimental Research. №3(6).– New york NY, USA, 2017, с.6-14.

  США

   

  9

  Чухрий И.В.

  Диагностика психологических механизмов социальной адаптации лиц молодого возраста (стаття)

  / И.В. Чухрий // Диалог. Психологический и соціально-педагогический журнал. – Минск, 2018. – №3. – С. 83-95.

  Білорусь

   

  10

  Швед В.В.

  Омельченко Е.В.

  Шэринговая экономика как путь развития (стаття)

  / В.В. Швед, Е.В. Омельченко // Вестник. Теория и практика управления. Коми республиканская академия государственной службы и управления. – № 18 (23). – 2017. – С. 117-122.     Росія

   

  11

  Швед В.В.

  Омельченко Е.В

  К вопросу о повышении конкурентоспособности студентов с особыми образовательными потребностями (стаття)

  / В.В. Швед, Е.В. Омельченко // Сборник статей ІІ Международной научно-практической конференции: Непрерывная система образования «школа – университет». Инновации и перспективы, – г. Минск, Республика Беларусь, 2018. – С. 250-253.     Білорусь

   

  12

  Швед В.В.

  К вопросу об управлении учебным процессом в высшем учебном заведении (стаття)

  / В.В. Швед // Сборник статей международной научно-методической конференции Организация образовательного процесса в учреждениях высшего образования: правовые и методические аспекты. – г. Могилев, Республика Беларусь, 2018.   прийнято до друку       Білорусь

   

  13

  Швед В.В.

  К вопросу об особенностях организации учебного процесса в высшем учебном заведении (стаття)

  / В.В. Швед // Сборник статей международного научно-технического форума «Современные технологии в науке и образовании СТНО-2018». – г. Рязань, Российская федерация, 2018. прийнято до друку Росія

   

  14

  Швед В.В.

  Омельченко Е.В.

  Организация развития персонала на производственных предприятиях и ее эффективность (стаття)

  / В.В. Швед, Е.В. Омельченко // Сборник статей международной научно-практической конференции «Таджикистан в условиях глобализации: национальные, региональные и международные аспекты». – г. Душанбе, Таджикистан, 2018. прийнято до друку Таджикистан

   

  15

  Yablochnikov S. Kuptsov M. Yablochnikova I.

  Process management in education under conditions of implementation of the fourthindustrial revolution (стаття)

  / Yablochnikov S., Kuptsov M., Yablochnikova I. // IDIMT-2017. Digitalization in Management, Society and Economy. 25th Interdisciplinary Information Management Talks. Sept. 6–8, 2017. Poděbrady, Czech Republic. – Linz, TRAUNER Druck GmbH & Co KG, 2017. - pp. 419-426. Чехія

   

  16

  Яблочников С.Л.

  Яблочникова И.О.

  Роль облачных технологии в эффективной реализации учебных процессов в высших образовательных учреждениях финансово-экономического профиля (стаття)

  / С.Л. Яблочников, И.О. Яблочникова // Новые коммуникативные технологии и современное белорусское общество; материалы Международной научной конференции, 11–12.11.2017 г. – Новополоцк: ПГУ, 2017. – С. 205‒218.

  Білорусь

   

  17

  Yablochnikov S.

  Kuptsov M.

  Yablochnikova I.

  Synthesis of models of educational processes implemented on the base of the application of IT technologies (стаття)

  / Yablochnikov S., Kuptsov M., Yablochnikova I.   // IT for Practice 2017. Proeceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice (October 9–10, 2017, Ostrava, Czech Republic). MINISTR, J. and TVRDIKOVA, M. (eds.). Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2017, pp. 313-322. ISBN 978-80-248-4090-1 (pdf on line), 978-80-248-4089-5 (printed)             Чехія

   

  18

  Yablochnikov S.

  Avacheva,T.G.

  Information technology as a tool of lean manufacturing in medicine (стаття)

  / Avacheva, T.G., Yablochnikov, S. // IT for Practice 2017. Proeceedings of the 20th International Conference on Information Technology for Practice (October 9–10, 2017, Ostrava, Czech Republic). MINISTR, J. and TVRDIKOVA, M. (eds.). Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2017, pp. 233-239. ISBN 978-80-248-4090-1 (pdf on line), 978-80-248-4089-5 (printed).       Чехія

   

  19

  Yablochnikov S.

  Ievlev O.

  Negative impact on human health and society in the use of ICTs (стаття)

  / Ievlev O., Yablochnikov S. // System approaches’17. Can the system approach be useful in solving current problems of modern technologies? 23rd International conference (Prague, VSE, November 23, 2017).  University of Economics, Prague, 2017. – pp. 38 – 45.

