Перемикач режиму перегляду сайту
Збільшений розмір шрифту Великий розмір шрифту Нормальний розмір шрифту
Чорно-білий В сірих відтінках Синьо-голубий
Нормальний режим
+38-067-406-53-92
Приймальна комісія
відділ оргроботи
+38-067-503-64-52
+38-067-328-28-22
Viber відділу обліку
+38-067-500-68-36
+38-067-242-71-34
Київ, вул. Львівська, 23 office@uu.edu.ua

Публікації співробітників та студентів базової структури у зарубіжних виданнях за 2017-2018 н.р.

  Перелік публікацій співробітників та студентів базової структури Університету «Україна», виданих у зарубіжних виданнях за 2017-2018 н.р.

  з/п

  П.І.Б. авторів

  Назва і вид публікації

  (стаття, тези)

  Видавництво, рік видання, номери сторінок, режим доступу, країна

  Інститут права та суспільних відносин

  Статті у фахових виданнях

  1

  Koroyed S. and Briukhovetska M.

  Ethical and legal principles of relationships between a healthcare practitioner and a patient

  Journal Advanced research biobank and pathophysiology. Volume 2018; Issue 01 (February). – P. 85–90.

   

  2

  Bulkat M.

  The system of bodies of the judicial power

  Visegrad Journal on Human Rights.2018 (Республіка Словаччина).

  3

  Oleksii Fast

  Legal status of personality in Byzantine Empire

  Visegrad Journal on Human Rights.2018 (Республіка Словаччина).

  4

  Галактіонова І.В.

  Internationally Displaced Persons: Problems in Communication and Ways of its Solution

  Collection of Papers of Faculty of Philosophy Jagiellonian University in Krakow, 2017

   

   

   

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

  6

  Федоренко Т.В.

  Auditing in Public Administration: the Ukrainian Perspectives

  Privredna Kretanja i Ekonomska Politika,». – 2017. – № 4. Журнал включено до міжнародної наукомет-ричної бази Scopus

  6

  Sergii Koroied Marina Khmara, Olena Grinenko, Daria Koucherets and Olekdandr Bukhanevych

  Development of global production networks in a global environment

  Problems and Perspectives in Management (open-access). – 2017. – № 15 (3). – P. 467-477. doi: 10.21511/ppm.15(3-2).2017.14 (журнал індексується в міжнародній базі SCOPUS)

   

  7

  Ізуїта П.О.

  Теоретичні основи зайнятості населення

   

  Legea si viata : publicatie stiintifico-practica. August 2017. – С.61–64. (Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». Кишинев, Республика Молдова)

  Index Copernicus (IС)

  8

  Сарана С.В.

  Процедуры мониторинга контролируемых операций в налоговом законодательстве Украины

   

  Legea si Viata. – 2017. – № 5/2(305). – Р. 114-118 (Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». Кишинев, Республика Молдова) Index Copernicus (IС)

  9

  Панфілова Ю.М.

  Институт почетных консулов в международном праве

  Legea si Viata. – 2017. – № 5/2(305). – Р. 114-118 (Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». Кишинев, Республика Молдова) Index Copernicus (IС)

  Тези

  1

  Galaktionova Iryna

  Internally displaces persons in Ukraine: communicational issues and possible solutions.

  Collection “Edukacja obywatelska dorosłych wobec migracji” edited by Ewa Bobrowska, Dorota Gierszewski and Julia Kluzowicz. Jagielonian University Press, Cracaw, 2018.

   

  2

  Булкат М. С.

  Історичний поступ наукової складової доктрини судової влади

  International scientific-practical conference «The development of legal sciences:problems and solutions»: Conference Proceedings, April 27–28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. 184 pages. Р. 10–13.

  3

  Булкат М. С.

  Система ознак судової влади

  International scientific conference «Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice»: conference proceedings, April 17, 2018. Lublin. 220 p. P. 18–21.

  4

  Федоренко Т.В.

  Особливості спрощеного позовного провадження у цивільному судочинстві України

  «Science and Society»

  V Міжнародна наукова конференція

  (м. Гамільтон, Канада, 15 червня 2018 р.)

  5

  Федоренко Т.В.

  Порядок стягнення аліментів по-новому в Україні

  Юриспруденция – базовая составная часть интегра-ционных процессов и современного правового поведения Международная научно-практическая конференция (г. Кишинев, Республика Молдова 3–4 ноября 2017 г.) – Кишинев – 2017. – С. C. 162-164.