  DOI 10.18267/pr.2017.pav.2247.0       Чехія

   

  20

  Яблочников С.Л.

  Яблочникова И.О.

  Наумов Д.И.

  Аспекты реализации непрерывного экономического образования (стаття)

  / Яблочникова И.О., Яблочников С.Л., Наумов Д.И. // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы реализации финансовой политики государства на современном этапе» (29 сентября 2017 г.). - Рязань: АПУ, 2017. - С. 56-63.     Росія

   

  21

  Яблочников С.Л.

  Рысин Ю.С.

  Терехов А.Н.

  Вероятность инструментальной идентификации одного из двух говорящих в условиях воздействия помех (стаття)

  / Рысин Ю.С., Терехов А.Н., Яблочников С.Л. // Электросвязь, 2018. - №2, Москва: ООО «Инфо-Электросвязь». - С. 57‒58.

  Росія

   

  22

  Яблочников С.Л.

  Яблочникова И.О.

  Формирование компетенций конкурентоспособных специалистов в условиях четвертой промышленной революции (стаття)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О. // Непрерывная система образования «школа – университет». Инновации и перспективы. Сборник статей ІІ Международной научно-практической конференции (22–23 февраля 2018 г., Минск). – Минск: БНТУ, 2018. ‒ C. 262‒264.

  Білорусь

   

  23

  Яблочников С.Л.

  Яблочникова И.О.

  Эволюция принципов реализации процессов обучения в европейском образовательном пространстве (стаття)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О. // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук: Сборник материалов XIΙ Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Вольского воен. ин-та материального обеспечения / под ред. канд. пед. наук, доц. А.В. Немчининова.– М.: Изд-во «Перо», 2018. – Ч. 9. – C. 111‒122.         Росія

   

  24

  Яблочников С.

  Яблочникова И.

  Яблочникова М.

  Применение компьютерных симуляторов и виртуальных лабораторий в реализации образовательных процессов вузов (стаття)

  / Яблочников С., Яблочникова И., Яблочникова М. // Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2018 [текст]: сб. тр. междунар. науч.-техн. форума: в 10 т. Т.9./ под общ. ред. О.В. Миловзорова. – Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2018. – С. 56-61.

  Росія

   

  25

  Яблочников С.Л.

  Акимов Д.О.

  Обеспечение адекватности прогнозирования потребления электроэнергии с помощью нейронных сетей (стаття)

  / Акимов Д.О., Яблочников С.Л. // Современные технологии в науке и образовании – СТНО-2018 [текст]: сб. тр. междунар. науч.-техн. форума: в 10 т. Т.3./ под общ. ред. О.В. Миловзорова. – Рязань: Рязан. гос. радиотехн. ун-т, 2018. –  С. 47-52.

  Росія

   

  Тези

   

  1

  Євась Т.В.

  Жукова О.А.

  Основні чинники, аспекти та завдання розвитку системи менеджменту підприємства в умовах глобалізації (тези)

  / Т.В. Євась, О.А. Жукова // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 pages. - р. 104-106.   Латвія

   

  2

  Євась Т.В.

  Жукова О.А.

  Особливості бізнес-адміністрування як елементу системи управління підприємством (тези)

  / Т.В. Євась, О.А. Жукова // International Scientific Conference Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 184 pages. - P. 34.-36.     Польща

   

  3

  Омельченко О.В.

  Проблемы оценки эффективности деятельности финансовых компаний (тези)

  / О. В. Омельченко // III Международная научно-практическая интернет-конференция «Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука», 2017. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2017. – С. 85-87

  Білорусь

   

  4

  Пригоцький В.А.

  Щодо деяких питань конституційної реформи в Україні (тези)

  / В.А. Пригоцький // Міжнародна НПК «Юриспруденция – базовая составная часть интеграционных процессов и современного правового поведения»; прийнято до друку; 2018, Республика Молдова;

   

  5

  Стахова О.А.

  Modern educational milieu of education institution as requirement formation of professional and creative competence of students (тези)

  // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia has 4 points on ministerial B list. http://bioannales.up.krakow.pl/?page_id=390

   

  6

  Яблочников С.Л.

  Вступительное слово (тези)

  / С.Л. Яблочников // Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества: сборник научных трудов по материалам II Ежегодной междунар. науч.-практ. конф. (Волгоград, 01–31 октября 2017 г.)  / под ред. А. А. Ващенко [и др.]. – Волгоград: Изд-во «ИП Ващенко А. Н.», 2017. - С.20-25.                  Росія

   

  7

  Яблочников С.Л. Яблочникова И.О. Яблочникова М.С.

  Внедрение средств информационно-коммуникационных технологий в образовательные процессы высшей школы (тези)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О., Яблочникова М.С. // Материалы конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Естественнонаучные основы медико-биологических знаний» (9–10 ноября 2017 г.). / ред. Т.Г. Авачева, В.М. Пащенко, А.А. Кривушин. – Рязань.: РГМУ, 2017. – С.183–185.

  Росія

   

  8

  Яблочников С.Л. Яблочникова И.О.

  Вероятностный подход к управлению в образовании (тези)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О. // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление»: сб. тез. выступ. и докл. участников (21–23 нояб. 2017 г.): в 8 т. – Рязань, 2017. - Т.4. - Ч.1. - С.147–151. Росія

   

  9

  Яблочников С.Л. Яблочникова И.О.

  Аспекты реализации подготовки научных работников высшей квалификации (тези)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О. // Система государственной аттестации научных работников  высшей  квалификации:  материалы  Междунар. науч.-практ.  конф.  (Минск,  14–15  сент.  2017  г.)  /  редкол.: Г.В. Пальчик,  А.Е. Гучок,  О.В. Дубаневич. – Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 296‒298.           Білорусь

   

  10

  Яблочников С.Л. Яблочникова И.О. Яблочникова М.С.

  Альтернативный взгляд на проблемы связанные с информационной безопасностью (тези)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О., Яблочникова М.С. // Теоретические и прикладные проблемы информационной безопасности: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 18 мая 2017 г.) / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редкол.: А.В. Яскевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Академия МВД, 2018. – С.84-86. Білорусь

   

  11

  Яблочников С.Л. Яблочникова И.О.

  Облачные технологии в реализации образовательных процессов (тези)

  / Яблочников С.Л., Яблочникова И.О.  //  Материалы XLII Международной научно-практической конференции КазАТК им. М. Тынышпаева на тему «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика», (г. Алматы, 18.04.2018 г.), 2018, Т.1. ­‒ Алматы: Редакционно-издательский центр КазАТК им. М.Тынышпаева. ‒ С. 450‒455.

  Казахстан

   

  Дніпровська філія Університету «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

   

  1

  проф. Сергієні О.В.

  стаття

  Люблін, 20.21.2017 р., 2 стор., відкритий доступ, Польща.

   

  2

  Вена, 2017 р., 5 стор., Інтернаціональний конгрес наук, відкритий доступ, Австрія.

   

   

  Дубенська філія Університету «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

   

   

  Крайчук О.В.

  E-Tools Using in Teaching Computer Sciences for Students of Pedagogical and Technical Higher Educational Establishments : Experience Analysis

   

  American Journal of Education 123, №4(2). – Р.1063–1072

   

  Івано-Франківська філія Університету «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

   

   

  Лютак І. З., Лютак З. П.

  Удосконалення методу та алгоритму аналізу неоднорідностей в середовищі акустичною хвилею - стаття

  З. П. Лютак, І. З. Лютак // Методи та прилади контролю якості. – 2018. – Прийнято в редакцію.

   

   

  Лютак І. З., Лютак З. П.

  Розроблення методу та програмного забезпечення оцінки технічного стану металевого технологічного об’єкту на прикладі магістрального трубопроводу - стаття

  Нафтогазова енергетика. – 2018. – Прийнято в редакцію.

   

  Тези

   

   

  Тимчишин А.М.

  Протидія розслідуванню злочинів, як елемент злочинної діяльності

  збірка матеріалів наукової конференції «Publishing House «Education and Science»», Чеська республік, Прага, 2017 р.

   

   

  Тимчишин А.М.

  Використання спеціальних психологічних знань у кримінальних провадженнях

  Збірка матеріалів наукової конференції, Великобританія, Лондон, 2018 р.

   

   

  Kopei V B, Panchuk V G, Onysko O R

  Component-oriented modelling of dynamical systems in Python language on the example of the model of the sucker rod string

  Proc. of International Conference IIS 2017 (Banja Luka, 02 - 03 November 2017) http://conf.cunbm.utcluj.ro/index.php/iis/iis2017/paper/view/186. - Banja Luka : University of Business Engineering and Management, 2017.

   

   

  Kopei Volodymyr, Onysko Oleh,

  Panchuk Vitalii

  Computerized System Based on FreeCAD for Geometric Simulation of Thread Turning of Oil and Gas Pipes

  6th International Conference of Applied Science (May 9-11, 2018, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina): Book of Abstracts. - Banja Luka : University of Banja Luka, 2018. - С.108-108.