  6

  Ізуїта П.О.

  Правовий засіб

  Urgent problems of law on the modern stage of statehood development (October 20-21, 2017, Lublin), Міжнародна науково-практична конференція. – С. 145-147, Польща

  7

  Короєд С. О.

  Розвиток медіативних процедур в цивільному судочинстві України

  International research and practice conference «Urgent problems of law on the modern stage of statehood development» : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – Р. 105–108 (м. Люблін, Респібліка Польща).

  8

  Короєд С. О.

  Розвиток принципу пропорційності в цивільному судочинстві України

  «Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan», conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2017; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Jurisprudența – componenta fundamentală a proceselor integraționale și a comportamentului legal contemporan”, 3–4 noiembrie, 2017 / com. org.: V. Bujor (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. „Tipocart Print”). – Р. 147–150 (м. Кишинів, Республіка Молдова).

  9

  Короєд С. О.

  Цивільний процес як навчальна дисципліна в системі вищої юридичної освіти та її роль у формуванні професійних компетентностей майбутніх правників

  Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research»: Internship proceedings, November 27 – December 1, 2017. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing». – P. 82–84. (науково-педагогічне стажування, м. Люблін, Республіка Польща).

  10

  Короєд С. О.

  Новий погляд на роль прокурора в цивільному судочинстві України в умовах європейської інтеграції

  International scientific conference «Modern jurisprudence of the European union: the interaction of law, rulemaking and practice» : Conference proceedings, April 17, 2018. – P. 150–153. (м. Люблін, Республіка Польща).

  11

  Короєд С. О.

  Роль закладів вищої юридичної освіти у формуванні професійних компетентностей нового покоління правознавців

  Науково-педагогічне стажування «Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців» (м. Сандомир, Республіка Польща, 11–15 червня 2018 р.)

   

  12

  Орловська І.Г.

  Соціальний ліфт в Україні

  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку державності», м. Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017 р. – Люблін. - Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської. – 2017р. – с. 260.

  13

  Орловська І.Г.

  Цінність правничої освіти в Україні

  Міжнародна науково-практична конференція «Юриспруденція як базова складова частина інтеграційних процесів сучасної правової поведінки», м. Кишенів, Республіка Молдова, 3-4 листопада 2017 р. – Кишенів. – Інститут юридичних і політичних досліджень Академії наук Республіки Молдова, Бельський державний університет імені Алеку Руссо та Інститут кримінального права та прикладної кримінології. – 2017р. – с.324.

  14

  Орловська І.Г.

  Дуальна форма здобуття освіти: перспективи впровадження зарубіжного досвіду

  Міжнародна науково-практична конференція «Особливості адаптації законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союзу», м. Кишенів, Республіка Молдова, 23-24 березня 2018 р. – Кишенів. – Інститут юридичних і політичних досліджень Академії наук Республіки Молдова, Бельський державний університет імені Алеку Руссо та Інститут кримінального права та прикладної кримінології. – 2018р. – с.360.

  15

  Орловська І.Г.

  Лобіювання розвитку правничої освіти в Україні

  V Міжнародну наукову конференцію «Science and Society» м. Гамільтон, Канада. - 15 червня 2018 р.

  16

  Ізуїта П.О.

  Правове регулювання діяльності інспекцій праці у зарубіжних країнах.

  Збірник. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі», м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10-11 березня 2017 р. – Сладковіче. - Юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус. – 2017р. – 295с.

  17

  Ізуїта П.О.

  Правовий захист осіб з інвалідністю від звільнення за ініціативою роботодавця

  Збірник. тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку державності», м. Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017 р. – Люблін. - Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської. – 2017р. – с. 260.

  18

  Ізуїта П.О.

  Правова освіта, як засіб підвищення політичної культури громадян

  Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференція «Особливості адаптації законодавства Молдови і України до законодавства Європейського Союзу», м. Кишенів, Республіка Молдова, 23-24 березня 2018 р. – Кишенів. – Інститут юридичних і політичних досліджень Академії наук Республіки Молдова, Бельський державний університет імені Алеку Руссо та Інститут кримінального права та прикладної кримінології. – 2018р. – с. 324

  19

  Ізуїта П.О.

  Види соціальних відпусток та порядок їх надання

  V Міжнародну наукову конференцію «Science and Society» м. Гамільтон, Канада. - 15 червня 2018 р.