   

   

  Lyutak I.Z., Lyutak Z.P.

  Dispersion Acoustic Wave Properties Calculation Approach in Solid Media - тези

  ІІ міжнародна науково-практична конференція прикладні науково-технічні дослідження / Applied Scientific and Technical Research.- 2018.- Івано-Франківськ, С. 93.

   

   

  Судак І.М.

  «Механізм правового регулювання міграційного процесу»

  збірка матеріалів наукової конференції «Publishing House «Education and Science»», Чеська республік, Прага, 2017 р.

   

  Карпатський інститут підприємництва

   

  Статті в інших виданнях

   

   

  Рокосовик Н.В.

  Деякі аспекти практичного впровадження дистанційного навчання (стаття)

  Науково-педагогічне стажування «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрямки наукових досліджень» (м. Люблін, Республіка Польща, 27 листопада – 1 грудня 2017 р.)

   

   

  Рокосовик Н.В.

  Підготовка фахівців педагогіки засобами дистанційного навчання у британській вищій школі (стаття)

  Особистість, сім’я та суспільство: питання педагогіки, психології та соціології: Конференція. – Шумен (Болгарія), 2017.

   

   

  Шинкар І.П.

  Взаємини Івана Франка з польськими культурними діячами (стаття)

  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Українсько-польські соціально-економічні та культурні контакти: минуле й сучасність». – Варшава, 2018. –

  6-7 лютого.

   

   

  Головчук О.В.

  Філософія прозорості громадянських ЗМІ (стаття)

  Подано до друку в Угорщині. – Будапешт, 2018.

   

  Кіровоградський інститут розвитку людини

   

  1

  Ткаченко І.М.

  Мовчан С.В.

  TYPES OF FINGERPRINNTS DIFFERENT RACE

  Типии папілярних візерунків у різних національностей (рас)

  «Сборник научных трудов под редакцией профессора А.М. Шамсиева

  Материалы 72 – й научно-практической конференции студентов-медиков и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины», Самарканд 11-12 мая 2018

  (Міжнародний фаховий збірник . С. 383-385).

   

  Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

   

  1.  

  Пахолок З. О.

  Фонический компонент

  белорусской паремиологии.

  Białoruś w dyskursie naukowym.

  Lingwistyka, socjologia, politologia. – Warszawa, 2017. – C. 225–240

   

  2.  

  Бундак Е.А.

  Политико-правовое положение женщин в Российской империи(по материалам Всероссийского Крестьянского Союза)

  Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XX века: сборник статей /отв. ред. и сост. А.И. Шевельков. – Коломна: Государственный социально-гуманитарный университет, 2018. – с.55-62. (стаття)

   

  3.  

  Бундак Е.А.

  Интеграция крестьянства пограничных територий в политические союзы (организации)

  konferencji naukowej pt. "Granice i pogranicza. Historia i współczesność". Odbędzie się ona w Białymstoku (Polska) w 15-16 czerwcu 2018 roku (здано до друку)

   

  4.  

  Майстер А. А.

   

  Рекреационная освоенность территории Украины

  Вопросы география и геоэкологии. – 2018. – № 1. – С. 82–88. – Режим доступу:   http://journal.ingeo.kz/images/sampledata/books/Geog_01_2018.pdf

  Республіка Казахстан

   

  5.  

  Kots M. O

  сумісник

  . Features of formation of the future teacher in the system of pedagogical interaction of the

  Issue № 8. – Ariel,  Israel : Ariel Universiti, 2017. – P. 106–112.

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  1

  Karlin Nicholai

  Borysiuk Olena,

  Stashchuk Olena,

  Datsyuk-Tomchuk Maria,
  Lipovska-Makovetska Natalia

  Climate finances: regional and local aspects of use

   

  Perspectives of modern scientific research.

  Lisbon, Portugal 31.05.2018. Подано до друку.

   

  Статті в інших виданнях

   

  1.  

  Пахолок З. О.

  Культурологический аспект перевода Антанасом Крищюкайтисом-Аишбе

  Рассказа

  Ю. Федьковича «Кто виноват?»

  Literatūra. – Vilnius. – 2017 – № 59(2). – С. 25–47.

   

  2.  

  Zhalko T.,

  Yerko H.

  (Жалко Т.Й.,

  Єрко Г.І.)