  20

  Фаст О.О.

  Верховенство права та правова держава: генеза та перспективи концепцій

  Міжнародна науково-практична конференція «Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі», м. Сладковічево, Словацька Республіка, 10-11 березня 2017 р. – Сладковіче. - Юридичний факультет Янко Єсенського Університету Данубіус. – 2017р. – 295с.

  Інститут філології та масових комунікацій

   

   

   

   

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

  1

  Barna, N.

  Symbiosis stylistic trends in culture XIX – early XX centuries

  Journal of Modern Science. – Warszawa : Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Volume І (28), 2017. – Р.236–244.

  Тези

  Кафедра української мови, літератури та східних мов

  1

  Величко М.П.

  Тенденції та перспективи паралельного викладання арабської та французької мов у вищих навчальних закладах

  Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості». Зб.тез, Kaunas, Литва, 2018. 2016. – С.11-13.

  Кафедра менеджменту туризму

  2

  Бєлоусова Н.В.

  Соціальна адаптація інвалідів у міжнародному просторі.

  International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of social sciences»: Conference   proccedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishibg».224 pages

  (pages 132-135) ISBN м.Люблін. (Польща)

   

  3

  Романенко Т.В.

  Системно-структурні характеристики соціокультурного потенціалу туристичної сфери регіону

  International research and practice conference «Modern methods? Innovations and operational experience in the field of social sciences»: Conference proceedings? October 20-21, 2017. Lublin: Izdevniecibia «Baltija Publishing» - P 165-167

  Кафедра іноземної філології та перкладу

  4

  Уліщенко В.В

  Яким бути підручнику для молоді

  Intercultural commumication – Warshava - 2018 – № 1/1 – P.37-39.

  Інженерно-технологічний інститут

  Статті в інших виданнях

  1

  Марковський А. І.

  Создание и трансформация национального мифа в архитектуре Украины первой половины ХХ века

  /Андрій Ігорович Марковський // Национальные мифы в литературе и культуре. – Седльце, 2017 . − С. 1–3−142.

   

  Кафедра дизайну

  Статті в інших виданнях

  1

  Марковський А. І.

  Создание и трансформация национального мифа в архитектуре Украины первой половины ХХ века

  /Андрій Ігорович Марковський // Национальные мифы в литературе и культуре. – Седльце, 2017 . − С. 133−142.

   

  Факультет біомедичних технологій

  Статті у фахових виданнях

   

  Kravchenko VI, ChumakAA, LoganovskyKM, DiagilIS, KuzmenkoVF.

  Myasthenia and

  Small doses of ionizing radiation: experience of successful use of rituximab for treatment of an irradiated with myasthenia gravis.

  Scopus

  ProblRadiacMedRadiobiol. 2017:395-405.

   

   

   

  GasanovaOV, SarkisovaEO,

  ChumakAA, OvsyannikovaLM, NosachOV, AlohinaLM, GasanovVA, KryzhanivskaVV.

  Comparative characteristic sofhepatoprotector sused for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis associated with herpesvirus infection in sufferers of the Chornobyl accident

  Scopus

  ProblRadiacMedRadiobiol. 2017 ;22:339-352

   

   

   

  BilousNI, Abramenko IV,

  ChumakAA, DiagilIS, MartinaZV.

   

  Scopus

  ProblRadiacMedRadiobiol. 2017 ;22:323-331.

   

   

   

  ChumakAA, TalkoVV, AtamanyukNP, DerevyankoLP, RodionovaNK, KosyakovaGV, MehedAF, GoridkoTM, BerdyshevAG, GulaNM.

   

  Transgeneration effects of N-stearoylethanolamine in irradiated rats.

   

   

  Scopus

  ProblRadiacMedRadiobiol. 2017 Dec;22:270-281.

   

   

  Статті в інших виданнях

   

  Мовчан В.О., Арданов П. Є.

  Проблеми формування екоцентричної свідомості сучасної людини

  Science Review 58 2(9), Vol.1, February 2018

   

  Bilous N, Abramenko I, Saenko V, Chumak A, Dyagil I, Martina Z, Kryachok I.

  СlinicalrelevanceofTP53polymorphicgeneticvariationsinchroniclymphocyticleukemia.

  LeukRes. 2017 Jul;58:1-8. doi: 10.1016/j.leukres.2017.03.09.

   

   

  TsygankovaVA, Shysha E, GalkinAP, BiliavskaLO, IutynskaGO, Yemets A. etal.