  Image of a female politician as a factor of a positioning of the policy subject

  Імідж жінки-політика як чинник позиціювання субʼєкта політики

  Book of Proceedings and Abstracts of the CIS International Symposium on Language, Linguistics, History, Literature and Education (CIS ISLLHLE 2017). – January 23, 2017, St. Louis, Missouri, USA. – VOLUME No.1. – 2017. ‒ P. 128-134.

   

  3.  

  Hromyk Oksana,

  Ilyina Olga

   

  Radionuclides and heavy metals in soils and waters on the territory of radioactive contamination in Volyn region

  Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – V(14). – Issue : 132, 2017. – P. 17–19.

  м. Будапешт (Угорщина). – Режим доступу:   https://ru.scribd.com/document/352240956/Hromyk-O-Ilyna-O-Article

  Індексується в наукометричних базах:
  INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95
  GLOBAL IMPACT FACTOR (GIF): 2013: 0.545; 2014: 0.676; 2015: 0.787
  INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2013: 2.642; 2014: 4,685
  ISI (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING) IMPACT FACTOR: 2013: 0.465; 2014: 1.215
  DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING
  ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY
  UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK
  SCRIBD ACADEMIA.EDU GOOGLE SCHOLAR

   

  4.  

  Андрийчук Ю.Н.,

  Чижик В.В., Кырылюк В.В.

  Особенности физического состояния подростков в зависимости от длины тела

  Ежемесячный международный научный журнал «LINGVO-SCIENCE». – Варна, Болгария, 2017. – С. 15–17.

   

  5.  

  Романюк А. П.

  Особенности амплитудно-временных характеристик вызванных потенциалов у спортсменов во время концентрации внимания

  Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – Гомель, 2017. – № 1 (17). – С. 85–92.

  (Білорусія)

   

  6.  

  A. Romaniuk, T. Shevchuk, T. Poruchynska, O. Zhuravlov, O. Usova.

  The correlation analysis amplitude-temporal characteristics of evoked potential of brain cortex in sportsmen

  EUREKA: Life sciences. Biological Scienсes. – Tallinn, 2017. – Vol. 2 (8). – Р. 51–58.

  (Естонія)

   

  Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

  1

  Kramarenko, Irina

  SOCIAL-ECONOMIC AND ITELLECTUAL DEVELOPMENT OF UKRAINE: REGIONAL AND NATIONAL ASPECT /Irina Kramarenko

  Danish scientific journal .- 2017.- No 1.- ISSN 3375-2389. -рр.20-28

   

  2

  Kramarenko, Irina

  MARKET OF DAIRY PRODUCTION OF UKRAINE: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS,

  Innovative solutions in modern science, No. 10(19). pp.14-21

   

  3

  Стєкольщикова В.А.

   

  Інструменти ефективності та дієвості жанру журналістського розслідування у сугестивній площині

  Science Review – Poland, Warsaw. – December. – Vol. 5, 2017. – P. 40–44. (Academia.edu).

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection,

  рекомендованих МОН

   

  1

  Lysenkova I.P.

  Features of Microstructure and Percolation Behavior of Polypropylene Glycol, Filled by Multiwalled Carbon Nanotubes

  Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2017. – Vol. 9. ‑ № 5. – Р. 05021-1–05021-6. (публікація в Scopus).

   

  2

  Lysenkova I.P.

  Influence of modification of carbon nanotubes on microstructure and percolation behavior of the systems based on polyethylene glycol

  Journal of Physical Studies. – 2017. – Vol. 21. ‑ № 4. – Р. 4701-1–4701-6. (публікація в Scopus).

   

  3

  Lysenkova I.P.

  Influence of the various preparation methods on percolation behavior of the systems based on cross-linked polyurethanes and carbon nanotubes

  Functional materials. – 2017. – Vol. 25. ‑ № 1. – Р. 1-7. (публікація в Scopus)

   

  4

  Groza A.D.

  Near-zero index nonlinear surface polaritons controlled by the surface conductivity of graphene

  Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2018, Taylor &Francis, Great Britain (публікація в Scopus).

   

  5

  Groza A.D.

  Realizability of n=0 condition for nonlinear surface polaritons in magnetic media

  Nonlinear Optics, Quantum Optics: Concepts in Modern Optics, 2018, Old City Publishing, USA (публікація в Scopus).

   

  Статті в інших виданнях

   

  1

  Домбровська Л.В.

  Вплив банків з іноземним капіталом на фінансову стійкість банківської системи України

  Науковий журнал «Fundamentalis scientiam» (Іспанія, Мадрид), 2018 р., №16, VOL. 2; 0,29 д.а.