   

  IF 5,69

  J. Med. Plants. Stud. 2017; 5(3): 155-164.

  Тези

   

  TatyanaTugay, VictorZheltolnozhsky, MarinaZheltonozhskaya, LeonidSadovnikov, AndreiTugay

  InvestigationontransferfactorforamericiumuptakefromfuelparticlesintobiomassCladosporiumcladosporioideswithradioadaptiveproperties

  Fifthinternationalconferenceonradiationandapplicationsinvariousfieldsofresearchjune 12-16, 2017 | slovenskaplaza | Вudva | Montenegrobookofabstracts p. 398.

   

   

   

  MarinaFomina, KaterynaTkachenko, LiubovZelena, JiHong, ValentynPidgorskyi.

  Antibacterialactivityofnon-conventionalyeastsisolatedfromdairyandhumangit

  NON-CONVENTIONALYEASTS: FROMBASICRESEARCHTOAPPLICATION. RZESZÓW, POLAND

   

  NataljaPoyedinok, AnatolyNegriyko

  Influenceoflow-intensitylaserradiationonthegrowthanddevelopmentofHericiunerinaceus (Bull.:Fr.) Pers. andPleurotusostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm.

  TheFifrthInternationalConferenceonRadiationandApplicationsinVariousFieldsofResearch (RAD 2017) p. 69-76

  12.06. - 16. 06. 2017, Budva, Montenegro

  Інститут економіки та менеджменту

  Статті у фахових виданнях

  1

  Нечипорук Н.В.

  Conceptual bases of accounting policy of land resources of the enterprise - стаття

  Scientific Light (Wroclaw) Poland ) VOL 1. NO 15 (2018) p.8-10 

  2

  Захарін С.В., Лі Інін, Смірнов Є.В.

  Можливості китайско-українського інвестиційного співробітництва в контексті реалізації ініціативи «Економічний пояс Великого Шовкового Шляху» - стаття

  Wspolpraca Europejska. 2017. - № 10. – С.45-55 (Польша)

  Статті в інших виданнях

  1

  Захарин С.В.,

  Ли Инин, Ван Вэньцянь

  Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе: опыт Китайской Народной Республики и перспективы его применения в Украине

   

  Modern Science - Moderni Veda.- 2018. - № 3. – С. 49-63 (Чехия).

  2

  Захарин С.В.,

  Ли Инин, А.Антонишин

  Методы и технологии стимулирования туризма в крупном промышленном городе (на примере г.Тяньцзинь, КНР)

  Modern Science - Moderni Veda. - 2017. - № 7. – С. 86-90 (Чехия).

  3

  Захарчук О.В.

  Теория и практика развития материально-технической базы аграрных предприятий

   

  Комратский государственный университет,

  2 півріччя 2017р. Молдова, С. 283-286

   

  Тези

  1

  Сухоруков А.І.

  Тези

  International Conference “One Belt, One Road – new perspectives in cooperation of the New Silk Road states”, December 1st, 2017; Toruń, Poland / [Електронний ресурс] Режим доступу: http://kj.edu.pl/en/2017/12/01/international-conference-one-belt-one-road-new-perspectives-in-cooperation-of-the-new-silk-road-states/

  2

  Лавриненко Л.М.

  Тези

  Международная научная конференция, посвященную 95-летию со дня рождения профессора Георгия Папава «Современный тенденции развития экономики и экономической науки»/ Тбилисский государственный университет.-07.2018: www.conferenceconomics. tsu.ge

  3

  Кучмєєв О.О.

  Оцінювання логістичних ризиків підприємства оптової торгівлі// International scientific conference «ANTI-CRISIS MANAGEMENT: STATE, REGION, ENTERPRISE»: on the basis of the Faculty of Law, Economics and Management Science Le Mans University (France).