  режим доступу: http://fs-journal.org/wp-content/uploads/2018/05/Fundamentalis_16_v2.pdf

   

  2

  Кандюк-Лебідь С.В.

  Образ автора-офіцера у мемуарних текстах про російсько-турецьку війну

  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – April # 23, 2018

   

  3

  Спанатій Л. С.

  Рукописний « Словник українських говірок Бузько-Інгульського межиріччя»

  Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – October # 17, 2017, S. 193–196.

   

  Тези

   

  1

  Lysenkova I.P.

  The Use of Art Therapy in Working with Children with Cognitive Impairment

  The Scientific Heritage. – 2018. ‑ № 21. – Vol. 2. – Р. 67-69.

   

  2

  Staryeva A.

  Psychological-pedagogical content of forming the professional competence of a future specialist to work in an inclusive environment

  International scientific professional periodical journal "The Unity of Science" / publishing office Friedrichstrabe 10– Czech Republic – Prague, 2018, pg.32-34, 0,3

   

  3

  Воробйов Є.

  Базика Є.Л.

  Методологічні засади практичної профорієнтаційної роботи зі старшокласниками

  Науковий збірник «Современная европейская наука». Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Modern European science – 2017» Volume 5: Psychology and sociology. Philological sciences. Pedagogical sciences. Sheffield. Science and Education LTD – P.44-49.

   

  4

  Домбровська Л.В.

  Особливості розвитку інфраструктури обслуговування обігу банківських платіжних карток в Україні

  II Міжнародна наукова конференція на тему: «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», 26 січня 2018 року (на базі

  кафедри підприємництва та інновацій у Державному університеті імені Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща)

  ІІ International Scientific Conference Innovative Econjmy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing, P. 115-118.

   

  5

  Завгородній А.В.

  Загальна характеристика машинобудівної галуз України

  XIІІ Международна научна практична конференция «Бъдетище изследвания – 2018» (15-22.02.2018 г.) Volue 2. Икономики. Бял ГРАД-БГ (г.София, Болгария)

   

  6

  Завгородній А.В.

  PEST та SWOT аналізи діючих машинобудівних підприємств України

  XIІІ Mezinarodni vedecko-prakticka konference «Veda a technologie: krok do budoucnosti -2018» (22-28 unora 2018 г.) Volume 1 Ekonomika Praha Publishing House «Education and Science» 2018.

   

  7

  Кандюк-Лебідь С.В.

  Жанрова природа української мемуарної прози початку ХІХ століття

  Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 1. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2018. включено до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing Services (USA)

   

  8

  Ляшенко В.В.

  Моделювання та прогнозування стратегій розвитку регіональних соціально-економічних систем

  Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 26-28.

  Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifi cal and practical Solutions and Approaches: A Collection of Materials of the III International Scientifi cPractical Conference / [Editors-compilers: A. Dushniy, M. Makhmudov, V. Ilnytskyi, I. Zymomria]. – Baku – Uzhhorod – Drohobych: Posvit, 2017.   – 424 s.

   

  9

  Ляшенко В.В.

  Оптимізаційні напрями в управлінні розвитком територіальних соціально-економічних систем

  Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. – С. 48-49.

  Współczesne trendy rozwoju edukacji i nauki w kontekście interdyscyplinarnym: Materiały ІІI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 29–30 marca 2018 roku / [red.: I. Zymomrya, W. Ilnytskyj, H. Burunowa, D. Romaniuk, A. Sochal]. – Częstochowa – Użhorod – Drohobycz: Posvit, 2018. – 508 s.

   

  10

  Ляшенко В.В.

  Напрями забезпечення ефективності стратегічного управління соціально-економічними системами

  Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції», 15 червня 2018р. Польща. Подано на друк.

   

  11

  Скупський Р.М

  Стратегічні вектори детінізації економіки України.

   

  Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку: Матеріали ІІ Міжнар. конф., 27 квіт. 2018 р., Лейпциг, Німеччина / Університет Лейпцигу, Факультет економіки та менеджменту. - 6 стор. (подана для опублікування).

   

  12

  Шаповалова І.О.

  Сучасні аспекти державної політики детінізації національної економіки

  Економіка та суспільство: сучасні вектори розвитку: матеріали ІІ Міжнар. конф., 27 квіт. 2018 р., Лейпциг, Німеччина / Університет Лейпцигу, Факультет економіки та менеджменту. - 6 стор.

   

  Новокаховський гуманітарний інститут

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

   

  1

  Хохуляк О.О.

  Formation of regional legal services’ market of Ukraine in modern conditions.

  Business Economics, Issue 4 (2), (October). Volume 52. Palgrave Macmillan Ltd.,   2017.   – P. 475-495 (620 р.)

  Режим доступу:

  https://www.researchgate.net/profile/Venelin_Terziev/publication/319979668_Functional_characteristics_and_development_of_the_idea_for_control/links/59c4bbffaca272c71bb69285/Functional-characteristics-and-development-of-the-idea-for-control.pdf

   

  Статті в інших виданнях

   

  1

  Сіроха Д.І.

  (у співавт. Комірчий П.О.)

  The problem of legal regulation of the operation of the over-the-counter (OTC) currency market (Forex) in Ukraine and the EU (стаття)

  Baltic Journal of Economic Studies. Volume 3 November 5. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2017. p.367-375 (Латвія)

   

   

  2

  Чернявська Т.А.

  (у співав. Брітченко І., Мачашчик П.)

  1. New Trends in Development

  of Services in the Modern Economy (колективна монографія)

  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, 2018. – 210 p.(Польща)

   

  3

  Чернявська Т.А.

  (у співав. Брітченко І.)

  Development of small and medium enterprises: the EU and East-partnership countries experience: (стаття в колективній монографії)

  Edited by Igor Britchenko and Yevheniia Polishchuk : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, 2018. — P. 307 – 318. (Польща)

   

  Полтавський інститут економіки і права

   

  Статті у фахових виданнях

   

  1

  Волкова Н.Н., Иргибаев А.К., Делия О.В., Сахно Т.В.

  Образовательные учреждения в кластерных структурах: теоретический анализ.

   

  Вестник Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева. – 2017. - №3(118). – С.590-597.

   

  Статті в інших виданнях

   

  1.  

  Волошко Л.Б.

  Компетентнісний підхід як методологічна основа сучасної професійної освіти

  Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area: the collection of materials of the international scientific and practical conference (March 21, 2018, Lodz). – Poland: Lodz, 2018. – P.40-42.

   

  2.  

  Черкас В.В.,

  Пазущан А.В.

  Стратегічний підхід адаптивної політики управління підприємством в умовах нестабільної ринкової економіки України

  International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 218 pages. Р. 80-83

   

  3.  

  Убийвовк І.І.,

  Туманцова О.В.

  Реалії та перспективи системи пенсійного забезпечення в Україні

  International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 218 pages. Р. 198-201

   

  4.  

  Zaika V.

  Protection of rights of people with special educational needs in Ukraine

  Ціннісні засади освіти. – Люблін, Університет Марії Кюрі-Склодовської, 2018. – С. 98-107

   

  5.  

  Заіка В. М.

  Многомерность личностных изменений: от кризиса к трансформации

  Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: материалы Международной научно-практической конференции. Дагестан. г. Махачкала, 19 апреля 2018 г. – Махачкала.- Издательство ДГУ, 2018. – С. 214-223

   

   

  6.  

  Бацман О. С.

  До питання адаптації студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах

   

  1. «Научные исследования в деталях». - Казахстан, 2018. – С. 112-120

   

  7.  

  Глоба С. М.

  Особливості соціальної роботи з вирішення проблеми працевлаштування людей з івалідністю

  2. «Научные исследования в деталях» -   Казахстан, 2018. – С. 134-141

   

  8.  

  Короєд С. О.

   

  Розвиток медіативних процедур в цивільному судочинстві України

  Конференція Польща, Люблин, листопад 2017 (в друці))

   

  9.  

  Короєд С. О.

   

  Розвиток принципу пропорційності в цивільному судочинстві України

  Молдова, Кишинев, листопад 2017 (в друці))

   

  10.  

  Кальян О.С.

  Деякі теоретичні аспекти правової інтеграції як наукової категорії

  Наука в епоху модернизации: сборник материалов II Міжнародной науково-практической конференції. – Казахстан, г. Жезказган, 2017.– № 6. – С.104-111.

   

  Тези

   

   

  Волошко Л.Б.

  Компетентнісна модель фахівців з фізичної культури і спорту

  Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2017» (07-15 października 2017 roku), Volume 4.- Przemyśl: Nauka i studia. - S.50-53.

   

   

  Волошко Л.Б.

  Бойко Г.М.

  Functional training in the fresh air with the use of trx in the system of health and recreation classes of the middle aged people

  XII Międzynarodowa Konferencja Metodyczno-Naukowa „Nie zamykajcie się w halach sportowych” (Edukacja plenerowa – szansą na podniesienie atrakcyjności lekcji wychowania fizycznego we współczesnej szkole). - Biała Podlaska: AWF, 2018. – S. 41-42.