  Baltija Publishin, November 2017, P. 159-162, France (Франція)

  4

  Кучмєєв О.О

  Особливості створення та функціонування розподільчих центрів// International Scientific Conference "Innovative potential of socio-economic systems: the challenges of the global world ", 2017. Lisbon, Portugal:

  Baltija Publishin, December 2017, P. 75-78, Portugal (Португалія)

   

  5

  Кучмєєв О.О

  Алгоритм впровадження системи управління ризиками в логістичній діяльності підприємств оптової торгівлі // International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 26, 2018. Kielce, Poland

  Baltija Publishin, January 2018, P. 85-87, Poland (Польша)

  6

  Кучмєєв О.О

  Ризик як специфічний об’єкт управління на торгівельних підприємствах

  II International scientific conference «ECONOMY AND MANAGEMENT: MODERN TRANSFORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZATION», on March 23th , 2018 on the basis of Management Department in the Klaipeda University (Lithuania). Baltija Publishin, March 2018,                   (прийнято до друку), Lithuania

  7

  Кучмєєв О.О

  Основні підходи до моделювання системи управління ризиками на торгівельних підприємствах

  the II International Scientific Conference «ECONOMY AND SOCIETY: A MODERN VECTORS OF DEVELOPMENT», on 27 APRIL 2018, on the basis of the Faculty of Economics and Management Science, Leipzig University. Baltija Publishin, April 2018, (прийнято до друку термін видання червень 2018 року), Leipzig, Germany

  8

  Кучмєєв О.О

  Вплив логістичних ризиків на ефективність діяльності торгівельних підприємств

  International conferences on the "Formation of a Contemporary Competitive Environment: Integration and Globalization"May on 25, 2018, based on the School of Business at the University of Greenwich (Greenwich, UK). Baltija Publishin, April 2018, (прийнято до друку термін видання серпень 2018 року), Greenwich, UK

  9

  Мельник К.В., Сінько В.С.

  Контролінг грошових потоків та його роль у забезпеченні платоспроможності підприємства

  Факультет економіки і менеджменту Університету Вітаутаса Великого (Каунас, Литва), 20 жовтня 2017р., Каунас, Литва

  10

  Мельник К.В., Теритиця К.Л

  Досудова санація підприємств

  Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман (Ле-Ман, Франція), 17 листопада, Ле-ман, Франція

  Інститут соціальних технологій

  кафедра здоров’я людини і фізичного виховання

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  Adyrkhaev, SG (2017)

  The influence of adaptive physical education on physical health and fitness of student with disabilities

  Social Welfare interdisciplinary Approach, Vol 2,

  № 7, 96-104

   

  (Web of Science Core Collection)

   

  Adyrkhaevа, LV, (2017)

  The influence of adaptive physical education on physical health and fitness of student with disabilities

  Social Welfare interdisciplinary Approach, Vol 2,

  № 7, 96-104

   

  (Web of Science Core Collection )

  Статті в інших виданнях

   

  Адырхаев С.Г.,

  Голец А.В.

  Физическая подготовка борцов греко-римского стиля и вольной борьбы

  Проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни в информационном обществе /Иркутск, ИГАУ, 2017. – С. 76-91

  Кафедра соціальної роботи та педагогіки

  Статті у фахових виданнях

  1

  Ivanova, Iryna. Usherenko, Serhii.

  Features of Social Work with people with hearing impairment: experience of Ukraine and Lithuania.

  Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe / Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал / Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal,   2017, n.4, 2.

  https://sp-sciences.io.ua/s2621826/ivanova_irina_usherenko_sergiy_2017._osoblivosti_socialnoe_roboti_z_lyudmi_z_porushennyam_sluhu_dosvid_ukraeni_i_litvi._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_16_

   

  2

  Iryna Ivanova,

  Pogorila Tetyana

  Creation of a social service in the integrated educational system of a higher educational institution

   

  Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe / Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал / Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal,   2017, Vol. 02 (14).

  https://sp-sciences.io.ua/s2624536/ivanova_iryna_pogorila_tetyana_2018_._creation_of_a_social_service_in_the_integrated_educational_system_of_a_higher_educational_institution._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_01_17_

   

  3

  Kyrylemko, Valentina

  Shakota, Anna

  Features of the counseling process for people with restrictions of life-sustaining activity in psychosocial work

  Nauki Społeczno-Humanistyczne. Polsko-ukraińskie czasopismo naukowe / Соціально-Гуманітарні Науки. Польсько-український науковий журнал / Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 2017, Vol. 04. Режим доступу: https://sp-sciences.io.ua/s2621825/kyrylenko_valenyna_shakota_anna_2017._features_of_the_counseling_process_for_people_with_disabilities_of_life-sustaining_activity_in_psychosocial_work._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_04_16_

  Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

   

  О. Г. Цукур

  Феномен секуляризації в сучасному науковому дискурсі: соціально- психологічний вимір.         

  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – № 3. – 2018. – 0,6 (подано до друку). – Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).