   

   

  Nikolay Barashkov, Tamara Sakhno, Irina Irgibaeva

  Fenton reaction as a step of electrochemical disinfection of water contaminated with E. coli: Role of hydroxyl radicals and their scavengers

  ENVR: Division of Environmental Chemistry 254th ACS National Meeting & Exposition August 20-24, 2017 - Washington, DC https://ep70.eventpilotadmin.com/web/page.php?page=IntHtml&project=ACS17FALL&id=2722444

   

   

  Nikolay Barashkov, Tamara Sakhno,Irina Irgibaeva, Artur Mantel

  Investigation of deep eutectic solvents containing chloride-free cholinium salts: Synthesis and solvent properties

  PHYS: Division of Physical Chemistry 254th ACS National Meeting & Exposition August 20-24, 2017 - Washington, DC https://ep70.eventpilotadmin.com/web/page.php?page=IntHtml&project=ACS17FALL&id=2734506

   

   

  N. Barashkov, T. Sakhno, I. Irgibayeva, A. Aldongarov, A. Mantel

  N,N-Dimethyl-p-nitrosoaniline and potassium linoleate hydroperoxide as spin traps in process of hydroxyl radicals formation during chloride-free electrolysis of contaminated water.

  1. ENVR 550: 255th ACS National Meeting March 18-22, 2018 New Orleans, Louisiana USA http://acsenvr.com/files/180220-255-ENVR-Final-Program.pdf

   

   

   

  Nikolay Barashkov, Tamara Sakhno, Artur Mantel, Anuar Aldongarov, Dinara Birimzhanova, Irina Irgibayeva

  Absorbance and fluorescence spectra of 5-(benzylidene)pyrimidine-2,4,6-triones

  PHYS 436: 255th ACS National Meeting March 18-22, 2018 New Orleans, Louisiana USA

   

  Рівненський інститут Університету «Україна»

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

   

  Цимбалюк О.М. доц.,кан.пед.н.,завідувач кафедри СРГСД

  «Развитие коммуникативных компетенций у будущих социальных работников в образовательном процессе вуза» (стаття)

  Двенадцатая международная

  научная конференция теоретических и

  прикладных разработок

  «Научные разработки: евразийский регион»

  Москва: Издательство

  Инфинити, апрель 2018. – С. 60-68. У67

  ISBN 978-5-905695-67-4

   

  Статті в інших виданнях

   

   

  Савенко Д.О.

  ст. викладач кафедри психології

  Визначення факторів формування світосприйняття та власного «я-образу» матері в період раннього онтогенезу дитини (стаття)

  Научно-FUNDAMENTAL» и Образовательный центр «AKSU» Міжнародний журнал (Казахстан), жовтень 2017 р.

   

   

  Шпак С.Г. к.психол.н., доц., зав. кафедри психології

  Особенности психологической реабилитации людей с ограниченными возможностями (стаття)

  «Научные разработки: евразийский регион» 12-я Международная научная конференция, Москва (Россия), квітень 2018 р.

   

  Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна»

   

  Статті у фахових виданнях

   

  1

  Волинець Н. В.

  Проблеми методології дослідження психологічного благополуччя працюючої особистості (працівника)

  / Ю. М. Швалб, Н. В. Волинець // East European Science Journal. – #5 (33). – 2018. – part 3. – Р. 57-64. https://eesa-journal.com/2018/06/12/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-33-maj-2018/.

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  1

  Луценко Ю., Кравчук О.В., Циганюк Ю.В.

  General characteristics of computer crimes and computer terrorism in modern conditions

  Educational Researcher. – 2018. (ДЕПОНОВАНО) – відправлено до друку - Режим доступу: http://journals.sagepub.com/loi/edra

   

  2

  Кравчук Л. С.

  Peculiarities of training adaptation of students аs the leading condition of the formation of professional competence

  American Journal of Education Pedagogy, 2018

  Scopus

   

  Статті в інших виданнях

   

  1

  Арутюнян Р.О.

  Психологічні особливості конфліктної поведінки підлітків

  // Міжнародний науковий журнал, Eurasian Academic Research Journal, Multilanguage Science Journal, 2017. – № 11(17). – С. 122-153

   

  2

  Войціх І.В., Гринчук Л.А.

  Емоційна компетентність в структурі професійної компетентності майбутнього фахівця соціономічного профілю

  Міжнародний науковий журнал, Eurasian Academic Research Journal, Multilanguage Science Journal, 2017. – № 9(15). – С. 65-70